Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

GENERALIUM,
AC PROVINCIALIUM
DECRETA, ET CANONES,

SCHOLIIS, NOTIS, AC HISTORICA ACTORUM

DISSERTATIONE ILLUSTRATI,

PER F. CHRISTIANUM LUPUM,

Iprenfem, Ordinis Heremitarum Sancti Augustini, Sacre Theologia in Alma Lovaniens

Universitate Doctorem, ac Regium Primarium Profefforem.

[blocks in formation]
[ocr errors]

necnon

[ocr errors]

OPERUM TOMUS PRIMUS
Complectens, ultra Synodum Nicænam Sardicenfem, Constantinopolitanam , &
Ephesinam, Dissertationem Procemialem ex Authoris manuscripto Posthumam,
de Meletii , & Arii Personis , Moribus , atque Erroribus
Additiones quamplurimas ad Symboli Apostolici, & Nicæni

Dissertationem , nunc primum in lucem editas

STUDIO, AC L A BOR E
F. THOMÆ PHILIPPINI RAVENNATENSIS EJUSDEM ORDINIS,

[ocr errors][merged small][merged small]

VENETIIS, MDCCXXIV.

Proftant { APO

SAPUD Jo: BAPTISTAM ALBRITIUM Q. HIERON.

ET SEBASTIANUM COLETI.
CUM G R AT IA ; ET PRIVILEG 10.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

BENEDICTOXIII.

P. O. M.

" Fr. THOMAS ANTONIUS PHILIPPINUS ORD. HEREM. S. AUGUSTINI

[merged small][ocr errors]

Uncio ad nos allato , Beatissime

Pater, Te omnium Cardinalium fuffragiis Pontificem Maximum creatum esse ; atque ita creatum, ut divinæ voluntatis declarationem in ea re nemo expressam,explicatamque non viderit, primo cum reliquis omnibus Christianæ

Reipublicæ

a

Familia , & facrorum omnium Ordinum, ad quos maxima omnium dignitas revocaretur , privato deinde nomine vehementissime sum gavisus. Etenim, cum mihi tertius Christiani Lupi Tomus edendus esset ; primum autem Innocentio XIII. P.M. dicavisem, contigise mihi divinitus existimavi, vel potius ipfi Christiano Lupo, ut illius libri tuo etiam nomine , Beatissime Pater , ad quem paulo fidentius , justissime certe veniunt ,ornarentur. Eundem enim obtines , quem Innocentius XIII. Principem gradum dignitatis : ex nobilisimis uterque gentibus, quæ interdum, vel potius Sæpe tot saculis inter se propinquitate conjunétæ fuerunt , in Urbe omnium nobilissima profećti

estis

. Uterque demum , quod propius meum consilium contingit , non mediocri estis erga nostrum Ordinem voluntate, pietate vero erga D. Augustini doétrinam plane summa. Ego vero existimo ipsius Lupi nerito factum esse ; Eundemque inter beatas animas hoc etiam præmio frui , suorum librorum editionem in hæc tempora distractam fuisse, ut , qui toti essent in Pontificia auctoritate tuenda , atque amplificanda duorum etiam Sanctissimorum Pontificum nominibus , quibus nuncupati essent honeftarentur. Quorum alter etiam ex religiosa Familia ORDINIS SCILICET PRÆDICATORUM, qua cum sua pro vitæ institutis, atque ftudiorum fimilitudine con

fentiret

2

sentiret , profectus esset; ut plane putem, illum gaudere vehementer quidem, tamen suis Libris ab utroque Pontifice gloriam acceflife , vehementius tamen à Te , qui pro ipsa vitæ, atque Ordinum societare,cum eodem tuam ipsam quodammodo Majestatem communices. Illud autem jucundissimum illi puto esse, vetustissimam illam Ecclefiæ disciplinam, Sanctitatem, modestiam , continentiam , pietatem,doctrinam,á christianam demum severe, graviterque vivendi rationem, quarum virtutum imaginem in fcriptis ipse referebat , exprimebarque suis , à Sanctitate Tua nunc demum re, &faEtis egregie repræsentari. Illud interea ego fanEtissimis tuis pedibus advolutus , omnibus precibus à Te , Sanctiffime Pater ,oro, atque peto , ut hanc non meæ modo, sed universi etiam Augustiniani Ordinis erga sanctitatem tuam observantia , 6 pietatis significationem,benignissime excipias,Tibique persuadeas, nihil quicquam magis nos omnes aut cupere , aut à D.O.M.postulare, quam ut Te Ecclesia bono , & bonorum omnium felicitati diutissime incolumem esse velit. Nunquam enim in meliorem , certioremque fpem , atque nunc ingresi sumus , fore , ut spiritus Jesu Christi,cujus unius gloriam fufpicis, omnibus ità fidelibus afferatur, ut nihil prorsus aliud, quam abstinentiam, facilitatem, Mansuetudinem , pacem demum, & concordiam animo concipiant ; Vitamque suam ad priscam illam cum morum, tum dočtrinarum ra

tionem,

« VorigeDoorgaan »