Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen, Volume 42

Voorkant
Vanderhaeghen, 1840
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Populaire passages

Pagina 7 - Jug. kwaert voor 7 ur. ii ten 6 uren en half 21 kwaert naer 6 uren I September ten 6 uren 1 1 kwaert voor 6 uren ai ten 5 uren en half i Oct. kwaert naer 5 nron ii ten 5 uren 21 kwaert voor 5 uren i Abv.
Pagina 7 - Maert kwaert naer 5 tir. 1 1 ten 5 uren en half 21 kwaert voor 6 uren i April ten 6 uren 1 1 kwaert naer 6 uren 21 ten 6 uren en half i Itfey kwacrt voor 7 v.
Pagina 289 - De tweede Kamer wyst insgelyks de Beroepen in Burgerlyke Zaken en is uitsluitelyk gelast met de Beroepen in Correctiounele Zaken.
Pagina 7 - ... 7 uren II ten 7 uren 21 kwaert voor 7 uren i Moert ten 6 ur. en half 1 1 kwaert naer 6 uren 3i ten 6 uren i April kwaert voor 6 ur.
Pagina 320 - Nieuwstraet n." 108 , by nolariale akte vanden 16 augustus i836 met een kapitael van 1,000,000 franks opgerigt en by koninglyk besluit van den 9 september i836 voor eenen termyn van 4o jaren gemagtigd, hebbende ingesteld: 1.
Pagina 34 - Fr. 2-60 c. Het blad groot-register 2-40 Het blad groot papier 1-60 Het blad...
Pagina 182 - Leyden , in Zuyd-Holland , den 12 january 1829 door den koning der Nederlanden tot bisschop van Luyk benoemd , den 18 mey als zulkdanig door ZH den Paus Pius VIII uytgeroepen en deu i5 november van het zelve jaer in zyne hoofdkerk gewyd.
Pagina 346 - Gendarmerie , opgerecht om tot de handhaving der wetten mede te werken , de openbare rust te verzekeren...
Pagina 60 - Centimen, voor LŁbeck met i franc 4o Centimen , voor Bremen met i franc io Centimen, voor...
Pagina 10 - Tolgena de weerde , в ten honderd. Idem gezaegd in de lengte of bewerkt op alle • andere wyze, volgens de weerde , 10 ten honderd.

Bibliografische gegevens