Geld in Amsterdam: Wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2012 - 488 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
De Amsterdamse Wisselbank gold in de zeventiende en achttiende eeuw als sieraad, melkkoe en mysterie van de stad. Het zou de machtigste financiŽle instelling in Europa zijn geweest. Ook de moderne historiografie ziet de bank als een van de succesfactoren voor de economische ontwikkeling van Amsterdam. In zijn studie over de monetaire politiek van het stadsbestuur in Amsterdam, de bedrijfsvoering van de Wisselbank en het effect van beide op de Europese valutamarkten laat Pit Dehing zien welke rol de Wisselbank nu precies speelde. De opzet van de bank was ijzersterk en haar geldpolitiek erg geraffineerd met als resultaat een gesmeerd lopend betalingsverkeer, kapitaalmobiliteit ťn stabiele wisselkoersen. De monetaire politiek bracht monetaire stabiliteit, leverde aanzienlijke winsten op en plaatste Amsterdam bovenin de top van de vroegmoderne financiŽle centra. Dat laatste blijkt uit een voor dit onderzoek nieuw ontwikkelde monetair-financiŽle centraliteitsindex.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Inleiding
17
Dynamiek in de Republiek
38
Oprichting en inrichting Wisselbank
59
Bankgulden agio innovatie en risicoreductie
108
Operaties en liquiditeitsmanagement
130
Bedrijfsvoering
172
Wissels wisselkoersen en wisselmarkt
197
Wisselmarkt en Wisselbank Kortetermijnarbitrage en langetermijn
229
Conclusie
275
Summary
289
Eindnoten
302
Centraliteit en periferie in het internationale monetaire systeem
365
Bankgeldtransacties van kassiers via de Amsterdamse Wisselbank
413
De stormloop op de Amsterdamse Wisselbank in juni juli en augustus
433
Archieven en literatuur
458
Register
479

Amsterdam als financieel centrum
259

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens