Articvlen, ende conditien vande[n] tractate, aenghegaen ende ghesloten tusschen de Hoocheydt vanden Prince van Parma, Plaisance , &c. [...] inden name vande Conincklijcke Maiesteyt van Spaengien [...] ter eenre, ende de Stadt van Antvverpen ter ander syden: den XVII. augusti M. D. LXXXV.

Voorkant
by my Daniel Vervliet, 1585 - 12 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Bibliografische gegevens