H. Goeman Borgesius (1847-1917): vader van de verzorgingsstaat : een halve eeuw liberale en sociale politiek in Nederland

Voorkant
Het Spinhuis, 2003 - 400 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Altijd een podium
3
Schrijven polemiseren actie voeren
25
Het verheffen van de arbeider
57
Met mate
65
Recruut officier en generaal van volksonderwijs
81
Armoedebestrijding
99
Godsdienst als instrument
107
Vertegenwoordiger van het volk
119
Kiezen of delen
227
Het kabinet der sociale wetgeving
261
Voor de poorten van de hel weggesleept
263
Volksgezondheid volkshuisvesting bijstelling kieswet
301
Dominee en koopman
337
De verkiezingsstrijd van 1905 en Goeman Borgesius als formateur
349
Betekenis
371
Noten
377

Groeien tussen verdeelde liberalen 18771884
121
Grondwet en kiezer
151
Berichten uit een andere wereld
169
Bevlogenheid contra rationalisme
207
Literatuur
389
Zakenregister
396
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 390 - Juni 1881, p. 97, houdende wettelijke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in Sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 December 1905, p.
Pagina 390 - Wet, houdende wettelijke verzekering van werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven. Met beknopt overzicht van stelsel en inhoud der wet, den tekst en aanteekeningen bij de artikelen, benevens de besluiten enz. tot uitvoering, door HJ Romeyn.

Bibliografische gegevens