Mohammed en de Late Oudheid

Voorkant
Josephine van den Bent, Floris van den Eijnde, Johan Kees Weststeijn
Uitgeverij Verloren, 2018 - 232 pagina's

De wisselwerking met andere culturen die plaatsvond tijdens het ontstaan van de islam is een van de zwaarst bediscussieerde historische thema’s van het moment. Dit is het directe gevolg van twee toevallig samenkomende omstandigheden. Enerzijds is de islamologie nog een jonge discipline, zeker in vergelijking met het Bijbelonderzoek. Daarnaast is er sprake van een sterke politisering van het wetenschappelijke debat gevoed door actuele gebeurtenissen in en rondom de islamitische wereld. In de westerse publieke opinie blijkt er een grote vraag te zijn naar duiding van het ontstaan van de islam, waarbij wetenschap en politiek niet altijd van elkaar gescheiden blijven. Door de opkomst van de islam nadrukkelijk te positioneren in de context van de Late Oudheid biedt deze bundel een hernieuwde kennismaking met de vroege islam als een religie in wording die sterk verankerd was in het culturele mozaÔek van haar tijd met evenzovele aanknopingspunten als breuklijnen ten opzichte van de antieke wereld.


 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
7
Maagden muḥammad en de mushrikūn Revisionistische interpretaties
25
Mohammeds Eindtijdverwachting en de PerzischByzantijnse oorlog
45
De Rūm in de Koran Een laatantiek perspectief
57
Wijn in de Soera van de Bijen Een structuralistische interpretatie van
81
Historischkritisch onderzoek van de Sīra van de profeet Mohammed
91
De Omajjadenmoskee in Damascus Oude tradities en nieuw elan
123
Mohammeds wereld in Egypte
137
Arabisering islamisering en de kolonies van de veroveraars
159
Moge God Yazīd de Koning indachtig zijn Nadere beschouwingen
189
Nieuw licht op de Donkere Eeuwen Het Byzantijnse perspectief op de
209
Verantwoording afbeeldingen
229
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens