Pagina-afbeeldingen
PDF

DRUKKERY VAN L. HEBBELYNCK, Predikheeren-Lei, 29.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

schuyver van het werk : De Belgische Moerbeziënboomplanter en Zywormopvoeder, enz.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][merged small]

KRUIDBOEK.

DERDE AFDEELING,

BESCHRYVING DER VOORNAEMSTE PLANTEN EN GEWASSEN, DIE IN BELGIE GROEIJEN EN GEKWEEKT WORDEN:

[ocr errors][merged small]

Cabrillet. – Cacaoboom. – Cachoulboom. - Cactus. - Cakile. - Caladium. – Calissehout. - Callicarpa. - Callicoma. - Campechehout. – Canariezaed. – Cannabine. - Cassiaboom. - Casuarina. Catalpaboom. - Catananche. - Ceanothus. - Cederboom. - Celastrus. – Celsia. – Cerbera. – Chicot. - Chironia. -- Christophelkruid. – Christusoogen. - Christuspalm. - Cipres. - Cistus. – Citroenboom. – Clerodendrum. - Clethra. - Cliffortia. Clitoria. – Clusia. – Clutelle. - Cobaea. - Columnea. – Corchorus. – Coreopsis. – Cornoeilleboom. - Coronilla. - Correa. – Cosmea. – Costuswortel. - Crepidekruid. – Crinum. – Crotalaria. - Crowea. - Cumynplant. - Cunila. - Cunningham. - Cymbidium. – Cymboline. - Cynanchum. - Cyrtanthus.

CABRILLET, in 't fransch Cabrillet, in 't latyn Ehretia, is door Jussieu onder de familie van de Bernagie-planten gesteld, en onder de 5e klasse van Linnaeus, Pentandria monogynia, planten die met vyf meeldraden bloemen en maer een stampertje hebben. De Cabrillet met breede bladen (Ehretia latifolia), is een klein heestergewas van de Indiën, welk met getakkelde stengen groeit, die met fyne haertjes bekleed zyn, en eironde, gladde en ruwe getande bladen, het bloeit alhier in de warme serren van april tot in mei, met okselronde tuiltjes op de toppen en kleine, witte roozebloempjes, die zeer lief zyn.

De Cabrillet met tinusbladen (Ehretia tinifolia) van Jamaïka, groeit met langwerpige, eironde bladen, en bloeit in mei, met ruikervormige bloempjes, die een schoon roozekleur hebben.

De Cabrillet (Ehretia beurreria) is een schoon langlevend heestergewas van Jamaïka, welk met geheele, eironde, gladde, blinkende bladen groeit, en bloeit met bloemtrosjes en gladde bloemkelkjes, met zeer lieflyke witachtige roozebloempjes, die beziën voortbrengen.

Men vindt nog den Ehretia ewsucca van Zuid-Amerika, met wigvormige bladen, die op de boorden terug gebogen zyn. Deze nieuwe, schoone heestergewassen, die alhier in de warme serren om hunne schoone bloemen worden gekweekt, kunnen in den vermengden heigrond, door afzetsels en inleggers vermenigvuldigd, en ook door het kernzaed uit de rype beziën in den heigrond op teilen gezaeid worden, mits die op belommerde plaetsen in de Warme Serren te zetten.

CACAOBOOM, Kakauboom, in 't fransch Cacaoyer, Cacaotier, in 't latyn Theobroma, is door Jussieu onder de familie der Maluwe-planten gesteld, en onder de 18° klasse van Linnaeus, Polyadelphia pentandria, veelbroederigen met vyf helmdraden.

De Cacaoboom (Theobroma cacao van Linnaeus) is een langlevend boomgewas van Zuid-Amerika, dat in het land zyner afkomst 1 1/2 meter hoog groeit, met lansvormige, blinkende, hangende bladen, en bloeit met kleine gele bloempjes, in talryke bundeltjes vereenigd, die geenen geur hebben, maer vyfhokkige noten voortbrengen, die byna de gedaente van eenen komkommer en de grootte van eenen citroen hebben, en van vyf-en-twintig tot veertig kerns of boonen bevatten, welke, wel ryp geworden zynde, een zeer nuttig voedsel inhouden, en door den handel naer alle gewesten van Europa en elders worden verzonden, om chocolade van te maken. Om er goede chocolade mede te be

« VorigeDoorgaan »