Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

moluin corporum, sed a libertate illis substantiis in sine speciali Dei ordinatione contingere , ne iis qui. nata ; ergo illie substantie libera interrumpunt leges dem exceptis quæ cum perseverantià finali ac salute generales à Deo statutas circa notum corporum ; ac

necessariò connexa sunt, qualis est, v. 8., mors adulproinde leges illæ non possunt dici cause occasiona torum qui improviso quodam casu ex håc vità tunc les omnium motuum qui in corporibus contingunt. opportunè rapiuntur, cùm justi sunt : ut enim ait Ilo Deus sæpè substantiis rationalibus immiltit cogi S. Augustinus lib. de Ulilitate credendi, cap. 16 : Si Lationes et affectus ex quibus multa oriuntur bora ; Dei providentia non præsidet rebus humanis, nihil est aliunde verò aliorum comprimit ac dissipat mala con de religione satagendum; et lib. de Dono Perseveransilia, quæ plurimorum malorum causæ fuissent , juxta tiæ, cap. 7: Prorsùs, inquit, in hùc re non operosas illud 1 Cor. 1 : Perdam sapientiam sapientium, et pru disputationes expectat Ecclesia ; sed altendit quotidiadentian prudentiam reprobabo ; et Job. 5 : Qui ap nas orationes suas.... Orat ut credentes perseverent : prehendit 'sapientes in astutiâ eorum et consilia pravo Deus ergo donat perseverantiam usque in finem. Porrò rum dissipat.... Porrò salvum faciet egenum à gladio si Deus, ut contendit Malebranchius , nihil velit vooris eorum, et de manu violenti pauperem. Ergo falsum luntate singulari, sed generali duntaxat per causas est vola et preces substantiarum rationalium esse occasionales determinata , planum est ea omnia causas occasionales sine quibus Deus non determina (exceptis miraculis) quæ in hoc visibili mundo contur ad quidquam faciendum circa easdem creaturas tingunt, Deo equidem präsciente et exequente, sed rationales.

non specialiter ordinante, contingere. Idipsum diSeptima ducitur ex variis absurdis et incommodis sertè fatetur variis in locis Malebranchius lib. de Naque necessariò consequuntur semel admisså Male turâ et Gratiâ his verbis : De tous les effets particubranchii sententià. Namque Io. Si Deus nihil velit vo liers, il n'y a que les miracles que Dieu veuille par une luntate singulari, sed generali duntaxat per causas volonté particulière; et rursùs ibidem : Tous les effets occasionales determinata , prima causa et ratio diver miraculeux ne sont point voulus de Dieu positivement et sitatis omnium humanorum eventuum, non à Deo, directement, parce que Dieu ne les veut pas par des vosed å sola voluntate humanà esset repetenda; quod lontés particulières, mais seulement par une volonté quidem familiari exemplo illustrari potest. Quemadmo- nérale, qui ne se porte à un effet plutôt qu'à un autre dùm enim vera ratio diversitatis sonorum ac harmo qu'autant que son efficace générale est déterminée par niæ quæ ab organis musicis editur, non à vento qui tabu- quelque chose qui arrive dans la créature ; et specialis inseritur, sed ab organico cantore qui ventum mode tim de justo qui improviso lapidis casu protinùs opratur, ac juxta regulas musices dispensat, desumenda primitur, sic habet eodem in libro : Lorsqu'une pierre est : item pariter in prædictå hypothesi , humanorum tombe sur la tête d'un homme de bien, et le délivre de la eventuum varietas non ipsi Deo adscribenda essct , vie, elle tombe en conséquence des lois des mouvements : sed humanæ voluntati , quæ perinde se haberet ad ce n'est point à cause que cet homme est juste, ct que varios illos effectus quorum esset causa occasionis , Dieu par une volonté particulière le veul actuellement sicuti manus organici modulatoris ad sonorum diver récompenser. Lorqu'un accident pareil écrase un pésitatem. II°. Si vera est hypothesis Malebranchii, plus cheur, ce n'est point parce que Dieu le vcut actuelledebercmus motui materiæ aliisque causis occasiona ment punir. Quàm hæc aliena sint à doctrina SS. Aulibus , quàm ipsi Deo : quia scilicet causa proxima gustini et Thomæ, constat ex teslimoniis horumce vite nostræ esset motus materiæ, nec Deus impri SS. doctorum antea adductis. mendo motum materiæ , directè, positivè ac imme IV°. Systema Malebranchii nocet perfectissimæ Dei diatė sibi proposuisset vitam nobis largiri, sed dun providentiæ. Scilicet, ut observat doctor Angelicus tarat permisisset rem ita fieri.

1 parte, quæst. 22, art. 3, duæ sunt providentiæ parNec est quòd regerat Malebranchius, Deum prævi tes, quarum altera in rerum futurarum ordine seu disdisse ex tali motu materiæ vitam nobis obventuram. positione; altera in certå ordinis illius seu dispositioEquidem ita est : at non ideò nobis obventura est , nis executione posita est. Hæc autem duo ita se habent quia Deus id prævidit, sed è contra prævidit, quia ad sese invicem, ut cùm diversæ sunt persona quareverà ex motu materiæ secutura erat; adeò ut si ex rum una ordinat, altera exequitur, nobilior sit et motu materit secutura non fuisset, reipsà Deus vitam dignior ordinatio quàm executio. Sic, v. g., rex ordinobis non dedisset. Vera ergo ratio cur habcremus nat, ministri verò exequuntur; dux imperat, milites vitam in illâ sententià, esset motus materiæ, non ipse persiciunt; architectus disponit ædificium, artifices Deus; ac proinde plus deberemus motui materiæ aplando lapides illud conficiunt. Porrò si credimus quàm ipsi Deo : quemadmodùm si princeps id sibi Malcbranchio, Deus res omnes immediatè ac sigillatim duplasat reservaret ut ministros præficeret ærariis exequitur, et quidem ipse solus, negat enim causas suis et exercitibus, nec speciali voluntate curaret ea secundas esse activas (in quo certè, nisi ejus loquendi quæ ab illis ministris fierent, ii qui ab illis ministris ratio benigniùs exponeretur, ut alibi diximus, ab erspeciali quodam affectu officia et munera susciperent, rore excusari non possel) : at non ordinat nisi generaplus deberent illis ministris quàm regi.

tim duntaxat, et quatenùs per causas occasionales ad Ir. Absurdum est, et in fide periculosum, asse certum quemdam effectum determinatur, ac proinde rere ea omnia quæ in rerum universitate accidunt, id quod præstantius est in ipsâ providentia, imo in

40

TII. vu.

quu essentialiter reposita est juxta S. Thomam loco cruuntur consectaria : C'est un principe qu'on ne doit mox citalo, non Deo, sed crcatura potissimùm adscri. pas oublier, parce que de tous les principes c'est le plus bendum esset. Systema ergo illud divinam evertit fécond. — Resp. negando maj. ; namque Io. fatetur providentiam, aut saltem illam maximâ ex parte la Malebranchius, lib. 6 de Inquisitione veritatis, part. 2, Defactat.

cap. 4, possibiiem esse Cartesii hypothesim , juxta Vo. Concordia divinæ providentiæ quæ ad universa quam dicitur nonnisi motum fuisse materiæ à Deo imquæque summo imperio sese extendit cum libcrta le

pressum, et ex illo motu absque speciali Dei voluntate creaturarum rationalium, semper visa est ad expli- solem, lunam, stellas, aliaque eximia corpora ex quicandum perdifficilis ; atque istud dogma firmiter cre bus coalescit aspectabilis hic mundus , successä teindendum et adorandum , non curiosiùs scrulandum, poris nata fuisse; quà certè in hypothesi Deus geneconstanter docent SS. Patrcs : at, quxso, quis, quan rali duntaxat usus fuisset voluntate : allamen autumvis stupidus et hebes supponeretur, suspicari po clorilate Scripturæ duclus fatetur ibidem, specialı terit divinam providentiam ad sensum Malebranchii voluntate mundum conditum fuisse; nor ergo in idca intellcctam, libertatis humanæ jura vel tantillùm le ac notione Dei includitur quòd necessariò agere de dere ? Agnoscendum ergo divinam providentiam ac beat voluntate duntaxat gererali per causas occasiovoluntatem, non generali duntaxat, sed et speciali vo nales ad certos effectus determinalà. Et verò non mas luntate decernere quidquid in rerum universitate con gis in ideâ Dei continetur quòd agat voluntate generali tingit.

in dirigendis et ordinandis rebus universi, quàm in iis Septima denique et ultima ratio ex eo desumitur, producendis : porrò fatelur Malebranchius, speciali quod infirma omninò sint ac nulius roboris funda voluntate conditas fuisse res universi; ergo, elc. menta quibus innititur Malebranchius ad vindicandum II°. Idem est apud Malebranchium, Deum agere recens quod excogitavit systema. Tria potissimùm juxta leges generales, el ipsum agere voluntate genesunt quæ perpetuò inculcat. Primum pelitur ex ideá rali per causas occasionaies determinata ; unde loco ac notione cause universalis, quæ, u: ipse putat, exi mox laudando et alibi sapè opponit modum agendi git ut nihil velit nisi generali duntaxat voluntate. Sc generali voluntate, rationi agendi juxta leges particucundum , cx monstris aliisque vitiis naturalibus quæ lares : porrò agnoscit Malebranchius, non necessariam, in hac rcrum universitate occurrunt, quæque non in sed liberam duntaxat intercedcre connexionem Deum Deum, scd in causas duntaxat occasionales refundi pos inter et modum agendi juxta leges generales; sic enim sunt. Tertium ex eo eruitur, in quo vim maximam fa loquitur libro de Naturâ et Gratiå, serm. 1, art. 11: cit, quòd scilicet tanquàm certissimum statuat, omnem La conmunication des mouvements est une loi arbitraire vim activam, quantumcumque exigua supponatur, ali qui doit être soumise à la loi de l'ordre. Addit ibidem : quid infiniti ac divini includere : sic loquitur Medil. 9, li y a quelques occasions assez rares ces lois généran. 7: Hors de Dieu il n'y a point de puissance véritable; el les des mouvements doivent cesser de produire leur efsel; toute efficace, quelque petite qu'on la suppose, est quel mais c'est qu'il est à propos que les hommes sachent que que chose de divin et d'infin. Porrò tria hæc falsa esso Dicu est tellement maître de la nature, que s'il se soumet ac gratis conficta, constat ex dictis antea, et am aux lois qu'il a établies, c'est plutôl parce qu'il le rent pliùs constabit ex dicendis mox in solutione objc- bien, que par une nécessité absolue. Ergo non necessaclionim.

ria etiam , sed libera duntaxat intercedit connexio Solvuntur objectiones.

Deuir. inter et rationcm agendi voluntate generali ;

ac proinde non continetur clarè in ideà Dei quod. Vari:c Malebranchii objectiones ex dictis passim isto necessariò agat generali duntaxat voluntate que per et præcedenti articulo præoccupata manent ac espe causas occasionales ad certos quosdam cleclus diterdile; nonnullas specialiores quas nondum attigimus, minetur. hic refercmus el solvemus.

III°. Possibilia sunt miracula , eaque in mente Ma. Objicics 1°: In idcả ct notione cause universalis

lebranchii non fiunt nisi quatenùs Deus agit voluntate simæ clarè et evidenter continetur quòd agal voluntate speciali; sic enim loquitur lib. de Naturå et Gratia, non singulari, sed generali ad certos quosdam effectus serm. 1, 1.59 : Les miracles ne sont tels, que parce qu'ils per causas occasionales determinalà : atqui Deus est n'arrivent point selon les lois générales ; ..... mais, pour causa omnium universalissima; ergo agit voluntate les effets ordinaires, ils démontrent clairement et direcduntaxat generali, neque ipsumn aliter agcre sinit lement les lois et les volontés générales ; et rursùs : De summa et infinita ipsius sapicntia. Argumentum istud tous les effets particuliers, il n'y a que les miracles que sæpiùs proponit Malebranchius; lib. de Naturà el Gra Dier veuille par une volonté particulière. Porrò si milià, scrm. 1, art. 22, sic habet : La cause générale ne racula possibilia sint, eaque nonnisi voluntate speciali doit point produire son ouvrage par des volontés parii- fiant, non crgo in ideâ ac notione Dei includitur quod culières. Ibidem, art. 42: La sagesse que Dieu aime plus generali duntaxat voluntate operetur : aliàs miracula, que son ouvrage, l'ordre immuable et nécessaire qui est contra hypothesim, non forent possibilia ; Deus etenim la règle de ses volontés, ne permet pas qu'il agisse par seipsum negare non potest, nec operari modo ipsius des volontés particulièrcs. Addit Medit. 11, n. 13, istud naturx adversanti. principium aliè menti ivligendum, es quo innumera 11". Non negat Malcbranchjus quin Deus singulaz

que lu

substantias spirituales speciali voluntate crcaverit : simplices, immutabiles, constantes et perfectas in opecogitur ctiam fateri Meditat. 7, n. 6, plantas aliaque rando sequi ; ergo non potest nisi ca npcra faccre quiz curpora organica animalium facta essc non juxta se sunt maximè simplicia, et generali duntaxat non speriem legum generalium circa molum materiæ , sed ciali voluntate fieri possunt : sic enim Deus ratione speciali Dei voluntate : at quâ ratione hæc starent, si magis simplici, constanti ac perfectâ operatur. In in ideå Dei contineretur quòd ageret voluntate dun hunc ferè modunvariis in locis rationacinatur Malctarat generali ? Atque ex his cæterisque inter proba- branchius; Medit. 7, n. 13, sic habet : Dieu élant sage, tiones allatis patet, quàm infirmum sit ac labile præci il doit agir sagement; étunt immuable, il doit agir conpuum et palmare principium quo innititur Malebranchii stamment..... Un élre sage sera-t-il par des voies comdoctrina circa modum agendi, tam in ordine naturali, posées ce qu'il peut exécuter par des voies simples ? quàm in ordine supernaturali.

Agira-t-il par des volontés particulières, lorsque quelloslabis : Si Deus vellet voluntate speciali aliquem ques volontés générales suffisent? Ibidem, n. 15: Soit ellectum crealum, terminus actionis divinæ ipsâmct

que lu considères l'idée que tu as de Dieu , soit Dei actione dignus non csset; ergo reipsà Deus nihil examincs sa conduite , lu vois clairement qu'il.... n'agil er rebus creatis vult voluntate speciali. Ita Malebran point par des volontés particulières, parce qu'agir chius sæpiùs citato sermone 1, lib. de Naturâ et Gratia,

par des lois générales est une marque certaine d'une saart. 42 : La sagesse que Dieu..... ne permet pas qu'il gesse infinie qui prévoit tout , et qui est immuable et agisse par des volontés particulières : l'effet qui arrive constante dans ses desseins dans sa conduite.-— Resp. rait de chacune de ses volontés ne vaudrait pas l'action 1° hic recurrere ea omnia quæ supra fusè diximus in qui le produirail. - Resp. 1° retorquendo : Si enim

responsione ad primam et secundam objectionem. effectus creati non sunt digni peculiari Dei voluntate, Resp. 2* summam simplicitatem (idein dicendum de nec etiam digni censendi sunt generali Dei voluntate, immutabilitate ac omnimodà perfectione) quærendama quod tamen negat Malebranchius. Resp. 2° suppo cssc in Dei subslantià , non in ipsius operibus. Ratio nere istud argumentum, Deum non agere nisi propter est, quia perfectio est substantiæ ut sit simplex, ut gloriam et utilitatem quamdam externam ex creaturis

nempe non coinponatur ex partibus à se invicem se. instar operæ pretii à se percipiendam, aul instar sinis

parabilibus aut re distinctis:at operatio composita non assequendam : utrumque autem falsissimum esse con ideò est imperfecta, imò perfectissima esi, si opus hablat ex dictis supra quxst. 3, et articulo præcedenti hu bet perfectum, et operanti nullatenùs noxia sit. Et jusce questionis, ubi fusè ex Scriptura, Patribus et ratio verò cùm Deus liber sit in agendo, expedit ut pro arne demonstravimas, Deum extrinsecùs non operari ut bitrio eliciat operationes simplices aut compositas aliquid inde in se redundet honoris et boni, quod prout ipsi libucrit; a major cjus concipitur perfectio, summâ Dei majestate indignum; sed è contra ut cx ut non eligat solas operationes simpliciores, quam si immenso et inexhausto perfectionum ac bonorum, iis solis natura suâ adstrictus esset. Resp. 3° absurdum quibus affluit, pelago, aliquid rebus creatis pro sua esse ut Deus aliquod opus sibi proponat et amet dinbenevolentiâ gratis communicet. Resp. 3°, dist. ant. : taxat propter modum quo fit, cùm è contra modus Elfectus creati non sunt digni actione Dei principia- opcrandi ametur ct eligatur propter Gpus. Resp. 4° live speciala, concedo ; terminative sumptà , nego. falsum esse illas agendi rationes semper esse simpli-! Equidem crealuræ non sunt digne actione Dei princi- cissimas, que generali duntaxat voluntate diriguntur; piativè spectatâ ; actio enim Dei spectata ex parte namque gencrali voluntate Deus potuisset decernere principii est ipsamet Dei essentia; creature autem opera maximè composita. Et certè, stando Malebrandignitatem et perfectionem essentie divine attingere chii principiis, mundus, qualis nunc est, generali dunnon possunt : altamen non sunt indignæ ut à Deo pro taxat voluntate Dei conditus est el gubernatur : allaslrà inlinità bonitate et omnipotentissima voluntate men negari non potest hoc opus maximè composiproducantur, quemadmodùm non sunt indignæ ut à tum esse , et dari posse aliud multò simplicius. Resp. Deo agnoscantur : non est enim potior ratio cur digne 5* quòd etiamsi Deus generales leges sibi praefixisset, sint ut atlingantur à Deo per actionem divinæ poten quas sequeretur in dirigendâ ac gubcrnandà hàcce lix, quàm ut attingantur per actionem divini intelle rerum universitale, non inde infcrendum esscl eum ctùs. Vide quæ diximus hanc in rem articulo præce peculiarem voluntatem non adhibere circa singulos denti in solutione objectionuin. His adde quod fatetur nature effectus : siculi cnim Christus sibi generalim Malebranchins, Deum speciali actu ct voluntate attina proposuit agere quæcumque placita crant Patri, et gere corpora organica animalium ; ergo non sunt in nihilominùs peculiari voluntate singula cxccutus esi, digna actione divinæ voluntatis etiam specialis, ac sic etiam quamvis Deus generales leges sibi præstidivinæ omnipotentiæ; ergo idem dicendum de aliis luisset in gubernando universo, exinde minimè sequeelfertis naturalibus, quia hæc non sunt minùs prie rctur ipsum peculiari ac singulari voluntatc universa stantia corporibus organicis animalium : neque enim que contingunt speciatim non exequi. dici potest muscam, v. 8., esse opus nobilius ipso sole His adde, quod omnibus Malebranchii argutiis dis a luna ac stellis.

solvendis aptissimum est, scilicet in principiis SS. AuObjicies 2° : Deus simplicissimus est, immutabilis gustini et Thomae, Deum æterno consilio et sempiac perfectissimus; ergo non potest nisi vias maximè lerna ac immutabili voluntate singula in tempore spe

ciatim operari : unde manifestum est ipsum levitatis, simples, qu'il est déréglé dans ses desseins, qu'il fait des inconstantie aut mutabilitatis non posse argui, licet monstres par une volonté positive, directe et particulière, in dirigendis rebus universi speciali utatur voluntale; et non par une espèce de nécessité ? Lib. de Natura en ubi enim æternum ac sempiternum adest consilium , Gratià, serm. 1: Dieu pouvait sans doute faire un mor de ibi nulla certè reperitur inconstantia aut mutatio. Id plus parfait que celui que nous habitons. Il pouvail, par ipsum eleganter et accuratè explicat S. Augustinus exemple, faire en sorte que la pluie, qui sert à rendre la lib 12 de Civit. Dei, cap. 12, his verbis: Potest ad opus terre féconde , lombåt plus régulièrement sur les terra naruin, nonnorum, sed sempiternum adhibere consilium... labourées que dans la mer, elle n'est pas nécessaire. Si priùs cessavit, et postea operatus est... hoc procul dubio Mais, pour faire ce monde plus parfait, il aurait fallu quod dicitur prius et posterius, in rebus prius non exi qu'il eût changé la simplicité de ses voies. Hoc arguslentibus et posteriùs existentibus suit. In illo autem non menlo ex imbribus decidentibus in mare, flumina, vias alleram præcedenlem altera subsequens mutavit, aut ab publicas, super domos et in urbibus, sæpiùs ulilur stulit voluntateın; sed unâ eâdemque sempiternâ el im Malebranchius. Ibidem, art. 23 : Dieu a donné à chaque mutabili voluntate res quas condidit, et ut priùs non es semence un grain qui contienl en petit la plante et le sent, egit, quamdiù non fuerunt, et ut posteriùs essent, fruit... Ne marque-t-il pas assez par qu'il veul en un quando esse cæperunt : hinc eis qui talia videre possunt, sens très-véritable que toutes ces semences produisent leur mirabiliter fortassis ostendens, quàm eis non indiguerit, semblable?... Cependant lous ces grains ne profilent seu eas gratuitâ bonitate condiderit , cùm sine illis ex point ; ou s'ils profilent, la grêle ou quelque autre acciæternitate initio carente in non minore beatitate per dent fâcheux, qui est une suite des lois générales de la mansit; et lib. 1 Confess. cap. 4: Nunquàm, inquit, nature, les empêche de nourrir leur épi. Ce qui n'arrivenovus, nunquàm vetus : innovat omnia... opera mutat, rait

pas

si Dieu n'était la cause générale qui ne doit nec mutat consilium.

point agir par des volontés particulières. Denique in InEadem est doctoris Angelici doctrina, quæst. 3 de quisitione veritatis pag. 600, sic loquitur : 11 me paPotentià, art. 17, ad 12 et 21, et in 1, dist. 8, quæst. 3, rait évident que si Dieu avait comme nous des volontés art. 1, ad 4: In oninibus, inquit, in quibus dissert ope

particulières pour chaque chose qu'il produit, il n'arriveratio à substantià, oportet esse aliquem modum motus, rait point qu'un de ses ouvrages en détruisit jamais un ex hoc quod exil de novo in operationem , quia acquiri autre. Comme Dieu ne peut avoir des volontés contraires, iur in ipso operatio quæ priùs non erat : in Deo aulem il faudrait avoir recours à un principe du mal pour geoperatio est sua substantia. Clara sunt ista, quæ cùın ler, par exemple, les fruits que Dieu ferait naître. Malebranchii objectiones ex inconstantià ac mutabili

Rcsp. : Nego antecedens; falsum enim est ac teme late petitas penitùs exhauriant, ab aliis SS. doctorum rarium asserere manifestos defectus manifestaque vilia testimoniis recensendis hic supersedemus.

in Dei operibus reperiri. Vidit Deus, inquit sacer conObjicies 3° : Manifesti defectus occurrunt in rerum textus, cuncta quæ fecerat, et erant valdè bona. Non sa. naturalium ordine : 1° multa monstra quotidiè acci tis nobis cognita est rerum natura, non satis perdunt in rerum nalurå et nascuntur; 2° animalia quæ specti fines, ut in rerum naturalium universitate vi. nata sunt, ut vivant, ab aliis comeduntur; 3o imbres tiosi quidquam et imperfecti arguamus. Id egregiè uberrimi in mare cadunt, qui desunt multis Africæ et docet S. Augustinus lib. 3 Confess. cap. 40, cujus Asiæ regionibus, quibus tamen maximè utiles essent; verba , quoniam Malebranchii et similia sentientium 4° ex arboribus à grandine excutiunlur fructus imma argutias penitùs dissolvant, libenter hic adlexam. Ita, luri proximè dispositi ut ad maturitatem pervenirent; inquit, ordinantur officiis et finibus suis in pulchritudigo varia natura opera sese invicem destruunt : quæ nem universitatis, ut quod horremus in parte, si cùm lola quidem omnia viliosa sunt, aut inutilia , aut levitatis consideremus, plurimum placeat : quia nec in ædificio argui possunt. Porrò si Deus speciali voluntate uni- judicando unum tantùm angulum considerare debemus, versa quæ in rerum natura contingunt, dirigerel et nec in homine pulchro solos capillos, nec in benè pronunordinaret, profectò nihil fieret vitiosè , inutiliter, aut tiante solum digitorum motum, nec in lunæ cursu aliquod levitatis argui posset; ergo, etc. Ita variis in quas tridui tantùm figuras. Ista enim, quae propterea sunt locis ratiocinatur Malebranchius. Sic Medit. 7: Pour infima, quia partibus imperfectis tota perfecta sunt...., juger de l'ouvrier par l'ouvrage, il ne faut pas tant con tota consideranda sunt si reclè volumus judicare. Sed sisidérer l'ouvrage que la manière d'agir de l'ouvrier. Or, cul niger color in picturâ cum toto fit pulcher , sic tocomme les hommes grossiers et stupides ne voieni que lum istum agonem decenter edit incommutabilis Dei prol'ouvrage de Dieu, et ne savent point la manière dont Dieu videntia, aliud victis, aliud cerlantibus, aliud victoribus, s'est servi pour le construire, les défauts visibles de l'ou aliud sectatoribus, aliud quietis et solum Deum contemvrage les frappent, et la sagesse incompréhensible des plantibus tribuens, cùm in his omnibus non sit malum, voies ne les porte point à en admirer l'auleur. In Inqui nisi peccatum. Quibus sancti doctoris verbis nihil certè sitione veritatis, pag. 493 jam citatå, sic habet : On ad proposituin noslrum dici potest expressius. Docel ne peut répondre sans crainte de se tromper si certaines 1° omnia quæ in rerum universitate occurrunt, ila orqualités conviennent ou ne conviennent pas à un sujet, si dinari in pulchritudinem universi, ut quæ spectata in on n'a point d'idée de ce sujet. Or qui est l'homme qui parte, hoc est, in se præcisè ac ab aliis separata , viose dire que Dicu n'agit point par les voies les plus tiosa videntur, si cum toto considerentur, quemadmo

[ocr errors][ocr errors][merged small]

dum consideranda sunt si rectè volumus judicare, velle ut exoriantur inusitata specics siderum, nascanperfecta videri. Docel 2° quod sicuti vocum dissonan tur monstra, aveniant icrræ molus et similia. Equitia in musica, et umbræ ac nigri colores in picturå, dem dici počest hanc specialem Dei volunlatem niti rectè ac congruè sint disposita, plurimùm placent; sic concursu legum gencralium, quarum ordinem intertotus iste rerum concentus incommutabili Dei provi turbare non vult Deus : at nihilominùs verum est hanc dentiâ decenter ordinatus ac dispositus, ad Dei sa Dei voluntatem specialem esse, saltem permissivam. pientiam et mundi pulchritudinem manifestandam Et vars id Deus vult specialiter, directè ac positive, maximè conducit. Docet 3° disertis verbis, in håcce quod coniucit in ordinem el pulchritudinem universi. rerum universitate nihil esse malum ac vitiosum, nisi Forma, inquit S. Thomas, 1 p., q. 40, art. 13, quam peccatum. Idem inculcat ac passim tanquàm rem cer principuliier Deus intendit in rebus creatis, est bonum lissimam adstruit S. doctor libris de Civit. Dei. ordinis universi : porrò, fatente Malebranchio, mon

Idipsum variis comparationibus illustrat lib. 1 de sira nopwibil ad pulchritudinem hujusce universi conOrdine, cap. 2, præsertim verò exemplo alicujus ho ducunt: pɔsiquàm enim asseruit lib. de Naturå et Graminis imperiti qui ingressus officinam alicujus arti tià, serm. 1, art. 22 : Si Dieu avait pu par des voies ficis, inulilia crederet instrumenta quæ ibi videret, co aussi simples conserver un monde plus parfail, il n'auquòd usum eorum nesciret; aut alterius qui ita mi rait point établi des lois dont un si grand nombre de putum cerneret, ut in vermiculato pavimento nihil monstres ont des suites nécessaires; stalim subdit : Mais aliud ultra unius lessere modulum acies ejus valeret il aurait été indigne de sa sagesse de multiplier scs vocernere et ambire, et tamen vituperaret artificem velut lontés pour empêcher certains désordres particuliers, qui ordinationis et compositionis ignarum, eò quòd vario font même dans l'univers une cspèce de beauté ; ergo, etc. latem lapillorum perturbatam putaret , à quo illa em Ad secundum, quod special animalia quorum alia blemata in unius pulchritudinis faciem congruentia ab aliis vorantur, alia verò maturam ætatem non adisimul cerni collustrarique non possent. Nihil aliud, piscuntur, respondet sanctus Augustinus epist. 166, inquit S. doctor, minùs eruditis hominibus accidit, qui aliàs 28, ista omnia ordinatissimæ Dei dispositioni universam rerum coaplationem atque concentum imbe esse adscribenda, qui singulis naturis nascentibus et cilla mente complecti el considerare non vnlentes, si occidentibus temporum spatia, breviùs vel productiùs quid eos offenderit , quia suæ cogitationi magnum est, largitur, prout universitatis moderamini ac pulchritumagnam putant rebus inhærere fæditatem. Vides ex dini meliùs expedire judicaverit : idque mirè illustrat sancto doctore, prætensa vitia quæ in rerum univer ibidem exemplo pcriti musici qui apprime novit quas silate deprehendi videntur, in solam mentis humanæ quibus moras vocibus tribuat, ut illud quod canitur, imbecillitatem ac ignorantiam esse refundenda. decedentibus ac succedentibus sonis pulcherrimè cur. Ad primam probationem respondeo cum sancto Au

rat ac transeat. En sancti doctoris verba : Nam quod gustino : Defectus luminum, spccies inusitalas side dicitur : Quare facil animas eis quos novit citò morilurum, terræ motus, monstra et quzcumque his similia ros?.... Possumus reclè illius moderationi ista relinquere, quze multi admodùm stupent, speciali, directæ ct po

quem scimus omnibus temporaliler transeuntibus rebus, siuve Dei voluntati esse tribuenda. Ita disertè asserit ubi sunt etiam animalium ortus et obitus, cursum ornaS. doctor lib. 3 supra citato de Trinit. cap. 2 : Defec

tissimum atque ordinatissimum dare; sed nos ista sentire lus luminarium, inquit, et rarò existentes quadam spe.

non posse, quæ si sentiremus, delectatione ineffabili mulcies siderum, el terræ motus, et monstruosi partus ani.

ceremur. Non enim frustra per Prophetam...... dictum nantium, et quæcumque similia, horum nihil fit nisi vo

est de Deo, qui profert numerosè seculum. Unde muuluntate Dei, sed plerisque non apparet. Itaque licuit sica, id est, scientia benè modulandi, ad admonitionem ranitati philosophorum etiam causis aliis ea tribuere,

magnæ rei, etiam mortalibus rationales habentibus anivel veris, sed proximis , cùm omninò videre non possent mas Dei largitate concessa est. Unde si homo faciendi superiorem cæteris omnibus causam, id est, voluntatem

carminis artisex novit quas quibus moras vocibus tribuat, Dei; vel falsis, etc. Audis sanctum Augustinum asse ut illud quod canitur, decedentibus ac succedentibus 80rentem monstra aliaque similia-divinæ voluntati lan nis pulcherrimè currat ac transeat, quantò magis Deus, quàm primæ et summæ causæ esse adscribenda, quan- cujus sapientia, per quam fecit onnia, longè omnibus quam placuerit vanis quibusdam philosophis ea aliis

artibus præferenda est, nulla in naturis nascenlibus et causis tribuere. Cap. 9 ejusdem libri idem repetit bis occidentibus temporum spatia, quæ tanquàm syllabæ ac verbis : Species inusitatæ siderum, defectus luminum , verba, ad parliculas hujus seculi pertinent, in hoc laterræ motus, monstra et similia, horum quidem prima et bentium rerum lanquàm mirabili cantico, vel brevius, summa causa non est nisi voluntas Dei : unde et in vel productiùs, quàm modulatio præcognita et præfinita Psalmo cùm quædam hujus generis essent commemo deposcit, præterire permittit? Hoc cùm etiam de arboris rala, ignis, grando, nix, glacies, spiritus tempestatis: folio dixerim, el de nostrorum numero capillorum , quanne quis ea fortuitu, vel causis tantummodò corporalibus, magis de hominis ortu et occasu, cujus temporalis vel etiam spiritualibus, tamen præter voluntatem Dei vita breviùs productiùsve non tenditur, quàm Deus disesistentibus, agi crederet , continud subjecit, quæ fa positor temporum novit universitatis moderanini consa ciunt verbum ejus. Non polerat S. doctor clarioribus nare? Egregium hoc, prolixius licet, sancti Augustini verbis aflirmare Deum singulari ac speciali voluntate testimonium exscribendum fuit, ex quo manifesid li

[ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »