Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

ejus sensus meliùs intelligitur in citato textu. malia, art. Primales n. 1 et 2.) Virey pariter duas spe

Scopus porrò Apostoli est efficaci rationc ostendere cies agnoscit, quas delerminat ex mensurâ anguli faveritatem suke generalis propositionis, quà, v. 12, di cialis, Dict. d'hist. ant. Demoulins undecim species xerat : Propterea sicut per unum hominem peccutum in enunierat, art. cit. Revue, etc. Bory verò à S. Vinhunc mundum intravil, et per peccatum mors , et ita in centio quindecim recenset, ibid. Frustra igitur theoomnes homines mors pertransiil, in quo omnes peccade

logi contendunt omnes ab uno eodemque stipite prorunt; seu vult significare mortem esse poenam peccati gnatos esse, nec nisi unicam dari humani generis originalis, quod omnes homines ab Adam progeniti speciem. contrahunt; quod ut evincat, sic argumentatur Apo Respondeo : Nego antecedens. Accuratum enim stolus, v. seq. : Usque ad legem, nempe mosaicam,

historiæ naturalis, seu potiùs zoologiæ studium ad peccatum erat quidem in mundo, attamen peccatum

unitatem humanæ speciei agnoscendam necessariò non imputabatur ad certam poenam temporalem ob

ducit. Nempe quod pluries animadvertimus, scientia defectum legis positivæ, sive sanctionis cujusdam;

quamdiù infans est, dislicullatcs parit, quas postea cùm lex, qux talem pænam decerneret, nondùm homi adulta solvit. nibus fuisset data; nibilominùs mors, que est pæna

Ad primum : Nego dari ejusmodi notas specificas, peccati, regnavit etiam ab Adam usquc ad Moysem à quibus diversa species erui possit; ut enim observat vel in ipsos infantes, qui in similitudinem prævarica cl. Blumenbach, genus humanum non habet nisi unitionis Adæ nullo actuali peccato se inquinaverunt; cam speciem, omnesque populi cujusque demùm ælaergo mors, quæ in omnes homines dominala est per id tis ac regionum omnium, qui cogniti nobis sunt, protemporis, non aliunde repeti potest, quam à peccato venire possunt à stipite communi. Omnes locorum originali, quod omnes ab Adam progeniti contraxe varietates, quæ positæ sunt in conformatione et colore runt. Vide Card. Toleti S. J. Commentarii et annot. corporis humani, non magis incomprehensibiles sunt in epist. S. Pauli apost. ad Rom. ad h. loc. qui omnium ac ille per quas ante nostros oculos lot aliäe species facilè luculentissimè mentem Apostoli in hoc satis corporum organizatorum, præcipuè verò cicurum anidifficili lexlu exposuit.

mantium inter se differunt; verùm omne hujusmodi Nec obstat Deum diluvio, cælestibus flammis aliis discrimen per quosdam veluti gradus ita leviter inccque gravissimis calamitatibus ante Mosaicam legem de dit, ut nullum omninò neque cavillationibus locum rehominum sceleribus pænas sumpsisse, tum quia , ut linquat, neque fundamentum praebeat iis divisionibus, observat Card. Toletus, pænæ illæ, quibus Deus in quas sophiste quidam vellent instituere (1). aliquot animadvertit legis naturalis transgressores ,

Ad secundum : Distinguo : Id est, reperiri potest in fuerunt potiùs pæna mortis peccato originali debita corporum organis et configuratione convenientia aliante tempus exacto, quàm mors ipsa; tum quod poena liqua et similitudo plus minusve perfecta inter homiilluc non fuerunt constantes et universales, cujusinodi

nes et bruta, concedo; species consanguineitatis promors est, quæ proinde non ab actualibus peccatis, sed

priè dictx, nego. Scimus utique ex anatome compaà peccato ex origine contracto repeti unicè debet.

ratà aliquam intercedere similitudinem organorum in Ilis positis sua sponte ruit moles illa , quam Peyre

brulis, quæ à simià-salyro seu potiùs ab homine, rius huic fundamento inædificaverat. Vide Zachari: quem spectare possumus ut typum primitivum, usque egregiam dissertationem, quâ Præadamitarum systema

ad vespertilioncm descendendo, et rursum à vesperticonfutatur, quamque praemisit lib. 1 Petavii de Opilic

lione usque ad aves, et ita porrò, ct vicissim ab anisex dierum, edit. Ven. 1757.

mantibus imperfectioribus progrediendo, ad humani

corporis perfectionem accedat (2). Difficultates Coadamitarum.

(1) Manuel d'llist. naturelle crad. de l'allem. Metz 1. Obj. Accuratum historiæ naturalis studium nos 1803, 1. 1. Sed præstat ipsius auctoris verba adducere. necessariò ducit ad plures hominum species agno

· Le genre humain, ait ipse, n'a qu'une espèce, et louis scendas. 1° Id cnim inprimis postulant notic speci

les peuples de tous les temps et de tous les pays ( qui

nous sont connus ) peuvent provenir d'une source fica, per quas diversi hominum stipiles ab invicem commune. Toutes les différences nationales dans la secernuntur ; 2° incipiendo enim ab homine bimano conformation et la couleur du corps humain, ne sont et simià-satyro (Orang-oulang) ac gradatim proce

pas plus frappantes et plus inconcevables que celles dendo , reperiri potest quxdam species consanguinei

qui défigurent presque sous nos yeux lant d'autres es

pèces de corps organisés, et principalement nos anilatis inter hominem cl vespertilionem. Ita Bory de inaux domestiques ; mais toutes ces différences se perS. Vincent. in Revue encyclopédiquc, tome 29, mars

dent pour ainsi dire les unes dans les autres par tanit 1826, Paris, art. Sciences physiques, llomme, article

de nuances, par tant de transitions insensibles, qu'ell. s

ne peuvent donner lieu qu'à des divisions arbitraires, ce extrait du tome 8 du Dict. classique d'hist. naturelle, point du tout.tranchantes. » (Scct 4 des Mammifères p. 319. 3° Homo intellectualis non est nisi consequen

ord. i Bimane. ) Lia necessaria hominis mammalis, ibid., p. 76. 4° Hinc

(2) Cuvier, Leçons d'anatomie comparée, Paris 1805.

tom. 1, preinière leçon, Considérations sur l'économie celebriores zoologi plures paucioresve hominum spe animale, præsertiin art. 4, pag. 58, 59, observat ad rem sies constituerunt; sic Linneus duas species admittit,

nostram : « Dans toutes ces combinaisons, il s'en hominem sapientem, et hominen troglodyten. (Car. à

trouve nécessairement beaucoup qui ont des parties

communes, ct il y en a toujours un certain nombre Linné, systema nature, t. 1 Regn. nat. classis 1. Mam qui ne dislèrent que très-peu, en sorte qu'en plaçar!

Atlamca negamus vel nullos dari veluti typos seu omninò sunt, el repugnant ipsi expericnlix. Hinc enim notas specificas, quibus diverse classes seu species ab constat, animalia orta ex conjunctione duaruni specieinvicem distinguantur, quod nemo prudens zoologus rum esse prorsùs infæcunda , nihil tamen ejusmodi inficiatur ; vel eamdem originem arguat, unde exurgat reperimus, ut observat Cuvier, in individuis à quibusconsanguineitatis species illa, quam somniat adversa cumque hominibus procreatis (1). Quare nemo jam est rius quem impugnamus.

ex zoologis alicujus nominis qui plures hominum spe Ad tertium : Nego. Ratio enim sive intelligentia cies inducat (2). proprietas est hominis solius. In brutis enim omnibus Quòd si Linneus duplicem speciem recensuit, hu non reperitur nisi instinctus, qui consistit in cà virtute, mani aliquid et ipse passus est : quare à Blumenbachio quâ pollcnt sese subjiciendi per motum interiorem vapulat (3). Atlamen ipsemet Linneus hanc suam seninnatum ac necessarium, absque ullà institutione seu tentiam relractavit (4). Virey per speciem intelligit dià se ipsis per quasdam actiones uniformes ad eumdem visionem primariam generis humani, non autem stipilinem, ad propriam nempe conservationem et ad con tem primitivum originariam, quasi plures fuerint. Hinc servationem proprie speciei (1). Quòd si in nonnullis juxta sacram Scripturam à filiis Noe tres primas varie. animalibus, cicuribus præsertim, nonnulla signa con tales constantes repetit, albam à Japhet; slavam et spiciuntur sagacitatis et industriæ, etc., hæc loto cælo fuscam à Sem : nigram seu ottentottam à Cham ; relidistant à facultate intelligendi, comparandi, judicandi, quas ab earum commixtione, quas distinguit ex diverabstrahendi, etc., quâ instructus est homo, ut osten sis gradibus anguli facialis (5). Quidquid de hâc sua dunl psychologi. Etenim si intelligentia non est nisi

sententia aut opinione sit, patet ipsum cum reliquis consequentia necessaria hominis mammalis, ut con convenire. Reliquos autem quod spectat non moramur, lendit adversarius, quare in cæteris animantibus mam

qui per hanc ipsam opinionum diversitatem ostendunt malibus non reperitur?

nescire se, ubi pedem figant; unde à reliquis omnibus Ad quartum : Nego. Panci zoologi, neque profectò

deseruntur. Mud solum animadvertere præstat juxta celebriores, ut ipsi autumant, plures hominum species aliquot istorum nullam esse nolam seu characterem, distinguunt ct quidem perperàm, ut palet ex dictis in quo homo sapiens ab homine, ut vocant troglodyte, resp. ad primum, cùm nullum prorsùs sit fundamen aut simià-satyro discernatur : paulò tamen postea linn ejusmodi distinctionum, quc proinde arbitrariæ juxta cosdem lot sunt nolir characteristicæ inter ho

mines ipsos, ut enumerent undecim vel quindecim les unes auprès des autres, celles qui se ressemblent le plus, on peut en établir une espèce de suite

etiam ipsorum species. Quàm præclarè hæc inler so qui paraitra s'éloigner comme par degrés d'un type

coherent! primitif. C'est sur ces considérations que reposent les II. Obj. 1°: Verùm quid dicendum de hominibus idées que certains naturalistes se sont formées d'une

caudatis, de America incolis imberbibus, de gigantiéchelle des êtres, qui les rassemblerait tous en une série unique commençant au plus parfait et finissant

bus seu patagonicis, atque de pigmzis, præsertim au plus simple. . . el telle que l'esprit passerait de l'un vero de nigrilis , cupreis , anacrocephalis , etc. ? à l'autre sans presque apercevoir d'intervalle, et 2° Nonne totidem nole illæ sunt, quibus specierum comme par nuances insensibles. » Et sanè cl. auctor

diversitas constitui debet? hanc gradationem persequitur, comparationemque instituit singulorum organorum eâdem mcthodo quin

Resp. ad priinum : Illud ipsum quod physiologi et que voluminibus, 1° in homine, 2° in mammalibus, zoologi prudentiores reponunt, nempe homines caujo in avibus, 4° in reptilibus, 5° in piscibus, simulque ostendit nolas speciticas et characteristicas, quibus ab

datos, cincticulos, perinde ac centauros et sirenas 10invicem distinguuntur, ut patel etiam ex tabulis con

tidem fabulas esse, quas operæ pretium non est refuparationis, quas adjecit, ut cæcus sit oportet qui eas tare (6), quæque hodiedum à scientiæ gravitate arnon videai. Satis sit hìc urgere organum vocale, quod dicimus, quodque in uno homine tantùm reperitur ad voces articulandas, siquidem Camper ostendit ex dis

(1) Regne anim., mammifères, & Variétés de l'espice sectione simiz satyri lioc animal ineptum omninò esse

humaine, p. 94. ad instar hominis loquendum, et naturaliter etiam su

(2) Ut patet ex recentioribus, si memoralos intreper pedes posteriores inccdenúum; attamen hoc solum dulos excipias, qui contemptui propterea sese objeceanimal perinde ac gibhon cum homine comparatur.

runt. Ipse Richerand, Nuovi elemenli di fisiologia, trad. dal (3) Op. cit. sect. 4, p. 80, ubi inquit : « La descrifranc. Firenze 1815, t. 2, § 196, apertè affirmat : ption de l'homo-troglodyte de Linnée est un mélange « L'uomo solo può articolare i suoni e gode del dono

< inconcevable de l'histoire d'un de ces nègres blancs madella parola.» Quod deinde ostendit ex anatome; item

« ladif et souffrant, et de celle de l'orang-outang. Son Magendie : Compendio elementare di fisiologia, trad. homo-lar est un véritable singe. , Hinc ipse Frid. dal franc., Pisa 1818, t. 1, pag. 195. Reclė propterea

Gmelin, qui adornavit decimam tertiam editionem syHomerus frequenter utitur epitheto μερόπων ανθρώπων, ,

stematis naturæ Linnée 1789, non solum posuit troid est, hominum vocem articulatam emiilentium, inter glodyten inter simias, sed præterea subdit in notå ad dùm etiam homines vocat pepótov; seu vocem articu

I. c. « Quæ de homine troglodyle refert immortalis lantes tanquàm notam hominis specificam, ut alia auctor, partim figmentis nituntur, partim ad monomillam de mento saliente ac tolo systemale osteolo

( strosam morbosamve hominum progeniem, partim gico, aliisque non paucis. De quobus vide cl. Ranzani, ( ad simias pertinent . . . . Ad fictitia resero pariter qui in op. Elementi di zoologia, t. 2, ordine primo,

« luciferum sive hominem caudatum. ) p. 69, seqq., has nolas summa diligentià prosequitur. (4) Vide Revue encyclop. I. c. (1) Vide Blumenbach op. c. sect. 3, § 35; vide

(5) De hoc angulo faciali conf. Ranzani, opp. cit., etiam Cuvier : Le règne animal, Paris 1817, t. 1, in

1. 2, p. 1. p. 37. seqq. trolul., p. 51, suiv

(6) Sic Blumenbach, op. cit., sect. 4, p. 80: 1 U

[ocr errors]

centur Americani, elsi rariorem, barbam tamen ut nes, quae à degenerationc insensibili proiluunt in conca'leri habent, dummodò eam alant.

formatione specifica originarià specicrum particulaGigantes naturæ excessum, pygmæi defectum et vi rium corporum organisatorum. Hoc porrò intercedit lium intra eamdem speciem produnt (1).

discrimen inter varietatem constantem ct varielalem Circa nigrilas, cupreos, etc., non est quod valdè in simplicem, quod illa hæreditaria sit et generatione nesislamus, cùm plures causæ naturales orte ex calore, cessariò ct inevitabiliter propagetur, hæc autem non climale, aere, alimentis, vitae ratione, etc., efficere ita (1). Hinc emergit distinctio apud physiologos reporuerint aut etiam possint ejusmodi accidentales di cepta, ut genus humanum dispescalur in plures aut versitates. Hippocrates de hoc phænomeno plura jam pauciores ejusmodi varietates constantes licet accidenscripscrat in lib. Deaere, locis et aquis (2). Nunc explo tales (2), quas adversarii nostri vellent totidem conralum apud physiologos est, diversum hominum colo stituere generis huniani species contra omnia scienrem residere in reticulo, ut vocant, malpighianò; nam tiæ principia, ut dictum est , quæ necessariò nonnisi in Æthiopibus tam cuticula, quàm cutis nigræ non unum originarium ac omnibus communem stipitem sunt, et alba in ipsis est cicatrix (3); demùm obser exposcunt. vandum est varietatem colorum ita paulatim ac sensim

III. Obj. : Unico el communi speciei humanz scisine sensu progredi pro majori vel minori accessu vel pite constituto, 1° ratio dari non potest de insularum recessu à lineâ æquinoctiali, ut nuspiam possit figi longè dissitarum, 2° præsertim verò utriusque Arneriterminus, quo una species desinat, altera verè incipiat. cæ incolis; cùm media, quibus illùc appulerint, ipsis

Ad secundum, dist. : Quibus constitui debeat diver nulla suppeterent. 3° Hinc eâ ratione, quâ animantia silas varietatum constantium et hæreditarium ( vulgò cætera quæ in hominum utilitatem condita sunt, in razze), aut etiam varietalum simplicium, transeat vel diversis orbis partibus, prout ipsorum fert natura, concedo ; specierum, nego. Varietates constantes creavit Deus; sic nihil vetat quominus dicamus alios (razze) et varietates simplices vocantur illæ aberratio

et alios homines saltem pro constanti eorum varictate

à Deo conditos esse. Hoc enim posito non solum ex« n'y a point de peuples, inquit, qui aient une queue, « les Hottentotes n'ont point de tablier, les Américains plicantur quæ de indigenis autochthonibus (3) veleI ont de la barbe comme les autres peuples quand ils res tradiderunt, sed quæ de antipodibus nunc explor veulent la laisser croitre. Il n'y a ni centaures, ni rata sunt. Nolum enim est S. Augustinum negåsse < sirenes ; toutes ces fables ont pu ne pas effrayer la ( crédulité de nos ancêtres, mais elles ne méritent

antipodas, quæ res ipsi nimis absurda videbatur e alis plus d'être résutées. ,

« quos homines ex hâc in illam partem, oceani im(1) Vide Gauchal, lettre 155 ; Buffon, llist. nat. de ( mensitate trajectà, navigare ac pervenire potuisse, l'hommc; Hist. des voyages par l'åbbé Prévot, t. 17; Dissert. sur les géants, t. 1 de la bible de Vence, ed. 5, Paris 1827; Lettres de quelques Juifs portugais, par (1) Ita Blumenbach, op. cit., sect. deuxième, $ 14, l'abbé Guénée, tom. 2, lettre 3, § 3, 4. Cæterum de et Cúvier, Le règne animal, $ Variétés de l'espèce hugigantibus et pygmæis sic rursùm scribit Blumenbach, maine, p. 94. 1. c. : « Les prétendus géants des Patagons, par (2) Cuvier, l. nuper cit., admittit tres varietales 4 exemple, depuis les temps de Magellan jusqu'aux constantes : albam, scu caucasicam; nigram, seu æthio« nolrcs, ont diminué peu à peu, dans les relations picam; flavam, seu mongolicam. De Lacepède his duas 1 des voyageurs, de douze p:cds jusqu'à sept; ainsi ils præterea addit nempe cupream seu americanam et I sont à présent un peu plus grands que tout autre hyperboream. Blumenbach pariter quinque admittit; « homme d'une bonne taille. Il est aussi plus vraisem. Duméril, in Zoologic analytique, sex esse contendil ;

blable que les quimos de Madagascar, que Commer Virey pariter sex agnoscit; quin imò, cùm divisisset ( son a pris nouvellement pour un peuple de nains, ne genus humanum in duas species, postea quatuor varieI sont rien autres qu'une espèce de crélins, c'est-à tales constantes admittit sub primâ specie, et duas e dire de malheureux imbéciles, avec de grosses têtes sub alterà. Prima species juxta ipsum constituitur ab i et de granıls bras, comme on en trouve dans le pays angulo faciali graduum 85, altera comprehendit eos « de Salzbourg, elc. » Consentit ab Guénée, l. c., ubi quorum angulus facialis est inter gr. 80 ad 85. Sed gigantes dicit : race d'hommes d'une taille au-dessus

species per ipsum designat solùm divisionem primade l'ordinaire, et de pygmæis, peuple au-dessous de la riam, ut dictum est, varietas constans divisionem seTaille ordinaire. Cæterùm de albinis et cretinis ita nun cundariam. Clar. Martini 1. c., p. 300. Posito discricupatis Laur. Martini op. Elementa physiologiæ, Tau mine inter varietatem constantem, modificationem, rini 1835, $ 305, lib, 6, p. 137, seq., ostendit eos non degenerationem ac morbum, statuit unam tantùm esse Essenisi degenerationem speciei humanæ, quæ in diver generationem primitivam, non plures, sed solùm vasis rerum adjunctis ad pristinum statum revocari po rias modificationes secundarias; duas esse albinorum lest, quod inspectione suâ confirmat.

varietates distinctas, quarum altera spectari potest it (2) Inter Mlippocratis opera gr. lat. edit. Vander morbi vitio affecta ; cretinismum non constituere speLinden Lugd. Batav. 1665, t. 1, p. 527, à cap. 35 in ciem neque degenerationem generalem, sed affectionem finem. Ex lioc enim libro plurimùm recentiores profe morbosam peculiarem, que nempe attingit pauca et hac cerunt, qui de hoc argumento tractårunt.

illac dispersa individua. Negat varietatem constantem (3) A. Martini op. et I. c. præsertim verò in alio ( razza ) spectari posse velut degenerationem hæredidillusiori op. cui tit. Lezioni di fisiologia, Torino 1830, tariam, cùin constel nigritas ipsos excultos eisdem 1. 11, lez. 89, $ 3, p. 311, ubi præterca ostendit non facultatibus physicis et moralibiis præcellere, quibus solum à luce sed potissimùm à climate hanc colo cæteri donantur. Deinde rationibus intrinsecis evincit rum varietatem esse repetendam. Sic Richerand, op. prittensas varietates constantes non esse nisi variecit., $ 228, ubi in notà inquit :! ll color nero della iates secundarias. Quod fusè id prosequitur. • pelle de Mori pare dovuto all' abbruciamento della (3) Ita Joan. Fabbroni an. 1803. Apud Aloys. • gelatina che fa la base del corpo mucoso di Malpi Bossi, Storia d'Ilalia, Milano 1819, t. 1, c. 3, p. 97 • thi. +

sca

, ut Cliam illic ex uno illo primo homine genus in ritibus, quos apud Americanos invenerunt qui eos istituerelur humanum (1) ». Quin etiam usque adeò primum inviserunt, cujusmodi, e. g., est memoria dieculo 8 ea inolevit opinio, ut Zacharias Rom. Pont. luvii et unius familiæ ex eo servatæ, circumcisio apud Virgilii cujusdam, qui antipodas exstare affirmabat, Mexicanos, sabbati septima dies, jubilæi quinquagesisententiam perversam et iniquam doctrinam vocaverit, mo anno recurrente celebratio aliaque non pauca, quæ ejusque auctorem damnari jusserit (2). Quùm igitur invictissimè ostendunt communcm istorum incolarum jam constet antipodas existere, eos necesse est ab alio cum cæteris hominibus originem Ad secundum, dist.: homine quàm ab Adamo prodiisse (3). Ergo. – Resp.

Si eadem rationum momenta faverent tam hominibus ad primum : Nego. Elsi enim nostrum non sit deter quàm animantibus brulis, concedo; si diversa, nego. minare medium quo in dissitas illas scu regiones seu Jam verò quod attinet ad bruta, nihil cx revelationo insulas homines transmeaverint, quùm multiplex esse scimus præter ipsorum creationem, contra verò de potuerit, certum tamen est illuc ex continentali terrà homine ab eâdem novimus omnes ex iisdem progeninostra pervenisse. Sanè duo hemisphæria fermè con toribus descendere. Quod autem dicitur in hominum tigua esse geographi detexerunt; Groenlandiam et utilitatem condita animalia esse, non evincit homines Asiam separat ab America angustum fretum, imò per statim et ubique adesse debere, sed solum, ut datà ocKamstkalka ambo ferè junguntur continentes (4). Eu casione et opportunitate iisdem uti valeant, alioquin, ropæi igitur et Asiatici facilè ad Americam gradum cum nonnulla ex ipsis in præruptis atque inaccessis facere potuerunt. Atque reipsà ita factum esse inde locis constitita sint et vivant, vel frustra crcata videpalei, quod compertum sit, Americam eò magis popu ri ea animalia possent, vel iisdem in locis homines delorum frequentia abundare, quò minùs distat ab illis gere deberent, que quàm absurda sint nemo est qui punctis; tum etiam ex eo quòd plures adhuc mores non vidcat. Ad tertium, nego. Quo cnim sensi, que communes sint inter illos aslines populos cum Euro de indigenis sive autoclithonibus traduntur, accipi depicis et Asiaticis sive Ethnicis, sive Judæis atquc Chri beant, superiùs declaravimus. stianis (5); tum demùm ex pluribus traditionibus et Ad quartum, dist. : Hypotheticè, concedo; absolutė,

nego. Quùm increduli et protestantes mirum in modum (1) Lib. 16 de civ. Dei, c. 9.

abusi sunt hoc facto, ut irriderent Patres, ac præser(2) Ep. Zachariæ ad Bonis. apud Hartzeim S. J. concil. German. t. 1, p. 83.

tim Romanos pontifices occasione sumptà ex Zachari:n (3) Ita La Peyrère, op. cit.

epistolâ, præstat rem ejusmodi etiam atque etiam deConf. Malte-Brun Geogrophia univ. trad. dal clarare, ut inde prava adversariorum fides et perversa franc., Milano 1815, t. 3, lib. 59, et plures art. Voyages, in biblioth. univ. de Genève, quos longum esset hic re

corumdem agendi ratio magis patescant. Ecclesia cacensere. Conf. Krachéninnikow, Hist. du Kamichatka, tholica circa quæstiones physicas in se et scorsim spc2 partie, ch. 10, trad. Si. Pré 1768.

ctatas nihil definil : si verò de his ob rerum conneSed prestat legere opus : Preuves que les indigènes

xionem mentionem ficri contingat in ecclesiasticis dede l'Amérique sont de la même race et de la même famille que ceux de l'Asie, par M. Samuel L. Mitchell, cretis, sententiam tenet, quæ illå ætate, quà hæc prof. d'hist. natur. à New-Yorck (trad. de l'anglais). eduntur, communis est. Neque propterea, si fortè illa (5) Etenim cum Paganis retinebant cullum ignis,

sententia falsa sit, ignorantix hâc in re argui potesi. idola, vestales, novum ignem, etc. Cum Judæis circumcisionem et alia non pauca; cum Christianis ba

Tunc enim eadem ignorantia communis est cæteris ptismum , confessionem et præsentiam quamdam rea omnibus (i). Iem in Ericharistia sub duabus speciebus panis et vini, id est, horum rituum adumbrationem, ut supponitur, « lions, sont du même sang et de la même famille que ct simulacrum sive imitationem. Conf. Lettere Ameri celle population américaine qu'ils méprisent et décane di Carli Rubi, tom. 1, lett. 4, 5, 6, 9. Conf. de précient. Le savant docteur Williamson a disculé ce Maistre, Soirées, lom. 2 ed. Par. 1831. sept. ent. p. ( point avec un talent véritable. ) 85 et p. 97, n. 13.

Frid. Schlegel, De la langue et de la philosophie Scd conf. cit. Mitchell, qui ostendere nititur, $4, des Indiens, liv. 1, ch. 4, invenit in lingua Peruana antiquos indigenas Americæ septentrionalis esse evi voces derivatas à linguâ Samscriticâ. Mexicanos indidenter stirpem Tartarorum, quam sententiam quatuor genas originem duxisse ex Asiâ doctis investigationifacta evincunt; 1° ut ipse loquitur : « Ressemblance bus ostendit Humbolt. e de traits et de physionomie; 2° Affinités des idiomes, Conf. Biblioth. Univ. de Genève, tom. 5, Littéra( 3° Existence de coutumes semblables; 4° Identité ture, 1817, art. Histoire, p. 340, ubi dicitur : « Qu'il ( d'espèce du chien de Sibérie en Asie, et du chien " y ait eu et très-anciennement entre l'Asie et l'Ame« d'Amérique. . Que sigillatim evolvit $ 2. Stirpem a rique une communication qui ait porté les peuples non ita pridem in America septentrionali extermina

( d'un continent à l'autre, c'est ce qu'il n'est plus perLam fuisse Malajam. Quod fusè prosequitur ex opificiis, ( mis de révoquer en doute. Dès le milieu du siècle moribus, habitibus, vestits, etc. Deinde concludit : ( dernier Steller et Krachéninikow avaient reconnu ( Jo rejelte donc la doctrine professée par plusieurs (la réalité de cette communication, etc. )

naturalistes de l'Europe, que l'homme de l'Améri (1) Ridiculos profectò se produnt increduli, dùnı

que occidentale diffère sur plusieurs points impor patribus errores in rebus physicis aut astronomicis ac alants de l'homme de l'Asie orientale. Si les Buffon, geographicis exprobant ; perinde ac si antiquiores a les Robertson, les Raynal, les Des-Paw, si tant philosophi immunes ab iisdem essent; salis tamen est 4 d'autres qui ont raisonné spéculativement sur le ca vel leviter veterum philosophorum libros pervolvere, (ractère américain et ont cherché à l'avilir, eussent ut ipsis patribus imperitiores philosophi delegantur ( acquis sur l'hémisphère situé à l'ouest de notre con Cicero ipse in libris de nat. Deorum, in Academicis I linent une instruction qui leur était indispensable, quæst., etc., plura habet quæ si hac nostra ætate prosils airaient découvert que les habitants d'une partie ferrentur, risu exciperentur; allamen nemo ipsos obe considérable de l'Asie, et en nombre de bien de mil jurgat; soli Patres perstringi debent. Satis est ut is

DE PROTOPARENTUM GRATIA ET FELICITATE.

ramus.

Porrò clsi circa quæstiones physicas, prout in se ac præferente facem geographica scientia, mullum ant sunt, indifferens Ecclesia sit, non ita tamen se habet, plius locum habere posse difticultatem propositam, quando cum fidei dogmatibus adnexæ ille quæstiones cùm ex dictis certò constct homines ex nostro in aliud sunt, vel atlingunt religionis substantiam sive absolutè hemisphäriun facilè se conferre potuisse, quin nesive hypotheticè.

cesse sit confugere ad aliam hominum speciem qua Jam verò persuasum erat omnibus tum S. Augusti ibidem condita fuerit (1). ni, tum Zacharize ætate, oceanum non potuisse trans

CAPUT II. ineari, ex quo fiebat, ut qui existentiam antipodum adstruerent, eo ipso docerent existere homines super teriam (1), qui non essent ab Adamo, quam tamen sen Argumenti pexus et ordo exposcere viderentur, 111 Ientiam catholica doctrina respuit. Unde negatio anti de hominis animâ ejusque naturâ ac dotibus dissercpodum nonnisi conditionata est, nimirùm si vastus

mus; cum tamen hanc provinciam sibi vindicaverint Occanus non possit transmeari, et, quod hinc profluit, psychologi ac dicendorum amplitudo non patiatur nos si antipodes ab Adamo non procedunt, non existuni. ista prosequi, quæ ceriè leviter ob rei gravitatem l'anc hypotheticam antipodum negationem ipsa obje- pertractanda non sunt, ideò his metaphysices discicla Augustini verba apertè demonstrant, et confirmat plina demissis, nos ad ea quæ dogmatici theologi sunt Zacharie clausula : et subrili indagatione requisitus, si exponenda ac vindicanda rectò veluti cursu propeerroneus fuerit inventus (2); ut enim sciretur an Virgilius (quem nonnulli perperam cum S. Virgilio Sa Prima igitur questio, quæ disputari à nobis debet, lisburg. nsi episcopo commiscent) (3) affirmaret, necne, respicit statum in quo præcipuè relatè ad Deum ac existentiam antipodum, adeò siibtili indagatione opus ultimum finem suum homo constitutus fuit. Iloic enim 1on fuerai, benè verò ad dijudicandos errores conne fundamento ea innituntur, quæ de cjusmodi hominis xos. Cieterùm ex ipsis Zachariæ verbis patet eum hâc in causâ nihil definivisse, cùm rein ulteriori examini (1) Ex iis, quæ hactenus proposuimus circa primi

tivam humanæ speciei originem, satis reservårit.

superque liquet,

quo in censu habenda sini temerarie sententiæ nonQuibus præmissis, dicimus, mutatis rerum adjunctis nullorum, qui sibi docti videntur, dùm ad inanem

quamdam gloriolam sibi captandam non verentur Scricognoscerent que ipsorum ætate deferebantur. Num pluræ sacrie contradicere. Ex. gr. Fr. Chr. Schlosser increduli si id temporis vixissent plura cognovissent? Universal histor. Uebersicht der Gesch., etc., seu histor. Cæterùm si quis vellet perspicere aliquod specimen univers. complexus historiæ mundi antiqui ejusque culimperitize alicujus historici profani antiquioris in geo turæ,p. 1, seci. 1, $3, p. 26, ed. Francof. ad Maen: 1826, graphià adeat (. Curtium I. 3, de rebus Alex. M. c. 1, scribentis : « Nulli respectus ad religiosas ideas aut ad $ 13.

« humane dignitatis agnitionem retinere non possunt, (1) Dixi super terram ; hoc enim solum fides docet, « quominùs traditionem et historia indicia sequamur, omnes homines, qui super terram sunt, ab uno stipite < si hæc cum naturæ studii effectibus concordia nobis propagatos esse. Quod verò spectal ad planeticularum ( tres ostendant diversas planè stirpes omninò dillesystema, nihil religio statuit. Dans cetie matière, ap ( rentes conformatione et indole plenè discrepantes i positè scribit Frayssinous, Conf. cit., les opinions a in illis regionibus, quae primis revolutionibus et ca( sont libres : nous ne disons pas que les astres sont <laclysmis subiracle fucrunt. Excelsi scilicet mon

peuplés d'hommes comme nous, nous n'en savons i les et planities, quæ in majori elevatione sesc pro« rieni: mais enfin vous parait-il étrange que la terre, ( tendunt, illas regiones nobis indicant, ubi primos « qui n'est qu'un point dans l'immensité, soit seule ha « homines quærere oportet. Montes dicti Hanimeleh

bilée, et que le reste de l'univers ne soit qu'une ( et regiones meridionales patriam Kaucasica stirpis. ( vaste solitude ? Aimez-vous dans le soleil, dans la • Utra hos et montes à veteribus Imans dictos deser« lune, dans les planètes et les mondes étoilés des « tum Kobi et Tibet primitivam Mongolicæ stirpis se

créatures intelligentes, capables de connaître et de a dem. Interior Africa circa montes lunares Icrtiz • glorifier le créateur ? La religion ne vous défend pas i stirpis locum exhibent. America verò seriùs ex ori

d'adopter celle opinion. La pluralité des mondes de iginali suo stati prodiit. » Tum com. Carli, qui antu· Fontenelle peut bien n'être qu'un ingénieux roman, mat aborigenes homines esse in Italià superstites er I mais vous êtes libres d'y voir une réalité. » Conf. magno cataclysmo; necnon Joan. Fabbroni, qui cenetiam Nicolai. Lez. 10 sul Genes.

set eâdem ratione, quâ plura quercuum nillia sic à (2) Ita se habet integer textus epist. Bonifacii in jis supremo auctore naturæ diflusum esse per diversas quæ ad præsentem quæstionem spectant : « De perver mundi plagas familiarum numerum; Cas. Bossi, qui i så autem et iniquà doctrina, quam contra Deum et non solum Carli ei Fabbroni opiniones laudat, sed ct i animam suam locutus est (Virgilius), si clarificatum Telliamed seu De Maillet, quem ingeninsun vocat, ss« fuerit, ita eum confiteri, quod alius mundiis et alii stema, juxta quod homines ex piscibus essent (Della I homines sub terrà sint, hunc accito concilio ab Ec istoria d'Italia antica e moderna, Mil. 1819, vol. 1, « clesià pelle sacerdotii honore privatum. Attamen et 1.1, c. 3, § 24); ubi demùm concludit : « Con questo

nos scribentes prædicto duci evocatorias de preno i nuovo sistema fondato egualmente sulle osservazio« minato Virgilio mittimus litteras, ut nobis præsen i ni naturali, e sui racconti degli storici, non fa più

tatuis et subtili indagatione requisitus, si erroneus « d'uopo ricorrere alle incerte memorie dei patriar« luerit inventus, canonicis sanctionibus condemne 1 chi Noachidi, » etc. (ib. $ 32). Ita quidem hi liberio

lur. , Ep. cit. n. 6 Epistola S. Bonifacii ad Zacha res homines; verùm per hæc eadem ipsimet sibi et deriam deperdita est.

decus et mortem quodammodo pepererunt. Quantò (3) Mirum est in hunc errorem lapsos pariter esse enim magis nature studia progrediuntur, tantò ipsi el redactores ephemeridum Trevolliensiuni ad an. 1737, imprudentiores et contemptibiliores sese producunt. mens. August. n. 83, ubi tamen plura præclarè adno Atque idem sibi crteri religionis impugnatores pollilata invenies. Vidc etiam Pagi in Criticâ ad an. 748 ceantur : elenim qui contemnunt me, erunt ignobiles, 0. 6, 7.

dicit Dominus.

« VorigeDoorgaan »