Patrologiae Latina Cursus Completus Series Secunda

Voorkant
General Books, 2013 - 766 pagina's
. 1855 edition.: ... nec pejus quantum ad sa net i la tern, nec majus nec minus quantum ad verilaieui; non a dante vel accipiente violaium, non recedent! ab Ecclesia G aniissum, non redeuiili iicrandiim, til in quo nullius moment! omnia bominuui judicaniur merita, sola Dei valere credaiur gralia. Si enim pro Hieriiis suis ab Ecclesia recedendo posseul amiltere, perinanendo obliuere, quod ipsi possent ronferre vel au ferro, ipsorum поп Dei videlur esse. Item quod rece(lenli essel aniissum, redeunli essel ilerandum, flerentquc duo baptismata, quibus bis renasicretur spirilualiter, semel nalus carnaliier. Item, si quoil sil apud hxreticos non est sacramentum, quod cum illis refulalur, ipsorum поп Christi esse judicatur. Item annullatur apud eos invoca lio diviiii nominis, lleraiida ul valeal a Catbolicis; sicque gralia Dei Pairibus, variorum schismalum confusionc periclitaretur, dum ego Apollo, ego aulein Cephx, ego aulem Pauli (/ Cor. i, 12) ab omnibus adulterinis lili.s, quasi in divisiouem Cbrisli peisirepereiur. El quae essel Charitas ubi non esset uniias? Cum igilur radix omnium bonorum sil dileclio, Ecclesia sine dileclionis imitate omnium bonorum privaretur et merito et prxinin, CAPUT IV. Quod Deus preiiosa sacramenta in non preiiosis tpeciebus posuit, чип ut esseiil vilia et objecta, sed atatuita. Ne ergo Ecclesia lot Paires habere videaiur, qui' bus unilatem siiain dissipet, et a nobiliiate coelesti degenere!, omnia sacramenta solios Dei creduniiir esse, quae quam gratuita, quam ulilia, quamqiie magnifica fecerit, sliideamus perpendere, el cum viderimus de quantulis rebus quanta Ecclesia? sux conferai, si solios Dei sint ipsa, el per ipsa operai i inaiiifeslissiinum fiat. Onines sacraineniales species natura vel quaulilate sua iln nullius xstimaiionis sum in prelio, ul ad sacramenialcm dignitatem nullo soo assurgere videanlur privilegio: nisi quod dum naiurali...

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Bibliografische gegevens