Handboek Personenbelasting 2017

Voorkant
Maklu, 15 mei 2017 - 1498 pagina's

Het Handboek Personenbelasting is een leidraad door de complexe materie van de Belgische personenbelasting. Het naslagwerk richt zich op de eerste plaats tot de professional die zich toelegt op het invullen van de aangifte in de personenbelasting en het oplossen van concrete knelpunten ter zake. Het werk is stevig onderbouwd. Voortdurend een evenwicht indachtig tussen volledigheid en praktijk, werden relevante parlementaire vragen, rechtspraak en rulings, wetswijzigingen en circulaires met hun precieze inwerkingtreding in het naslagwerk verwerkt. Steeds meer duiken immers interpretatievragen op, waarop het antwoord niet meteen terug te vinden is in de wettekst.

Het handboek is helder opgebouwd volgens de aangifte in de personenbelasting. Daardoor wordt het de gebruiker mogelijk gemaakt om vlug een antwoord te vinden op de diverse vragen die het invullen van de aangifte elk jaar met zich meebrengt. Bijkomend werden telkens de diverse codes van de aangifte personenbelasting opgenomen om mogelijke verwarring uit te sluiten en het opzoekwerk te beperken.

Deze 7de uitgave is geactualiseerd tot 15.04.2017.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

8
47
A Persoonlijke gegevens
71
Inkomsten van kinderen
77
Gehuwde personen of wettelijk samenwonenden die beiden rijksinwoner zijn en
85
B Gezinslasten
96
coouderschap
100
Ascendenten opgenomen in het gezin
107
Personen ten laste
113
Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten naburige rechten en wettelij
674
Nog compenseerbare beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken
696
Aftrekbare bestedingen
704
3
712
De zesde staatshervorming en de invloed op de woonfiscaliteit
718
11
772
leningen?
789
7
904

Terugbetaalbaar federaal belastingkrediet belastingvrije som wegens kinderen ten laste
140
Overzicht geÔndexeerde bedragen Aj 2017
150
Voorafgaande opmerkingen
162
Nietbelastbare inkomsten
313
Afzonderlijk belastbare inkomsten
417
Andere beroepskosten Code 125803225870
456
Inhoudingen voor aanvullend pensioen van een groepsverzekering of voorzorginstelling
487
Pensioenen
518
9
526
Overbrenging van de woonplaats of zetel van fortuin naar het buitenland
534
Collectieve pensioenplannen vanaf 1 1 2004
552
10
559
Winstdeelname
571
De individuele pensioentoezeggingen aan zelfstandige bedrijfsleiders
581
Interpretatie van het begrip effectief actief
588
De individuele voortzetting
596
Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen VAPZ
617
Ontvangen onderhoudsuitkeringen
626
Inleidende begrippen
634
Inkomsten van kapitalen vůůr aftrek van de innings en bewaringskosten
645
695
931
717
1030
1
1064
725
1201
Onteigeningsvergoedingen andere dan aan landbouwers betaald Comm 4793
1222
Vergoedingen verkregen tot herstel van een tijdelijke winstderving
1229
3
1236
727
1249
Meerwaarden Code 165393265363 165492265462
1384
732
1387
het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten
1390
Vrijstelling voor bijkomend personeel code 166680266650
1400
VAKXX Voorheffingen
1411
CategorieŽn
1418
De eerste categorie de stopzettingsmeerwaarden art 281lid1 WIB92
1426
1180
1482
1239
1493
1211
1497
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

AAFisc aangemerkt aangerekend aangifte aanmerking aanslagvoet aard activiteit administratie aftrek AOIF arbeidshof arbeidsovereenkomst artikel 38 basisbedrag bedoeld bedraagt bedrag bedrijfsleider bedrijfsvoorheffing bedrijfswagen belastbaar inkomen belastbaar tijdperk belastbaar voordeel belastbare bezoldigingen belastingkrediet belastingplichtige belastingvermindering belastingvrije BelgiŽ berekening beroepsinkomsten beroepskosten beroepswerkzaamheid beschikking bestaansmiddelen betaald of toegekend betreffende betrekking bijdrage bijgevolg buitenland carpooling cataloguswaarde circulaire code collectieve arbeidsovereenkomst dient echtgenoot eigen woning euro fiche fiscale FOD FinanciŽn forfaitaire geÔndexeerd gemeenschappelijk vervoer geval gewestelijke gezin goed houdende huurwaarde indien inkomsten inzake januari kadastraal inkomen kader kinderen ten laste kosten maaltijdcheques maand maken onderneming onroerende goederen onroerende voorheffing overeenkomstig partner personen ten laste personenbelasting Programmawet sociaal voordeel sociale sportbeoefenaars terbeschikkingstelling terugbetaling tewerkstelling toekenning toepassing toeslag tussenkomst vennootschap verblijfsvergoeding vergoedingen verkregen verkrijger vermeld vermindering vermits verplaatsingen vervangingsinkomsten en werkloosheidsuitkeringen voertuig Voorafgaande beslissing voormelde voorwaarden vrijgesteld vrijstelling wanneer werkgever werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag werknemer wettelijke samenwoning woon-werkverplaatsingen woonplaats ziekte of invaliditeit zoals

Bibliografische gegevens