Introductie tot de psychomotoriek

Voorkant
Maklu, 30 jun. 2014 - 318 pagina's
Psychomotoriek benadert de totale persoonlijkheid vanuit het bewegen
en de lichamelijkheid.
Dit boek biedt vooral een zorgvuldig gedoseerde theoretische achtergrond
bij de verschillende elementen die deel uitmaken van psychomotoriek.
Tegelijk wordt een aantal instrumenten aangereikt om het praktische
werkterrein van de psychomotoriek en van de psychomotorische therapie
toe te lichten.
Eerst belicht de auteur de normale motorische ontwikkeling bij de mens.
Dan komt de diagnostiek - zowel bij kinderen als bij volwassenen - aan
bod. De daarop volgende delen handelen over de therapeutische doelstellingen
en over de verschillende vormen van therapie en de technieken
die de hulpverlener ter beschikking staan. Ook de relatie therapeut-cliŽnt
krijgt hierbij aandacht.
Deze uitgave is een - progressief opgebouwd - studieboek voor diverse
opleidingen die een introductie tot de psychomotoriek op hun programma
hebben staan en voor alle hulpverleners die een inzicht willen hebben
in het wezen van de psychomotoriek en de psychomotorische therapie.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
13
Term ontwikkeling
27
Tot slot
50
B Demonstraties zonder concreet materiaal
92
Tot slot
158
Psychomotorische diagnostiek bij volwassenen
179
therapie
237
Kenmerken van het cursief schrift
254
Referentielijst
291
Register
315
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens