Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[merged small][graphic][ocr errors][merged small]

DARLLEN A SIARAD.Mme cha

[blocks in formation]

Professor of Elocution and Oratory, Wyoming Seminary,

Kingston, Pa., U.S.A.

[ocr errors]

.

MERTHYR TYDFIL :
ABGRAFFWYD GAN JOSEPH WILLIAMS, SWYDDFA'R "TYST A'R DYDD.”

[blocks in formation]

E 35

Y CYFLWYNIAD.

GYDAG AMCAN AT FOD O WASANAETH I FY NGHYDGENEDL

Y PAROTOAIS Y GYFROL HON,

AC Y DYMUNAF YN OSTYNGEDIG EI CHYFLWYNO

I'R MEIBION A'R MERCHED CYMREIG

A DDYMUNANT YMDDIWYLLIO MEWN GALLU

TROSGLWYDDO EU SYNIADAU YN EGLUR AC EFFEITHIOL TRWY

DDARLLEN, SIARAD, A CHANU.

GAN DDIDWYLL GYMHELL MYFYRDOD CYSON AR YR

EGWYDDORION A GYFLWYNIR I'CH SYLW,

YDWYF, BYTH YR EIDDOCH

T. C. Edwards (Cynonfardd).

Awst 19eg, 1890.

0078

« VorigeDoorgaan »