Studieloopbaanontwikkeling - stagebekwaam

Voorkant
Pearson Education, 2007 - 310 pagina's
Het uitgangspunt van *Studieloopbaanontwikkeling - Stagebekwaam* is dat de student aan de slag gaat met het vormgeven van een passend studieprogramma (en het ontwikkelen van bijbehorende competenties)., en dat hij op professionele wijze een stage kan verwerven, aanpakken en voltooien. Om dit te realiseren wordt de student geprikkeld door het aanreiken van nuttige modellen en technieken (zoals SWOT, SMART, STARR, de Leerstijlen van Kolb, Kernkwadranten en manieren van teamwork)., en bijbehorende oefeningen. Ook in dit deel blijft reflectie op de eigen ontwikkeling van essentieel belang. Daarom zijn aan *Stagebekwaam* wederom invuloefeningen toegevoegd, evenals een inlogcode tot het [Self-assessmentpakket](http://www.pearsoneducation.nl/produkt.asp?isbn=9789043012638&cat=), zodat de student zichzelf, nu een stadium verder in zijn ontwikkeling, kan blijven testen. Dit deel volgt op *Studieloopbaanontwikkeling - Beroepsgeschikt*, maar kan ook zelfstandig worden gebruikt voor studies waar de stage al in het eerste leerjaar aan de orde komt.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Verwerven van een stageplaats
115
Leren leren
141
Vragen en opmerkingen
177
Reflectie ten behoeve van verdere studieloopbaanontwikkeling
207
Voorbeeld van het sjabloon van een portfolio voor het tweede studiejaar
230
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens