Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

text,

tatem Verbi viceni ra

10.3

[ocr errors]

Dei.

1.6 circa

* Lib.3.04

:

[ocr errors]

20

9. Tunc nihil,&c. Licèt luce. Prov.20. Lucerna Domini spiraculum sam ignorat, & quærit, ut dicitur in prin. Apollinarem : qui in
enim potentia intelle- hominis. crgo in Chrifto,qui est verbum
ctiva non fit, cic, ut in

Metaph. * Secundò repugnat utilitati in Chrifto folam pofuit ani-
Dei, non fuit necessarium esse mentem

mam senfitivam, á dein *li,:.der.

carnationis, quæ est justificatio hominis humanam.

à

peccato. Anima enim humana non est sionalis anime tenuisse. APPENDIX. 3. Præt. Assumptio humanæ naturæ capax peccati,nec gratię justificantis,nifi Hæc ille in constitut.

X articulo habes à Dei verbo dicitur incarnatio ejus, sed
E

per mentem. Unde præcipuè oportuit vide 1.9.3.art.z. & 8. purs Ecc, S.

primò : quomodo per rationem interimas intellectus, sive més humana neq; eft ca mentem humanam assuni . Unde dicit cum Elucid. Tertiò vi

*li.;. or.f. hæresim Apollinaris di- ro, neque actus carnis,quia nullius cor Dam. * in 3. lib. g Deiverbum assumpsit des:quomodò ex his,&:c. centis, quòd Chriftus poris a&us est,ut probatur in 3.de* ani- 10 corpus, & animam intelle&ualem, & rationalem , & poftcà me.

affumpfit animam, quæ tex.6.617, inentem non habebat ma. ergo videtur,quòd filius Dei huma subdit * : Totus toti unitus est, ut toti mihi salutem largire- codlib.com fed verbum divinum nam mentem non assumpserit.

tur : quod enim inafsumptum est, incurabile est. Tertiò hoc re-uc di

fiis. fuit pro mente in ho- q SED CONTRA eft, quod August. mine affumpto, Secun- * dicit in lib. de fid. ad Petr. Firmiffimè

pugnat veritati incarnationis: cùm enim corpus proportione*ca. 14. in dò habes : quomodo per

tur animæ, ficut materia propriæ formæ, non cst verè caro hulpriec.10.3. rationem oftendas,hanc tene, & nullatenùs dubites , Christum fi mana,quæ non est perfecta anima humana, scilicet, rationali,

meritò damnari à Con- lium Dei habere veram noftri generis car & ideò, li Christus animam sine mente habuisset , non habuif. ciliis supart. 3.appen.com nem, Ganimam rationalem,qui de carne set veram carnem humanam , fed bestialem : quia per folam 9.4.471.4. append. Item á Clemente V. in Conci- fua dicit : Palpate, & videte,quia fpiritus mentem anima nostra differt ab anima bestiali . Unde lio Viennens, per hoc, carnem, & osa non habet , ficut me videtis dicit Aug. * in lib.83.99.quòd fecunduin hunc errorem seque- *qu.80.nor quod dicit. Fidei catho- habere, Luc.ult.Animam quoq;se habere retur, quòd filius Dei belluam quandam cum figura humani prioris.4. licæ fundaměto firmiter oftendit dicens: Ego pono animam meam, inherentes apertè cum

corporis suscepiffet : quod iterùm repugnat veritati divinæ, fancta matre Eccl.con- & iterùm fumo eam , Joann. 10. Intelle

quæ nullam patitur fictionis falsitatem. eramanima fitemur. : unigenitum &ú quoq; † aię ostendit fe habere dicés: ( AD PRIMUM ergo dicendum, quòd, ubi est ipsa res

Dei filium corpus hu- Discite à me , quia mitis fum, & humilis per sui præfentiam, non requiritur ejus imago ad hoc,quòd mam infethedivama jen corde,

Marth. 11. Et de ipso per Prophe fuppleat locum rei , ficut ubi eft Imperator , 'milites non verationalem ipsum cor- tam Deus dicit : Ecce intelliget puer nerantur ejus imaginem, fed tamen requiritur cum prælenpus verè, per fe, & effen- mens , Ifa.52. fialiter informantem

30 tia rei imago ipsius , ut perficiatur ex ipsa rei præfentia, ficaffumpfiffe ex tempore

q RESPONDEO dicendum , quòd, ut imago in cera perficitur per impressionem sigilli, & imago in virginali thalamo ad ficut Aug. * dicit in lib.de hærefibus, Apol hominis resultat in fpeculo per ejus præfentiam. Unde ad per*piss. in unitatem suæ personæ. linarista de anima Christi à catholica ficiendam mentem humanam neceffarium fuit,quòd eam fibi pria 19.6. Hæc in Clementi. de Ecclefia dissenferunt , dicentes, sicut Verbum Dei univcrit. Item à Concilio Tolet: Arriani, Deum Christum carnem solam

Ad fecundum dicendum quòd lux major evacuat Inf.7.5.0.1 primo , in assertione fi- sine anima fuscepisse : in qua quæstione lucem minorem alterius corporis illuminantis : non ta- di.13.7.1: dei contra Priscilliani- testimoniis Euangelicis victi, mentem men evacuat sed perficit lucem corporis illuminati: ad art. 1.ad 3. fas, și quis dixerit, vel defuisse animæ Christi, sed pro

præsentiam enim folis ftellarum lux obfcuratur, sed aeris lu- 600:14,4

1.9.1.ada. fine anima à filio Dei psum verbum in ca fuisse dixerunt.

40 men perficitur. Intellectus autem , feu inens hominis eft fuisse susceptă: anathe- q Sed hæc positio eisde rationibus con quasi lux illuminata à luce divini Verbi, & idcò per præsenma sit. Hæc ibi. Ubi per vincitur, ficut & prædicta. Primò.n. hoc ly anima intelligit ani- adversatur narrationi Euangelicæ, quæ

tiam Verbi non evacuatur mens hominis, sed magis perfiintellcctivam: nam dixerat, filium Dei commeinorat eum fuisse miratum , ut Ad tertium dicendum, quòd, licèt potentia intellectiva else per affumptionem patet Matth. 8. Admiratio autem abfq; verum hominem. Item ratione esse non potest, quia importat

non fit alicujus corporis actus : ipsa tamen essentia animæ à Papa Eugenio IV: in collationem effectus ad caufam, dùm

humanæ, quæ est forma corporis, requiritur, quòd sit nobiConcil.Flor. Sacrofacta

lior ad hoc, quòd habeat potentiam intelligendi, & ideò neEcclefia anathematizat scilicet aliquis videt effectum,cujus cau cesse est , ut corpus meliùs dispositum ei refpondeat.

[ocr errors][ocr errors]

?

ܝܪ hac

citur

.

mam

Commentaria Cardinalis Cajetani. Annot. Titulus clarus

propter Apollinarem motus, convi&tum ad confitendum so. Tin xefpon.ad secundü perspice, quòd lux major dicitur offuscare ʼminorē, Arnola. in Christo animam,& confitentē animam fenfitivă in Chrifto,fed no no quoad fubftantia lucis, fed quoad effectum, quia facit non apparere effementem,fed loco mentis Verbum, ut habes in 4.contra Gent.c.33.6 in lit. etum minoris, cùm nihil tollat à luce minore . Quoad substantiam verò

In corpore articuli duo fiunt. Primò ponitur error Apollinarista lux major perficit minorem, augendo effe&tum illius, aer enim illuminatus rum : secundò excluditur tripliciter, & rationes videntur fatis claræ . In à candela, cùm fuperilluminatur à fole, non perdit prius lumen, fed acprima tamen adverte, quòd non dicit Au&or admirationem essc actum quirit majus lumen : augetur enim lumen ex præsentia majoris lucis rationis, sed quòd exigit rationcm, dùm absque ratione collativa effectus quod in litera vocatur perfici, unde non sunt duo lumina in codem, feå cum causa esse non poteft.

idem perfectius.

Carracat.

e U Æ S T I O S EX , T A:

De modo aßumptionis quantum ad ordinem, in sex articulos divisa.
EINDE considerandum est de ordine assumption 60 ( Tertiò . Utrum anima fuerit priùs affumpta à verbo ,
nis prædictæ.

quàm caro.
CIRCA quod quæruntur sex .

Quartò. Utrum caro Christi fuerit priùs à verbo assumpta,
Primò. Utrum filius Dei assumpserit carnem.

quàm aniinæ unita.
mediante anima .

Quintò. Utrum tota humana natura sit assumpta, medianSecundò. Utrum assumpserit animam, mediante spiritu,fi tibus partibus. ve mente :

. Sextò . Utrum sit assumpta, mediante gratia.

[ocr errors]

37

[blocks in formation]

D. Alb.3.C.d.2.ar.9.10.
A RT I CU L U S PRI M U S.

lius Dei univit sibi car-
Arg.3.f.d.2.art.3.

nem, mediante anima, Ricard.3.8.2.2.p.2.9.2. Utrum filius Dei alsumpserit carnem, mediante anima.

PROB. Quia anima Suar.9.6. ar.i.in com.

eft aliqualiter causa car3.1.2.94.n. Vas9.9.6. ar 1. difp.37.

D PRIMUM sic procedi- 70 præsentiam.ergo multò magis filius Dei nis uniendæ filio Dei, Bir.O d.3. Medina 9.6.art. 1.

tur. Videtur , quod filius immediatè unitur carni, & non median- cùm caro non sit af 9.5. arb.2.c. 4.com... SUPER QUÆ. VI. Dei non affumpferit car te anima :

sumptibilis, nisi per or41. & Ipi

mediante anima . ART. 1.

( 2.Præter. Anima , & caro unita funt dinem, quem habet ad

animam rationalem, i.
Perfectior enim eft mo-
CONCL. 1.Secun-

Dei verbo in unitate hypostasis, seu per- cùm anima rationalis dum gradum di- dus , quo filius Dei unitur humanæ na sonæ : sed corpus immediatè pertinet ad det carni, quòd fit af klius Del univit fibi cara turæ, & partibus ejus, quàm, quo eft in personam,five hypostasim hominis, ficut fumptibilis ,

TEXA M. Ly non nem, mediante anima. omnibus creaturis : fed in creaturis eft & anima , quinimò magis

videtur fe de enim effet assumptibiI PROB. Quia, li at immediatè per essentiam, potentiam, & propiquo habere ad hypostasi hoís cor- lis, wij, &r. Hoc nota tendamus gradum di

benè pro art.4.9.5. ut
gnitatis, anima invenitur media inter Deum, & carnem.

clarè perspicias magnam ignorantiam Apollinaris.
I CONCL. 2. Secundum ordinem caufálitatis poteft dici, quòd fi 1.- DE MAJORI, Perfectior est modus. B. Scd non eft idem oid }

S. Tunc

ads.

80

ari, 3

20

[ocr errors]

S. Tunc nihil, &c. Nam pus , quod eft materia, quàm anima,quç esset affumptibilis, nisi per ordinem,qué mam intelligitur anihæc diversitas, quæ tă- est forma : quia principium individua habct ad aniinam rationalem, secundum ma, juxta id, quod do

cet Philof. unumquod. ordinis contingit. Du- tionis, qua importatur in nomine hypo quem habet , quòd fit caro humana. Di

que videri illud , quod plex enim ordo confide- stasis,videtur esse materia.ergo filius Dei čtum est enim fuprà, * quòd natura hu- est potissimum in eo :

* 9.4.art, 1. rari, &c. ut in tex.

non assumpfit carnem, mediante anima . mana præ cæteris eft assumptibilis. quoniam nobilissimum
II.. DE MINORI.Ha-
bere ad hypoftafim. R. 1 3. Prætercà. Remoto medio,separan-

CADprimum ergo dicendum, quòd ly formam fervi deno

in natura humana, quā Constitutam per_hu- tur ea , quæ per medium conjunguntur, duplex ordo considerari poteft inter crea- tat, si pro forma totius mană naturam.Ş.Tunc ficut , remota superficie, ceflaret color à turam, & Deum; unus quidem , secun- accipiatur , eft ifta forlis in incarnationis my corpore ,, qui inest corpori per superfi- 10 dùm quòd creaturæ causantur à Deo, ma pantis, ideft, anima ferio non est constitura ciem: led separata per mortem anima ,

& dependét ab ipfo , ficut à principio sui rationalis : in cujus fiper humanam naturā, adhuc remanet unio verbi ad carnem, esse , & fic propter infinitatem suæ virtu, de qua ibi connectit

fed eft prior, & altior: ut infrà patebit . * *af.a." III." DE MAJORI.Re

ut infrà patebit . * ergo verbum non con tis Deus immediatè attingit quamlibet Apost.ly in fimilitudi2.ar.is moto medio : R. Quod jungitur carni mediante animna.

remcausando, & confervando, & ad hoc nem (scilicet fpecificā) 3. d. 2. 7.30

eft causa in fieri , & in SED CONTRA est, quod Aug. pertinet, q Deus immediatè eft in omni- quendo igitur hanc exfacto esse. §. Tunc &c. dicit * in Episto. ad Volusianum: 1p/a bus per essentiā, præsentiā, & potentiam. pofitionem de forma

Nam anima no eft mcis epi.z. dium, nifi in fieri in magnitudo divinæ virtutis animam fibi Alius autem ordo eft , fecundum q res partis, tunc per ly hasme med. mysterio incarnationis, rationalem, & per eandem corpus huma

reducútur in Deú,ficut in fine,& quantū inquantum, fcilicet, per i11.10..

Et ideò, quamvis sine num, totumque omninò hominem in me-
anima mediante non lius mutandum coaptavit.

ad hoc invenitur medium inter creaturam, ipfum , tanquam per
fieret unio ad carnem :

& Deum: quia inferiores creaturæ redu- quoddam tegumentů
tamen, separata anima,
T RESPOND E o dicendú, quòd me cuntur in Deum

per fuperiores, ut dicit videtur anima.Unde & adhuc remanet unio dium dicitur respectu principii , & finis. Dion. in lib. Cælest. Hierarch. Et ad hunc catur pallium, ac ftola: verbi ad ipsam carnem. Unde, ficut principium, & finis impor ordinem pertinet assumptio humanæ na- fecundum Coc. Hispade: quòd, remotis cora tant ordinem , ita & medium. Eft autem

turæ à Verbo Dei, quod est terminus af- lenfe fecundum, Can. poribus , ex quibus eft duplex ordo : unus quidem temporis, a súptionis,& ideò per aiam unitur carni. L'avabit in vino stolam diversitas nameralis lius autem naturæ . Secundum autem or Ad fecundum dicendum, quòd, si suam , & in sanguine animarum, 1.9.76.6.2. dinem temporis non dicitur in mysterio 30 hypostasis Verbi Dei constitueretur sim- vua, pallium suum huc diftin&io numera- incarnationis aliquid medium: quia to

pliciter per humanam naturam,fequere- ftola , nil caro Christi lis ipsarum. Item,quòd, tam humanam naturam simul fibi Ver tur, quòd corpus esset ei vicinius, cùm pafsionis sanguine deco

reniotis personarum bum Dei univit, ut infrà * patebit. Or*733.art.3. aliquibus, quarum me- do autem naturæ inter aliqua potest at

sit materia,quæ est individuationis

prin- rata? Hæc ibi.Ex ordidio causata est affinitas

cipium, ficut & anima , quæ cft forma ne ergo, quo Apoftolus inter familias quafdam, tendi dupliciter:uno modo fecundum gra specifica , propinquiùs fe habet ad natu- commemorans animā remanet adhuc athini- dum dignitatis, sicut dicimus angelos ram

humanam : sed quia hypostasis ver- priùs pofuit,quàm cortas illa : Addit.9.55.a. efle medios inter homines, & Deum: alio bi est prior , & altior, quàm humana na- pus, Theologis schola2. cum Elucid. modo fecundum rationem causalitatis,

tura,

tantóid, quod eft in humana na- anima mediante , filius APPENDIX, ficut dicitur mcdia causa existere inter 40 túra propinquiùs ad eam fc habet, Dei coaffumpto corpoUsil.pro

quantò eft altius, & idcò propinquior re inventus eft homo . s. Ech?" "Extarıbabes primo: Primam causam, & ultimum effectum . Et hic fecundus ordo aliquo modo con

eit verbo Dei aniina , quàm corpus .

Secundò vides :

: quo tionem & oftendas , & fequitur primum : sicut enim dicit Dion. Ad tertium dicendum, quòd nihil modò ex his, &c. *18.13.☺ rectè intelligas meritò

prohibet , aliquid esse caulam alicujus quantum ad aptitudinon lo insinuatum efle à Scri 13. c. de divi. no. * Deus per substantias mote apric. pturis, & Auguftino, magis sibi propinquas agit in ea , quæ sunt nem, & congruitatem, quo tamen remoto, illud non tol3 quòd filius Dei assume magis remota.

litur, quia , etfi fieri alicujus dependet ex aliquo, postquam pfit carnem, mediante

{ Sic ergo , si attendamus gradum tamen eft in facto esse , ab eo non dependet. Sicut, si inter anima.

A D. Aug.qui- dignitatis, anima media invenitur in aliquos amicitia causatur aliquo mediáte , eo recedente adfcripturis vero per hoc, ter Deum, & carnem, & secundum hoc so huc amicitia remånet,& fi aliqua in matrimoniū ducitur proquod dicitur Philip.z. poteft dici, quòd filius Dei univit sibi car pter pulchritudinem, quæ facit congruitatem in muliere ad Exinanivit semetipsi, nem mediante anima , fed & fecundum orformam fervi accipios dinem caufalitatis ipsa anima est aliquali

copulam conjugalem : tamen pulchritudine cessante, ada habitu inventus, ut

huc durat copula conjugalis , & similiter separata anima , rebomo. Nam per ly for- ter caufa carnis uniendæ filio Dei: non enī manet unio verbi ad carnem.

Commentaria Cardinalis Cajetani. Annotas. T

Itulus 1.art.q.6.intelligendus est,ut sonat, quoniam in corporc diftin hic due principales difficultates. Prima eft circa ordinem partium inter

guetur, & motus est occasione verborum Aug. & Magistri Senten, in se non absolute; sed relatas ad allumptionem, & hæc tractatur hic quoad 2. dift. 3. Sent. ponentium ordinem in ista assumptione .

partes ellentiales, fcilicet, animam, & corpus: & in fequenti art. quoad parComment. In corpore articuli duo fiunt. primò declaratur ille terminus, median tes potentiales,scilicet,mentem, & sensum. Altera circa ordinem inter par

te, in titulo positus . secundòrespondetur quæsito, ibi : Sic ergo, fi attenda- 60 tes, & totum, fcilicet, animam, & corpus, & naturam humanam, & hæc
mus: primum fit declarando, diftinguendo, excludendo, subdistinguendo tractatur in art. s. hujus q. Er in utraque quæftione sunt variæ opiniones..
& conferendo membra distincta inter fe . Declaratur in primis, quòd me Durandus namque in 3. sentent.d.2.9.2. negat omnem naturæ ordinem in
dium importet ordinem : quod probatur, quia dicitur respectu principii,& mysterio allumptionis tàm in partibus inter fe , quàm in partibus , & toto
finis, quorum utrumque importat ordinem aliquem, ad quem fpectat, fo relatis ad assumptionem. Scotus vero in 3. sent.d.2.9.2. aliquo modo ne-
cundum quem dicitur principium, aut finis. Unde & medium fecundum gat utrobique ordinem naturæ, & aliquo modo affirmat. Negat fiquidem
aliquem ordinem oportet , quod fit medium, nec oppofitum intelligi pot unam partem esse inediam, ut quod affumitur respectu alterius, & fimili-
eft. Diftinguitur prætereà ordo in ordinem temporis, vel naturæ, & ex ter partes esle medium, ut quod affumitur respectu totius naturæ huma-
cluso ordine temporis à mysterio assumptionis, ut in hac eadem quæstio næ , affirmat autem unam partem efle medium, ut quo, & refpectu totius,
ne patebit, subdividitur ordo naturæ in ordinein dignitatis, & caufalita & refpectu alterius partis, quia anima est constitutiva & naturæ, & car-
tis. Exempla patent in litera. Conferuntur autem hi duo naturæ ordines nis , ut fit affumptibilis.
inter fe fecundum connexionem pro quanto secundus ordo consequitur 70 Doctrina autem Auctoris media via incedit, quoniam & concedit na-
aliquo modo primum . Et dicitur aliquo modo, quia non oportet univer turæ ordinem utrobique , fcilicet,tàm in partibus inter fe, quàm in parti-
faliter, quod dignius est, esse causain minùs digni : non eniin leonina na bus, & toto inter fe, relatis semper ad affumptionem, & partim conce-
tura est causa naturæ formicæ, licèt fit formica longè dignior .

dit secundum nature ordinem medium, ut quod, & partim non concedit
Quoad fecundum refpondetur quæfito duabus conclufionibus jux medium, ut quod, & univerfaliter concedit medium, ut quo in hoc afum-
ta duplicem modum medii secundum dictos duos naturæ ordines, fcili prionis myiterio . Declaro singula, præsupposita distinctione jam dicta,
cet, medium dignitatis, & mediuin caufalitatis. Prima eft. Filius Dei uni quòd mediatè fecundum naturæ ordinem , ut causa aflumptionis ex parte
vit fibi carnem, mediante anima, loquendo secundum ordinem dignitatis. assumpti contingit dupliciter. Uno modo, quòd fic fit causa, quòd aliud af
Probatur: quia anima invenitur media inter Deum , & carnem , fecundum fuinatur, quòd ipfa caufa præsumi intelligatur , quafi fit progreffus qui-
dignitatis gradum . Secunda est. quòd fecundum ordinem causalitatis fi dam in his, quæ assumuntur,& priùs secundum naturæ ordinem allumatur
lius Dei univit fibi carnem mediante anima. Probatur, anima est aliquali anima, & deindè caro , sicut dicimus, quòd priùs generatur homo , quàm
ter caula carnis uniendæ filio Dei. ergo eft medium in causando unionein so rifibile secundum naturæ ordinem, quamvis fimul tempore, quia rilibile
carnis ad filium Dei: Antecedens probatur dupliciter.primò, quia caro nő præsupponit hominem , ut quod eft genitum . Et hoc modo auctor con-
esset affumptibilis, nisi per ordinem, quem habet ad animam rationalem : cedit partes naturæ, animam scilicet, & corpus, priùs natura assumi, quàm
fecundò, quia caro per ordinem ad ánimam rationalem habet, quòd fit ca totam naturam : priùs tamen natura secundum quid, hoc eft fecun-
ro humana : sola autem natura humana cst assumptibilis , ut patet ex priùs dum ordinem executionis, ut in s. patebit articulo , ubi afferentur ar
dictis.

gumenta Scoti, & Duran.contra hoc, & solventur . Alio modo, quòd fit

causa , ut aliud fit assumptibile , live , ut quo, five ut quod, non curando, T Num fit aliquis ordo nature inter partes assumptæ nature . & hoc modo affirmat Auctor utrobique ese medium, scilicet & inter par

tes inter se , & inter partes, & totum Quelio . Ntcqua progrediamurcensco

, quòd A Autor in hac materiale in quo impugnatur, Sciro igitur, quod funt ge dium, ut quo

tantùm refpectu carnis, &:quod anima che etiam medium,

ut quo

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

nit quo partiale tantùm refpe&u totius, & quòd anima , & corpus sunt me funt duæ partes ellentiales realiter distinctæ inter fe. Ad probationem dia dium, ur quod, respectu totius, fecundum executionis ordinem , & quod citur,quod aliud eft concedere affirmativam, f.aflumplit partes, ut sunt unü, totū est mediū, ut quo,& ut quod,refpectu partiü fecüdū intētionis ordinē. & aliud eft cum dicta affirmativa concedere ctiam negativam, l.non assum

I Quocirca primò afferenda funt argumenta Duran.contra naturæ or plit partes, ut funt plures res. Affirmativa namque importat, quòd partes dinem inter animam, & carnem relatas ad assumptionem : deinde decla junt allumptæ, ut uniuntur in toto, & hoc eft dictum, quòd partes funt randa est positio Auctoris de mediatione animæ ad carnem càm quoad assumptæ, ut funt in toto , negativa autem importat, quòd partes non mediationem

causalem, quàm quoad modum, fcilicet , ut quo, & non ut funt allumptæ fecundum feipias, sed quòd allumptio terminatur ad totum quod, & demùm refpondebitur objectis. Reliqua quinto refervanda funt tantùm, & ad partes, nonnisi

, ut sunt in toto . Conftat autem ex doctrina #rriculo , non enim oportet Scotica argumenta contra mediationem ani facra, filium Dei assumpfifle ita partes in toto : quod tamen ad ipfas partes mæ respectu carnis afferre, quia contra incdium, ut quod, fiunt, quod nos in feipfis terminata eft aflumptio:alioquin oportuiflet in morte Chrifti fienon tenemus, comparando partes inter fe ad allumptionem : fimul enim 10 ri novas allumptiones animæ in fe, & corporis in fe, quoniam in toto non non folùm tempore, fed natura animam, & carnem assumi dicimus, ut erant. Dicito igitur,quod filius Dei alsumplit animam, & carnem: inquāquod aflumitur ita, quod neutra mediante altera, ut quod, fed quod tum sunt partes unius naturæ, fed ex hoc non fequitur. ergo,inquátum lunt caro assumatur mediante anima, ut quo, ut clare patebit.

unum, & non inquantum funt plures:quia & affumpfit, inquantú sunt anú frg. Dur. ( Arguit ergo Duran. Si in allumptione esset ordo naturæ , aut esset ex in natura unica, & inquantum funt in le plures res, partiales taren. parte affumptionis, aut ex parte aflumptorum: fed non ex parte aflumptio In refponfione ad fecundum ejusdem primi arr,nota primò hanc do

Annglar, nis, quia ponitur aflumptio unica, unius autem ad feipfum non eft ordo &trinam,quod, fcilicet, non eodem ordine fe habent partes naturæ humanæ naturæ; nec ex parte allumptorum, comparando partes inter se,quia quar ad personalitatem alienam,fcilicet, Verbi Dei, quo fe haberent ad personalido unum unitur duobus, non ut duosunt, sed ut unum,neutrum corum est tatem propriam,fcilicet,perfonæ humana, & ratio in litera redditur ex almediū, quoniā mediū distinctioné exigit ad illud, cujus eft medium: fed fi titudine divinæ personæ, & hæc benù retineto, & applicato,cùm discutitur lius Dei unitus eft per se animæ, & carni, non ut plura funt, sed ut ună sunt, Allumptionis myfterium quoad ordinem atlumptorum : & non findes te

quia unicur eis,inquantum funt partes unius naturæ humanæ. ergo non af- 20 juper ordinem corundem ad propriam personalitatem , ut in s.art, ratio Ref. lxx

lumpfitcarnem mediante anima fecundum ordinem naturæ ex parte rei. Scoti super hoc fundamento afferetur.

[ Quòd'autem verè fecundum rem naturæ ordo interfit inter animam, ( Nota secundò, quod prima verba literæ , scilicet, corpus eft vicinius & carnem in assumptione , ex hoc ipso patet, quod est ibi vera causalitas perfonæ propriæ,anima autem nature human«,non carent scrupulo. Quorealis. Ad cujus clariorem notitiam afferenda eft differentia inter animam, niam,etii vera sunt secundum communia homini , & aliis substantiis fensi& carnem respectu assumptionis : comparando fiquidem hæc duo ad al bilibus ( quoniam in eis anima vicinior eft naturæ, & corpus personæ, quia Yumptionem, manifeftè conftabit, quod inter actionem aflumptivam, & anima constituit formaliter naturam, & materia individuat, perfonæ auactionem creativam utriufque hæc invenitur differentia, quod respectu tem conftat individuum inaximè appropinquare, unde & creduntur idem animæ nulla alia actio mediat, sed refpectu carnis mediat actio animativa omninò quoad rem apud multos ) secundum tamen propria principia hocarnis. Nam, præfuppofita actione creativa carnis, non eft caro affumpti minis videtur oppofitum , quoniam anima intellectiva, quia eit ex se subsibilis secundum congruitatem ( sic eniin de affumptibili est sermo ) nisi sit stens,& defert fecum fubfiftentiam, quam communicat fuppofito, propinanimata, seu humana: animata autem, aut humana non est materia illa, 30 quior eft personæ, cujus proprium eft fublistere adeò,

ut ipli perfonæ prinisi per actionem animativamillius, actio autem animativa constat , quòd mò conveniat. Sed hoc non obfta:, quia anima intellectiva in suo fieri mëanimam ponit in carne, quæ realiter faciendo illam inesse animato, &hu dicat hæcheitatem à corpore, licet occasionaliter, nec defere fecum sublie mano, verè, ut causa media, causat carnis allumptibilitatem. Præfuppofita ftentiam propriam fibi, ut quod fubfiftit, nifi in potentia, sed ut proprium autein actione creativa animæ, non expectatur alia actio, qua aliquid !u illius principium, ut quo. Unde, licèt aliquid plus propinquitatis habet ad peraddatur animæ,per quod fiat assumptibilis, fed ftatim est allumptibilis, hypoitafim, quam alia animæ,quia ex proprio ordine defeit, ut quo tamë, Eft igitur anima per actionem aflumptivam attingibilis abfquc actione actum subliítendi , non tamen propinquior est, quàm corpus , quod ipsam mcdia, caro autem, five materia, nonnili media actione animativa.est igitur aniinam, & fuum eilendi actum individuat. Stant ergo solida verba literæ. inter carnem, & animam inter se relatas ad affumptionem ordo naturæ In refponfione ad tertium ejufdem artic. clarè habes, quo pacto apud secundum causalitatem in re.

Auctorem intelligitur animam mediare in assumptione carnis, fcilicet , Et quoniam ex hoc, quod anima fic cauflat carnem affumptibile, non cum tribus conditionibus. Prima elt fecundum aptitudinem, quia , scilisequitur. ergo anima prius natura assumitur , fed benè fequitur. ergo est ra- 40 cer, reddit carnem aptam ad assumi, faciendo ipfain animatam , & hutio,quòd caro assumatur,& ut in litera dicitur , non est,nisi in fieri ratio : id manam. Secunda eft fecundum congruitatem , quia hæc aptitudo non autem,quod fe habet ad carnem, ut ratio,quod aflumatur, fe habet,ut quo, eft neceffitatis , fed congruitatis: nam & Deus posset sine illa affumere & non oportet, quòd se habeat,ut quod, ideò ex hac do&rina Auctoris non

carnem,& caro fic apta non neceflitat ad asumptionem : fed ex hoc ipso, plus habeo,quám,quòd anima mediat,ut caufa media,ut qua, feu quo ita , quod caro cít humana, cft habilis de congruo, ut affumatur, hoc eft, afquad non prius natura anima , ut quod affumitur, sed prius natura anima, fumptibilis est de congruo. Tertia est in fieri,quia conditio ista , qua caro ut quo affumitur, & fimul natura utrumque , ut quod affumitur ita, quod

est de congruo assumptibilis,non mediat in facto esse , sed in fieri tantùm. referendo animam, & carnem inter se ad affumi, ut quod, nullus est natu Et proptereà, ceilante tali conditione actualiter (ut de facto ceslavit in morræ ordo, quia neutrum est alteri medium, ut quod. Et fi ad hoc tendebat te Chrifti,quia caro Christi in triduo nö erat animata, nec humana,nec etiã Durand. non contradico: fed quia non invenio se lic declarafle, ut Scotus caro, nisi æquivocè ) non proptereà definit unio affumptæ carnis ad divină fecit,ideò, &c. Moveor autem ad negandum , quod anima est medium, ut hypoftasım, quâ oportuillet definere, fi anima ellet mediu in facto esle,ficut, quod, refpectu carnis in assumptione,quia nulla apparet ratio, quare debeat so quia eft medium in fieri, idco in principio allumptionis caro, nonnisi hoc concedi:quāvis enim tàm anima, quàm caro fit affumpta, ut quod af animata, ac humana , aflumitur . sumitur,partialiter tamé, seu ut pars,quia tamé anima nõ intelligitur prius 9 Echinc habes,quod caro ipfa in se terminat affumptivam actionem,& assumpta, quàm animnet carnem ( quod per creativam actionem Tortitur ex non folùm,ut animata, & humana , licèt non attingeret eam, nisi effet animodo fuæ creationis, quia fcilicet creatur in corpore)nec caro priùs afluma mata, aut humana, ficut aliquis accipit in uxorem mulierem pulchram setur,quàm sit animata : ideo inter animam, & carnem , ut funt, quæ anu cundum feipfam mulierem, licet non acciperet cam,nifi effet in principio, muntur, nullum video ordinem naturæ, aut intellectus, fed folum , ut di cùm că accipit, pulchra, ut in litera dicitur. Et proptereà in morte Christi, ctum est,quòd anima eft caufa carni , ut quo, quod assumatur.

definente humanitate per mortem, non de novo Verbum Dei assumplit Resp. ad 1 Ad objectionem autem Durand. dicitur, quòd in affumptione est na animam,& corpus, fed quæ in principio facta est affumptio, & determinata Arg.Dur. turæ ordo ex parte allumptorum.Et cùm contra hoc arguitur,quia unitum ad totum, & partes etiam fecundū se, non defiit determinari ad partes defi

pluribus,non inquantum funt plura, fed unum, &c. negatur Minor:qnoniā ciente toto: quoniam nec ipsum totum est mediü in assumptione, nisi in fiefilius Dei affumpfit animam,& corpus,ut funt plura:quia affumpfit illa,ut 6o ri; secundum ordinem intentionis, ut infrà patebit.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ar. 1.7.01.

*Exc.8.13.

[ocr errors]

CONCL. Unitum eft

[ocr errors][ocr errors]

ritu.

80

*

S.Bon. 3.8.d.2.1.3.9.1. A RT I CU LU S S E

SE CU N D U S.

assumptibilitatis , cùm Suarez 9.6.ar.2.in Com.

anima sit capax Dei sem
Vasqu.9.6.ar.2,difp.38. Utrum Dei filius assumpserit animam mediante Spiritu , five mente. cundum fpiritum . Eph.
Medinaq.6.art. 2.
D secundum fic pro- 70 mens. ergo videtur, quòd filius Dei non tis, cùm intellectus præ

4. & gradum dignitaSUPER QUÆ. VI.

ceditur. Videtur,quòd fiLoris fupra

assumpserit animam, mediante fpiritu , cæteris partibus animæ lius Dci non assumpserit five monte.

fit fuperior, Deoque fiART. II.

milior. animam,mediante fpiritu. T SED CONTRA cst, quod August. 1. in DE -MAJORI. 19,62

Idem enim non cadit me dicit in lib.de Agone Chriftiano. * In- idem. R.Ut idem.S.Tüc colligirur carni, per medium diu inter feiplum, & aliquid aliud : fed visibilis , &* incommunicabilis veritas nihil,&c. Nam, licet in- om. 3.

per Spiritum animam, Dei. Hoc eft. aflumpfit fpiritus,five mens,non eft aliud in ellen

*al.incom per animam tellectus non fit aliud,

&c.ut in tex.Ex quo dic: mutabilis. * 1.8.9.77. animam mediante fpi- tia ab ipfa anima , ut in prima parte ha

corpus accepit.

quòd hic nö fit compabitum est. * ergo filius Dei non assum (RESPONDEO dicendum, quòd, ratio effentia animæ ad TEXAM. Ly carni: pfit animam,mediáte spiritu, sive mente. ficut di&tum est , filius Dei dicitur cilentiam animæ, nec *a, praced. intelligere fe monstrat £2. Præt. Illud, quo mediante fa&a eft fumpfisse carnem, anima mediante, tum potentiarum animæ ad Damafcenus per fuam assumptio, videtur esse magis assumpti propter ordinem dignitatis , tùm etiam potentiarum quarūdam probationem fubjunctā, bile:sed spiritus,five mens non cft magis

animæ ad alias poten

propter congruitatem affumptionis fcilicet, per ly intelles affumptibilis , quàm anima , quod patet

Utrumque autem horum invenitur , fi tias animæ , feu (quod animæ purisimum. Ec ex hoc, quòd spiritus angelici non funt comparemus intellctum , qui fpiritus anime fecundum quan

ce. Non dicit , quod cft affumptibiles, ut fuprà dičtum est. * ergo *9.4.art,1,

dicitur , ad cæteras animæ partes : non dam potentiam, fcilicet, carnis puriflimum, quod videtur,quòd filius Dei non assumpserit enim anima est affumptibilis secundum intellectum, consideraconfiderationem vide- animam, mediante spiritu.

20 congruitatem, nisi

per hoc,quòd eft ca- fecundum alias potenbatur fubjungendum ad 3. Præt. Posterius assumitur à primo pax Dei ad imaginem ejus existens, tias, puta, fenfitivum,vely unitum efcarni: sed mediante priori : fed anima nominat dicit, quod eft animæ, ut ipsam essentiam, quæ eft prior naturali

quod est secundum mentem, quæ fpiri- getativum,consideratæ.

tus dicitur, secundum illud Eph.4. Re- 11.06 MINOR. Spipositum fuit ibi pro a- ter, quàm ipfa potentia ejus, quæ est novamini Spiritu mentis vestræ · Siinili- ritus, sive mens

eft magis assumptibilis, q PRO B. Quia intellcctus, feu fpiritus dat animæ & congruitatemquamanima. R. Negatur. S. Stando; scilicet , in proposito de fpi

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

non

nima.

[ocr errors]

Utilitas

med

ritu humano. Ad pro- ter etiam intelleus inter cæteras par- 10 q Ad fecundum dicendum, quòd fpi-
bationem autem fubjū- tes animæ est superior, & dignior, &

ritui angelico non declt congruitas ad A P PENDIX.
dicitur:quod nihil inco Dcofimilior; & ideò, ut Damaf. dicit affumptionem propter defectum digni- FX articulo habes

prises et des

tatis : fed propter d irreparabilitatem E mi : quomodo per * i 3. oreb, rationem di&am in tex. telle£tum verbum Dei. intellc&tus enim

poteft dici de fpiritu rationem ostendas, me- D.ist. cs.ense 111.- DE MINOR est, quod eft animæ purissimum , fed & humano, ut patet ex his, quæ in 1.parte Aug. infinuatum: quod

rito efle à fcripturis, & elfenciam. R. Negatur: Deus eft intelle&us.

dicta sunt.

filius Dei assumplit ani- *1.p.9.64.
loquendo de anima, ut

( AD PRIMUM ergo dicendum, quòd, q Ad tertium dicendum, quòd anima, mam mediante spiritu. Ako
fumitur hìc.9.Hoc eft:in etsi intellectus non lit aliud ab anima se
conclusione articuli.Su-

& Dei verbum ponitur me- A D.Aug.quidem, ut in
mitur enim ibi anima cundum cssentiam : distinguitur tamen 20 dium intellectus, non accipitur pro cf- ano, A Seripannsee
pro potentiis inferiori- ab aliis partibus animæ fecundum ratio sentia animæ, quæ est omnibus potentiis natione) per hoc, quod
bus animæ, f.pro poten- nem potentiæ, & fecundum hoc compe. communis : fed pro potentiis inferiori- dicitur Jo.4. Spiritus eft
tiis sensitivis, & vegeta- tit sibi ratio medii.

bus , quæ funt omni animæ communes . adorët eít in spiritu. Cu
rivis. Ut sit sensus. Af
fumpfit animæ poten-

ergo fpiritus magis dili-
tias sensitivas, & vegetariyas mediante potentia intelle&tiva. Hoc est. AF gat fpiritu, & per prius conjugatur fpiritui, fecundum illud proportionali-
fumpfit totam animam, fed partem ejus inferiorem, quæ potentiis his, rer dictum Eccl.13.omnis homo diligit proximum fibi, & fimili fibi fociabi-
(vegetativo, & fenfitivo comprehenditur, assumpfit mediante parte ejula tur : sequitur manifeftè fecundum illam Euangelii fententiam, quòd ani-
dem superiore , quæ potentiarum intellectiyaruin nomine defignatur. mæ medio fpiritu conjunctus sit Deus . Secundò vides : quomodo &c.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.
Ntitulo nota, quòd, fi termini prædeclarandi funt, ut in conclusione su- 30 non eft affumpribilis,nifi quia conjuncta est intellectivæ, ficut nec caro,nisi
Anngiai, I Mtumelo, 10. reina de Cocas argumendis primo, Greve de reconhecih

quia eft pars hominis,ideo Aug.dixit, & Auctor declaravit, quod affumpfit
linquuntur indiftincti, ita tamen, ut nomine fpiritus intelligatur mens,feu animam,ideft,partem fenfitivam mediante fpiricu, ideft, parte intellectiva.

pars intellectiva, locus relinquitur argumentis, & refponfionibus. Et scito,quòd, si considerentur iftæ duæ partes, non fecundum quòd uniunComment. In corpore articuli unica cft conclufio responsiva quæsito affirmativè. tur in una fubftantia animæ ( quia sensitivum est in intellectivo, ut trigonú

Filius Dei affumpfit animam mediante spiritu. Probatur dupliciter. Prin in tetragono, ut dicitur in 2.de Anima) sed abstrahendo ab illo, vel alio
mò ratione :aslumpfit cæteras partes animæ mediante intellectu tàm fecūs modo conjunctionis, & considerentur ipfæ partes diverfæ , & quòd conjun-
dum ordinem dignitatis, quàm fecundum ordinem ad cógruentiam aflum &tæ sunt in homine non curando de modo, quo sunt conjunétæ, fimile est
ptionis. crgo allumplit animam mediante spiritu. Antecedens pro judicium de illa propofitione. Affumpfit carnem mediante anima , & al-
prima parte probatur: quia intelletus eft dignior. Pro secunda: quia ani fumpfit animam mediante spiritu. Et proptereà Auguft

, simul utramque
ma non eft allumptibilis, nifi per illud, quo eft ad imaginem Dei. Conse-

protulit, & in litera fimilis dicitur utraque mediatio, salvantur enim utroquentia probatur ex præcedenti articulo ex fimili rationc. Secundò proba- 40 bique & gradus dignitatis, & caufa, & caufatum, dum pars intelle&tiva ex tur conclusio auctoritate Damasceni.

hoc,quòd conjungitur parti fenfitivæ, perficit illam: & eft illi ratio, quòd Annotat. Adverte hìc duo. Primò, quòd hic elt comparatio partium potentia sit assumptibilis . Quocircà non requiras hìc caufalitatem,ficut pars ellen

lium,fcilicet, partis superioris, quæ vocatur fpiritus, five mens, live intelle tialis, quæ ett forma, est causa alterius constitutiva, sed proportionaliter
&us : & partis inferioris, quæ cft pars sensitiva, & vegetativa, quæ vocatur caufalitatem, ficut pars potentialis formalior, & fuperioris ordinis est causa
anima, & quoniam omnes iftæ partes sunt aflumptæ à verbo, & diftio partis inferioris: oporter enim proportionaliter inquirere , & intelligere
guuntur etiam genere inter fe, & ordine quodam fe habent ad verbum caufalitatem, ficut proportionaliter funt partes, quæ dicuntur partes ellen-
tùm quoad dignitatem , tum quoad affumptibilitatem : quia pars fenfitiva tiales, & quæ dicuntur partes potentiales.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

étiones.

4.3.2.1.ad

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

omnes *11.1.6.1.6

D. Alb.3.S.dift.2. 4. 14. A R T I CU LUS TE RT I US. deretur fecundum pls-
Ricard.3.5.0.2.p.2.9.4.

nitudinem gratiæ, & ve-
Suar.9.6.2.3. in Comm.
Utrum anima à Dei filio priùs fuerit assumpta , quàm caro .

ritatis. $. Tunc nihil,
& difp.17. per fex fe-

&c. Nam modus creaD TERTIUM fic procc- so Christi faerit à Verbo Dei assumpta . tionis refpondet animæ Inf.44.0 Medina q.6.art.3.

ditur. Videtur,quòd ani SED CONTRA est, quod Damafc. fecundum proprietatě 2.1. q.

ma Chrifti fuerit priùs alSUPER QUÆ. VI.

dicit in 4.lib. * Non,ut quidam mentiun- fui generis : quo modo *li.9.c.s in

anima Christi non eft princ.
sumpta à Verbo,quàm ca tur, ante' eam, quæ est ex Virgine, incarna- dignior angelis.
ART. III.

ro. Filius cnim Dci af.

tionem, intelle&tus est unit us Deo verbo , ni.. MINOR.Hoc aus fumpsit carnem inediante anima, ut di & ex tunc vocatus est Christus.

tem non esset: nil ani-
yeniens:Si ponatur,

Etum est: * fed priùs pervenirar ad me ? RESPONDEO dicenduin , quòd ma chrißi habuiffet ple-
quòd anima Chrifti & dium , quàm ad extremum. ergo filius Origenes posuit in suo * Periarchon o- veritatis ante
fuerit,antequam à verbo Dei assumpsit prius animā, quâ corpus. mnes animnas à principio fuilfe creatas, sancios

, qui fuerunt ab 8.rum.4.
verbo fucrit unita, poft (2.Præter. Anima Chrifti eft dignior o inter quas etiam posuit animam Christi origine mundi. R. Nega-

tur.S. Nam de plenitu

creatam. modùmq; in utero vir- angelis secundum illud Pfal.96. Adorate

dine Chrifti omnes ac ginis incarnata.Hoc est. eum omnes angeli ejus : fed angeli creati q Sed hoc quidem est inconveniens, fi po- cipiunt secundum fide 1.8.9.46.

Anima non priùs fuit funt à principio, ut in primo habitum natur, quòd fuerit tunc creata, sed non fta- in ipsum: quæ fides ha-
assumpta, quàm caro.

tim Verbo unita, quia fequeretur , quod di ex proposito gratiæ
T PROB. 1. Quia, fi eft. * ergo & anima Chrifti,quæ non fuit

anima Christi non fuif- antè crcata, quàm assumpta: dicit enim anima illa aliquádò habuiffet propriam Dei. Fides autem potest olib . 3.6.2. fet ftatim, ideft, instanti Damasc.in 3.lib. * quòd nunquam neque

subsistentiam line Verbo:& fic,cùm fuil- refpicere non folum in fuæ creationis assumpta anima , neque corpus Christi propriam ha

fet à Verbo affumpta, vel non effet facta præteritum , fed etiam pofteà ad fubsistentiain buerunt hypoftafim præter verbi hypofta- 70 unio fecundum fubfitentiam, vel cor- in futurum. Et propofiverbi fuisset aflumpta , fim. crgo videtur, quòd anima fuerit rupta fuisset subsistentia animæ præ- Unde nihil deperit fidei, aut cũ corruptione fue antè allumpta, quam caro, quæ

existens .

neque proposito Dei:&
creatæ fubfiftentiæ. Et
horum utrumque eft cepta in utero Virginis.

ç Similiter etiam cst inconveniens, fi confequenter nec saluri

quani de
inconveniens. Secunda (3. Præt. Joan. 1. dicitur: Vidimus eum ponátur, quòd anima illa fuerit à prin- plenitudine christi ac-
autem pars, fcilicet , & plenum gratia , & veritatis : & poftcà cipio verbo unita, & poftmodùm in ute- cipimus: fi anima ipfius
quòd verbo, &c. proba- subditur, quòd de plenitudine ejus

, nos ro Virginis incarnata, quia fic ejus ani- non fuit ab origine mū-
tur. Primò, quia, si ani-
ma Christi prius fuisset omnes accepimus ,

fideles
idest, omnes

ma videretur cfle non ejusdem naturz di. Ad probationem assumpta, quàm incar- quocunque tempore , ut Chryfoft.cxpo cum noftris, quæ funul creantur, dùm refpondetur,quòd causa an dem naturæ cum no- Christi habuiffet plenitudiné gratiæ,& nata,tunc non esset ejuf- nit. * Hoc autem non esset, nisi aniina 80 corporibus infunduntur . Unde Leo causato fuo non eft po

terior in caufando, cum Aris animabus : quæ fi

Papa dicit in Epist.ad*julianú,quòd non

quo tamen ftat : quòd ad'Julien

alterius nature erat caro ejus, quàm no- poflit esse posterior in Caense rion
mul creantur, dùm car-

veritatis ante omnes sanctos, qui fuerüt
ni infundütur. Secundo, ab origine mundi : quia causa non est stra, nec alia illi , quàm cæteris hominibus elsendo.Sicut contingit

, mulsū amie
quia Leo Papa hanc posterior causato. Cùm igitur plenitu- anima ejt à principio inspirata.

quandò causa per modú fin. conclufionis partem in do gratiæ , & veritatis fuerit in anima

TAD PRIMUM ergo dicédum,quòd, fat : quoniam tunc res, a.s.buq.

causandi finaliter caumam Chrifti fuifse ejuf- Christi ex unione ad verbum,fecundum ficut supra di&tum est, *anima Christi di

quæ dicitur causa, licèt den naturæ dicit cum illud, quod ibidem dicitur. Vidimus glo citur effe mcdium in unionc carnis ad fit prior in intentione, 1.- MINOR. Sed prises riam ejus , quasi unigeniti à Patre, plenum. Verbum fecundum ordinem naturæ: nó eft pofterior in cxccu

tione. Quia igitur anipervenitur ad medium, gratiæ , & veritatis, confequens vidc autem oportet ex hoc, quòd fuerit me

ma Chrifti fecundum quam ad extremum. R. tur, quòd à principio mundi anima dium ex ordine temporis.

textum hunc causat per li fit medium fecundum

modum finis, cùm per ordinem temporis . 9. Tunc nihil, &c. Nam anima Christi, &c.ut in tex. fidem de plenitudine ejus acceperint antiqui:ideò non requiritur ad lic cauII. MAJOR. Anima Chrifti eft dignior Angelis. B.fi anima illa confi sandum, quod ipfa fucrit antiquis prior in cxccutionc,idcit, in essendo. Ad

hoc

est con

Hom.13. in Juan.a

logicis ulum aprinc so 3.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

90

pros.Eccl.

[ocr errors]
[ocr errors]

4

d

hoc enim fufficicbat: quòd effet illis prior in intentione: quoniain fic anti à sexta fynodo Conftantinopolitana actio , 11. Incarnatur verbum Deus,
qui afpiciebant in auctorem fidei, & confummatorem falutis eorum Je non præfátæ carni copulatus, præformatove,atque in sese subfiftenti ali-
fum : ut colligitur ex Heb. 2. 11.12.

quando corpori conlinitus , vel animæ præexistenti conjunctus : sed cum
A P P E N D I X.

verbi ipfius naturali Utilita: Ex artic. habes

pri-
Ad fecundum dicendum, quòd, sic- ftitia Dei est per fidē Jesu Christi in omnes, conventu subfiftentiam *. 17:02

. mò: quomodò per ut Leo Papa in eadem Epist

. dicit , *ani-
rationem interimas hæ-

& fuper omnes,qui
credunt in ipfum. Sicut habitura concurrerunt :

3.1.14.2.1. nec quantum in ictu

9.2.ad s.6 * 1. Jul. resim quorundam dicé ma Christi excellit noftras animas non

autem nos in ipsum credimus ut in oculi hanc, quàm illam, ad 2. Gad op1.no mule tiuin : animam Chrifti diversitate generis, fed fublimitate vir- jam natum ita antiqui crediderunt in priorem habentia. Hæc 9;19.085. 4.

ante priùs fuisse unitā verbo, tutis: eft enim ejusdem generis cum noSport quàm carni. Hanc ha- ftris animabus , sed excellit ctiam Ange- 10 eundem Spiritum fidei credimus

ipsum, ut in nasciturum: habentes enim ibi ex epiftola Sophro- id g.

nii Patriarchæ Hieroso-
ut dici-

lymorum . Item à Pa-
TusCalistus lib.i7.c.28. los secundum plenitudinem gratiæ , & tur 2. ad Corinth.4. Habet autem fides, pa Leone I. Arbitror,ta-
attribuere Origeni:quo- veritatis. Modus autem creationis respó quæ
niam poft multos ana- det animæ fecundum proprietatem lui

est in Christum, virtutem justifican- lialoquentem hoc habe-
di ex proposito gratiæ Dei secundum il- te perfuafum ; quod ani-

ma, quam falvator af fynodo Conftantinopoli- generis , ex quo habet , cùm fit corporis lud Rom. 4. Ei,qui non operatur , creden- fumpfit , prins in calis tana prolatos contra forma, ut creetur simul , dú corpori unj. ti autem in eum, qui justificat impium , fit commorata, quàm de ter quas & prædictam tur,qp no competit Angelis,qui funt fub- fides reputatur ad juftitiam fecundum pro- Maria virgine nafceres eonnumerat, fubinfert ftantiæ omninò à corporibus absolutæ .

positum gratia Dei . Unde ,, quia hoc in utero copularet. Sed cx cadem synodo: Ana 9. Ad tertium dicendum , quòd de 20 propofitum eft æternum, nihil prohibet hoc catholica mentes, shema fit Origeni, qui plenitudine Chrifti omnes homines ac per fidem Jesu Christi aliquos justifica- auresque, non tolerant : eft: & hæc promulga- cipiunt secundum fidem, quam habent

ri,

ctiam antcquam ejus anima esset ple- quia nihil fecum Domivit unà cum detesian- in ipsum: dicitur enim Rom. 3. quòd ju na gratia , & veritate

strecôditionis exhibuit: dis ejus , & execrandis

nec animanı enim, quæ
erroribus : & omni homini, qui hæc sentit, aut afferit, aut aliqua ex anterior extitiffet: nec carnem , quæ non materni corporis effet, accepit.
parte quocüque prorsùss tempore ea defendere audet. Hæc'ibi . Secundò Natura quippe nostra no fic assumpta eft, ut priùs creasa, post affumeretur ;
habes : quomodo per rationem oftendas, illam meritò damnari à quin sed ut ipsa assumptione crearetur. Hæc ille in epistola, in ordine 11.ad Ju-
ta fynodo præmida. Si quis dicit, aut sentit, animam Domini præexiste lianum episcopum Coenfem , Item à Damasceno: ut in argum. conira.
re, unitamque effe Deo verbo ante incarnationem, & nativitatem ex vir- 30 Tertiò vides: quomodo ex iis benè pensatis, & applicatis doctrina pre-
gine , anathema fit.Hæc illa : ut refert Nicephorus lib. & cap. citatis. Item sens Angelica vicissını declaretur. atque confirmetur.

Commentaria Cardinalis Cajetani.
N titulo ly prius fumitur secundum tempus ita , quòd quæstio est de hujus , vel illius reversa ad corpus retineat suam propriam termina-
Annotat;

I
prioritate temporis: & occafio hujus est positio Origenis.

tionem , an perdat illam , & terminetur personalitate totius. T In corp. art,fiunt tria.primò ponitur politio Orig.fecundò reprobatur in Ad hoc dicitur, quòd, quia aliter se habet anima rationalis in sui prin- Ref.Queff. Comment. uno sēsu . tertiò reprobatur in alio sēsu. Distinctio partiū

clara eft in litera. cipio, cum in corpore fit, & aliter,cùm ad corpus per relurrectionein redQuoad primum positio Orig. refertur quoad duo, fcilicet, & quoad it, quod ex hoc habetur, quòd anima in fui principio individuatur ex animas omnium hominum , quoad animam Christi , scilicet , quòd corpore , quamvis occasionaliter: in resurrectione autem anima individuat omnes fuerunt à principio simul creatæ : de qua Origenis pofitione vide, si potiùs corpus, quàm individuetur ex ipso, ut patet ex his, in quibus divina vis, in 2. contra Gent.cap. 83. quoniam hic non tractatur, nifi quoad ani virtute materia corpori suppiebitur, puta, qui totaliter per multas generamam Christi in ordine ad assumptionem.

tiones, & generationes ex folis carnibus humanis nutriti sunt. SicuterQuoad fecundum , quia dupliciter poni poteft , animam Christi ab go individuationem femel in corporc adeptam nunquam deferit anima initio mundi creatam fuille, vel crcatam , & non fimul assumptam à filio 40 rationalis, sed ex illa individuat, fi opus est, corpus ita, ut idem numero fit Dei, vel tunc creatam , & fimul assumptam à filio Dei, sed posteà in ute resurgens homo, qui priùs fuit, ita rationabile est, ut ad propriam termiro Virginis carni unitam,ideo in litera uterque modus excluditur.

nationem aliter fc habeat in corpore, & extrà, ac in reditu. Nam non ac| Et contra primum ponitur conclusio hæc . Inconveniens eft animam quiritillam in corpore, constituendo naturam, ficut acquirit individuatioChrifti ab initio creatam ele, & non fimul aljimptam : probatur ducendo nem : fed acquirit illam in corpore constituendo personam, hoc eft, fi ad ad inconveniens, quia fic fuiffet aliquando per le subliftens,& vel corrupta hoc perveniat, quòd fit principium conftitutivum propriæ personæ , & fuisset illius subsistentia in assumptione , quod eft inconveniens, vel reman non folùm propriæ naturæ, & ideò in Christo non acquisivit proprium

fiffet,quod est impossibile,quia non fuisset unio secundum subsistentiam . terminum, quia non constituit propriam personam : sed nec constituendo Annotat,

Ubi nota primò, quòd Auctor loquitur hic de subsistentia, tamquam propriam perfonam, videtur acquirere illum consummatè, fed medio mosi loqueretur de personalitate, quia anima separata differt à persona sólùm do inter a&tum, & potentiam: quoniam aliquo modo eft, quod sublistit, & per hoc, quod eft incompletæ fpeciei , quia non eft fpecies,fed pars fpecici. operatur, & aliquo modo non. Sed in separatione à corpore, & corruptioQuia enim cadem eft ratio de personalitate, & fubfiftentia quoad aflumi, so ne hypostasis, quæ fimul in aliis à Christo hominibus funt, anima pronon assumi( quia scilicet utrique eadem ratione

repugnat ) ideò eadem uti prium terminum consummatè acquirit, quem semel adeptum retinebit tur ratione Auctor contra sublistentiam animæ separatæ, qua usus est super etiam in reditu ad corpus,

& in ftatu perfectiori possessura illum reunita riùs contra personalitatem fubitantix separatæ , quæ est Angelus. Nain lic corpori, quàm si separata esset co, quòd tunc erit in naturalissimo fuo efut implicat perfonam affumi in unitatem perfonalem alterius persone,quia se. Ut fic differentia quoad propriam terminationem inter animam in sui pertineret ad esse personale affumentis personæ , quia assumpta effet fecun principio , & in resurrectione lit, quod in sui principio deforis venit : ut dum fe in persona alia , ita implicat lubliftentem animam affumi ad aliud quo etiã quoad personalitate,& ideò impediri contingit illam,& à propria, fubfiftens, quia fimul per fe feparatim existeret , & non per fe feparatim exi & totius personalitate, ut patet in myfterio affumptionis : in regreffu austeret . Ex eo namque , quòd ponitur fubfiftens fecundum fe, ponitur per se tem venit, ut quod est, licèt partialiter. Et ideò, ficut individuat, & comfeparatim exiftere, nam hoc ipfum fignificat subfiftere fecundum fe, & ex municat fuum effe homini, & glorificat illum in Sanctis, ita fubfiftentiam, co, quod ponitur assumi ad alterius fubfiftentiā, ponitur,quòd nõ per fe,fed terminationem , femique personalitatem, ad perfectionem humana subper illud aliud fubfiftat,alioquin ad illius alterius subliftétiā nõ esset tracta. fiftentiæ, & personalitatis adducit.

Nota secundò , quod fubfiftentiam animæ præexistentem corrumpi I Quoad tertium refutatur Orig. positio intellecta secundo modo,f.quod commere.
poteft intelligi dupliciter , primò quoad actum fubfiftendi, qui nihil aliud aia illa in sui creatione ab initio fuerit unita, & poftmodùm in utero Vir-
eft,quàm actus essendi ipsius animæ,ut eft ipsius solius, hoc eft, ut est ejus, ginis incarnata , primò deducendo ad inconveniens, quòd , scilicet , anima
ut quod eft, & hoc modo videntur Thomistæ juxta fuperiùs recitata de Christi non videretur esse ejusdem naturæ cum noftris: fecundò auctoritate
personalitate intelligere hunc locum. Alio modo, non folùm quoad actum Leonis.
fubfistendi, sed quoad id, quod fubijcitur actui subsistendi ita , ut corrupto Circa rationem hanc dubium ex duplici capite occurrit: Primò, quă- Dub.
subjecto actus, ex consequenti sequatur corruptio actus , & hoc modo in tum valeat simpliciter, nam ex hoc, quòd homo , vel bos creatur ante o-
telligēdus videtur hic textus cóformiter ad predeterminata de personalitate. mnia fæcula, vel post, non yariatur natura ejus: sed mensura secundum

[ Imaginandum eft enim,quòd anima separata est femipersona, & non durationem. nihil ergo videtur valere ratio inferens alietatem naturæ ex
folüm seminatura : nam unita carni est seminatura ; cùm fit pars essentialis prioritate fecundum durationem productionis . Secundò, quantum va-
humanæ naturæ: fed non fubfiftit per seipsam, ut quod, fed per hypofta Icat ad hominem : quia Origenes ponebat non folùm Chrifti, fed omnium
fim, cui ut anima, uc ratio fubfiftendi ex proprio genere, fcilicet, immateria- 7° hominum animas ab initio creatas, unde magis, fi ratio valet , sequitur,
li ordine defert actum efsendi, & subsistendi: fed ftatim, ut separata eft à cor quòd anima Christi sitejusdem naturæ cum noftris, ex quo simul'ab ini-
pore, ex hoc ipso, quo constituitur in esse separato, conftituitur in quadā tio omnes creatæ ponuntur.
totalitate, & completione , ut scilicet sit, quod fublístit : inadæquatè tń ad (Ad hoc dicitur, quòd ratio non est ad hominem, fed fimpliciter : &

Solut, dreb fuü esse,in quo natūest ēt corpus, & totus homo sublistere . Jain n.dictum ideò non oportet ipsam falvare ad hominem, sed simpliciter. Fundatur aueft , quòd separatio dat quandam totalitatem, & completionem, & ideò tem ratio fuper hoc, quòd naturalis modus productionis alicujus, adverftatim separata anima est semipersona , ac per hoc proprio termino ter sus penes hoc, quod est produci in corpore , vel extrà, & ante corpus,monminatur, quæ in corpore existens terminabatur termino totius hominis. ftrat diversitatē naturæ rei productæ : nec eget multa probatione hæc proEt ideò, sicut, fi affumeretur præcxistens angelus, corrumperetur primò positio, sed est , quasi per se nota: quoniam, si res aliquæ fic fe habent,quod terminatio naturæ angelica, quæ cft illius personalitas, ita, si assumeretur ex naturis suis vendicant sibi tàm diversos modos suænaruralis produanima priùs feparatim

exiftens, corrumperetur ipfius terminatio, qua co &tionis, nonnisi diversitate forınali rerum, quæ producuntur, proceftituitur in effe,quod eft & femipersonæ, & fubfiftētis . Sed, li anima Ham so tionis, nonnisi diversitate

forınali rerum

dunt, puta , quia una naturaliter eft in corpore, & alia non, & proptereà tur non præcxistens separata , ficut etiam unitur de facto corpori non una naturaliter exigit fi&i in corpore, & alia ante corpus, una naturaliter præexistens separata , tunc folùm , ut seminatura assumitur, & unitur:quia est forma corporis, & ideò fit in corpore: alia non eft naturaliter forma non adhuc terminata intelligitur proprio termino: quem in sui à corpo corporis, & ideò fit'extra, & ante corpus. Unde supponit hæc ratio, animas te , & ab hypostasi separatione nata eft habere.

noftras secundum fuum naturalem modum fiendi, creando infundi , & inNotanter autem dico, non solùm à corpore, fed ab hypoftasi,

quia,fi fundendo creari, quia funt naturaliter formæ corporum , & ex hac suppoanima separaretur à corpore , & non ab hypoftari, quod in folo Christo sitione arguit, quod anima Chrifti non fuit ab initio crcata,& assupta. Supaccidit in triduo, tunc nonnisi, ut seminatura separata à tota natura, quæ ponit ét,quòd in prima constitutione universi nõ attenditur,ut Aug.docuit, defineret, remaneret fubfiftens, non per fe, fed per hypoftasım alienam, quid Deus potuerit facere, fed quid natura rerum, earumque ordo exigat.. puta , filii Dei, cui semper eft unita .

In responsione ad tertium ejusdem articuli nota benè resolutionem Annotat. Nun anima separata in resurrectione retineat propriam terminationě. claram, unde fides Christi est justificativa, fcilicet, ex proposito divinæ Quaftio. Sed insurgit tunc quæftio,an in communi resurrectione anima separata 90 gratiæ , juxta cyidentcm auctoritatem Apoft. ad Rom. 4.

ARTI

[ocr errors][merged small]

60

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »