Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

S cap. 1.

[ocr errors]
[ocr errors]

in alio fenfu, fcilicet procedentem ex pafsio

U A R T U S.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

juftitiæ.Juftitia autem (ut in fècundaparte habitum * efi) habet pro fubjeétó appetitum rationis, qui eft voluntas: unde manifeftum eft, quòd pænitentia,fècundum quòd eft virtus, eft in voluntate, ficut im fubjetio:& proprius ejus aétuseft propofitum emendandi illud, quod Contra eum commiffum eft. 4 A D P R I M u M ergo dicendum , quòd ratio illa procedit de poenitentia, fccundum quòd eft paffio. M. Ad fecundum dicendum , quòd vindi&tam appetere ex paffione de álio, pertinet ad irafcibilem: fed appetere,vel facere vindiétam ex ratione défe , ve1 de alio, pertinet ad voluntatem. 4 Ad tertium dicendum, quòd memoria eft vis apprehenfiva prætériti:poenitentia autem non pertinet ad vim apprehenfivam, fed ad appetitivam, quiae praefupponit aétum apprehenfivae: uhde ÉÉÉ non eft in memoria, fed præupponit eam. 4 Ad quartum dicendum, quòd voluntas , ficut in prima parte habitum * eß, movet omnes alias potentias animæ, & ideò non eft inconveniens, fi poenitcntia in voluntate exiftens aliquid in fingulis potentiis animæ operetur.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum principium pgnitentiæ fit ex timore.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

quaverit adpartum, dolens clamat in doloribus fuis, fic faäi fumus, fcilicet per pgnitentiam, & pofteà fubditur fecundüm aliam literam :....4 timore tuo domine comcepimus, & quafi parturivimus, & peperimus fpiritum falutis, ideft pœnitentiæ {alutaris, ut per præmißa patet.* ergo pgnitentia procedit ex timore. 4 R E sp o N D E o dicendum, quòd dc pœnitentia loqui poffumus dupliciter,uno modo quantum ad habitum,& fic immediatè à Deo infunditur fine nobis principaliter operantibus, nö tamé fine nobis difpofitivè cooperantib. p aliquos a&us. ( JMlio modo poffumus loqui de pœnitentia quantum ada&us , quibus Deo operant1 in pgnitentia cooperamur, quofuma&uum primum principium eft Dei

% Sicigitur patet, quòd aííus pgmitentiæ à timore fervili procedit , ficut á primo motu affečtus ad hoc ordinato : d timore autem filiali, ficut ab immediato , &• proximo principio. “ AD PRIM u M ergo dicendum, q, peccatum priùs incipit homini difplicé. re (maximè peccatori) propter fupplicia,

[ocr errors]

Dei 9ffenfam, vel peccati tùrpitúdinem, quod pertinet ad charitatem.

M Ad fecundum dicendum, quòd in regno cglorum appropinquante intelligitur adyentus regis, non folùm præmiàntis ; fed etiam pünientis, unde & Matth. 3. Joannes Baptifta dicebat : Progenies *iperarum : quis demonfiravit vobisfigere d vemtura ira ?

4 Ad tertium dicendum, quòdipfe etiam motus timoris procedit exa&u Dei convertentis cor : unde dicitur Deut. 5. Quis det eos talem habere memtem , ut timeamt me? & ideò per hoc, quòd pgnitentia à timore procedit, non excluditur, quin procedat ex a&u Dei convertentis COr.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rationem interimas hgrefes Lutheri dicentis: quòd poenitentia , quae ex timore Gehenng oritur, eft non `folùminanis, fed etiam noxia, & peftifera. Et tanquam ad principium viæ, fe, viam totam impediturus, ponens,ideft, principium pœnitentiæ, fcilicet,difplicentiam, feu doloreni, feu contritionem (quæ tria in idem redeunt)praecludere volens, addentis, quòd contritio , quæ paratur per difcuffionem, colle&tionem, & deteftationem peccatorum, ua quis cogitat annos uos in amaritudine animæ fuae, ponderando peccatorü gravitatem,

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »