Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

ad Hebr. 1. JMd quem angelorum dixit ali£#; Sede à dextris meis, ideft, im meis omis potioribus,vel mihi fecundü divinitaæqualis?quafi dicat, ad mullù: fed angeli funt fuperiores aliis creaturis. ergo multò magis nulli alii convenit federe ad dexterám patris, quàm Chrifto. T R E s P o N D Eo dicendum , quòd (ficut di&umeft *) Chriftus dicitur federe ad dexteram patris , inquantum fecundum naturam divinam éft in æqualitate patris, fecundum autem humánam naturâ inexcellenti poffeffione divinorü bonorum præ cæteris aliis creaturis. UItrumq;autem foli Chrifto convenit.unde mulli Ä, , nec angelo, nec homini convenit

A R T I C U L U S
Utrum fedcre ad dexteram Patris, fitproprium chrißi.

[ocr errors]
[ocr errors]

ad dexteram patris,quòd fedet in throno 6o cum quadam dominativa poteftate. &

M.SED co N T R A eft, quod dicitur 7° num fignificatur judiciaria pote

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

dere nos fecit in cœleftibus, fcilicet in hoc ipfo, quòd caput noftrum, quodcft Chriftus, ibi ÉÉ' M Ad fecundum dicendum, quòd, quia dextera eft άί: in dextera non fignificat fimpliciter efîè inbeatitudine, fed habere beatitudinem

quafi propriam,& naturalem, quod foli Chrifto convenit, nulli autem âlii creaturae. Poteft tamen dici, quòd omnis fan&us, qui eft in úí, eft ad dexteram Dei conftitutus. unde & dicitur Matth. 25. quòd ftatuet oves à

[ocr errors]

Chriftushabet à patre,& fecundú hóc dicitur federe in throno patris. Alii autem fanéti habent eam à Chrifto, & fecundum hoc dicuntur in throno Chrifti federe, fecundum illud Matth. 19. sedebj. tis &* vos fuper fèdes duodecim, judicam. tes duodecim tribus Ifrael.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

N n Poteft

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

naturam,eft effe in æqualitate Patris: fecundum autem humanam, eft efTe in excellentiffima poffeffione paternæ hæreditatis; fcd utrumquc foii Chri.

chrifi; I Probatur: Sedere ad dexteram patris, {ecunduih divinam quidem io fto convenit. ergo. Reliqua clara {unt in litera.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

3INANY Chrifti. % LAI Et circa hoc queruntur/ex. Fam 5. Utrumjudiciaria poteftas fit attribuenda Chrifto. q Secundò. Utrum conveniat fibi, fecundum quòd eft homo. qTertiò. Utrum eam fuerit ex meritis adeptus.

jQuartò. Utrum ejus poteftasjudiciaria fit univerfalis refpe

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A R T I C UI L U S
Utrum judiciaria poteftas fit fpecialiter Chriflo attribuenda.

■ snern de confiderandam eft de judiciaria poteftate , M Quintò. Utrum præter judicium, quod agit in hoe tempo

re, fit expc&andum aliud univerfale judiciü futurü per ipsú. M Sextò. Utrum ejus judiciaria potcftas etiam ad arigelos fe extendat . 4 De executiqne autem finalis judicii* convenientiùs agetur, cùm confiderabimus de his, quæ pertinent ad finem mïundi? nunc autem fufficit ea fola tangere, quæ pertinent ad Chrifti dignitatem.

[ocr errors]
[ocr errors]

tia genita, & veritas à patre procedens, à privatione ad habi;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tur in ratione aetermitatis. Ibidem etiam

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

-

[ocr errors]

' av *. - Com

[graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani. Itulus clarus. - - majudicii. fed Filiuseft fapientia genita, & veritas à patre procedens. er“ In corpore una conclußo:judiciaria potefias propriè attribuitur gojudiciaria poteftas propriè attribuitur filio Dei. Major. declaratur difchriffo. Probatür , Trium reqüifitorum adjudicium, fcilicet poteßatis, io currendo per illa tria. Et probatur: quia ipfa ratiojudicii eft lex fapienreéiitudinis zeli, & fàpientiae, tertium eft, fecundum quòd accipitur for- tiæ, & veritatis. Et confirmatur au&oritate Auguffini.

[ocr errors][ocr errors]

Comm.

[ocr errors]
[ocr errors]

sU PER QUI. LIX.
AR T. II.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »