Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

prá fuam, hoc eft fingularem humanitatem, quac

[ocr errors]

Utrum umio verbi incarnati fit fääaim perfoma.

D sEcuND u M fic proceditur. Videtur, g, unio verbi incarnati non fit faóta in perfona.Perfona.n. Dei nó $ eft aliud à natura ipfius, ut habitum eft im primo. * Si ergo unio non eft fàóta in natura, fequitur, quòd non fit fàóta in perfona. 4 2. Prætereà. Natura humana non eft minoris dignitatis in Chrifto, jin nobis: perfonalitas autem ad dignitáté pertinet. ut im{√ habitum ef? I* Cùm er9 O 11atl1r3l fonalitatem habeat, multò magis ha propriam perfonalitatem in Chrifto. 4 3. Prætereà. Sicut Boet. dicit in lib.dc dua. na. * Terfòma eft rationalis mature imdividuafubßantia: fed verbum Dei afsüpfit naturam humanam individuam. natura.n. univerfalis non fubfiftit fecundü

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

/trum fefum Chriftim confitemur. ergo $o

[ocr errors]
[ocr errors]

individuum fubfiftcns in natura aliqua
cfiet omninò idem cum fua natura. Con-
tingit auté in quibufdá rebus fubfiftenti-
bu5inveniri afiquid, quod non pertinet :
ad rationem fpccici,fi accidcntia,& prin-
cipia individuantia, ficut maximè appa-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cundum rationcm intelligendi: quia na- Duas naturas in Chriftó

tura dicitur, fecundum quòd eft cffentia

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

de perfona in creatura rationali , velin

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ruere totam fidem Chriftianam.

[ocr errors]

4 Quia ergo Verbum habct naturâ hu- fto humana natura eft

manam fibi unitam, non autem ad fuam

[ocr errors]
[ocr errors]

mom autem in matura.

[ocr errors]

umana eft

[ocr errors]

natura,& perfona,differt tamen fecundü

Chrifti, neque perfona Verbi:fed natura huma

modum fignificandi, ficut ditium eft,* ÉÉÉÉÉÉ É pcrfona fignificat per modum fub- niuntur in una perfona, 1

ftentis. Et quia natura humana fic uni

quae eft perfona Verbi, & eadé numero perfona

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fpeciei pertinet ad dignitaté formæ, tamen fenfitivum nobilius eft in homine rO

[ocr errors]

mana quidem : alioquim ad interrogata minimè conquadraret. Refpon

dehs ergo dicit. Egofum principium : Perfona igitur humana in Chrifto eft principium, fi principium. £rgo Deus.Nam perfona humana creata non eft principium? fèd eft principiatum , & dupliciter quidem, ut in nobis appafet. Eft enim quid principiatum à Deo , cum fit abipfo creata : & eft quid principiatum à prificipiis fpecici, cùm exipfisconjunétis adinvicem réfultet. Dixiffet ergo Chriftusde perfona fua humana refpondens. Ego principiatum ; fi pérfona fua humana effet quid creatum. Dicendo igitur ,

[ocr errors]
[ocr errors]

uòd unio incarnationis, rfona divina, & confèinferentes, condemnat.

vinitas , & humanitas unus

[ocr errors][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

rdinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

c(& differentia fecundum rem . igitur oportet , quòd fit fecundum aliquam 4o nifeftat diverfus modus fignificandi, & unio naturæ humanæ in myfterio

[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]

tivum in fpecie.Et fimiliter natura humana in cæteris hominibus habet infta propriæ fpccicilatitudinem dignitatem propriæ perfonalitatis,in Chrifloverö non habct propriæ perfonalitatis dignitatem. Scd ficut fenfitivg dignius eft habcrc cfl: fpecificum completum per formam nobilioris ordinis, f. per animam intelle&tivam, ita natüra humana in Chrifto majori donata eft dignitate ex hoc, quòd ad perfonalitatem divinam aflumpta eft.Ex quibus clarè patet fenfüs literae,& fimilitudinis fine ulla diffonantia. “Iln refponfione ad tertium nota ly feparatim , appofuit fiquidem Au&oi ly feparatim , ut fciant novitii difcernere inter per fe cxiftere, & per fe fepáratim exiftere, cuilibct namque fubftantiæ, five completæ, fiye in

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »