De toekomst van de politie

Voorkant

Onze huidige en toekomstige samenleving staat voor heel wat nieuwe maatschappelijke uitdagingen. We denken hierbij aan de vergrijzing van de samenleving, de ontgroening en verkleuring, de evoluties in stadsontwikkeling, nieuw samengestelde gezinnen, horizontalisering (ook in gezagverhoudingen) en mediatisering (groei en impact van sociale media) en andere evoluties.

In dit Cahier wordt bestudeerd wat het effect van deze ontwikkelingen op de inhoud en de organisatie van het toekomstig politiewerk kan zijn. Vragen als ‘Worden nieuwe en andere eisen gesteld aan agenten op het vlak van noodzakelijke kennis, nieuwe vaardigheden, attitudes, toekomstige competenties?’ en ‘Is er nood aan een hernieuwde visie op politie, niet alleen intern maar ook in relatie tot partners op het vlak van de veiligheidszorg?’ vinden in dit Cahier een antwoord.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Toekomstige technologische ontwikkelingen en evoluties binnen
31
Politie en de strijd tegen onveiligheid Collectief weerbare buurten
47
De steile opmars van drones en de uitdagingen voor de politie
69
maatschappelijke ontwikkelingen en hun praktische
83
Welke toekomst heeft de politie?
103
De toekomst van de politie
119
Nodaal rechercheren over de grenzen heen De toekomst van internationale
143
Reacties op vorige Cahiers
159
Auteursrichtlijnen Cahiers Politiestudies
167
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens