Tooneel van Flora. Vertonend: grondelijcke Redens-ondersoekinge, vanden Handel der Floristen. Ghespeeld, op de spreucke van Anthonius de Guevara: Een voorsichtich eerlijck man; sal altijt meer ghedulden, dan straffen [...] Noch is hier by-gevoegt de Lijste van eenige Tulpaen vercocht aende meestbiedende tot Alcmaer op den 15 Februarij 1637

Voorkant
ghedruckt by Ioost Broersz, 1637 - 28 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens