Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

EN
WEGWYZER E

DER STAD GEND
In't beżonder, en van de Provincie van
Oost-Vlaenderen in het algenieen DET

VOOR HET JÀER J.-C. 1825. I
Voor zoo veel als aengaet de Bestieringen en Dis- the
tricten voor de provincie, met de naemen der Burger
meesters en Schepenen van alle de steden en dorpen ;
de naemen der heeren Pastors, Onderpastors en Deser-
vitors van het Bisdom van Gend, tot den 15 november;

De verdeylinge der bureaux van het gouvernement; den Gouverneur en de naemen der hecrep Staeten der Provincie van Oost-Vlaenderen, de Bureaux en Ontfangers van het Enregistrement en Domeynen ; alle de Tribunalen, deszelfs Rechters en verdere geemployeerde ; de Vrede-Rechters en Commissarissen van Police ; de Notarissen, Rechtsgeleerde, enz.; de Bankiers en Maekelaers ; de Negocianten en Koop mans; de Manufacturen, Fabrieken en Magazynen ; de Konstwerkers, als ook eene merkweirdige Kronyke.

Vermeerderd met den Tarif van alle de Geld-specien gang hebbende in 't Koningryk der Nederlanden, in Nederlandsche Guldens , in Guldens Brabands-courante geld en' in Trancs en centimen; alle de wonderbaese Gènezingen welke den prins Alexander van Holienlohe sedert den 20 juny 1821 heeft gedaetr, etc. etc.

Reductie van het nieuw gawigt (i kilogrammhed) in gendsch , brugschen ket marcégewig.

Reductie van gendsch gewigt in nieuw nederlandsch (kilogsammen). brugsch en marc gewigt...

...PRYS- ACHT STUYVERS,

[ocr errors][ocr errors]

Tot Gend, by J. SNOECK-DUCAJU, boekdrukker

en boekverkooper in de veldstraete , N.o 10.

[ocr errors]

VERKLAERINGE VAN DEZEN

ALMANACH, Voor het jaer 0. H. Jesu - Christi 1825. LfEt welk lang is 365 dagen en 6 uren, het word II verdeelt in twaelf maenden en in 52 weken.

Naer de scheppinge der'weireld volgens ' de Grieken. il. . . . . . . . 7333

Idem volgens de Latynen . . . .: 6724
Idem volgens de Juliaensche rekeninge. 6540
Idem volgens de Hebreeuwen : .... 5586
Idem volgens de gemeyne rekeninge - 5774
Naer de Diluvie. : : : : ,:.:

Naer het begin van den nieuwen Juliaenschen styl. .

• .. . . . . . 1869 Naer het begin van den nieuwen grego. riaenschen styl . . . . . . . . . . . 243

De Zondag-Letter is
Het Gulde-Getal is
Den Cirkel der Zonne is
Den Epacta is
* Dit beteekent vleeschdervinge den geheelen dag.

ECLIPSEN. Dit jaer zullen'er vier Eclipsen of verduysteringen zyn : twee aen de Zonne en twee aen de Maene.

De eerste is aen de Maene den 1 juny. Het begin by ons te zien 's morgens ten o ure 12 minuten.

De tweede is aen de Zonne den 16 juny, 's na-middags omtrent I ure, doch voor ons onzigtbaer,

De derde is eene gedeeltelyke Maen-Eclips den 25 november. Het begin valt voor des na-middags ten 3 uren 41 minuten onder den Horizon, het midden ten 4 uren 39 minuten, en het eynde ten 5 uren 36 minuten. De groote der verduystering is 2 duimer 51 minuten over de zuyd-zyde.

De vierde is aen de Zonne den 9 december, 's avonds omtrent g uren, onzigtbaer voor ons.

J. wyst de joer- en P. de peirde-merkten.

January, Den 2 Audenburg j. en p. en Duynkerke 3. 9 S. Omer j. 18 Aerschoot j. Loo in Veuren Ambagt, deu derden dynsdag van idere maend, uytgenomen April en October , ;. en P 26 Ruremonde j.

February. Den 3 Overmeire en Leuse j. 14 Heusden i. 16 Diest j. 23 Antwerpen p. 25 Frassen in Henegouw j. 28 Herenthals en Iperj. Alle woensdagen in den vasten

.

Kassel p.

Maerte. Den 6 Kapryk j. en p. 7 Geeraerdsbergen j, en p. 8 Gend op den Kauter p. in Gend op het Stadhuys j, en Ryssel p. 12 Iseghem j. 14 Stekenen j. en p. 18 Geel j. 25 Ninove j. 26 Bergen St. Winocx j. 29 Rousselaere j. en p.

April Den 4 Geeraerdsbergen j. en p. 5 Waerschoot j. en p. en Hertzeele j. 6 West-Kapelle j. 7 Brugge pro Kortryk p. 11 Thielt j. 12 Wetteren j. en p. 13 Deynze j. ep p. en Poperinge.j. 18 Assebroeck j. 26 Zottegem j. 30 Sinay j. en p. : Meye. Den 2 Audenaerde en Wadripontj. en p. Geeraerdsbergen p. Kassel, Morbeck, Hulst, Maldegem en Ertvelde j. 3 Brugge j. S. Nicolaes en Zomergem j. en. 8 Poucques j. 9 Gend buyten de Dampoorte j. en p. 13 Bergykj. 14 Isegem j. 16 Wervick, Dammé en MariaOudenhove j. 19 Doornyk j. 21 Zantberge j. en p. 24 Nevel, Nazareth en Oosterzeele j. en p. Ruysselede en Axel j. 25 Antwerpen j. en p. 29 Ardenburg j. 3. Ronsse en volgenden dag, en Berchem by Ronsse j. en p.

Juny. Den 2 Eeclooj. 3 Kasselj 5 Lier en Evergem j. 6 Schellebelle en volgenden dag j. en p. en Brussel j. 7 Lede en Sluys j. en Kortryk p. 9 Thieltj. 18 Waeregem j. en p. 20 Gayeren, Philippinen en Zuydorp i. 23 Hemelveirdegen j. 24 Duynkerke j. 25 Kruyshautem en ZcvenEcken j. en p. Oostbourg en Kemseke j. 26 Nieuport, Meenen, S. Jans Steene en Vloesberge j. Loochristi en Kapryk ). en p: 27 S. Gillis j. en p. 29 Oostende en Poucques į 30 S. Lievens-Hautem j. én po

52

July. Den 3 Mechelen j. 4. Aelst j. en p. Assenede, Poperinge en Avelgem j. 11 Tourhout j. 17 Theemstj 19 Dixmuyde j. 22 Middelburg in Zeeland j. 23 Gend op St. Pietersj en p. 25 Dendermonde j. 25 Brugge p. Veurne j. en p en Vloesberge j. 28 Ninovej.

Augustus. Den 2 Gend Byloke, Steenberge en Zottegem j. 3 Kassel en Moerbeke j. 5 Iperen p. 7 Kortryk en Lokeren j. 10 Eenaème j. en p. 16 Overmeire j. 17 Deyoze j. 21 Exaerde', Ath en Aerschoot j. 24 Kortryk j. 28 Dendermonde j. 29 Antwerpen en Geeraerdsbergen j. 30 Mauwe, Hemelveirdegem en Nevelj. en p. Poperinge en Ryssel j. 31 Hulst j.

September. Den 3 Halle en Mechelen j. 5 Loven en Sa's van Gend j. Bassevelde en Wacken j. en p. 6 Ronsse en volgenden dag, Wetteren en Zele j. 7 Nederbraekel j. & Audenaerde j. en p. 12 Gaveren j. en p en Bouchaute j. 13 Waerschoot . en p. en Berchem p. 14 Merregem en Ninove j. 17 Haerlebeke j. 20 Kalken j. en Hamme j. en p. 21 Antwerpen j. 22 Thielt j en p. Nazareth p. en Doornjk j. 27 Watervliet j en Ertvelde j. en p. 29 Nieuport en Eecloo j.

October. Den i Aelst j. 3 Dendermonde en Michelbeke j. Oosterzeele en Ertvelde j. en p. 4 Rousselaere en Zomergem j en p. en Zelej. 9 Kaprykj. en p. 10 Dendermonde j.' en Destelberge j. en p. 11 Evergem j. en p. 12 Zandberge j. en p. 13 Meesen j. 15 Waeregein j en p. 17 Dendermonde j. 18 Brussel, Meenen, Poucques en Assenede j. en Lokeren p 19 Deynze , Zottegem en Vloesberge j. 22 Dixmuyde j 25 Ardenburg, Poperinge eu Beverco, Lande van Waes j. en p.

November. Den 3 Maria-Oudenhove en Aelter j. en p. en Wachtebeke j 6 Ave:gein. . 7 Haşsebroeck j. 12 St. Lievens-Hautem en Gistelj. en p. 14 Gaveren j. en p. 22 Kassel en Morbek j. 25 Oostende j. en p.

December. Den 1 Zeven-Eeken j. en p. 4 Lokeren j. 5 St. Nicolaes j. en p.' 6 Hoogstracte j. 7 Aelst j. 3x Ryssel p. 14 Antwerpen j. 27 Zotlegem .jo

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« VorigeDoorgaan »