Uw sekse en de onze: vrouwen en genootschappen in Nederland en in de ons omringende landen (1750-ca. 1810)

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2009 - 368 pagina's
Studie over de periode waarin er verandering begon te komen in de afwezigheid van vrouwen bij activiteiten van genootschappen, met name in Nederland..
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
9
Nut en gezelligheid ook voor vrouwen?
21
Uw sekse en de onze
57
Collectieve biografie van de betrokken vrouwen
101
De positie van vrouwen in de Nederlandse genootschapswereld
169
Vergelijkend onderzoek in GrootBrittanniŽ Frankrijk en
189
overeenkomsten en verschillen
247
Tabellen
269
Persoonsgegevens donatrices van de Maatschappij tot Nut van
290
Persoonsgegevens vrouwelijke leden en donatrices van Pro Patria
300
Persoonsgegevens van de echtgenotes van de leden van Felix
318
Geraadpleegde archieven
339
Verantwoording afbeeldingen
354
Register van personen
361
Register van genootschappen en trefwoorden
367
Copyright

Persoonsgegevens van de leden van het Natuurkundig
282

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens