Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

a pau loa ia ia, pihoihoi iho la lakou, holo kiki aku la, a aloha aku la ia ia.

16. Ninau ae la ia i ka poe Kakau-olelo, Heaha la ka oukou mea e hoopohala ai ia lakou?

ia lakou, a pane mai la ka leo maloko mai o ke ao, i mai la, Eia kuu Keiki punahele, e hoolohe ae oukou ia ia.

8. Nana koke ae la lakou, aia hoi, aole loa he kanaka o lakou i ike aku, o Iesu waleno me kou.

9. I ko lakou iho ana mai ka mauna mai, papa mai la ia ia lakou, e hai ole aku lakou i ka me a lakou i ike aku ai, a ku hou mai ke Keiki a ke kanaka mai ka make ana.

10. Uumi malu iho la lakou ia olelo, me ka ninaninau o ke kahi i ke kahi, i ke ano o ke ku ana mai ka make mai.

11. Ninau aku la lakou ia ia, No ke aha la i olelo mai ai ka poe Kakau-olelo, mamua Elia ke hiki mai?

17. Olelo aku la ke kahi o ua aha kanaka la, i aku la, E ka Haku e, ua lawe mai nei au i kuu keiki-kane ia oe, ua uluhia ia i ka uhane kuli;

18. O na wahi a pau loa i kaina aku ai oia e ia, weluwelu iho la oia ia ia, a kahe mai ai ka hua, nau iho la na kui, a nawaliwali no hoi: ua i aku au i na haumana au, na lakou ia e mahiki aku, aole i hiki ia lakou.

19. Olelo mai la ia, i mai la, Aue keia hanauna hooma12. Olelo mai la Iesu, i loka, a me ka lauili, pehea mai la, Oia io no, mamua no ka loihi o ko'u noho ana io ko Elia hele ana mai nei, e oukou nei? pehea hoi ka loihooponopono i na mea a pauhi o ka'u ahonui ana aku ia loa: ua palapalaia mai no hoi oukou? E laweia mai ia io’u ka hoomainoinoia o ke Kei-nei. ki a ke kanaka, a me kona hooleiia.

13. Ke hai aku nei au ia oukou, Ua hiki io mai nei no Elia, o ka lakou mea a pau makemake ai, a ua hanaia'ku no ia e lakou pela, e like me ka mea i palapalaia'i nona.

14. A hoi mai la ia i kana poe haumana, ike ae la ia i kanaka he nui loa, a me ka poe Kakau-olelo, e hoopohala 'na ia lakou.

20. Lawe mai la lakou i ke keiki io na la, ike mai la ia ia ia, alaila hooweluwelu hou ae la ka uhane ia ia, haule iho la ia ilalo o ka lepo, kaa iho la me ka hua nui.

i

21. Ninau aku la Iesu i kona makuakane, Inabea la ka loohia ana o keia mai ia ia? I mai kela, Mai ka wa kamalii mai no.

22. Ua hoolei pinepine ia oia e ia iloko o ke ahi, a iloko 15. Ike aku la na kanaka lo ka wai, i make ia, aka hoi i

Mahiki aku Iesu

MARAKO.

ka uhane aa ak

pono ia oe ke hana mai, e alo- | hiki aku la ma Galilaia, a ha mai oe ia maua, a e hoo- ia i makemake e ike mai maha mai hoi.

kahi.

31. Ao aku la ia i ka poe haumana, i aku la ia l kou, E haawiia'ku auanei k Keiki a ke kanaka i ka lim o kanaka, a e pepehi ma 24. Kahea koke aku la ka lakou ia ia a make loa, a makuakane o ua keiki la, ii ka po akolu e ku hou ma aku la me ka wai maka, E ka Haku e, ke manao nei au he oia io, e hoopau mai oe i ko'u kapekepeke.

ia.

23. I aku la Iesu ia ia, A i pono ia oe ke manao ae he oia io, ua pono no na mea a pau loa i ka poe manao he oia io.

25. Ike aku la Iesu i ka lu lumi ana mai o kanaka, alaila papa aku la ia i ka uhane ino, i aku la ia, e, E ka uhane aa a kuli, ke olelo aku nei au ia oe, e hele aku oe pela, mai loko aku oia ana, mai komo hou mai iloko ona.

32. Aole lakou i ike i ke ano o ia olelo, a ua makau no hoi lakou ke ninau aku ia ia.

33. A hele aku la lakou i Kaperenaouma, a komo aku la iloko o ka hale, alaila ninau mai la ia ia lakou, Heaha ka oukou e kamailio ana ma ke ala loa?

34. Aole lakou i ekemu iki mai, no ka mea, ua ninaninau ae la lakou ke kahi i ke kahi ma ke ala loa, owai la ko lakou mea e oi.

26. Kahea ae la ia, hooweluwelu iho la ia ia, a hele aku la mai loko aku ona: a he like oia me ka mea make, no ia mea olelo ae la kahi, Ua make io ia.

27. Lalau iho la Iesu i kona lima, huki ae la ia ia, a ku iluna.

28. A i kona hiki ana aku iloko o ka hale, alaila ninau malu mai la kana poe haumana ia ia, No ke aha la i hiki

36. Lawe ae la ia i ke kahi keiki i kona lima ole ai ia makou ke mahiki mawaenakonu o lakou, hapai aku ia ia? ae la ia ia, i mai la ia lakou:

35. Noho iho la ia, a kahea mai la i ka poe umi a me kumamalua, i mai la ia lakou, Ina i manao ke kahi kanaka e oi ia mamua, ua emi ia mahope o na mea a pau, ua lilo no hoi ia i kauwa no na mea a pau.

29. I aku la ia ia lakou, Aole pono keia mau mea ka mahiki wale ia'ku, aka i ka pule a me ka hooki ai.

37. O ka mea i launa mai i ke kahi keiki liilii e like me ia nei, no ko'u inoa, oia ka 30. Hele aku la lakou a 'mea e launa mai ia'u; a o ka

mea i launa mai ia'u, aole iako lakou ilo, aole loa hoi e i launa mai ia'u waleno, aia pio ko laila ahi. i ka mea nana wau i hoouna mai nei.

45. Ina e hoohihia ko wawae ia oe, e oki ae; no ka mea, he oi ae kou maikai ke komo oopa aku iloko o ke ola, he mea ino loa nou me na wawae elua, ke kiola aku i ka lua a, i ke ahi pio ole:

46. I kahi aole loa e make ko lakou ilo, aole loa e pio ko laila ahi.

38. Alaila olelo aku la o Ioane ia ia, i aku la, E ke Kumu e, ua ike aku makou i ke kahi mea e mahiki aku ana i na daimonio no kou inoa, aole nae ia i hahai mai ia makou, a papa aku la makou ia ia, no ka mea aole ia i hahai mai ia makou.

39. I mai la Iesu, Mai papa aku ia ia, no ka mea, o ke kanaka nana i hana ka hana mana, ma ko'u inoa, aole ia e hiki ke olelo ino wale mai ia'u.

40. O ka mea i ku e ole ia kakou, no kakou hoi ia.

41. O ka mea e haawi mai ia oukou i ke hahi kiaha wai e inu, no ko'u inoa, a no ka mea no'u oukou, oia io ke hai aku nei au ia oukou, aole loa ia e nele i ka ukuia mai.

42. A o ka mea e hoohihia mai i ke kahi o keia poe liilii, nana wau i manao io mai nei, eia kona maikai loa, o ka nakinaki ka pohaku kaa palaoa i kona äi, a e hooleiia'ku ia iloko o ke kai.

43. Ina e hoohihia kou lima akau ia oe, e oki ae: he oi ae kou maikai ke komo

[blocks in formation]

mumuku aku iloko o ke ola, KU ae la ia iluna, ale

he mea ino nui nou na lima elua, e kiolaia'ku ia i ka lua a, i ke ahi pio ole:

hele aku la ma kela kapa o Ioridana, i ka mokuna o Iudaia, hele hou mai la na kanaka io na la, ao hou aku la ia

44. I kahi aole loa e make

No ke kipaku haalele wa- MARAKO. hine, a no ka mare an

ia lakou e like me kana oiha

na mamua.

12. Ai kipaku haalele k wahine ikana kane, a i mar hou ia i ke kahi, he moe ko lohe wale aku no kana.

2. Hele mai la ka poe Parisaio io na la, i hoowalewale mai ia ia, ninau mai la, He mea pono anei i ke kane ke kipaku haalele i kana wahine?

3. Olelo aku la ia, i aku la ia lakou, Heaha la ka mea a Mose i kauoha mai ai ia oukou?

13. Halihali mai la lako ia ia i kahi mau keiki liilii, i hoopa aku ia ia lakou, papa aku la kana haumana i ka poe nana ilawe mai.

14. Ike aku la Iesu, alaila inaina iho la ia, i aku la ia lakou, E ae aku oukou i na kamalii ke hele mai io'u nei, mai hoole aku hoi ia lakou, no ka mea, me lakou no ko ke aupuni o ke Akua.

15. Oia io ke hai aku nei au ia oukou, O ka mea manao like ole aku i ke aupuni o ka lani me kahi keiki liilii, aole ia e komo aku ilaila.

16. Puliki iho la kona lima ia lakou, kau iho la kona lima iluna iho o lakou, a hoomaikai aku la ia lakou.

17. I kona hele ana aku
ma ala loa, holo kiki mai la
ke kahi io na la, kukuli mai
la imua ona,i mai la, E ke Ku-

le laua elua hou ae, aka hoo-mu Maikai e, Heaha la ka'u
kahi waleno io.
mea e hana'i, i loaa ia'u ke

9. O ka ke Akua mea iho-ola loa?
opili mai ai, mai hoohemo ae
ke kanaka.

10. A iloko o ka hale, ninau mai la kana poe haumana i kela mea.

4. I mai la lakou ia ia, I ae mai no o Mose, ke haawi aku i ka palapala hemo, alaila kipaku haalele aku.

5. Olelo aku la Iesu, i aku la ia lakou, No ka paakiki ana o ko oukou naau i palapala mai ai ia ia olelo na oukou.

6. Aka i kinohi, hana mai ke Akua i kane hookahi, i wahine hookahi.

7. Nolaila hoi e haalele ai ke kane i kona makuakane a me kona maku'wahine, a e hoopili ia i kana wahine;

8. A lilo ae la laua a elua i ka io hookahi, no ia mea, ao

11. I aku la ia ia lakou, O ka mea i kipaku haalele i kana wahine, ai mare hou ia i ke kahi, he moe kolohe wa le aku no kana ia ia.

·

18. I aku la Iesu ia ia, No ke aha la oe i kapa mai ai he maikai au, hookahi mea maikai, o ke Akua waleno.

19. Ke ike nei no hoi oe i na kanawai, Mai moe kolobe oe, Mai pepehi kanaka, Mai aihue, Mai hoopunipuni, Mai alunu, E malama i ko makuakane a me ko maku'wahine.

20. Olelo mai la ia, i mai | kou, i ae la, He mea hiki ole la ia ia, E ke Kumu e, ua pau keia i kanaka, aka i ke Akua ia ia'u i ka malamaia, mai ua pono, no ka mea ua pono ko'u wa iki mai. na mea a pau loa i ke Akua.

28. Alaila olelo ae la o Petero ia ia, Aia hoi, ua haalele makou i na mea a pau loa, a ua hahai aku ia oe.

21. Nana ae la Iesu ia ia, aloha ae la, olelo aku la ia ia, Hookahi mea i haule ia oe, e hoi aku oe i kou wahi, e kuai aku i kou waiwai a pau, a haawi wale aku hoi i ka poe ilibune, alaila e loaa ia oe ka waiwai iluna o ka lani, a he

29. Olelo mai la Iesu, i mai la, O ka mea i haalele i ka hale, i ke kaikuaana, i ka kaikuwahine, i ka makua

le mai e lawe i kou kea a ha-kane,i ka maku’wahine, i kahai mai ia'u. wahine, i ke keiki, i ka aina, no'u nei,a no ka olelo maikai, aohe kanaka i hana pela,

30. E loaa ole mai ia ia ke kahi hanere i keia ao, a me 23. Alawa ae la Iesu mao na hale pu, a me na kaikuamao, i ae la i kana poe hauma-ana, a me na kaikuwahine, a a me na maku'wahine, a me na keiki, a me na aina, me ka hoomainoino, aka i kela ao mahope, o ke ola mau loa ia.

na, Manomano ka pilikia o ke kanaka me waiwai, ke komo aku iloko o ke aupuni o ke Akua.

31. He nui loa ko mua e lilo ana i hope, a me ko hope imua.

22. Alaila kaumaha loa iho la ia ia olelo, a hele aku la me ka minamina, no ka mea, ua nui loa kona waiwai.

24. Kahaha loa iho la ka naau o ka poe haumana i kana olelo: Pane hou aku la Iesu, i aku la ia lakou, E na pokii, manomano ka pilikia o ka poe e paulele aku i ka waiwai, ke komo aku iloko o ke aupuni o ke Akua.

32. Pii aku la lakou i Ierusalema, a ma ke ala loa hele aku la Iesu mamua o lakou, kahaha iho la ko lakou naau, i ko lakou hahai ana makau iho la. Koi hou aku la ia i ka poe he umi a me kumamalua, ilaila hai aku la ia ia lakou i kona mea i hanaia mai ai;

25. He pilikia ole ke kamelo ke komo aku iloko o ka puka kuikele, i ke komo ana aku o ke kanaka waiwai iloko o ke aupuni o ke Akua.

33. Eia hoi hele aku nei ka 26. Kahaha iho la lakou kou i Ierusalema, a e haawime ka puiwa, i iho la lakou ia'ku auanei ke Keiki a ke ia lakou iho no, Owai la kanaka i ka poe Kahuna nui, uanei ka mea e hiki i ke ola? a me ka poe Kakau-olelo, a e 27. Nana ae la Iesu ia la-hoohewa mai lakou ia ia e

« VorigeDoorgaan »