Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

dandum, ut in pluribus ecclesiis parochialibus dice- A luor Tem, orum, Septembris, Adventus et Quadracesis Rotomagensis observatur : quem rilum in ec gesimie. clesia cathedrali Rotomagensi inusilatum utpote (87) Gloria in excelsis in feslis, excepto Adventu el antiquuin el laudabilem multi de capitulo revocari Quadragesimæ tempore. Olim in seslis tempore Ad. in volis habuerunt, sed nonduni restitutus est. ventusel Quadragesimæ Gloria in excelsis non decan

(82) Chorus psallat Agnus Dei , quod Sergius papa labalır, ut hinc patet, et ex Alcuino, lib. De divin. tempore confructionis corporis Domini cantare præce ollic., lil. De Purificatione S. Mariæ : Ipsa die non pit. Sic Alcuinus, lib. De divin. oflic. el Amalarius, cantatur Gloria in excelsis Deo, si infra Septuagesi1. Ji, De ecclesiast. officiis, c. 33 hisce verbis : Ser mam evenerit; et ex Missalibus ad usum Rotomagius papa constituil ul Agnus Dei cantaretur, sicut gensis Ecclesize an. 1513, 1516, 1527, 1576 et 1604, scriplum est in Gestis pontificalibus. Hic statuit ut in quibus legitur in festo Purificationis : Gloria in lempore confractionis Dominici corporis Agnus Dei a excelsis, nisi Septuagesima suerit. clero et populo decantetur. ltem Walafridus Strabo

(88) Et sic altare incensando. Hæc thurificatio noDe rebus ecclesiast. c. 23, Micrologus De eccles.

slra adhuc ætate fiebat a diacono genuflexo. PR. observat., c. 18, el Gemma animæ, l. 1, c. 90.

In nostra diæcesi inccusatur altare dum a choro

B (83) Diaconus si casula utitur, ilerum indunt. Idem

cantatur Kyrie eleison, quod nolal Guill. Durandus, Gemma animæ, 1. 1, c. 231 De diaconi casula : Per

Ralion, div. oflic., I. iv, c. 10. Post datum osculum acto ministerio diaconus casula induitur. Idem Riliale

episcopus seu sacerdos accipiens de manu diaconi ihuRotomagense anno 1651 edilum indicat, p. 1, pag. ribulum sacrum incensal aliare. llem Rituale Roto466.

m.igense, p. I, pag. 393. In omnibus festis (exceptis (84) Clero respondente Deo gratias officium finiat. simplicibus) in Ecclesia Rotomagensi, dum cantatur Uinc nolandum in fine missæ nec benedictionem

Gloriu in excelsis, ab acolytho thurificalur chorus. super populum dari, nec Evangelium Joannis olim legi consuevisse, sicut nec hodie apud Car:husianos :

113 (89) Credo in unum cantabilur, scilicet omni

bus diebus Dominicis, elc. Sic fere Ordinarium Roloquod ctiam sequentia indicant. Gemma animx, l. 1, c. 3. Ite missa est, licentia; Deo gratias, interjectio

magense a 200 circiter annis conscriptum, ex biblico

theca Bigoliana. gratulandi. His quippe peraclis populus grates Deo reddit, et ad popria redii. In Missalibus vero Rolo

(90) Nona hora sua dicatur. Scilicet tertia post magensis Ecclesiæ an. 1516, 1527 et 1576, habelur

meridiem hora, quod observat ecclesia metropolitana benedictio, sed non Evangelium Joannis, et in Mis

Rotomagensis, exceptis jejunii diebus, in quibus

C hæc hora ut in monasteriis ante meridiem anticipasali Rotomag., an. 1604, sub Carolo a Borbonio ha

tur. belur : Verlil se ad populum, el ei benedicit manu, interim exuilur casula dicendo : Dominus vobisciun, (91) Quos capitulum, dehinc hymnus sequatur. Hic el Evangelium secundum Joannem. In 112 Missali au non fit mentio responsorii : Tu ersurgens, Domine, lem Parisiensi ms. 300 circiter annorum, in veteri Ro quod canitur per lolum Adventum in Dominicis et mano 200 et in Missali Ecclesiæ Sarisberiensis a:l. feriis, et assignatur in Ordinario Rotomagensi ms., 1555, nec benedictio nec Evangelium habentur, sed p. 5, in Breviariis ad usum Rolomagensis Ecclesiæ, tantum, Placeat tibi, sancta Trinitas. Missale Sari an. 1491 et 1578 editis, el in novissimis. Fortasse sberiense præscribit : Placeat tibi sancta Trinitas, lempore Joannis in nostra provincia nondum fuerat qua finita erigal se sacerdos signans se in facie sua, decantatum; nec ubique (ut testatur Amalarius libro dicens : In nomine Patris, etc. Et sic inclinatione De ordine antiphon., c. 80) decantabalur, sed tantum

ela, eo ordine quo prius accesserunt ad altare in in quibusdam peculiaribus ecclesiis. principio missæ, sic induli cum ceroferariis el cæteris (92) Feriales hymni semper contentur. Nunc canlaministris redeant; et statim posl Deo gratias incipia lur per ferias Adventus ad Vesperas hymnus : ConTur in choro hora nona, quando post missam dicitur;

D

dilor, ul notatur in antiquo Diurnali Lexoviensi, et sacerdos vero in redeundo dicat Evangelium : In prin in Breviariis Rolomag., an. 1491, 1578 cl in noviscipio.

simis. (85) Diebus Pentecostes. Id est, lempore paschalis (93) Kyrie eleison el oratione Dominica, flecis geQuinquagesimæ. Sic Amalarius, lib. iv, cap. 29 et nibus, precibus finiant. Idem habetur in Breviariis 46, el alii. PR.

Rotomag., an. 1491, 1578, et in psalteriis an. 1507 et (86) Diaconus el subdiaconus induantur casulis. 1586, et in Breviariis Parisiensi a. 1557, et AbrinJoannis lempore casulæ diaconi et subdiaconi vi censi 1592, in quibus dicuntur preces in singulis dentur in usu fuisse per serias Advenlus et Quadra horis per ferias, sed et in Ordinario Rotomagensi gesimæ, nunc autem in Dominicis tantum ejusdeni mis., pag. 6 legitur : Feria secunda (Advenlus scilitemporis; et in feriis agendis mortuorum, et Sabba cel) ad Primam hymnus : Jam lucis : Anl. Veni. tis Quatuor Temporum utuntur alba, manipulo et Psal. Deus in nomine, elc., Ant. Gloria tibi, Trinitas. stola, ut etiam legitur in Ordinario Rotomagensi Quicunque. Capitulum : Domine miserere. Responsoms., pag. 3: In feriis prædicti temporis sint in albis rium : Jesu Christe, non dicatur, sed dicto capitulo ad missain, et in vigiliis sanctorum, et jejuniis Qua sequatur versus : Exsurge, Domine; ad Kyrie eleison

cini prosirati. Pater noster, el dicantur vreces, elc. A lione domini de Grigneuseville, (licet musica in luciu in capitulo sicul prænotatur.

imporluna sil narratio) quæ fundatio facta esi pro (94) Aymnus de sancio cantelur, etc. Nunc de eo Sabbatis Adventus et Quadragesimæ, aliis vero fit tantum commemoratio in primis Vesperis, Laudi lemporibus pro primis Sabbatis cujusque mensis. bus et missa.

(103) A duobus canioribus capparis chorus regatur. (95) Memoria S. Maria, angelorum, Joannis Ba Cappa enim cantorum proprium est ornamentum, prislæ, etc. Hæ memoriæ non fiunt in Ecclesia Roto quod olim habebat caputium quo caput legerctur, miagensi, sed tanlum de cruce, de sancta Maria, de sicul apud Nonorium, l. Gem. anime, c. 227, de pa trono, de sancto Romano el de pace.

cappa legitur : Cappa propria vesiis esl caniorum. (96) In missa vero, elc. Non quinque ut hic, sed Per hanc vesiem sanclam conversatio pramonsiraiur, tres ut plurimum orationes nunc præcipiuntur in ideo a singulis ordinibus portalur: hæc in supremo missa de seria, 114 lotidemque in missa pro defun habet caputium quod designat supernum gaudium. ctis, non qualiior, ut hic notalur.

Hodie islud caputium in humeros descendii, nec in (97) Quinta pro principe. Hoc apostoli præceptum

capile deferlur. de obsecrationibus et orationibus pro regibus ficien (104) A quibus responsorium 0 Juda decanteiur.

B dis constantissime præ cæteris semper lenuit Eccle Olim a duobus hoc responsorium decantabatur, sia Rotomagensis, regum lactala uberibus, et regum postea ad tres numerus escrevii, ut constat ex Ormater. Hinc illud Hugonis III archiepiscopi ad Ludo dinario Rolomagensi ms., pag. 16 : Tres de majorivicum VII Franciæ regem, epist. 202, De rebus Franc., bus in cappis. Ř. O Juda el Jerusalem. Antiphone lom. IV script. Hist. Franc. : Novit Deus, quod in

cum irina repetitione. Antiph. Ecce jam venil. Psal. omnibus synodis, ecclesiarum consecrationibus, con Magnificat psalmodizelur de sexto (nunc de 6 tantum) ventibus, missis, memoriam restri facimus in orationi el quinto fono: interim allaria incensentur a duobus bus nostris quoniam vos plurimum diligimus. llinc presbyteris in cappis, et postea a duobus pueris choRolrodus, Hugonis successor, apud Petrum Blesensein rus. Numerus cappatorum qui responsorium in secanonicum Rolomagensem, epist. 28 De eodem Lu

stis triplicibus canunt a ternario ad quaternarium dovico. Recorderur (inquit) dominus rex Francorum numerum hodie extenditur. Rotomagensem Ecclesiam suam esse, quce pro illo

(105) Omnes campana prima noctis vigilia pulsenassidue, lanquam pro rege suo unico, specialiter inter lur. Olin tres in nocle vigilize, ui lesialur Honorius pellat. Hinc etiam in Ordinario ejusdem Ecclesiæ Augustodunensis in libro Gem, anime, De antiquo identidem præscribitur, ut si D. archiepiscopus cele

с

rilu miss., lib. II, c. 1, 2, 7 et 11. Prima enim vigi. bret, fiat memoria papæ et regis. llinc denique in

lia decima circiter bora scrolina agebatur, sccunda eadem missa archiepiscopaii solemnis illa canonico media nocle, lerlia una circiler hora anle dilucule rum ad cantum, Christus rincil, acclamatio. N, regi

lum. Tres vigilias sic indicat S. Hieronymus in epiFrancorum pax, salus et victoria. Pr.

stola ad Euslochium, de custodia virginitatis : Nocli(98) Si in Dominicis festivilas 9 lectionum alicujus bus bis terque surgendum; et G. Durandus, Ration: sancli ereneril, etc. Hæc in nostra diæcesi non obser div. oflic. lib. v, c. 3, De Nocturnis, perspicue onvan!ur, nisi sit sestum duplex aut triplex.

nino eas demonstrat diseilis hiscc verbis : Scien. (99) A capile jejunii usque ad Kal. Nov. Vesperæ et dum est quod in primitiva Ecclesia ministri Ecclesire Vigili e mortuorum posi Vesperas diei, cic. In ecclesia ler de nocte interpellatim surgebunt ad divinum officathedrali per Quadragesimam Vigiliin mortuorum cium celebrandum. Surgebant enim primo circa pris immediate anle Completorium una cum Laudibus mum somnum, quando vulgus solet ire dormilum; persolvuntur tertia post meridiem hora.

secundo circa mediam noctem; tertio paululum ante (100) Cum novem lectionibus sestive celebretur. diem : sic ordinantes officium , ul nocturnee finite el In mctropolitana ecclesia oflicinm desunctorum sub lectiones cum suis 116 responsoriis perlecle essent una lantuin nocturna celebratur, præterquam in die d priusquam lucesceret ; apparente vero aurora pulsadepositionis desuncii, ut in Rituali Rotomagensi no lis campanis cantabanı : Te Deum laudamus, el matalur.

lulinas Laudes. Ad primum nocturnum pon.isex et (101) Quod altero præcedente Sabbalo cantabilur ministri Ecclesiae surgebant , qure sine invitatorio Responsorium Ecce dies Dominica præcedente Ad cantabatur, pro eo quia nullus ad hanc invitabatur. ventum in statione processionis ante crucifixuni ca El rocabalur vigiiia, quia habui: initium a pastoribus nilur, non autem Sabbalo præcedenti ad Vesperas, rigilias noctis super greges suos scrvantibus. In prieut hic describetur, sed in Ordinario Rolomagensi cipuis lamen solemnitatibus populus lola nocle in Dei is. nulla fit mentio.

laudibus persistebal ; sed illud sublatum est, ci jeju(102) Processio ad crucifixum nulla fiat. Scilicet nium loco illius vigiliæ ordinulum. Ad secundum in Sabbatis; nunc tamen in cathedrali ecclesia fit nocturnum surgebant ministri simul el conjugali, lum processio post Vesperas 115 Sabbati per totum mulieres quam viri : quar. cum invitatorio dicebatur, annum, in qua canitur responsoriuin : Sancia et ad significandum angelos invitantes pastores ad videnimmaculata rirginilas, cui prosa : Inciolata, subjun dun regem natum. Ad tertium surgebani omnes comgitur, ct psalınts ; De profundis, musice, ex funda Viuniler; sed posten algescente charitate, cum omnes

lam min'stri Ecclesiæ quam populus surgere ad no- A ante aliare cum candelabris et ihuribulo : Te Deum. cturnum officium pigritarent, statutum est ut omnes (112) Clerus et populus laralum exeat. De isla media nocle surgerent, el 101sm moclis officium con lotione vihil reperio in Ordinario et in libris oflicialinue cantaretur, el plures adhxc iila hora surquni (ul libus ms. ad usum Rotomagensis Ecclesiær, nec fit in ecclesia cathedrali Parisiensi, et in plurimis apud officiorum divinorum interpretes. Ilic forte monasteriis). Quia vero quidem noclurnis deliciis plus irrepsil librarii error, qui lavalum exeat, pro salutaquam Dei serviliis vacantes institutionem hujusmodi cum cat, scripserit; hujus enim salutationis ad prenon servabant, consequenter statutum esl ut saltem sepe mentio fit in officialibus libris et in Ordinario tempore ullimi nocturni omnes surgani. Rursus ir: Rotomagensi nis. in bunc modum : Finito Te Deum, memoriam dictæ devotionis antiquorum ter in nocle peragatur officium pastorum hoc modo secundum surgenlium tres nocturnos dicimus, qui et inde nomen Rotomagensem usum. Præsepe sit paratum relro alel originem habuerunt. In ecclesia vero cathedrali lare, et imago sanclæ Mariæ sit in eo posita. In priRotomagensi in festis solemnioribus oficium noctur mis quidam puer ante chorum in excelso in simililunum cum Laudibus liora quarta malutina cum di dine angeli Nalivitalem Domini nuntians ad quinque midia, in aliis triplicibus quinta, in duplicibus et canonicos quindecim marcarum el librarum, vel ad semiduplicibus quinta cum dimidia, in simplicibus B eorum vicarios de secunda sede; pastores intrantes per autem et feriis sexta persolvitur.

magnum ostium chori, per medium chori iranseuntes, (106) Invilatorium a qualuor clericis cantelur. In ad locum in quo paratum est 118 prasepe accedunt vilatorium a quatuor clericis, scilicet cappis indutis, canlanies hunc versu:n : Pax in terris, etc. Salu!ent canitur, ut habet Ordinarium Rolomagense ms., p. pastores Virginem... Tunc viso puero pastores adorent 17 : Ad matulinum invitatorium quaruor de majoribus eum. Finila missa, sacerdos qui missam cantaverit in cappis : Christus natus est. Psal. Venite.

vertat se versus pastores, et dical : Quem vidistis, (107) Terrium, sexlum, nonum cappis induti. Ter

pastores ? dicite, annuntiale nobis in terris quis lium et sexlum respons. a tribus cappalis car!uiilir, apparui!, Pastores respondeant : Natum vidimus, ele. nonum autem a qualuor qui cantaverint invita (113) Missam celebrent, quam secretarius ecclesiæ torium.

celebret, secundam cantor, terliam præsul aut deca(108) In secundo, quinto el oclavo. Ordinarium nus. Sic quoque Ordinarium Rotomagense ms. triEcclesiæ in rubrica de Matulinis sešlo um triplicium : bus diversis presbyteris tres missas assignat, non Allaria incensentur el chorus ud secundam, el quina eidem (ut vulgo lit in ecclesiis parochialibus). Domitam, el oclavam lectiones, et altare ad Erange nus archiepiscopus si præsens suerit cantel missam, lium. Pr.

с

aut decanus. Sequatur missa de luce quam cantet 117 In ecclesia cathedrali el in aliis parochiali unus de sinistro choro... (Post processionen) archibus ecclesiis divecesis Rolomagensis, ad responso episcopus cum septem diaconis el lotidem subdiaconis ria nunquam thurificalur chorus in noclurpis. et aliis ministris canlel missam. Similiter a tribus

(109) Lectiones primi nocturni de prophetis erunt. diversis presbyteris tres missæ debent decantari Scilicet de prophetia Isaiæ, ut habetur in antiquis apud Carthusianos, ex cap. 5 Statut. antiq. Breviariis ad usum Ro:omagensis Ecclesiæ , quæ (114) Secretarius ecclesiæ. Qui et custos apu:1 etiamnum leguntur hac in nocte sine titulo. Nolan Rotomagenses et sacrista, nunc autem usitatiori et dum autem quod in ecclesia cathedrali Rolomagensi ab Isidori tempore in sacra jam adscito nomine thetolo anni tempore, etiam æstivali, desertur lucerna saurarius dicitur. PR. ardens a puero præcedente acolythum qui desert le (115) Cantor antiphonam : Ecce completa sunt, in. ctionarium : quod noclurnas vigilias de nocte dicen cipiat. Ordinarium Rotomagense ms. Bencdicamus das demonstrat.

cantetur a pastoribus, Verbum Patris hodie; quo (110) Tria Evangelia in cappis, incenso el candela finilo pastorcs canlent hanc antiphonam. in pulpilo : bris præcedentibus pronuntientur. Quæ omnia obser

D

Ecce completa; archiepiscopus vel sacerdos dicat vantur in Rolomagensi Ecclesia, el incensalur allare versum : Post parlim. Oratio : Deus qui salutis. Be. antequam quisque legat Evangelium, ut præscribit nedicamus, tres pueri. Ilice sublata sunt in Ecclesia Ordinarium Rolomagense ms., pag. 17 : Septima le Rotomagensi. ctio, octarn et nona cum candelabris el thuribulo, et (116) Incipiente diluculo altera missa eodem modo incensetur majus allare.

celebrelur. Nunc vero more duplici celebratur in cc(111) Major ecclesiæ sacerdos dalmatica indulus et clesia cathedrali, qux, Laudibus peractis, ibi statiin casula. Eo die sicut in Epiphania, non dalmatica, sed decantalur, in parochialibus vero ecclesiis oriente casula tantum induitur sacerdos, comilanle subdia sole. cono, ut nolal Ordinarium Rolomag. ms., p. 17: Finita (117) In Vesperis hymnus : A solis ortus. llodic prosa quidam sacerdos revestilus omnibus indumentis canitur in primis Vesperis lyminus : Veni, Redemsacerdotalibus, cum ipso subdiaconus lunica reveslitus, plor, ut habetur in Ordinario Rotom. ms. et in velucanlet ante allare Evangelium : Liber generationis. stis Breviariis el Psalieris. Finito Evangelio dominus archiepiscopus, aul deca (118) Diaconi diaconalibus vestibus induli. hunc

rel alius de majoribus de deriro choro, incipiat Jiaconorum et sequentes presbyterorum el puero.

[ocr errors]

rum ritus fusius explicat Ordinarium ecclesiæ meiro- A pergant ad vestiarium, qua finita exeant de vestiario politanæ, ubi inter cætera in festo S. Stephani præ cum cereis ardentibus cantando à O martyrum gemma, scribi:ur, ut in processione (si lestum in Dominica el ante allare ad modum coronæ cum versu et prosa evenerit) diaconi in cappis sericis sint' in superiori a Iribus diaconibus finiatur : quo finito incipiatur Te parle processionis versus portam S. Romani, et om Deum, clc., ut supra. In festo S. Joannis evangelistä aes 119 alii sint cappis suis nigris versus pulpitum : eosdem ritus processionales describit Ordinarium el ila fial a sacerdotibus et pueris in die S. Joannis el Rotomagense ms. SS, Innocentium, liem ut ad missam omnes diaconi

(120) Cum antiphona el Gloria Patri, mentoria in cappis in medio chori chorum regant; ut diaconus Nativitatis. In Ecclesia Rotonagensi fit memoria Nalegal epistolam : Stephanus plenns, et in loco ubi di

tivitatis cum antiphona, versu et oratione, sublalo cilur : Clamavit voce magna dicens, duo diaconi can versu Gloria Patri. lent prosam : Stat ut agnus inter lupos. Tres diaconi : (121) Deinceps procedentibus sacerdotibus. Magna Sederunt principes. ŷ Adjuva me. Ut omnes dia S. Joannis antiquitus apud nostrales presbyteros coni canlent : Alleluia. ŷ Ecce video cælos, in me veneratio : cujus variæ rationes peli possunt ex dio chori in modum coronæ, etc.; denique ut lecto variis ejus prærogativis, que sacerdotali ordini Evangelio pronuntiet quidam diaconus in cantu : B admodum conveniunt. Sed hæc potissimum arridet, Credo in unum Deum. Pr.

quod solus inter apostolos senioris nomen epistolis Diaconi procedant cum cereis. Scilicet ad altare S. suis prefixerit. De missa matutinali in nativitate S. Stephani, ut babetur in Ordinario Rolomagensi ms., Joannis Baptistæ vide Amalarium De officiis ecclep. 20 : Finilis Vesperis, omnes diaconi ecclesiæ in siasticis, lib. u, cap. 38. Pr. superliciis, lenenles cereos ardentes in manibus veniant

Hæc autem missa peculiaris eral et omnino diversa per chorum cum processione bini et bini usque ad ab ea quæ post Tertiam celebratur, ut ex Missali ellare S. Stephani, cantando responsorium : Sancle Parisiensi ms. 300 circiter annorum planum est, et Dei preliose. Tres diaconi cantent rersum : Ut tuo. ex veleri Ordinario ms. canonicoruin regularium S. Quo finito incipiatur antiphona : Beatus Stephanus, Laudi Rotomagensis. Levila. Tres diaconi y Gloria, elc. Oratio : Omnipo. (122) Sacerdotes ulantur casulis. Quantum isla sens sempiterne Deus. In reditu, ant. Nesciens maler, casulæ a nostris differrent colligi potest ex Rabano rel responsorium de S. Maria ad placitum, et finiatur 1. De institut. cleric., c. 21, De casula. Septimum in choro. Duo diaconi cantent Û Pool partum, vel (inquit) sacerdotale indumentum est, quod casulam Speciosa. Oremus. Deus qui salutis. Benedicamus

vocant : dicta est autem per diminutionem a casa, co ad placitum. Hujus processionis usus sublatus est C quod lolum hominem legat: Græci planelam nominant. in Rotomagensi Ecclesia ; eam tamen sic describit Cui consonat Genima animæ, De antiq. ritu miss., Processionale Bajocense anno 1624 editum ; Finilis 1. 1, c. 207, De casula. Casulæ antiquitus erant rolunultimis Vesperis d'ei istius (scilicet Nativitatis Domini) dæ, et limbus earuin super brachia errabundus lolum pielil processio fontes per superiorem exilum chori; corpiis circumibat. Hujusmodi duæ in sacristia sabdiaconus autem sestire indutus brachium sancti ecclesie cathedralis Rotomagensis asservantur casuStephani cum sindone sericea, et ea rubea, desert læ, de materia quidem plicabili (ul indicat Rituale cantaturque responsorium sequens : Lapides torrentis, Rotomagense) quarum altera 121 quæ est violacei etc. Icec tantum in ecclesia cathedrali observantur. coloris ulitur celebrans in Sabbato sancto Pascha, Prosa : Cælos vidit, etc. Deinde incipit archichorista el vigilia Pentescoles, dum leguntur prophetiæ; allean onam sequeniem: Infunde , etc. ; postmodum ram vero coloris albi induit sacerdos cantalurus progreditur processio in navim ecclesie, cantando genealogiam in festis Natalis Domini et Epiphanie, responsorium : Felix namque, cum versu et Gloria ul venerandæ hujus antiquitatis usus omnino non Patri, et prosa : Inviolata. In rediiu à Descendit depereal. Eapropter Rituale Rotomagense præcipit sine versu. In eodem Processionali Bajocensi haben ul sacrarum vestium ea forina servelur, quam Patrum Lur processiones tribus sequentibus diebus post Ve

D

institutio, et cathedralis ecclesiæ veneranda præscrisperas cl Tertiam. In veteri vero Ordinario, seu bil antiquilas, videlicet ut casulæ seu planelæ in lanCerenioniali ms. canonicorum regularium S. Laudi tam hinc inde amplitudinem exiendantur, ut brachia Rotomagensis ordinis S. Augustini, post Vesperas et tola sallem oblegant ; ideoque ex commoda el plicabili Laudes.

materia fiant, ut facile per fimbrias levari possint, nec (119) In matutinis uel precedenti nocle pulsenlur celebrantem impediant. p. I, pag. 386. Hæc retulisse campana. 120 Festum S. Stephani nunc more duplici suulliciat, ut inde discant qui ecclesiasticis ornamentis celebratur; invitatorium a duobus cappatis canitur provident hodiernuin usum non tenere, sed potius qui chorum regunt in noclurnis et Laudibus. Se ecclesiasticis legibus oblemperare, et ad veleren quentes ceremonie scilicet in festis S. Stephani, S. formam ca reducere.

1 Joannis evangeliste, et sanctorum Innocentium pe (123) Incipiente officio infantum. Id est puerorum. nitus obsolevere. Non incongruum tamen nobis vide Sic Carthaginenses lectores infantuli apud Victorem tur referre quæ in Orilinario ms. habentur in hac Vilensem lib. 11, el in Martyrologio ad nu dus Julii. festirilale. Dum nona lectio legelur omnes diaconi De oflicio infantum, quod diutius in Ecclesia viguit.

lolus.

plura Ordinarium hac die, (Pr.) quod post'observa- A (131) Non omnino omiilitur, quin in ordine psalmotiones ex eodem Ordinario Rotomagensi ms. de rum recitetur. Consonal quod legere est apud Duscribimus.

randum loco supra citato : Licet ergo hac die non (124) In festo S. Silvestri 6 primæ lectiones de san

dicatur invitatorium, tamen psalmus invilatorius, sciliclo, ires ultime de Nativitate. Idem habetur in Bre

cel : Venite exsultemus, in terlio nocturno ad septiviariis Rolomag. a. 1491 et 1578, quibus Ordina

mam antiphonam dicitur. In Breviario Dominicanorium Rolomagense ms. concordat de lectionibus

rum : In tertio nocturno antiphona : Venile adorepariler et missis, et Ordinarium ms. canonicorum

mus, elc. Psalmus ipse. Et in Ordinario ms. canoniregularium S. Laudi Rolomagensis. Nunc tres primæ

corum S. Laudi Rotomagensis : In tertio nocturno lectiones de Epistola ad Romanos, tres secundi no

antiphona : Venile, psalmus ipse, stando vsallalur cturni de Vila sancti Silvestri, el tres tertii nocturni de expositione in Evangelium : Sint lumbi; et vice

(132) Sacerdos dalmaticalus et casulalus procedat. versa missa matutinalis de Nativitate, major de S.

Sic legilur 123 in ordinario Rolon agensi ms. p. 33: Silvestro celebratur.

Finito nono responsorio sacerdos revestitus sacerdota(125) Lectiones tres cum tribus responsoriis. Hodie novem in Breviario Rotomagensi lectiones cum toli. B libus vestibus canlet hoc Evangelium ante altare, et

subdiaconus cum eo, sicut nolalur in Nativitate Dodem responsoriis leguntur.

mini : Factum est cum baptizarelur. Finilo Evan(126) Cum Laudibus el sequentia. Sequentia et Laudes ex hac missa sunt ablatæ.

gelio incipiat archiepiscopus, vel sacerdos hebdoma

darius anle altare cum candelabris et ihuribulo vsal. (127) Sancti Joannis oclaræ ut festum apostoli.

Te Deum. Nunc ut festum Dominicale recolitur, sicut el octave

(133) Stellæ officium incipiat. Per officium intellige sancti Stephani el sanctorum Innocentium. (128) Dies circumcisionis celebretur ut festum paritionis stelle ei adorationis magorum historia

spectaculum, seu (ul vocabant) mysterium, quo apS. Joannis. More 122 triplicis 2 classis celebratur

populo exhibebatur. Eodem sensu accipienduin est in Ecclesia Rolomagensi. Ad Vesperas duo cappis induti choruin regunt, responsorium a quatuor in

ollicium sepulcri, de quo inferius in ordine Paschæ.

Hæc et alia sequiorum temporum inventa , quæ cappis decantatur, et duo de majoribus thurificant altare. Similiter ad Matutinum quatuor in cappis Ordinarium, castigatior ætas jure postea abrogavit,

diutius apud majores nostros perseverasse docet invitatorium canunl et nonum responsorium, et per Noclurnas ct Laudes chorum regunt. Ad missam

ne sacri ritus in ludos scenicos et ineptias deflue

C reni. PR. cantor in cappa intonat introilum, duo cappati de secunda sede graduale, qualuor de inajori sede

lui Ordinario “Rotomagensi ms. vocatur officium cappis induti Alleluia cum versu succinunt. In se

trium regum; post Tertiam olim fieri solitum ; illud cundis Vesperis omnia ut in primis, sed ab uno tan

subjungimus officio infantum. lum celebranle altare thurilicalur.

(134) Absque Te Deum laudamus et Gloria in ex(129) Dies Epiphaniæ ut dies Nativitatis celebre

celsis. Hodie dicuntur in diæcesi Rotomagensis, tur. Excepto quod in septima tantum lectione allare

sicut lieri solet intra octavas. thurificatur.

(135) Introeuntibus chorum cantor ani. aut in(130) Absque invitatorio. Idem docet Alcuinus,

cipiat de sancto cujus est ecclesia. His Dominicis valib. De div. oflic., lit. De Epiphania : In hac die

cantibus ad introitum chori dicitur R Te laudant, (inquit) unum omillimus ex his quæ in Nalivil ate Do

vel Confirmatum est, aut Nesciens mater, ut nolatur mini celebramus, hoc est invitatorium. Idem cum

in Ordinario ms., vel etiam de sancto patrono, ut Alcuino Amalarjus lib. iv De Eccles. observat., c. 33,

habetur in Processionali Rotomagensi, aut aliqua et libro De ordine antiphon., c. 21. Item Microlo

antiphona de beala virgine Maria. glis, c. 40: In Epi, hania ad Nocturnas juala Roma

(136) Vigilia vero Epiphaniæ. Hanc de vigiliæ illius: num Ordinem invitatorium reiicemus, ut a dolosa

Djejunio Joannis sententiam olim apud nos lenuisse, invitatione llerodis discrepemus. Eo die invitalo processu vero temporis religiosum morem abusu, an rium non legitur apud llonorium Gem, animæ, nec

indulgentia, exolevisse, vel inde constat, quod eaapud Bulethum, lib. De div. oflic. c. 37, ncc apud

dem fere legere sit in Ordinario, cum quodam laDurandum; libro enim sexlo, c. 16, De festo Epi men temperamento : [In crastino, vigilia Epiphaphaniæ ail: Invilatorium eliam non dicitur propier

niæ quum plebes diverse coluni, alteri prandent, alteri qualuor rationes. El in Breviario Dominicanorum : jejunant, nobis autem jejunando colore congruum viIn Epiphania ad Matutinum non dicatur invitalo detur. Quia enim tanta solemnitas nobis eminel in rium neque hymnus. Item in Ordinario ms canonie qua se lola Trinilas mundo præmanifestavit, oportet corum reg. S. Laudi Rotomagensis : Ad Matutinum nos ante purificari : ) sed Ecclesia Rolomagensis non invitatorium el hymnus non dicuntur. Nunc vero jejunal propler solemnitalem Nalivitalis Domini. Pr. invitatorium dicitur, quod a 200 circiter annis in (137)In quibus per aliquot dies jejunamus. Hinc appaEcclesia Rotonnagensi instilutum legitur cx Ordina ret in Ecclesia Rotomagensi olim jejunium per aliquot rio ms. Bigotiano, p. 33.

dies ante 124 purificationem in usu suisse posi

« VorigeDoorgaan »