Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

pag. 387 : ntra chorum nulla fiant colloquia, non A dicuntur, nec fit confessio in seslis triplicibus, dusint qui risu, aliove incomposilo, seu minus modesto plicibus, nec infra octavas. aclu, rem divinam lurbent : non qui cum cæterorum (37) Prima finita in capitulum fratres conveniant. scandalo dormiani, vel litteras, aut alias scripturas Regula canonica S. Grodogangi episcopi Melensis de legant : non qui privatim officium vel alias orationes hora prima. Hoc explelo conveniunt ad capitulum recitent, etc.

quotidie, el ex ista instilulione, quam propter illorum (31) El ad Gloria Patri, ad altare se inclinando

utilitatem Deo auxiliante fecimus, in unoquoque die verientes. Idem præcipit Rituale Rolomagense an.

aliquod capitulum relegant, præter diem Dominicum, 1651, p. I, pag. 388. Ita tamen ul surgant ad y. Glo et quartam, et sexlam seriam el solemnitales sanctoria patri et Sicut erat, in principio horarum, et in rum, in quibus relegant tractalus, el alias homilias, fine invitalorii, psalmorum et canticorum, et ad eum

vel quod ædificel audientes, etc. Et episcopus, vel dem rersum Gloria Patri in fine responsoriorum.

archidiaconus, vel qui in loco illorum præesse videQuod ex parte servatur in ecclesia cathedrali, slant tur, ibidem quod jubere habet, jubeal, et quod corrienim omnes, vel surgunt quotiescunque canlatur :

gere, corrigal, el quod 100 faciendum sit, ordinare stuGloria Patri, soli vero de minima sede verlunl se

deat. Post lectionem recitantur ælas mensis el lunæ,

B ad altare : at in plurimis urbis et dia cesis paro el sanciorum, quorum [esta crastinus excipiet dies, elc. chialibus ecclesiis verlunl se el inclinant omnes.

Concilium Aquisgranense A. C. 816, l. 1, cap. 123 (32) Chorum non ereant, majores absque decani,

De institutione canonicorum : Ut quotidie ad collaminores absque licentia cantoris. Idem Rituale Rolo lionem veniant, ubi et hanc instilutionem et aliaruni magense : Quandiu celcbratur officium, nullus e choro Scripturarum sanctarum lectiones perlegant, el pro discedere pritsumat, nisi officii caisa, vel urgente

admissis venium postuleni, el senientiam pro qualigrari necessitate. Nunc in cathedrali ecclesia quilibet lale admissi suscipiant ; ubi etiam de communi canonicus injussu decani vel cantoris pro suo placilo prosectu et utilitale Ecclesiæ pertracient. Consueluegredi potest post primi psalmi recitationem; veram

dines Ecclesie Rolomagensis scripte tempore (excepto pane quem sic percipit ad matutinum) Ricardi de Constantiis decani ante annos 400 ex omnes fere alias distributiones amittil, nisi regre veleri coaice ejusdem Ecclesiæ : In capitulo finita diaiur in choruni antequam officium absolvalur. lectione prout decet, debet legi tabula, quæ debet

99 (33) Ante et relro inclinel. Sic etiam Riluale ordinari et conscribi secundum exigentiam temporis, Rolomagense an. 1051, Profunde inclinant versus et proul convenit singulis dignitatibus et ordinibus ullare, el faciunt reverentiam ante el reiro. Item in c canonicorum et servientium in choro, quæ postea non veleri ordine ad recipier:duin canonicum cathedra debel immutari. Postea solet fieri compolum, et lis ecclesiæ Parisiensis : Faclis versus orientem, dein lunc et ibi soleni recipi excusationes canonicæ, vel de versus occidentem debilis inclinationibus. In ecclesia reprobari ; ibi etiam faciendæ sunt graliæ vel a deaulem cathedrali Rotoinagensi fil reverentia versus cano, vel ab hebdomadario, si quæ sint faciendæ. allare el chorum alterius parlis. Id sic intelligendum

Post hæc solent recitari marantice et offensæ diei el puto. Anle altare et relro, scilicel ante crucifixum horarum præcedentium, et ibi puniri. Item qualibet in navi constitutum, vel ante decanum qui prope

die Veneris debent convenire omnes canonici in cajanuam consistebat, ill solet in festis triplicibus. Eo pilulo: hora capituli, et ibi finilis præmissis debent enim modo a monachis Grandimonlensibus observa tractari negolin Ecclesice : nec se debent absentare (ur "hæc inclinatio, que eliam in antiquioribus con canonici, neque tractalum impedire, nisi finitis negesueludinibus Cluniacensis ' monasterii sæpissime tiis, vel licentia accepla a decano, vel hebdomadario, legitur. Spicil. I. IV.

si decanum abesse contigerit. Et ibi debent observari (34) Exceptis diebus Nuliritatis Domini et Pente- konor, honestas, commodum Ecclesiæ, sine simulacostes. Quibus temporibus antiphona de tempore tione et personarum acceptione, el absque fidelitatis paschali sumebatur, sicut habelur in breviariis Ro- D el conscientiarum læsione. Et qui non veneril, vel sine lomag. an. 1491 et 1578, et psalteriis an. 1507 el licentia recesseril, panem unius diei amillat. Pr. 1581, in quibus legitur : Nota quod per lolum annum Item staluta antiqua Ecclesiæ Parisiensis : Inde dicilur ad Quicunque aliqua antiphona de suprascri ad capitulum progrediuntur, ubi geslis sanctorum el plis excepto tempore paschali; el in Diurnali Lexo diptychis desunctorum perleclis fiunt preces pro eoviensi an. 1542 : In tempore paschali post psalmos et rum requie. Postea, ter petito Dei adjutorio, subjunQuicunque antiphona, Alleluia : Non enim hic agitur gilur versus cum collecta, et lector, dala benediclione, de symbolo Quicunque, quod ex ordinario Roloma - legit cunonem seu caput regulæ quod omnes cum gensi MS. et istis Breviariis et Psalteriis per lolum summa reverentia auscultant sedenies; iterumque annum etiam in leriis habelur.

data at hebdomadario benedictione secedunt... Omnia (35) Subsequente capitulo : Domine miserere, in fe bus sextis feriis audiat capitulum deseclus chori in rialibus diebus. Nunc autem in feriis per annum 'hebdomada, et delinquentes examinentur, et errala dicitur capitulum : Pacem et veritalem.

corrigantur. Ordinarium Rotomagense M$. ex bi(36) Confessione facta cum precibus. Preces non bliotheca Bigotiana, pag. 5. Dehinc in capitulo, et ibi

audiatur lectio de Martyrologio. Û Preliosa est in A sumplo; sic enim testatur Honorius, l. 1, Gem. conspectu Domini. Mors sanctorum 101 ejus. Ora anime, c. 87: Cælestinus papa psalmos ad introilum lio : Sancia Maria, etc. Per Dominum. Amen. Deus missæ cantari instituit, de quibus Gregorius papa anin ailjutorium ter dicalur: Gloria Patri, Sicut eral, tiphonas ad introitum missæ modulando composuil. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Paler Unde adhuc primus versus ejusdem psalmi canitur, noster, Et ne nos. Et veniat super. Et respice in qui folus olim ad introilum decantabatur. servos. Et sit splendor. Oremus : Omnipotens sem (15) Ceroserarius. Qui apud Græcos acolythus piterne Deus dirige. Dominus vobiscum. Benedica nuncupatur, sicut testantur Alcuinus, cap. De lon

sura clericorum, et Amalarius Fortunatus De ecclemus. Dehinc legatur obiius si fuerit, et dicatur De

siasticis olliciis, lib. I, cap. 10; Ivo quoque Carnoprofundis, el preces ibi pertinentes, ut in Obitario notantur. Quo peracto puer dicat : Jube, domne, be

lensis, serm. 2 De vila ordinandorum. Item Gemma nedicere. Benedictio : In viam mandalorum suorum

animæ lib. 1, De antiq. rilu miss., cap. 178. dirigat nos omnipotens Deus. Amen. Sequalur leclio

(46) Diaconum el subdiaconum osculetur sacerdos.

Nunc aulem in confessione inclinat se tantum ad de sermonibus vitæ clericorum. (58) Ne aliqua sancti jestivilas in craslino cele

illos, nec osculatur. Is tamen antiquus est ministros branda omillatur. Sic Rituale Rolomagense an. 1651,

B osculandi ritus, cujus meminere ordo Romanus in p. I, pag. 402 et 439. Item Grodogangs in regula

qualuor ordinibus missæ, Amalarius, lib. De oflic. canonicorum, c. 18 de liora prima : Quoride ad ca

ecclesiast., c. 5; Honorius lib. 1; Gem. animæ, c. 7; pilulum omnes clericos venire consliluimus, ul anima

Hugo Victor, in Speculo eccles., c. 7, ideo (lil opi

nor) quod cum Tertulliano, I. De oral., cap. 10, verbum Dei audiat; et episcopus, vel archidiaconus ibidem quod jubere habet, jubeat, el quod corrigere,

nefas ducerent ad sacrificium pacis accedere sine corrigal, el quod faciendum sit ordinare studeat.

pace; ad quod ut paratiores el idonei magis acceden Post lectionem recilantur ætas mensis el lunæ, quo

rent signum reconcilationis præmittebant : quod

indicat Missale Ecclesiæ Sarisberiensis edilum Parum festa craslinus excipiel dies. Et Petrus de llonestis in regula canonicorum : Cum fratres post

risiis anno 1555, in quo habetur : Deinde osculatur

diaconum et subdiaconum, d cens : Habele osculum Primum in capitulo mane conveniunt, lector pelila

pacis et dilectionis, ut apli sitis sancto altari ad perbenedictione, mensis terminum, ælalem lunæ, seriam

liciendum officia divina. sequentis diei el fesla more solito pronuntiet. Unde

(47) Sacerdos crelerique ministri retro coram allari mirum videri potest quod in quibusdam Ecclesiis in

orent, etc. Hæc non sunt hodierni usus in Ecclesia quibus Martyrologium legitur, ejusdem diei festum

с

Rotomagensi. annuntietur; cum decantatis primis Vesperis, No

(48) Diaconus post eum eamdem imitando viam c!lirnis, Laudibus et Prima, jain majories parle olli

consistat quousque ei sedere innual. Hoc statuerat cium fuerit celebrauim.

concilium Laodicenum can. 20, et Rituale Roloma(39) Lectio regulæ canonicalis. Scilicet Grodogangi

gense an. 1651, p. 1, pag. 398. Nec slan!e presbytero Melensis episcopi, vel concilii Aquisgranensis.

diaconus aul subdiaconus 103 contra sancios cane(40) Seu pastoralis. Videlicet S. Gregorii pape Li

nes sedere præsumal, sed presbyler sedens innual eis bri pastoralis cura ad Joannem episcopum civitatis

ul sedeant. Ravenna.

(49) Ostendit eum esse vicariuni Christi. Eadem (41) Vel alicujus regularis libri. De sentent is

ratione Ainalarius, lib. ii, De eccles. oflic., cap. 5 : sanctorum Patrum, de Vita clericorum post Martyro

Introilus episcopi ad missam, qui vicarius est Christi, logium Rotomagense editis, aut de sermonibus

ipsius adventum nobis ad memoriam reducil; el cap. eorundem hic agitur. In Ordinario enim ms. cathe

10 de sede episcopali : Episcopus, quia vicarius est dralis ecclesiæ legitur : Et sil lectio de sermonibus

Chrisli in omnibus memoralis superius, debel et hic Vilce clericorum; aliquando : Legatur de residuo ex

ad memoriam nobis inihronizare Christi ascensioner positionis, id est, homiliæ.

D

el sedem. Sic Christi vicarii sacerdotes apud Hor. (42) In festis omnes. In festis solemnioribus omnes

misdam papam, epist. 60. PR. campana, in duplicibus el semiduplicibus lres lan

(50) Ab austro ad aquilonem candelabra lenen. lum pulsantur.

lia Alcuinus, De celebratione missx : Cantore inci. 102 (43) Duo acolytki, unus qui cantet graduale,

pienie Kyrie eleison collocantur cerei in ordine a el deseral candelabrum, aller qui alleluia, el seral

parte australi ad septentrionem ab acoly!ho, ostenthuribulum. Sic quoque Rituale Rotomagense an. 1651, dente hoc facio quod miserlus sit Dominus omnipo. pag. 399. Qua vero de causa quidam ritum illum tens mundo in meridie el septentrione. Nunc vero improbent iguoro, cum in nostris habeatur institutis.

ponuntur ad orientem in Ecclesia Rotomagensi, Ilinc ctiam patel per ferias olim in Ecclesia Rolo

exceplo Evangelii lempore. magensi ianlum fuisse ceroferarium unum in cele

(51) Incæplo Kyrie cerei deponuntur, la ordines bratione missæ ; nunc autem duo lolo anni lem passim, et Amalarins, libro iii, cap. 7. I'R. pore.

liem rituale Rolomagense pag. 441. (44) Psalmo diclo. Id est, versu ex psalmis de (52) Septem candelabra. Seplenarium hunc cero

PATROL, CXLIII.

[ocr errors]

fcraribrum numerum ex Apocalypsi pelilum (de quo A Ministri casula se exuunt, quando lectoris sive cano videndus Ordo Romanus) miramur apud nos in toris officium assumunt. llem Gemma animæ l. 1, missis pontificalibus exolevisse, ubi æqualis diaco c. 232. Ei Hugo a S. Victore, De special. miss, obserporum et subdiaconorum numerus perseveral, in visu vat., l. III, c. 9 sic loquitur : In diebus aulem Ad. olim fuisse constat ex veleri Libro pontificali disertis ventus Domini et Quadragesimæ ministri non uluntur Irisce verbis : In die ordinationis episcopi, manissime hujusmodi vestibus (scilicet dalmatica el lunica) sed pulsetur el cantelur Prima : post quam earur ad capi casulis. Tamen quando proprium officium assumuni rufum ibique a decano, archidiacono, cantore el can casulis se exuunt, quia in 105 proprio officio, id est cellario ordineniur qui debent procedere ministri, sicut legendo Epistolam vel Evangelium, eos qui ad prein majoribus mos est festivitatibus : hoc est, duo dicandum a Domino missi sunt repræsental. Casula acolythi cum thuribulis, duo subdiaconi cum cru

aulem talia significal opera quæ in itinere observari cibus, septem acolythi cum candelabris et cereis, se

non possunt; significat enine per latitudinem sunny plem subdiaconi cum Evangeliorum libris, septem dia charitatis amplitudinem. Hæc autem exigitur el in coni cum sanciis reliquiis, duodecim presbyteri induri

loquendo propler quod collo circumdatur, in operando planelis, etc. PR.

*quia super utrumque brachium replicatur, et in cogiDe seplenario acolythorum numero in missis pon- B iando quoniam peclus inde legitur, et in porlando lificalibus legendum Rituale Rolomagense anno 1651 aliorum onera eo quod humeri inde ambiuntur. ,Quie editum, p. 1, pag. 444. El Gemma anime, lib. I, c. in cathedrali Rolomagensi in Dominicis Adventus et 4, sic habet : Postquam campane sonaverini ponti. Quadragesimæ observantur, præterquam in Domifex ornaius procedit, quem sepiem acoly!hi cum lumi. nica Palmarum, in qua ministri ulunlur dalmatica nibus præcunt. Hunc rilum restituendum censet Ri el lunica, ut in Rituali Rotomagensi, an. 1651, p. I, tuale Rotomagense an. 1651, p. 1, pag. 502.

pag. 451 el 466, el in Missali Rotomagoy :-1668, 104 (53) Incipiente subdiacono epistolam, sacer De rilu celebrandi missam, præscribilur. dos juxta altare sedeit. Sicul et hodie fit apud Car (59) Casula induitur diaconus. Casula non tantun thusianos, quo in loco celebrans audit Epistolam, diaconorum el subdiaconorum in ministerio allaris Graduale, Alleluia et Evangelium. Ex quibus con peculiare vestimenlum, verum etiam omnium cleristat novissime omnino hunc morem introductum, corum oliin commune eral ornamentum, leste Amaul sacerdos celebrans legere lenealur ea quæ a lario, l. 11 De ecclesiast. oflic., cap. 19, De casula : diacono aut subdiacono leguntur, aut quæ a choro Casula vero quæ perlinet generaliter ad omnes clericos, succinuntur.

debet significare opera quæ pertinent ad omnes. Ilem (54) Subdiaconus excepto tempore ministrationis Cordo Romanus in Cana Domini : Statim duo acolysuc in choro maneat. Id apud Carthusienses mona thi parati cum nigris casulis incipiant exspoliare altaria chos non tantum a subdiacono observalur, verum usquedum finitur Vespera, postea tollantur. Quibus eliam a diacono, qui ubi primum in ministerio alla consonal Ivo Carnolensis, lib. De rebus ecclesiastiris non desideralur, ad locum suum in choro rever cis, serm. De significationibus indumentorum sacertilur, el cum aliis missie decantat oflicium.

dolalium. (55) Epistolam, responsorium, tractus, vel alleluia

(60) Incensalo altari, Altare non incensalur im- sequuntur. Per responsorium intelligas graduale,

mediale ante lectionem Evangelii, nec defertur pulsic a Joanne et aliis divinorum officiorum exposilo

vinar a subdiacono anle diaconum ad legendum ribus nuncupatum, quod Epistole respondeal.

Evangelium, licet idem habeatur apud Guill. Duran(56) Per tabulas osseas. De his tabulis vide Ama.

dum Ration. div. oflic., lib. iv, c. 24 De Evanlarium, De ecclesiast. oflic. lib. ill, cap. 16. Pr.

gelio. (57) Oportet episcopos el abbales buculos de mani

(61) Super sinisirum armum imponal. Id est, supra bus deponere. Klem docet Amalarius, lib. II, De

sinistram pectoris parlen Hew legitur apud Amaecclesiast. oflic., cap. 18 : Usque ad istud officium

D larium, l. 111, c. 18 : Diaconus porlat Evergelium in baculis suslcnlabamur; modo, ut aporlei servos anle

sinistro brachio, clc. Dominum stare, humiliter slamus deponentes baculos

(62) Præcedentibus ceroferurio thuribulique lalore, e manibus. Illud a cantore cathedralis ecclesie Rotomagensis observalur.

cum processione. Id est, in modum processionis. Unus (58) Subdiaconus exula casula Epistolam legal. De

autem (ul legimus supra) olim erat in missæ celeista casula quam vocamus planetam plicatum sic

bratione per ferias ceroferarius in Ecclesia Rolomahabet Ordinarium Rotomagense ms. pag. 3 : In

gensi, cujus vestigium videtur in nostro Riluali., p.. Dominicis autem Adventus Domini el in Dominicis a Septuagesima usque ad Pascha, sint ad missam dia (63) Quo lecto candelabra exstinguantur. Idem do. conus el subdiaconus in casulis, et ad Epistolam iola cet Amalarius, lib. II. De ecclesiast. oflic., c. 18. lut subdiaconus casulam, lecta Epistola induat eam. Evangelio reposilo posi lectionein in loco suo cerei Ei diaconus ad Evangelium exualcasulam, el se

exstinguuntur, quia, finita 106 pradicatione L'vanmore stolæ in sinistro humero palliet, sicque manent gelii, ler et prophetia cessabunt. Amalario astipulatur usque in fine missæ. Et Amalarius, l. III, c. 15 : G. Durandus, Ration., l. iv, c. 24. el expositio mis.

1, pag. 414.

sc subsequens er ms. codice Bigotiano deprompla. A modo potest, qui panis est, corpus esse Christi? conseNunc autem remanent accensi per lolum misse offi cratione. Consecratio igitur quibus verbis esl, el cujus cium, quo finito celebrans et ministri in sacristiam sermonibus ! Domini Jesu. Et paulo post : Non erat recedunt, præeuntibus duobus ceroferariis cum ce corpus Christi anle cunsecrationem ; sed posl consereis ardentibus.

crationem dico tibi quod jam corpus est

hristi. Ad (64) Incensum sacerdoti in thuribulo osferatur. Id posteriorem de quo hic sermo, referenda sunt verba est, incensetur : quod de thurificatione altaris non illa S. Laurentii ex libro. 1 Oniciorum ejusdem est intelligendum.

Ambrosii, cap. 41: Cui commisisti Dominici sune (65) Quam finitam versus sequatur. Ordinarium guinis consecrationem, cui consummandorum consorecclesiæ metropolitanæ : Stalutum est in Ecclesia tium sacramentorum. Sic eniin constanter legenduin Trolomagensi per totum annum versus oferendarum est boc loco, et in aclis ejusdem S. Laurentii, ex secundum suum ord nem cantare, et sub anathemate antiquis codicibus, non sanguinis dispensationem, ut jussum ne dimittantur propter cleri negligentiam, nisi perperam habent recentiores. Nam Dominici sanpresby:er fuerit promplus ad : Per omnia.

gilinis consecratio, id esi, cum parte oblatæ in calice (66) Cantor aquam linteo cooperiam in festis dia commislio, diaconi custodie et ministerio commil

B cono deserat. Idem Alcuimus in libro De divin. ofli tebalur. Quod munus consummandorum consorium ciis bisce verbis edocet : Ganlores more levitarum, sacramentorum aplissime ibidem appellatur. Pr. qui omnia necessaria tabernaculi providebant, quæ El concilium Aquisgranense habilum A. D. 8i6, runt aquan ad (ontem, el servant eam cooperlam usque p. 335, edit. Sirmondi, cap. 7: Sine ipsis sacerdos ad tempus sacrificii, et sic eam mundam oferunt. nomen habel, officium non habet, nam sicut in sacer. Genma anima: similiter de antiquo rilu missarum dore consecratio, ita et in ministro dispensatio sacra1. 1, c. 38, De cantoribus : Unus cantor oblatam cum menti esi, etc. Eadem Isidorus, lib. 11 Dc oflic. savone et vinum cum ampulla offeri, alter aquam ecclesiast., cap. 8. vino admiscendam præbel. Ii non est hodierni usus.

(72) Oblata qualuor paries calicis langal. ldeni (67) Aliis diebus ministret eam acolyehus. In hac

habetur apud Ivonem Carnolensem, epi:l. 233, el in nostra dicecesi tam in feriis et Dominicis, quam fe

Ordine Romano, in antiquo ordine missæ : Pontifex slivis diebus ab acolytho offerlur.

e latere langit culicem duas faciens cruces. Tres nunc (68) Sacerdos oblationem ila componat. Micrologiis,

formantur cruces; monenlauten rubricarum Missalis De eccles. observal., cap. 10. Oblata in corporali

commentatores cavendum, 108 nc oblata labium posila, calix ad dextrum latus oblala ponatur, quasi

с calicis langat hostia , ne fragmenta inde liant, et sanguinem Domini suscepturus, quem de luiere Domi

inter alios Bartholomæus Gavanliis ibi. nico profluxisse credimus.

(73) Oratione finita uterque calicem leveni, e! simul (69) Incensum desuper offe:al. Juxta decretum

ponant el cooperiant. llodie diaconus non levat caconcilii Rolomagensis sub Joanne I, archicp. Rolo

licem, sed tantum discooperit, et post elevationem mag., c. 1 : Ul tempore quo Evangelium legitur, fini

cooperit. Olim calix levabatur a sacerdole el diacono, loque offertorio super oblationem incensum in mortem

simul el deponebatur; verum non solus calix , sed videlicet Redemploris nostri ponatur, decrevimus. In

etiam hostia in palena calici superposila, ut planum ecclesia cathedrali incensalis oblatis et aliari, in

est ex Ivone Carnotensi, cpist. 233. Adverle autem censalo etiam sacerdole, in circuilii altaris desert

apud auctorem nostrum nibil legi de elevatione cordiaconus, qui incensalis regum lumulis et altari san

poris et sanguinis Christi seorsim, ut hodie lit simul clie Mariæ acolyiho reddit thuribulum, qui nec cle

alque panis et vinum consecrata sunt, ut a populo ruin nec populum ihurilicat.

circuinastante adorentur : quem rituin non pulo 107 (70) Subdiaconus vero, si fueril, acolytho. Eo

adeo esse antiquuin, cum nec in Sacramentario S. dem inodo Ordo Roinanus, de officio missæ : Quando

Gregorii, nec in Sacramentariis excusis, nec apud Painchoat canonem venit acolythus sub humero hubens Dinelium reperiatur, quemadmodum nec in veteribus sindonem in collo ligatam, lenens pulenam ante peclus

Ordinibus Romanis, neque apud Alcuinum, Amalarium suum in parte dexlera usque ad medium canonem. Et

Walafridum, Rabanum, neque in expositione missie Gemma animæ de antiq. rilli miss , c. 48 : Acolythus

inferius edita, nec apud Micrologum, qui elevationis infra canonem patenam involutam lenet, quam hic

corporis, quæ fit simul cum calice antequam oratio subdiaconus desert. Hunc ritum observat Parisiensis

Dominica recitetur, mentionem facit. Ecclesia; verum in Ecclesia Rotomayeusi, non aco

(74) Altare diaconus osculetur, deinde dexteram lythus, sed palenam lenet subdiaconus.

sacerdotis scapulam. llæc non observantur in Ruio(71) Dominici corporis et sanguinis consecralionem. Consecrationis nomen duobus modis apud magensi Ecclesia. liturgicos accipitur, vel pro conversione panis et (75) Subdiaconus diacono. Hunc rilum retinet Ecvini in Christi corpus el sanguinem, vel pro ipsa , clesia Roomagensis, sed Gemma anime, lib. 1, cap. 43 ut mystice loquamur, corporis et sanguinis commi sic habel: Acolythus infra canonem palenam involutam stione. Priori sensu intelligendus est sanchus Ambro Tenel, quam hic subdiaconus defert : subdiaconus sius, lib. iv, De sacramentis, cap. 4, cum ait : Quc. præbet archidiacono, quam ipse osculatam uni de dia

conibus ad lenendam, el corpus Domini in ea confrin- A Stral:o, De rebus ecclesiasticis, c. 22 : Pacem anle gendum porrigit.

communionem dari Innocentius 110 papa decrelis (76) Alia se diaconum subdiaconumque communi suis insliluil. Micrologus De eccles. observal., c. 18, cel. Eadem enim hostia diaconus, subdiaconus et Radulfus Tungrensis, De canonum observ., proposit. populus communicabantur, ut inferius demon ull.; Gemma animæ, lib. I, De antiquo rilu miss., stralur.

c. 90 De canone, et c. 62 De pace Domini; Joannes (77) Si autem opus non fuerit , lerriam sacerdos, Belethus in sua divinorum officiorum explicatione, aut unus ministrorum accipiat. Qui enim sacris alla C. 48; G. Durandus Mimalensis episcopus, lib. iv, ribus oliin ministrabant sacramenti hujus participa Kation. div. oflic., c. 53 De pacis osculo. ltem tione digni judicabantur. Quod autem ad laudationem Joannes Stephanus Duranlus, De ritibus Eclesiæ Toletani concilii spectat, Joannes noster videtur hic catholicæ, lib. 11, c. 54 De osculo pari, expositio memoria lapsus, non enim in Toletano, sed in Brac missæ ex velusto codice; et 0.Jo Cameracensis epicharensi concilio qui exstat hæc prohibitio.

scopus in Expositione canonis : Finis el consummatio (78) Summa necessitate timoris sanguinis Christi sacrificii fil de pace, ul maneamus in pace; unde et in effusionis. Digna Mauriliani sæculi religione cautio; consummarione sacrificii osculum pacis sunimus, quo

B sed minus probala 109 inlinctionis consueludo, el nostrum in sacrificio assensum participatione offequam vitandam monet Micrologus, cap. 19, ac paulo rimus, et quod debeamus in pace manere, signific:imus. post abrogavit concilium Arvernense A. C. 1095, Quibus consonani Ordinarium Rotomagense ins. pludum sapxit ul corpus Dominicum et sanguis Domin cus ribus in locis, Missale Parisiense ms. 300 circiter singulatim acciperelur. Diutius viguit abusus ille apud annorum, in cujus canone, post Agnus Dei, sic legiAnglos, nam in concilio Westmonasteriensi A.C. 1175 lur:Pax tibi, frater, et omnibus Christi fidelibus. Mis inhibelur, ne quis quasi pro complemento communionis salia Rotomagensis Ecclesiæ A. C. 1516, 1527, 1576 inlinctam alicui eucharistiam Iradat. PR.

et 1604, et Rituale Rolomagense sub Carolo Borbo(79) Unumquemque primitus osculetur, etc. Ordo nio an. 1586 in canone missæ : ilic capial pacem si Romanus De officio missä el velus ms. Benedictio capi debeat, dicendo : Pax tibi, frater, et Ecclesiæ nale bibliothecæ cathedralis Rolomagensis huic loco

sanctæ Dei. Missale autem Ecclesiz Sarisberiensis concordant : Presbyteri ergo el diaconi osculando in Anglia anno 1555 editum in canone sic habet : episcopum corpus Christi ab eo manibus accipiani , Hic deosculatur sacerdos corporalia in dextera parte subdiaconi autem osculando manum episcopi ore acci el summilalem calicis, el postea diacono dicat : Pax piani corpus Christi ab eo.

libi et Ecclesiæ Dei. Responsio : El cum spiritu luo. (80) Parlem sibi accipial, et parlem subdiacono

C Diaconus a dextris sacerdotis ab co pucem recipiat , tribuat. Sic Ordo Romanus el velus ms. Benedictio el subdiacono porrigal : deinde ad gradum chori ipse nale ibidem : Ipse autem diaconus lenens calicem el diaconus pacem porlel rectoribus chori, et ipsi pacem fistulam stel anle episcopum, usquedum ex sanguine el choro portent ulerque sure parii, incipiens a majoria corpore Christi quantum voluerit sumal, et calicem el bus. In seslis vero el feriis quando chorus non regitur, fistulam subdiacono commendet ; et eidem diacono pax a diacono choro apporlalur per duos extremos de nimis caute procurandum est, ne quid in calice aut secunda forina. Riluale vero Rotomagense an. 1651, patena sanguinis vel corporis Christi remaneat. Ic p.1, pag. 400: Præterea eadem auctoritale archiepiel sequentia non usilantur in Rotomagensi Ecclesia. scopalı cautum est, ul in omnibus missis (præterquam

(81) A quo unus canonicorum pacem accipiat, quamin pro defunctis) post oralionem : Domine Jesu Chris e utroque choro majoribus distribuat, etc. Osculum pacis qui dixisti, etc., pax dulur. In ea rero danda in missis olim in fine sacrificii dabatur, uit appareret populum solemnibus servelur ordo a memoralo Joanne II in ad omnia quæ in sacris mysteriis aguntur et in Ec Libro rituali (quem ante annos 570 ipse lum Abrinclesia celebrantur prebuisse consensum. In Ordine censis episcopus venerabili Maurilio archiepiscopo et enim Romano De ollicio missæ hæc leguntur: Ex- D decessori suo obtulit) ira præscrip'us : Sacerdos, etc. plela benedictione (scilicet episcopali post Da propi

llem Missale Rotomagense anno 1668, De ritu celetius pacem) veniens presbyter accipiat pacem ab epi- brandi missam. Hujus quoque myslici pacis o:cili scopo eamdem cæleris oblaturus. llem Alcuinus, De meminerunt prisci Patres : 111 Auctor libri De divinis officiis, lit. De celebratione missæ : Impre...

Ecclesiastica hierarchia cap. De communione; Justicala igitur pace incipiens a sacerdote dal sibi mutuo nus martyr, Apolog. 2, circa fivein; Teriu lianus, omnis Ecclesia osculum pacis , ul omnibus vera pace lib. De Orat.; S. Gregorius Nazianzenus. oral, 3 De xnitis fiat in eis locus Dei; et libro De significatione pace ; S. Chrysostomus, lib. 1 De compunctione vestimentorum : Ab his personis dantur oscula muillo cordis, bomil. 3; De proditione Jud.e ad finem, et in ecclesia, quæ nullius litillationem libidinosæ sugge homil. 51 ad populum Antiochenum; S. Hieronymus slionis coguni ercilure. Idem docet Amalarius, lib. m ad Theophı. Alexandrinum; S. Augustinus in serm. De ecclesiast. oflic., cap. 32 De osculo pacis; Carolus De vigilia Paschæ; S. Paulinus Nolanus episcopus, Magnus, lib. i Capilular. apud Ansegisum, cap. 53. Carm. ad Cyther. et Isidorus Hispalensis De divinis In Decre:alibus Innocentii papa: Ul pax delur ab 01 ofáciis, cap. 15. Suprascriplis testimoniis videtur uibus confeciis Christi sacramentis. ltem Walafridus osculuin vel instrumentum pacis in missæ sacrificio

« VorigeDoorgaan »