Pagina-afbeeldingen
PDF

Romanorum 15. Adrianus secundum Romanam hi- A Quibus*** commotus Adraanus , Minutio Fundanæ

storiam regnavit annis 21, mensibus 10, diebus 20, hoc est usque ad Kal. Augusti, in anno M l | post passionem Domini. Sub quo hi eonsules fuerunt, teste Cassiodoro. 125. M. [ciii] (IIiER.) Yerus et Augcr. Adrianus Italice in Hispania natus, consobrinae Trajani filius fuit. lladrianus Alexandriam a Romanis subversam publicis instauravit expensis. Iladrianus Trajaui invi(lens gloriæ, de Assiria, Alesopotamia, Arimieuia, quas ille provincias feeerat, revocavit exercitum. 126. 2. [civ] (Hier.) Aviola ct Pansa. Hadrianus Judeos capit, secundo contra I{omanos rel)e!lantes. Senatus Trajanum ih. deos reffert, Hadrianus eruditissimus in utraque linga, sed pueroruii) parum continens fuit. 127. 5. [cv] (HiER.) Paternus et Torqnatus. Allriamiis reliqua tributa urbibus relaxavit, cai tis pupilice ii censis ; plurimos etiam tril)utis liberos prcstitit. Plutarchiis Cheroneus el Sextus et Agathol)oliis et €XE omatis philosophi insignes hal)eutur. 128. 4. [cvi] (IfiER.) Gabrio et Aproniunws. Belkiia contra Sauromatas gestum. 'Ferræ motu facto, Nicomedia ruit, et Nicæna. '*' iirl)is plurimae eversie stini, atl quarum instaurationem Iladrianus de puplico est iargitus impensas. 129. 5. [cvii] (HiER.)Assiauicus et Quintus. Eufrates Stoicus pliilosophus moritur. lladrianus in H.ibiam, quæ a Judaeis vastata '** fuerat, colonias dediicit. 130. 6. [cviii] (HiER.) Verus et Ambiguus. Iladria

nus Atheniensibus leges petenlibus ex Draconis et C

Solonis reliquorumque libris jura compossuit. 151. 7. [cix] (HiER.) Gallicamus et Titianus. Cefissiis fluvius Eleusinam inundavit, quem Adrianus *** ponto *** conjungens Athenis hiemein exegit. 152. 8. [cx] (HiEg.) Torquatus et Libo. Ilierosoliinis 10 post Philippum constituitur episcopus Seneca. Post quem 11 Jiistus, cui succedit 12 Levi, post quem 15 Efres, 14 Jesses, 15 Judas. Hi omnes usque ad eversionem, quam ab Adriano perpessa est Hierusalem, ex circumcisione hi episcopi prefuerunt. 155. 9. [cxi] (IIiER.) Cellsus et Marcellinus. HaJrianus sacris Eleusine imitiatus, imulta Atheniensibus dona largitur. Quadratus, discipulus apostolorum, et Aristides Atheniensis, noster pliilosophus, libros pro Christiana religione Hadriano dedere compossitos. [Cod. in marg. Cic!us solis inc.] 154. 10. [cxii] (IIiER.) Pontiamus et Tufus. Et Serenus Granius legatus, vir adprimiæ nobilitatis, litteras ad imperatorem missit, ini/juum esse dicens clamoribus vulgi innocentium, hominum sangiuem concedi et sine ullo crimine nominis tantum et secte reos fieri. 135. 11. [cxiii] (Hirr.) Auaurinus et Sergianus

proconstnli Asiæ scripsit, sine objectu criminum

Christianos non condempnandos ; cujus epistolæ

usque ad nostram memoriam ckarat exemplum. Imperator Adrianus pater patriæ appellatur. 156. 12. [cxiv] (Adon. Mart.) Teberius et Silanus. Sixtus papa passus 8 ldus April. (Cf. Lib. pont. Adox. Mart., IIiEn.) Thelesphorus papa ö post Petrum, annis 11. Ilic constituit ut 7 cbdomadas plenas ante pascha omnes clerici a carne jcjumant et in nocte natalis Domini missæ celebrarentur et ut apnd missam * Gloria in excelsis » cantaretur.' : Antiocbi;e constituitur 4 episcopus Cornelius. Nicapo}is ct Cessarea terræ motu conciderunt. 157. 15. [cxv} (IIiER.) Sergius et Verus. Antinous

B puer regis eximiæ pulcritudinis in Egipto moritur,

quem Adrianus vehementer deplorans — nam in diliciis habuerat — in deos refertur ; ex cujus nomine etiam urbs appellata est. Alexandrinæ æcclesiæ 0 episcopus prefuit Heumines annis 15. 158. 14. [cxvi] (HiER.) Pompeianus et Atilianus. Templum Rome et Wemiris sub Adriano in Urbe faetum est. Salvius Julianus perpetuum compossuit edictum. 159. 15. [cxvii] (IIiER.) Pompeianus 2 et ('ommodus. Iladrianus Athenis. hiemem exigens, Eleusinam invissit. Iladrianus cum insignes et plurimas :edes Athenis fecisset, agonem edidit bibliothecamqtie extruxit. 140. 16. [£xviii] (IliER.) Laelius et Albinus. Judei in arma versi, Palestinam depopulati sunt, tenente provinciam Tinio Rufo cui ad obprimendos rebelles Iladrianus missit exercitum. Favorinus et Polemo rethores insignes habentur. 141. 17. [cxix] (I!i£n.) Camerinus et Niger. Basilides heresiarches in Alexandria commoratur, a quo Gnostici. Chochelyas dux Judaicæ faclionis, nolentes sibi Christianos adversus imilitem Romanum ferre subsidium omnimodis cruciatibus necat ***. 142. 18. [cxx] (IIiER.) Antonius et Presens. Bcllum Judaicum, quod in Palestina gerebatur, finem accepit, rebus Judeorum penitus oppressis; ex quo tempore etiam introeundi eis Hierosolimam licentia ablata est. 145. 19. [cxxi] (IIiEn.) Antonius 2 et Presens 2.

D Primum '** Dei nutu, sicut profhetæ vaticinati sunt,

deinde Romanis interdictionibus. llierosolim;æ primus ex gentibus constituitur Marcus, cessantibus episcopis his qui fuerunt ex Judeis, numero 15, a passione : Domini per annos 107 [sicut Eusebius et Bela perhibent. Da igitur annos 54 Domini usque in passionem, fiunt 34 el 107, 141 anni, usque ad annua quo omnes Judei ex Ilierusalem sunt projecti.] 144. 20. [cxxii] (IIiER.) Severus et Sylvanus, Ælia ab AElio Adriano condita est, in fronue ejus portar

[merged small][ocr errors]

sartinent. '** ncca;i M.

[ocr errors]
[ocr errors]

qua Bethelem egredimur sus scalptus *** in marmore A significans Romanæ potestati suljacere Judæos. Nonnulli a Tito Æliano, filio Vespasiani, exstructum arbitrantur. [Hieronimus *** (ep. 49, ad Paulinum): * Ab Adriani temporibus usque ad imperium Coiistantimi per annos circiter 180, in loco resurrection's "Domini simulacrum Jovis, in crucis rupe statua 1*^ ex more *** Veneris a gentilibus possita colebatur, estimantibus persecutionis auctoribus quod tollerent fidem nol)is resurrectionis et crucis, si loca sancta per idola polluissent. »] 145. 21. [cxxiii] (Isid.) Rufinus et Torqualus. Hoc tempore erat Aqu la Ponticus secundus interpres post septuaginta interpretes, [qui Scripturam de Ilebreo transtulit]. Thelesforus papa passus Nonas Januar. (AdoN. Murt.). Hyginus papa 7 post Petrum annis 4. Hic constituit clerum el distribuit æcclesiasticos gradus (cf. Lib. 1 ont.). (Ad. Mart. I{eg.) Rome passi sunt Sixtus et Thelesforus papae, Getulius Sabina et Serafhia virgines ; apud Messeanam civitatem Apuliæ Eleutherius episcopus cum Anthia matre, Diouisius episcopus Ariopagita ; apud Tiburnain urbem Italiæ Simmphorossa cum septem filiis suis ; apud Athenas Quadratus et ct Aristides clarescunt. (CAss., II. I?.) Iiis consulibus Adrianus interculis aquæ morbo apud Baias in Campania anno ætatis 61• [obiit}, imperii autem anno 21, mense 10, die 20, sicut in l{omana historia habetur. Cui successit Antonius Pius. Sub quo sequentes consules luerunt, ueste Cassiodoro. Orossius sic : Romanorum Titus Antoninus cognomento Pius 15 inperator a Juiio Cæsare, segregatis a numero principum Galba Othone et Witellio, regnavit cum liberis suis Aurelio el Lucio viginti el non p!enis tribus annis. fHæc Orossius (vii, 14). Mlensibus item tribus, secundum Eusebium et Bedam, hoc est usque Kal. Novembr., in anno 154 post passionem Domini. Quia autem mos erat historicorum, ut imperatori deputarent annum in quo moriretur vel regno difficeret, ideo potest dici quod non plenis viginti tribus annis Antonius Pius regnavit, cum non usque in finem anni vixit. 446. M. [cxxiv] (IsiD.) Torquatus 2 et Herodes. {Iste Pius dictus, quia in omni regno Romano hominibus debita relaxavit.] A 47. 2. [cxxv] (IliER.) Avioia et Maximus. [Inde] Antoninus pater palriæ appellatus. 148. 5. [cxxvi] (HiER.) Antoninus 5 et Aurelius. Sub fligino Romanæ urbis episcopo Walentinus her siarclies et Cerdo, magister Margiouis, Romam yenerunt.

[ocr errors]

149. 4 [cxxvii] (IliER.) Gratus et Seleucus J.istinus filosoplius lilorum pro nostra religioiie couscriptum Antonio tradidit. Yginus papa obiit 4 lllus Januarii , (Ad. Mart.). Pius papa octabus posi Petrum annis +5 150. 5. [cxxviii] (Lib. pont., BEDA.) Antonius 4. et Aurelius. Sub pio papa Hermes scribit librum qui dicitur Pastoris, in quo preceptum angeli continetur ut pascha die Dominico celebraretur. 151. 6. [cxxix] (HiER.) Largus et Messalianus. Antiochiæ 5. constituitur episcopus Eros. 452. 7. [cxxx] (HiER.) Torquatus 5. et Julianus. Alexandriæ 7. episcopatum suscepit Marcus annis decem. 155. 8. [cxxxi] (Hier.) Orfiscus et Priscus, Walen

B linus hereticus agnoscilur et permanet usque ad

Anicetum papam. 154. 9. [cxxxii] (IIier.) Gabrio et Vetus. Mesomedes Cretenensis clitaricorum carmiiium musictis poeta cognoscitur. [Cod. in marg., Ciclus 8 decem. ine, ind. !.] 155. 10. [cxxxiii] (Isid.) Gordiamus et Maximus. Marcheom heresiarches agnoscitur. 156. 11. [cxxxiv] (IIiER.) Gabrio 2. et Romulus. Taurus Beriticus Plalonicæ sectæ philosophus clarus, habetur. 157. 12. [cxxxv] (lIiER.) Presens et Rufus. Arrianus philosophus Nicomidenasis agnoscitur. 158. 13. [cxxxvi) (IIiER.) Commodus et Lateramus. Et Mamimus ***: Tirius. Apollonius Stoicus,

C natione Chalcidicus.

159. 14. [cxxxvii] (IIiem.) Verus et Sabinus. Et t** Basilides Scitopolitanus philosophi *** illu$tres labentur 160. 15. [cxxxviii] (llieit.) Sylvanus et Augurinus. Qui *°* Werissimi quoque cæsaris preceptores. fuerunt. 161. 16. [cxxxix] (HiER.) Barbarus et Regulus. Alexandriæ æclesiæ 8. episcopus prefuit Celadicm. annis 14. [Cod. in marg., Ciclus solaris inc., et infra, Quarta persecutio.] 162. 17. [cxl.] (HiER.) Tertullus et Sacerdos. Cresens Cinicus agnoscitur, qui Justino, nostri dogmatis philosophi, quia se gulosum *** et prevaricatorem coarguebat, persecutionem suscitavit, in qua ille gloriose pro Christo sanginem.fulit. 163. 18. [cxli] (Isid.) Quintillius et Priscus, Gallianus medicus Pergamo genitus. 164. 19. [cxlii] (IliEn.) Verus et Bradua. Pius. papa obiit [5. lilus Julii '**.] (Cf. Lib. pont Ad. nmart.) Anicetus papa 9. vost Petrum, annis 11, mensi*us

VARIÆ LECTIONES.

[ocr errors]
[ocr errors]

1*° statuta corr. statua 1.

u* post add, in quargine, ted primi: manu ut tidetur, 1.

4. Ilic constituit ne clericus comam nutriret, juxta A qreceptum apostoli. 165. 20. [cxliii] (IIiem.) Antoninus 5. et Aurelius 3. Sul) Anniceto papa Policarpus Romam veniens, multos ab heretica labe castigavit, qui Walenlini et Cerdonis fuerant nuper doctrina corrupti. 166. 21. [cxliv] (BEDA). Antoninus 6. et Aurelius 4. llierosolimarum episcopalum post **" Marcum 17. suscepit Cassianus, post quem 18. Publius, cui successit 19. Maximus, 20 Julianus, 21. Gaianus, 22. Simmachus, 23. Gaius, 24. Julianus, 25 Capito. 167. 22. [cxLv] (HiER.) Antoninus 7. et Aurelius 5. 168. 23. [cxlvi] (CAss.) Proconsul. Antoninus et Aurelius ***. Antonius Pius apud Lorum villam s iam 12. ab Urbe miliaro moritur, his consulibus t^ste Cassiodoro. Cui successerunt filii sui, id est Marcus Antoninus Werus et Lucius Annius et Antominus Severus. Sub quibus hi consules fuerunt sequentes. Romanorum 17. Marcus Antoninus Verus cum fratre Lucio Commodo post patrem regnavit annis 19. mense H, hoc est usque Kgl. Decembris in anno 153. post passionem. 169. H. [cxlvii] (IIiER.) Duo augusti consules. Hi primum æquo jure imperium administraverunt, cum usque ad hoc tempus singuli augusti fuerunt. 170. 2. [cxlviii] (Hier.) Rusticus et Aquilinus. Lucio cesari Athenis sacrificanii ignis in cœlo ab occidente in orientem ferri vissus est. 171. 5. [clxix] (IIiER.) Lalejanus et Pastor. Wologessus rex Parthorum vicinas sibi I{omanas provincias depopulatus est. 172. 4. [cl] (Hier.) Marcinus et Celsus. Fronto orator insignis habetur, qui Antoninum Werum • Latinis litteris erudivit. Seleucia Assiriæ urbs cum trecentis milibus hominum a Romanis capta. 173. 5. [cli] (HiER.) 0rsitus et Pudens. Apud Pissas Peregrinus philosophus, rogo ex *** lignis compossuerat incensis, semetipsum projecit. Lucius cessar de Parthis cum fratre triumpavit. 174. 6. [clii] (IIiER.) Pudens 2. et Pollio. Alexandriæ æclesiæ 9. episcopus prefuit Agrippinus annis 12. Persecutione orta in Assia, Policarpuset Pionius D facere martirium, quorum script;e quoque passiones feruntur. Plurimi in Gallia gloriosse ob nomen Christi interfecti ; quorum usque presentem diem condita libris certamina perseverant. 115. 7. [cliii] (llier.) Verus et Quadratus. Lues multas provincias occupavit, Roma ex parte occupata. Romani contra Germanos, Marcomanos, Quados, Sarmatas, Dacos dimicant.

[ocr errors][merged small]

176. 8. [cliv] (AB. Mart.) Apronianus et Paulus. Annicetus papa passus 16. l\al. Maii. Soter papa 10. post Petrum annis 9; qui constituit ut nulla monacha pallam sacratam in æclesie contingeret, neque incensum poneret. (Hier.) Antiochiæ 7. *° episcopus ordinatur *** Theofilus cujus plurima ingenii operat exstant. L. imperator anno regni 9. sive, ut quidam putant, 11. inter Concordiam et Altimum apoplexi extinctus est, sedens cum fratre in vehiculo. 177. 9. [clv] (Hier.) Priscus et Appollinaris. Anlomino imperatori inclito Asianus Sardens *** appollogeticum Christianis tradidit. Appollinaris Asianus Hieropolitanus episcopus insignis habetur. 178. 10. [clvi] (HiER.) Cethecus et Clarus. [Decretalis epistola Soteri pape (ep. 2,Conc. p. 101) data est Cetheco et Claro viris clarissimis consulibus.] Dionissius episcopus Corinthiorum clarus habetur, et Pinnitus Cretensis vir eloquentissimus. 179. 11. [clvii] (IIiER.) Severus et Herennianus. Pseudoprofhetia quæ Catafrigas nominatur accepit exordium, auctore Montano et Priscilla Maximillaque insanis vatibus. Talianus hereticus agnoscitur, a quo Engraticæ. 180. 12. [clviii] (HiER.) 0rfitus et Pluton. Bardesanes alterius hereseos princeps notus efficitur. Oppiamus Cilex poeta cognoscitur; qui æliulica miro splendore conscripsit. Tanta per totum orbem pestilentia fuit, ut pene usque ad internicionem Romanus exercitus deletus sit. 181. i5. [clix] (IIiER.) Severus et Pompeianus. Imperator Antonius multis adversum se nascentibus bellis sepe ipse intererat, sepe duces nobilissimos destinabat. 182. 14. [clx] (Hier.) Gallus et Flaccus. In *** quibus semel Pertinaci et exercitui, qui cum eo in Quadorum regione pugnabat, siti oppressis, pluvia divinitus missa est; cum e contrario Germanos et Sarmatas flumina *°* persequerentur et plurimos eorum interficerent. 185. 15. [clxi] (Hier.) Pisso et Julianus. Extant litteræ M. Aurelii gravissimi imperatoris, quibus illam Germanicam sitim Christianorum forte militum precationibus impetrato imbrii *°* discussam COnleslalur. 184. 16. [clxii] (HieR.) Pollio et Aper. Atticus Platonicæ sectae philosophus agnoscitur. Sotler papa ohiit ! !. Kal. Maii. (Ad. Mart.) (BEDA.) Eleuterius papa 11. annis 10, mense tt n0. (IIiER.) Lucius Britaniæ rex ab Eleuterio papa per epistolam Christianum se fieri impetrat. Antiochiæ 7. constituitur episcopus Maximus.

1** Hoc anno in marg. sec. manu leguntur: ut Beda dicit in historia

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

{85. 17. [clxiii] (HiER.) Commodus et Quintillius. A Coinmodus Septembrem mensem nomine suo appel

Antonius Commodum filium suum consortem regni favit. Antonius cum filio de hostibus triumpavit, quos, per triennium apud Carnuntum habens statiAa castra, vastaverat. 186. 18. [clxiv] (Hier.) 0rfitus et Rufus. Imperalores multis multa largiti sunt, et peccuniam, quæ fisco debebatur, provinciis concedentes, tabulas debitorum in medio Romanæ urbis foro igne incendi precipiunt, ac ne quid bonitati deesset, seniores quasque leges novis constitutionibus temperaverunt. (I{ec.) Romæ passus Annicetus papa, Simmetrius presbiter,Felicitas cum septem filiis, Julius,Antonius, Eusebius, Potentianus, Peregrinus, Vincentius ; apud Sebastem Armeniæ minoris multi martires sub

lavit. [Cod. in marg., Ciclus decimus decennov. cicli magni inc. ind. nona.] {93. 6. [clxxi] (IIiEn.) Maternus et Bradua. Ilierosolimis 26. ordinatus episcopus Maximus ; post quem 27. Antoninus, 28. Valens, 29. Dulcianus, 50. Narcissus, 51. Dius, 32. Germanio, 33. Gordius, 54 rursum Narcissus. Tantis apud Hierosolimam episcopis, non potuimus discernere tempora, eo quod usque in presentem diem episcopatus eorum anni minime salvarentur. (ep. 2, p. 101) In Capitolium fulmen ruit, el magna inflammatione facta, bibliotheca et vicina quaque ædes concrematæ. [Decretalis epistola Eleuterii papæ data est Materno et

Agriculo judice ; apud Spoleatum Concordius; apud D Bradua VV., id est viris venerabilibus, CC., id est

Sumirnam Policarpus episcopus, discipulus Johannis, item Germanicus et Pionius ; apud Apamiam Alexander et Gaius ; apud Cretam urben Cortinæ PhiHippus episcopus; apud Pergamum urbem Assiæ Carpus episcopus, Papyrius diaconus, Justinus philosophus; apud Lugdunum Galliæ Hireneus episcopus cum multis, Fotinus episcopus ejusdem urbis, et Blandina cum aliis 68, Epipodius et Alexander; in Siria Corona et Victor; Mediolanis Faustus; Gabillone Marcelliis; item in territorio ('abillonensi castro Trenorcio Walerianus; in Alexandria Tholomeus et Lucius '°°. 187. 19. [ci.xv] (Hier.) Commodus et Werus. A ntoninus post victoriam adeo in editione munerum magnificus fuit, ut centum simul leones exhibuerit. Commodus a senatu augustus appellatur. Zmiriia urbs Assiæ terre motu ruit; ad cujus instaurat'onem decennalis tributorum immunitas data est. Alexandriæ æclesiæ episcopatum sortitus est Julianus 10. annis 10. (CAss.) His'°" consulibus, testeCasiodoro, Autoninus in Pannonia morbo periit, anno ætalis 61; cui successit Commodus, filius suus. Sub quo sequentes consules fuerunt, teste Cassiodoro. Romanorum 18. Com:iuodus secundum omnes regnav.t annis 13, mensibus item 8, juxta hisloriam Romanam, hoc est Kal. Augusti, in anno 167. post passionem. 488, 4. [clxvi] (IIier.) Presens et Gordianus Commodus de Germanis triumpavit. 489. 2. [clxvii] (Hier.) Commodus 3. et Rufus. Templum Sarapidis Alexandrinæ incensum. [Cod. in marg., Ciclus solis inc.] 490. 3. [clxviii] (Hier.) Mammertinus et Rufus. Rliremus cpiscopus Lugduneiisis insignis liabettIr. A91. 4. [clxix] (llier.) Commodus 4. et Victorinus. Thermæ Commodiane Romæ factæ. 192. 5. [clxx] (lliem.) Marullus et Heliunus.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

spectare nequent.

[ocr errors]

regnarii mensibus ser, hoc est usque Kal. Februarii, A rosolimorum, Policrates quoque et iliremus et Bac

in amno 168. post passionem. 202. 1. [clxxx] (HiER.) Flaccus et Clarus. Pertinax sexagenario major, cum prefecturam Urbis :gcret, ex se::atus consultu imperare jussus est. Pertinax, ol)secrante senatu ut uxorem augustam et filium cessarem appellaret, contradixit; sufficere sibi testatur quod ipse regnaret invitus. (BEDA.) Victor papa, datis late libellis, constituit ut pasca die Dominico, sicut et precessor ejus £le:erius, a 14. luna primi mensis usque in 21. ce!ebraretur. Cujus decretis Theophilus, Cesareæ Palæstinæ episcopus adjuvavit. IIis consulibus, teste Cassiodoro, Pertinax occiditur in palatio, scelere Juliani jurisperiti. (II. R.) Romanorum 20. Salvius Julianus secun

cliilus plurimique, æcclesiarum pastores, quid pro

babile visum fuerit, litteris ediderunt; quarum memoria ad nos usque perdurat. Decretali; epistola

' Victoris papae (ep. 2, p. 105) data Laterano et itu

fi:;o W. C(;.

207. 5. [clxxxv] (I!ier.) Scoturninus , et Gallus. Judaicum et Samaraticum bellum motuum.

208. 6. [clxxxvi] (IIiER.) Anulinus et Fronto. Severus Parthos et Adiabenos superavit, Arabasque interiores ita cecidit, ut regionem eorum Romanam provinciam fecerit.

209. 7. [clxxxvii] Severus 2 et Victorinus. Ob it* quæ Parthicus, Arabicus, Diabenicus, cognominatus eSt.

dum historiam Romanam post Pertinacem iiivassit B 210. 8. (cLxxxviii] (IIiER.) Fabianus et Mutianus.

rem publicam, vir nobilis et jure peritissimus, nepos Salvi Juliani, qui sub D. Adriano perpetuum compossuit edictum. Orosius sic (vii, 16) : • Julianus, interfecto Pertinace, invassit imperium, sed mox a Severo apud pontem Mulvium I)ello civili victus, interfectus est, nense 7 postquam imperare ceperal ; et ita inter *** Pertinacem et Juliamum unus annus asumptus. » IIæc Orosiiis. Et hoc est usque Ka'endas Septembris, in eodem anno 169 post passionem. {CAss.) I{omanorum 21. Severus, provincia Tripolitanus, natus oppido Lepti. regnavit annis 18, teste Cassiodoro, mensibus etiam 5 secundum historiam Romanam, hoc est usque Kalendas Decembris, in anno 186 post *"* passionem. Sub quo hi consules fuerunt. 205, 1. [ci.xxx1] (Hier.) Severus et Albinus. Severus, provincia Tripolitana oppido Lepti, solus ex Africa usque in presentem diem Itomanus imperator fuit, et in honorem Perminacis, quem Julianus occiderat, Pertinacem se coguominari jussit, [eo '"° quod super 18 annos suos 6 mensibus regnavit (HiER.). Clemens Alexandrinæ æclesiæ presbiter et Pantheus Stoicus philosophus in disputatione dogmatis nostri disertissimi habentur. 204. 2. [cLxxxii].(lsid.) Tertullus et Clemens. Sim+machus interpres quartus habetur. (JoRD. de r. s.) {Salmariles "° quidam*Simmachus Judeorum factus proselitus, divinas Scripturas ex Hebreo sermone in -Grecam {inguam transfudit, suaimque condidit editionem.] 205. 5. [clxxxiii] (lIier.) Dexter et Priscus. Narc'ssus episcopus Hierosolimarum et Theophilus Cessariensis,* Policarpus quoque et Bacchilus Assianæ provinciæ ep'scopus insignes habentur. 206. 4. [clxxxiv] (IIiER.) Lateranus et Rufinus. Quæstione orta in Asia inter episcopos, an secundum legem Moisi 14. mensis pascha observandum est, Victor Romanæ urbis episcopus, et Narcissus Ilie

Victor papa obiit [Kal. Ag. ***]. Severo imperante thermæ Severianae Antiochiæ et Romæ Septizonium exstructum. (Lib. pont.) Zepherinus 15. papa annis9, qui constituit ut presentibus omnibus clericis et laicis. fidelibus sive diaconus vel sacerdos ordinaretur, et a stantibus sacerdotibus missæ celebrarentur. [Cod. in margine, Persecutio quinta Cielus 11.ind. 14.] 211. 9. [cLxxxix] Severus 5. et Antonius. Quinta persecutione Severus persequitur Christianos. 212. 10. [cxc] (Hier.) Geta et Plautianus. Leonides, Origenis pater, gloriosa martiri morle transfertur. 213. 11. [cxci] (HiER.) Chilo et libo. Alexander ob confessionem Dominici nominis insignis habetur. 214. 12. [ cxcii] (HiER.) Antonius 2. et Getha 2. Clemens multa et varia conscribit. 215. 15. [cxciii] (IIier.) Albinus et Ælianus. Musanus nostræ philosophiæ scriptor agnoscitur. 216. 14. [cxciv] (HiER.) Aper et Maximus. €lodio Albino, qui se in Gallia cessarem fecerat, apud Lugdunum interfecto, 2i7. 15. [cxcv] Antonius 3. et Getha. Severus *** in Brittanos bellum transfert, ubi ut receptas provincias ab incursione barbarica faceret securiores, valum per 152 passuum milia a mare, ad mare duxit. 218. 16. (cxcvi] (IIiER.) Pompeianus et Avitus. Tertullianus Afer, centurionis proconsularis filius, omnium [Ciclus solis inc] æcclesiarum sermone celebratur. 219. 17. [cxcviij (IIier.) Faustinus et Rufus. Origenis Alexandriæ studiis eruditur. 220. 18. [cxcviii] (IIiER.) Gentianus et Bassus. Severus moritur Eburaici in Britannia; cui sucessit filius suus Caracalla. I{omanorum 22. Bassianus Antoninus, qui et /'aracalla, regnavit secundum omnes a ;nis 7, mensibus item 2, juxta historiam Romanam,

[ocr errors][ocr errors]

''° in margine apposita sunt prima manu.

*7* imo in margine prima manu scripta

sunt, signo loci adjccto. *** pertinent ad a. 208. *** pos* snbscriptum est. "* ad u 216. pertinent.

« VorigeDoorgaan »