Pagina-afbeeldingen
PDF

tantur, quasi post Cletum tantum ipsis solis chauliedram ueneret, et pretermittitur Ancletus papa secundus, post Petrum decem annis sedens, quia non possunt sub regibus subputari usque ad Trajanum imperatorem papæ quatuor. Jacobus enim in anno trigesimo post passionem, et Petrus 39, passus sit. Trajanus etiam in anno 70, post passionem regnare cepit. Sub quo passus est sanctus Clemens. Nullum autem gravi anathemate sententiæ percussisset sanctus Clemens, nec episcopali potestate se.lis apostolicæ dicendo : t Sit amathema. • Linus ex precepto beati Pelri precepit (H. pont.), mo mulier invelato capite æclesiam intret. Cujus Paulus in epistola ad Thimotheum meminit (AnoN.

Mart.); qui etiam martirio 6. Kal. Decembris co- B

ronaur (II Tim. iv, 21). Romæ passi Processus, Martinianiis, et 47 qui babtizati sunt a beato Petro, et in cuslodia Mamoruini retrussi, Torpes, Marcellus, Apuleius ; in Alexandria Marcus evangelista octavo anno Neronis; Mediolanis Nazarus, Celsus; apud Maceriam Aquileiam Hermagoras episcopus, Fortunatus diaconus, cum Constantia. Orosius prespiter sic (vii, 7): « At vero Nero, postquam Galbam in Ilispania imperatorem creatum ab exercitu cognovit, totus animo ac spe concidit; • siquidem Petro in urbe Roma interfecto et Christianis penarum diversitate laniatis, de Hispania ilico Galba surrexit. (0ros. Hier.) Cumque iude Nero incredibilia perturbandæ, immo ignominiosissime subruendæ rei publicæ mala moliretur, hostis a senatu pronuntiatus, et ignominiose fugiens, ad quartum ab Urbe lapidem, id est ad quartum miliarum, in suburbano libertini sui, inter Salariam el Numentanam viam, semetipsum occidit, ætatis 52. anno, in quo omnis familia Augusti consumpta est. Romanorum 7. Galba Servius, mox ut mortem Neronis comperit, Itomam venit. (Oros. vii , 8. H. Rom.) Qui cum antiquissimae nobilitatis senator anno 63. ætatis esset, ab Hispanis et Gallis electus, mox ab universo exercitu libenter acceptus est. Nam privata ejus vita insignis erat militibus et militaribus ac civilibus rebus, saepe consul, sepe pro

[ocr errors]

(Oros.) Romanorum 8. Lucius, qui et Otho, Galb^ et Pissone Romæ interfectis, inter tumultus cedesqub intravit imperium. (II. Rom.) Hic matre erat nobilior quam patre, neutro tamen obscuro; in privata vita mollis et Neronis familiaris, in imperiô documentum sui non potuit ostendere. Nam cum Otho Galbam occidit, a Germanis Witellius fa*ti*s est imperator. (Onos.) 0uho ergo cum mox creatum imperalorem in Gallia per Germanicas legiones Vitellium comperisset, l;ellum civile molitus est. Cum autem tribus primium levibus preliis, hoc csl uno apud Alpes, alio circa Placentia, tertio circa locum quem Castoris vocant, contra Walentem ei Cinna Witellianos duces congressus victor exstetisset (Jos. De bello. Jud. v, 8, H. Rom.) quarto apuil Betriacum preleio, cum advertisset suos vinci, cum ingentes tamen copias liaberet, et petentibus militibus ne tam cito de eventu belli disperaset, dixit se taiiti non esse, ut propter eum bellum civille oriretur. Anno 58. ætatis, imperii autem die 90, quam' imperare ceperat, sese interfecit; hoc est usque in mense Octobrem, in eodem anno quo Galba occissus sit. Cui successit Witellius. IRomanorum nonus rex Vitellius regnavit mensibus 8, diebus 8, usque octobrem mensem, in anno 40. post passionem. 74. 1. [lii] (IIier.) Vespasianus 2. et Titus 2. His consulibus, Cassiodoro teste, Wespasianus apud Judeam ab exercitu imperator apellatus est. (Onos.)

C Vitellius, occisso Othone, potitus imperio, cum suis

0thonisque militibus ingenti gloria victor Romam advenit. (H. Rom.) Hic familia lionorata ortus mag's quam nobili. Namque pater ejus non admodumi clare natus, tres tamen ordinarios gessit constilatus. Hic cum multo dedicore et gravi sevitia notabilis, precipue ingluvie et voracitate vitam humanam propriis malis aggravavit; quippe cum de die sæpe quarto vel quinto fertur epulatus. Notissime certe cena memoriæ mandala est, quam ei frater Vitellius exibuit, in qua super ceteros sumptus 2000 piscium et 7000 avium appossita traduntur. Hic cum Neroni similis esse vellet, et id adeo se proferret, ut etiam exsequias Neronis, quæ humiliter sepultæ erant, honoraret. (Onos.) Qui cum de Wespesiano

consule, frequenter dux gravissimis bellis. Huius D comperit, primum molitus est deponere imperium; scalas graduum minutissimorum ictuum crebrisque A est eversa, ita ut solo coequaretur. » Haec nieroni.

loreve imperium bono cepit exordio, nissi propensior erat ad severitalem. Orosius sic (vii, 8): « Cumque omni avaritia, sevitia segnitiaque offenderet, sibi Pisonem nobilem industriumque adolescentem in filium atque in regnum adoptavit. (H. Rom.) Cum quo insidiis Othonis in medio urbis Romæ foro capite truncatus est, mense septimo, septemque diebus sui imperii; et sepultusque est in suis ortis, qui sunt via Aurelia, non longe a Roma. » Hæc Orosius. Hic igitur regnavit usque mensem Julium, in anno 50. post passionem, juxta temporis ratioiuem. 73. 1. [li] (Hier.) Vcspasianus et Titus. M. Faväus Quintilliantis Itomam a Galba perducitur.

sed postea a quibusdam animauis, Sabinum, Wespasiani fratrem, nihil tum mali suspicantem, cum ceteris Flavianis in Capitolium compulit. Succensa itaque templo, et mixta simul flamma ruinaque, omnes in unum pariter interitum atqne tumultuni dedit. Post deficiente in Wespasiani nomine, et ab exercitu suo destitutus, appropinquantibusque jam hostibus trepidus, cnm se in quan !am proximam Palatio eellam contrusisset, turpissime inde pro. tractus est, et per viam et Urbem puplice nudus super terram, erecta coma et capite ei subjecto ad mentum, et passim fimum in os ejus conjcctantibus carnificibus, in forum deductus est, et ad pectus ab omnibus oviis appetitus; postremo apiid Gemonias compunctionibus, gladio stercore involuto, excarnificatus, est, et inde unco tractus, in Tiberem projectus, commune etiam sepultura caruit. (H. Hom. et Oros.) Witellius vero occissus est 5. die mensis 0ctobris, Josephe Judeorum historico teste el tunc vivente. (De b. Jud. v, 15.) Eusebius sic. * Galba 7. meuse imperii sui in medio Romanæ urbis foro capite truncatur. (Hier.) Otho 3° regni sui mense apud Wetriacum proprio manu occubuit. Witellius 8. mense sui imperii a Vespasiani ducibus occissus, in Tiberim projecitur. » Hæe Eusebius. Hoc autem tempus inter Neronem et Vespasianum mec Eusebius necque etiam Beda supputat. (Oros.) Multis autem et nefaris modis post (Jos. l. l.) complures dies a Vespasiani militibus, id est ab Antonio Primo et Martiano, qui Vitellium occiderunt, ducibus Wespasiani, adversum senatum populumque Romanum indiscreta , cede sævitum est. (0nos.) Wespasianus autem (Jos. ib. vii, 9) cum Judeos in urbe Hierusolimorum, precipue ob diem festum paschæ congregatos, obsidione clusisset, cognita morte Neronis, lortatu plurimorum regnum **° et ducum, maxime Josephi Judeorum ducis sententia — qui eaptus cum in vincula coiijiceretur, constantissime dixit, sicut Suetonius refert, continuo se ab eodem Vespasiano sed imperatore solvendum,— iinperium adeptus (Hier.), bellum Tito filio commendans, Romam per Alexandriam proficiscitur. (0Ros.) Sed cognita morte Witellii, paulisper Alexandrie substitit.

Titus vero ab exercitu pronuntiatus est imper auor. C

Muros urbis universos solo coequavit. 600 milia Judeorum interfecta eo bello, Cornelius et Suetonis referunt. Josephus vero Judeus, qui ipse prefuit bello et apud Vespasianum post predictum imperium veniam gratiamque meruit, scribit, undecies centeua milia gladio et fame perisse. Reliquias autem toto orbe dispersas , numero 900 milia, narratur. — Vespasianus et Titus imperatores appellati. (Cf. Hier.) I{omanorum 10. Vespasianus secundum omnes regnavit annis 9, menses 11, dies 22, hoc est usque Kalendas Oclimbr. in anno 50. post passionem. 75. 1. [liii] (Hier.) Vespasianus 5. et Nerva. Capitolium Rome incensum. 76. 2. [liv] (HiER.) Vespasianus 4. et Titus 3. His consulibus a Tito, filio Vespasiani, Judea capta est. Ut Josepus dicit, undecies et centena milia fame et gladio perierunt et centum milia captivoruin sunt venditi. Evangelium secundum Matheum : • Amen dico vobis, non relinquetur hic lapis super lapidem, qui non destruetur (Matth. xxiv, 2). » Hieronimus sic : • Juxta historiam manifestus est sensus, quia 42. anno post passionem, sub Vespasiano et Tito, ipso cum templo magnificentissimo civitas funditus

[ocr errors]

mus. In anno ergo 42. post passionem, hoc est eum anno passionis, in quo incepit Wespasianus annum 2, capta est Hierusalima, in diebus paschæ, Josepho teste et ibi presente. [Sanctus *** quoque Spiritus per os David sic : • Quanta malignatus est inimicus in sancto, et gloriati sunt qui oderunt te in medio paschæ » et reliqua.] Cum enim noluerunt verti ad penitentiam, Domino eos exspeetante per annos 40, dignum erat ut in tempore quo occiderunt Dominum etiain ipsi occiderentur. Pascha enim ilel)reorum anno predicto contigit quarta*feria, in qna eongregati sunt omnes principes sacerdotum et seniores populi in atrium principis sacerdotum, qui dicebatur Caliphas, et concilium fecerunt ut Jesum dolo tenereni et occiderent (Matth. xxvi, 3, 4). Nostrum auteim-pascha 8. Kal. Aprilis, in quo crucifixerunt Dominum, in quibus Titus hiisdem diebus capit cjvitatem, deinde templum iucendit, muros urbis universos solo coequavit; et undecies centena milia gladio et fame periisse scribil Josephus Jndeorum historicus et tunc presens, et centum milia captivorum vendita et 90 milia dispersa. Ideo autem tanta multitudo Hierusalem erat tunc, quia ex omni Julea ad templum in diebus azinorum confluebant (ef. Oros. et Ilier.). 77. 3. [lv] Vespasianus 5. et Titus 4. 78. 4. [lvi] Vespasianus 6. et Titus 5. [Cod. in margine. Quartus decennovenn. cyclus incipit indict. 15]. 79. 5. [lvii] Vespasianus 7. et Titus 6. vespasiamus Capitolium edifieare orsus est. In Alexandria facta est seditio. Achaia, Aliciarchodus ***, Bizan. tium, Samus, Trochia Celicia, Commagine, quæ liberæ antea et sub regibus amicis erant, in provincias redactæ. 80. 6. [lviii] (HiER.) Commodus et Rufus. Colossus erectus est, altitudinis habens [pedes ***] centum septem. 81. 7. [lix] (IIiER.) Vespasianus 8. et Titus [ 7 ]. Asconius Pedianus scriptor historicus clarus habetur, qui 73° aetatis suæ anno captus luminibus, 12 postea amnis in supremo omnium honore consenescit. 82. 8. [lx] (Ilier.) Wespusianus 9. et Titus 8. Gabianus rethor [nomine ***] celeberrime in Gallia docet. 85. 9. [lxi] (Hieh.) Silvanus et Werus. Tres civitates Cipri terræ motu corruerunt. Lues ingens Rome facta, ita ut per multos dies in efemeridem 10 milia ferme mortuorum hominum efferentur. 84. 10. [lxii] (IIier.) Domitianus et Messalianus. Vespasianus colonias deduxit. Apollinaris episcopus ad Ravennam missus, passus. (Reg.) Wespasianns profluvio ventris in villa propria circa Sabinos obiit,

VARIÆ LECTIONES.

**° lege regum. '** signo posito, summo in margine adscripta snnt, prima manu ut videtur, f. Desunt

[ocr errors]

*** post add. sec. manu M.

*** add. rec. manu M.

69. aetatis anno. (Hiem.) [Et Titus sibi successit, his A Duo menses aliter appellati, Septimber Gera/anicus

consulibus, Cassiodoro teste.]

'{omanorum 11. Titus, filius Vespasiani, juxta historiam Romanam, regnav't annis 2, mensibus 8, diebus 20, hoc est usque Kal. Junii, in anno 53. post vassionem Domini.

85. f. [lxiii] (HiER.) Domitianus et Rufus. Titus, filius Vespasiani, in utraque lingua diseruissiimus fuit et tantæ bonitatis, ut, cum quadam die recordatus fuisset in cena nihil se in illo die cuiquam pre. stitisse, dixerit : • Amici, liodie diem perdidi. » Mons Wespius ruptus, in verlice tantum ex se jecit *** iiicendi, ut regiones vicinas et urbes cum hominibus exureret.

86. 2. [lxiv] (IIiER.) Domitianus 5. et Sabinus. Titus Musionium Rufum philosophum de exilio revocat. Titus amisitheatrum Romæ ædificat, et in de«licatione ejus quinque milia ferarum occidit. Rome plurimæ æles incendio concremantur. Titus ob insignem mansuetudinem delicias humani generis appellatus est. Titus obiit in villa, qua et pater, anao ætatis 42, imperii autem anno 2, mense 8, die 20, secundum historiam Romanam. Cui successit frater ejus junior Domitianus, [predictis consulibus, Cass iodoro teste].

I{omanorum 12. Domitianus regnavit annis 15, mensibus 5, secundum [omnes], hoc est usque ad kal. Novembris, in anno 68. post passionem. Sub quo hi consules.

87. t. [lxv] (IIiER.) Domitianus 4, et Rufus. Demitiani uxor augusta appellatur. [Cletus his consulibus passus est 6. Kal. Maii, secundum gesta pon'ificum.]

88. 2. [i.xvi] (HiER.) Domitianus et Dolabella. Decreto senatus Titus inter deos refertur.

89. 3. [lxvii] (IIiER.) Domitiamus 6. et Rufus 4. Domitianus iunuchos prohibuit. Tres virgines Wcstæ ob stuprum damnatæ. [Linus papa ann. 11.]

90. 4. [lxviii] (IIiER. ***) Flavius et Trajanus. {Plurimos senatorum Domitianus in exilium mittit.

91. 5. [lxiv] (IIiER.) Domitianus 7. et Nerva. Secundiis Alexandrinæ æcclesiæ episcopus constitutus Abilius, qui prefuit annis 15.

92. 6. [lxx] (Hier.) Trajanus 2. et Gabrio. Domitianus templum sine lignorum admixtione construxit. Primus Domitianus dominum et deum appellari se jussit. Nassamones et Daci dimicantes adversus ltomanos victi. Cujus anno 6. Clemens papa in exilium missus, ut videtur, cum annis 9 et mensibus 2 et diebus 10 post Cletum cathedram teneret (Lib. pont.).

95. 7. [lxxi] (HiER.) Domitianus 8. et Saturninus.

[ocr errors]

et 0ctober D0:mitianus. Ancletus papa post Petrum 2. Clementi successit, annis 10, ipse ita teste : Decretalis epistola Amcleti papæ (ep. 1, p. 65). • Ancletus, servus Christi Jesu, in sede apostolica, » et reliqua. Et infra : « Nullus, ut ait beatus Clemens, antecessor noster, * et reli : qua. Alia (ep. 2, p. 68) : « Aiicletus papa universis episcopis in ltalia constitutis. Quoniam apostolicae sedis debitam reverentiam erga me caritas vestra distribuit, » el reliqua. Et post : « Et ut a beato Petro principe sumus instructi, a quo et prespiter sum ordinatus, • et reliqua, * Provinciæ autem multo ante adventum Christi tempore divisserunt maxima ex parte; el postea ab apostolis et beato B Clemente precessore [noslro] ipsa divisio est renovata, » et reliqua. Alia (ep. 5, p. 72) : « Ancletus, servus Jesu Christi, in apostolica sede a Domino consuitutus, et a sancto Petro apostolorum principe prespiter ordinatus. Quoniam actenus de his a beato Petro apostolo et reliquis apostolis et beato Clemente noslro precessore et mattire novimus statutum, del.egare vobis minime possimus. Illi autem, qui in metrapoli a beato Petro, ordinante Domino, et precessore noslro, prediclo sanclo Clemente, sive a nobis constiluti sunt, non oinnes primates esse possunt, * et reliqua. Et post : • Aliæ autem primates civitates, quas vobis conscriptas in quodam tomo mittimus, a sanctis apostolis et a I)eato Clenienle sive a nobis primates predicatores acceperunt. Hæc vero sacrosancta Romana et apostolica ecclesia non ab apostolis, sed ab ipso Douino Salvatore nostro primatum obtiuuit, dicens beato Petro apostolo : • Tu es Petrus, * et reliqua usque « Erunt soluta et in cœlo. » Adhibita est etiam societas in eadem Romana urbe beatissimi Pauli apostoli, vassis 1** electionis, qui uno die unoque tempore glorioso morte cum Petro, sub principe Nerone agonizans, coronatus est. » Et post : « Ait ergo apostolorum princeps beatus Petrus de sancto precessore noslro Clemente, plebibus predicando, docens eas qualiter ei obedire debireut eumque observare : ¢ Si inimicus est alicui Clemens pro actibus suis, vos nolite expeclare, ut ipse vobis dicat : • Cum illo vos nolite amici esse; » sed prudenter observare debetis et p voluntati ejus absque commuuione *** obsecundare, et áre **° vos separate ab eo cui ipsum sentilis adversum, sed nec loqui his quibus ipse non loquatur, ut unusquisque, qui in hac culpa est, dum cupit omnium vestrum amicitias ferre, festinet ciuius reconciliari ei qui omnibus preest; et per hoc redeat ad salutem, cum obedire ceperit monitis presidentis. Si vero quis amicus fuerit his quibus ipse non loquitur, unus est et ipse ex illis qui exterimi

[ocr errors]

*** jecti 4. *** IIoc anno prima manu in dextero margine adnotatur : Vespasianus ann. IX. mcnsibus XI. diébus XX unus; et ita 'in sequentibus imperatoruni nomiua et anni recensentur, qui ad annos vul

guris æræ in dextero parte positos pertinent. • os ab eo Epist.

1*7 i. e. vasis. *** lege commoniuione.

*** ita 1. avertere *.

ware Dei æclesiam volunt, * et reliqua. Ilec Ancletus A per edictum extrudit. Apollonius Tianius et Eufrates

papa ait. Ancletum (123) vero omnino Eusebius pretermissit, quoniam Linus et Cletus, qui non fuerunt papæ, et Clemens auque Anacletus a passione Petri in ultimo anno Neronis usque ad Trajanum non possunt simul sub regibus stare. ln loco annorum enim Clemenuis, quibus post Petrum cum Lino et Cleto, si simul post Petrum vivi fuerunt, vel cum Cleto tautum Clemens cathedram tenuit, Linus et Cletus sunt possiui; et in loco Ancleti papæ, qui post Clementem decem annis successit, Clemens possitus. 94. 8. [lxxii] (Hieh.) Silvanus et Priscus. Quintillianus, ex Ilispania Calagurritanus, primus Rome publicam scolaum et salarium e fisco accepit et clar.uit. 95. 9. [lxxiii] (HiER.) Aspremas et Clemens. Domitianus plurimos nobilium in exilium mittit atque occidit; mathematicos et philosofhos Romana **• urbe pepulit. 96. 10. [lxxiv] (Hier.) Domitianus 9. et Clemens 2. Multa opera in Roma facta, in quibus Capitolium, forum transitorium, divorum porticus, Isium ac Serapium, stadium, horrea piperaza, Wespasiani teiuplum, Minerva Calchidica, odium, forum Trajani ***, iliernæ Trajanæ et Ticianæ, senatus, ludus mautimus, mica aurea. {Ilis consukibus Ancletus papa obiit, secundum gesta pontificum.] 97. 11. [lxxv] (IIiER.) Nerva 2 et Rufus. Domivianus (le Dacis et Germanis triumpliavit. Domitianus

[blocks in formation]

conjuratione occissus est in palatio, anno ætatis 55, et per vispiliones ignobiliter portatus, [el Nerva successit, his consulibus, Cassiodoro teste]. IRomanorum 15. Nerva, Josebio et Beda teste, regnavit anno H, mensibus 4, diebus 8, hoc est usque ad Kal. Martii, in anno 70. post passionem. Sub quo Iii consules fuerunt, teste Cassiodoro. 105. 1. [lxxxi] (IIiER.) Trajanus 5. et 0fitus. Alaxandriæ 5. episcopus Cerdo anuis 11. Senatus decrevit ut omnia quæ Domitiamus statueral ium irr.tum deduceretur. Itaque muhi quos injuste jecerat de exilio feversi, nonnulla bona propria reciperunt. 104. 2. [lxxxii] (IIier.) Senecio 2. et Sura. Aiuut

uantæ superbiæ fuit, ut aureas et argenteas statuas C et apostolum Johannem inter reversos de exilio solu»

sibi in Capitolio poni jussit. 98. 12. [lxxvi] (Hier.) Fulvius et Ve:us. Maxima virginum Westualium Cornelia convicta stupri, juxta legem viva defossa est. Domilianus prohibuit vites in urbibus seri. 99. . 15. [lxxvii] (Hier.) Sabinus et Antoninus. Fl Joseppus vicessimum librum antiquitatum hujus temporis seribit. Domitianus multos nobilium perdidit et quosdam in exikium missit. [Cod. in marg., Persecutio secunda.} 100. 14. [lxxviii] (Hier.) Nerva 3. et Trajanns 3. Secundus post Neronem Domitianus Christianos Persequitur; et sub eo apostolus Johannes in fervensis olei dolium ante portam E.atinam Roime missus (REG., BebA, liief.), sed nihil kessus tamen, quia a eorruptione carnis erat immunis; deinde in Pathmum insulam reHigatus apocalipsin vidit, quam Hirenius interpretatus est. [llis consulibus Clemens papa passus est, secundum gesta pontificum.] 101. 15. [lxxix] *** (Hmem.) Senecio et Palma.*Dowmitianus rursum philosofos et mathematicos ßoni;e

tum, Effhesum revertisse; in qua urbe et hospitiolum et amicos amantissimos sui habebat. (BedA.) Evangelium quoque contra hereticos conscribit. Justus a Tiberiade Judeorum scriptor agnoscitur. (IIier.) Rome passus Eutices, Wictorinus et Mauro; apud Amiterninam urbem Wictorinus episcopus, frater Severini. (ItEG.) Nerva obiit in ortis Salustianis, 72. ætatis anno, cum jam Trajanum adoptasset iu filium, [his consulibus, teste Cassiodoro]. (llier.) Trajanus, Agrippine filius, in Gallis inperator factus, malus lialice in lfispania.

Romanorum 14. regnavit Trajanus amnis 19, mensibus 6, diebus 15, leste omne historico * hoc est usque Kulendus Septembris, in anno 89. post yassionem. Sub quo hi consules fuerunt, teste Cassiodoro.

105. 1. [Lxxxiii] (Hier.) Trajanus 6. et Maximus. Decreto senatus Nerva in deos rehatus,

[cod. in margine. Ciclus sol. incipit.] 106. 2. [i.xxxiv l (cf. Beda.) Senecio 3 et Sura. IIoc anno, id es1 84* incarnationis secundum Dio

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

iissium, in fine diei Dominici subsequente, 6 Kal. A dos. Tertulianus refert in Apollogetico. [Alexanuer

Januarii, posset Johannes dormire.
107. 5. [ lxxxv] (Hier.) Urbanus et Marcellus.
Hirenus *** enim episcopus scribit Johannem apo-
stolum usque ad Trajani tempora permansisse. Post
Ju'm discipuli ejus insignes fuerunt Papias Hiero-
politanus episcopus et Polycarpus Zmirneus et Igna-
tius Antiochenus episcopus.
108. 4. [lxxxvi] (IIiea.) Condidus et Quadratus.
Trajanus de Dacis Scithis triumpavit.
109. 5. [lxxxvu](IIIER.)Commodus et Cerealis.Tra-
janus, victo rege Decibalo, Daciam facit provinciam.
f 10. 6. [lxxxvui] (llieh.) Senecio 4. et Sura 3.
Hiberius **, Sarmatas Orozoenos, Arabas, Bospo-
ranos, Colcos in fidem accepit, Seleuciam et Tesi-
fontem , Bubilonem occupavit et tenuit. In mare
Itubro classem instituit, ut per eam lndiæ fines
VaStaret.
111. 7. [lxxxix] (Iliea.) Gallus et Bradua. Romæ
aurea Domus incenditur. Hoc anno dominicus dies
6 Kal. Jan. contigit, quo forte sanctus Johannes
o!)iit. [Decretalis epistola Evaristi papæ (ep. 2, Conc.
p. 71 ) data est Gallo et Bradua viris clarissimis
consulibus sub quibus passus secundum gesta ponti-
ficum.]
112. 8. [xc] (HiER.) Affricanus et Crispinus. Terre
motu quatuor urbes Asiæ subversæ, Elea, Mirina,
Pitanæ, Cimæ, et Greciæ duæ Opitiorum et Ori-
{Orum.
113. 9. [ xci ] (IIier.) Crispinus 2 et Solenus.
Alexandrinæ ecclesiæ 4 episcopus ordinatus nomine C
Primus annis 11 Evaristus papa obiit 10 Kal. Jan.
114. 10. [xcii] Pisso et Rusticus.
Al. aeander papa 4 post Petrum amnis 10, meu-
sibus 5.
[cod. ad marg. Persecutio tertia.]
(Beda, Eus. Hist. eccl. iii, 152) Trajano Christia-
nos persequente, Simon, qui et Simon, filius Cleopæ,
qui post Jacobum Hierosolimis tenebat episcopatum,
crucifigitur, omnibus mirantibus, el ip. o judice, ut
120 annorum senex crucis suplicium pertulisset.
115. 11. [xciii] (Hier.) Trajanus et Africanus 2.
Ignatius quoque Antiocenæ [æcclesiæ] episcopus
Romam perductus, bestiis traditus; post quem ter-
tius constituitur e; iscopus Oron. Plinius Secundus,
cum quandam provinciam, et in magistratu suo plu-
rimos Christianorum interficisset, multitudine eorum
perterritus, quæsivit de Trajano, quid facto *** opus,
ei nuncians, et preter obstinationem non sacrificandi
et antelucanos coeptus **" ad canendum cuidam
Christo ut Duo, nihil apud eos reperiri; preterea
a I confederandam disciplinam vetari ab his homici-
dia, furta, adulteria, latrocinia et his similia. Ad.
quem commouis Trajanus rescripsit, hoc genus qui-
dem *** inquirendos non esse, oblatos vero punien-

B

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

papa constituit aquam sparsionis cum sale benedictoin habitaculis hominum spargi (L. pont.).].

116. 12. [xciv] (Hier.) Celsus et Crispinus. Plinius. Secundus Novocomensis orator et historicus insignis habeur; cnjus plurima ingenia opera exstant.

117. 13. [xcv] (Hier.) Asta et Piso. Tres Galatiæ. civitates terræ motu erutæ. Pantheon Romæ fulmine. Concrematum.

118. 14. [xcvi] (Hier.) Messala et Pedon. Post. Justum æcclesiæ IIierosolimitanæ episcopatum4 suscepit Zaceus.

419. 15. [xcvii] Æmilius et Vetus. Post ** quem. 5 Tobias; cui succedit 6 Benjamin, ac deinde 7. Johannes, 8 Mathathias; in cujus locum 9 constituitur Pliilippus. 120. 16. [xcviii] (Hier.) Niger et Apronianus. Trajanus, Armeniam, Assiriam et Messopothauiiam fecit provincias. 121. 17. [xcix ] (HiER.) Clarus et Alexander. Judai qui Lybie erant adversus cohabitatores alienigenas dimicant; similiter in Ægypto et in Alexandria; apud Cirinem quoque et Thebaidem magna seditione contendunt ; verum gentilium pars superat in. Alexandria. 122. 18. [c] (IIier.) Adrianus et Salinator. Judeis Messopotamiæ rebellantibus, precepit imperator Trajanus Lissiæ Quieto, ut proviuciam exterminaret; et adversus quos Quietus aciem instruens infinita milia eorum interfecil. Ob hoc procurator Judeæ ab iinperatore decernitur. Salaminam urbem Cipri, interfectis in ea gentibus, subvertere Judæi. 123. 19. [ci] (Adosus Mart.) Adrianus 2 et Rusticus. Alexandri pape passio 5 Non. Mai., Rome via Numentana, ab Urbe miliario 7, cum Eventio et Theodolo presbeteris, sub Trajano imperatore, judice autem Auriliano decollatus; siquidem Adrianus non adhuc imperabat, sicut *** in martirologio legitur. Sixtus papa quintus, annis 10, mensibus 11• Qui constituit in decretis ut sacra misteria non tractentur nisi a sacris ministris, et ut intra actionem missarum a Sanctus, sanctus, sanctus • cantaretur et. reliqua usque v Osanna in excelsis. » (Cf. Lib. pont.) (ited.) Rome passi sunt Clemens et Alexander pape, Quirinus cum filio, Balbina, Sulpicius et Servilianus, Domitilla et Seraphia virgines, Nereus, Achilleus, Ignatius, Antiochenus episcopus, discipulus Johannis. 124. 20. [cu] (Cass.) Servilius et Fulvius. His consulibus, Cassiodoro teste, Trajanus apud §eleuciam Hesauria profluvio ventris obiit, anno ætatis 63. nense 9, die 4. Mensis aulem 9 anni est secundura Latiuos Septimber. (IliER.) Ossa autem Trajani in juruam auream conlata, et in foro sub columna possita, solusque omnium intra urbem sepultus.

VARIAE LECTI0NES.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »