Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

61. 3. [xxxix.] (Hier.) Nero et Vetus. Probus A non. El hanc esse matrcm Jacobi et Josetis, id est Rome eruditissimus grammaticus.

Maria Cleope, uxorem Alphei, hanc dictam Marjain 62. 4. (xl.] (lier.) Nero 2. et Pisso. Statius Jacobi minoris; quæ est inaler Jacobi et Joseph

secundum Matheum.] Ursulus Tolosensis celeberrime in Gallia rhetoricam

65. 7. [xlin.) (Hier.) Pius et Tupilianus. Nero docet.

Rome cithara contendens. 63. 5. (xli.) (HJER.! Nero 3o et Mesala. Nero matrem suam Agrippinam et sororem patris inter 66. 8. (xliv.] (Oros. vii, 7) Macrinus et Gallus.

Nero retibus aureis piscaretur, quæ funibus purpufecit. Terrimolus kome et defectio soliz.

reis extrahebantur. Ante mensam Neronis sulinen 64. 6. [xlil.(Hier.) Nero 4. et Cornelius. Nero

cecidit. tanlæ luxuriæ fuit, ut frigidis et calidis labaretur ungentis. Festo procuratori Judexe succedit Albinus. 67. 9. [xlv.] Crassus et Bassus. Marcus evangelista (Beda.) Jacobus filius Alphei, frater Domini, cum carne exulur sanclo die paschæ, 7 die Kalend. Maii, 30 annis post passionem Wierusolimorum rexisset ut legitur in martirologio : « Marci evangeliza natiecclesiam, octavo Kal. April., sancto die paschæ , vitas 7 Kal. Maii. 1 — (Euseb. Hist. eccl. 11, 15, 16.) a Judeis lapidatur, vindicantes in eo, quod Paulum Hic discipulus el in:erpres sancti Petri apostoli, rointerficere non potuerunt. [B. super actus apostu- B gatus Romæ a fratribus , scripsit evangelium; quoi lorum : Constat quod bealus Jacobus 30 post quanto ceteris tardius inchoavit, lanto in longiora passionem Domini anno suum consun mavil marly

scribendo tempora porrexit. Ab initio enim evangerium. , Petrus 38° id est ultimo anno Neronis passus licæ predicationis, quod per Joannem factum, cepit, est, et Petrus in secunda sua scripsit epistola : « Cer usque ad tempus quo apostoli prelicavere pervenit. tus sum quod velox sit depositio tabernaculi mei, Quod cum Petrus audisset, probavit, el æclesiis secundum quod et dominus noster Jesus Christus legendum sua auctoritale edidit. Quo evangelio significavit mihi per' relevationem 108. Beda : assumpto , idem Marcus, millente Pelro, perrexit « Unde, patet, imminente passione hanc scripsit epi in Ægyptum, et primum Alexandriæ Christum nunstolam, cum multo ante Jacobus migravit ad Domi- tians, constituit æclesiam. Erat autem tanta doctrina num 106. »] Quoniam itaque octavo Kal. April. in vitæque continentia, ut omnes sectatores Christi ad pascha passus sit Jacobus, et hoc in anno 50 post exempluin suum cogeret. Cujus Petrus in prima passionem factum est, juxta lolam æclesiam atque epistola meminit (v, 13), Romam nomine Babilonis omnes historicos satis apparet quod sexto Kal. nominans : « Salutat vos quæ est in Babilone colApril. surrexit Dominus. Hic itaque annus š Neronis lecta , et Marcus filius meus. 1 Quique constitutis el

C ratione temporis, secundum vero falsam supputa confirmatis æclesiis per Libiam, Maricam, HammoLionem Olympiadum, ejus est septimus, in quo antea nicam, Penlaopolim, Alexandriam atque Egyptum juxta Bedam ac Theophilum in octavo Kalend. April. universam , ad ultimum lentus est a paganis (Bedæ Dominum resurrexisse narravimus. Resurrectionem mari.] qui remanserunt in Alexandria. Qui videnenim Christi in hoc anno oclavo Kal. Aprilis sanctus les eum missas facientem, die sancto pascha, 7 Beda sic putat, propter supputationem iniquam cro

Kal. Maii, misserunt funem in collum ejus, et tranicae 107 Eusebii , el post eam suam cronicam compo

hebant eum ad loca Bucoliæ quæ erant juxta mare suit ab incarnatione Domini , sicut ipse dicil. Jacobo sub rupibus, ubi erat æclesia constructa, defluevero passo, in tronum ejus successit suus frater banique carnes ejus [in terram], ac saxa inficiebanSimeon qui el Simon adsumitur. Ii iratres Domini lur sangine. Vespere autem sacto, misserunt eum dicuntur, quia maler eorum Maria, uxor Alphei ,

in carcirem, ubi circa mediam noctem primo angesoror erat Mariæ, matris Domini. Quam Mariam lica vissiialione confirmalus est. At mane, dum Cleopæ dicit Johannes, vel quod Alpheus Cleopas, vel

tracheretur ad loca Bucoliæ, gratias agens (el dicens] post natum Jacobum defuncto Alpleo Maria nupsit , Domine, in manus tuas cominendo spiriliun Cleop.e, cui Symeonem filium genuit; qui Cleopas fuit

D

> obiit, et sepultus est in loco lapidis excissi frater Josephi. [Ilieronimus (adv. Helvirium Op. IV, cum gloria, a viris sanctis, Olavo anno Neronis. II, p. 138)

: Ipsa etiam Maria esi, que Jacobi mi Hæc in martirologio. Quod autem nostrum , non noris scribitur maler, fuit usor Alphci et soror ma Ebreorum pascha celebravit, Marcus leslis est , et Iris Domini; quam Mariam Cleopæ Johannes dicit, a etiam Beda super acla apostolorum ita' : « Conslat palre, vel a gentilitate familiæ, vel alia causa, vel jain apostolum Petrum Rome die dominico resurbinomia fuit. — Fratres Domini appellantur filii ma rectionis domini nostri Jesu Christi pascha celeterlerie ejus Mariæ, qui antea non credentes, postea brasse. Constat etiam hoc, evangelistam Marcum crediderunt; vel unus corum slatim credidit alii diu abco missum docuissc in Ægypto. 1 Hæc Beda

nieum,

108

VARIAE LECTIONES.

106 Ilic sec.

105 lege : revelationem.

manu in marg. inferiore sol. 105, scripta sunt ibique sequuntur : Beatus Petrus secundum gesta pontificum ordinarit duos episcopos, etc. quæ infra ad a. 71. ilerutill scripla siul. e poslen additum esse riderur 1. 108 in margine sec. manu. A verbis fratres Domini eadem manu, sed alio atramenio.

107

[ocr errors]

(Retract. ad. c. xxi). Quoniam igitur indiclione A coris seculi dedilns repcriaris, scl solummodo ac decima incepit primus annus Neronis, in 22. anno Orationem el predicare populo varare stude. 1post passionem, et indictione lerlia, octavus ejusdem Petrus '13 ordinavit duos episcopos, Linum el Cleanius finitur, in anno 33. post passionem, in quo lum, qui presentialiter omne ministeriuin sacerdo7: Kal. Maii Dominico die pascha passus est Marcus, Lale in urbe Roma populo vel supervenientiam exhiet pagani carnes ejus in terram radiebant, tamen berent. Bealus'saulein Petrus ad orationen el preadhuc spirilum relinens usque mane : nonne emical, dicationem populum erudiens vacabal.- (Lit. poni.) quod Christus 6. Kal. Aprilis resurrexit a mortuis ? Linus fuit lempore Neronis, a consulatu Saturnini Pascha enim. 7. Kal. Maii non ante vel post pre el Scipionis usque ad Capilone et Ruso consulibus; dictum annum quam 92 annis habetur. (llier.) martirio coronalus el sepultus juxta corpus beali Post Marcum evangelizain primus Alexandrinæ Petri in Vaticano, 9. Kal. Octobris. Clelus fuit aclesie or linatur episcopus Anianus , qui prcfuit temporibus Vespasiani el Titi, a consulatu Vespaarnis 22.

siani '15 7. in Domitiano 116 5. usque ad Domitiano 68. 10. [XLVI) (Hier.) Silanus ct Paulinus. Perseus 117 et Ruso consulibus, passus et sepultus 6. Kal. obiit anno Xlalis 29. Thereme 109 a Nerone ædifi Maii juxta corpus beati Petri in Vaticano. Clemens calæ quas Neronianas appelavit. Nero Rome in cita- B fuit lemporibus Galbé et Vespasiani, a consulalu rizaruin agone contenlens 118 cunclos superal. M. Tragali el Italici usque ad Vespasiano nono el Tito. Anneus Lucanus Cordubensis poela, in Pissoniana (Cod. in marg. Prima persecutio xcclesize. conjuratione deprehensus, brachium ad seqandas 72. 14. [4] (HER.) Silvanus et Oiho. [llis consuvenas prebuit medico. Nero ut similitudinem Troiæ libus, leste Cassiodoro, Nero Petrum et Paulum et ardentis inspiciret , plurimam partem Romana sesc intersecil.) L. Annius Melas, fraler Senece et urbis aceendit. In Assiæ tres urbes lerræ molu con Callionis, bona Lucani poetæ lilii sui a Nerone prociderunt, Landacia, Iliarapolis , Colassc. Albino merelur. (Beda.) Primus Nero super omnia scelera succedit Florus, sub quo Judei contra Romarios sua etiam primam persecutionem in Christianos rebellaverunt. Junius Gallio, frater Senice, egregius facil, in qua una die bealus Petrus crucifigitur et declamalor, propria se manu intersecil. Non est Paulus gladio ceditur, (anno 38. post passionem]. acla ante Neronem in suam presenten

111 delle (Hier.) Contra Judeos, qui Cesti Florii avaritiam renie.

non ferentes rebellant, Vespasianus magisier mi69. 11. (XLVII) (Hier.) Censinus et Apuleius. Dux litie a Nerone transmillilur. Vespasianus mullas tantum sub Nerone provinciæ factie, Pontus Pole urbes in Judea capit. Flavius Josephus scriptor wiacus et Alpes Cotrix , Collio rege defuncio. Multi C historicus, dux belli Judeorum, cum a Romanis nobilium Rome a Nerone interfecti. Nero in Olym.. interficiendus essel, Vespasiano predixit de morte piade coronatur. Cericas, citharistas, tragados, Neronis et ejus imperio. aurigas vario certamine superans.

Leo secundus, successor Agathonis papæ, in sua 70. 12. (XLVII) (Ilier.) Capito el Rufus. L. Annius decretali epistola sic: « Si autem Petrus princeps Seneca Cordubensis, preceplor Neronis et patruus apostolorum adjutores sibi scivit Linum et Cletum, Lucani poelæ , incisione venarum el veneni hausiu non tamen poleslalem pontificii, animas ligandi vel periil. Rursum Nero Sthinia, Philhia, Aclia cele solvendi normam, eis tradidit; sed Clemen!i sucLrans, inter cericas , tragados el citharizas coro cessori suo, qui scilem apostolicam post eum el punatur. (Linus his consulibus passis 9. Kal. Oclo leslalem pontificalem, tradenti sibi beato Petro bris. Clelus corepiscopus successit annis 12 , m...] apostolo, tenere promeruit. Linum nanque et Cle

71. 13. (XLIX) (HER.) Italicus et Turpilianus. tiim nihil legimus umquam egisse ex pont sicali miNero in expensas centias centena milia dccretu nisterio polestativc, sed quan:um eis a beato Petro senalus, annua subministrat. Nero cum ccleris viris precipiebatur, lanium solummo.lo agebant. , llac insignibus et Octavian uxorem suam interfecit,

Clemens ergo papa prinus post peli

D Cornutumque filosophuin et precrplorem Persii in lionem Romanam æclesiam lenuil, vel cum Lino et exilium fugal "1?. Musonius el Plutharchus filosofi Cleto sicul cum Petro fueral. Post Petrum, imino clari. (Petrus, sicut in gestis pontificum habetur etiam cum Pelro, primus papa sancius Clemens (in quibusdam codd.), Clementem episcopum conse. Romanam regit æclesiam, ipso ita lesle. Decretalis cravil, eique cathedrain et omnem eclesiam dispo epistola Clementis Romani pontificis : « Clemens nendam cominisil, dicens : « Sicut mihi gubernandi Romanæ eclesiæ presul, Jacobo karissimo Hierultradita est a domino meo Jesu Christo polestas solimarum episcopo (epist. 2, LADB. Conc. I. p. 50). ligandi solvendique, ita et ego tibi commillo, uil Quoniam, sicut a beato Petro apostolo accepimus, ordinans dispositores diversarum causarum, per omnium apostolorum principe el patre, qui claves quos aclus eclesiasticos profligalus, lu minime in regni celestis accepii, æqualiter lenere debeinus de

VARIÆ LECTIONES, 109 lege: Therme. lege : conlenilens. 111 lege : presentiam. 115 lngali 1.

118 Eadem supra legunur 1, v. a. 64. 118 Petrů; vero supra. a. 64.

110 Vespani 1.
116.lege : cl Domitiani.

usque Soiano 1. PATROL. CXLVII.,

21

Leo papa.

110

117

119

sacramentis quæ geruntur in sanctis , le ex ordine A Ministri altaris prespeleri sive diaconr ao Bonimicu nos decet instituere. Tribus enim gradibus commissa tales eligantur oflicia, qui ante ordinationem conjusunt sacramenta divinorum secretorum, id est pres ges suas reliquerunt. Quod si post ordinationern pelero, diacono el subminisiro; hi cum timore et ministro contigeril propriæ invadere cubile uxoris, Tremorc reliquias corporis Dominici debent custo sacrarii non intret limina, nec sacrari portilor liat, dire fragmentorum, neque potredo in sacratio, et nec altare contingat, nec ab offerentibus holocaust ricque agalur negligenler, nec portioni corporis et oblationcm suscipiat, nec ad Dominici corporis porsanguinis Domini gravis inferaiur injuria. Communio tionem (accedai), aquam sacerdotum manibus porenim domini nostri Jesu Christi si negligenter rigat, ostiam forinsecus claudal, minora gerat agalor, el non curat admonere oflicia, gravi anache ollicia, urceum sane ad altare vel calicem non suge male perculsus, pro judicio digna humiliationis gerat. Si forle quispiam prespiter sive diaconus plaga feriantur. Cerle tanta in aliari holocausta sacrarii vel veluin vendiderit, noveril se Judze Scaoleranlur, quanta populo sullicere debent ; quod si riothis susceplurum penam. , El postea ita conclu remanserint, in crastinum non reserventur, scd dit Clemens : 1 His ergo bene parele sententiis; cum timore et iremore clericorum consumantur. ne quis hæc precepta minime credat implenda, et Qui autem residua corporis Dominici, quæ in sa. B judicii Dei ignis æterni lormenta sustineat, qui crario relicta sunt, consumunt, non statim ad æclesiastici operis sacra neglexerit. Hæc ergo, frater communes accipiendos cibos conveniant, nec pulent Jacobe, de ore sancti Petri jubentis audivi. Si quis sanctæ portioni commiscere cibum, qui per aquali. liæc precepia non integra custodierit, sit anathema culos digeslas in secessum defunditur. Si igitur usque ad adventum domini nostri Jesu Christi. Hæe mane Dominica pars porrigalur, usque ad sestam precepta a sancio Pelro apostolo accepi, et libi, jejunent ministri, qui eam consumpseriril; et si karissime fraler Jacobe, insinuare curavi, ut sertertia vel quarla hora acceperint, jejunent usque ad vari omnia precipias sine macula. Si quis audierit vesperum. Sic secreta sanctificatione æterna cu le, utilis minister erit Jesu Christi. Qui aulem non stodienda sunt sacramenta. De vassis sacris sane ita audieril le, immo loquentem Dominum per le, ipse gerendum est : Altaris palla, cathedra, candelabrum sibi damnationem adquirit. Omnipolens Deus, karisel velum, si fuerint velustale consumpla, incenden sime frater, sua le protectione custodial, atque ad lur; quoniam non licel ea quæ in sacrario !uerunt celestis remunerationem patriæ cum multiplici ani. male iraclari; sed incendentur. Cineres quoque marum fructu perducat. Deus te iterum ilerum:que corum in babtisterio inferantur, ubi pullus Transilus incolomem custodiat, reverentissime fraler. Amen. ,

C habeatur, aut in pariete vel in fossis pavimentorum Alia decretalis epistola Clementis Romani episcopi, jacientur, ne introeuntium pedibus inquinentur. successoris Petri (epist. 3, ib., p. 53) : « Clemens Nemo per ignorantiain clericus palla morluum cre urbis Romæ episcopus, , el reliqua. Et infra sic : dat obvolvendum, vel scapulas operiere diaconus De quibus et bealus Petrus, instructor el ordivelit; de his quæ fuerint in aliare. Qui feceril vel nalor noster, , Et paulo post : « Hæc apostoli a Jevilor, si diaconus, triennio et sex mensibus a Domino acceperunt el nobis tradiderunt. Hæc nos Dominico erit altari, gravi percussus anathemale, docemus, vobisque hiec omnibus absque reprehenremovendus. Quod si clericos prespiter non admo sione tenere et docere, quibus agendum est, mannucril, 10 annis et 5 mensibus excommunicatus sil.

damus. » El post : « Dominus noster Jesus ChriQui non docuit eos de his, el postea cum grandi slus inillens discipulos suos, precepit nobis, in quahumilitale matri reconcilielur xcclesie. Pallas vero

cumque civilale intraveritis, dicile : « Pax huic el vela sanctauarii 118 diaconi cum humilibus mini

domui, el reliqua. Alia epistola: «Clemens Romane siris intra sacrarium lavent, ne forle puivis Domi

urbis episcopus karissimis fratribus Julio et Junici c. poris foras extra sacrarium male decidai, liano,) et reliqua. Alia epistola (epist. 5, ib., p. 61): sindone foris delata, et erit hoc operanti peccalum; p < Dilectissimis fratribus et condiscipulis Hierusoideo in sacrario ministris precipimus cum omni dili lomis, cum karissimo fratre Jacobo episcopo habigentia custodire. Pelvis nova, munda, cui nihil

(antibus, Clemens episcopus,) et reliqua. Hæc dixit aliud langat ad Dominici altaris (cúllum), ubi pallie

sanctus Clemens. Sanctus ergo Clemens non lavenlur. Vela aute!n non ipsa, sed in alia laventur.

lanlum successor beati Petri fuit, sed etiam viPrecipimus etiam, ne extra' æclesiam sive laico de

vente Jacobo, novem annis ante passionem Perri, fragmentis oblationum ponatur ad niensam. Unde Romanam cathedram tenuit, juxta scripturam et scis lu, qui passim sacrarii panes indignis impendis, deinde post Petrum 21, id est 12 cum Cleio vel cum unde nosti, si a mulieribus mundi sunt hi quibus Linio el Clelo, el 9 annos post eos, usque dum in impendis? Hinc el David, interrogatus ab Abimelech exilium missus est. Si sanctus Clemens papa fuit sacerdole, cum se mundum ante triduum profile lunc, quando decretalem istam epistolam sancio relur a muliere, panes propossilionis manducavit. Jacobo conscripsit. Nullius autem legitur decretalis

VARIE LECTIONES. 119 parāle 1'

41% ila 1.

epistola aissi pap.z. Qui anni novem ejus impu- A (Oros.) Romanorum 8. Lucius, qui et Olho, Galta tantur, quasi post Clelum tantum ipsis solis cha et Pissone Roma intersectis, inter lumullus cedesquo thedram teneret, el prelermillilur Anclelus papa intravil imperium. (H. Rom.) Hic matre eral nosecundus, post Pelrum decem annis sedens, quia bilior quam palre, neutro lamen obscuro; in prem non possunt sub regibus subputari usque ad 'Traja vala vila mollis el Neronis familiaris, in imperio num imperatorem papæ quatuor. Jacobus enim in documentum sui non poluit oslendere. Nam cum anno trigesimo post passionem, et Petrus 39, passus Oibo Galbam occidit, a Germanis Vilellius falls sil. Trajanus etiam in anno 70, post passionem re est imperator. (Oros.) Otho ergo eum mox crealuit gnare cepil. Sub quo passus est sanctus Clemens. imperatorem in Gallia per Germanicas legiones Nullum aulem gravi anathemale senicnliæ per Vitellium comperisset , bellum civile molitus est. cussisset sanctus Clemens, nec episcopali poleslale Cum autem tribus primum levibus preliis, hoc est selis apostolicæ dicendo : 1 Sil anathema. ,

uno apud Alpes, alio circa Placentia , tertio circa Linus ex preceplo beati Pelri precepit (H. pont.), locum quem Castoris vocant, contra Valentem er ne mulier invelalo capile æclesiam intrel. Cujus Cinna Vilellianos duces congressus viclor exslelisPaulus in epistola ad Thimotheum meminit (Apon. set (Jos. De bello. Jud. v, 8, H. Rom.) quarto apuit Marl.); qui etiam martirio 6. Kal. Decembris co- B Betriacum prelcio, cum advertisset suos vinci, cum ronalur (II Tim. iv, 21). Romæ passi Processus, ingentes lamen copias haberet, el petentibus miliMartinianus, el 47 qui bablizali sunt a bcato Petro, libus ne lam cilo de eventu belli disperasel, dixit so et in custodia Mamorlini relrussi, Torpes, Mar lanli non esse, ut propter eum bellum civille orire. cellus, Apuleius ; in Alexandria Marcus evangelista lur, Anno 38. iclalis, imperii autem die 90, quanti' octavo anno Neronis; Mediolanis Nazarus, Celsus; imperare ceperai, sese interfecit; hoc est usque in apud Maceriam Aquileiam Hermagoras episcopus, mense Octobrem, in eodem anno quo Galba occisFortunalus diaconus, cum Constantia.

sus sit. Cui successit Vitellius. Orosius prespiter sic (vii, 7): « At vero Nero, Romanorum nonns rex Vitellius regnavit mensibus postquam Galbam in Hispania imperatorem creatum 8, diebus 8, iisque octobrem mensem, in anno 40. ab exercitu cognovi!, lolus animo ac spe concidil;) post passionem. siquidem Petro in urbe Roma interseclo et Chri 74. 1. (Lu] (Hier.) Vespasianus 2. el Titus 2. slianis penarum diversilale laniatis, de Hispania ilico His consulibus, Cassiodoro leste, Vespasianus apud Galba surrexit. (Oros. Bier.) Cumque inde Nero Judeam ab exercitu imperalor apellatus est. (Oros.) incredibilia perturbandæ, immo ignominiosissime Vitellius, occisso Othone, potilus imperio, cum suis

С subruendæ rei publicæ mala moliretur, hostis a Othonisque militibus ingenti gloria victor Romam senatu pronuntiatus, et ignominiose fugiens, ad advenil. (H. Rom.) Hic familia lionorala ortus mag's quarluni ab Urbe lapidem, id est ad quartum mi quam nobili. Namque pater ejus non admodum Jiarum, in suburbano libertini sui, inler Salariam clare natus, tres tamen ordinarios gessit cons!! • el Numenlanam viam, semetipsum occidit, ætatis lalus. Hic cum mullo dedicore et gravi sevltia nola32. anno, in quo omnis familia Augusti consumpla bilis, precipue ingluvie cl voracitale rilam humananı est.

propriis malis aggravavil; quippe cum de die sæpe Romanorum 7. Galba Servius, mox ut morlem quarto vel quinto fertur epulalus. Notissime cerle Neronis comperit, Romam venit. (OROS. VII , 8. cena memoriæ mandala est, quam ei frater Vitel11. Rom.) Qui cum antiquissime nobilitatis senator lius exibuit, in qua super ceteros sumplus 2000 pisanno 63. ætatis essel, ab Hispanis et Gallis electus, cium el 7000 avium appossila traduntur. Ilic cum mox ab universo exercitu libenter acceplus cst. Neroni similis esse vellet, et id adeo se priserrel, Nam privata ejus vila insignis erat militibus el mi. ut eliani exsequias Neronis, quæ humiliter sepullæ litaribus ac civilibus rebus, sæpe consul, sepe pro erant, honorarel. (Oros.) Qui cum de Vespesiano consule, frequenter dux gravissimis bellis. Hujus D comperii, primum molitus est deponere imperium; breve imperium bono cepit exordio, nissi propensior sed postea a quibusdam aniinaliis, Sabinuin, Veseral ad severitalem. Orosius sic (v11, 8) : « Cumque pasiani fralrem, nihil lum mali suspicantem, cum omni avaritia, sevitia segnitiaque offenderet, sibi celeris Flavianis in Capitolium compulit. Succensa Pisonem nobilem industriumque adolescentem in itaque templo, el mixta simul flamma ruinaque, Glium alque in regnum adoplavil. (H. Rom.) Cum omnes in unum pariter interitum atque tumulluni quo insidiis Othonis in medio urbis Romæ foro dedit. Post deficiente in Vespasiani nomine, et ab capite truncatus est, mense septimo, septemque exercitu suo destitulus, appropinquantibusque jam diebus sui imperii; et sepultusque est in suis ortis, hostibus trepidus, cum se in quan:lam proximam qui sunt via Aurelia, non longe a Roma. , Hæc Palalio cellam contrusisset, liirpissiine inde pro. Orosius. Hic igitur regnavil usque mensem Julium, tractus est, el per viam et Urbem puplice nudus in anno 39. post passionein, juxta lemporis ratio super terram, erecla coma el capile ei subjecio ad jiem.

mentum, et passim limum in os cjus conj«c'antibus 73. 1. [L] (Hier.) Vespasianus et Titus, M. F: carnisicibus, in forum deductus est, et ad pectus ab vius Quintilianus Romam a Gatba perducitur. omnibus oriis appelilus; postremo apud Gemonias

190

scalas graduum minutissimorum ictuum crebrisque A est eversa, ita ut solo coequarelar. » Hicc hieroni compunctionibus, gladio stercore involuto, excarni inus. In anno ergo 42. post passionem, boc est cum licatus est, el inde unco Iraclus, in Tiberem pro anno passionis, in quo incepit Vespasianus annum jectus, commune etiam sepultura caruil. (H. Rom. et 2, capla est Hierusalima, in diebus paschæ, Josepho Oros.) Vitellius vero occissus est 3. die mensis Oc leste el ibi presente. (Sanclus 181 quoque Spiritus Lobris, Josephe Judeorum bistorico leste el lunc per os David sic : « Quanta malignalus est inimicus vivenle. (De b. Jud. v, 13.) Eusebius sic . . Galba 7. in sancio, el gloriati sunt qui oderunt le in medio meuse imperii sui in medio Romanæ urbis foro ca paschæ » et reliqua.] Cum enim noluerunt verti ad pile truncatur. (Hier.) Otho 3o regni sui mense penitentiam, Domino eos cxspeelanle per annos 40, apud Vetriacum proprio manu occubuit. Vitellius 8. dignum erat ut in lempore quo occiderunt Dominum mense sui imperii a Vespasiani ducibus occissus, in eliain ipsi occiderentur. Pascha enim Hebreorum Tiberim projecitur. ) Hæc Eusebius. Hoc autem anno prediclo contigit quarta seria, in qua congrelempus inter Neronem el Vespasianum nec Euse gali sunt omnes principes sacerdotum el seniores bius necque etiam Beda supputat. (Oros.) Multis populi in atrium principis sacerdotum, qui dicebatur autem el nefaris modis post (Jos. l. l.) complures Cabiphas, et concilium fecerunt ut Jesum dolo dies a Vespasiani militibus, id est ab Antonio Primo B tenerent el occiderent (Matth. XXVI, 3, 4). Nostrum el Marliano, qui Vitellium occiderunt, ducibus Ves aulem pascha 8. Kal. Aprilis, in quo crucifixerunt pasiani, adversum senatum populumque Romanum Dominum, in quibus Tilus hiisdem diebus capit ciindiscreta cede sævilum est. (Oroso) Vespasianus vitalem, deinde lemplum incendit, muros urbis autem (Jos. ib. vii, 9) cum Judeos in urbe Hieru universos solo coequavit; el undecies centena milia solimorum, precipue ob diem sestum paschæ con gladio el fame periisse scribil Josephus Indeorum gregalos, obsidionc clusisset, cognila morle Ne historicus et iunc presens, et centum milia captivoronis, lorlalu plurimorum regnum et ducum,

rum vendita et 90 milia dispersa. Ideo aulem lanila maxime Josephi Judeorum ducis sententia qui

multitudo Hierusalem cral lunc, quia ex omni Judea eaplus cum in vincula conjiceretur, constantissime ad templum in diebus azimorum confluebant (el. dixit, sicut Suetonius refert, continuo se ab eodem

Oros. et Hier.).
Vespasiano sed imperatore solvendum,-imperium 77. 3. [lv] Vespasianus 5. el Tilus 4.
ach.plus (Hier.), bellum Tilo filio commendans, 78. 4. [lv] Vespasianus 6. et Titus 5.
Romam per Alexandriain proficiscitur. (Oros.) Sed

(Cod. in margine. Quartus decennorenn. cyclus cognila niorte Vitellii, paulisper Alexandrie substitit. incipit indict. 15).

с Titus vero ab exercitu pronuntiatus est imperator.

79. 5. (Lvn) Vespasianus 7. et Tilus 6. VespasiaMuros urbis universos solo cocquavit. 600 milia

nus Capitolium edificare orsus est. In Alexandria Judeorum interfecla eo bello, Cornelius et Suelonis

facta est seditio. Achaia, Aliciarchodus ***, Bizan. referunt. Josephus vero Judeus, qui ipse prefuil lium, Samus, Trochia Celicia, Commagine, quæ bello el apud Vespasianum post prediclum imperium

liberæ antea el sub regibus amicis erant, in provine

cias redaclic. veniam gratiamque meruil, scribit, undeeies centena milia gladio el fame perisse. Reliquias autem

80. 6. (LVI) (Huer.) Commodus et Rusus. Colostoto orbe dispersas , numero 900 milia , narra

sus erectus est, altitudinis habens (pedes 198) centum tur. - Vespasianus et Titus imperatores appellai. seplem. (Cr. Hier.)

81. 7. (L1x) (liER.) Vespasianus 8. et Titus (7). Romanorum 10. Vespasianus secundum omnes

Asconius Pedianus scriptor historicus clarus habetur, regnavit annis 9, menses 11, dies 22, hoc est iisque qui 73• Platis suæ anno captus luminibus, 12 Kalendas Octimbr. in anno 50. post passionem.

postea annis - in supremo omnium honore conse75. 1. (Lili) (Hier.) Vespasianus 3. el Nerva.

nescit. Capitolium Rome incensum.

82. 8. [Lx] (llier.) Vespusianus 9. et Titus 8.

D 76. 2. (LIV] (HIER.) Vespasianus 4. et Titus 3. His

Gabianus relhor (noinine 19) celeberrime in Gallia consulibus a Tilo, filio Vespasiani, Judea capla est.

docet. Ui Josepus dicit, undecies el centena milia fame et 83. 9. (LxIJ (Hier.) Silvanus el Perus. Tres civigladio perierunt et centum milia captivorum surt lales Cipri terræ motu corruerunt. Lues ingens venditi. Evangelium secundum Matheum : « Amen Rome facta, ita ut per mullos dies in efemeridem dico vobis, non relinquelur hic lapis super lapidem,

10 milia ferme morluorum hominum efferențur. qui non destruetur (Malth. xxiv, 2). Hieronimus 81. 10. (LX) (llier.) Domitianus et Messalianus. sic : « Juxta historiam manisestus est sensus, quia Vespasianus colonias deduxit. Apollinaris episcopus 42. anno post passionem, sub Vespasiano el Tilo, ad Ravennam missus, passus. (Reg.) Vespasianus ipso cum templo magnificentissimo civitas funditus profluvio ventris in villa propria circa Sabinos obiil,

VARIÆ LECTIONES. 120 lege regum.

1" signo posilo, summo in margine adscripta sunt, prima manu ut videtur, 1. Desunt 2. 118 lege Lycia, Rhodus. post add. sec. mianu 1. 195 Add. rec, manu 1.

« VorigeDoorgaan »