Pagina-afbeeldingen
PDF

conai in fiierusolimam cum Barnabo adsumto A Romanorum 5. Claudius regnarttrannis 14, men

Tito, et contuli cum illis eugelium, quod predico in gentibus , et reliqua. Ubi numefus ipse quâ ** possuit recensendus est annorum. « Scimus enim Petrum et Paulum apost9; los anno post passionem Domini 58, id est s* ultimo Neronis anno, passos fuisse martirium, et l)eatum Petrum Itome 25 ai;nis sedisse episcopalem cathedram, et 25 anni et 14 non 38 sëd 59 faciunt. Sequitur ergo ut beatus Petrus eodem 14 post passionem Domini anno, quo eum in llierúsoliinis all0quitur Claudiuis °° , quarto Clauli cesaris ánno, I{omam venisse credamus, simtilque, nisi fallor, hac expositione Paulum apostolum eodem quo Dominus passus est et resurrexit. . . . si ad fidem vênisse probatur. • ] 41. 2. [xix.] (HiER.) Julianus et Asprenas. Flaccus Acilius prefectus Egipti Judeos calamitatibus premit, consentiente Alexandriæ populo et crebro adversus eos clamoribus personante, sinagogas quoque eorum imaginibus, statutis *°, aris et victimis polluil. Filo scribit in libro, qui et Flaccus, hec omnia se presente gesta, ob quæ etiam legationem ad Gaium ipse suscepit. (BEDA.) Herodes tetrarcha et ipse amicitiam Gaii petens, agente Ilerodiade sua uxore, ltomam venit, sed accusatus ab Agrippa *etrarchiam perdidit ; fugiensque in Hispaniam cum Herodiade, merore periit [pro letitia in decol!alione sancti Johannis baptisle].

[cod. in margine, Ciclus secundtis dec. incipit indictione septima.] 42. 3. [xx.] (Hier.) Publicula et Nerva. Gaius

sibus 7, diebus 28, et hoc est usque Kal. April., in anno vigessimo quinto post passionem. (CAss.) Sub quo hi consules fuerunt : 45. M. [xxiii.] (HiER.) Claudius cesar 2. et Saturminus. Hic est Claudius, patruus Drussi, qui apud Magantiacum monumentum habet. 46. 2. [xxiv.] (HiER.) Saturninus 2. et Venustus. Eusebius sic: Petrus apostolus. cum primus Antiochiam ecclesiam fundasset, Romam mmittitur ; ubi evangelium predicans 25 annis, episcopus ejusdem urbis perseverat. 47. 5. [xxv.] (IIier.) Tiberius et Gallus. Marcus evangelista, interpres Petri, Ægipto et Alaxandria Christum predicat. Primus Antiochiæ episcopus ordinatur Evodius. 48. 4. [xxvi.] (Hier.) Crispinus et Taurus. Agrippa rex Judeorum annis septem imperans, obiit ; post quem filius suus Agrippa a Claudio in regnum comsuituitur. Prolhetia Agabi, qua iu actis '°* aposlolorum famem in toto orbe dixerat futuram, sub Claudio expletur. Hæc Eusebius. [cod. in marg. Annus 15 Tiberii secundum cronicam Euse!)ii et Bedæ presbiteri.] Beda vero sic: “ Quarto anno Claudii fames gravissima, cujus Lucas meminit, facta est. , Hæc Beda. Lucas vero in actus apostolorum sic : ι In diebus illis supervenerunt ab Ilierusolimis profhetæ Antiochiam, et surgens unus ex eis nomine Agabus, significavit per spiritum famem magnam futuram in universo orbe terrarum, quæ

[ocr errors]

uxoris suæ se patrem scriberet. (BEDA.) Philatus ** in multas incidens calamitates et irrogante Gaio

cohortatus *°° est, ut sua manu, qua Christum flagellavit, ipsa semet percmit. (IliER.) Gaius Petronio prefecto Syriæ precepit, ut llierusolimis statuam suam sub nomine Jovis optimi et maximi poneret. Toto orbe Itomano, sicut Filo scribit et Joseppus, in synagogis Judeorum statuæ et imagines et aræ Gaii cessaris consecratæ.

45. 4. [xxi.] (IIiER.) (;esar. Plurimi nobilium a Gaio interfecti ; sororesque suas, quibus stuprum intullerat, insularum exilio condemnat. Gaius jussit omnes exsules interfici.

44. 5. [xxii.] (BEDA.) Cæsar '°' et Julianus. Mathetis in Judea predicans, evangeiium scripsit. (Cass.) Ilis consulibus, Cassiodoro teste, Gaius a protectoribus suis occiditur in palalio, anno ætatis suae 24, mense quassi Julii. Cui cessit

Claudius suc

que habebat, proposuerunt ministerium mittere in Judeam fratribus; quod et fecerunt, mittentes al seniores per manus apostolorum Barnabæ et Pauli. Eodem autem tempore missit Heroles rex manuus, ut affligeret quosdam de ecclesia. 0ccidit autem Jacobum, fratrem Johannis, gladio. Videns autem quod placeret Judeis, appossuit apprehendere et Petrum. Erant autem dies azimorum. Quem cum apprehendisset, missit in carcerem (Act. xi, 27-30 ; xii, 1-4), » et reliqua. Sequitur Lucas : ¢ Segregate mihi Barnaban *"* et Paulum in opus, quod assumpsi eos (Act. xiii, 2). » Beda sic (ad c. x: 11): • Paulus juxta ordinem historiæ 15 ai.no post passonem Domini apostolatum cum Barnaba Paulique accipisse vocabulum, { 4 autem anno post passionem juxta condictum Jacobi, Cephæ et Johannis, ad gentium magisterium fuisse profectum. » Hæc Be!a. I)e hac ergo ascensione sua in Ilierusalem, postquam dixit, ut supra diximus (v. a. 55), post tres annos

[ocr errors][ocr errors]

coarlatus.

*°* Nomen Carsaris litura deletum M. est : actis M.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mo a - '"* scriptum erat, ut videtur, actubus, sed emendatum manu sec. in marg. fol. 104. additur : Erat scenefacloriæ artis B. Scenæ Grece taber

macula etliimologiam ab umbrando ducentia, apud quos umbra scena dicitur, scenæ vel scenormata quasi umbracula sonant, quæ stigis lineis vel laneis seu ciliciis vel ex arborum frondibus aut virgul;is coiwponebantur. Bella. Non proliibuit Dominus providere et procurare humano more de crastino, sed ne quis propter ista Deo militet, ut in operibus suis non règnum Dei sed istorum adquisitioi.ein iusticaiur, cuui luec providere debemus, ut in imilitia regnum Dei, non ista cogitemus,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

co;iversionis suæ in Ilier;:salem vidisse Petrum, A 55. 9. [xxxi.] (Iliem.) Veranus et Gallus. Antonius

suijunxit: ¢ Deinde post annos quatuordecim ascendi il;erusolimam cum Barnaba, assumpto et Tito; et contuli cum illis evangelium, quod predico in gentH)us (Gal. 11, {) , et reliqua. Et hoc est secundum lucam : ¢ Statuerunt iPaulus et Barnabas ut ascenderent, et quidam alii ex illis, ad apostolos et presbiteros in Hierusalem (Luc. xv, 2), » et reliqua. Sequitur ergo ut beatum Petrum non ante eundem 14. annum post passionem Domini, quo eum llierus)limis alloquitur Paulus, hoc est quarto Claudi cessaris anuo, Itoimam venisse credamus. Ubi numerus ipse, qnem possuit sanctus Paulus, recensendus est annorum. Scimus enim Petrum et Paulnm apostolos anno 58. [hoc est post annum passionis, id est ultimo anno] Neronis, passos fuisse, el l)ealum Petrum Romæ 25 ammis, mensibus 2, diebus 13, a 15 Kal. Februarii , quo calhedram tenuit, usque 3 Kal. Julii, quo passus est, predicasse. Wiginti autem quinque anni Pelri et 14 anni sancti Pauli cum anno 'passionis Domini fiunt 39 anni. Incarnationis ergo 4δ•, Claudi vero primo anno , Jacobus frater Johannis, gladio decollatur ab Herode, 8 Kal. Augusti. Petrus autem anno secundo Claudi, in diebus azemorum , in carcerem mittitur , id est quando Herodes, qui et Agrippa , ab angelo percutitur. Sanctus vero Petrus anno 14 passionis, hoc est 4 Claudi , juxta cronicas, 15 Kal. Februar. Romæ calhedram teuuit. — (IIier.) Claudius de l3ritanis triumphavit et Orchadas insulas Romano adjecit imperio. 49. 5. [xxvii.] (HiER.) Vinicius et Cornelius. Domitius orator clarus, qui sub Nerone abundantia cibi in cena obiil. Clodius Quirimalis rellior Arelatensis Rome insignissime docet. Inter Theras et Therassiam exorta est insula habens stadia 50. [Cod. in margine, ad oram num. 50, 51, 52, Ciclus solaris incipit, sic semper concurrenles incurrunl in unoquoque ciclo solar, sicut in isto. [Annus passionis Domini secunduia cromicam Eusebii ei Ifed:e.] [Annus 1δ Tiberii juxtà Dionisium.] 50. 6. [xxviii.] (IliER.) Assiaticus et Cornelius. Descriptione Romæ facta, inventa sunt civium Romanorum 69 centema et 44 milia. Tracia in provinciam redigitur. 51. 7. [xxix.] (IIier.) Tiberius 2 et Vitellius. Sub procuratore Judeæ Cumano, in diebus azymorum , tanta est llierusolimis orta seditio, ut in portarum exitu, populi corruente, 50 *°*. Judeorum corruerint. 52. 8. [xxx.] (HiER.) Vitellius 2 et Publicola. Palemon Vicetinus insignis grammaticus Romæ habetur , qui quondam interrogatus quid inter stillam et guttam interesset : , Gutta, inquit, stat, stilla cadil. m

Liberalis Latinus rellior gravissimas inimicitias cum Palemone exercit. [Claudius omnes Judeos discedere a Itoma precepit, ut Josephus dicit] (121). 54. 10. [xxxii.] (IliER.) Vetus et Nervilianus. Fame , facta in Græcia, modius sex dragmis venui.datus eSl. 55. 11. [xxxiii.] (BEDA.) Claudius et Orfitus. Magris famis Romæ. Marcus evangelium quod Romæ conscripsit, Petro mittente AEgipto predicat. 56. 12. [xxxiv.] Silvanus et Silvius. ClauJius Felicem procuratorem Judeam mittit, apud quem Paultis apostolus accusatus, in defensionem sui perorat. IResurrectio Christi 5 Kal. Apritis, luna vigessima prima , secundum Dionissium.

B 57. 15. [xxxv.] Tiberius 5 et Antoninus. [Lazarus

et episcopus Cypri obit secunda morte, dum 24 annis inter duas vixit mortes, Ammulario (122) teste.] (lliem.)Sub Felice procuratore in Judea exteterunt inulti, qui populum suis persuasionibus deciperent iniquis. Et Ægyptius quidam pseudoprofhetis fuit, qui plurimos sibi associans, in ipso magnarum rerum eonatu , per exercitum Felicis opprimitur; ut scribit Joseplius, consentamius apostolorum actibus, in quibus Paulo dicitur a tribuno : « Nonne tu es Ægyptius, qui ante lios dies concitasti et eduxisti in deserium quatuor milia virorum ? , 58. 14. [xxxvi.] (Jos. Ant. Jud. xx, 10.) Silanus et Otho. Agrippina, ejus uxor, postquam Claiilium veneno occidit, ut filium suum Neronem faceret regem , missit repente Burrum militiæ principem cum tribunis potentibus ad castra; et ducuus, a'oratus est more principis, his consu!i!)us, teste Casio loro. Sic Claudius in palatio, anno 64 ætatis obiit, mense quassi Martio. Et Nero imperium suscepil. IRomanorum 6. Nero regnavit 14 annos, menses 7, dies 28, hoc est usque kal. Decembris, in anno 39 post passionem Domini. 50. M. [xxxvii.] (IIiER.) Silanus 2 et Antoninus. llujis avunculus fuit G, ius Caligula. Felice regnan;e in Judea, seditio orta est in Cesarea Palestina, et magnam Judeorum multitu.inem perdidit. [Linus corepiscopus sub Petro apostolo exteriora curavi: per annos undecim, menses tres.] 60. 2. [xxxviii.] (IIiER.) Marcellinus et Ariola. Festus successit Felici, apud quem presente Agrippa rege [cod. in margine, Ciclus 5. dec. ir.cip.] Paulus apostolus religionis suæ rationem exponens, vinctus Romam mittitur; his consulihus teste Cassiodoro. — Anno 2 Neronis, id est 26 post passionem, et post biennium libere suae custodiæ, ad predicandum liber dimittitur anno 4 Neronis, [Romani dicunt Petrum annis f5 in I{oma fuisse, antequam Paulus ad Romam venit.]

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

interficere non potuerunt. [B. super actus aposto- R.

lorum : « Constat quod beatus Jacobus 50° post passionem Domini anno suum consummavit martyrium. » Petrus 58• id est ultimo anno Neronis passus est, et Petrus in secunda sua scripsit epistola : t Certus sum quod velox sit depositio tabernaculi mei, secundum quod et dominus noster Jesus Christus significavit mihi per ' relevationem *°*. » Beda : • Unde, patet, imminente passione hanc scripsit epistolam, cum multo ante Jacobus migravit ad Dominum *°°. »] Quoniam itaque octavo Kal. April. in pascha passus sit Jacobus, et hoc in anno 50 post passionem factum est, juxta totam æclesiam atque omnes historicos satis apparet quod sexto Kal. April. surrexit Dominus. Hic itaque annus 5 Nevonis ratione temporis, secundum vero falsam supputauionem Olympiadum, ejus est septimus, in quo antea juxta Bedam ac Theophilum in octavo Kalend. April. Dominum resurrexisse narravimus. Resurrectionem enim Christi in hoc anno octavo Kal. Aprilis sanctus Beda sic putat, propter supputationem iniquam cronicae *°" Eusebii , et post eam suam cronicam composuit ab incarnatione Domini, sicut ipse dicit. J;icobo vero passo, in tronum cjus successit suus frater Simeon qui et Simon adsumitur. IIi fratres Domini dicuntur, quia mater eorum Maria, uxor Alphei, soror erat Mariæ, matris Domini. Quan Mariam ûleopæ dicit Johannes, vel quod Alpheus C;eopas, vel post natum Jacobum defuncto Alpheo Maria nupsit Cleopæ, ct;i Symeonem filiiim genuit; qii; Cleopas fuit frater Josephi. [Hieronimus (adv. Helvidium Op. IV, 11, p. 158) '"* : Ipsa etiam Maria est, que Jacobi mimoris scribitur mater, fuit uxor Alphei et soror matris Domini; quam Mariam Cleopæ Johannes (licit, a patre, vel a gentilitate familiae, vel alia causa, vel binomia fuit. — Fratres Domini appellantur filii materteræ ejus Mariæ, qui antea non credentes, postea crediderunt; vel unus eorum statim credidit alii diu

probus A non. Et hanc esse matrem Jacobi et Josetis, id est

Maria Cleope, uxorem Alphei, hanc dictam Mariam Jacobi minoris; quæ est mater Jacobi et Joseph secundum Matheum.] 65. 7. [xliii.] (HiER.) Pius et Tupilianus. Nero Rome cithara contendens. 66. 8. [xliv.] (0Ros. vii, 7) Macrinus et Gallus. Nero retibus aureis piscaretur, quæ funibus purpureis exurahebantur. Ante mensam Neronis fulmen cecidit. 67. 9. [xlv.] Crassus et Bassus. Marcus evangelista carne exuitur sancto die paschæ, 7 die Kalend. Maii, ut legitur in martirologio : • Marci evangelizæ nativitas 7 Kal. Maii. » — (EusEB. Hist. eccl. ii, 15, 16.) Hic discipulus et in:erpres sancti Petri apostoli, rogatus Romæ a fratribus, scripsit evangelium ; quoi quanto ceteris tardius inchoavit, tanto in longiora scribendo tempora porrexit. Ab initio enim evangelicæ predicationis, quod per Joannem factum, cepit, usque ad tempus quo apostoli pre,dicavere pervenit. Quod cum Petrus audisset, probavit, et æclesiis legendum sua auctoritale edidit. Quo evangelio assumpto, idem Marcus, mittente Petro, perrexit in Ægyptum, et primum Alexandriæ Christum nuntians, constituit æclesiam. Erat autem tanta doctrina vitæque continentia, ut omnes sectatores Christi ad exemplum suum cogeret. Cujus Petrus in prima epistola meminit (v, 15), Romam nomine Babilonis nominans : « Salutat vos quæ est in Babilone collecta, et Marcus filius meus. » Quique constitutis et confirmatis æclesiis per Libiam, Maricam, Hammonicam, Pentaopolim, Alexandriam atque Egyptum universam, ad ultimum tentus est a paganis [Bedæ mart.] qui remanserunt in Alexandria. Qui videntes emm missas facientem, die sancto pascha, 7 Kal. Maii, misserunt funem in collum ejus, et trahebant eum ad loca Bucoliæ quæ erant juxta mare sub rupibus, ubi erat æclesia constructa, defluebantque carnes ejus [in terram], ac saxa inficiebantur sangine. Vespere autem facto, misserunt eum in carcirem, ubi circa mediam noctem primo angelica vissitatione confirmalus est. At mane, dum tracheretur ad loca Bucoliæ, gratias agens [et dicens] * Domine , in manus tuas commendo spiritum meum, » obiit, et sepultus est in loco lapidis excissi cuin gloria, a viris sanctis, o>tavo anno Neronis. Ilaec in martirologio. Quod autem nostrum, non Ebreorum pascha celebravit, Marcus testis est, et etiam Beda super acta apostolorum ita* : « Constat jam apostolum Petrum Rome die dominico resurrectionis domini nostri Jesu Christi pascha celebrasse. Constat etiam hoc, evangelistam Marcum ab eo missum docuisse in Ægypto. » Haec Beda

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

- (Retract. ad. c. xxi). Quoniam igitur indictione A cnris seculi deditus reperiaris, sel so!:immodo ac

decima incepit primus annus Neronis, in 22. anno post passionem, et indictione tertia, octavus ejusdem * anuus finitur, in anno 55. post passionem, in quo 7. Kal.Maii Dominico die pascha passus est Marciis, et pagani carnes ejus in terram radiebant, tamen : adhuc spiritum retinens usque mane : nonne einicat, quod Christus 6. Kal. Aprilis resurrexit a mortuis? Pascha enim. 7. Kal. Maii non ante vel post predictum annum quam 92 annis habetur. — (IIiER.) Post Marcum evangelizam primus Alexandrinæ aeclesiæ ordinatur episcopus Anianus, qui prefuit annis 22. , 68. 10. [xlvi] (HiER.) Silanus et Paulinus. Perseus obiiv anno ætatis 29. Thereme *°° a Nerone ædificatæ quas Neronianas appelavit. Nero Rome in citarizarum agone contentens ***, cunctos superat. M. Anneus Lucanus Cordubensis poeta, in Pissoniana conjuratione deprehensus, brachium ad seqandas venas prel)uit medico. Nero ut similitudinem Troiæ ardentis inspiciret , plurimam partem Itomanæ urbis aceendit. In Assiæ tres urbes terræ motu conciderunt, Laudacia, Iliarapolis, Colassc. Albino succedit Florus, sub quo Judei contra I{omanos rebellaverunt. Junius Gallio, frater Senice, egregius declamator, propria se manu interfecit. Non est acta ante Neronem in suam presenteum *** defferente. 60. 11. [xlvii] (HiER.) Censinus et Apuleius. Duæ tantum sub Nerone provinciae factæ, Pontus Polemiacus et Alpes Cottiae, Coitio rege defuncto. Multi nobilium Rome a Nerone interfecti. Nero in Olympiade coronatur. Cericas, citharistas, tragœdos, aurigas vario certamine superans. - 70. 12. [xlviiij (liifm.) Capito et I{ufus. L. Annius Seneca Cordubensis, preceptor Neronis et patruus Lucani poetæ, incisione venarum et veneni haustu periit. Rursum Nero Sthinia, Phithia, Actia celeLrans, inler cericas, tragoedos et cillarizas coronatur. [Linus his consulibus passus 9. Kal. Octobris. Cletus corepiscopus successit annis 12, m...] 71. 13. [xlix] (HiER.) Italicus et Turpilianus. Nero in expensas cenuias centena milia decretu senatus annua subministrat. Nero cum ceteris viris insignibus et Octaviam uxorem suam interfecit, Cornutumque filosophum et preceplorem Persii in exilium fugat '**. Musonius et Plutharclutis filosofi clari. [Petru8, sicut in gestis pontificum liabetur (in quibusdam codd.), Clementem episcopum consecravit, eique cathedram et omnem eclesiam disponendam commisit , dicens: “ Sicut mihi gubernandi uradita est a domino meo Jesu Christo potestas ligandi solvendique, ita et ego tibi committo, ut ordinans dispositores diversarum causarum, per quos actus eclesiasticos profligatus, tu minime in

orationem et predicare populo vacare stude. » — Petrus *** ordinavit (!uos episcopos. Linum et Cletum, qui presentialiter omne ministerium sacerdotale in urbe Roma populo vel supervenienttum exhiberent. Beatus*** autein Petrus ad orationem et predicationem populum erudiens vacabat.—(Li*. pont.) Linus fuit tempore Neronis, a consulatu Saturnini et Scipionis usque ad Capitome et Rufo consul:bus; martirio coronatus et sepultus juxta corpus beati Petri in Vaticano, 9. Kal. Octobris. Cletus fuit temporibus Vespasiani et Titi, a consulatu Vespasiani *'* 7. in Domitiano *** 5. usque ad Domitiano '" et Rufo consulibus, passus et sepultus 6. Kal. Maii juxta corpus beati Petri in Vaticano. Clemens

B fuit temporibus Galbæ et Vespasiani, a consulatu

Tragali et Italici usque ad Wespasiano nono et Tito. [Cod. in marg. Prima persecutio æcclesiae. 72. 14. [u] (IIiem.) Silvanus et 0uho. [Ilis consulibus, teste Cassiodoro, Nero Petrum et Paulum et sese interfecit.] L. Annius Melas, frater Senecæ et Callionis, bona Lucani poetæ filii sui a Nerone promeretur. (BEDA.) Primus Nero super omnia scelera stia etiam primam persecutionem in Christianos facit, in qua una die beatus Petrus crucifigitur et Paulus gladio ceditur, [anno 58. post passionem]. (HiER.) Contra Judeos, qui Cesti Florii avaritiam non ferentes rebellant, Vespasianus magister militiæ a Nerone transmittitur. Wespasianus multas urbes in Judea capit. Flavius Josephus scriptor

C historicus, (lux belli Judeorum, cum a Romanis

interficiendus esset, Wespasiano predixit de morte Neronis et ejus imperio. Leo secundus, successor Agathonis papæ, in sua decretali epistola sic : • Si autem Petrus princeps apostolorum adjutores sibi scivit Linum et Cletum, non tamen potestatem pontificii, animas ligandi vel solvendi normam, eis tradidit; sed Clementi successori suo, qui seilem apostolicam post eum et potestatem pontificalem, tradenti sibi beato Petro apostolo, tenere promeruit. Linum nanque et Cletum nihil legimus umquam egisse ex pont ficali ninisterio potestative, sed quan:um eis a Lcato Petro precipiebatur, tantum solummo.!o age!); ni. » IIa'c Leo papa. — Clemens ergo papa priinus post peti- tionem Romanam æclesiam tenuit, vel cum Lino et Cleto sicut cum Petro fuerat. Post P. trum, immo etiam , cum Petro, primus papa sanctus Clemens , Romanam regit æclesiam, ipso ita teste. Decretalis epistola Clementis Romani pontificis : v Clemens Romanæ æclesiæ presul, Jacobo karissimo Hierusolimarum episcopo (epist. 2, Labb. Conc. l. p. 50). Quoniam, sicut a beato Petro apostolo accepimus, omnium apostolorum principe et patre, qui claves regni celestis accepit, æqualiter uenere debemus de

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

sacramentis quæ geruntur in sanctis, te ex ordine
nos decet instituere. Tribus enim gradibus commissa
sunt sacramcnta divinorum secretorum, id est pres-
petero, diacono et subministro; hi cum timore et
tremore reJiquias corporis Dominici debent cust0-
dire fragmentorum, neque putredo in sacratio, et
ncque agatur negligenter, nec portioni corporis et
sanguinis Domini gravis inferaiur injuria. Communio
• enim domini nostri Jesu Christi si negligenter
agatur, et non curat admonere oflìcia, gravi anathe-
mate perculsus, pro judicio digna humiliationis
plaga feriantur. Certe tanta in altari holocausta
offerantur, quanta populo sufficere debent ; quod si
remariserint, in crastinum non reserventur, sed
cum tiinore et tremore clericorum consumantur.
Qui autcm residua corporis Dominici, quæ in sa-
crario relicta sunt, consumunt, non statim ad
communes accipiendos cibos conveniant, nec putent
sanctæ portioni commiscere cibum, qui per aquali-
culos digesttis in secessum defunditur. Si igitur
mane Dominica pars porrigatur, usque ad sextam
jejument ministri, qui eam consumpserint; et si
tertia vel quarta hora acceperint, jejunent usque ad
vesperum. Sic secreta sanctificatione æterna cu-
- stodienda sunt sacramenta. De vassis sacris sane ita
: gerendum est : Altaris palla, cathedra, candelabrum
et velum, si fuerint vetustate consumpta, incenden-
tur; quoniam non licet ea quæ in sacrario fuerunt
, male tractari; sed incendentur. Cineres quoque
corum in babtisterio inferantur, ubi nullus transitus
habeatur, aut in pariete vel in fossis pavimentorum
jactenuur, ne introeuntium pedibus inquimentur.
Nemo per ignorantiain clericus palla mortuum cre-
dat obvolvendum, vel scapulas operiere diaconus
velit, dc his quæ fuerint in altare. Qui fecerit vel
leviter, si diaconus, triennio et sex mensibus a
Dominico erit altari, gravi percussus anathemate,
removendus. Quod si clericos prespiter non admo-
nuerit, 10 annis et 5 mensibus excommunicatus sit.
Qui non docuit eos de his, et postea cum grandi
humilitate matri reconcilietur æcclesiæ. Pallas vero
et vela sanclauarii *** diaconi cum humilibus m;iiii-
stris intra sacrarium lavent, ne forte puivis Domi-
mici <:• poris foras extra sacrarium male decidat,
sindonc foris delata, et erit hoc operanti peccalum;
ideo in sacrario ministris precipimus cum omni dili-
gentia custodire. Pelvis nova, munda, cui miliil
aliud langat ad Dominici altaris [cúltum], ubi pallæ
laventur. Vela autem non ipsa, sed in alia laventur.
Precipimus etiam, ne extra æclesiam sive laico de
fragmentis oblationum ponatur ad mensam. Unde
scis tu, qui passim sacrarii panes indignis impendis,
unde nosti, si a mulieribus mundi sunt hi quibus
impendis ? Hinc et David, interrogatus ab Abimelech
sacerdote, cum se mundum ante triduum profite-
retur a muliere, panes prop0ssitionis manducavit.

A Ministri altaris prespeteri sive diaconi ad bominica

tales eligantur officia, qui ante ordinationem conju

ges suas reliquerunt. Quod si posl ordinalionem

ministro contigerit propriæ invadere cubile uxoris,

sacrarii non intret limina, nec sacrari portitor fiat,

nec altare contingat, nec ab offerentibus holocausti

oblatioaem suscipiat, nec ad Dominici corporis por

vionem [accedat], aquam sacerdotum manibus por

rigat, ostiam forinsecus claudat, minora gerat

officia, urceum sane ad altare vel ralicem non sug

gerat. Si forte quispiam prespiter sive diaconus

sacrarii vel velum vendiderit, noverit se Judae Sca

riouhis suscepturum penam. » Et postea ita conclu

dit Clemens : v His ergo bene parete *** senuentiis;

ne quis hæc precepta minime credat implenda, et B judicii Dei ignis æterni tormenta sustineat, qui æclesiastici operis sacra neglexerit. Hæc ergo, frater Jacobe, de ore sancti Petri jubentis audivi. Si quis hæc precepla non integra custodierit, sit anatliema usque ad adventum domihi nostri Jesu Christi. Hæe precepta a sancto Petro apostolo accepi, et tibi, karissime frater Jacobe, insinuare curavi, ut servari omnia precipias sine macula. Si quis audierit te, utilis mihister erit Jesu Christi. Qui autem non audierit te, immo loquentem Dominum per te, ipse sibi damnatioiiem adquirit. Omnipolens Deus, karissime frater, sua te protectione custodia!, atque ad celestis remunerationem patriæ cum multiplici animarum fructu perducat. Deus te iterum iterumque incolomem custodiat, reverentissime frater. Amen. » Alia decretalis epistola Clementis Romani episcopi, successoris Petri (epist. 3, ib., p. 55): * Ciemeiis urbis ' Itomæ episcopus, » et reliqua. Et infra sic : ¢ De quibus et beatus Petrus, instructor et orlinator noster, » Et paulo post: ¢ Hæc apostoli a Domino acceperunt et nobis tradiderunt. Hæc nos docemus, vobisque hæc omnibus absque reprehensione tenere et docere, quibus agendum est, mamdamus. » Et post : • Dominus noster Jesus Christus imittens discipulos suos, precepit nobis, in quacumque civitate intraveritis, dicite : « Pax huic domui, » et reliqua. Alia epistola: a Clemens Romanæ urbis episcopus karissimis fratribus Julio et Juliano, » et reliqua. Alia epistola (epist. 5, ib., p. 61): v Dilectissimis fratribus et condiseipulis Hierusolomis, cum karissimo fratre Jacobo episcopo habitantibus, Clemens episcopus, » et reliqua. Hæc dixit sanctus Clemens. — Sanctus ergo Clemens non tantum successor beati Petri fuit, sed euiam vivente Jacobo, novem annis ante passionem Petri, Itomanam cathedram tenuit, juxta scripturam et deinde post Petrum 21, id est 12 cum Cleto vel cum Linio et Cleto, et 9 annos post eos, usque dum in exilium missus est. Si sanctus Clemens papa fuit tunc, quando decretalem istam epistolam sancto Jacobo conscripsit. Nullius autem legitur decreta!is

[merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »