Pagina-afbeeldingen
PDF

sanctus pater Columbanus ex nostra sanctis- A 77. De Leone imperatore, et de Gregorio papa et

[blocks in formation]

es SτοΤ A. quod sanctorum legendum esse videtur. Scotorum corr. Belhinique 2. in cujus apographo Vratisl.

[ocr errors]

ita suprascribitur in ms. Cottoniano, in quo solo htc postrema clausula habetur quæ videtur subdititia. »

•* * el i. e. post add., sed prima manu 1.

H. i. Babinbergensi qui absque filiis obiit 5.

** i. Spirensi quomodo eligitur in regnum 5.

cap. 65. 66. 67., signo posito post cap. 64, post addita sunt in summo margine 1. Litteræ paulo minores sunt, sed eadem manu expressæ, qua tertus.

sanctorum 2. legitur

6* ita aut : a cholom chillis,

66 TH. Pio 2. i I)o 69 j. II0 3.

70 de Ilillibrando papa et decretis ejus add. 2. De H. i. llI. et filio ejus quomodo ei rebellaverat et quomodo veneno obiit in Italia et de Heldebrando papa et decreto ejus 5. ibique hæc adduntur: 97. De Ruodolfo rege et IIermanno rege quomodo Saxones eos super se constituerunt et quomodo interfecti sunt. 98. De Henrico imperatore et filio ejus quomodo ei rebellaverat et quomodo privatus est regno consilio principiim et filium sujier se regem constituerunt. *' Quæ littera obliqua excudenda curavimus in codice M. rubro atra

mento scriptä sunt. ** Hæc et singulis annis signa ad ciclum solarem spectantia manu secunda addita sunt A. * * nta A ?

8. 49. (IIiER.) Cinna et Valerius. Fames Romæ A carnatio incipit juxta cronicas Eusebii vel Bedæ.

ita ingens, ut quinque mo:!ii venderentur denariis viginii septem semis. Philistio mimographus natione Magnes. Assianus 7* Rome clarus habetur. 9. 50. (HiER.) Lepidus et Aruncius. Tiberius cesar [)almatas Sarmatasque in ßomanam redigit potestatem. 10. 51. (IIier.) Cæcilius et Lenicius. Anthemodorus Tharsensis stoicus philosophus insignis habetur. 11. 52. (Hier.) Furius et Nonius. M. Werrius Flaccus grammaticus clarus. 42. 55. (HiER.) Sulpicius et Poppaucus. Athenienses res novas contra Romanos molientes opprimuntur, auctoribus seditionis occissis. 13. 54. (Luc. 11, 42, 46.) Dolabella et Silanus.

Dum numerantur anni nolis versus supra usque ad annuim quadragesinum secundum Octaviani Cessaris. 20. 4. (IIiER.) Pomponius et Celius. Ovil!ius poeta in exilio obiit, et juxta oppidum Tomus sepelitur. 21. 5. (Hief.) Cesar et Germanicus cessar. Germanicus cesar de Parthis triumfavil 7°. Tredecim urbes terræ motu corruerunt, id est Ephesus, Magnes, Asardis, Mostiiene, Age, Iliero, Cesarea, Filadelphia, Tmolus, Temus, Cimeimirhina, Apollo;;ia, Diahircania. 22. 6. (HiER.)Silanus et Norbanus. Fenestella, histo. riarum scriptor et carminum, septuagenarius obiit, sepeliturque Chumis. Cyculus magnus pascalis inci

Cum esset Jesus annorum duodecim [hoc est, sicut B pit hinc, in cujus anno secundo juxta Dionissium

Hieronymns dicit, cum compleret annos duodecim], inventus est in templo, sedens inter doctores legis, interrogans et audiens illos. (ffieit.) Messala Corvinus orator ante biennium quam moriretur ita memoriam ac sensum amniisit, ut vix pauca verba conjuiigeret, et ad extremiim, ulcere circa spinam nato, inedia se confecit, ætatis 72 anno. 14. 55. (Hier.) Lepidus et Statil us. Augustus cum Tiberio filio suo censum ltoniæ agitans, invenit h0minum nonaginta ter centena et sepluaginta milia. 15. 56. (HiER.) Ccsar et Fonteius. Socio pbilosophus Alexandrinus, preceptor Senecae, clarus. 10. 57. (1}£d\.) Plancus et Silius. Archilaus, non ferentibus Judeis sed accusantibus apud Augustum ferocitatem ejus, in Wiennam urbem Galliæ relegatus; et ad minuendam Judaici regni potentiam insolentiamque domitandam, quatuor fratres ejus pro eo sunt tetrarchæ creati, Ilerodes, qui et Antipas, Antipater, Lisias et Philippus. 17. 1. (CAss.-Hiem.) Pompeius et Apuleius. His consulibus, teste Cassiodoro, Octavianus Augustus in Campania 76. aetatis suæ anno, Atelle Campania, imperii anno quinquagessimo sexto, senis obiit, mense quassi Septeml)ri; sepeliturque in campo Mai tio. Cui successit Tiberius. Romanorum "* 5. regnavit Tiberius, privignus Augusti, hoc est Libiae u.roris ejus filius, ex superiore genitus conjuge, annis viginti *ribus et aliquibus diebus, teste Josepho; et hoc est usque ad Kal. 0ctobr., in aiuno quinto post passionem Domini. S;ib quo lui consules fuerunt, teste Cassiodoro. (!!ieit.) Gaius Asinius Gallus orator, Assimi Pollionis filius, cujus etiam Virgilius meminit, clarus, diris a Tiberio suppliciis enecatur. 18. 2. Drusus cesar et Norbanus. Libius historio. graphus Patavii obiit. 49. 5. (IIiff.) Sisennas Titilius et Scribonius. In

[indictione tertia "] natus est Dominus. [Cod. in margine. Ciclus solaris incipit sicut semper bisextilibus quatuor concurrentibus.] 25. 7. [i.] (HiEI ) Valerius et Aurelius. Tiberius multos reges ad se per blanditias evocatos uunquam remissit; in quibus et Archelaum Cappadocem occidens, et regno ejus in provinciam verso, Mazacam nel ilissimam civitatem Cessariam appellari precepit. Incarnatio "* secundum Dionisium incipit indictione quarta [conscripta *° per ordinem e regione incarnationis juxta evangelium.] 24. 8. [11.] (IIiER.) Cesar et Drusus cesar. Pompei theatrum incensu:m. 23. 9. [iii.] (IIiER.) II arterius et Sulpicius. Til)erius Drusum coi.sortem regni facit. 26. 10. [iv.] (IIiER.) Asinius et Antistius. Drusus vei;eno obiit. Q. Atherius, promptus et popularis orator, usque ad 90 annum prope in summo homore consenescit. 27. 11. [v.} (HiER.) Cornelius et Wicellius. Sevius Plautus, corrupti filii reus, semet in judicio interfecit. 28. 12. [vi.] (HiER.) Asinius et Cossus Cornelius. Philippus tetrarcha Paneadem, in qua plurimas edes construxerat, Cesaream Philipphi vocavit, et Juliadem aliam civitatem. 29. 15. [vii.] (IliER.) Calvissius et Getulicus. Pilatus procurator Judeæ a Tiberio mittitur. 50. 14. [viii.] (IIiER). Piso et Crassus. Vo;ienus Montanus Narbonensis orator in Baleatribus insulis moritur, illuc a Tiberio 15 anno religatus (Bedx). Herodes tetrarcha princeps Judaeoriim , regnans annis 24, in honorem Tiberii et matris ejus Libiæ Tiberialem condidit et Libiadem. 51. 15. [ix] Silanus et Silius. Anno*° 15imperii Tiberii cesaris, sub princip. Anna et Cepha, factum est verbum Domini saper Johannem , Zachariæ filium,

VARIAE LECTI0NES.

** ita 1. asiamus 2. magnesiamus IJier. XX!V ; et ita de omnibus imperatoribus. anno scripta sunt post Aurelius et hoc loco 1.

[ocr errors]
[ocr errors]

scriptum est prima manu : Incarnatio Domini sicut Beda perhihet, secunda vero manu : Primus annus predicatioiiis Christi; eadem a. 54: Quartus an;;us predicatioiiis Christi.

in deserto. Et venit in omnem regionæm Jordanis A die Kal. April.. sicut eliam sanctus Iheronimus in

(Luc. iii, 1-3). Matheus sic : • Tunc venit Jesus, ul baptizaretur ab eo in Jordane (Math. iii, 13). » et reliqua. Augustinus sic (119). Quod autem Matheus ait : a Tunc venit Jesus a Gallilea, ut baptizaretur a Juhanne. » Hoc es1 secundum Johannem evangelizam. • Altera autem die, » el reliqua. Marcus evangeliza sic : t Et baptizatus est a Johanne (Marc. i, 9). » Eusebius sic ** : ..... • Et ipse Jesus erat incipiens quasi 30 annorunl (Luc. iii, 25). » Hæc Lucas. Hoc est non plenus 50 annorum, mensium 12, sed secundum Ilieronimum et Lucam amniim incipiebat 50. {quando baptizatus est, in die] dominico epifaniæ [die 13 anni sui 50]. Secundum autem solares annos tunc incipiebat annum 51. Annus enim solaris, in cujus fine natus est, nativitatis ejus annus est. Annus autem ætatis suæ 12 mensium, sicut in fine anni primi nativitatis incepit, ita in fine anni secundi nativitatis sive solaris complevit. Marcus : t Et statim post babtismum spiritus expellit eum in desertum (Marc. i, 12). » Hoc est secundum Mathemm : a Jesus p!enus Spiritu sancto, regressus a Jordane, et agebatur in spiritu in desertum in diebus 40 (Luc. iv, 1), » et reliqua. Dominus ergo feria secunda incepit jejunium, et quadragessiino die, feria sexta, 15 Kal. Mart. in gula ac vana gloria atque avaritia diabolum superavit; in quibus in eadem feria diabolus primum Adam con1rivit. Ipse dominus Jesus Christus [hinc] populis predicavit salutarem viam, teste sancto Petro, sicut in electione Mathei apasloli : • Oportet ergo ex his viris qui nobiscum sunt congregati in omni tempore, qua intravit et exivit inter nos dominus Jesus, incipiens a baptismate Johannis, usque in diem quo assumptus est a nobis in cœlum (Act. 1, 21, 22), » et reliqua. (Evang.) Signis et virtutibus vera esse comprobat ea quæ dicit, ex quibus pauca in evangeliis leguntur, apostolos vocat et ad predicandum mittit. (BEDA.) Usque ** in annum quintum decimum Tiberii ab Adam secundum Ebreos, sicut Eusebius in cronicis suis signat, tria milia annorum adnotanda, quod in quinto decimo anno Tiberii principium fuerit septuagesiimi primi jobelei secundum Ebreos; tria enim milia sexaginta jobelei sunt.

[ocr errors][merged small]

martirilogio testatur (120). Et in evangelio dicitur quod prope ante pascha passus est Johannes, pridie Nonas Aprilis, in sabato, 14 luna primi mensis. Nostrum vero pascha Nonis Aprilis erat, si esset.] 54. 18. [xii.] (CAss.) Tiberius Cesar v. conss. Cassiodorus sic : « IIis consulibus dominus noster Jesus Christus passus est, octavo die Kal. April.; et deffectio solis facta est, qualis antea vel postea nunquam fuit. » (lliER.) Jesus Christus, filius Dei, juxta profhetias quæ de eo fuerant prelocutae, passus est octavo die Kal. April., luna 15a, juxta quatuor evangelia, in anno 18" imperii Tiberii cæssaris secundum evangelium sancti Johannis; atque die tertio, id est sexto die Kal. April., luna 17a, secundum his!oriam

B sancti evangelii a mortuis resurrexit. Flego ** histo.

ricus sic : « Quarto anno 202 Olimpiadis [id est secundum Græcos] magna et excellens inter omnes quæ ante eam acciderant defectio solis facta; diei hora sexta ita in tenebrosam noctem versus, ut stellæ in cœlo vissæ sint. Terræque inotus in Bithinia Nicenæ urbis multas edes subvertit. • lIec Flego. Josephus etiam, vernaculus Judeorum scriptor historicus, ad hæc commemorat: die pentecostes saccrdotes primuim commotionem locorum et quosdam sonitus sensisse testantur, deinde ex alio ** templi repentinam subito erupisse vocem dicentium: Transmigremus ex his sedibus. Scripsit quoque Josephus quod eodem anno Philatus preses secrelo noctis imaginem cesaris in templo statuerit, et hec prima seditionis et turbarum Judeis causa extetirit. (HIER.) Jacobus, frater Domini, æcclesiæ Hierusalemarum primus episcopus ab apostolis ordiiiatur, Ex lioc loco considerandum quantæ deinceps calaunitates Judeorum gentem oppresserunt.

{fol. 102, in margine superiore manu sec. scriptum est : Jacobus, frater Domini , id est Mariæ sororis matris Domini, cujus Joh. etiam meminit, filius fuit; qui post passionem Domini slatim ab apostolis ordinatus, 50 annis Ilierusolimæ rexit æclesiam. lloc est usque ad septimium Neronis annum. Beda super acta apostolorum i:a dicit (ad c. xxi). Eadem manu harc adduntur: Lazarus resuscitatur ab inferis, episcopus Cypri futurus et 24 annis victuriis. Et in im/eriore margine fol. 102 : Lazarus nomine sussitatur, ne omnes mortui cogerentur exire de inferno, clamat tamen ad monumentum, turbant se inferi, expectant audentiam omnes mortui, querebant sua nomina vocitari : « Ne, inquiunt, et mos Dominus suscitabit ? ubicunque Christus steterat, patebant inferi. » Subito una vox intercepit ceteros, jam fluescentium membrorum teterrimus ceterorum prohibebat

[ocr errors]

*' Eusebii rerba non leguntur. Eusebius sic desunt 2. 5. ** Hæc in marg. manu prima add. M.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

s:tu marcentes resedebant oculi, jam deticiebat marium mollitudo, jam rictus oris dentihus mufatis horrebat, jam nudata cute laxa timporibns cerebri sedes *°, tegimine attentiato pallescens, capillis subinde rarescentibus apparehat. Jam Maria et Martha, qui Christum frequenter resussitasse mortuos videbant, fratrem suum resuscitari penitus non credebant. Ibi vero Christus probatur esse Deus. Ibi tantum fecit, quaiiium ausa non est etiam fides ipsa optare.]

55. 19. [xiii.] Unicius et Longinus. * Sanctus Zeppanus passus et sanctus Paulus conversus est ( Ac:a ap. IIiER.). Cassius Werus orator egregius anno suæ..... *° etatis in suprema inopia obiit, vix panno pudienda contextus. Philatus sacrum thesaurum, qui et Corlon vocatur, in aquæductum Hierusolimarum expendens, secundæ seditiouis prebuit semina.

[Hoc loco signo posito manu secunda notatur : Require in secundo latere sequentis foli. Sequens folium vero (f. 105 ) post additum ibique prima pagina crucificio Christi delineata est; altera vero pagina manu secunda scripta continet numeros annorum 35-82. (19-22. 1-14. {-25.), 92. 94, etc. Ad annos 55-57, hæc scripta sunt : Sanctus Stephanus passus, Saulo hortante et presente. Quod Paulus in hoc anno conversus fuit, ita ad Galatas confirmat: “ Cum vocavil me Deus per gratiam suam, ut revelaret filium suum in me, ut evangelizarem illum gentibus, continuo non adquievi carni sanguini (Galat. i, 15, 16). » Hieron:mus (l. l.) : • Id est sine mora post revelationem Christi non exivit ad aptistolos, et revelationem Domini conferendo cum hominibus, sed abierit in Arabiam, et rursiis de Arabia reversus est Damascum, post tres annos evangelium predicarit, et tunc demum in liierusalem venit (ad Gal. op.iv, fi 254); » ipso ita teste : • Neque veni

ierusolimam ad antecessores meos apostolos, sed abii in Arabiam, et iterum reversus sum I)amascum (Galat. 1, 17). » Que ut vera credantur ab absentil)us, sub testatione Dei confirmat, dicens : ¢ Qu;e autem dico vol)is, ecce coram Deo sunt digna, quia sunt verissima. » lsti tres anni sunt, quos Lucas dies multos dicit in acliJ)us aposlolorum (Act. ix, 25), quibus PauIus in Damasco evangelium audenter loquebatur (IIiER. p. 255). Certum est e;iim, statim ut l)abtizatus sit et accepto pane: confortatus fuisset, eum cum discipulis qui erant Damasci esse per dies aliquot, et stupentibus cunctis in sinagogis Judeorum predicasse quod Jesus esset filius Dei; et tunc isse iii Arabiam, et de Aral):a in Damascum revertisse; et ibi fecit triennium, quos dies multos dicit scriptura sic: « Et cuin implerentur dies multi, voluerunt Julei occidere eum (Ibid.), » et reliqua. Accipientes ergo discipuli ejus, nocte per murum dimiserunt euim, submittentes in sporta, ipso ita teste. : « Deinde post annos tres » hoc est conversionis meæ, * veni Ileerusalem videre Petrum, et mansi apud euim diebus 15, aliuin auleim apostolorum

accessum , jam in concavis orbibus tabido A

vili meminem preter Jacobum fratrem Domini. Que autem dico vobis ecce coram I)eo quia non mentior (Gal. 1, 18-20). » Anno igitur 58 incarnationis hospitatus est Paulus apud Petrum in Hierusalem; deinde, id est post predictos annos et gesta predicta, dicit sic : • Veni in partes Syriæ èt Cilici;e; eram autem ignotus facie ecclesiis Judæ quæ erant in Christo; tantum autem audiium habebant quoniam qui persequebatur nos aliquando, nunc evangelizat fìdem, quam aliquando expugnabat, et in me clarificabaut Deum. Deinde post annos 14 rursum ascendi Hierosolimam cum Barnaba, assumto et Tito (Galat. 1, 21-24; ii, 1) » et reliqua. llieroiiimus sic perhibet (ll. p. 258): « In principio • siiae conversationis et a fidei in transilu apostulos vidit , in Hierusalem, hoc est post tres annos postquam conversus fuit. * Deinde post aiìnos, ut ipse Paulus perhibet, • quatuordecim supra predictos priores tres annos, hoc est, • post decem septem annos 3, suæ conversionis, i plene cum apostulis loquitur » in Ilierusalèm , et se humiliat, • et reliqua. Hec dixit Ilieronimus. Deinde Petrus venit Romam, ubi predicans evangelium 25 annis, mensibus 5, diebtis 15, episcopus ejusdem civitatis prefuit, hoc est usque in ultimum annum Neronis, in quo cuii sancto Paulo passus sit, sub coiisiilibus Sillvano et Otho, teste Cassiodoro Selma lOre.

Postea, a. 58 — 76. vacuis relictis, hæc sequun

r : 77. 25. Cassiodorus sic dixit: t Silvamus et 0tho viri clari consules a Nerone. » His consulibus

C Cassiodoro teste Petrus Paulusque passi sunt. Nero

turpiter vivens cum a senatu quereretur ad penam, e Palatio fugiens ad quartum Urbis miliarium, sururbano 87 Numentana via sese interfecit anno aetatis 32*. Cui successit Galba, qui regnavit mensibus septem.

78. Post hunc Otho regnavit mensibus tribus.

79. Post quem , Witellius regnavit mensibus octo et diebus. Qui omnes infra prescriptos duos consules regnaverunt. » H;cc dixit Cassiodorus. Vitellius vero occissus sit tertio die mensis 0ctobris, Josepho (De bello Jud. v, 15) teste historico, qui tunc interfuit.

80. Vespasianus et Titus. Cassiodorus sic perhi!)et :

D 81. • Yespasianus 2. et Titus 2. IIis consulibus

Vespasianus suscepit imperium ann. 9, m. 11, diebus 22. Sub quo sequentes consules fuerunt. • 82. Vespasianus ann. 10. 92. Titus 2, m. 2. 94. Domitianus 15, m. 5. M 10. Nerva 1, m. 5. A 11. Trajanus (9, m. 7. 130. Adriantis 21, m. 9 152. Pius ann. 25. 175. Marcus 19, m. 1. 193. Commodus 13.

[ocr errors][ocr errors]

208. Helius m. G. Julianus m. 7. 209. Severus 18. 226. Carcalla 7. 255. Macrinus 1. 255. Aurelius 4. 9259. Alexander 13. 251. Maximinus ann. 5. 255. Gordianus ann. 6. 260. Philippus ann. 7. 267. Decius ann. M, m. 5. 269. Gallus el Vol. 2, m. 4. 270. Gallientis ann. 15. 285. Claudius M, m. 9. Quintilius frater Claudi m. 1. 287. Aurelianus 5, m. 6. 292. Tacitus m. 6. 205. Probus 6, m. 4. Florianus mmensibus 5. 500. Carus ann. 2. 302. Diocletianus ann. 20. 522. Constantinus Magnus ann. 50, mensibus 10. Cronicæ vero perhibent Tiberium regnasse viginti tribus annis, hoc est quinque annis post passionem, Gaium quatuor anuis, Claudium quatuordecem. Neronemque quatuordecem annos imperasse, pretermittentes superos menses, quibus super annos reges regnaverunt, et intervalla temporum inter reges, el fines annorum sepe in quibus reges moriebantur vel regno defecissent. Juxta ergo

cronicas inter passionis annum et Vespasianum C

sunt anni triginta septem, quadraginta vero septem juxta sanctum Paulum, teste sancto Ilieronimo super eum ad Paulam et Eustochiam. Decem itaque anni desunt in cronicis in tanto spatio. Sed uamen alio vestigio sequimur cronicas hoc modo. Quibus finitis, signo et verbis : Vinicius et Longinus et reliqu. manus secunda ad primum textum lectorem remittit. 36. 20. [xiv.] (HiER.) Sulpicius et Sitta. Sejanus prefectus Tiberii, qui apud eum plurimum poterat, instantissime conhoartatur ** ut gentem Judæorum deleat, sicut Filo dicit in libro legationis secund;c. 37. 21. [xv.] (IIiER.) Priscus et Vitellius. Persius Flaccus satiricus poeta Volaterris nascitur. Paulus sic ad Galatas (c. 1, 15-20): « Cum autem placuit ei qui me segregavit ex utero matris meæ, et vocavit per gratiam suam ut revelaret filium suum in me, ut evangelizarem illum in gentibus, continuo non adquievi carni et sanguini, neque veni llierusolimam ad antecessores meos apostolos, sed abii in Arabiam, et iterum reversus sum Damascum ; deinde post annos tres veni Hierusolimam videre Petrum, et mansi apud eum diebus 15; alium au

A tem apostolorum neminem vidi, nisi Jacobum fra

trem Domini ; quæ autem scribo vobis ecce coram ])eo quia non mentior, » et reliqua. Beda sic (cf. Retract. in Act. c. ix) : « Constat ergo Paulum. post annos tres conversionis suæ venisse Ilierusoli mam, et apostolorum numero sociatum, hoc est quoniam Lucas sic dicit in actibus apostolorum, Barnabam apprehensum illum duxisse ad apostolos. » lIæc [Beda. 58. 22. [xvi.] (BEDA.) Gallus et Nonianus. Agrippa, qui et Ilerodes, filius Aristobuli filii Herodis Magni, accusator Ileroliis tetrarchæ, Itomam profectus, a Tiberio in vincula conjicitur; ubi plurimos sibi ascivit ad amicitiam et maxime Germanici filium Gaium. (Ilier.) Pilato de christianorum dogmate ad Tiberium referente, Tiberius retulit ad senatum ut ** inter cætera sacra reciperentur. Verum cum °° ex consilio patrum christianos climinari ab urbe placuisset. 59. 25. [xvii.] (HiER.) Galliemus et Plautianus. Tiberius °* per edictum accusatoril)us christianorum comminatus est mortem. Scribit Tertullianus (Cf. EUs. Iiist. eccl. ii, 2). Multi senatorum et equitum [άomanorum interfecti. His consulibus, Cassiodoro teste, anno 25^ imperii stti, ætatis 78• obiit [Tiberius **] veneno in Campania (Cf. ORos., vii, 4), quassi mense Septembre. [Cui ** successit Gaius]. Romanorum °* 4. Gaius, qui et Caligula, in eodem anno quo obiit Tiberius incipiens, [regnavil] annis 4, mensibus 10, diebus 8, teste Eusebio et Beda : hoc est usque Kal. Augusti, in anno 10 post passionem. Sub quo hi consules fuerunt [teste Cassiodoro]. 40. M. [18.] Proculus ej Nicrinus. Sanctus Petrus in anno sexto post passionem, primo anno Gaii, cathedram Antiochiæ ecclesiæ, octava Kalendar. Martii, tenet per annos 7. ' (BEDA.) Gaius IIerodem Agrippam, amicum suum, vinculis liberatum, regem Judæ facit, annis 7 * [Manu secunda in margine hæc scribuntur : Ilieronimus : • Cum Petrus venisset Antiochiam, adfirmante Paulo, hinc credendum sit in faciem illi Paulum resislisse. » (Cf. ad Gal. iv, p. 242.) Eadem manu sed alio atramento addiiur : Be'a super acta apostolorum (ad c. 1): • Mathias apostolus ante pentecosten ordinatur, septem vero diaconi post penlecoslen apostolorum ora!ione et inanus jiniyositione ordinantur. • Stefanus Grece Latfie corona inierpretatur. Unde Etisebius dicit (i!ist. eccl. 11, 1) : ¢ Statim, inquit, post ordinationem suam Stefanus lapidatus est ab his qui et Dominum occiderunt. 1 — Alio atra mento pergit : • Statuerunt ut ascenderent 1'aulus et I3arnal)as ad apostolos, » et reliqua (Act. xv, 2). Beda super acta aposto!orum sic (ad c. xv) : De ihac ascensicue sua Paulus ipse scribit ad Galatas, diceiis : « I)einde per annos 14 as

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

90 Vum M. °* Harc cum am'ecedente anno

ocúsioiie agri lex data est, I: a resurrectione spiritus missus est.

« VorigeDoorgaan »