Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

6

in deserto. Et venit in omnem regionem Jordanis A die Kal. April., sicut elian sanctus Iberonimus in (Luc. III, 1-3). Matheus sic : « Tunc venit Jesus, martirilogio lestalur (120). El in evangelio dicitur ul baptizarelur ab eo in Jordane (Malh. iii, 13). ) quod prope anle pascha passus est Johannes, pridie et reliqua. Augustinus sic (119). Quod antem Ma Nonas Aprilis, in sabalo, 14 luna primi mensis. theus ait : « Tunc venit Jesus a Gallilea, ut baptiza- Nostrum vero pascha Nunis Aprilis erat, si essel.] relur a Johanne. » Hoc est secundum Johannem 34. 18. [x11.] (Cass.) Tiberius Cesar v. conss. evangelizam.. « Altera autem die, , et reliqua. Mar Cassiodorus sic : cllis consulibus doninus noster cus evangeliza sic : « Et baptizatus est a Johanne Jesus Christus passus est, oclavo die Kal. April.; et (Marc. 1, 9). » Eusebius sic 81 : ..... « Et ipse Jesus detfectio solis facta est, qualis anlea vel postea nunerat incipiens quasi 30 annoruni (Luc. III, 23). 1 quam fuit. » (llier.) Jesus Christus, filius Dei, juxta Hæc Lucas. Hoc est non plenus 50 annoruin, men proshelias quæ de eo suerant prelocutæ, passus est sium 12, sed secundum Hieronimum et Lucam all octavo die Kal. April., luna 15a, juxta quatuor evannum incipiebat 30. [quando baptizatus est, in die gelia, in anno 18o imperii Tiberii cæssaris secundum dominico episaniä (Jie 13 anni sui 30). Secundum evangelium sancti Johannis; atque die tertio, id est autem solares annos tunc incipiebat annum 51. sexto die Kal. April., luna 17a, secundum hisoriam Annus enim solaris, in cujus fine natus est, nalivila- B sancti evangelii a mortuis resurrexit. Flego 83 histo. lis ejus onnus est. Annus autem ætatis su 12 men ricus sic : « Quarto anno 202 Olinpiadis (id est sium, sicut in line anni primi nalivitatis incepit, ita secundum Griecos] magna et excellens inter omnes in fine anni secundi nativitatis sive solaris comple quæ ante eam acciderant defectio solis facta; dici vil. Marcus : « Et statim post bablismum spiritus hora sexta ita in tenebrosam noctem versus, ut expellit eum in deserlum (Marc. 1, 12)., Hoc est stellæ in cælo vissa sint. Terræque inotus in Bithisecundum Malhenm : Jesus plenus Spiritu sancic, nia Nicenæ urbis multas edes subverlit. , llec Flego. regress's a Jordanc, et agebatur in spiritu in deser Josephus eliai, vernaculus Judeorum scriptor hisloluin in diebus 40 (Luc. iv, 1), o el reliqua. Dominus ricus, ad hæc commemoral: die pentecostes sacerergo feria secunda incepit jejunium, et quadrages doles primuin commotionem locorum el quosdam simo die, seria sexta, 15 Kal. Mart. in gula ac sonilus sensisse testantur, deinde ex alio templi vana gloria atque avaritia diabolum superavit; in repentinam subito erupisse vocem dicentium: Transquibus in eadem scria diabolus primum Adam con migremus ex his sedibus. Scripsit quoque Josephus Drivit. Ipse dominus Jesus Christus shinc] populis quod codem anno Philatus preses secrelo noctis predicavit salutaren viam, lesie sancio Petro, sicut imaginem cesaris in templo stalueril, el hec prima

С in electione Mathei apastoli : « Oportet ergo ex his seditionis el turbarum Judeis causa extelirit. viris qui nobiscuin sunt congregati in omni tem (Hier.) Jacobus, frater Domini, ecclesize Hierusapore, qua intravil cl exivil inter nos dominus Jesus, lemarum primus episcopus ab apostolis ordinatur', incipiens a baptismale Johannis, usque in diem quo Ex lioc loco considerandum quanlie deinceps calaassumplus est a nobis in cælum (Acl. 1, 21, 22), ) unilates Judeorum gentem oppresserunt. el reliqua. (Evang.) Signis et virtutibus vera esse

(Vol. 102, in margine superiore manu sec. comprobat ca quæ dicit, ex quibus pauca in evange

scriptum est: Jacobus, frater Domini , id liis leguntur, apostolos vocal et ad predicandum

est Maric sororis matris Domini, cujus

Joh. etiam meminit, filius fuit ; qui post millit. (BEDA.) Usque 89 in annum quintum decimum

passionem Domini slalim ab apostolis orTiberii ab Adam secundum Ebreos, sicut Euscbius

dinalus, 30 annis Hierusolimæ rexit aclein cronicis suis signal, tria milia annorum adnu

sianı. lloc est usque ad seplinium Neronis tanda, quod in quinto decimo anno Tiberii princi

annum. Beda super acta apostolorum ita

dicit (ad c. XXI). Eadem manu hæc addunpium fuerit septuagesimni primi jobelei secundum

lur: Lazarus resuscitatur ab inseris, epiEbreos; tria enim milia sexaginta jobelei sunt.

scopus Cypri futurus et 24 annis victurus. 32. 16. (X.) (Ulier.) Rubellius el Fusius. (Euse

D

El in inferiore margine fol. 102 : Lazarus

nomine sussitalur, ne omnes morlui cogebius sic : Principium octuagesimi primi jobelei

rentur exire de inferno, clamat tamen ad secundum Ebreos, , hoc est ab Adam usque in

monumentum, turbant se inferi, expectant presentem annum 4000 annorum. Jobel autem apud

audentiam omnes morlui, querebant sua Ebreos quinquagenarius annus vocatur.]

nomina vocitari : « Ne, inquiunt, et nos

Dominus suscilabit ? ubicunque Christus 53. 17. (xi. Vinicius et Cassius. Johannes babtista

stelerat, palebant inferi. , Subilo una vox decollalır. (Scriptum est in passione sancti Valen

inlercepii celeros, jam fluescentium memlini, quod decollatio precursoris Domini sit in octavo

brorum lelerrimus celerorum prohibebat

VARIÆ LECTIONES. 81. Euscbii verba non leguntur. Eusebius sic desunt 2. 3. 89 llæc in marg. manu prima add. 1. 84 lege : adyto.

NOTÆ. (119) Verba quæ sequuntur num Augustini sini (120) In Martyrologio a Dacherio edito (Spicil., necne, non patet; certe in libro De consensu evan cd. 2, 11, p. 6) liec non leguntur. gelistarum ea invenire pon poli.

83 Flacco 3.

85

accessim, jam in concavis orbibus labido A vidi neminem preler Jacobum fratrem silu marcentes resedebant oculi, jam deti

Domini. Que autem dico vobis ecce coram ciebat narium mollitudo, jam rictus oris

Deo quia non mentior (Gal. 1, 18-20). » dentibus nudatis horrebat, jam nudata cute

Anno igitur 38 incarnationis hospitalis laxa timporibus cerebri sedes legimine

est Paulus apud Petrum in Hierusalem; allennato pallescens, capillis subinde rare

deinde, id est post predictos annos el gesta scentibus apparehat. Jam Maria et Martha,

predicta, dicit sic : « Veni in partes Syriæ qui Christum frequenter resussitasse mor

et Ciliciæ; eram autem ignolus facie eccletuos videbant, fratrem suum resuscitari

siis Judæ quæ erant in Christo; lantum penitus non credebant. Ibi vero Christus

autem audiium habebant quoniam qui probatur esse Deus. Ibi tantum fecit, quan

persequebatur nos aliquando, nunc evanium ausa non est etiam fides ipsa oplare.]

gelizai Gdem, quam aliquando expugnabat, 35. 19. (x111.) Unicius et Longinus. * Sanctus

et in me clarificabant Deum. Deinde post

annos 14 rursum ascendi Hierosolimam Zeppanus passus et sanctus Paulus conversus est

cum Barnaba, assumto et Tito (Galai. 1, Aca ap. Hier.). Cassius Verus oralor egregius

21-24; J1, 1) , el reliqua. Hieronimus sic anno su:..... 88 etatis in suprema inopia obiit, vix

perhibet (ll. p. 238): In principio » suæ panno pudienda contextus. Philatus sacrum thesau

conversationis el fidei in transitu apostu

los vidito in Hierusalem, hoc est post tres rum, qui et Corlo: vocatur, in aquæductum Hiern

B

annos postquam conversus fuit. i Deinde solimarum expendens, secundæ seditionis prebuit

post annos, ut ipse Paulus perhibet, i semina.

qualuordecim supra predictos priores tres

annos, hoc est, « post decem seplem annos ), [Hoc loco signo posilo manu secunda nola

suæ conversionis, i pline cum apostulis Tur : Require in secundo lalere sequentis

loquitur , in Hierusalem i el se humilial, , foli. Sequens folium vero (f. 103 ) posl

el reliqua. Hec dixit Hieronimus. Deinde additum' ibique prima pagina crucifixio

Petrus venit Roniam, ubi predicans evanChrisli delineata est; altera vero pagina

gelium 25 annis, mensibus 5, diebuis 13, manu secunda scripla continel numeros

episcopus ejusdem civitatis prefuil, hoc est annorum 35-82. (19-22. 1-14. 1-25.), 92.

usque in ultimum annum Neronis, in quo 94, elc. Ad annos 35-57, hæc scri;la sunt :

cum Sancio Paulo passus sit, sub cousuliSanctus Stephanus passus, Saulo hortante

bus Sillvano et Olho , leste Cassiodoro et presente. Quod Paulus in hoc anno con

senalore. versus fuit, ita ad Galatas confirmat : « Cum

Puslea, a. 58 — 76. vacuis reliciis, hæc sequunvocavil me Deus per gratiam suam, ut

tur:
revelaret filium suum in me, ul evangeliza-
rem illum gentibus, continuo non adquievi

77. 25. Cassiodorus sic dixit: Silvanus el
carni sanguini (Galat. I, 15, 16). » Hieroni Oiho viri clari consules a Neronc. His consulibus
mus (1.1.) : « Id est sine mora post revelatio- c Cassiodoro leste Petrus Paulusque passi sunt. Nero
nem Christi non exivit ad apostolos, et
revelationem Domini conferendo cum ho-

lurpiter vivens cum a senalu quereretur ad penam, minibus, sed abierit in Arabiam, et rursiis e Palatio fugiens ad quartum Urbis miliarium, sude Arabia reversus esl Damascum, post rurbano 87 Numentana via sese interfecit anno tres annos evangelium predicarit, et iunc demum in llierusalem venil (ad Cal. op.iv,

ætatis 32o. Cui successit Galba, qui regnavit mensip. 234); » ipso ila teste : « Neque veni

bus seplem. Hierosolimam ad antecessores meos 3po 78. Post hunc Olho regnavit mensibus tribus. stolos, sed abii in Arabiam, et iterum leversus sum Damascum (Galal. 1, 17). 1

79. Post quem « Vitellius regnavit mensibus oclo Que ut vera credantur ab absentibus, sob et diebus. Qui omnes infra prescriplos duos consiltestatione Dei confirmat, dicens : « Quie les regnaverunt. » Haec dixit Cassio lorus. Vitellius autem dico vobis, ecce coram Deo sunt

vero occissus sit lertio die mensis Octobris, Josedigna, quia sunt verissima. » Isti tres anni sunt, quos Lucas dies mullos dicit in acli

plio (De bello Jud. v, 13) teste historico, qui tunc bus apostolorum (Act. 1%, 23), quibus Pali interfuit. lus in Damasco evangelium audenter loque 80. Vespasianus et Tilus. Cassiodorus sic perbalur (llier. p. 253). Certum est enim,

hibet : statim ul bablizalus sit et accepło pine: confortatus fuisset, eum cum discipulis qui

D

81. ~ Vespasianus 2. et Tilus 2. His consulibus erant Damasci esse per dies aliqnol, et Vespasianus suscepit imperium ann. 9, m. 11, dieslupentibus cunctis in sinagogis Juveorum

bus 22. Sub quo sequentes consules suerunt. ) predicasse quod Jesus esset filius Dei; et lunc isse in Arabiam, et de Ar::bia in

82. Vespasianus ann. 10.
Damascum revertisse; et ibi fecit Irien-

92. Tilus 2, m. ..
nium, quos dics multos dicit scriptura sic: 94. Domitianus 15, m. 5.
« Et cum implerentur dies multi, voluerunt

110. Nerva 1, m. 5.
Judei occidere eum (Ibid.), ) el reliqua.
Accipientes ergo discipuli ejus, nocle per

111. Trajanus 19, m. 7.
murum dimiserunt euin, submittentes in 130. Adrianus 21, m. 9
sporla, ipso ila tesle. : « Deinde post an-

152. Pilis ann. 23.
nos lies i boc est conversionis meie, a veni
lleerusalem videre Petrum, et mansi apud

175. Marcus 19, m, 1.
eum diebus 15, aliuin aulein apostolorum

195. Commodus 13. VARIAE LECTIONES.

[blocks in formation]

90

ex

238. Helius m. 6.

A lem apostolorum neminem vidi, nisi Jacobum fraJulianus m. 7.

trem Domini ; quæ autem scribo vobis ecce coram 209. Severus 18.

Deo quia non mentior, , et reliqua. Beda sic (cf. 226. Carcalla 7.

Retract. in Act. c. 1x): « Constat ergo Paulun. 233. Macrinus 1.

post annos tres conversionis suæ venisse Ilierusoli 235. Aurelius 4.

mam, el apostolorum numero socialum, hoc est 239. Alexander 13.

quoniam Lucas sic dicit in actibus apostolorum, 251. Maximinus ann. 3.

Barnabam apprehensum illum duxisse ad apostolos. ) 255. Gordianus ann. 6.

llac Beda. 260. Philippus ann. 7.

58.22. [xvi.) (BEDA.) Gallus et Nonianus. Agrippa, 267. Decius ann. 1, m. 3.

qui el llerodes, filius Aristobuli filii Hero:lis Magni, 269. Gallus et Vol. 2, m. 4.

accusator Heroilis lelrarchie, Romam profectus, 3 270. Gallienus ann. 15.

Tiberio in vincula conjicitur; ubi plurimos sibi asci285. Claudius 1, m. 9.

vit ad amicitiam et maxime Germanici filium Gaium. Qui lius frater Claudi m. 1.

(Ilier.) Pilato de christianorum dogmale ad Tibe287. Aurelianus 5, m. 6.

B rium referente, Tiberius retulit ad senatum ut 89 292. Tacitus m. 6.

inter cætera sacra reciperentur. Verum cum 293. Probus 6, m. 4.

consilio patrum christianos eliminari ab urbe plaFlorianus inensibus 3.

cuissel. 300. Carus ann. 2.

39. 23. (xvii.] (Hier.) Gallienus et Plautianus. 302. Diocletianus ann. 20.

Tiberius 91

per edictum accusatoribus christianorum 322. Constantinus Magnus ann. 30, mensibus 10. comminatus est mortem. Scribit Tertullianus (Cf.

Cronicæ vero perhibent Tiberium regnasse vi Eus. Hisi, eccl. 11, 2). Mulli senatorum el equilum ginti tribus annis, lioc est quinque annis post pas Romanorum interfecti. His consulibus, Cassioduro sionem, Gaium qualuor anuis, Claudium qualuor leste, anno 23• imperii sui, ætatis 78• obiit [Tibedecem. Neronemque quatuordecem annos imperasse, rius 9?] veneno in Campania (Cr. Oros., VII, 4), prelermillentes superos menses, quibus super annos quassi mense Septembre. (Cui o successit Gaius]. reges regnaverunt, el intervalla lemporum inter Romanorum 93 4. Gaius, qui et Caligula, in eodem reges, el lines annorum sepe in quibus reges anno quo obiil Tiberius incipiens, [regnavil] annis 4, moriebantur vel regno defecissent. Juxta ergo mensibus 10, diebus 8, leste Eusebio et Beda : hoc cronicas inter passionis annum et Vespasianum

С

est usque Kal. Augusti, in anno 10 post passiosunt anni triginta seplem, quadraginta vero septem nem. Sub quo hi consules suerunt [leste Cassio. juxta sanctum Paulum, leste sancto Hieronimo

doro]. super eum ad Paulam et Euslochiam. Decem ila

40. 1. [18.] Proculus ef Nicrinus. Sanclus Pelrus que anni desunt in cronicis in lanto spalio. Sed

in anno sexto post passionem, primo anno Gaii, tamen alio vestigio sequimur cronicas hoc modo.

cathedram Antiochiæ ecclesiæ, octava Kalendar. Quibus finilis, signo el verbis : Vinicius el Longi- Martii, tenei per annos 7. " (Beda.) Gaius Ierodem nus et reliqu. manus secunda ad primum textum Agrippam, amicum suum, vinculis liberatum, regem lectorem remittit.

Judæ facit, annis 7 36. 20. (xiv.] (Hier.) Sulpicius et Silta. Sejanus

* (Manu secunda in margine hæc scribuntur : prefeclus Tiberii, qui apud eum plurimum poterat, Hicronimus : « Cum Petrus venissel Anlioinstantissime conhoartalur

ut gentem Judæo.

chjam, adfirmante Paulo, hinc credendum

sit in faciem illi Pitulum resistisse. » (Cf. rum deleat, sicut Filo dicit in libro legationis se

ad Gal. iv, p. 242.) – Eadem manu sed alio cunda.

atramento aildirur : Ber'a super acta aposto37. 21. [xv.] (Iller.) Priscus et Vitellius. Persius lorum (ad c. 1): « Mathias apostolus ante

D Flaccus satiricus poeta Volaterris nascitur. Paulus

pentecosien orilinatur, septem vero diaconi

post pentecosten apostolorum oratione et sic ad Galatas (c. I, 15-20): < Cum autem placuit

manus impositione ordinantur. , Stefanus ei qui me segregavit ex ulero matris meæ, el voca

Grece Latine corona interpretatur. Unde vit per gratiam suam ut revelaret filium suuin in Eusebius dicit (llist. eccl. ii, 1): < Statim,

inquit, post ordinationem suam Stefanus me, ul evangelizarem illum in gentibus, continuo

lapidalus est ab his qui et Dominum occidenon adquievi carni et sanguini, neque veni lieru

runt. I Alio airtimento pergil : « Staluesolimam ad antecessores meos apostolos, sed abii

runt ul ascenderent Paulus et Barnabas ad in Arabiam, et iterum reversus sum Damascum ;

apostolos, , el reliqua (Act. xv, 2). Beda su

per acla apostolorum sic ad c. xv): De deinde post annos tres veni Hierusolimam videre

hac ascensione sua Paulus ipse scribit ad Petrum, el mansi apud eum diebus 15; alium au

Galatas, dicens : « Deinde per annos 14 as

VARIÆ LECTIONES. 88 coloariatur. 1. i. . Colortalur. 89 post add. 1.

30 vum 1.

91 Ilac cum an'ecedente anno conjungenda sunt. posl add. sec. manze 1. $3 Hoc loco in margine menu sec. scripium est : Le die ab occisionc agri lex dala esi, La resurrectione spirilus missus est.

88

92

109

cendi in flierusolimam cum Barnabo adsumlo A Romanorum 5. Claudius regnavit annis 14, menTilo, et contuli cum illis engelium, quod sibus 7, diebus 28, et hoc est usque Kal. April., in predico in gentibus , et reliqua. Ubi nume

anno vigessimo quinto post passionem. (Cass.) rus ipse qua " possuit recensendus est annorum. ( Scimus enim Petrum et Paulum aposlo

Sub quo hi consules suerunt : los anno post passionem Domini 38, id est 98 45. 1. (XXI.) (Hier.) Claudius cesar 2. et Salurultimo Neronis anno, passos fuisse marti ninus. Hic est Claudius, patruus Drussi, qui apud rium, et beatum Petrun Rome 25 annis sedisse episcopalem cathedram, el 25 anni

Magantiacum monumentum habet. el 14 non 38 sed 39 faciunt. Sequitur ergo 46. 2. [xxiv.] (HIER.) Saturninus 2. et Venusius. ut beatus Petrus eodem 14 post passionem Eusebius sic : Pelrus apostolus. cum primus AnDomini anno, quo enim in Hierisolimis allo

tiochiam ecclesiam sundasset, Romam mittitur ; quitur Claudius 96

quario Claudi cesaris anno, Romam venisse credamus, simulque,

ubi evangelium predicans 25 annis, episcopus nisi fallor, hac expositione Paulum aposto ejusdem urbis perseverat. lum eodem quo Dominus passus est et resur

47. 3. [xxv.] (lier.) Tiberius el Gallus. Marcus rexit. . . . 87 ad fidem venisse probatur. , ]

evangelista, interpres Pelri, Ægiplo el Alaxandria 41. 2. [wwx.] (Hier.) Julianus et Asprenas. Flaccus Acilius prefectus Egipti Judeos calamitatibus premit, B ordinatur Evodius.

Christum predicat. Primus Antiochie episcopis consentiente Alexandriæ populo et crebro adver

48. 4. [xxvi.) (ther.) Crispinus et Taurus. Agrippa sus eos clamoribus personante, sinagogas quoque

rex Judeorum annis septem imperans, o siit; post eorum imaginibus, slalutis 98, aris el victimis pol

quem filius suus Agrippa a Claudio in regnum luil. Filo scribit in libro, qui el Flaccus, hec omnia

constituitur. Prothelia Agabi, qua in actis apose presente gesta, ob quæ etiam legationem ad

slolorum famem in loto orbe dixerat futuram, sub Gaium ipse suscepil. (BEDA.) Herodes letrarcha

Claudio expletur. Hæc Eusebius. [cod. in marg. Anel ipse amicitiam Gaii petens, agente Herodiade

nus 15 Tiberii secundum cronicam Eisebii et Be. sua uxore, Romam venil, sed accusalus ab Agrippa

dæ presbiteri.] Beda vero sic: Quarto anno Claudii elrarchiam perdidil ; fugiensque in Hispaniam

fames gravissima, cujus Lucas meminit, facta esi. cum Herodiade, merore periit (pro letitia in decol

Hæc Beda. Lucas vero in aclus apostolorum sic : latione sancti Johannis baptiste].

« In diebus illis supervenerunt ab Hierusolimis [cod. in margine, Ciclus secundas dec. incipit indiclione septima.]

prosheta: Antiochiam, et surgens unus ex eis no

mine Agabus, significavit per spiritum famem 42. 3. (xx.) (Hier.) Publicula el Nerva. Gaius

magnam fururam in universo orbe terrarum, qua Memmi Reguli uxorem duxit, impellens eum ul C facta est sub Claudio. Discipuli autem, prout quisuxoris suæ se patrem scriberel. (Beda.) Philatus 99

que habebat, proposuerunt ministeriuin millere in in mullas incidens calamitales et irrogante Gaio

Judeam fratribus; quod et fecerunt, millentes al cohortalis esi, ul sua manu, qua Christum

seniores per manus apostolorum Barnabæ et Pauli. Nagellavil, ipsa semet peremil. (Ilier.) Gaius Pe

Eodem autem tempore missit Hero les rex manuus, ironio prefecto Syriæ precepit, ut Hierusolimis

ul ailligeret quosdam de ecclesia. Occidit autem Jastaluam suam sub nomine Jovis optimi et maximi

cobum, fratrem Jobannis, gladio. Videns autem poneret. Tolo orbe Romano, sicut Filo scribit et

quod placeret Judeis, appossuit apprehendere et PcJoseppus, in synagogis Judeorum statue el imagi trum. Erant aulem dies azimorum. Quem cumpnes el aræ Gaii cessaris consecralä.

prehendisset, missit in carcerem (Act. XI, 27-30 ; 43. 4. [xxi.) (ller.) Cesar. Plurimi nobilium a

XII, 1-4), , el reliqua. Sequitur Lucas : « Segregale Gaio intersecti; sororesque suas, quibus stiprumn mihi Barnaban 103 et Paulum in opus, quod assuminlullerat, insularum exilio condemnat. Gaius jus- psi ens (Act. XIII, 2). » Beda sic (ad c. XII): sit omnes exsules interfici.

« Paulus juxta ordinem historiæ 13 anno post paj. 44. 5. (XXII.] (Beda.) Gæsar 101 el Julianus. Ma sionem Domini apostolatum cum Barnaba Paulique thens in Judea predicans, evangelium scripsil.

D

a cipisse vocabulum, 14 aulem anno post passis(Cass.) His consulibus, Cassiodoro leste, Gaius a nem juxta condicium Jacobi, Cepbæ el Johannis, ad protectoribus suis occiditur in palatio, anno ætatis gentium magisterium fuisse profectum. ) Hæc Bela. suæ. 24, mense quassi Julii. Cui Claudius suc De bac ergo ascensione sua in Hierusalem, postquam cessit

dixil, ul supra diximus (v. a. 35), post ires annos

100

VARIÆ LECTIONES.

97

98

100% lege :

102

103

Biq 1. lege : quem.

95 in 1 ? 96 lege : Paulus. supple : anno. lege : staluis. 99 in marg. sec. manu scribitur: Philaliis vel de Ponto insula vel de regione qua fuil nalus sic nominalus. coartalus. 101 Nomen Carsaris lisura deleium 1.

scriptum erat, ut videlur, aclubus, sed emendatum est : actis 1. manu sec. in marg. fol. 104. additur : Erat scenefactorize artis B. Scenæ Grece labernacula ethimologiam ab umbrando ducentia, apud quos umbra scena dicitur, scenæ vel scenomala quasi umbracula sonant, que sigis lineis vel laneis seu ciliciis vel ex arborum frondibus all virguliis componebantur. Beda. Non prohibuit Dominus providere el procurare humano more de crastinio, sed ne quis propler ista Deo militel, ut ill operibus suis non regnuin Vei sed istorum adquisicionem inducatur, cuui haec providere debemus, lit in militia regnum Dei, non isla cogitemus.

conversionis suz in Ilierusalem vidisse Peirum, A 53. 9. [xxx1.) (llien.) Veranus et Gallus. Antonius subjunxit: « Deinde post annos.qualuordecim ascendi Liberalis L:linus relhor gravissimas inimicitias cum Hierusolimam cum Barnaba , assumpio el Tilo; el Palemone exercit. [Claudius omnes Judeos discedere contuli cum illis evangelium, quod predico in gen a Roma precepit, ut Josephus dicitl (121). libus (Gal. ii, 1') , el reliqua. Et hoc est secundum 54. 10. [xxx11.](.) Velus el Nervilianus. Faine Lucain : « Slaluerunt Paulus et Barnabas ul ascen facta in Græcia, modius sex dragmis venudatus derent, el quidam alii ex illis, ad apostolos el presbi est. lcros in Hierusalem (Luc. XV, 2), ) et reliqua. Sequi 55. 11. (XXXII.) (BEDA.) Claudius et Orfitus. Magna lur ergo ut beatum Petrum non anle cundem 14. famis Romæ. Marcus evangelium quod Romæ conannum post passionem Domini, quo eum Hierusoe scripsil, Pelro millente Ægiplo predicat. limis alloquitur Paulus, hoc est quarto Claudi ces 56. 12: [xxxiv.) Silvanus el Silvius. Claudius Felisaris anno, Roinam venisse credamus. Ubi numerus cem procuratorem Judeam mittit, apud quem Pauipse, quem possuil sanctus Paulus, recensendus Tus apostolus accusalus, in defensionem sui perorat. est annorum. Scimus enim Petrum et Paulau Resurrectio Christi 5 kal. Aprilis, luna vigessima apostolos anno 38. (hoc est post annum passionis, prima , secundum Dionissium. id est ultimo anno] Neronis, passos fuisse, et B 57. 13. (xxxv.] Tiberius 3 el Antoninus. [Lazarus bealum Pelruin Romæ 25 annis, mensibus 2, diebus et episcopus Cypri obit secunda morte, dum 24 13, a 15 Kal. Februarii, quo cathedram tenuit , annis inter duas vixit morles, Ammulario (122) usque 3 Kal. Julii, quo passus est, predicasse, leste.] (ier.) Sub Felice procuratore in Judea exteViginti autem quinque anni Petri el 14 anni sancti lerunt inulti, qui populum suis persuasionibus deciFauli cum anno 'passionis Domini fiunt 39 anni. perent iniquis. Et Ægyplius quidam pseudoprofhetis Incarnationis ergo 45°, Claudi vero primo anno , fuil, qui plurimos sibi associans, in ipso magnarum Jacobus frater Johannis, gladio decollatur ab Herode, rerum conatu , per exercitum Felicis opprimitur; 8 Kal. Angusti. Petrus autem anno secundo Claudi, ul scribit Josephus, consentanius apostolorum actiin diebus azemorum, in carcerem mittitur , id est bus , in quibus Paulo dicitur a tribuno : Nonne lu quando Herodes , qui et Agrippa , ab angelo percu

es Ægyprius, qui ante los dies concitasti ci eduxisti lilur. Sanctus vero Petrus anno 14 passionis , hoc

in desertum quali:or milia virorum ? ) est 4 Claudi , juxta cronicas, 13 Kal. Februar.

58. 14. xxxvi.] (Jos. Ant. Jud. xx, 10.) Silanus Romæ cathedram tenuit. (Hier.) Claudius de el Otho. Agrippina , cjus uxor, postquam Claudium Britanis triumphavil et Orchadas insulas Romano

veneno occidil, ut filium suum Neronem faceret

с adjecit imperio.

regem , missil repente Burrum militiæ principem 49. 5. (xxvu.] (Hier.) Vinicius et Cornelius. Do

cum tribunis potentibus ad castra; et ducius, ai!milius orator clarus, qui sub Nerone abundantia cibi oralus est more principis, his consulibus, iesie Cuin cena obiit. Clodius Quirinalis relhor Arelatensis

siodoro. Sic Claudius in palatio, anno 64 ætatis Rome insignissime docet. Inter Theras et Theras

obiil, mense quassi Martio. El Nery imperium sussiam exorta est insula habens stadia 30.

cepil. (Cod. in margine, ad oram num. 50, 51, 52,

Romanorum 6. Nero regna il 14 annos, menses 7, Ciclus solaris incipit , sic semper concurren dies 28 , hoc est usque kal. Decembris, in anno 59 les incurrunt in unoquoque ciclo solari sicul in

post passionem Domini.
isto. [Annus passionis Domini secunduin cro-
nicani Eusebii ei Red:e.]

59. 1. (xxv11.] (Hier.) Silanus 2 et Antoninus. [Annus 15 Tiberii juxta Dionisium.]

Huj is avunculus fuit G. ius Ciligula. Felice regnanie 50. 6. (xxvIII.] (Hier.) Assialicus et Cornelius. in Judea, seditio orla est in Cesarea Palestina, et Descriptione Romæ facta , inventa sunt civium Ro magnam Judeorum multitu.inem perdidit. Linus manorum 69 centena el 41 milia. Tracia in provin- corepiscopus sub Petro apostolo exteriora curavit ciarn redigitur.

o per annos undecim, menses tres.] 51. 7. [xxix.] (Hier.) Tiberius 2 et Vitellius. Sub 60. 2. ( XXXVIII.](llier.) Marcellinus el Aviola. Fesius procuratore Judece Cumano, in diebus azymorum , successit Felici, apud quem pres ’nte Agrippa rege lanla est Hierusolimis orla seditio, ut in porlarum [cod. in margine , Ciclus 3. dec. ir.cip.] Paulus apoexilu, populi corruente, 30 10%. Judeorum corrue stolus religionis sue rationem exponens, vinciis rint.

Romam mittitur; his consulibus leste Cassiodoro. 52. 8. [xxx.) (Ver.) Vitellius 2 et Publicola. Pa Anno 2 Neronis, id est 26 post passionem, et lemon Vicelinus insignis grammaticus Romæ habe post biennium libere sux custodiæ , ad predicandum lur , qui quondam interrogatus quid inter stillam liber dimittitur anno 4 Neronis, (Romani dicunt el guitam interessel : « Gulla, inquit, stat, stilla Petrum annis 15 in Roma fuisse, antequam Paulus cadil. ?

ad Roma:n venit.)

VARIÆ, LECTIONES. si:pple : milia.

NOTÆ. (121) Ani. Jud. xvui, 7; sed de Tiberio dicit. (122) Amalariis ?

106

« VorigeDoorgaan »