Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

chaelis, el sancti Marlini depositio, uno modo cele- A induantur. Diaconus dalmatica, 85 subdiaconus brentur. In his solemnitatibus campana binæ et lunica, duo in albis, qui candelabra, el unus, qui bine pulsentur : quinque psalmi in vesperis cum thuribulum deferal. Gradale duo in albis canani, et una antiphona tanlum cantentur. Responsorium duo duo cum cappis Alleluia. cappati canant, qui postea chorum regant, donec Quia vero de divinis mysteriis traclavimus, oporDominum benedicant. Com uno thuribulo altare in tel discernere quibus sacris indumentis ministraluri censelur. (288) Invitatorium in malulinis a tribus induantur. Amictus igitur primum est indumentum clericis cantelur. Responsoria bini el bini canlenil. quod iveo collo circumdamus, quatenus vox, quæ in noclurnis et laudibus 83 hymnus cantetur. Pro per collum egreditur , ab oinni prava locutione mucessio non sial. Unaquaque die usque ad octavum, nialur : ut juxta Prophetam cor nostrum custodianisi major festivitas intercideril, de illis cantelur, mus, ne in lingua nostra delinquamus. Sccundum, el lola matulina dicalur. (289) Dics octavus ut dics camisia linea, quæ alba, vel poderis, vel talaris nunDominica celebrelur.

cupatur...... nodum corporis arcia lolum corpus Solemnitales cælerorum apostolorum , el evange- absque...... quem nimio labore perducitur, mentis listarum, el exaltationis sanctæ crucis, et decollatio el corporis munditia designatur, quæ multo jejunii, sancti Joannis, el (290) dedicatio sancti Michaelis in B et vigiliarum, et orationum, bonorumque operum Mari, et ad Vincula sancti Petri; et conversio sancti exercitio acquiritur. Per stricluram...... cor, cunPauli, el sanctorum martyrum Laurentii, Mauritii, claque membra corporis...... talarem vero longituDionysii, Nicasii, sanctorumque confessorum; ordi. dineni...... consummationem, per rugarum devilanalio Gregorii, Augustini, Hieronymi, Nicolai, Gil lionem, quibus...... complexiones...... puritas fidei daldi; translatio sancti Benedicli, æquali ordine ce catholicæ,per...... Per stolam, quae dicitur orarium, lebrentur. In horum seslivitalibus (291) in vesperis jugum Domini suave, et onus ejus leve, per quod el malutinis chorus non galur. Responsorium a designatur...... stolæ puritas...... Per longitudinem duobus clericis cappalis cantetur. Ad Te Deum lau usque ad pedes virtus 86 humilitatis. Per balleum damus, et ad Benedictus, allare incensetur. Invita. quo lumbi restringuntur, castiias designalur...... wrium duo cappati cananı : unumquodque tertium Deinde sequitur tunica, de qua dixit Dominus ad responsorium a binis cantelur : (292) officium cuir: Aaron : Facies tibi lunicam hyacinthinam (Exod. laudibus et sequentia celebretur : et quotidie usque AsVI, 31). Haec vero sub dalmatica induitur, et...... ad octavum eorum tanium memoria recitelur. In nominatur. Hyacinthus vero rarus est, nec densilale oclavo die, nisi alicujus sancti festivilas evenerit, de oblensus, nec rutilat æqualiter : sereno enim calo

с ipsis cantetur, et malutina dicatur. Hae sanctorum lit perspicuus, et pallidus est, varius, et quasi æthefestivitatcs, quæ more Dominicali 84 celebrantur, rei coloris. Per æthereum el varium colorem designal excepto quod (293) malutina non dicatur : Silvestri, vitam sacerdotalem, quæ supernis solum incessanter Sebastiani, Vincentii, Agnelis, Cæciliæ, Agathe, intenta desideriis, conversationem juxta Apostolum cathedra sancti Petri, Gervasii ; translatio sancti debet semper habere in cælis (Philipp. III, 20). Per Martini, Wandregisili, Germani; inventio sancti coloris mutationem fraternam compassionem , Stephani , Remigii, Georgii, Leodegarii, (294) Ro Apostolus ait, Gaudere cum gaudentibus (Rom. xii, 15). mani, Audoeni, Briclii, Luciæ virgmis, et alize quæ Quod propria est pontifici, significat rationem subliplacuerint, et omnium sanctorum pontificum qui buic mium non palere nisi perfectis. Per hoc quod est Ecclesiæ præfuerunt.

vestis interior, cl non cingitur, virtutes animæ soli DE DIE DOMINICO.

Deo cognitas sine intermissione semper habendas. Dies Dominicus ila celebrelur. In sabbato psalmis Per dalmaticam vero, quæ candid...... ll., candida dici cum antiphonis suis canlatis, et dicto capi est, et] lineis coccineis ante el relro a summo usque Lulo (290) responsorium a duobus clericis absque deorsum decoratur...... munditia cum utriusque cappis cantetur, quod hymnus sequalur. Et ad D Testamenti prædicatione, el Dei proximique dilectioMagnificat, allare incensetur. In matutinis invitato ne, desigbatur, quibus fulgere debent sacerdotes rium a duobus absque cappis cantelur, quod hymnus atque diaconi. Per duodecim fimbrias, quas utræsequatur. Novem lectiones et novem responsoria que lineæ 87 in se continent, duodecim rami virdicantur; Te Deum laudamus, exceplo adventu et liitum , qui ex charitatis radice...... : quos etiam quadragesima, dicalur. Hymnus in noclurnis et Apostolus enuinerat , dicens : Charitas paliens, laudibus dicatur. (296) In malutinis, exceptis pra benigna est (I Cor. XIII, 4), el reliqua. Tertia vero Salis lemporibus, una lanlum antiphona canletur ; linea, qux...... post primam processio fiat, ut prædictum est. Olli Reliqua desiderantur in codice Salivosano (Gall, de cium quobus cantoribus celebrelur. Ministri ila

Saulceuse), unde hæc excerpta sunt.

OBSERVATIONES

AD LIBRUM

DE OFFICIIS ECCLESIASTICIS.

.

88 (1) Domino vere sancio, el meriiis honorando, A majores proferri possunt, Carolus Calvus Francorum Maurilio, Operis ar sialim ex inscriprione deprchen rex in diplomale pro rebus ejusdem ecclesiæ : Riditur. Cum cnim Joanncs noster Abrincenses infulas culsus venerabilis Rotomagensis archiepiscopus deluante annum Christi 1061 non inieril, ul superius lit serenitati nostre præceplum avi nostri divor meobservavimus, Maurilius autem in pontificalu annum moriæ domni imperatoris Karoli, in quo continebatur, 1067 haud excesseril, extra dubium est librum qui quod ad petitionem sanclæ recordationis domni siiperstisti dicatus est, intra illius septennii lempus archiepiscopi Remigii pradecessoris sui quasdam scriptum fuisse. De Maurilio polæ sanctitatis anti villas viris sanctæ sun metropolis ecclesiæ Rotomastile (qui primarium Deipare templum perfecit el gensis canonicis in aula S. Mariæ Domino deserdicavit) præier ea quæ exstant apud vulgalos auclo vientibus, elc., delegasset. Ricardus Normannize dus res, Guillelmum Pịclavinum in gestis Guillelmi du in charla pro inonasterio Fiscannensi : Acciiis lolius. cis, Willelmum Gemeticensem I. vi Hist. Norman., nostræ diæcesis episcopis, Roberto scilicet sanclæ Ro.. c. 24 pl 38; Ordericum Viralem eccles. Ilist. I. Tv lomagensis ecclesiæ archiepiscopo, necnon el Radulfo. el v, Willelmum Malmesburiensem De gestis regum sanctæ Bajocensis ecclesiæ præsule, cic. Robertus Angl. lib. 111, cl alios, consulenda sunt gcsta archi Normanniæ dux cognomento magnificus, el Roberepiscoporum Rotomagensium ex ms. codice cburneo B lus Rolomagensis archiepiscopus in charta de rebus ecclesie metropolitanæ; quibus, quod hac parle ejusdem ecclesiæ : Placuit nobis res sanctæ ecclesiæ. prolixiora sint, omissis, duo notatu digna buic loco Rotomagensis, quæ capitalis el metropolis est regni inscruisse non pigeál. 1. In antiquo libro pontificali nostri, elc., confirmare. Philippus I Francorum rex cjusıc:n ecclesie forinulam exstare professionis fidei in diplomale archivi archiepiscopalis dato anno de veritate carnis et sanguinis Christi in Eucharistia Christi 1991 : Concedo abbaliam S. Mellonis de. contra Berengarium ejusque successores in concilio Pontisara domno Willelmo Rotomagensi archiepi. provinciali, præsidente huic sancla sedi (verba sunt scopo, et omnibus successoribus suis, el dono in feformule) venerabilis memoria Maurilio, latam, quam aium, ut eam de me el successoribus meis perpetuo integram hic describere supervacaneum duximus, leneant ad honorem el exaltationem 90 sancloe Roa quod religiosissini D. archiepiscopi beneficio, una lomagensis ecclesiæ. Ludovicus XII rex in lilleris conciin doctissimis ejus scriptis in lucem jam pro cessionis duorum modiorum salisin gratiam canonicodieril. 89 2. Locum illum, qui Maurilii primum, rum Rotomagensium datis Blasiis anno Christi 1506 : deinde Guillelini cardinalis de Stolevilla, sepulcro His denique lemporibus huic sanciæ ccclesiæ Roloq ondam illustris, nunc mulata rerum facie vacuus magensi præest, volente Deo creatore, Georgius de in mavi basilicæ visitiir, clero Rotomagensi semper

C

Ambasia noster consanguineus carissimus , sanclæ vencrationi fuisse, hacque de causa solere statis sedis apostolicæ el Romance ecclesiæ cardinalis, legadiebus thurificari. Ejus autem rei ratio non modo ex lusque de latere nobis probatissimus, nostrique imperii antistitis sanctitate petenda est, cujus ille tantam patricius et consiliarius fidelissimus. Pr. posteris opinionem reliquit, ut locus is vulgo S. Mau (3) Joannes Abrincacensis. Sic Bajocacensis, et rilii lumba diceretur : verum etiain ex antiqua tra Parisiacensis, pro Bajocensi el Parisiensi passim ditione, qua sibi persuasum habuere majores nostri cjus ævi scriptoribus. Rectius forle Abrincalensis, ut allare maximum antiquitus ibidem fuisse constitu apud Ordericum ecclesiast. bist. lib. III, IV, VIII et XII. lum, ut apertc indicant lilleræ canonicorum Rolo Porro de Joanne, præter lestimonia superius ad libri magensium ad eumdem cardinalein, quarum exem linien allala vide eumdem Ordericum lib. iv el v, et plar in ecclesiæ scriniis asservatur. Joannes PRE Malihæum West monasteriensem ad annum Christi VOST.

1073 et 1079, quibus adderem anonymum S. Audoeni (2) Sanctæ Rolomagensis ecclesiæ. Familiaris reli monachum, nisi Joanni parum æquus viderelur. PR. gios: antiquilali loquendi modus, cujus lol exempla (4) Postquam de metropolitana sede stillare videpassim occurrunt in sacrarum ædium monumentis, bimus. Co:cilium Rotomagense celebratum sub

D maxime vero domesticis, lil ceculire videantur in Wallero de Constantiis archiepiscopo A. C. juxta meridie qui id improbent aut nesciani. Ne longius veterem Galliæ calculum 1189, 3 idus Februarii evogemur, hujus scritilis testes omui cxceptione can. 1 ; Antiquorum Patrum nostrorum restigiis.

[ocr errors][ocr errors]

ad!ıærentes in primis decernimus , ut omnes suffraga. A culares. llem statuimus, quod quicunque ad missam, nerc ccclesiæ nostræ in legendo et psallendo usum evangelium et epistolam, in tabula scriptus fuerit, hujus sacrosanctæ ecclesive melropolitanæ imiten tonsuram ac barbam se radi facial : alioquin in officio lur. PR.

suo nequeal ad altare, donec rasus suerit, ministrare: (5) Item concilium oletanum xi, can. 3.

decernentes ut hoc stalulum, el omnia alia 'edila in Juxta Carthaginense concilium.Quartum scilicet,can. hoc capitulo generali, inter illa statuta numerentur, 44 el 45, quorum alter ad tonsuram, aller ad habitum quæ quilibet canonicus in sua receptione jurat servare. perlinet. Prioris mentem nequis suo arbitrio interpre Plura de tonsura Isidoras De ecclesiast. oflic. 92 tarelur, placuit concilio iv Toletano lausuræ formam lib. 11, cap. 4; Albinus Flaccus Alcuiuus, lib. De disertis verbis ila præscribere can. 41: Omnes clerici, div. ollic.; Amalarius irem De ecclesiast. oflic., lib. vel lectores sicul levitæ el sacerdoles, delonso superius II, cap. 5; Rabanus Maurus De institut. clericorum 1010 capite, inferius solam circuli coronam relinquan! : lib. 1, cap. 3; Rupertus abbas Tuitiensis De div. non sicul hucusque in Galliciæ parribus facere lecio offic., lib. II, cap. 25; concilium Agathensc can. 20; res videntur, qui prolixis, ut laici, comis, in solo ca Stephanus Il papa in responsis in Carisiaco villa ad pitis apice modicum circulum londent. Rirus enim annum Christi 754, can. 18; concilium Aquisgraiste in Hispania hucusque hæreticorum fuil. Unde B nense A. C. 816, lib. 1, qui est de instilutione canooporlel ut pro amputando ecclesiæ scandalo, hoc nicorum, cap. 1; Coyacerse anno Christi 1050; signum dedecoris auferatur, el una sit tonsura, vel Wesi-monasteriense anno Christi 1175; Eboracense habilus, sicut lolius Hispaniæ est usus. Qui aulem anno Christi 1195; Oxoniense anno Christi 1222; hoc non custodierit, fidei catholicæ reus erit. Astipu Londinense anno Christi 1237; Ravenn. I, 311:0 latur huic institulo omnium fere locoruin el lempo Christi 1286, rubr. 3; Ravenn. II, anno Christi rum consensus, 91 u mirum non sit, si tam se 1314, rubr. 10; Ravenn, iv, anno Christi 1317, vere in ejus contemplores ecclesiasticæ leges anim rubr. 4; ac demum Patrum ælale Rotomagense adverterint. Testantur id antiqua provinciæ nostræ anno Christi 1581, lit. De episc, el capit., § 7, el lit. decreta, atque in primis concilium Rolomagense sub De curat. et aliorum offic., § 9, et Remense anno Waltero can. 5: Sacerdotes el clerici coronas habeant Christi 1385 lit. De clericis in gen., § 18. PR. patulas et decentem crinium circumferentiam. Istius (6) Variis nec rubeis ulaniur indumentis. Pluriconsti ulionis transgressores ab ecclesiasticis beneficiis mis concilioruin decretis idem fuit prohibitum. Unde suspendantur. Qui vero beneficia non habuerint, et autem beleromallon rubeum in cappis hiemalibus in comam nutrierint , privilegio careant clericali. canonicorum sumpserit exordium non liquet, huic Præcepta nova Petri de Colle-medio archiepiscopi, C enim instituto repugnat. qui sedere cæpit anno Christi 1237 : Cum in tonsura (7) Quod capul nostrum ex apostolica docirina in et maxime habitu differre debeant a laicis sacerdotes, superiori parle radimus. Primis temporibus radere in quibus plures invenimus istis temporibus delinquen capul minus usitatum suisse videtur quam fondere, les, præcipimus quod omnes coronam magnam ha nam S. Hieronymus in caput sliy Ezechielis ait : beant, el lonsuram allam el bene rolundam. Et qui in Perspicue demonstralur ne rasis capitibus sicut sacerleis de cælero invenietur culpabilis, gravius punietur. doles cultoresque Isidis el Serapis nos esse debere; Concilium apud Pontem-Audomari habituin anno hujusqne usus moralein rationen affert S. Gregorius Christi 1267 (sedente archiepiscopo Olone Rigaltiol,

lib. 11 Pastoralis, cap. 7, et lib. 1 Regist., ep. 24. clericos, etiam uxoralos, ad deferendum lonsuram Ex apostolica autem doctrina dicitur descendere, et habiluin clerico congruentem Irinis monitionibus sive quia lonsuram gestamuis exemplo S. Petri , ut adigi præcipit, el a dit : Denique si post præmissis habet ordo Romanus; isque ita in memoriam Domimonitiones aliqui clerici in apostasia tonsurre et ha. nicx passionis allonsus est, ut Jegitur apud Bedam bilus permanserint et contingat quod pro suis excessi lib. v Ilist., c. 22, siro quia cam Petrys il stiluil, bus a secularibus judicibus capiantur, in criminibus ul tradunt Gregorius Turonensis lib. 1 De mirac., comprehensi; non præcipiemus eos per censuras eccle- D cap. 28, concilium Triburiense can. 20, el Gemma siasticas liberari. E:dein sere sanxit concilium aliud animx lib. I, c. 195. ibidem anno Christi 1279 (Collect, conciliorum Ro (8) Per coronam capillorum, quam in inferiori parie lomag., pag. 276) celebratum. Tepescente demum poriamus. Hinc planum cst clericos circulum cridisciplina, canonici Rolomagenses in capitulo gene nium in modum corona olim deserre solilos, sicut rali anno Christi 1311 hæc dclorsura et habilu hodie gestant Franciscani. Idem quoque præcipitur staluerunt : Ui quanto ecclesia nostra caleras nobili in synodo Ebroicensi a. 1576, cap. 3, de vita el holate præcellii, sic ejus ecclesiastici servitores majori nestale curatorun et aliorum ecclesiasticorum, art. 3, honestaie a cæteris distinguantur : statuimus ul uni et in Riluali seu Manuali Rotomagensi 93 1651 versi canonici, capellani, el clerici chori nostri consu edito, pari. 1, pag. 383 , in hunc modum : Clerici ramı amodo deferant congruentem, in quantitale sere professionis suæ menores Dominicæ coronæ signum similem tonsurx puerorum de altari, a quibus circa in capite religiose deferant (c nunquam dimillant. Qui hoc aniiuna consueludinis servalur honestas. Nec secus fecerint, tanquam ecclesiasticae deserlores miliquisquam prædiciorum amodo consulillos deferal so lice, sacrorumque canonum contem;'lores districtæ,

[ocr errors]

correctioni subjaceant, et ab ecclesiasticis conventibus A (14) Bis tres psalmos. Idem lic acc pe quod supra, cum dedecore ejiciantur; item ul capillorun pars id est, psalmi hujus per octo versus sex diviinserior in coronæ speciem præcidalur, ila ul oculi el

siones. aures paleant. Ibidem pag. 409.

(15) Oralione Dominica, el precibus, el psalmo, (9) Barbam radimus. De rasura barha vide Ordi

MISERERE MET Deus, genufleciendo. Hæc habentur in nem Romanum, et Rituale Rotomagense ibidem.

Breviario Rolomagensi edilo anno 1491, in Psal!eriis (10) Qualer nocle el die. Alludil haud dubie ad id

Rolomag. A. 1507 et 1586, in Breviario Rotomagensi quod legimus lib. 11 Esuræ, c. 9, Legerunt in volu

anno 1578, in Diurnali Lexoviensi anno 1512, in mine legis Domini Dei sui quater in die, et qualer

Breviariis Parisiensi, Abrincensi, Fontebraldensis confiebantur; sed quod psalleretur quater in nocte,

ordinis an. 1586, et in Diurnali Carthusianorum. neqne exstal in Hebraica veritate, neque in editione

Hæc tamen in eccles'a Rolsmagensi non servantur', LXX Interpretum , neque in Latina vulgata. Quapro- exceptis feriis Adventus, Quadragesimr, quatuor pler hanc additionem videlur Joannes noster mu

Temporum et jejunii, in quibus non dicitur psalmus lualus ab Analario lib. iv De ecclesiast. officiis c. 3,

Miserere, nisi in Vesperis. eamque Amalarius desumpsisse ex Beda in Esdram,

B (16) Nocturnalia succedunt, in quibus Vesperæ. quem ibi laudat. (11) Quinque psalmos canimus, sed irina sanclæ

Apud antiquos Vesperas ad noclem pertinuisse, et Trinitatis glorificatione conneclimus. Per quinque

cjus initio recitari solilas constal, imprimis ex S. psalmos cum trina glorificatione intellige psalmum :

Hieronymo ad Letam : Assuescat, inquit, accensa Deus in nomine, et qualuor oclonaria seu divisiones

lucerna reddere sacrificium vesperlinum. Isidorus lib. psalmi : Beati immaculari, quas divisiones eliam

vii Origin., c. De officiis : Vespertinum officium est

in noctis initio. Concilium Emeritense can. 2 : V'enum sub duplici glorificatione canimus, cui consonat Gemma anime lib. II, c. 60 el 61. Quod etiain vidc

sperlino lempore post lumen oblatum dicitur vespertilur in Psalterio Rolomagensi anno 1507, in alio item

num; el innumeris aliis scriploribus lum Græcis psalterio Parisiis anno 1540 apud Franciscum Re

tum Latinis, apud eminentissimum cardinalem Bona gnauli, in diurnali Lexoviensi anno 1542, in Brevia

De divina psalmodia c. 10, sect. 5. Unde officium rio Parisiensi anno 1557, el in Breviario Abrincensi

vespertinuin a concilio Toletano 1, can. 9, dictum an. 1592 editis. Forlasse lum lemporis in ecclesia

est lucernarium, a 95 sancio Basilio cap. 29 lib. Rotomagensi feriales psalmi non recitabantur ad

De Spiritu sancto, lucernaria gratiarum actio; a

Cassiano lib. 11. De instilul, renuntiant. c. 3, lucerhoram primani, ut videlur in Breviariis Parisiensi el Abrincensi supradictis : alioqui non quinque , sed c ralis hora. Et licet ante noclem Vesperas agi vo

luerit sanctus Benedictus c. 41 Regule, idque jamı sex essent numerandi. (12) Quibus fidem catholicam a B. Athanasio expo

suo tempore in usu posilum fuisse leslelur Amalarjus sitam adjicimus. Symbolum S. Athanasii in Ecclesia

De ordine antiphon. cap. 6, ut ante solis occubituni Rolomagensi per lolum annum, nullo excepto die,

celebrarelur vespertinale officium, illud tamen ad

noctis initium quando ad dormiilionem accedimus olim decantabatur, ut videtur in ordinario ms. ad

retulit Hugo Victorinus lib. i De oslic. ecclesiast., usum Rolomagensis ecclesiæ, es bibliotheca claris

c. 5, eliam Joanne nostro posterior. simi et eruditissimi viri D. Einerici Bigol; cui etiam

(17) Hymnus sanctæ Mariæ. Per hymnum sanctae consonat Gemma animæ lib. 11, c. 59, his verbis :

Marike intellige canticum Magnifical : Ita enim apud Fidem , Quicunque vult, quotidie ad primam iterat

Amalarium lib. 4, c. 7, de vespertinali synaxi pro (ecclesia), 94 quam Athanasius Alexandrinus episco

eodem cantico usurpatur. pus rogalu Theodosii imperatoris edidit. Itere in Breviario Rolomagensi anno 1491 edilo per lolum

(18) Incensum super altare offertur. Sic quoque annum etiam in seriis dicitur. Habelur quoque in

ibidem Amalarius : Intendat summus sacerdos qui Psalterio Rolomagensi an. 1507 el 1586, in Djurnali

vicem tenet Aaron in ecclesia, quia debeat incensum Lexoviensi anno 1542, in breviario Rotomagensi subo D offerre Domino super altare; post hoc sequitur hymcardinali Carolo Borbonio Rolomagensi archiepiscopo

nus sanctæ Mariæ. El Guillelmus Durandus Ratio:). anno 1578 editis, el ut Diurnali Carthusianorum le div. oflic. I. v, c. 9, de vesperis. llem Rituale Ro.ogitur quotidie ad Primam ; item in Breviariis Pari magense anno 1651, p. I, pag. 592. Altare juria siensi et Abrincensi præfatis, quod symbolum D.

consueludinem ecclesiæ cathedralis lurificatur extra Franciscus de Harlay I in Breviario Rolomagensi ad

missam a celebranie cappa induto, genuflexo, triplici Dominicas de tempore redegit.

duciu cum osculatione in omni quidem officio, excepło (13) Terliam vero. Aliam præterea rationem de simplici et seriali ad Benedictus el Magnifical; Tertiæ, Sextæ Nonæque ofliciis offert Isidorus De (postca ab acolytho celebrans el chorus) in triplici ecclesiast. offic. lib. I, cap. 19. Horam, inquit, ler

vero, cliam ad hymnum : Te Deum, ab eodem celelium, sexlam, el nonam Daniel et tres pueri suppli brante, el anle primam lectionem homiliæ a diacono, culionibus devoverunt, scilicet ul ab orlu diei in lem

el in nocle nativitalis Domini anle octavam eriam el pus precationis tres horæ porrectæ Trinitatis nobis nonam lectionem ab eis qui lecturi sunt, similiter rercrentiam declararent, PR.

cappa induis el genuflexis; qui rilus in ecclesia

sacro

cathedrali et quampluribus civitatis Rotomagensis A scepe nuncupatur. Matulini officium appellant quod parochialibus ecclesiis observatur

vocamus Laudes, ait Radulfus Tungrensis proposit. (49) Cum oratione Dominica el precibus, exceptis 14. Hujus lamen vocis apud auctorem nostrum amfeslis. Ita apud Caribusianos, antiqua Breviaria et bignia est significatio, nam in ordine diei Paschæ per Psalteria Rotomagensis ecclesiæ, necnon Lexovien ollicium malutinale noclurnum intelligit. Malulinale, sis, Parisiensis, et Abrincensis. Nunc autem, ut su inquit, officium duo cantores cappis induli regant. Inpra monuimus, non dicuntur preces nisi in seriis vitatorium a quatuor, etc. Post matulinæ Laudes, ubi Adventus, Quadragesimae et diebus jejunii.

Laudes ab officio malutinali distinguit; initio autem (20) Quia vero post vesperas. Ex hoc loco apparet operis matutinale oflicium sumit pro Laudibus, illuil Joannis saculo Completorium separatim a vespertino enim perspicue sejungil a nocturno, el cæteris aliis officio persolvi consuevisse. Quem sinceræ antiqui

omnibus horis quas ibi sigillatim recensel : quam latis usum 96 oplandum essel in collegiis cano

acceptionem, quæ omnium maxime propria est judinicorum el per urbanos saltem titulos restitui. PR.

cio eminentissimi cardinalis Bona c. 5 Divin. psal(21) Hymnum justi Simeonis. Scilicet canticum mod., sect. I, el ad antiquorum mentem accommoNunc is, hymnus enim pro cantico

dala, hoc loco rclinet.

B rum rituum interpretibus aliquando usurpatur, ut

(28) Cum oratione Dominica el precibus. Ita et in supra declaravimus, quod etiam de hymno Zachariæ Ecclesia Rotomagensi ante sexaginta annos id obser. intelligas.

vabatur, ut palet ex Breviariis an. 1491, 1578, et (22) Oratione Dominica, et Symbolo el confessione Psalteriis Rolomag. an. 1507 el 1586; item in Parinos munientes. Exceptis triplicibus, duplicibus, et

siensi, Lexoviensi el Abrincensi Ecclesiis olim reciintra oclavas.

tabanlur, ut constal es Diurnali Lexoviensi all. (23) Quam lectio præcedit de exemplis sanctorum 1542, et antiquis Breviariis Parisiensi et AbrinPutrum. Idem habetur in Ordinario Roloinagensi censi. ms. per lolam quadragesimam. Ita quoque sanctus (29) Signo pulsante. Concilium Aquisgranense c. Benediclus in Regula cap. 42, quod a monachis 31 : Mox enim ul auditum fuerit signum, seslinalo sancti Benedicti religiose observatur; legitur enim

oinnes ad ecclesiam conveniant, quam non pompalice sive de gestis ipsorum, sive de operibus.

aut inhoneste, vel incomposile, sed cum reverentia et (24) Media nocle ad confilendum Domino surgere

Dei timore ingrediantur. Vide epilogum ejusden condebemus. Sic S. Hieronymus in epitaphio sanctie

cilii c. 45. PR. Paule : Mane, hora tertia, sexta, nona : vespere,

(30) Ubi religiose consistentes, non hac aut illac

C noctis medio, per ordinem psalterium cantabant. Et se moventes nec aliqui confabulantes. Hic aliendant sanctus Athanasius lib. De virginilale : Media nocle clerici quanta modestia in ecclesia Dei consistere desurgilo, el laudalo Dominum Deum tuum. Item sanctus beant, sic enim slaluit concilium Aquisgranense anno Augustinus serin. 55 de tempore : Rogo vos, ad vigi- 816, c. 131 : Omnes igitur ab oliosis sermocinalioni. lias maturius surgile. S. Isidorus De ecclesiasticis bus auditum pariter castigent et linguam : in ecclesia olliciis lib. I, c. 22 de vigiliis, Radulfus decanus

cum timore el veneratione slantes, autorent , aut Tungrensis De canonum observantia proposit. 14, cantent, aut audiant. Et Grodogangus Melensis epialiique divinorum officiorum expositores.

scopus in Regula canonicorum, c. 26 : Mox audilo (25) Adjutorem invocamus; postque hymno dicio. signo omnes canonici festinent ad ecclesiam ; el non Significare videtur statim post versum : Deus in pompalice, aut inhoneste, vel incomposite, sed cum adjutorium, dici hymnum, et omilli solitum invita Dei limore ingrediantur eam : nec cum baculis aut lorium in oflicio feriali, cujus usus, si ila lulit, ralio fustibus in choro, exceptis debilibus, 98 sed religiose me fugit; scribit enim Durandus Ration. I. v, c. 3, illis standum et psallendum est. Postea ipse conqueriel l. vi, c. 72, non omitli Invitatorium, nisi in officio tur quod clerici negotiis sæcularibus se implicantes Epiphaniče, tridui ante Pascha, el oflicio defuncto- D ad divinum officium peragendum viderentur inepti. rum quando funus non est præsens, seculus antiquos Mox, inquit, ut ecclesiam ad divinum officium perde sacris officiis Tractalores ordinem Romanum, agendum intraverint, ita fatigari videntur, ut nec oraAlcuinum De Coena Domini, Amalarium I. iv, c. 21, lioni vacare, nec ad psallendum stare valeant ; sed Honorium I. jui, Gem. animæ, c. 88.

polius sedenles, non divinis, sed vanis so!ent instare (26) Duodecim psalinos canimus. Quod observat loguelis. Et statuta antiqua capituli cathedralis ecEcclesia Rolomagensis in

seriis exira tempus

clesiæ Parisiensis : Ibi simplices el erecti sient, capaschale. In Dominicis vero diebus duodecim psalmi veant a confabulatione, cachinno et risu, psallant gracanuntur in primo noclurno, quorum cuilibet ver viler el modeste coram Deo, memores eorum fucks sus : Gloria Patri subjungitur, licet apud Joannem aliis minoribus ministris exemplum sore. Plura de nostrum qualuor psalmi una 97 glorificatione copu psalmodia et cultu Dei staluil concilium Basileense lentur; cui consonal Guill. Durandus Ration. divin. sess. 21, § 3, 4 ei 6. De confabulatione autem et ollic. lib. v, c. 3.

'divagatione in ecclesia vide concilium Rolomagense (27) Per officium Matutinale. Intellige laudes, eo anno 1622 habilum, sedenle Georgio Il de Ambasia, enim nomin' ab officiorum divinorum expositoribus tit. 1, cuiconsonat Rituale Rolomagense an. 1651 p.),

« VorigeDoorgaan »