Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

38

39. De vocalione Mathei apostoli, el calumnia man- A 57. De adventu Domini in Bethaniam sabbalo ante ducandi et bibendi cum puplicanis.

sex dies paschæ, el crastino in palmis luna 40. De filia Jari resuscitata, et de muljare 35 duo decima in Hierusalem. decim annis in fluxu sanguinis curata.

58. De gestis prime el secundæ tertiæque *ferie 41. De duobus cecis el Beelzepub 36, ct predica juxta ordinem , aliisque multis.

tione Christi, sanans omnem langorem et infir. 59. De biduo ante paschæ, id est quarta feria. mitatem, de messe el operaris et de misione 37 60. De primo die azimorum, hoc est quinta seria. 12 apostolorum ad predicandum, daia ipsis 61. De cena Domini. poleslale immundorum spirituum.

62. De imno *dicto et egressu Domini in Gelsa42. De nominibus 12 apostolorum secundum ordi mani ubi lenlus est, de gestis ejusdem noctis, et nem, el de virga portanda el non portanda.

denegatione Petri juxta ordinem. 43. De predicatione Christi post missionem 12 apo 63. De gestis diei passionis Christi et sepulturæ

stolorum, el filio viduæ resuscitalo, el de mis ejus et lintheaminibus. sione duorum discipulorum a Johanne vincto ad 64. De monumento Domini, el joulieribus et cusloJesum.

dibus sepulcri. 44. De phariseo rogante Dominum ad mensam, el B 65. De vespere sabbbati quae lucescil in prima saMaria Magdalena, el de albastro.

bali sexto die Kalendarum Aprilium, luna 45. De Domino exprobranle civitatibus, et confess seplina decima, in qua Christus resurrexit a sione, et de spicis in sabalo.

morluis, el de gestis ipsius diei, ordinale sicut 46. De manu arida sanata juxta concordiam qua tractaļ sanctus Augustinus juxta concordiam luor evangelizarum.

quatuor evangelizarum. 47. De phariscis el llerodianis, el demonatico ecco 66. De testimonio evangelizarum et sancti Pauli el muto sanato.

apostoli in epistola ad Corintheos in apara48. De lleroile et passione sancti Joliannis baptiza, tione *3 Domini, juxta Augustinum.

de miraculo quinque panum et duoruto pi 67. De ambulatione Domini in Galilea corporaliter, şcium, de pascha, et de loco decollationis et Iraciante Augustino. sepultur Johannis.

68. Quot vicibus post resurrectionem suam in terra 49. De ambulatione Domini et Pelri super undas et in cælo vissiis est Dominus, tractanle Aunavigantes trans fretum Genesar [quaria vi

gustino juxta quatuor evangelizas sanctumque gilia noctis, el de pascha el miraculo paruin Paulum.

с el piscium

69. De misterio verborum Domini quibus dixit 50. De Cananea muliere el filia ejus sanala, de « Præcedam vos in Galileam, Tractante sancto

surdo et mulo, el resectione qualuor millium Angustino. de septem panibus ct paucis piscibus, el de

70. De passione sancti Petri et de ordinatione ceco illuminalo, secundum Marcum,

sancti Clementis. $1. De interrogatione Domini , de discipulis suis, 71. De passione sancti Pauli (apostoli **].

de contradictione Petri, et transfiguratione Do 72. De passione sancti Andreæ (apostoli **). mini, de Moisi et lelia, el lunatico.

73. De passione sancti Jacobi apostoli ilii Zebedei. 52. De adventu Domini a Galilea in Judeam , et de 74. De dorniilalione sancti Johannis evangelizie, uxore demillenda.

75 De passione sancti Philipi apostoli 65. 53. De parvulis et operaris in vineam , de bono,

76. De passione sancti Bartolomei. et reversione Domini in Galileam.

77. De passione sancti Thom:r. 54. De festivitate scenophegiä.

78. De passione sanctissimi Mailei. 55. De encenia solemnitate.

79. De passione sancti Jacobi fratris Domini. 56. De Lazaro resus italo veniente Domino a Gi- D 80. De passione sancti Talhei.

lilca in Hierusalem, et de uno ceco sanalo se 81. De passione sancti Simonis Cannanei. cundum Lucam cum adpropincasel Dominus 82. De obitu sancti Mathiæ apostoli. Hicriclio, el duobus cecis sanalis secundum 83. De sepłem diaconibus ordinalis ab aposlolis 66. alios egrediente Domino ab Hiericho, de Siael parabulis.

INCIPIUNT CAPITULA LIBRI TERTII *7. 1. De nativitale Domini, el de annis ejus qui sem Octaviani Cessaris nigro colore simul ordinale per minco colore inscribuntur, et de annis in concursu conscriptis , sub consulibus pro

VARIÆ LECTIONES. 5 i. e, muliere. 36 Belzpub; postea li.lera E bis suprascripla est 1. 37 demissione 1. 38 Inclusa post in margine altera manu addiia suni 1.

que posi add. 1.

" ordinem in margine post add. 1. 42 i. e. hymno. pro apparitione. * posl add. altera manu 1. 45 hrec prima manu summo in margine adjecia sunt, signo posilo post cap. LXXIIII. 46 hæc prima inanu infimo in margine adjecia sunt, signo apposito, quo his verbis locus suus monstrelur 1. 47 Sequentii etiam in 3 leguntur, ubi multa miutantur. Inscriprio : Incipioni capiuJa libri sequentis,

cheo 33

88

39

40

pro Zacheo.

43

80

priis * secundum Cassio:lorum, gestisque cer- A 8. De Othone et ejus imperio et morle. lis uniuscujusque arni usque in morlem Octa 9. De Viteilio, de imperio obituque ejusilem, lesto viani, el “' lunc ante Tiberium sicut ante ulium Josepho lunc presenle. quemque regem postea habebitur summa col

10. De Vespasiano 5, el destructione Hierusalem, lecia annorum incarnationis a nativitate Do il. De Tilo et consulibus gestisque suli ipso. nini usque in finem regni ejusdem regis titu 12. De Domitiano imperatore, de Ancleto papa et lalus.

decretalibus epistolis ejus, de sancto Johanne 2. De Tiocrio ejusque annis nigro colore, dom: in ferventis olei dolium misso el religalo in

nicis autem annis mineo colore sub consulibus Pathmum insulam, ubi apocalipsim vidit. el gestis propriis ordine predicto uniuscujus 13. De Nerva imperatore , de reversione sancti que anni usque in annum nonum decimum ill Johannis in Ephesum scribiens eugelium, ct carnationis, Tiberii vero tertium, ubi incipit de inartiribus, incarnatio juxta cronicas Eusebii et Bedze pres 14. Du Traiano imperalore , de dormiilione sancti speteri, el usque in alinum vigessimum ler Johannis, ct de inartiribus. lium incarnationis, Tiberii vero septimum , 13. De Adriano imperalore, de Sixto papa el deubi incipit incarnatio secundum Dionissiumi ,

B

crelo ejus in missa, de Thelesforo papa el dequæ inde nigro colore conscribitur in marga creto ejus, el de martiribus. 110) semper sub dextera manu. Reges quoque 16. De Antonino imperalore , el de Igino papa et in eodem incaruatione inscripti, sicut secun decrelo ejus, de Pio papa, el de preceplo ante dum Eusebii Bed:eque cronicas regnaverunt, gelico de pascha, de Avicelo papa el decreto ordinale e regione ad annos singulos incarna-, ejus. tionis juxta historiam sacri evangelii in mar 17. De Marco imperatore, de Sothero papa el degano semper sub sinistra manu , el contra

crelo ejus el de martiribus. predictos eosdem reges in hac quoque incarna 18. De Commodo imperatore, de Victore papa et tione inscripíos, sicut vere regnaverunt , ad decrelo ejus, et de pascha. ostendendum 81 erroris cronicarum annorum 19. De Helio imperatore el de consulibus el gestis que incarnationis juxta Dionissium, et usijue

sub ipso. ad annum quintum decimum imperii Tiberii. 20. De Juliano imperalore, teste Orosio. · De anno quinto decimo 'Tiberii, de Johanne 21. De Severo imperatore, de Zeplerino papa et et Doinino ab eo ballizatı, secundum quatuor decreto ejus.

C evangelizas, Augustino leste, de jejunio 59 Do 22. De Carcalla 38 imperatore et nomine ejus mini et victoria ejus, de diabulo, de predica 23. De Macrino imperatore, de Calisto papa el de

lione Christi, el passione Johantis bablislit. crelo ejus. 4. De passione Domini el miraculis in passione, 21. De Marco Aurelio imperalore.

de ordinatiorie Jacobi primi cpiscopi, de passione 25. De Aurelio Alexandro imperatore, ile Urbano sancti Stephani, el conversione sancti Pauli, papa el decreto ejus, ei de martiribus. et adventu ejus in Hierusalem, manens apud 26. De Masinino imperatore, de Antero. papa et sanctum Petrum diebus quindecim, el reliqua decrelo ejus, de Fabiano papa et decrelo ejus. usque ad Claudium,

27. De Gordiano imperatore, de consulibus et gestis 5. De Claudio, le lame el passione Jacobii filii Ze

sub eo. bedei, de carcere sancti Petri, de secunda 28. De Philippbo primum imperatore credente ascensione sancti Pauli in Hierusalem anno Christo, de anno millessimo conditionis urbis quario decimo conversionis suie loquens cum Romae sub ipso completo, leste onine bistorico, sancto Petro, de adventu sancti Petri ad Rv de decreto Faliani papie. mam, et reliqua usqne ad Neronem.

D

29. De Decio imperatore, de Cornelio papa el de6. De Nerone, et sancio Paulo vincto ad Roniam creto el passione ejus, ci de inartiribus.

misso, de passione sancti Jacobi fratris Do 30. De Gallo et Volusiano imperatoribus, de Lucio mini, de resurrextione Christi in octavo Ka papa el decreto ejus et passione ejus. lendarum Aprilium sicut Beda putal, de Marco 31. De Emiliano imperatore trium mensiuni. evangeliza el passione ejus, de passione Pe. 32. De Valeriano el Gallieno iniperatoribus, de tri el Pauli, de Cliniente pap:: el decretali epi Stephano papa el decreto et passione ejus et stola ejus ad sanctum Jacobum fratrem Do sancti Laurentii cum aliis, de Dionisio papa el mini, de martiribus sub Nerone passis, et de decreio ejus, el de martiribus. inorie Neronis.

33. De Claudio imperalore, el de Felici papa ci 7. De Gaiba ipsiusque mperio et morte.

decreio ejus, et de materibus 88

VARLE LECTIONES. 48 deest 2.

*9 prina manns post Octaviani pergil lune, postea lillera e adjecta esi. pro margine. " osiendom 1. junio corr. jejunio 1. 53 post al. 1. ** Vispasino, a post superscripiunt est l. is cariculla 3.

bailu I. ubi cap. 35. prima manu in murgine udscripii. est.

53

[ocr errors]

sub eo.

34. De Quintilio imperatore 17 dierum, de Euti A his lemporibus sanctus Patricius refulget virluchiano el decreto ejus.

libus in Hibernia. Sanctissima virgo Brigita in 38. De Aur. liano imperatore, et Gaio papa et mar Hibernia mirabilibus ludit. teribus.

52. De Theodossio imperatore, de pascha anni vi36. De Tacito imperatore et consulibus el gestes gessimi primi ejus, de epistola Pascassini episub eo.

scopi ad papam Lconem, de pascha ejusdem 37. De Floriano imperatore nonaginta dierum.

anni , et de consulibus' anni quarti decimi 38. De Probo imperatore el consulibus et gestis Theodosii , usque ad Marcianum 61. Cronica sub eo.

Eusebii vel Bedæ contradicunt incarnationi 39. De Caro et Carino imperatoribus et consulibus et secundum historiam sancti evangelii, deinde gestis sub eis.

consentiunt. 40. De Diocletiano imperatore, de Gaio papa et

53. De Marciano imperatore, de consulibus, et decreio ejus, de Marcellino papa alque de Mar

pascha anni quarti el quinti el sexti Marciani, cello papa el decreto ejus.

teste sancio papa Leone, et predatione urbis

Roma. 41. De Galerio imperatore, et de Milciade papa et

B decreto ejus, et de marleribus.

54. De Leone imperalore el consulibus el gestis sub 12. De Constantino imperalore, de Silvestro papa

ipso. et decreto ejus, de Niceno concilio et fide catho, 55. De Leone juniore imperalore, leste Jordane epilica in tempore istorum, de Thcodoro episcopo scopo qui lunc cronicam compossuil. scribente ecclesiasticam historiam, de cruce et

56. De Stennone imperatore et consulibus et gestis de morte Arri heretici, de epistola Athanasi episcopi ad Marcum papam et de rescriptione 57. De Anastasio imperatore consulibus et gestis et

Marci ad Athanasium, et de obitu Constantini. papis. 43. De Constantino et Constantio et Constante jm 58. De Justino imperatore, et consulibus et gestis et

peratoribus, et de lestimonio sancti Juli papæ, papis. de anno quarto eorum indictione sexta, et de

59. De Justiniano imperatore annisque quinque ejus morte Antoni monachi, de sacris reliquiis sub consulibus, el gestis usque ad ciclum Dio sancti Timothei et sancti Andreæ apostolorum nissi, id est ad sexlum annum hujus Justiet sancti evangeliza Lucæ Constantinopolim piani, leste Beda. invectis, de obitu Constantini, secundum Theo- C 60. De sexlo anno Justiniani, el testimonio Bedre dorum episcopum predictum.

juxta Eusebii et suam cronicam, quod est ipse 44. De Juliano imperalore, de lemplo Hierusolimis idem annis ducentissimus quadragessimus octa

ipsius precepto in odium Christi construcio, ct vus Diocletiani imperatoris , de supputatione de miraculis inde, de misserrima morte ejus, istorum ducentorum quadraginta octo annorum, lesle Theodoro episcopo.

ex ipso codem anno sexto Justiniani , hoc est 45. De Joviano 67 imperalore et obilu ejus, Theo primo anno ciclorum Dionissi, à nobis supra doro episcopo [leste $8].

versus usque ad Diocletianum juxta cronicas 46. De Valentiniano imperatore, de monachis, el de predictas Eusebii et Bedie, atque a Diocletiano

obilu Valentiniani, leste Theodoro episcopo. jlerum relrorsum usque in annum prædictum 47. De Valente imperatore et consulibus et gestis sextum Justiniani secundum lestimonium scrisub eo.

plure et paparum et episcoporun qui lunc 48. De Gratiano imperatore et consulibus et gestis vixerunt , ubi seplom anni in veniuntur qui sub ipso.

desunt in predictis cronicis per oclo ciclos 49. De Theodosio imperatore et obilu ejus, leste decennovennales, hoc est a Constantino Magno Theodoro episcopo.

D

usque ad Marcianum et poslea ordinale usque 50. De Arcadio imperatore 89.

ad Justinum. 51. De Honorio imperalore, et testimonio Luciani 61. De Justino imperatore et gestis sub eo.

viventis lunc, de anno septimo Honorii, de 62. De Tiberio imperatore. testimonio Paschassimi episcopi ad sanclum 63. De Mauritio imperatore, et de anno ejus tertio papam Leonom, de consulibus et pascha et mi decimo indictione lerlia decima, annoque octavo raculo in pascha anno nono Honorii sub Zosimno decimo indictione quarla, leste Beda, de sancio papa, de Celestino papa et decrelo ejus 60. In Gregorio papa el decrelo ejus in missa. Tunc

62

[ocr errors]

VARIÆ LECTIONES. 67 Iviano suprascriplo o. ). 58 allera manu posl add. in margine 1. prima manu in margine adscris plum est hoc capitulum 1. 60 Infimo in margine signum post ejus posilo , adjiciuntur prima manu harc verba : in his temporibus - Hibernia, post Hibernia novo signo posilo, cui in contextu nullum respondel, adduntur eadem manu : Sanctissima virgo ludit. cianum el sequentia leguntur in summo maryine prima manu scripla, el signo apposilo ostendilur, ubi locus eorun sil 1. 6x decie in texli, post in margine altcra manu additum 1,

61

sanctus pater Columbanus ex nostra sanctis- A 77. De Leone imperatore, et de Gregorio papa et sima insula Hibernia, quæ insula Scolorum 63 decreto ejus. nominatur, cum sancto Gallo et aliis probatis 78. De Pipino imperatore etiam ex Francis priino. discipulis in Burgondiam venit, et in his tem 79. De Karulo Magno imperatore.

poribus suit Columba Bielinique 64 in Scotia. 80. De Ludowico imperatore, filio Karuli. 64. De Focca imperatore et 64. imagine ejus. 81. De Luthorio imperatore, filio Ludowici. 65. De « Heraclio imperatore, et de anno ejus 82. De Ludowico, qui et Lothorius, filio Lothorii,

sexto decimo indictione quinta decima, teste et quomodo obiit vendicta corporis Christi. Beda.

83. De Ludowico imperatore, filio ejus.

84. De Karalo seniore imperalore, et de Ludowico 66. De 68 Heraclio imperatore, et de hereticis.

Balbo, filio ejus. 67. De cs Constantino imperatore.

85. De Karalo juniore imperatore. 68. De Cons:antino imperatore, et de anno ejus

86. De Arnolfo imperatore. nono indictione septima, teste Beda.

87. De Ludowico imperatore, filio ejus. 69. De Constantino imperatore el sex sinodlis.

88. De Cunrado imperatore. 70. De Justiniano imperatore.

B 89. De Heinrico imperatore. 71. De Leone imperatore.

90. De Olione imperatore. 72. De Tiberio imperatore, et de testimonio Bede 91. De Ollonc imperatore, filio ejus. in anno incarnationis secundum Dionysium et

92. De Ollone tertio imperatore, filio secundi. indictione quinti anni Tiberii.

93. De Heinrico 66 imperatore 67. 73. De Justiniano imperalore.

94. De Cuonrado imperatore 68. 74. De Philipico imperatore.

95. De Heinrico imperalore 69, filio ejus.' 75. De Anastasio imperatore, et de Gregorio papa el 96. De Heinrico imperatore, filio hujus 70. decrelo ejus.

Ab Adam hucusque omnes anni ordinate sunt 76. De Theodosio imperatore.

conscripti.
Primum et secundum librum omisimus.
INCIPIT TERTIUS LIBER INDICTIONE XII.

(Fol. 101.) 42. (Hier.) Lentulus 71 et Messala v. clar. et (cod. in margine, Ciclus ?? decenn. incipit indiconsul. Quirinus ex consilio senatus in Judæam clione 14a unoque concurrente.] missus, census hominum possessionumque describit. 4. 45. (iler.) Augustus Cessar 13° et Paulus. Cristus concipitur feria 6 octavo Kalendas April, Jo Ilerodes cum Christi nativitatem magorum indicio

C hannes bablista nascitur 8. Kal.Julii, (Cass.) Dominus cognovissel, universos Bethelem parvulos jussit noster Jesus Christus, filius Dei, his consulibus Cas interfici. siodoro leste in Betelem Judec oclavo die Kal. Januarii 5. 46. (When.) Vincius el Alfenus. Asiniuus Pollio dominica nocte nascitur. (Erang.) Octavo eliam die orator el consularis, qui de Dalmatiis triumpavit, 70 dominico circumciditur. Tertio decimo die stella duce ætatis suc anno in villa Tusculana obiit. a magis adoratur. Quadragessimo die a Simeone et 6. 47. (TheR.) Servilius et Lamia. Herodes Anna agnoscitur. Deinde preceplo dominico in Egi- morbo intercutis aque et scatentibus loto corpore pium propter melum Ierodis deducilur.

vermibus misserabiliter et digne moritur. 2. 43. (llier.) Augustus Cessur 12° el Paulus.

7. 48. (BitR.) Ælius el Sentius. In Herodis locum Cesar amicitiam cum Parthis facit. Sextus Philago Archilaris ab Angristo substituitur per annos 7, el ricus philosophus claruit.

letrarchæ fiunt fratres ejus, llerodes et Antipater 3. 44. (lier.) Cossus Lentulus ei Pisso. Augustiis et Lisias et Philippus. (Evang.) Jesus Christus Tilibrium et Agrippam in filios adoptavit. Judas dominus noster ex Egiplo, angeli angelico preGalileus ad rebellandum Judeos cohortalur.

cepto reducitur.

VARIÆ LECTIONES.
Stor 1. quod sanctorum legendum esse videtur. Scotorum corr. sanctorum 2.

64 ita aut : bæliinque au bætririque 1. Bellinique 2. in cujus apographo Vratisl. legitur : cholon chillis, ila suprascribilur in ms. Colloniano, in quo solo hac postrema clausula habetur quæ videtur subdititia. 1

et i. e. post add., sed prima manu 1. cap. 65. 66. 67., signo posilo posl cap. 64, post addila sunt in summo margine 1. Litteræ paulo minores sunt, sed eadem manu expressæ, qua textus. 66 A. Pio 2. H. i. Babinbergensi qui absque filiis obiit 3. 68 i. Spirensi quomodo eligitur in regnum 3.

69 i. 11° 3. 70 de Billibrando papa et decrelis ejus add. 2. De fl. i. III. et filio ejus quomodo ei rebellaverat et quomodo veneno obiit in lialia el de Heldebrando papa el decreto ejus 3. ibique hæc adduntur:97. De Ruodolfo rege et Hermanno rege quomodo Saxones eos super se constituerunt et quomodo intersecti sunt. 98. De Henrico imperatore et filio ejus quomodo ei rebellaverat el quomodo privatus est regno consilio principam et filium super sc regem constituerunt. Quæ lillera obliqua excudenda curavimus in codice 1. rubro alramento scripta sunt. 72 Hæc et singulis annis signa ad ciclum solarem spectantia manu secunda addila sunt 1. 13 ila 11

73

63

67 De

8. 49. (Il!er.) Cinna el Valerius. Fames Romæ A carnalio incipit justa cronicas Eusebii vel Bedæ. ita ingens, ut quinque molii venderentur denariis Dum numerantur anni nolis versus supra usque ad viginti septem semis. Philistio mimographus natione aniium quadragesimum secundum Octaviani CesMagnes. Assianus 74 Rome clarus habetur.

saris. 9. 50. (Ilyer.) Lepidus el Aruncius. Tiberius ce 20. 4. (Huer.) Pomponius et Celius. Ovidius poeta sar Dalmalas Sarmalasque in Romanam redigii po

in exilio obiit, et juxta oppidum Tomus sepeliler. testatem.

21.5. (ller.) Cesar el Germanicus cessar. Germa10.51. (Hier.) Cæcilius el Lenicius. Anthemodorus nicus cesar de Paribis triumfavil76. Tredecim urbes Tharsensis stoicus philosophus insignis habetur.

lerræ molu corruerunt, id est Ephesus, Magnes, 11. 52. (Hier.) Furius et Nonius. M. Verrius Asardis, Mostiene, Age, Hiero, Cesarea, Filadel. Flaccus grammaticus clarus.

phia, Tinolus, Temus, Cimemirhina , Apollonia, 12. 53. (Hier.) Sulpicius et Poppaucus. Athenien

Dahircania. ses res novas contra Romanos molientes opprimun 22. 6.(Ujer.) Silanus el Norbanus. Fenestella, listo. tur, auctoribus seditionis occissis..

riarum scriptor et carminum, septuagenarius obiil, 13. 54. (Luc. 11, 42, 46.) Dolabella et Silanus. sepeliturque Chumis. Cyculus magnus pascalis inciCum essel Jesus annorum duodecim [hoc est, sicut B pit hinc, in cujus anno secundo juxta Dionissium Hieronymus dicit, cum compleret annos duodecim),

[indictione tertia ??) nalus est Dominus. inventus est in templo, sedens inter doctores legis, (Cod. in margine. Ciclus solaris incipit sicut seminterrogans et audiens illos. (llier.) Messala Corvi. per bisextilibus quatuor concurrentibus.] mus orator ante biennium quam moriretur ita me 23. 7. [..] (Hien ) Valerius et Aurelius. Tiberius moriam ac sensum ammisit, til vix pauca verba con

mullos reges ad se per blanditias evocatos nunquam jungeret, et ad extremum, ulcere circa spinam nalo, remissil; in quibus et Archelaum Cappadocem occiinedia se confecil, ælalis 72 anno.

dens, el regno ejus in provinciam verso, Mazaca:n 14. 55. (Ilier.) Lepidus el Slatil us. Augustus cum nel ilissimam civitatem Cessariam appellari precepil. Tiberio filio suo censum Roniæ agitans, invenil ho Incarnalio 78 secundum Dionisium incipit indictione Jninum nonaginta ler centena el septuaginta milia. quarta (conscripta " per ordinem e regione incar

15. 56. (Hier.) Cesar et Fonteius. Socio pbiloso- nationis juxta evangelium.) phus Alexandrinus, preceptor Senecæ, clarus. 21. 8. (11.] (llier.) Cesar el Drusus cesar. Pon pci

16. 57. (Deds.) Plancus et Silius. Archilaus, non theatrum incensum. ferentibuis Juleis sed accusantibus apud Augustum 25. 9. [111.) (UiER.) llarlerius el Sulpicius. Tibeferocilalem ejus, in Viennam urbem Galliæ relega

С

rius Drusum consorlem regni facit. tiis; et ail minuendam Judaici regni potentiam inso 26. 10. [iv.) (Ilier.) Asinius et Antislins. Drusus lentiamque domitandam, quatuor fratres ejus pro eo vereno obiit. Q. Atherius, promplus et popularis sunt letrarche creati, Herodes, qui et Alilipas, An orator, usque ad 90 annum propc in summo holipaler, Lisias et Philippus.

nore consenescil. 17. 1. (Cass.-Hier.) Pompeius et Apuleius. His 27. 11. [v.] (HER.) Cornelius et Vicellius. Sevius consulibus, leste Cassiodoro, Octavianus Angustus Plaulus, corrupti lilii reus, semet in judicio interin Campania 76, ætatis suæ anno, Atelle Campania, fecit. imperii anno quinquagessimo sexto, senis obiit, 28. 12. (v1.] (Hier.) Asinius et Cossus Cornelius. mense quassi Sepiembri; sepeliturqre in campo Philippis telrarcha Pancaden, in qua plurimas edes Martio. Cui successit Tiberius.

construxerat, Cesaream Philipphi vocavil, el JuliaRomanorum 75 3. regnavit Tiberius, privignus Au dem aliam civitatem. gusti, hoc est Libiæ uroris ejus filius, ex superiore 29. 13. (v.) (llier.) Calvissius et Gelulicus. Pilagenitus conjuge, annis viginti tribus et aliquibus lus procurator Judex a Tiberio miilitur. diebus, leste Josepho; et hoc est iisque ad Kal.

D

30. 14. (vin. (Ulier). Piso el Crassus. Vo:ienus Octobr., in anno quinto post passionem Domini.

Montanus Narbonensis orator in Baleatribus insulis Sib quo lii consules fuerunt, teste Cassiodoro. moritur, illuc a Tiberio 15 anno religatus (BEDA). (llier.) Gaius Asinius Gallus orator, Assini Pollio Herodles tetrarcha princeps Judeorum , regnans his liljus, cujus etiam Virgilius meminit, clarus, annis 21, in honorem Tiberii et matris ejus Libix diris a Tiberio suppliciis enecatur.

Tiberiadem condidit el Libiadem. 18. 2. Drusus cesur el Norbanus. Libius historio. 51.15. (1x) Silanus el Silius. Anno 15 imperii Tibegraphus Patavii obiit.

rii cesaris, sih princip. Anna et Cepha, factum est 19. 3. (Ilier.) Sisennas Tililius et Scribonius. 11 verbum Domini super Johannem , Zachariæ filium,

VARIÆ LECTIONES.

"* ila 1. asiamus 2. magnesiamus Uier. 78 in margine mama secunda addilur : Tiberius regnavit annis XXIV; el ira de omnibus imperatoribus. 76 sirium facit l. 77 in marg. sec. manu adı. 1. 78 Hec bis hoc anno scripta sunt post Aurelius ei hoc loco 1. 79 hoc loco secunda manu add. . 8) lloc anno in margine scriptum est prima manu : Incarnatio Domini sicuit Beda perhibet, secunda vero manu: Primus annus predicationis Christi; eadem a.3k: Quwius annus predicationis Christi.

« VorigeDoorgaan »