Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

runt Joannes' ct Eulasia fundalores, ex ipsis purissimis hausit fontibus, er archivis nimirum monasterii, uli ipse testatur non uno in loco. Nam capile primo sic loquitur : Non habebil his in scriptis me auctorem quodlibel scriplum fallaciter ficlum, quia quidquid dixero, ex archivis ejusdem monasterii comprobare

promplum habeo. El capile 3, relaturus seriem abbatum et abbalissaruin, Fit ut omnem, inquit, reclorum' ejusdem loci leclor inveniat successionem, hanc ab archivis sumplam legat descriptionem, quam dende subjungil capite 4. Restaurationem vero monasterii qualem ipse viderit relulit, utpote testis oculatus ; nam et Balduini fundaloris secretarius exstiteral, et opus suum Rodlando primo abbati nuncupavit; quo defuncto historiæ capul 17 addidit De bonæ memoriæ abbate Rollando ac de morum ejus probilule. Porro similitudine nominum allucinatus est Andreas Vallerius in Bibliotheca Belgica, ubi de Tomello nostro bec habet : Thomellus Elnonensis monachus ad S. Amandum claruil anno 1070. Scripsil jussu B. Rulandi abbalis sui de sundatione cænobii Elnonensis, reparatione ac dedicatione, et de moribus Balduini comil s ejusdem reparaloris. Nam nullum habemus Elnonensem S. Amantli abbatem Rollandum nomine, bene autem Hasnoniensem; neque Elnonensis etiam monachus exstilit Tomellus, sed Hasnoniensis ; sed nec quie de, monasterii sui sundalione, reparatione ac dedicatione, ac de moribus Balduini comilis scripto commendavil, Elnonensi cænobio conveniunt, sed Hasnoniensi. Hanc vero Iistoriam descripsimus ex ms. codice Hasnoniensi, annuente reverendissimo et amplissimo ejusdem loci abbale, a quo etiain mutilo h.1buimus charlarium dominorum de Avenis, ex quo mulla ad historiam Belgicam pertinentia excerpsimus in lomo I nostrorum contenta.

DE FUNDATIONE HASNONIENSIS COENOBII.

INCIPIT PROLOGUS TOMELLI

CAPUT PPIMUM. De funda'ione Iasnoniensis cænobii, ad Rollandum De Joanne viro illustri ejusque sorore Eulalia abbatem primum posl restaurationem.

primis fundatoribus.

Diclurus sundationem Hasnoniensis loci, res poLicet divilias hujus sæculi prima mortales pu

stulat lemporibus et personis, loco ac commodis ili; tent, Jivitiæ tamcn salutis sapientia et scientia ac

id enim grammaticis cum oratoribus commune est lotimor Domini ipse cst'thesaurus ejus. Quem se lhe

cum, lempus, personam in cunctis altendere negosaurum in vasis fictilibus habere Apostolus gloriatur,

liis. Locum, inquam, qui fundatus ; lempus, quan: o quia conservata in humili corde sapientia, omni

fundatus; personas, quibus constat fundalis. Et principum hujus seculi major est potenti. Hanc,

prinium os in laudem fundatoris præfati loci apevenerande Pater Rollande, posthabitis sapientibus

riam ; deinde qualiter eisdem sit sundatoribus ct conquisitoribus hujus mundi, in le amplector el

constructus, quod polero referam. Non habebit bis veneror, cujus senectus venerabilis el diuturna, non

in scriptis me auclorem quodlibet scriplum fallaciter annorum numero computala, sed omnium virtulum facetiis ornata ; cujus imperio parere est imperium fictum, quia quidquid dixero ex archivis ejusdem

monasterii comprobari promplum habeo. Habebat parare, libique humiliter subesse est non sine gló

B Ecclesia pretiosum Dominici diadematis lapidem, r'ia præesse. Unde aniinum indusi quidquid impera

Joannem scilicel genere et virtute illustrem perveris, ac si divinitus imperetur obaudire, el ad nu

fectissimum laicum, perfectis cliam laicis imilabilum lui totis animi et corporis passibus ire. Novi

lem; perfectissimum, inquam, quia Dominicæ voci enim te marre virtulum omne quod agis lemperare,

paruit dicenti : Si vis perseclus esse, vade el vende uit el sit quod fortes cupiant el infirmi non refugiant.

omnia quæ habes, el da pauperibus, et veni od mere Exigis a me antiquam Hasnoniensis cænobii con

me. Quod tali affeclu effectui mancipavil, ut in structionem novo stylo cudere passimque in archivis divisam in unum volumen colligere, quantum

consequentibus palam constabil. llabuit sane in

consortium sux probitatis sororem carne et spirila que divæ memoriæ marchio Balduinus beneficium

non inferioris bonitatis, nomine Eulaliain; sed quieidem loco nostra ælale indulserit, subscribere Ju

bus parentibus originem duxerint el quas personas benti quippe tanto viro obaudire constat, ul dixi,

germanitatis vinculo habuerint, qualiterque per eos gloriosum, sed imparem operi manuin ponere non

exordium Hasnoniense cænobium cæperit, facile modice laboriosuin. Sed me sub fasce gradieniem

agnitu in subsequentibus erit. baculus lux sustentabit sanctitatis; cumque extre

CAPUT II. mam operi manum dedero, tui sit muneris, si pla- C

De cænobii Hasnoniensis constructione, ejusdemque ceo, dum unum auctoritate probes , alterum ora

sacrosancla dedicalione. tione robores. Succurrunt et labori meo oraioncs

Erat præsato Joanni sicui egregia stirpis claritudo, fratrum Hasnoniensium sub cura lua in castris

ita el magna patrimonii amplitudo, qui Christum in Christi arma justitiæ gerentium : quibus in ore nun.

terris subscribere decrevit hæredem, ut se Christo quam dormital oratio, in corde dilectio, in virlute

in cælis faceret cohæredem , et funiculos bæreditanunquam languescit operatio. Quibus caudam ho

tis terrenæ in temporalibus angustans ac in cælesti. sliæ in sacrificio, el cum Joseph talarem tunicam,

bus præclare dilatans, illud cum Psalmista dicerc hoc esl opus bonum usque ad consummationcm er

posset : Funes ceciderunt mihi in præclaris; elenim vous exoplo, el precibus exoro.

hæreditas mea præclara esl mihi. Fucrat lunc Hasnonium ampli patrimonii ejus quædam portio futura son postmullum per eumdem illustrem virum sir

vorum Dei mansio ; qux in pago Austrebanto Scar- A Walloarius anno i cl semie bin adjacet sluvio, in qua, ut cænobium Deo con Alpaidis anno uno. strueret, sibi sororique suæ Eulaliæ jam memoralæ Amadeus annis duobus el semis. convenil, el tanla devotionis affectum effectus se A dalolsus annis vu ci semis. quitur, tandemque, Deo cooperante, perficitur. Ca Algnilrudis annis x. plum est autem hoc opus anno humanati Verbi sex Ermentrudis imperatrix el regina cum filia ile . centesimo septuagesimo, Theoderici regis filii Clo Ermentrude annis 1x. dovei regis et Bathildis reginæ anno iv. Cumque Colliguntur in summa alini ecnlum nonaginda architeclor extremam operi manum dedisset, evo qualuor. Ilis rectoribus mulla per tempora bocus cato venerando Cameracensis Ecclesiæ antistite bic in dies processit, el adusque ultima Caroli Calvi Vindiciano, Deo sancloque Petro idem locus allilu tempora rigidi servator honesti permansit. Nice Jalur pridie Kalendas Maii. Tum sancla Sion Sponso

leclorem moveat ulriusque sexus personas eider suo juncta, filios sanctae dilectionis peperit, per ião præfuisse, geminam quippe in duobus mouaster quos odorem virtutum late respersil, ila ut exsul riis monachorum ac s:nctimonialium calervam conlans dicere posset : Cum esset Rex in accubitu suo, stat suisse. Cujus rei fidem huic collatione similium nardus mea dedit odorem,

B testimonio velerum facile fieri constat. Et major CAPUT III.

quippe co loci divina gratia suerat, quod Dei in De illustribus ejusdem cænobii fundatoribus ac

utriusque sexus ore gloria sonuerat, rectoribus.

CAPUT V. Ad Joannem virum venerabilem redeat oralio, Quod Emenlrudis reginæ perilio eumdem locum Caroli qui causa el principium huic fuerat cænobir, et

Calvi munificaverit beneficio. prirmissis effectum dalurus; quibus is parentibus Præfala namque Ermentrudis nobilitatis titulo originem duxerit, quosque germanos vel germanas egregie pollebal , quem meritis et sapientia egregiis habuerit, scriptis signabo. Hic Aulbaldo patre et decorabilem reddebal adeo ut in fascibus iuiperii Grimoara malre orlus, germanos babuit Aldoneni, humilem mirareris. Nec magni habuil sine humiliAutgangum, Adalbodum, Adalardum; germanas lale et charitate regnare; quibus alis de terrenis vero Eulaliam, Bertrudem ct Adalunaram. Habuere ad cælestia didicit evolare. In consortium proinde hi avunculum, nomine et merito Deodatum. llique suæ virtutis carne et spiritu pepererat aliam, 10viri et feminæ misericordiæ, quorum jusliliæ obli mine sibi æquivocam, sed meritis univocam; quarn vionem non acceperunt, Spiritus sancti servore con verbis el exemplis docuit, ac ad totius bonitatis

с ceplo pepererunt virlulem, per quam facullatibus unguem instituit. Quarum virlus adeo excrevit ut, propriis se spoliaverunt locumque lunc egregie relicta seculi pompa, se mundo, mundum sibi crillo dilaverunt. Quorum primus Joannes cum Eulalia ciligerent, præscriplogue in loco feminæ in castris sorore sua locum hunc construens honorifice rexil, Dominicis milites fierent, locumque hunc lum consanctisque lam rerum suarum quam virtutum pro

siliis tum rebus dilavere, alque tam regali munifi ventibus in allum erexit. Cui fraler Aldo succedens, centia quam privilegio corroborarere. Habebat (une relictis rebus conjugeque OEdila, deposila coma in sceptris Francia primum principem sui Carolum capiiis, castris se Christi militem codem in loco Augustum, cognomine Calvum, apud quem saepe ascripsit; qui sicil virlulum ascensus in corde suo memorstam Ermentrudem plurimum posse hinc andisposuit, ila per ecclesiasticos gradus ascendens , bilitas, hinc 'probilas ipsius habuit efficere. Unde presbyterii honorem obtinuit, quem sanctis actibus ctiam pelilione ipsius regia se majestas huic loco usque ad consummationem vitæ decorabilem reddi inclinavit, quem et munisicentia ditavit. Nec pigebit dit. El ul omnem rectorum ejusdem loci lector in ex archivis ejusdem monasierii præscripli regis venial successionem, hanc ab archivis sumptanı le privilegium hic supponere, ac legentibus super bis gal descriptionem.

D qux dicimus, lidem facere.
CAPUT IV.

CAPUT VI.
Commemoratio reclorum hujus loci.

Ad futandum idem cænobium sumptum ex archivis Joannes abba et Eulalia soror ejus tenuerunt regi

Caroli Calvi privilegium. men Iasnoniensis coenobii annis XVII.

(In nomine sanctae elindividuæ Trinitatis. Carolus Aldo presbyter, fraler prædicti Joannis, annis xl. misericordia Dei imperalor Augustus. Si servorum At Bertrudis, soror ejus, cum eo annis xx. Sigebolda, Dei utilitatibus subveniendo copserimus, profu soror præfati Aldonis, tenuit eum eo reginien an lurum nobis hoc ad æternam bcalitudinem fore nis vili, et post ejus decessum iv. Adalunaria, item nullo modo ambigimus. Quapropier noverit onko soror dicti Aldonis, annis x.

nium sanctæ Dei Ecclesiæ fidelium nostrorunSavericus annis XXX1. Gundrada, filia prædicti Sa que lam præsentium. quam et futurorum induverici, annis xii.

stria, quoniam fratrum et sororum necessitatibus Geroldus annis vi.

in cænobia . Hasnoniæ nuucupalo, videlicet š. Rotfridus annis XXVI.

to in camilalu Atlrebatensi , in pago Ostre. Wurtina annis Xili.

banlo, super fuvium Scarbum, sub tutela saveti

m3!111

Petri apostolorum principis militantium, subvenire A sacrosancti loci gratis siae fructu laboris aleantur, cupientes eorum indigentiis, per Ermentrudem filiam dum alius in villam, alius in nego:iationem, hic cunostram abbatissam palesactis, decernimus per riositati, ille voluptati foras rapiebantur. Cujus vitii ejusdem Ermentrudis deprecationem nostra aliitu morbus in dies excrescens, domum Dei eo loci ab dinis præcepta eis confirmari, quatenus per nostram omni religione vacantem ad interiium usque animamunificentiam ad augmentum et utilitilem eorum rum corrupit, simul ct ad tempora iisque Balca perpetualiter possideant, quæ inferius descripia duini sexti gloriosi marchisi corruptioni fine con Habentur. Concedimus igitur memorato cænobio dedit. infra ipsum monasterium, mansos duos, el cambas

CAPUT VII, duas, silvamque unam, el insuper de silva abbalis,

De serii Balduini marchisi temporibus, ejusque punile possint sexaginta porci saginari, ricc non in

dignce memorie moribus. przedicio pago vilam Azinium cum omni integritale Quia Balduinum nobis occasio rajonis cbtulit, exceptis tribus n'ansis; denique in ipso pago villam Bilduinum, inquam, quem a Balduino Ferreo sexAzinium quod est super Quvium Scandum, cum omni lum, sesia hæc nostra æ:as meruil, non abs re cst integritate, exceptis marsis quinque cnm molendinis quædim virtutum ejus ornamenta exemplo bonis duobus, cum camba una el pratis duobus. Pari cliüm B principibus suficientia in medium proferre, a repore largimur in prafilo pago Ostrebanto villame mu'lis pauca, sed ex magnis magna, lil moris est Ibanercinium eum omni inicgritate, nec non et inipso astrologis splucram cæli in arcio depingere. Primis }}"go in Scandinio dedimus eis mansos oclo. De ipsis hic tirocinii annis in aula imperiali sub Henrico j110.Jnc tenet per nosiram jussionem Guntramnus imperatore educatur, coxvis quos aula tunc habe. qalmor, deprecante prafala abbatissa, quandiu boil prærogalur amicis, amore æqualur, deinde vixerit. Poslea vero recipiuntur ad opus fratrum. fortioribus annis, ætate cum tempore a:lolescente, De caelcro in comitatu Tardanensi villam Aniciacum Nerviorum comitatum, licet imperiali majestale non silam super vium 'bellula, cum mansis xl, nec. inoffinsa subintrans, belli in hostes, pacis in cires non el de omnibus villis louius ablatiæ omiem porci'issimus claruit. Habebant lunc paripercs, orcimam pleniter statuimus largiendam. Et si ron orpliani, viduæ parrem, monachi exemplar r:ligiosuffecerit ad usus fratrum seni sororum, ci ex 40 nis, :Micii scitum lujtionis, adeo ul mirareris minicalo cuncta necessaria suppleantur. Et lil hoc cumdem in laico habitli pollere principem regni et per omnia tempora inviolabiliter maneat, Jatuisse pauperem Christi. In sacrosanctis missarum propria sublerfirmavimus, et annuli nostri impres

solemniis, ad Deum qu:si ollutibus suis visibilem,

с sione insigniri jussimus. Signum Caroli gloriosissimi Inium se animo el corpore fixuni dedil; in oratione imperatoris Argusti. Odacrus rolarius ad vicem

Deo colloquium, lon:inibus prabens silentium. Goselini recognovit el subscripsit. Datim v Idus Il bobal proinde sccum, inter agenda cadem misJulii, indiclione x, anno xxxviii regni domini Caroli srum solemnia, pauperes pro se al Deum intervegis in Francia et imperii cjus 11. Acium Ca. Cessores, quibus, post oblationem sacerdoti cxbibiJisiaco palatio imperiali in Dei nomine feliciter bitam, elermosynas dispartiens, pro Christo in

pauperibus offerebal. Uahes me hujus rei lisien, o ! CAPUT VII.

Icior, quicunque es, si tamen minus de idoneo Qriod idem locus divina din religione porueril, sed

leste non dubiias, qui dum lateri suo, ul s.rpe dipaulatim ait tempora uspe Balduini sexsi marchisi gnaliis esi, familiarem samiliariter me applicuisset, tepueril.

alivi eum pauperes secreto, ut missarum sacrollis regalibus tam privilegiis quain munificentiis sanctis mysicriis secum sibi interessent, invitasse; prescriptis locus roboralus, quo:que his incompa- quibusdam vero finitis missarum laudibus, dum sabililer pre:iosius est, accipiens a Deo pignus slipe:n peterent, quia neglexerant interes e, tacie Spiritum sanctum, piæ conversationis jucun:litale 1) improperasse; nec co solo cum omni eiiam res din mansil honestalus. Sed abundante iniquitale, poscebat tempore, eleemosynis nuine clandes'inis , dum refriguit charitas mullorum, religio sancta facia nunc publicis per se el per alios ins:idabai. Fame est virtus paucorum. Nam quoniam lempora, ut vero ingravescente, el largiori indig 'nlibus manu scriplum cst, jinminere periculosa, erantque, inno distribuir, ci rezni sui cænobiis pensum id ascripsil, sunt homincs scipsos amantes, quanto quique ul ex propriis stipendiis consullius pauperum prareligionem professi ad exteriora vaganliir, tanto in spicerent refrigeriis. inferioribas infirmantur. Unde el hac occasione Ante diem clauso componel vesper olympo, Jocuis llasnoniensis a magna a qua floruit religione

quam virlutrs ejus aut stylus aut sermo æquabil. paulalim decessit, dum modica spernendo, lionesti

Il lamen aggredimur dicere, Hasnoniense cæ..o'sjuin modum rigoris negligenter excessit. Jam canonici

qualiter per eum cx vcleri noyum, ex negleclo in ejusdem loci canonicis sanctionibus ascrip:i, ne

melius elaboratum, cæperit surgere. dicam intenti, quibus dedit Dorinis regionem gentinm el labores populorum, ut custodireni justi. ficationes cjus el legem ejus requirerent, stipendiis..

[ocr errors]

CAPUT IX.

A plenam æque salutem jam sanus obtinuit. Sed, ut Quod super hujus loci restauratione divina admonitus sæpe solet lubricis cum salute carnis subrepere insil revelatione.

'firmitas mentis, adolescenş marchisus in die bonoCuin a gralissima pueriliæ suæ indole adolescentie rum, factus immemor malorum, dum portiun coringrederetur annos, languore gravi non solum ail porez subit salutis, post naufragium languoris divine lectum, sed ad desperationen usque corruit;,et sicut quam viderat obliviscilur visionis. facile falri spem el gaudium sui, quoad vixit et

CAPUT XI. valuil, sic timorem non sine dolore eidem rgious Quod iclu belli sauciatus, el de vila periclitatus, S' Scavit, adeo ut hinc filii languore, hii.c patris me divina rursus visione super hoc loco sil commonea rore om.em curiam doleres condolere; sed lantoluic

fucius. per'c ly in linalis cælis inclinavil se divina miseralio, Succedenti leirpore ad robór virile provec!us, sanclerumque Marcellini et Petricum Sancio sancio cum Nerviorum comitaliim, ul præscripsimus, esset ium visitatio, quie et languoris infilio, el mæroris in adeptus, Namantis discordiæ flagellum immile inter paire abstersil incommodum. Nam ægro:o semivigi.

Orientales et Flandrenses movit bellum. Unde Balla ili præfaii martyres visi sunt astilisse, et in nec duinus gloriosus marchisus, accitis quas poterat consolationis verba prorupisse : llac ægritudine le B copiis, Antuerpienses fines regni sui termino conposse liberari noveris, si le futurum Hasnoniensis liguos, coque magis infestos, aggredi parat; et diloci rom Vilorem voreris. Mansit tunc temporis eo

visis exercitibus, hinc navali, hinc equestri certa • loco Winil.ericus quidam, non minus viliis quod mine, semel navibus, janiorem marchisum Baldvilis alu'.dans, in utroque perversiis, dum in uno duinum præesse voluit equitibus: sed eodem juniore toru !! posset esse utcunque bonus; in uno eorum marchiso equitatiuin castra eo quo intenderal duenim que:sque possessorem semper malum, in altero cenle, el cum paucis , ul tunc evenlus habuit, lons tpe contigil eise bonum. Nam omnis circumqua giuscule a posterioribus castrorum iler agente, in give regio tali viro quasi peste laborabal, el pro hostem in insidiis succenturialum improvisus inallt clione siia 10:ils lerræ illius vox ad Deuin cla cidit, seque suosque constanti audacia cum consilio, u:alat; et ecce in eadem hac revelatione inarly ruin ul poluit, armavit : cominus u!ria que congreditur, S:!orum, recordaliis est Dominus scabelli pedum bellum conseriiur, gladiis jam, non rissilibus prigna suorum : nam præfato Balduino ægro:anti ac sem geritur, cumque utrimque diu cerialur, holem vig linti sancti quos prescripsimus martyres adje.

fortiorein infestioremque Hubertum quemdama cerunt inculcare, lit Winthericum nomine et acull marchisus inva:lil, saucial, saucialis et ipse dejicit.

с c n!rarium regi:o compelleret inde migrare. Hanc cujus dejectio et reliquos hostium fuge dedit, ci revelaíonem Bruchii factam, quia fidelium relicu pugnam exemit. Manibus suorum junior marct.isis didicimus, lidelem fideliter credidimus, credente que Gaudavum vehitur, ac non modicis diebus 11011 10scriplis tradidimus.

dici vulneris langsore alligitur. Cumque jam pere CAPUT X.

de vila periclitaretur, divine super Wasnonio reQrud eumdem locum patris munificentia impetrareril,

velationis per Salakoncm sui olim lutorem admo sed admonitionis divinæ immemor fueril. netur; patrem qui lunc mæslus aderal, super loin Erat eo revelationis tempore gloriosus marchistis sermone q:10 poluil, convenii, cum quo, 116 Winn Blduinus :s idens filio, qui jam conclamalus jü

thericum, cui llasnonium lunc compelebat, cro cibal, cui ad observanduin extremum spiritum velut carel, consilium invenil. Evocalur super coucambia ja:ut jainque exilurum, cereum ardentem przelen Hasnonii, blande convenitur, sed diu poslulantibus. debal : sed filius diu oculos in exstasin sin til et aures laulum, non assensum, praebuit. languorem clausos aperuit : linguam in verba bal

CAPUT XII. bit'estia potius vix movit quam composuit, patri De castro llusnoniense a juniore Balduino igne cres que blandis se sermonibus super salute sui scisci. D malo , sed denuo a Winiherico rea dificulo. tinti, quid viderit relulit. Adjecit insuper se saliitis Igirur sæpe memoralus Balduinus cicatrice vulnus. sue posse fieri compolem, si se voli sui divina ins obducente convaluit, ulgue eficclui divinam mancipila'i revelatione pater faceret compotem. Cuinque paret admonitionem, elaborare instituit. Sed quid salu is (lii paler tantopere cupidus, quid volo sibi ageret, qui nulla ratione in prefato Wintlicrico noc sederet requisissel sollicitus; ut llasnoniensem lo obstinalam mentem, nec surdas ad assentiendum, c!!m sibi dono conferret rogavit el impetravil. Nam ne dicam ad audiendum, aures inclinare poluil? circumstantibus quibusdam curialibus, quos mar Virtus igitur, rationis via ex obliquo, ad id quod chisus ad spectaculum sui mæroris admisit, ce voluit per venire disposuit. Jwiorem itaque fratrent reum ardentem filio in manus dedit, quo ei lasno Wintherici blanditiis et præniis ad tradendum sibi bium velut astipulationc subuixa donativam fecit. castellum Masnoniense clam suasit, el licet dilliculier Erat cernere uno eodemque momento filium a patre tradendi pactum impetravil; quo pacto polius quant donativum, et a sanctis morbi remedium suscepisse armis armatus , cui non multis suorum copiis care livivum. Exinde in dies paulatim meliusculus stellum ex improviso invasit, incendioque delens solo convaluir, plenumque gaudium multis ipse fuit, dumi aquavil : sed re gesta, marchisus consiliuin cer

[ocr errors]

didit, quoniam ad volum res non successit. Nam A reliquo, speluncam illam latronum inulala vice dis-
Winthericus, re comperla, traditionis etiam sus posuit facere Dei domum.
picione non incerta, aslu quo calluit, nisu qao va-

CAPUT XV. huit, castelli sui danına, velut illa recidiva Pergama

De ejusdem loci canonicis a præfato marchiso callida reparare instituil, affeclas sui effeclum invenil re

benignitale conventis , eorumque stipendiis redemparandø, et marchisi consilium ad præsens irritum

p'is. fecit.

Erant eo in loco ea tempesiale, ut præfati sumus,
CAPUT XIII.

canonici solo nonine in castris divinis militantes, Quod Winthericus, a proprio milite interemius, hu.

exterioribus plus justo, interioribus minus justo manis sil rebus exemplus.

insudanles : et quia viro clarissimo sedit anímo Cum ergo nobilissimum comitem non solum nulla

canonicas consueludines monasticis eo loci mitoli sui facies cepisset, sed etiam quod gerebatur

tare ; ut id, salva utriusque ordinis pace, lieret , Jesperare coezisset; in se rediens, quod humano

in omne consilium diutina deliberatione descendit. non potuit, divino impetrandum ausilio credidit:

Convocatis ergo nunc singulis, nunc omnibus, pleunde et per se et per alios ad aures Dei Sabaoth

rumque eos ad conversionem morum, interdum ad

B monachale propositam, postremno ut stipendia sua perpetuas preces perpiluabat, ut sicut divina retelatione per mariyres suos boni operis concepit

vel concambiis vel præmiis acceptis sibi traderent affectum, ita invenirel effeclum. Sed sicut promissio

hortatur. Sic serenissimi viri instans opporlune imTeritalis quae dicit : Perile et accipietis, pu'sale el

porlune labor improbus omnia vincit quæcunque sibi aperietur robis, cassari non poiuit : sic perilio in

Spiritus sanclus volo inspiravil, el quanquam mojoinine Jeju pe:entium ellicaciam non laberc non

rosiori quam vellet labore, ea quæ sibi volo sederant potuil. Et ecce mucro furoris Domini in verlicem

esliceret, id tamen sal cilo sulurum, imo multis Wintherici evaginalur, iclumque ad animam usque

profuturum credidit, si sat bene. Quid multis morer ! minitalur. Nam dum iter cum suis quadam die

valuit impelrare quod voluit. Adeptis enim a canoagerel, uni suorum adulterii crimen in dominam

nicis, salva pace eorum, stipendiis, lam locum quam suam intentione intentat : a quo dum excusabilem

loci propria sibi secil propria, ut ea Deo servorumfacti repulsionem accepisset, nec sic vel sacramentis

que Dei usibus ascriberet omnia. (erribilibus satisfactus fuissel, eo res processil, ut

CAPUT XVI. diellum ab eo anle d'ladia sine dilatione poscerel. Quod, canonicis inde migrantibus, locus idem monaQuod cum ille ab alio potius quam a domino limore

slicis ascriplus sit conventibus. ;

С magis Domini quam intentati criminis poposcisset,

Cumque, ut diximus, locum illum Balduinns inteiile vero non solum non acquievisset, sed el militem

gerrine cum appenditiis suis possideret, utpote armis impctisset, miles defensionis obtentu dominum

solus suorum suus, monasticis eum decorabilem

reddere sanctionibus erat assiduus. Et primo paucis confodiens prosternil, sicqne solo simul et morti dedit: el quem cccnl om Dei judicium diu paliendo undecunque accilis monachis, stipendiis etiam ad ad vindictam distulit, ei per arma militis vitam

victum vestitumque suflicientibus collatis loco illi, simul cum castello abstulit.

velut rudi infantiæ primas ad ambulandam viam

mandalorum Dei informari secil plantas : ut proCAPUT XIV.

cessu lemporis monastica ibidem vila quasi fortioriQuod Balduinus sexius marchisus cas'rum Hasno bus vigeret annis. Quod ut hostis humani generis

niense invasil, incendio delevit, castrenses ejecit. vidit, mox invidit, el quia vires suas intellexit 'ener

Facti faina volat, et in auribus junioris marchisi vari, paral per hostes visibiles invisibilis ipse insiinnoluerat : rem lætus accipit, desiderii sui se fore diari. Nam quosdam Wintherici præfati consanguicompotem Deo ascribens, gratias agil, a quo im neos, membra videlicet sua, in servos Dei concital, petrare meruit quod ab homine non potuit: sed qui vix manibas, nedum verbis, injuriam illorum veritus ne desiderii sui lucrum perderel, si irruin lemperarent, ut eos quoque modo exinde migrare pere mox castellum Hasnonie:.se diflerel, accilis compellerent : sed incassum in eos surebant, qui quos citius polerat armatorum suorum copiis, moras Deum protectorem babebant, ciliusque lelis aranea ipsorum præveniens, castrum invasit. Nec ad re rumpebantur qui fortioribus per Deum adamante inpugnandum facilis via consilii castrensibus fuerat, sidias moliebantur. litpole principe destitulis, nec adeo vel loci vel

CAPUT XVII. ormorum luilione munitis, insuper ne sibi consu

De loci Hasnoniensis in majori elegantia constructione Joreni temporis necessitate præventis : unde quam

novaque solemniter facla dedicatione. difficile cis ad resiste:dum, tam facile marchiso Quia cænobium illud cum officinis suis suilicere fuerat ad insistendum. Irrumpens ergo castri loca, vix poterat cænobilis, amplificare illud placuit margladiis sibi suisque viam secit, ejectisque sine san chiso, cæmentariis undecunque accitis, animi affeguine castellanis, castelum omne igni dedit, cujus clum effectui manciparal, el surgentibus in brevi nibil reliquum fecit, insuper valli aggerem humili ædificiis , extremam operi manum consummarat. terræ instar æquoris coæquavit. Sicque sccurus de Contigit lunc lum patrem ejus humanis rebus exen.

« VorigeDoorgaan »