Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Julionem et aposiolicam benedictionem. Cum Veritas A lum intelligens, magna turba pedilum simul et equiipsa dicat, omnium qui propter justitiam persecu. lum derelicta illum est inseculus. Cumque jam illi no. tionem patiuntur, regnum esse cælorum, et Aposto strales appropinquarent, eumque Niuamburg 608 (54) lus clamet neminem, nisi qui legitime cerlaverit, episcopatum incendere velle viderent, propero cursu posse coronari : nolite, filii mei, in boc, qui vos eiim per montana prævenientes, urbem ab incendio jam mullo tempore exagilat, bellico furore deficere; fortiter defenderuul. Quo ille cognilo, obvia cuncto nolile per ullius 587 fallentis personæ mendacia de

comburens et vastans , ad fluvium qui dicitur siostro fideli adjutorio dubitare, sed magis magisque

Elstera pervenit ; cujus magna profunditale pro luenda veritate ecclesiastica, pro defendenda

visa, nolens ibi castra locavit. llic diversorum vestræ nobilitatis 698 libertate, labori jam citius

diversas opiniones michi contigit agnoscere, sed cui finiendo incumbite, el ex adverso ascendendo, vos

earum verilas accedat, non licuit michi scire. et corpora vestra quasi murum pro domo Israel Alii namque dicebant, quia bis a prælio disceopponere salagile. Quid jum in duabus sinodi nostræ

debat viclus ,

amplius eum fortunam proelii conventionibus de rege Rodulso el de lleinrico stalu

nolle templare, sed nostris arle sua deceptis , lum, quidque ibi de pace el concordia regni etiam magnam partem regionis velle comburere, sicque cum juramentis sil difinitum, per nostras litteras B sine prælio, quasi cum victorie gloria, suas in paries el per vestros legalos, nisi forle capli sint 599, declinare, sed inscium Numinis hujus profunditatem apertissime poleslis agnoscere, el si quid adhuc incurrisse, sicque coaclum, quia non facile transire remanseril 600

', per episcopos Melensem el Palavien pot rat, prælio se commisisse. Alii vero putaband, sem el abbatem Augiensem 601 (52), qui nobiscum

quod ex

606 industria malivolenti hunc pugns finem rei præstolando morantur, cum ad vos ipsi elegissel locum, ubi suiis quibus non bene credebat pervenerint, quasi in prompiu habelis audire. Po ant fortiler esset pugnandum, aut lurpis fuge streino hoc vos ignorare nolumus, quia omni qua premium periculum fluvii sibeundum. Alii vero creoporlel instantia, cum 602 orationis nostre assi debant, quod ideo regiones illas peteret, quia Misnenduilale, lum officii nostri gravitate, el prospiciendo

sium vel Boemiorum pro quibus legalos miscral, consulere et consulendo prospicere vestre neces

auxilium sperarel ; qui si sibi, sicut, expeciabal, silali non dubitamus. )

suissent adunali, inde per Merseburg el Magedaburg 121. Eodem anno, mense videlicet Octobri, Hein et per universam potenter transiens Saxoiam, ricus mililiä 603 laboribus infatigabilis, iteruin con: cuncta posset depopulari, suæque in perpetium gregavil exercitum, ut invaderet Saxonize regnum. subjicere dominationi.

с Saxones vero cum ingenti mullitudine occurrerunt 122. Igitur leinricus castris in Elsıra ripa localis, ei in loco qui Cancul (53) vocatur, ibiquc castris crastino mane primo suas acies disposuit, quia nulposilis, sederunt, ul fines suos cuin Dei adjutorio lam prcelii moram per se fieri voluit (01. 108), ab hostili invasione luerentur. Cumque missis explo oct. 15) : cum ecce nostri mulia festinalione simul ratoribus ille nostram virtutem cognoscerel, el ei et itineris asperitate fatigali, muluis in via præ cum sua virtule congredi non auderel, ad artem lassitudine derelictis adveniunt et audientes, quod malitiæ convertil se, dolique callidilale nostrum hostes essent, e contra sine mora se ad defensionen agmen in duas partes dispergit, ut quod integrum, patriæ suæ 608 disponunt. Cum vero pedites admosuis viribus dillidens, adire non præsumebat, divisumn dum pauci esse bus, plurimis non valentibus sequi, per partes, si necessitas compellerel, aggredi non conspicerentur, omnes qui non salis fortes cquos sormiliarel. Nam cum prælium devitans cum uni babebant ex equitibus pedites fieri jubentur; et verso exercil suo contra Erphesfurt lenderet, lunc ordinali, hostibus obviam paulatim progrediumvelocissimos equiles retro contra Goslariam misil, tur. Episcopi vero clericos omnes qui aderant, ut qui quibusdam villis incensis ad se velociler prope- psalmum 82um multa dc votione cantarent, ammocrarent. Al Saxones per suos exploratores iter ejus

D

bant. Exercitus autem uterque ad paludem contra Erphesfort 6. edocti, cum eum facile possent

que vocalur Grona convencrunt, el quia sine insequi vel etiam prævenire, viso post dorsum sumo vado palus erat, exerciliis ambo dubitanles ibi illuc universi festinant, ut ci Goslariain et illas substiterunt, et alteros alteri, ut priores ad se parles Sasonije probibeant. Ille vero ceplum iter Transeant, opprobriis increpantes, utrique suam ad Erphessort 60% peragens, oppidum jam succensumi ripain inmoli lenuerunt. Tandem nostri caput ipsius fuerat deprædalus, cum noster exercitus se dei e; paludis non longe esse cognoscentes, ad illud tende

VARIÆ LECTIONES. 897 illius 2? 898 ila 2. voluntatis 1. 899 sunt 2. 800 remansit 2. augusiensem er.

601 tum 2. 603 ila 2. malicie 1. 60% erpessort 2.

605 nieuburh 2.

600 deest 1.
607 deesi 1.

606 deest 1. sue p. 2. essCut 1. 610 ila 2. gronio 1.

NOT E.

607

[ocr errors]

610

601

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

bant; quo viso, contrarii equo itinerc ad cundcm A ditissimi liomines secum po:laverani, quicquid in Ierminum paludis pergebant. Ibi cum in lulo conve Erphessorl rapuerant, omnia illa nostri si:nul dirinissent, conservere manus, el utrimque fecerunt pientes, ad eastra sua venerunt triumphantes. nuiserabile facinus. lleinricus autem, mox il eos 123. Illi vero qui gladium effugerani, quantas vicissim misceri conspexii, se sicut solilus crat in calamita:es in suvio, silvis, paludibus sustinerent, fugam dedit. Exerciliis vero ejus 'lomli virtute nos mulii est credibile, nisi cui contigit hæc omnia luca tris instabat, ut quibusdam lerga dantibus, ad illo- präsentialiter videre. Fluvius enim tales ex utraque rum castra fallax Sama veniret, quæ Sasones esse parte ripas habel, lil hic nemo n si cadens possit inviclos ore mendacii nuntiarel 611. Dumque præsules lrare, illic nemo nisi fruteclis vel herbis arreplis qui lleinricum adiuvabant, cum suis clericis Te repens possil exire. Mulli fugien es, cum illi lic Deum laudamusgowenles cantarenl 612, Rappolo 615, proni fluvium velociter inciderent, et illic de dorsis unus de summis principibus 615, portalur occisus. equorum ripa insilirent, gladio ripam cædebant, ut Quem qui ferebant, his qui in castris erant, de equos post se de fluvio extraherent , landemque longe : Fugile, Fugite, clamabant; Oito namque cedendo fatigati, equis derelictis armisque p:o. dux adsumpia peditum turma, illis qui nostros injectis fugam trepidi corripuerunt. Ergo quicquid frigam verterant æquam vicem rependit, eosque B Unslrod 620 ubi victi sumus in nos peccavil, Elsteraf? lerga sibi monstrantes insequi non ante desistil, pro nobis dupliciler vindicavit. Illic enim tanluin quam cos per media castra festinaules fluvium

nostras res fugientes amisimus, isthic et hostiles satis cum periculo transisse conspexit. Nam sere el nostras , quas nobis prædando lulerant figie::lcs non minor pars hostium in fiuvio quam periit in hasies, fugientibus et interfectis abstulimus. In fuga prælio. Tunc pedites plenam se sperantes victoriam, vero quamplurimi fortes viri a rusticis securibus castrorum volebant invadere rapinam. Sed dux Ollo el fustibus occisi , multi nob les el illustics supl a prudens 618 in bello, limens ne adhuc liostes aliqui personnis vilibus capti, multi fame crudelissima post terga remansissent, monuit cos a præda manus cruciali, equos vel gladios pro frusio panis dare non interim continere, donec certi quod nullus hostis a dubitabant , nec si panem venalem invenirent , tergo laluisse!, securi possent hostilia castra diri suæ rei parcebant. Si qui vero capti ad aliquem de pere. Itaque reversiis cum pedilibus, invenit in loco nostris hominem probum sunt addicti, sanali si prælii Veinricum de Lacha cum maxima parte vulnerati erant, gratis in patriam suam remilluncxercitus, jam quasi de victoria triumphantem el lur, vestibus et armis decenter instructi. Tunc diKyrie eleyson lælo clamore canentem. Quam mulli ctum est illis quod Heinricus Jominus eoru :n post tudinem cum vidisset dus Ollo, voluit cam devitare C Boemios misisset, et illis venientibus, cum eodem primo, quia non cam lurbam se vidil habere, cum qui adhuc reliquus erat exercilu Saxoniam repetere qua cum tanta legione puitarci 11111 pugnare; seil voluisset. Sed illi responderunt se poliis, si posrursus recogitans, quia leo non csl dificile mullos 618 sibile esset, lolum mundum vello circuire , quam in paucis vincere, forliier cos adivit, et Deo danie Saxonicam lerram umquam magis iransire 631. illis spiritum timoris, cito cos in sugam converlii.

124. Interea Saxones ad su i castra reversi ripeOmnibus ergo aut in luvio mersis aut ultra fluvium rerunt inminutamagnam partem sui gaudii, quia Sugalis : « Nunc, ail dux 0:10, castia sccuri perqui rex corum Ro:lu!fiis duobus acceptis vulneribus , ritc; nunc tuli quicquid invenerilis accipite; el uno letali, alicro deformi, magis quam suum dolequicquid hodie fuit liostium, l'estra 617 virtute vobis bal casum populi. Sel com cognovissel qnod suus prirstante, vestrum vocale! , llis verbis nondum haberet victorian populus : 1 Nunc, ail, lulus pafinitis, liostilia 618 castra pervadunt, el cmnia que lias virus el €33 moriens, quicquid voluerit Domisunt inventa, festinanter invadunt. Sunt autem in nus! » Quamvis autem dextera manus illi fuis: et venta multa preliosa lentoria, mulia (piscoporum alipotal:', el grave vulnus haberet venter ubi cescrinia sacris indumentis ei vasis plena, mulla vasa

D

scendil ail ilia , la: en ui illos quos de sua morte aurca ei argentea cotidianis usibus apta, mullit vilebas dolentes consolarelur, se non in præscnti quoque argenti vel auri lamina,

mulioque

moriturum fidenter pollicelur; suique postponens ma pars numerale pecuniæ, equi quamplurimi curam , suis vulneratis ostendebat quam deceret simul et oplimi, arma generis universi, mulatoria, adhiberi medicinam. Qua fortitudine simul et pieceleraque sine æstimatione vestimenta, vel ut bre lale nosiri principes valde commoti, concordiler viter dicam, quicquid episcopi Coloniensis suil, Tro. omnes ci spoponderunt , 'ul si Deus omnipotens verensis et alii fere qualitordecim secum altuieran', illius vitam servare vellet, eo vivo, criamsi 1tra. quicquid dux Fridericus, comes licinricus ceterique que manu careret, Saxonia nullum alium reciorem

619 maxi

VIRIÆ LECTIONES.

€13

61

811 nuntiaret D. p. 9. II. a. c. s. c. T. D. I. .. recepi er 2. desunt 1. 16. 61% cantaret 1. cancre!l. 2. ecce l'abolo 2.

p. parcimin Heinrici apportabatur 2. 015 prodens 1. 616 in multis et 618 hosti: 1.

629 unstrad 1. in p. 2. 619 muliaquc 1.16.

621 elsirad i.

623 intrare 2. 021 sive 2.

619

11a 1.

ris :

699

Hi geret. Qua fide multuin ille laelatus, felici est A gontinus, Magedaburgensis, Saluzburgensis, Pa. porle resolulus 624. Factum est autem hoc prolium thorbrunnensis, Hildinisheimensis 6a1. Cumque qui quartuin anno ab lucarnatione Domini 1080, Idibus

ex illan parle erant, sccretum, quod soli principes Octobris, seria 5.

audirent, habere colloquium voluissent, nostri nul125. Deinde mense Decembri, cum principes lum sermonem conferre volebant, nisi quem cunnostri congregati de statu regoi sui iraclarent, ecce

clis qui convenerant, magnis et parvis, audire liceret. nuncius aderat qui diceret lleinricum ad suos de Jam vero sedentes ex ulraque parte diu iacebant; prælio reversum jaclasse, quo:l rege Saxonum oc quia el nostri, qui rogali illis occurrerant , quid ciso tolam Saxoniam suæ ditioni subjecisset , et

illi vellent expectabanl ; et illi non se rogasse nunc exercitu congregalo adventare , ila ul Gosla nostros, sed nostris rogolos venisse videri volentes, rice nalalem 625 Domini celebrarel. Sed nostri ma quid a nostris pelerelur, auscultabant. Tandem gno exercitu per triduum colleclo, ei perrexerunt nostri rumpentes silentium, ut omnium faceret vero viam, virtute suain defensuri patriam. Quod ille

Gevehardum petierunt Salizburgensem arcognoscens 6*, a magna spe cecidit, quia Saxones, chiepiscopum. Qui surgelis, ut eral vir per omnia dum non haberent reclorem, facile vinci posse spe prudens el boneslus, et honori quem gerebat non ravit. Igitur exercitu suo dimisso, consilioque mu

B

minimum conferens honoris , vultu modesto, voce lalo, misit ad Saxones legalos 687, ut quan loquidem mediocri, sensum profudit sapientis et pii pecionollent esse sine rege , filium suum sibi facerent refem, seque illis jurare, quod numquam intraret 127. < Episcopi venerabiles celerique quos videlis lerram Saxoniæ. Cui legationi dux Olo, sicut erat a!esse principes S.xonici , hanc operam nichi solilus jocose magna seria 698 nonnullo schemale

dignati suit imponere, qualenus animos 0.nojim 632 ludendi velare, respondit : « Sæpe, dicens, ex bove mei serinonis ollicio debeain vobis exponere. Unde malo malum vitulum vidi generatum ; ideoque vos omnes, sacerdotes sancti celerique primales nec filii nec patris habeo desiderium, ,

eximii, rogalos esse volo, ut me digneniini patien126. Transacto vero nalali Domini proximo , ler audire, el cause cominuni, quam sum jussus quo 1081us ab lucarnatione Domini inceplus agere, animum tranquillum, quo verum agnoscere nus eral, Heinricus exrex lialiani disponebat in el

examinare possitis, adhibere ; quia non plus gredi, ul imponeret aliquem finem rerum suarum nostra quam vestra, si vullis , interest, quxr sum longo labori, scilicet ul vel domno papa Gregorio dicturus agnoscere. Vestro ipsorum testimonio fibumiliatione ficta placato, sive vi tyrannica coacto, denter innitimurcas, quia vos , quamvis a nostra

C vincula banni , quibus eral ligalus, erniciel, vel societalc discessistis, a veritatis amore non discedere quod magis volebal, Gregorio per vim de selle pou confidimus : vesiro, inquam, lestimonio probare lilicaliis ejecio, el in ipsa sedle Wiperto Ravennate volumus , quanlis injuriis, quantis contumeliis sicollocato, qui jain per triennium juste lucrat ex nius affecti din 1010 animo, lola voluntale, sicut communicatus, libere faceret omnia que suce ly decebal, regis eramus servilio suljecti. Vos ipsi rannidi placerent, cum de sede apostolica omnis scitis, quoliciis singillatim vel communiter vestrum suæ voluntatis favorem habere!. Sed familiares pelivimus auxilium, quo pro lenivola servitule ipsius hon lulum putabant fore, Saxonibus recenti nostra vel hoc ex inlercessione vestra redderet prælio vehementer exacerbalis invadendos fines Bobis praemium, ut a multarum, quæ nos importasuos relinquere, cum de adventu illoruni dibilik bili's premebant, leyerel fasce calamitatum. Hoc tionem nullam habereni, si pergentes in Italiam, quia sxpe postulavi. us, opt'me scitis; et quid sliain patrianı sine virtule militari diminerent. Mi- poslulando profecimus, similiter optime scilis. Inde serunt erzo principibus nostris nuntios, qui singu vos non incuismus, quia vos pro nostra causa, Jare colloquium rogantes, tempus et locum præ. quamvis parum nobis prodessel, sape laborasse linirent, quo ex ulraqtie parle principes clecii, de D cognovinius 635. Quale vero premium nostru devocompuni bono iraclaturi, convenirent. Convene tioni ccderit ulimum, quid opus est dicere, cum runt autem ultra lluvium qui Wisara dicitur , in manifestum est oculis chinium, quia hoc, quod ha-silva quæ inde Capuana vocatur, quia ad urbem buit maximum, nobis rependit extremum. Sacerdoquæ Capua (55) nominatur pertinere cognoscitur. les namque non solum de nullo crimine convictos, Convenerunt autem episcopi (an. 1081, Febr.) ex sed nec l'egulariter accusalos , aut in vincula sicut illa parte Coloniensis, Treverensis, Babenbergensis, Talrones conjecit, aut a sedibus suis, quos capere Spirensis, Traj:clensis; ex nostra vero paric Misc non poterat, omnium rerum suaruin nudos eluran

630

un

633

VARIÆ LECTIONES.

agn. 2.

ac inde translatus Merseburg, sicuti hodie patel ab ipsis honorifice est tumulaliis tb.

628 natale i. 097 I. rogans lil 2.

628 scric 1.

Sijalimin
630 incipitur 1.

631 liillimishcinensis 1. bilbi slicim lbs.

633 a. ei desuni 1. b. 634 in nilimur 1. jnde nilimur 1b. 3gn. 2.

NOTÆ. (315) K: ufungen.

Om 1.

661

vit; ccclesiarum bona, quibus episcopi vel ipsi A tram persecutionem posse compelli. Il cc igitur est vivere vel pauperes Dei sustentarc deberent, scele. summa noslrä pelilionis , ut domnum Hojoricum rum suoruin fauloribus dissipanda 636 concessit. vel vos jure posse regnare nobis probabililer oslenTerram nostram multis jam vicibus igni ferroqne datis, vel nos vobis, eum non posse ,

veraciter vastavil; cognalos sive milites noslros in nostris ostendere sinatis ; el cum res alterutra fuerii definibus innocentes occidit, cum nulla fuisset ei causa monstrata, nos igni ferroque persequi cessis 60.) bellorum , nisi quod servos habere volebat filios 128. Tunc illi responderunt se nec ad causain horninum liberorum. Sæpe ipsum, sæpe vos singu tractandain convenisse, nec se lanlæ esse sapiente, los et universos suppliciter oravimus, ut gladio de ul lam magnam rem ex improviso præsamant agenposito causam nobiscum judiciis ageret , et nos dain accipere ; præscriim cum non ad se solum, vestrum per omnia judicium secuturos animo li

sed ad regem cunclosque regno ejus subditos pertibenti spopondimus. Quid his omnibus profecerimus , nere videatur. Rogabant autem iit ab initio fevos ipsos in testimonium vocamus. Ergo nos, qui bruarii, quod tunc erat, usque ad medietatem nunc adsumus, cum omnibus quos lenel Saxonica Junii pax ex utraque parte darelur , intra quo:l Tellus, vobis, o sanctissimi Christi sacerdotes, et lempus conventu facto, eadem causa , quam nostri vobis, o nobilissimi principes et fortissimi milites ,

B

nunc agere volebant, communi lolins regni partis humiliter supplicamus, ut memores omnipotentis utriusque consilio tractaretur. Nostri vcro dolos Dei vestrique officii, vos, quod estis animarum illorum percipientes, quia propterea tam longum pastores non perditores vocali, vos vero, quod gla- tempus pacis habere volebant, ut hi qui domi rediuin ad defensionem non ad internicionem acce manebant essent luti , donec illi qui in Italiam pistis innocentum, cogitelis, et nos vestros fratres pergebant contumeliam facerent apostolicæ digniin Christo, vesiros cognatos in carne, ferro et lati; responderunt se nec decipere velle nec decipi, flamma amplius persequi ne velitis. Quod haclenus sed firmam et integram pacem dare el peleré usque molestiarum a vobis perpessi sumus , vobis donan ad terminum temporis prædicti. Cumque illi Theules , peccatis nostris imputabimus et correptionem Lonicis omnibus , nosiræ partis adjutoribus, pacem divinæ pietatis appellabimus, dum posthac injuria se dare promillerent : « llane, dixit Ollo dux, nos rum de vobis sccuri esse possimus. Gladium et stolidos esse putatis, ut non intelligamus consilium iguem deponile, el sicut decet homines Christianos

vestræ calliditatis i Petitis vestris partibus a nolis cum Christianis, causam rationibus, non cxdibus pacis securitatem, donec apostolicam possitis inhoagile; el quod ante cruoris esfusionem postulavimus,

С

norare dignitatem ; et nobis pace:n vestram pronunu saltem vel cruore nostro sariali præstale. Mul. miilitis , donec illum, qui nostrum caput est, pro las quidem nobis ærumpnas dominus vester Hein vestro lililu, si Deus permiserit, male iracteris. ricus crudeliler intulit , multis calamitalibus nos O quam bona pax datur corpori, dum crudeliler ultra modum faligavil, el tamen ecce parali sumus absciso crudelius illuditur capiti! Ergo nobis et eum nobis regem , sicut olim fuil, accipere ; ecce nostris omnibus dale, et vobis et vestris omnibus parati sumus ei fidelitatem et subjectionem jurare accipite, pacem aut integram aut nullam. Quod si el juratam fideliter et libenter servare : lantum vos

plenam pacem nobis el nostris omnibus amicis, hoc veris assertionibus astruile, ut nos salvo or magnis el parvis, dare non vultis, pergite iter quod dine nostro, el laici possint faccre hoc sine fidei

cæpislis; hoc tamen anle prædicto, quo:l in finibus sacræ detrimento; nec nos ab islo cainpo recedemus, vestris hospites cito non gralos habebitis, nec res donec omnia quæ dixi compleverim's. Si vero vestras, ut vellelis, ab Italia reversi custoditas iir rostras sententias dignati fuerilis allendere, veris venietis. Nam hoc nolumus vos celare, quod cum el manifestis et ex Scripturarum testimonio firmis

primo polerimus, unum rectorem volumus habere, rationibus ostendemus, quod domnum lleinricum qui et nos ab injuriis sortiler adjuvante Deo desennec clerici nec laici regem habere possumus cum o dat, et his qui nobis injurias fecerunt æquitatis animaruin nostrarum salute. Nunc ergo vel vos vicem rependat. , Milites ergo plebei partis adnobis, quod juste possil regnare , probabiliter osten versæ conclamani, nostros æquam rem offerre, suos dite, el nos sub ejus regno socios fideles accipiin. 637 principes æquum nec accipere; se posthac ad puvel nobis, quod jure regnare non possil, veraciter

gnandum minus fore paralos quam aclenus fuisprobare permittentes 638, nobis, immo veritati,

sent , quia causam justitiæ cum Saxonibus esse corsensum amicum præbele, nosque 639 vi hostes cognovissent, plusque nobis illum conventum quam persequi desinile. Quod si objicitis, sacramento in tribus præliis victoriam prodesse; quia , quod quod ei jurastis vos esse constrictos, simili moilo

numquam credere polerant, nostros humiliter justico::lirmabimus, nullo sacramento jure vos ad nos tiam pos!ulare simul et offerre, ipsi præsenles au

:

VARIÆ LECTIONES.

636 dissipanda 1. 637 hinc manus secunda scripsit, sreculi IV.1. 638 quod rex esse ille non po:sit v. p.

639 et nos con la ralioriem lilib. 650 ila 1b. 2. desinatis 1. 6° suscipere 2.

perm llile to

[ocr errors]

583 TOMELLI MONACII. HASNON. HISTORIA HASNON. MONASTERII. — ADMONITIO PRÆVA. 586 dissent. Sic ab invicem disceditur, lantum per A nem ejus, ne perficerelur, mo:lis omnibus disturseptem dies altrinsecus pace data.

bare quærebant. Ollonen) ergo ducem solum sibi 129. Heinricus igitur jutranle Marlio intravil loqui rogabant, multisque pollicitationibus ei, ulin Italiam, seminalurus et ibi, sicut pridein in Theu electione vacillarel, persuadebant; non tamen, ul tonica seceral terra, discordiam , quo nullam regni certum quid eis promilleret, ellicere poterant. Sic eo sui parlem placalam dimilleret, atque civilium dubitanle magnaque parle ejus dubitationi consenbelorum venenis pacis quielem non corrumperet. lienle, lola præterit æstas, el pene lolam Saxoniam

130. Principes vero Saxoniæ cunctis gentibus commoveralejusinstabilitas. In Novembre vero mense Theulonicæ linguæ, non minus inimicis 6kg

quam

iterum vocalus ab illis ad soliloquium, cum jam amicis, legalos miserunt , rogantes ut , Heinrico lolus esset inclinalus ad nostrorum parles hostium, filioque ejus excepto , quemlibet alium reclorem Dei misericordia faciente, ne tol suos labores , quos cligerent; sc ei, quicumque essel, lideliter servi pro patria toleraverat, in ultimis temporibus perdeturos pollicentes; quatenus omnia regni membra, ret, equus cui scdebat 6i6 in plano campo cecidit, sicut olim fuerant, in unum sub uno rege convenirent. ipsique sessori crus unum ita contrivit, ut fere inMense autem Junio, exercilu collecto, perrexerunt tegro mense nisi portalus ire non posset. Igitur ad isi orientalem Franciam, el prædis vel incendiis eam

B

se, gratia Dei movente, reversus, se peccasse et vastando, multas quas sibi secerant injurias vindi divina pielate correplum esse intellexit. Missis caverunt. Nam Namma latum facientes iter , vene itaqile legationibus diversis , et hostibus renunrunl non longe a Babenberg, ibique Suevos relercs tiarit, el civibus suis se semper fore fidelen amiccs habenles obvios 6s, de communi negolio el concor.lcm fideliter repromis l. Unde principes regis constituendi communi consilio tractaverunt, et Saxoniæ valde lætati , regem suum Heriinannum post mullos Tractalus, ul Herimannum 65

regem cum magno tripudio Goslariæ susceperunt, paucis eligereril, unanimiter omnes consenserunt.

dicbus anie nalale Domini. In nalali vero sancti Sie 131. Sed cum Saxones domum læli gloriosique re phani 67 protomartyris a Sigefrido , Moguntina dissent, nullumque dubium de recipiendo regerelinc sedis archiepiscopo, in regem venerabiliter est unreul, principes adversæ partis, artis antiquæ non cius, cum jam 1089us annus Incarnationis Dominica obliti, quia eleclum regem valde limebant, electio fuisset inceptus 618.

VARIÆ LECTIONES.

647 steffani £49 ubi th. 653 a. q. 1. 1. 614 deest. 1.

646 insidebal 2.

645 hiermannum 1. conslander. 658 inceplus. Et tantum de bello Saxonico et lleinrico quarto ex chronica el historia ista i

CIRCA ANNUM DOMIXI MLXXX.

TOMELLUS
MONACHUS HASNONIENSIS

HISTORIA
HASNONIENSIS MONASTERII

AUCTORE TOMELLO
BALDUINI, COGNOMENTO MONTANI, FLANDRIÆ ET HANNONIÆ COMITIS, SECRETARIO.

(D. MARTEN., Thesaur. Anecd., tom. III, pag. 777, ex ms. Hasnoniensis.)

ADMONITIO PRÆVIA. Historia fundationis Hasnoniensis monasterii, ordinis S. Benedicti, in pago Ostravanto ad Scarpin Ouvium in dia.cesi Atrebatensi, auctorem babet Tomellum monachum, Balduini comitis, cognomento Monlani, secretariuin, scriptorem gravem, qui nihil solido fundamenlo non subnixum scriptis mandavit. El cerle primordia monasterii, quod ab initio duplex exstilil, virorum et seminarum, quibus primi præsue.. PATROL. CXLVII.

19

« VorigeDoorgaan »