Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

siæ prædestinali disperguntur. Grex Christi timore A cantando, ad [f., locum)aliquem delerant in modum perculsus plebeio more Doininum suum veneralur. sepulcri compositum, ubi recondatur usque in diem Quod viginti quatuor candele juxta psalmos, et Dominicum. Quio collocato, antiphona In pace ir lectiones, et hymnum Zacharice, exstinguuntur, apo idipsum, el responsorium Sepullo Domino, cantelor. stolorum nocle ac die mæstitiam designat : et ite Post (204) ministri crucis ca sulis induli afferant ad rum exstinctio trium dierum mæstitiam septuaginta altare cum vino non consecratc reservatum corpus duorum discipulorum.

Domini, ubi a sacerdote incensetur, et ibi tantum .n sexta seria (195) omnes hore, exceplis malli Oremus : Præceptis saluturibus, usque Sed libera linis, in ecclesiam conveniendo cum silentio dican nos a malo, a sacerdote dicalur. Par Domini 61 lalur. Post malutinum fratres in claustro, aut, si ccalur, pacis enim osculo traditur Christas. Postea deest, in ecclesia, (196) psalterium cum litania com (205) a majore ad minorem omnes communicentur, muniter dicant, quo dicto omnes intra ecclesiam Post tabulis percussis vesperas sigillatim dicant, cum silentio privatas orationes faciendo usque ad

el sic (206) ad resectionem panis el aquæ pergant. officium sedcant. Hora nona percutiuntur tabule Ad completorium redeant, quod sigillatim dicant. ut in maliitinis : onines et ad ignem benedicendum In Sabbato sancto omnis ecclesia cum altaribus clerici ut hesterna die pergant cum processione. B parelur. Omnes horas dici ut in Paraseeve cum siIgne accepto ad ecclesiam redeant, el oficium in lentio celebrentur. In his tribus diebus Gloria cipiant. (197) ONicium a lectione libri Exodi inchoc Patri non cantatur, quia triduana in his sepultura tur, Iraclus sequatur : posica cum genuflexione a Domini celebratır; per mortem enim designalur sacerdote 59 dicatur oratio Deus, a quo et Judas; humiliatio, per gloriam exaltatio. Quia vero in Do. post sequatur allera Osee lectio , deinde Iractus minica, quæ per noctem tertia dies sepultura DoEripe me; deinde passio Domini secundum Joannem mini computatur, propter gloriam resurrectionis legatur, ad quam Dominus vobiscum non dicat dia non polesl sepultura Domini celebrari, tertia ceteconus, nec Gloria libi, Domine, respondeal clerus : bratio constituitur a sanctis Patribus in die Cænæ ipsa enim die omilienda est salutatio in membris, Domini, in qua se pro omnibus suis passiru m quæ a traditore discipulo in capite falsa præcessil. apostolis innoluit, quia carnem suam ad vescendu m Dum autem venerit ad locum ubi dicitur : Parlıi in crastino passuram, sanguinem quoque cffundensunt vestimenta mea, (198) duo diaconi nudent al dum simul eis tradidit. (207) Nona hora dici (208) lare sindonibus, quie prius sub evangelio fuerant percussis tabulis ad ecclesiam concurrat populu s. posita. Altare significat Dominum, sindones aposto Et sic clerus cum processione ad ignem benedicenlos, qui comprehensum Dominum relinquentes fu- C dum pergat : et co benedicto alquic incensalo, cegerunt. More aulem lectionis passio legatur, (199) reus unus accendatur, qui ab episcopo aut a sacercxcepla voce Domini quæ in aliis dicatur, qua finita dole, cum diacono 62 in quadam hasia, in cuj! is major sacerdos solemnes orationes [f., dical]. Ora summitale elligies serpentis habeatur, (209) canvit enim Christus in passione sna pro persecuilori tanle clero : Dominus . bus suis, dicens : Pater, dimille illis (Luc. XXXIII,

vita sua (Mic desunt haud pauca), 31); el in eis orationibus genufleclatur, excepta id est , gaudium animae el gloria incorruptibilis [f., exceplo] Judæorum, qui falsa genuflcxione Do- corporis : albæ cnim vestes gloriam resurrectionis minum illuserunt. Quibus expletis (200) duo sacer designant. (210) Alba licet baptizatis uti, chrismali dotes, casuulis induti, antiphonam Popule meus call non nisi sacerdotes (f., in cullibus, quidem divinis, tantes, velalain crucem afferant : quibus alii duo, Post lumen dalur in manibus, per quod Spirits cappis induti, in medio choro slantes, Græcos sancliis accipitur, quo bona operari mereatur. Per versus Ayios respondeant, omnesque alii Sanctus albedinem vestis munditia mentis designatur. Fer dicant, quod ter repelunt. Hoc ter repetilo, 60 sa lumen quod manibus accipitur, liona opera sigurancerdos veniens anlecrucem antiphonam, Ecce lignum, lir. (211) Quod per septem dies albze vestes et incipiens, crucem discooperial, quam mox ut vide chrismales portanlur, cursus hujus vitr, in quo rint lacrymabili corde prostrati in terra adorent. semper bono opere candidi esse debemus, exprimi. Post sacerdos el subdiaconus se prosternentes ad lur : de quo Salomon ail : omni tempcra vestimenta orent crucem, post illos omnis clerus, dehinc popii

Ila sint candida, et oleum de capile 1110 non deficiat lus. Adoratio omnium ita fiat, ul (201) uniuscujus (Eccle. IX, 8). Per oleum charitas designalur. Sex que venler in terra hæreat; dum enim juxta Augu enim talibus mundus vergitur; requies animarum stinum in psalmo xlil genuflectitur, adhuc restat septima ætas computatiir. (212) Per octavam qna quod humilietur; qui autem sic humiliatur ul lotus vestes deponuntur, regnum Dei, in quo charitas in terra bæreal, nibil in eo amplius bumilitatis cxleraque bona opera cessabuni, designatiir, of restal. Quo peracio crucifixus in commemoratione beala inmortalitate vestiemur. Post (213) duobus sanguinis et aquæ fuentis de lalere Redemptoris, aliis Sancta Maria, intercede pro nobis, tertiam lita(202) vino et aqua Javetur, (203) de quo post să niam incipientibus, ad chorum releal clerus: in culcram communionem chorus (f., clerus] bibal et po jus fine Agnus Dei cantelur, el sic 63 onnes cerei pulus. Post responsorium : Sicut oris ad occisionem,

illuminentur : quia per Agnum Dei illuminalis es!

.

mundus. Post versus Suscipe deprecationem nostram, A liet. Alii duo in capp.s alias duas lectiones legant. cum Gloria Patri dicatur, et iterum Agnus Dei (222) Unumquodque responsorum a binis clericis repetalur. Deinde Kyrie eleison sequatur : (214) indutis cantelur. (223) Post tertium responsorium post Gloria in excelsis, allare incenselur, et pul officiuin sepulcri celebrelur. Qlo peracio, Te Deum santibus omnibus campanis alta voce finialur. laudamus, altari incensalo, cantetur, et post unumOratione præterea dicta el lectione lecta (215), duo quodque responsorium incenselur. Post matulina cappati in pulpito Alleluid , Confitemini , celebre laudes cum quinque psalmis, et suis antiphonis, et cantent. Quo finilo, duo seniorum in albis tractum, capitulo, et Benedictus, cum trina antiphona repetiLaudate Dominum cantent. Per hoc Sabbatum, et lione celebrentur. (224) Finita oratione canlores Alleluia, quod sequitur tractus, prima vita, quae non benedicant Dominum cum graliis. Prima, tertia, fuit æterna, sed lapsa est in ærumna, designatur. sexta, nona et completorium, cum psalınis, et graPer Alleluia enim gloria, et por tractum lamentatio duali, et oratione dicantur. (225) Post capitulum figuralur; per graduale, quod Alleluia sequitur, sex 66 spargendo aquam benedictam antiphona Vidi ætates hujus mundi, in quibus bona operatione sic aquam dicatur. (226) Tertia cantata processio per ad æternam vitain pervenitur; per octavum Sab claustrum, et in circuitu ecclesiæ fiat, el responsobali, in quo duo Alleluia cantantur, quibus duplex " riun, Maria Magdalene, aut aliqua processionalis corporis et animæ gloria desigualur, oclava beati- antiphona diei cantellir, deinde Sedit angelus, ila ludo, quæ absque mæroris consequentia æterna ut ante crucifixum linjalur, ubi versus cantelur : manebit, exprimilur. Evangelio lecio, nec Credo, quo finito, ad chorum, Christus resurgens, canentes nec ofterenda dicantur. Dicto Dominus vobiscum a redeant, et (227) officium diei celeberrime comsacerdote, respondet chorus : Et cum spiriini ; (licto pleant. Vespertinale oflicium ita celebretur. Primum etiam, Oi enus super oblata, et Vere dignum, lotum ministri Ecclesiæ induantur, et post (228) cum proofficium missæ solito celebrelur. Dum crgo sacerdos cessione, scilicet cum cruce et incenso, cercis et Pax 64 Domini dixerit, pax non accipialur. lexlu ante crucifixum veniant, et ibi absque Deus Agnus Dei, nec communio sequitur; sed (216) com in adjutorium, (229) per Kyrie eleison, vesperas inmunicato clero et populo vesperä сuin uno psalıno, cipiant, et cantalo ler Kyrie eleison, el Christe elei. Laudate Dominum omnes, el cum antiphopa alleluia son, dum iterum Kyrie eleison incæperint, ad cholica dicantur. Post sacerdos antiphonam V'espere rum redeant, el tres ibi psalmos cum antiphona aulem incipiat, et (217) Magnifica! cantato, el al allelujalica dicant. Post duo clerici graduale canant. lari incensalo, oslicium cum oratione post commu Qui vero clrorum rexerint Aileluia diei psallant.

с nionem finiat. Quod in Sabbalo Paschi non incen Dicto versu, Magnifical, cum trina repetitione antisum, sed thymiama secundum ordinem Romanuun phone celebretur, et dicta oratione, (230) Benediofferlur, aromala qnæ a mulieribus parala sunt camus Domino ab his qui Alleluia cantarunt dicasignificantur. Quod offerenda, nce Agnus Dei can lur. Post incæpla a cantore alleluiatica antiphona, tatur, silentium mulierum, quæ pavore perculsæ (231) psalmum Laudate, pueri, Dominum, cantanDominicam resurrectionen latenler nuntiaverunt, les ad fontes pergant : ibi dicio graduali absque designalur. Sanctus vero, scilicet angelorum cantus versu, pueri 67 Alleluia, Laudos, pueri, canant. dicitur, quia Domini resurrectionem non lacuerunt, Per baptismum enim quem in foile suscipimus, ad sed aperla voce prædixerunt mulieribus. Diaconus bonum opus quod per responsorium exprimitur, Ile Missa est dicat, chorus Deo Gratias respondeal. pervenimus : per bonum opus ad gloriam, quæ per (218) Hoc peracto quoddam responsorium ad hoc Alleluia designalur. Versum responsi propter nulpertinens cum versu cantetur, el post incensum lam significationem, sed pro vilando fastidio solum benedicalur. (219) Post prandium redeant ad com vitamus. Per Laudate, pueri, Dominum, quod in plelorium, quod per, Deus in adjutorium, incipia cundo ad fontes dicitur, baptismus recolitur. Per In lur, ei tres psalni : Cum invocarem, In le, Domine, erilu Israel canticum Israeliticæ plebis , transilus

D Ecce nunc, cantalis absque capitulo el versu ut in maris Rubri, quo liberala est de poleslale Pharaovesperis, Nunc dimillis, cum antiphona alleluiatica nis, per quod iterum baptismus figuratur. Per Phacantetur, et oratione dicta finialur.

raonem enim diabolus exprimitur,per mare Rubrum 65 ORDO PASCHÆ.

baptismus : per baptismum enim de poleslale dia(220) Decima hora noctis pauci clerici induti

boli liberamur. veniant, et crucifixum cum incenso el thymiamale Hi vero sex dies paschales , in quibus responsol vantes, antiplionamque Surrexil Dominus de se rium cum Alleluia canimus, lempus Christianorum pulcro Il., cantantes], loco suo honorifice consti- designant, in quibus bona opera agimus quibus ad tuant. Post cunctis campanis sonantibus, januas gloriam perveniamus. Per Sabbatum et tempus ecclesiæ aperiant, el malutinas incipiant. Maluti quod sequitur usque ad Pentecosten, in quo absque nale ollicium duo cantores induli cappis regant. In responsorio duo Alleluia canimus, regnum Dei, in vilatorium a qualuor clericis cappalis cantelur, quod quo absque ullo tempore duplici gloria , scilicet cortres psalni cum antiphonis subsequantur. (221) Dia poris el animæ, glorificabimur ; et iterum per sex conus dalmaticalus evangelicam lectionein pronun dies in quibus responsorium cantatur, sex ælales in

quibus bona operailur; per septimum et octayum, A artiphona El valde mane, et oratione finiantur. requies animarum, el regnum 68 Dei, in quibus Post, ut in hebdomada paschæ, processio ad crucijam non operabimur, sed laude et gloria perfruc fixum fiat. Christus resurgens, cum versu præfa:0 mur. Quo finito, dicta oratione, Ini exilit Israel cum canelur. Et in vesperis Sabbatorum, el (212) in alleluiatica an:iphona canentes, ad crucilsüm l'e Dominicis matulinis, ab ipsa die usque ad Dominideant. Ibi iterum Alleluia, Redemptionem misit Do cam ante Nativitatem semper fial processio, in qua minus, vel Christus resurgens, a duobus clericis ante Pentecosten cantelur de resurrectione, post cantalo, oratio dicalur. (232) Huic antiphonam Lux Pentecosten de cruce. Ofliciuin diei (243) sine iroperpelua concinentes, el chorum intrantes, officium pis, et laudibus, el gradali, (244) cum duobus Allecum oratione de sanctis, ct Bencdicamus Domino luin, el sequentia celebrelur. Missa matulinalis sit finiant. Hic orilo per totam hebdomadam usque ad resurrectionis : cui autem placueril, Dominicalis; Sabbatum in albis servetur : et in malutinis cante major vero semper resurrectionis. Canlus processiolur Te Deum laudamus : et post Benedictus, ad cru nalis sit resurrectionis, el crucis. Post octavám cifixum processio fiat, in qua Christus resurgens Pascha, (245) quandiu responsorium Dignus es canlelur : versiis anle crucifixum, Dicant nunc Judæi, canlalur, Apocalypsis legatur. Quo finito canonicael oratio de cruce dicatur. Inde, ut in vesperis, anti- B les epistolæ usque ad diem Ascensionis sequantur, phonam Lux perpelua canentes, chorum ingre

(246) 71 Per dies feriales in noclurna sex psalmos dianlır, el cum oratione cl Benedicamus oflicium

(cum trino Gloria Patri, el una antiphona psallant complcalır. Omnes isti (233) dies septem in cappis ci tres lectiones cum responsoriis ejusdem temporis cum laudibus et sequentia, excepta processione leganuir. Missam Dominicalen per totam hebdomissx, uno modo festive celebrentur. Sed in Sab

madam cananl, nisi festa sanctorum occurrerint, balo in Albis loco gradalis alterum Alleluia canle

(247) Unum tanlum Alleluia cantetur ob jucundam tur; et in vesperis Deus in adjutorium, et quinque

animarum requiem, qua lånlum fruuntur ante unipsalmi, capitulum, responsorium , Surrexit Dominus

versalem resurrectionem : in festis duo, ad memode sepulcro, et hymnus Chorus nora Jerusalim

riam, post judicium non tantum animarum, sed dicalur; el (231) ad crucifixum post vesperas, non ælernæ glorize etiam corporum. Si autem cvenead 69 fontem fiat processio, in qua de resurrectione

rint, ut in alio tempore celebrentur, minora cum cantelur. Completorium ipsa die cum psalmis suis,

tribus, majora cum novem lectionibus. Si autem in cl liynino, et Nunc dimillis, el (255) oratione Domi Dominicis hujus temporis festivitas evenerit, in nica el symbolo celebretur. (236) Dies octavus, ut crastino celebranda reservelur. Ollicium generale primus celebretur; sed omncs biorą diei cum capi

С

pro defunctis, ut prædiximus, nisi in alicujus depoTulis ct versibus ibi pertinentibus, uil per folum an. sitione aut anniversario non celebrelur, Lilania manum, dicentur, et in vesperis Deus in adjutorium.

jor si infra oclo dies Paschæ evenerit, nullum jejuOficium diei gradali carebit, sed duo Alleluia habe

nium, nulla abstinentia, nec aliqua ejus mentio fiill, bit. In ipsa die ct in omnibus Sabbatis, in vesperis

pisi festiva tantum processio. (248) Si aulem alio quinque psalmis cantalis, (237) responsorium, Sur

lempore evenerit, omnes, exceptis parvulis et inte exit Dominus de sepulcro, a duo!:us cantelur, hym. firmis, jejunenl; el missacanlala, post sexiam cum aus Chorus noræ sequalur, et sic cantato Magnifi

processione (249) ad ecclesiam sancti Peiri sancti cal, officium cum Benedicamus Donino complealur.

Audoeni pergant, in qua sacerdos cum cæteris miIn aliis Dominicis absque responsurio lymnus Ad nistris sit absque casula indutus. Rogationales anti, cænam dicatur. Eodem modo hor: diei omncs ab

plonä сantentur : 72 quo dum pervenerint, rchac usque ad Pentecosten celebrentur. Complelo.

sponsorium aut antiphonam de sancio dicant, et orariun cum suis psalmis ei hymno Jesu redemptor lione a sacerdotc finila, idem Kyrie eleisor. incipiat, sæculi, et antiphona alleluialica ad Nunc dimillis,

el oratione Dominica ab omnibus cum silentio dicta, canlelur. In omnibus Dominicis usque ad Penteco- D

preces cuin Miserere mei, Deus, subsequantur : qua sien (238) unaqueque nocturna com una antiphona finita ad ccclesiam, aliquam litaniam cantantes, allelujalica dicalur; (239) sex lectiones de Apoca redeant; ci, (250) nona dicta, comeslum pergant. lypsi legantur, et tres de resurrectione. Si autem in

(251) Simili modo dies Rogationum celebrentur. Si liis sanctorum Patrum stalutis minime resisti aliqui autem in diebus Rogationum sanctorum, quorum bus videtur, propter noctium brevitalem, ad evitan oficium habetur, festivitas cvenerit, post primarlı dum fastidium, 70 in nocluri is novem tantum missa de eis cantetur. psalmos psallere concedimus. Quia octodecim exislunt, novem una Dominica, el novem dicanliir

Joventio sanctæ Crucıs ila celebreiur.' Invitatoalia. (240) Nonum [deesse videtur, responsoriun] ob

riun ct tres ulinze lectiones de cruce dicantur, honorem resurrectionis a duobus clericis canlelur,

cum malutinis laudibus. (252) Sex primæ lectiones Quo finilo, sacerdos altare incensando, Te Deum

cum totidem responsoriis de sanctis dicantur, qnolaudamus incipiat, et hoc dicto (241) malutinæ lau

ruin ipsa die festivitas celebratur. Tertia responsodes cum una antiphona Angelus autem Domini , et

ria de istis, el tria de crucell., a) binis clericis cancapitulo, et limno Aurora lucis, et Benedictus, et

leniur. Oficium cum laudibus el sequentia festive

celebrelur. (253) Processio ad crucem in vesperis, A succenloribus dicio finiantur. (200) Post vesperas et el malutinis, el missa fial.

malutinas ipsa die memoriam resurrectionis perAscensio Domini ita veneretur. (254) In vesperis agant ad crucifixum. cantor chorum regal; duo clerici cappati responso

DE PENTECOSTE, QUALITER CELEBRETUR. rium canant, qui cantaverint chorum regani. Ilym

In solemnitate Pentecostes lolum oflicium noctis plus sequalur, Magnifical cum trina antiphonæ re

el diei ul in die Pascha, absque officio sepulcri, sipetitione 73 finialur. Oratione dicla, vesperæ cum

ne gradali et fontis processione, ser nr. Bcnedicamus finiantur. Processio ad missam tan

aulem cum hymnis et responsoriis dicantur. Cele. lum fiat. In matutinis omnes campana ul in Pascha

bratio hebdomadze fiat, ut paschalis sepliniana. pulientur, invitatorium a qualuor clericis cappalis (261) Dies octavus, ut primus celeberrime agatur, canlelur; hymnus sequatur; novem psalmi cum 10

et idem officium noctis et diei ex toto comple.lur. lidem antiphonis, novem lectiones com lolidem: Hi qui ab episcopo accipiunt manus impositionem, responsoriis celebrentur. Unumquodque responso

septem diebus debent observare chrismatis unctiorium bini clerici canant. Secundo, quinto, oclavo,

nem; est cnim septiformis gralize Spiritus sanctus, el ad Te Deum laudamus allare incenselur. Maluli

B et ejus celebritas alqué mysterium jure septem ne laudes cum hymno, el trina antiphonæ repeli

dicbus colitur. Hoc tantum distal inler Pascha et tione ad Benedictus, cum Benedicamus finianlur.

Pentecosten, quod in matutinis Pasche nullus (255) Post Tertiain processio fiat. Poslea omnes pro

hymnus, in hoc duo cantantur. Et 76'hora terlia posse ecclesiæ ornali oflicium cum laudibus et se

sonantibus cunctis campaiiis. Post Deus in adjuloquentia celebrent. Vesperas ut in vigilia agant. Hu

rium, (262) hymnus a tribus clericis cappatis allare jus solemnitatis oclavus dies non celeberrime, ul incensantibus inchoetur; ecclesia lola illuminelur, Paschæ, colitur, sed tantum...... (f. deesl ut se

et clerici omnes pro posse ecclesiæ induantur, el stum apostoli) celebrabitur : quæ non solum octo, donec hymnus cantatur, (263) flores diversi coloris sed decem diebus recolitur, ad instar apostolorum, ad instar charismalum Spiritus sancti desursum qui post ascensionem Domini semper in cæluna immillantur, et sic tota hora festive celebrelur. mentibus intenti, adventum præslolabantur Spiri- Processio ipso die fiat ul in die Pascha. In crastino tus sancti. Siquidem omnibus his octo diebus, Te

et per totam hebdomadam 11., si] (264) alicujus Deum laudamus, et Gloria in excelsis Deo, et duo

sancti festivilas evenerit, de sancio capletur. Sin Alleluia canlabuntur. Ab Ascensionis die usijue ad

autem, maliilinæ dicantur cum psalmis [f. lectioniDominicam in qua (256) historia, Deus omnium, c bus ei] responsoriis. (265) Missa in tertia feria de canlalur , (257) Aclus apostolorum 74 leganlur, angelis, et in cæteris diebus missæ institulæ in lideinde libri Regiim sequantur.

bro ofliciali. Proxima Dominica cum novem psalmis In vigilia Pentecostes ut in Sabbalo Paschæ, abs et antiphonis, cuin novem lectionibus el responsoque cerei benedictione, et vesperis in missa cele riis celebretur in honore sanctæ Trinitatis, eadem brelur. (258) Orlava hora diei populus ad ecclesiam celsitudine qua dies ascensionis; sed (2016) Epistola conveniat. Prima lectio Tentavit Deus major legat. legatur Vidi ostium, el Erat homo ex Pharisæis Ilanc ideo sequitur canlns, quia per fidem, que [f. Evangelium. In crastino (267) incipiatur Regum add. præ] celeris (1. add. in] Abraham laudatur, cum suis responsoriis bistoria, el Paralipomenon, sempiterna lætitia acquiritur. Tractus, Cantemus quæ legatur usque ad Kalendas Augusti : et per Domino, a duobus clericis cantelur; post sacerdos tolam hebdomadam cantelur missa Dominicalis. A orationem, Deus, qui in Abrahæ famuli, dicat : et Kalendis ipsis liber Ecclesiastes usque ad decimum sccundam lectionem, Audi Israel, aliquis major le oclavum Kalendas Septembris. Ab ipso die liber 77 gal. Tractus Allende cælum, ut primus, cantetur : Job usque ad Kalendas : el a Kalendis Septembris queni oratio, Deus, qui nobis per prophetarum ora, usque ad medium mensem (268) liber Tobiæ et sequatur. Item legatur Apprehendent seplem, tertia D Esdræ. Ab ipsa die, usque ad Kalendas Octobris, lectio : el post traclu, Vinea facla, cantato, dicatur Esther el Judith, et ab ipsis Kalendis liber MachaDeus qui nos ad celebrandam præsenlem. Finita ora bæorum usque ad Kalendas Novembris : a quibus tione, quarta vero lectio Nuntiarit Moyses legalur. usque ad adventum Ezechiel, Daniel el duodecim Tractus Sicul cervus, et oratio postea, Omnipotens prophetarum. Ab ipso tempore, quo celebratio sansempiterne, Deus, qui hanc solemnitatem, sequatur. lae Trinitatis, usque ad Adventum Domini, in DomiPost lolum officium ut in Sabbato (1. sanclo per nicis et serialibus diebus ordo ecclesiasticus serveagalur; sed et Agnus Dei, et communio cantelur, et lur ut supra inter octavum (scil. diem] Epiphaniæ (259) pax accipiatur. In vesperis cantor indutus el Septuagesimam przenolavimus, excepto quod post chorun regat, responsorium a duobus clericis cap vesperas cantetur vigilia mortuorum, et (269) post palis, scilicet Apparueruni 75 cantetur, el iidem malutinas tantum laudes defunctorum. Ad processucceniores postea habeantur. Psalmi quinque cum sionem crucis de cruce canlelur (270) in vesperis una antipbona cantentur, dicto capitulo et hiymno Sabbati, et Dominicalibus nialutinis : ubi finita Magnificat cum trina antiphone repetitione canle cjusdem oratione, memoria, sicut placucrit, cclebreLur, et ora!ione sacerdotis, cum Benedicamus, a lur resurrectionis : el processio diei a cruci:lx? 2.11

divertat; scd Moila processionali antiphona, cantor A rari, sed præcipue illud, quo Dominus noster Jesus antiphonain aut responsorium incipiat, quod ante Christus secum eam in suum clarissimum solium crucem finiat. Inde revertentes ad chorum, sancti, transvexit. In vigilia hora nona missa festive cum cujus ecclesia fuerit, antiphona canlelur, et sic ler una cappa in choro celebrelur. Omnis-jejunet populia dicalur, et officium diei complealur.

lus. In hac igitur festivitate (276) in vesperis binæ Qualuor tempora ut tempus Quadragesimæ cele et bine pulsentur campana. In vespertinis psalmis brentur. In Sabbalo autem quando 78 ordines dan quinque antiphonæ cantentur. Capitulo dicto (277) lur, cantor chorum regal. Ad unamquamque ora responsorium duo cappati canant, et iidem ex ulrationem, præler ultimam, diaconus Fleclamus genua que parle chorum regant cum cantore, donec Dodicat, scilicet lectionem trium puerorum, qui so minum benedicant. Hymnus dicatur ; cum duobus lum Deum adoranles, coram statua Nabuchodono thuribulis altare incenselur. Magnificat cum trina sor genu fleclere respuerunt. (271)Ultimam bene antiphonæ repetitione dicatur. In malutinorum inidictio non sequitur (272) propter Dominicæ noclis tio omnes campanæ pulsentur. Quatuor clerici invihonorem, in qua ipsa die officium missä сompletur, tatorium cantent, bini unumquodque responsorium. Quia vero qualuor elementis, scilicet ignę, aere, (278) Diaconus cappa indutus cum processione pergat lerra et aqua subsistimus, dignum est ut Quatuor ad pronuntiandum Evangelium : secunde, et quinto, Temporum jejunii maceratione omnia corporis vitia el octavo [add. responsorio), el ad Te Deum laudamus lemporum varietatis administratione in nobis pul allare incensetur, la noct. el mat. hymni dicantur. lulantia resecemus. El tribus diebus unumquodque Ad Benedictus antiphona ter repetatur. Post lerliam jejunium colimus ; quia lolo corde, lola anima, lola 81 ad processionem in claustro, aut ubi defuerit, virtute, quibus sanctam Trinitatem, unum Deum, in circuitu ecclesiæ pergant. Officium missæ festive eo docente, diligere jubemur, nos his quatuor ele celebretur. (279) Omnes clerici pro posse ecclesiæ mentis subsistentes in beneplacito suo regere debe induantur, et missa cum laude et sequentia festive mus. Quod quia non absque re fit quod primum pri celebretur. (280) Clerus, el cui ex populo placuerit, ma Sabbati primi mensis, secundum secunda Sab communicelur. Diei vesperæ fiant ut vigiliæ. Omnes bati quarti, lertium lerlia Sabbali septimi celebra ergo dies usque ad octavum more Doininicali celelur; quartum vero non in quarta Sabbali decimi, brentur, excepto quod (281) in nocturnis qualuor in qua Nativitas Domini celebratur, sed ob ejus lectiones leganlur. Te Deum laudamus cantelur. reverentiam in præcedenti colitur, ut in divinis Dies octavus ul apostolica festa celebretur. Eodem sanctorum Patrum paginis reperitur, ad evitandum c modo el nalivitas ejusdem, el purificatio, et annunfastidium nostro operi inserere 79 oniisimus. In liatio, et sancti, cujus ecclesia suerit. et (282) bis itaque lemporibus, in Sabbatis post nonam, (273) omnium sanctorum : sed et aliæ ejus festivitates in missa vespertinali quidem hora, quæ pars est absque vigiliis et octavis, et sancti ejusdem vigilia , Dominicæ resurrectionis, a bcato Leone summo si confessor fuerit, omnium sanctorum, octavis. In pontilice, cælerisque sanctis Patribus, ordinum con crastino omnium sanctorum fiat festiva celebratio secratio fieri constituilur, quæe jejunis a jejunantibus omnium mortuorum, in qua (283) non dicaluir conferatur. (274) Ante nonam vero fieri sacra au hymnus aut invitatorium. Bini clerici canlent unumcloritale prohibetur. Et iterum unumquodque lem quodque responsorium : (284) duo regant chorum, puis tribus diebus jejunamus, quod tribus consistit duo cappali gradale, quatuor cantent tractum. Mamensibus. (275) In die vero Dominica episcoporum luline, et (285) horæ diei nullomodo prætermillanordinatio celebretur. In ipsa cnim crealus el redem lur, sed has serialiter dictas agenda mortuorum plus est mundus; in ipsa super apostolos descendit festiva sequalur. Prima dicia, Ires psalmi, scilicet Spiritus sanclus. Unumquodque gradale unus cleri Ad Dominum 82 cum tribularer, Levavi, Lætalus cus anle altare canat. Responsorium, Benedicite, et sum, in lono dicantur, et versu dicto, Kyrie eleison tractus a binis clericis cantelur, et in fine missæ, cantelur. Oratione Dominica finita cum primo lah

D Humiliate capili, non dicalur. Quatuor Temporum lum cap. Requiem æternam, oratio sequatur. Eodem in quarta feria dux lectiones leguntur; quoniam hi modo in cæleris horis, exceptis (f. vesperis) el maqui ordinandi sunt, ut notitiam legis et propheta lutinis. In tertia, Ad le levavi, Nisi quia Dominus, rumi habeant, admoneri debent, el secundum aposto Qui confidunt, versiculus eril: A porla inseri. In sexta, lum sulgere doctrina et sermone (I Tim. v, 17). In convertendo, Nisi Dominus ædificarerit, Beati DE FESTIVITATIBUS SANCTORUM.

omnes, . Non intres in judicium. In nona, Sæpe Oporlel nos festivitates sanctorum discernere qua expugnaverunt, De profundis, Domine, non est, versiJiter celebrentur, nc sint nobis fastidiosx, si super

culus : In memoria æterna. (286) In completorio, flue agimus; ant si nimis reticemus, eorum juvami

Deus misereatur, Deus in adjutorium, Domine, exaudi ne careamus. 80 Quibus quamvis una in regno liei

orationem meam, auribus, versiculus : Requiem ælersil gloria, lamen secundum ordinis primatum, aut corporum affinitalem, sunt nobis eorum festa cele (287) Festivitas nativitalis sancti Joannis Baplibranda. In primis festa beatæ ac gloriose virginis slæ, et passiones apostolorum Petri et Pauli, el genitricis Dei Mariæ celeberrimo studio decet venc Andreæ, cl in monte Gargano memoria beati Mi

naan.

« VorigeDoorgaan »