Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

reversus.

cim liinc in gratia domini sui , sicul olim fuit, A diis vastaveriml, quia incolæ illi priilic nostros fine aspicerent, iile sicut vir prudcns ita temperavit gientés spoliaverant vel occiderant. Sigifriduin responsum, ul nec mendacium proferrel, ci tamen quoquc Mogontinum przesilem, quem captum cum cos sailendo periculum præsens devilarel. Paucis multis aliis adhuc servabant violentcr cripium', cnim, sicut tempus posiulabal, verbis respondit : sccumque gaudentes et liyinuos Deo canentcs and Sicul video, diccns, in cubiculo domni regis lieslerna Sasoniam reducunt. Puslquam vcro diversis ce nocle mullus restrum me vidil. Sed seslinemus ad partibiis omncs nostri convenerunt, el quid fort:!cc am cos nostros, ne nos inimici repente deprehendant egissent vel quanta pericula qualiter evasissent, incautos! Erant autem non longe a 'parva Saxonum

invicem singuli retulerunt, non sine mulio Belu legione; quos cum illi suos putarent cl jam se pene muilas laudes unanimidir llico reddiderunt , cum caplos aynoscerent : l'ergile, dixit ille, quo vullis ; pro victis cl sugatis liostimus, Imlu cliam pro librordego meis adjungar amicis !

lis tantis sacerdotibus. 99. Willehalmus 153, Geronis comitis filius, cum 102. Es nostris itaque partibus fr.cler cpiscopum lemcre paucis se 48' comitantibus irel, ab Everhar

Magedaburgensem, qui cecillit in fuga , nemo qui do 655, qui de magnitudine barbæ agnomen labebat, dignus sit nomine periit in illa pugna; ex huslili cx improviso capitur, et Heinrico domino suo ina- B vero parle jacuerunt ibi de principibus nobilissimis gna pars triumphi præsentandus a militibus suis

Everhardus Barbalus, qui hujus belli eral inccnlor ducitur; ipse vero non longe, quasi nc ab aliquibus sævissimus, Poppo simul et Thiebaldus, llcinricus eripiauir prospiciens, insequilur. Et ecce copiæ de Lechesniundi. Factum est ergo hoc proelium Saxonuin majorcs illi de lalere veniunt, el cum secundum anno Domini 1078, 7 Idus Augusti, fuo nou mullum repugnantem citius occidunt. Quoil vi ria 3. denles illi qui +86 Willehalmum ducebant , ejus 103. Heinricus vero in Ocicbri proximo Regiobliti, ad suum dominum sestinabant. Ille vero, sui nesburg veniens, principibus collectis narravit, non oblitus, quanta poluit velocilale ad suos esi quod jam longo labori finem fecisset, nichilque sibi

faciendum restaret, nisi ut illos qui secum participes 100. Interea dux Ollo el Fridericus palatii pre erant laboris, consortes etiam faceret dignæ rctribuseclus 457 de Sy.omersenburg *58, diversis in parii- tionis. Dixit namique Saxones in proximi prælii con. bus acriter pugnantes, non ante cessaverunt, quam

Alictu sic esse prostralos, ut, nisi de gentibus cxteris Deinricum cum omnibus suis ad sugam coegerunt,

agrorum cullores advenirent, Saxonica 464 tellus in cosque fugienles tam diu sunl insecuti, donec eos

C

solitudinem versa bestiis silvestribus habitanda muro Wirtzeburgensi videbant *69 includi. Sed Fri

remanerel. Igitur ut illain terram cunctis frudericus nesciens, quid Ollo dux egisset, ad locum

gum generibus opulentam secum vellent intrare prælii tripudians revertitur; quia ille qui fugatis rogavit, ipsisque, quod nullum qui eis intrantibus hostibus locuin cædis obtinuerit *co, victor habetur. obstaret invenirent, fideliter spopo:idit. Quod ut 0110 vero dux non longe post codem reversus , illis fieret credibile, simulalos nuntios fecit proce. visa lanla niultitudine, putabal cos hostes esse, et dere cum verbis compositis, qui, cunctis audicntiquia *61 valde fessus eral, non credebat utile cum bus, regi, sicut erant docti, dicebant ex persona eis pugnai incipere. Misit tamen exploratorem, ducis Ollonis el Herimanni comitis, se solos ex qui sibi perquireret veritatem. Qui cum

liberis hominibus, omnibus aliis in novissimo premoram facerct, reputans ille, quod ab hoste caplus lio interfectis, benelicio fuge in Saxonia relictos, vel occisus esset, quia nullum de sociis quem co nunc nimis sero pænitere quod umquam mulli. gnosceret invenil, victor quidem, sed non lälus, ludine suorum confisi, præsumpsissent regiæ poquia nesciebat, ad patriam revertitur.

testati re:istere; se regis adventum , quo lerre 101. Fridericus autem, collectis ad se de diversis darel cultores, humiliter expectare; se sibi non partibus a prælio revertentibus, noclem illam in D honorem, non libertatem, sed solam vitam, quantliclilia, et maxime in divina laude transegit. In vis vel hac essent indiyni, poslulare. Quibus verbis, crastino vero receptis omnibus que vel socii vel sicut ipse callidus diclaveral, peroralis , illi qui, hostes ibi reliquerant, ineliora, que polerant aspor

bæc crcdula nimis aure perceperant , inani spe; lare, secum tulerunt; celera vero, ne prodessent jam totam Saxoniam possidebant, ct quasi jam bostibus, igni dederunt. Inde vero cum magno gau possidentes, inani spe decepti, animo lumescebant. dio cantuque redeuntes, Smelekallan (42) el cereros Tola igitur festinatione , quo spes eos traliebal, in circuilu vicos aut villas prædationibus et incen sequi properabant; nec exercitum valde magnum

VARIE LECTIONES. 459 ila corrigo; an 1. 1b. 183 Willehelms comes de Camburh , patrem habens Geroncm, patruum vero De lonem marchionem 2. 65. paucissie 1. *.56 E. Barbato principe prænobili 2. *57 ila 2. I'l. 458 somerschenburg. 11. 159 viidebat 1. *60 obtinuerat 1.

563 cwn in 1. 463 rediderunt I. 16 soxonica 1. penilere! 1. *86 in 2. iligm (indignam) 1.

NOT.E. (42) Schmalkalden.

662 ibi

465

486 deest

461 qui 1.

467

esse volebant, nc singuli eo minus illius regionis A montes prolicisci nequivimus. Quocirca monemus acciperent, quo plures illain disisuri suissent; quia vos, el ex parte beati Pe ri præcipimus, ut fulli patura sert ut lanlo fial partium minor quantitas, aliclorilale hujus *7* nostri præcepti, noslraqile vice quanto fuerit earundem partium numerosior plura- ab eodem apostolorum principe accincti, ulrumlitas. Venicnles ergo ad silvam quæ Thuringos que regem, Heinricum videlicet acque Roduliuur, separal a Francia , audiebant, quod el verum erat, commoneatis, quatenus nobis via in illic secure quia Saxones ex altera parte silvä сum tanta mul transeundi aperiant, el adjutorium atque ducalum liludine sederent, quantam prius numquam sint per tales personas, de quibus vos bei e confidal s, audili collegisse. Nam de militibus armatis inilja præbeant, ui iter nobis, Christo protegenle, palcal. fere sexaginta liabebant, qui vel fortiter mori vel Desideramus eniin com consilio clericorum atque lerram suam lueri volebant. Quod audilumi cum laicorum cjusdem regni qui Deum timent el diliprimo non crederent, postquam missis exploratu gimi, causam inter cos Dco fatente discutere, et ribus nimis verum essse cognoscebant, multo ma cujus parti magis ad regni gubernacula justitia fagis redire , limore cogente, quam venire, spe tra - veal, demonstrare. Scitis enim quia nostri officii liente, properabant. Sed Heinricus exrex, ne tantum el apostolice sedis est providentiae, majora negotia frustra congregassel excrcitum, ciim eodem agmine B ecclesiarum discutere, et dictanle justitia ditlinire. Sucvos petiit; ubi liec ecclesiis nec alriis ccclesia , lloc autem quod inter eos agitur negotium, tante run pepercit, el inter sacras profanasque res nul dignitatis est lantique periculi, lil si a nobis aliJam differentiam fecit, ut illorum avaritiam insa qua fuerit occasione neglectum, non solum illis ct Lurabilem salurarel quos Saxoniam pollicendo fe nobis, sed etiam universali ecclesiæ magnum et fellerat. Ibi, quod anticipando jam narravi (c. 76), lamentabile pariat detrimentum. Quapropter si alTreverensis archipræsul Udo subitanea morte mí. teruler prædictorum regum huic nostræ voluntati serabiliicr obiil, dum, limore Dei postposilo, mani ac deliberationi parere el að vestra 475 monila lobus profanis in sacras res licenter ire permisil. cum dare rennueril, suamque superbiam atque col

104. (An. 1079.) Interea dominus apostolicus, apo piditatis faces contra honorem Dei omnipotentis stolici vigoris oblitus, qua causa nescimus, multuin accendens, ad desolationem lotius Romani in perii est a priore sententia sulatus. Nam qui prius anlielare templaverit, omnibus modis omnique Kleinvicem cum omnibus suis adjutoribus apostolica ingenio usque ad morlein, si oporlel, nostra vice severitate excommunicaverat, cique regnandi po resistite 676, immo beati Pelri auctoritale ei torius testatem polenier interdixeral, el omnes qui ci regni gubernacula contradicendo, tain illum quiam didelitatem jurassent, a juramenti nodis apostolica omnes sibi consentientes a communione corporis et auctoritate absolverat, el electionem novi regis sanguinis Domini nostri Jesu Christi el a limin's

suo confi maverat, nunc per lilleras bus sanciæ ccclesiæ separale, illud semper labenies mandavit, ut concilio facto res uterque convocalus in memoria, quia scelus idololatriæ incurril qui apoaudiatur, et quem justitia regnare permiserit, stolica sedi obedire contempnit, et quod beatis allero depositu lulus in regno confirmetur. Quarum Gregorius, doctor sanclus et humillimus, decrevit, dillerarum, ul planius quod dico possil intelligi, reges a suis dignitati us cailere, si lemerario ausa sublus exeinpluin ponere curavi; quæ venerunt præsuinerent contra sedis apostolicæ jussa venire. mense Februario anno Domini 1079 668.

Alleri vero, qui nostrie jussioni huiniliter paruerit 105. ^ Gregorius episcopus

et obedientiamo universali marri, sicut decel chriDei (GREG. VII, Registr. IV, 23), carissimis in Chri stianum regein, exliibuerit, convocato concilio 677 sto filiis Berobordo 470 diacono, el Bernhardo *71 omnium clericorum et laicorum quos advocare abbati, salutem el apostolicam benedictionem. poteritis, consiliuin et adjutorium in omnibus præ

« Fraternitati vesliæ nolum esse non ambigimus, bele, it in regia dignitate per auctorilalem bealo. quia ideo ab Urbe, conlisi de 574 Dei misericordia

D

rum apostoloram Petri et Pauli nostra vice coile cl adjutorio beati Petri, cgressi sumus, ut ad Theu firmale, omnibusque episcopis, abbatibus, clericis lunicorum parles, composituri inter eos ad hono ac laicis in toto regno habitantibus, ul si licleliier, rem Dei et utilitatemi sancta ecclesiæ parem, Trans sicul regi oportel, o!eliant, ex parte omnipoleiriremus. Sed quia defuerunt, qui nos secundum lis Dei praecipile 478.) quol dispositum erat conducerent, impediti adventa 106. Gregorius episcopus (Grey. VII, Registr. regis in Italian, in Largobarılja *73, inter inimicos Iv, 21) servus servorum Dei, dilectis 679 in Christo Christianæ religionis, non sine magno pericul. re fratribus archiepiscopis, episcopis, ducibus, comimansimus, et aithuc, sicut vlesideravimus, ultra libus, el universis Chrisii fidelibus, clericis el laicis,

VARIAE LECTIONES. 167 Wrirgos sæpius 1: 468 MLXXVIII. edit. El vere epistolæ duæ capp. 105 et 106. editre anno 1078. Srxonibus innoluisse videntur. Seal Bruno epistolas has inferioribus adjungil.

469 deest 1.

*70 B. 1. Beruhrilo Romanie ecclesiae d. 2. 71 B. 1. Bernhardo Massiliensi abbati 2.

longobardia 1. 75 deest 1. .78 aui vesira aut nostra 1.

176 resiste 1. 177 cousilo 1. *** Data Carpinela 2. kal. Jun. ini. 15. Registr, 6. VII. addir (a. 1077.) 179 j. in c. f. desunt Hey. IV, 24.

с

consensu

469

STVIS servorum

*72 deest 1.

473

483 Roma

tam majoribus quam minoribus in regno Thiculo- A Scilis antem, fratres carissimi, quia ex quo tempore nicorum consistentibus, salutem el apostolicain ab Urbe exivimus, in inagno pe:iculo inter inimicos benedictionem. Nolum fieri vobis volumus, fratres Christianæ fidei mansimus, et lamen neutro piecarissimi, quia legalis nostris, Bernhardo 680 vide dictorum regum, neque terrore neque ainore flexi, licet sanctæ Romane Ecclesie fideli Glio el dia aliquod contra justitiam adjutorium promisimus. cono, itemque Bernhardo 681 abbati 482 Massilien

Magis enim volumus mortem, si oportel ***, subire, sis monasterii religioso precipimus, ut utrumque quam propria voluntate devicli, ui Ecclesia Dei ad regem, Heinricum videlicet el Rodulfum, aut per confusionem veniat, consentire. Ad hoc enim nos se aut per idoneos nuntios, admoneant, quatenus ordinalos et in apostolica sede constitutos esse riam michi pro discutiendo negotio, quod pecca cognoscimus, ut in hac vila, non quæ nosira, seil tis facientibus inter eos orium est, ad vos, Dco quæ Jesu Christi sunt, quæramus, et per muillos. favente, secure veniendi prxbeant. In magna labores patrum vestigia sequentes, ad filurain enim iristitia el dolore cor nostrum fluctual, si el ælernam quietem, Deo miseranle lendamus *93. » per unius liominis superbiam lot milia hominum 107. Acceptis his lilleris, Bernhardus 193 cardinaChristianorum lemporali el xlernæ morti tradun lis, quod sibi injunclum est, exequitur. Al nostrales lur, et Christiana religio confunditur, el

B

cum ipsas lilleras accepissent, a nagna spe quam aum imperium ad perditionem perducitur. Uter in apostolica petra posuerant, exciderunt, quia prius que namque rex a nobis, immo ab) apostolica sede, cælum stare vel terram crediderant coeli modo mocui licet indigni præsidemus, adjutorium requirit, veri, quam cathedram Petri amittere constantiam el nos de misericordia omnipotentis Dei et adiutorio Petri. Ilas ergo litteras ei remiserunt, quibus eum beati Peuri confidentes, parali sumus cum vestro ancilla, presentis scilicet vitae, perterritum ti. consilio, qui Deum limelis et Christianam fidem more, quasi voce galli clamantis excitare, el diligitis, Pquitatem causæ utrimque decernere, ct respectu Christi confortalum ad pristinæ virtulem ci præ'cre auxilium, cui justitia ad regni guberna constantiæ revocare voli:erunt : cula favere 48" dinoscilur. Quapropter si alteruler 118. ~ Domno apostolico el venerabili papæ Grea eorum superbia inflatus, aliquo ingenio, quominus gorio, beati Petri *** fideles et sui, tantum servitutis ad vos venire possimus, obstileril, el de sua inju quanluin oppressi valent. Multas jam huic sanclir slitia limens judicium sancti Spiritus refugerit seli pro diversis calamitatibus nostris querimoniis inobe:liens facius, resistendo sancix ct universali exposuimus. Quod autem nondum aliquid justitie matri Ecclesiæ, bunc velud membrum Antichristi vel consolationis consecuti sumus, non tam vesul::

C el desolatcrem Christianæ religionis contempnile, el sanctitati quam nostris peccatis imputamus. Si igitur sententiam quam nostri legali contra eum nostra nostro consilio et propria deliberatione rem, pro vice dederint conservate, scientes quia Deus super qua lanta mala nos invenerunt, aggressi 49s fuissemus, bis resistil, humilibus autem dit gratiam (Jac. iv, 6). minus moleste ferendum esset, si ad succurrendum Alieri vero qui se 486 humiliter habuerit, el judicium, nobis vestra gravitas se lardius erigeret. Nunc autem decrelum vero a Spiritu sancto, per nos autem sarcinam illam quam sola vesir: auctoritate jubento prolalım, non contemyserit,-indubitanter enim cre suscepimus, eadem quoque manum supponenté ledimus, ubicumqr: 168 duo vel tres in nomine Domini vigari oportuil. Testis est excellentia vestra et lillera congregati fuerint, quod præscntia ejus illuminantur vestræ, quas in testimonium habemus, quia neque (Multh. xviii, 20) — illi, inquam, servilium et reveren consilio nostro nec etiam pro causa nostra, sed pro tiam secundum quod nostri præfali legali decreverint illatis sedi apostolicæ injuriis regem nostrum regia exhibite, adnitentes el możlis omnibus ei obsequen dignitate privastis, nobisque omnibus lerribili interles, ut regiam dignitatem honeste possit obtinere minatione, ne ei sicul regi servianjus, interdixisiis, et sanctæ Ecclesiæ jam pene labenti succurrere. et omnes Christianos a vinculo juramenli, quod ei Non enim a corde vestro 489 debelexcidere, quod d fecerunt vel facient, absolvistis, deinde eum vinculo qui apostolicæ sedi obedire contempnil, scelus ido anathematis alligastis. In his omnibus vestræ palerlolatria ineurril, el quod bealus Gregorius, doctor nitati cum magno periculo nostro *97, sicut nur.c sanctus et humillimus, reges decrevit a suis digni palet, obedivimus; el quia eidem deposito ad *95 talibus cailere et participatione corporis el sangui depositionem vestram cum ceteris concordare noluimis Domini nostri Jesu Christi carere, si præsume mus , lantani in nobis 499 crudelitatem exercuit, itt rent apostolicæ sedis decreta contempnere. Si quamplures ex nostris, amissa oinni substantia , enim coelestia el spiritualia sedes beati Petri sol animam in hoc certamine posuissent, et filios suos vil cl judical, quanto magis lerrena el secularia ? exheredles el ex divilibus pauperes reliquissent,

[ocr errors]

487

68's favore 1.

488 deesl 1.

[ocr errors]

VARIÆ LECTIONES. 480 B. I, Bernardo Reg. HRI B. !. Bernardo Reg. a. rel. m. m. Reg. 483 Romanumque Rey.

486 h. se R.

vos 1. el R. c. quod ubicumque R., ubi infra quod deesi. nostro R. 490 si hoc op. R.

S. vest. R. 2 R. addit : Data Carpinetac secundo kalendas Junis illdictione decima quinta.

dee'st I.
agressi 1.
sler proc. 2

197 dees! 1. deest i. HiOS 2.

488

[ocr errors]

492

*9N

[ocr errors]

Qui aulem residui sunt, de vila collidie solliciti, Asariorum culpa in nobis cudilur, dum nostræ neglivitie subsidia pene omnia amiserunt. Sed cum nulla gentiæ allribuitur, quod idoneos el frequentes leganos persecutione possel superare, superatus est ille, tos huc non millimus. Luce enim clarius palet, quod ut licet nolens suam vobis presentiam exhiberet el 'illi hoc fieri prohibent, qui, ne prohiberent, jurejuci quem inhonoravit cum slio dedecore honorem rando vobis 595 promiserunt. Et nunc de violenta sacri impenderet. Pro quo labore hunc fruclum recepi itineris interclusionc el de manifesto illorum perjumus, quod ille, qui cum periculo animarum nostra rio siletur, ci nobis in putatur, quod nuntios non mitrum vestigia pedum vestrorum 500 adorare compulsus timus. Scimus , carissime domine, et ex consideraest, absque nostro consilio el sine correclione ab liore pietatis vestræ speramus, quia hæc omnia solutus, ad nocendum nobis libertatem recepit. bona intentione et aliqua subtili deliberatione agilis; Cumque illa anathematis absolutio per epistolam sed nos homines imperiti occultam illam dispensatiovestram nobis innoiesceret, de sententia regni quæ nem penetrare non siNicientes, quod manifeste vidiin eum processit nichil mutatum esse intelleximus, mus et audivimus, de illa utriusque partis confortased ne nunc quidem si mulari possit, intelligimus. tione et rerum certaruni 606 incerta dilatione orium Absolutio enim illa juramentorum qualiter cassari, esse et cottidie oriri, vobis exponimus : Hæc sunt sot, possit , nullo modo percipere valemus. Sine sacra- B bella intestina el plus quam civilia, homicidia inînentorum autem observatione regize dignitatis olli- numerabilia, vastationes, incendia, sinc dillerentia cium nequaquam administrari polest. Ergo cum jam domus et ecclesiæ, oppressiones pauperum income ultra anni terminum sine reclore essemus, in locum parabiles, rerum ecclesiasticarum direpliones que de quo prævaricatus est ille, alius principum 110 numquam audivimus aut vidimus, legium quoque strorum electione subrogalus est. Cumque de electo divinarum et sccularium defeclus sine spe reparanobis rege, el non de regibus, spes magna ad reso tionis; postremo in dimicationc duorum regim, cillandum imperium succresceret, ecce ex insperalo quorum uterquc ad obtenlum regni spem a vobis Jillerze vestræ advenientes, duos in uno regno reges accepil 808, lanta prolligatio regalium, ul posthac pronuntiant, duobus legationem decernunt 80s. Quam reges nostrarum partium rapinis polius quam regarregii nominis pluralitatem et quodammodo regni di libus sustentandi sint. Hæc incommoda aut nulla jant visionem 60% divisio quoque populi cl sludia partiumn essent aut minora mullo, si in incepto itinere 509 subsecuta sunt; quippe cum in epistolis vestris illius neque ad dextram nec ad sinistram sententia vesira prævaricatoris personam semper præponi cernerent, divertissel. Arduum iter propter zelum domus Doet ab eo sicut a polente exigi, quatenus ducaluin

mini aggressus С

510 estis, in quo progredi laboriosum vobis in bas partes ad discutiendam causam pre

est, regredi autem inhonestum. Nolile, sanctissime Deret. Cujus discussionis qualis modus sil, uil salva Paler, polite in via deficere, et ne ulterius dillegralia vestra dicamus, mirabile est in oculis nostris , rendo el uiriique cavendo tanla mala crescere et scilicet ut is qui jam sinodali judicio nulla condi.

muliiplicari sinalis. Si grave vobis est pro illis verba tione interposila depositus est, alio 503 in eandem

facere qui pro vobis vilain in magno discrimino diguitalem apostolica auctoritate firmalo, nunc lan

posuerunt, ecclesiæ tamen vestris temporibus mi. dem ad rationem ponalur, et quod linitum est denilo serabiliter destruclæ el inaudita oppressione in serincipiatur, et de re indubitabili 804 quæstio movea vilutem redactæ succurrile. Cujus apertis destruclolur. Hoc quoque infirmitatem nostram movet , quoil, ribus si aperla fronte in faciem resistere propter sicut nobis persuadelur ut in inceplo firmiter per instantia pericula cautum non videlur, hoc saltem duremus, sic eliam contrariæ parti verbis et rebus

cavele, ne lioc quod jam fecistis, irritum fieri perspe; innuitur. Nam familiares prædicti Heinrici, millalis. Nam si hoc quod in sinodo Romana dilliqui ab omni regno infamia notanlur, quique illi sicil

nillia et post a

legalo sedis apostolicæ confirmaregi serviendo sinodalibus præceplis manisesle in lum esi, silentio conlegi el pro nichilo haberi oporobedientes sunt el una cum suo capite per legatum D lel, quid posthac nobis credendum vel pro ralo liaapostolicum ab ecclesia sancta separati sunt, ad hanc bendum sit, omnino igriorainus. lloc sanctitali sedem venientes, benigne suscipiuntur, et non solum,

vestræ nequaquam arroganter, sed in amariludine impunili redeunt, sed insuper gloria el honore co anime nostræ loculi simus, quia non est dolor sironantur, et ad priorem inobedientiam superbiendo milis sicut dolor noster. Cuin enim per obedienti: revertenles, nostræ miserize insultant. Nobis autem, pastoris luporum faucibus exposili simus, si elian quasi ridiculis ad insipientiam reputatur, quod ab ab ipso pastore nobis cavendum est, miserabiliores. illorum consortio abstinemus, qui ab ipso capile sunnus omnibus hominibus. Deus autem omnipotens nostro lam carilalive in communionem recipiuntur. in lalem zelum vos contra inimicos Christi erigal, Accedit ci hoc ad cumulum nostri inforuumii, quod quatenus illa quam in vobis posuimus spes nos non præter illa quæ nos ipsi delinquimus, ctiam adver confundat. )

[ocr errors]

VARIÆ LECTIONES.

300 nostrorum 1.

801 Jecerál I.

80:
divisio 1.

Bos indubitali I. 308 decst l. 606 12 2. cetcra. rum 1 ? 5w7 hoc est 2.

accipii 2.

509 intinerel. 510 aggressi 2. postcal.

303 alia 1.

3:1

1.9. Ad quas litteras cum nullum pro velle suo A est. Eto! utinam de sua sociormene ejòs flagia re-ponsum accepissent, has ei lilleras iierum mise. liosa 517 fallacia adhuc satis cdoctus fuissetis ! Nolite, runt, ut quia non primo quasi galli canlu, sicut carissime domine , nolite amplius ad irrisioriem secundum Marcum nec Petrus est exeitalus, saltem sancti $1$ 310minis vestri hujusmodi liomines muicere, cam secundo, quasi gallus, populus ecclesie vocem et post tam frequentes repulsas turpesque deceptiodarel, a torpore dubitationis ad constantiam Petri nes iterum atque ilerum ducalum ab eis quærere. cuin Petro suscilatus exsurgerel :

Adventus vester ad nos tantum nobis esset desidera110. < Domino vere apostolico Gregorio, beati bilis, quantum et necessarius; seil vere scimus, quia Petri fideles el sui, devolum pro viribus obsequium. sponte illoruin ad nostras partes nunquam venietis, Novil sanctitas vestra et omnibus circilmquaque nisi prius certi sint, vos illorum parii lavere, non notum est, quam difficulter 818 quantoque bajuloruin pro justiti: sed pro voluntatc ipsorum. Quapropter discrimine legationes ad vos transmillimus, quia volite in corum lide spem ponere, quorum perlidir iter quod omnibus temporibus onnibus populis, lociens deceplus cstis. Eree videtis, quomodo mukitribubus, el linguis apertum fuit et pervium , nunc plicata sint mala in terra , inala quorum non est clauditur et prohibetur, et illis maxime qui non numerus; el certamen, quod a vobis inilum vestraminimum pro honore illius Jaloraverunt, ad rujus

R

que jussione susceptum est, jam non per vos nee per corpus eadem via ducit. Vestro vero honori et vestra decreta componitur, sed gladiorum judicio mos:ræ necessitari congrueret , ut quo l cum tania terminandum derelinquitur. Rogamus ergo vos et diflicultate perpetramus, aliquid nobis inde utilitatis, obsccramus in Donsino ut, remotis jam blandimentis aliquid in tribulatione consolationis proveniret. Sed el dilationibus, justitiae zelo vos accingalis; el si quicquid quæstionis, quicquid qnerimoniæ ad seder, non propter nos , lamen propier honorem sanct3 quæ semper judicii et justitiae magistra fuit, dirigi- scil.s Ecc'esiæ, confirmate quod operatus est ejusdem muis, nichil diffinite responsionis recipimus, sed om se lis legalus, ita ut el viva voce et lillcris ubique uia in futurum incerta suspenduntur. Nam inter alia transmissis sine ambiguitate denuntietis, quid in mula hæc quoque sanctitati vestræ nuper indicavi

bac ecclesiæ divisione tenendum sit, quid sequien mus, qualem sententiam domnus Bernhardus in dum. Quod si jam dudum factum fuisset , certi lleinricum Deo 514 olibilemn suosque participes sumus, quia pars iniqua adeo jam vires perdidisset, prolulerit, quidque de rege Rodulfo vestra jus ul nec vobis nec nobis amplius nocere prævaleret. sione slatuerit, fiduciam habentes, si hoc ad noti Ne adljiciat ultra sanctitas vestra de certis ambigua tiam vestram proveniret, omnem causam nostram el utrimque vergentia 518 staliere, quæ usque

mioda

с in lioc procedere et prosperari. Sed post longam nos ita fovere risa sunt, qualemus inimicos tamen expectationem nostram , tandem reverso nun:io, 1.0:1 exasperarent. Sed certum est quod $20 nullo nichil aliud nobis consolationis relatum cst, nisi modo ecclesiam vobis cominissam de sua miseria quod dicerelis, his quæ mandavimus vos fidem poterilis liberare, nisi inimicorum illius inimicitias non babuisse. Et quare, carissime domine, incredi velitis tolerare 5*1. Rogamus etiam ne in hoc slabile vobis visum est, quoit fratres vostri et coepi tula canonica deficere patiamini, quatenus corscopi, scilicet dompus Wirtzebargensis, Palaviensis, pora 523 excommunicatorum , qui in persequendo el alii viri religiosi vobis in verilale nuntiaverunt, Ecclesiam oceisi sunt, in atriis ccclesiarum sepeliri quodque se vidisse et sulisse testati sunt? Certe, permittatis 023; ubi autem sepulta sunt, ibi divma domine, non in verbis mendacii confidimus liberari, officia celebrari prohibeatis. Multi ex eis in Avgusta sed magis credimus quia veritas liberabit nos. Denis, civitate sepulti sunt (44). Ejasdem loci congregatioqui est veritis, qui solus laborem et dolorem consi nibus litteras vestras per discorrentes peregrinos 5** cerat, ron deseruil sperantes in se, sed visitavit nos salis mittere polestis. Deus autem omnipotens in his in misericordia et miserationibus. Nam rex noster et in omnibus ita vos dirigat, ul sicul Ecclesia Rodulfus furiis in eo qui dal salutem regibus, de D sanctæ præesse, sic el proidesse valeatis. » inimieis Domini polenter triumphavil(45), Heinricus 111. Tertiam quoque direserunt epistolam, quam autem solilo more, cuni suis complicibus 615, præter jusserunt in sinodo Romana recitari, si domnus cos qui in gladio ceciderunt, in fugam versus es', apostolicus vel universalis Ecclesize interventu ad comile illo et participe cujus maliliam vos in bond dignitatis apostolice rigorem et stabilitatem posvincere frusira templastis, Ruperto blå scilicet Ra sil 9:5 cxcitari : benbergenze, qui horum omuium auctor ei incendor 112. « Conquerimur besto Petro, ejusque vicarig

[ocr errors]

VARIAE LECTIONES.
815 B. m. II. deo i. 515 simplicibus 2.

616 R. 1. Ruberto 2. 817 flagicia!.
$20 dies: 1.
621 tollerare 1.

corp. 1.

non p. 2.

52% perigrinos I.

[blocks in formation]

NOT.E.

(13) A. 1078, l. 7 Ang V. Bertholdi Ann.

(11) Cf. Ann. August. a. 1078.

« VorigeDoorgaan »