Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

occullis el neglegentiis suis monitor adhuc fratrum A jurandum regis quo se expurgare voluit refularent, exsistens.

dilata, ipse recollectis undique quoscumque potuit Romæ Alexander papa decessit. Pro quo venerabi mililum el fidelium suorum cuneis, cæpit in dies lis Hiltebrandus Romanæ acclesiæ archidiaconus, parvipendere inimicitias adversariorum suorum. vir prudens, sobrius el caslus, communi omnium con Ruiolperlo jam ei a papa anathematizato, el a silio expetitur papa consliluendus. Quo audino, sese rege pariter propulsato, quippe ut juste sacrilego inparem tanto honori immo oneri repulans, inducias Symonis discipulo, Tandem Eggehardus, unus ex respondendi vix imploravit 143; et sic fuga elapsus Angiensibus fratribus et ab illis eleclus, abbus Aualiquot dies ad Vincula sancti Petri occultarus laluit. giensis efficitur, el juxta privilegiorum suorum staTandem vix inventus et ad apostolicam sedem vi per lula a prædicio papa post Pascha Romæ consecraducius,.papa 158us 1** ordinatur, et Gregorius VII tur (66). Ruotperlus autem apud Genginbach abbas appellatur. Cujus prudentia non solum in Italia, set eflecius (67), ob beneficium quoddam quod ecclesiæ etiam in Theulonicis partibus refrenala yst sacerdo ministro cuidam auferre voluit ab eodem interfectus tum incontinentia; scilicet quod prædecessores ejus est (18). in Italia prohibuerunt, hoc ipse in aliis Ecclesiæ ca

MLXXIV. tholicæ partibus prohibere studiosus allemplavil. B = II inricus rex natalem Domini, quamvis in maxi

Tota Thoringia et Saxonia regi Heinrico rebellant mis periculis et angustiis, Wormative celebravit. propter prædiclas munitiones et alia multa, quæ con Dehinc collecto undique quorumcumque poterat tra voluntatem ejusdem populi rex in eorum regione auxilio, in purificatione sanctæ Mariæ Saxones adiit insolenter feceral et inconsulte, el quæ ipsi diutius de repente. Qui vim belli metuentes, ad deditionein æquaniniiter pati et sustinere non poterant. Et facta eo pacio venerunt, ut munitiones prædictæ destrueconjuratione cuin magna multitudine ex inopinalo rentur, propier quas sedilio orta est; quod deinceps eum constringere, ad quos illis erat animus, delibe peractum est. Sic absentibus ducibus prædictis et rabant. Ipse autem comperto illorum consilio, as cæteris regni primatibus, reconcilialus est rex S.1X0sumplo festinanter thesauro suo, prout temporis nibus simulatorie, et cum eis ad usque Goslariam articulus concesserat, vix ab eis cum paucis Wor- pervenit, non multum tamen confidens in illis. Roumaliam evasit, et eo locorum aliquamdiu lunc infir dolsus dux et cæleri rebelles reconciliantur regi. : mabalur. Dehinc disposita rex expeditione in Saxo In hac quadragesima imperatrix 148 et duo epiniam, prævenienles eum Saxones, salissaclionem scopi sedis apostolicæ legali cum ea de Roma ad illi, si justitias majorum suorum illis concederet, Phorzheim in Alemanniam ad regem venere pro ipsius

C unanimiter promittebant. Et facto pro hac pactionc regis moribus corrigendis. Rex Pascba apud BabinHerbipoli colloquio, nichil illic aliud posi mullas il- berg egit. Inde ad Nuorinberg ad matrem et ad cælorunı et intolerabiles injustitiæ quam sustinuissent leros apostolicæ sedis legalos perveniens, reum in quærelas actum est, nisi quod dedignanter regi fil eorum manus se, presentibus episcopis Mozontino et sam denuo satisfactionem in nalali Domini se factu Bremensi cum aliis multis, sub correctionis sponros juxta quorundam episcoporum et ducum pre sione commisil, suumque auxilium domno apostolico dictorum consilium condixerant. His ita peractis, ad deponendos Symoniacos firmissime promisil. Ipsi unus quidam de consiliariis regis iliscedens ab eo, etiam regis consiliarii omnes res æcclesiarum injuste publicavit et accusavit eum apud duces prædictos, ecquisilas se reddituros coram eisdem legatis sub suquod cum eo scilicel et cum aliis suis intimis con cramento promisere, quippe qui eas a Symoniacis silium jam factum haberel, quod omnes quomodo emerunt, consilio suo indignos eosdem ad acclesiasiicumque interficeret; el se ipsum destinalum et cum honorem adjuvando. llis ita dispositis, imperamaximis præmiis coactum esse in id ipsum facinus, trix et legali apostolicæ sedis redierunt. palam protestatus est. Unde maxima discordia inter Ea estate rex expeditionem in Ungariam movit regem el principes effecla est, in tantum ut ipse vix pro adjuvando rege Salomone, qui etiam ob Nagievaderet insidias eorum, Wormatiam civiuin ope in. liorum suorum insolentiam el turpitudinem a patr'uo gressus. Ibi undecumque collectis auxiliantiwn co

S!lo el cæteris regni melioribus depulsus est dignipiis, exspectabat diem in quo se duello de incusa late sua, parvipendens el ipse consilia illorum. Sed ione prædicti facinoris expurgaret. Statuto demum rex ibi nichil ad volum suum efficax, scilicet ad die adveniente, in quo se coram regni principibus restillendum Salomonem, efficere prævalens, reaul expurgarel aul regno pelleretur, ipse prodilor cepia demum sorore sua regina Juditha, uxore Siillius, qui perduellis in eum exstileral, subita morie Jomonis, non bono omine 148, quo egressus est, obieral; el sic intentionis prædictæ causa, dum jus domum Wormatiam revertitur. Regi lilius (09)

VARIAE LECTIONES. 143 al. impetravil Uss. 1** 159. Ann. Engelberg. el corrector Bernoldi. 145 mater hujus II, imperatoris glossa sac. XIV. 2. 146 homine 2.

NOTE. (66) Gregorii VII Regisi. 1, 82

(68) Anno 1075, in Idus Decembris. (67) Nonnisi post Acelini obilulii anno 1074.

(69) Conradus d. 12 Febr. nalus.

nascitur. Autumnali tempore denuo repelens Ba- A nec decimis uti, nisi canonicæ constitutionis norma, joariam, et in illis partibus aliquamdiu moralus, aliquis præsumal. Nec illi qui in crimine fornicainde per Augustam et Augiam Argentinam devenit tionis jacent, missas celebrare, aul secundum incivitatem.

feriores ordines ministrare altari debeant. Slaluit MLXXV.

etiam, ut si prænotati contemptores fuerint ipsius Rex natalem Domini apud Argenlurcum non par immo sanciorum Patrum constitutionum, populus vis optimalunı suorum gloriosus copiis ofliciose ce nullo modo eorum officium, utpote a membris æcclelebravil, el ibidem sub nomine propalato Pannonicæ sia abalienatorum, recipiat; ut qui pro timore Dei quasi post Pascha mux reiterandæ expeditionis et officii dignitate corrigi noluerini, verecundia Saxoniam cum exercitu ex improviso adeundi ar. sæculi et objurgatione populi resipiscant. Obedienlificiosa jamjamque industrius intentione cum suis libus autem et pro errore suo revera poenitentibus fidelibus moliebalur; sic undecumque prudenter apostolica mansueludine et auctoritate a peccato suo conducto non modico militaris apparatus collegio, solutis misericorditer indulserat; sic induratorum tanto suas facilius ullum ire posse sperans injurias, juslus judex et ligator, ut vere pænitentium remis quanto adversariis suis inopinatius jam lolus ex loto sor pius el solutor catholica fide indubitanter creanimum intenderat.

B dendus. Ibi etiam regis consiliarios ob heresim Synodus Romæ quadragesimæ diebus a papa Symoniacam, parvipendentes quod legatis ipsius per Gregorio summo conalu colligitur, ob sedandas sacramentum promiserant , iterum anathematizaquomodolibet lot sine numero sanctæ matris æccle vil (71). Quos ob id rex indignatiis minime devilavit. siæ scandaloruin præsumpluosas inmanilates, et In cadem synodo justa canonum statula sententia aliquantulum, quas modernitas nostra omnino ferme depositionis simul et excommunicationis 148 in Heindedicerat et annulaverat, rememorandas observa ricum Nemelensem episcopum data est (72). Qui biles canonicasque sanctorum Patrum constitutiones. pro Symoniaca heresi jam diu apud Romanam sedem Quippe qui contra spem in summe fortis agricole canonice delalus, el ab causam suam esaminandam auxiliatoris spem non parum confisus, agrum Domi illud vocalus, venire contumax dedignatus est. Nunc nicum, quamvis multo jam ex tempore incuriosa autem mirum in modum eadem die et hora qua prædecessoruin suorum pigritia dumosis nimium Romæ judicialiter depositus gradu et episcopalu et usurpationum abusionibus asperrime satis fruli excommunis factus est, lunc ipse Spirit more suo cantem, nec non veternosa fruclus æcclesiastici deliciose procuralus dum a mensa resurgit, mox lam ejulabili obsolentia luxurianter prorsus silvescen acutissimo doloris spiculo guliur ejus letaliter prælen 147, ipse tamen authenticis catholicæ et aposlo-C focalur, ne dehinc nisi perraro verlumn sallem, ct lice animadversionis securibus rite allemplavit hoc ad usque mane diei sequentis vix proferre sulliexpurgare; cujus spinas tribulos ei zizania præde- cerei,post meridiem morle amarissima ab episcopalu cessoribus illius facillimum jam tum suo tempore simul et vita periculose satis deponendus (73); ut fuerat cum false disciplinali sensim demelere, luin in hoc miraculo ea virtus verlorum Dei ul el veritas sarculo doctrinali radicitus exsarire. Ergo regulas comprobaretur : Quæcumque alligaverilis super sanctorum Patrum authenticas per singula nunc lerram, ligaia erunt et in cælo. Ecce jam evagiusque concilia rite constitutas proprium robur obli nalus Petri gladius judex fraudium scientissimus et nere, lolo sancio concilio judicanle et concordante, in adversarios zelotes efficacissimus, quo ipse Anaapostolica auctoritate firmissime decrevit; et si quis niam et Saphiram de precio agri fraudanles el Spihis conlumax refragari præsumpserit, a membris ritui sancio mentientes mortaliter attigerat, quo æcclesiæ omnino alienus sil. Dehinc præler cælera Symonem quoque heresiarcham de illo suo cælesti juxta (70) auctoritatem sanctorum Patrum in eadem ascensu ad usque terras in quatuor frustra 149 disynodo sententiam dedit, ut hi qui per Symoniacam cerpendum, et dehinc ad usque inseros perpeluo eresim, hoc est interventu precii, ad aliquem sa damnandam dejecerat, nunc et semper ab omnibus

D crorum ordinum gradum vel officium promoti sunt, Symoniacis lai.lo sollicilius timeatur, quanto non nullum in sancta ecclesia ullerius ministrandi locum est defensionis clypeus præler pænitentiain perhabeant; illi quoque, qui acclesias datione peccu feciam, quo tam longus penetrabilis et inevitabilis nie obtinent vel oblinuerint, omnino eas anillant. vindex usquam præcavealur. Nic deinceps alicui vendere eas aut emere liceal Priedictis aulem et omnibus ferme apostolicæ

VARIÆ LECTIONES. 147 ja veneral inserit l'ss. silvescente 2. excommunicatio 2. Uss.

148

119 frustra 2.

NOTÆ. 70) Jutla auctoritatem populi resipiscani, (71) Conc. Rom. 11. Mans. I. XX, P.

443. paucis mutatis et Gregorii papie epist. ad 0:10pein (72) Conc. Rom. II, 1. I. Constantiensem episcop:im simpla sunt. Muusi, 173) Hrc eadem refert Bernoldus opusc. Ili, ep. 5 i. V p 401. ápid Rernoldum opusc. iv, 1, p. 272, ad Alboinum, 11. 22. cadem epis:ola legitur.

[ocr errors]
[ocr errors]

15

sedis slalutis in diversas acclesias aut per literas A verat. Saxones autem viso de repente hostium inaut per mandala promulgatis, pene omnibus resisti cursu bellacium, quamvis stupidis et non injuste tur; el inde maximum odium in domnum apostolic perterritis, se ex consilio armare el acies suas in con el in perpaucos eos qui consentiunt ei, ei pugnam juxta solitum fordinare; neque locus neque masima scismala cireumquaque, 'set maxime a tempus restaret, tamen inordinate, et prout articlericis, escitala sumt. Et quia causc communes culus temporis monientancus dederat, lumultuose sunt, præcepit dominus papa ob eas canonice disli omnifariam arreptis armis pugnaces cos præstolasviendas Mogonciaci universale fieri concilium (74) bantur. Et sic bellum a nostratibus audenter inQuod jam archiepiscopus suis suffraganeis 16 kl. ceplum, durissime ab utrisqne in alterutrum perSept. observandum innotuii. Qui 150 jam lunc in mixtis aliquamdiu duraveral. Tundem vero Saxones obalientiam premetilantes, contemplo apostolico vim el impelum bellantium, utpote al pigiam præcepto, infectum dimiserant 151.

omninode instruciorum, diutius ferre non sufficienlleinrico miserabililer decedenti Olilzmannus, ics, fugan adierunt. El ferme ad duo miliaria cruSpirensis æcclesiic canonicus, successit. Heinricus deliter eos sugientes insecuti sunt, dehinc auxilianrex pascha apud Wormatiam celebravit. Et post libus eis ab utroque latere duce Golifrido el duce pen!ecoslen exercitum numero non modicum in Pan- 1 Boemiorum (75). El ceciderunt ex eis ad oclo ferme monias palam antea præparalum, lunc in Saxoniam milia. Plures aulem vulnerali, rix liiga dilapsi sui. de repente promovil. Saxones autem el Thoringi Nostrales landem victoria quamvis cruenta politi, comperio jam dudum hoc invasionis lam dolos:e quippe ex eis plus quam mille quingenti interconsilio, et ipsi quantum pro lemporis articulo po fecti sunt, pervasa illa patria ct incendiis predisque teranl, facta conspiratione occurrerc regi delibcra cx magna parte devastala, infecta causa el rege bant; ea tamen intenti pactione, ut si quolibet aliquantulum offenso, repatriabant. Oilo antem molimine cum corporali sua salute et integri.ale quondam dux (75 "), cl slagnus dix, el citicii concessa, el paternarum legum cl justitiarum jure majores Saxonum adhuc in perduellionc cadem ci jelenlo, regi possent satisfacere, ad deditionera ipsi ratione qua prius demum post sugam rebelles et se huniliarent; sin aulem, polius pro vili, pro pa pugnaces pertinaciter duraverunt. tria, proque suis omnibus inordinata bac regis

Dehinc igilur autumnali tempore rex item passiin coactione pugnando innocenter occumberent, quant recollecto cl undecunique præmiis conducio mililin se ipsos absque culpa intolerabiliter discruciandos, non parvæ apparalu, Saxonum reliquias perdomancumque suis omuibus, ut antea solebant, regi das sibique ab libitum suum mancipandas, commi. suisque militibus diripiendos el mancipandos inpru- C nalorio simul et promissorio sermocinio artificiosus denler contraderent.

satis et inporlunus aggreditur. Pium el pro certo Rex autem alia animosis intentione veneral, ca mitem, reconciliatorium, munilicum, el in paternas scilicet, nisi absque omni conditione hujusmodi sese eorum leges el justitias cunctis sibi obtemperantibus reos in illius manus dedissent, qui bonor suus esset, juilicern recloremque justissimum sese extunc in omnino satisfactionem illorum recipere nollet; sin posterum fore profitebatur, cl sub jurejurando, ut aulem, bello cum eis potius decertaret, quo usque aiunt, blanditiosus mullum illud proleslabatur; si ad libitum suum rcos in se perduellionis vicios subi auteni e contrario perduclles hujusmodi serinonibus geret. Quod ipsi, jugum subactionis grave nimis, non acquiescerent, se illis, quoad vivere, duruin, immo polius omnino durissimum fore pensanles, calumniosum, omnifariam inquieliim, et ad ipsain illud jam utpole inpar el inportabile cervicibus suis, usque perniciem illorum inimicum, el direplorem non posse prorsus libero suo collo longius trahcre, infestissimum experiendum el sustinendum fore , gucrula salis proclamatione delreciabani.

minax salis et lerrilicus pertinaciter intentabat. llis Rex denique hoc cum suis et regni optimatibus et hujusmodi in utramque pariem per suaviloquos, consilio minus salubriter communicato, acies ca illices, el corruptores inierumtios minis el prosirorum armis oficiose instructas, prior in eos ex D missis astutissime virilim disseminatis, landem regi inproviso appetendos arsiliciosus ordinaveral. Et du etiain ob lot injurias illis illalas quasi dolo: em sicilis Alamannornm 182 et Bajoariorum cum cohor mulanti pænitentialem, nimium creduli el confiden: libus suis bellicosis ad primam coitionem, ut et se les effecti sunt, presertim cum prizler hace, lit lex habet Alemannica 153, ante se caute nimirum aiunt, ipsis ex parte illius sanctissime clam juraia priemissis, ipse se retro cum suis electissimis illis somt, inprimis exoplala vile securitas, pacis fidei-fore prinsidio el adjutorio prudenter satis destina que non fictie fædus inviolabile, justitiarum legiline

VARIÆ LECTIONES. 150 Q110 2. Uss. 151 hic non distinguitur in 2.

152 ila 2.

153 Nota legem a.amannicam id est sucun. rum quod in prima acie semper debeant pugnare. glossa s«c. XVI. in 2.. 18% mille D. 2.

NOTÆ. (71) Gregorii VII Regist. III, 6, ad Sigefridum (735). Wratislao. sloguntinum archi p.

(70 ) Bajoarie, ct Magnus Sasonice, Pathol. CXLVII

158

que paternarum suarum plenaria libertas, si ei A et populo reclamante, vis apposilus, el Simoniace dumlaxat absque omni palam conditione, in ordinairs, sel in proxima sequente Romana synodo hoc eum honorificantes, ad deditionem pervenire ob id el inobedientiam deponen Jus, substitulus est. non dubitarent. Denique post hujusmodi plures lam Eodem tempore æstivali domnus papa regi post fidei veritatique simillimas promissorias assertiones lot contempta illius promissa el mandata, adhue nichil minus quam dolos aut perfidiam sperantes,

apostolica mansueludine (77) attemplando commosuasu præsumplibili episcoporum Mogontini maxime nitorias direxit litteras (78), qualimus quid el cu el Augustensis, !lec non ducis Golifridi et calero. promiseril, recogitando meminerit, neque se falsa riim, qui prorsus nisi summa necessitale coartati rius aut contumeliosus in Dei el apostolicæ dignitaillis beilo delreclarent congredi, sese complices regi lis contemplum el injuriam pertinaciter erigeret, juxta condictum promissorum ac deditionem pariter neque Deum, qui se præ cæteris lain honoratum contulerant. Qui mox inalesuadis auriculariorum sublimarel, contumax et incorrigibilis annullaret, suorum heu! persidiose conspirans susurriis, in di sel mente plurimum sollertissima id semper ailenversa præsidia et in custodiaria illos disportari deret, quia superbis resistit, humilibus aulen dat cosque fide promissorum ex integro postposita pa gratiam. siler captivari, utpote durius illorum perduellionis B Ipse autem pro victoria, qua lam magnisice poliinjurias ultum iri percupientissimus, mente pertinaci

lus est, non quidem maximas Deo, qui ipsum vine præceperat. Et ipse debinc jure quodam majestativo

cere et triumphare dedit, grates, ul oporterei, refepossessiones quorundam illorum invaseral, et ca rebal, verum potius, qualiter se secundum se deledella omnia, quæ etiam antea sibi rapinalim per

clalin el jocundatum haberet, lotus semper alienlolam Saxoniam usurpaveral, denuo econtra nullo

debat. Monita (79) vero apostolicæ lenitatis, quibus waltem vel musitante, præsidiis suis inpositis 158 im euin multotiens antea arguendo, obsecrando, increperiosus reynalor occupaverat.

pando, ad emendatiorem vitam adhortatus est, quasi Ilerimannus Babenbergensis dictus episcopus ob gratissima sibi simulatorie acceptavit, cæterum re Symoniacam-heresim a papa Gregorio ordine et epi et erroris exaggeratione omnino conculcavit. Aliscopatu depositiis el excouniunicatus est. Qui con quolics etiam devolas econtra ipsi salutationes et 'ersione simulala, ab apostolico mox reconcilialus, lilleras direxit excusatorias (80), salis confitendo monasterium Suarzaa petiit, illic se monachum fieri conquerens, lum alale qnod sluxa esset el fragilis, professus. Cui mox a rege Rouperlus quidam, Gos tum quod ab his in quorum manibus curia essel, fariensis præposiluræ el aliarum plurimarum pre mulloliens sibi male suasım el consullum sit. Alilalus, ipsius consecretalis intimus, pene omni clero quoties etiam supplices (81) et omni bumilitate

С el populo ingralus, subponebalur, el mor in natalilio plenas ipsi direxit lilleras, in quibus se Deo et bealo sancti Andreæ a Mogontino episcopo jussu regis Petro valde culpabilem el criminosum professus est, or:linalur (76). Per idem tempus Anno, fidelis et insuper preces offerens, ul quod ex sua culpa in prudens Christi Jesu minister, Coloniensis archiepi æcclesiasticis causis contra canonicam justitiam et scopus, qui bilaris mullumque liberalis rerum sibi decretalia sanctorum Patrum slalula depravalum commissarum in pauperes Christi dispensator, el fuisset, apostolica ejus providentia et auctoritate æcclesiarum quinque novellarum industrius et corrigerelur, el in hoc suam obædientiam, consilium sumplilosus institutor el provisor, postquam omnia et ailjitorium: sibi non defutura eslicaciter experiro. quæ habere videbatur lemporaliter, in caleste gazo lur. Nunc autem hujusmodi sui ipsius et acclesiapliilatium congesta thesaurizavit, felicis efficacia rum tam perplures correctionis sponsiones, quas consummationis et ipse illuc prosecutus, gaudium lantoliens per legalos et lilleras domno papa lam Domini sui super mulla constituendus, et indeficien multifariam fecit, omnino contumax parvipendii, et libus numquam præmjis remunerandus, beatissimus excommunicatis in proxima Romana synodo consio utinam! intravil. Qui apud Sigibergense monaste liariis et familiaribus suis præsumptuosus commurium sepullus, multis revera miraculis inibi sanctis nicavit, et ecclesias Dei, ut ab olim assolebat, consimus clarueral. Cui quidam Hildullus Goslariensis D fundere el diripere non cessavil (82). canonicus, servus ipsc regi, majestate regia, clero His comperliz domnus papa, cum se lam palamu

VARIÆ LECTIONES.

208 ila 2.

NOTÆ. (76) Cf. Bernoldi opusc. 1, 2, p. 207; x, 2, p. 379; jam anno priore libri ji epp. 30 el 31. Uss. XII, 6, p. 395. Vid. Gregorii VIl Regist. 111, 1, ad (79) « Monita vero consullum sit. 1 Gregor. Bambergenses; III, 2, ad Sigifridum Mog. arch.; epist. ad Germ. Mansi 1. XX, p. 378. 1!1, 3, ad lleinricuin regem.

(80) Vid. Heinrici epistola inter Gregorianas pos (71) Apostolica mansuetudine

epist. 1, 29, Uss. tiai!. Gregorii VI ep. ad Germanos. Mansil. XX, (81) Supplices et omni -- adjuioriumi. , Gregorii

ep. ad Germ., 1. I. (78) Libri uji cpist. 7, 10, el libri iv epist. I, et (82) Gregorii ep. ad Germ., l. I.

dat gra

p. 375.

contemplui haberi cerneret, adhuc induratum suum a replan, a comile Adalberto , uxore cjus Wielruda vel semel allemplare proposuit, et tres viros reli et filiis eorum in id ipsum consentaneis, jam aligiosos (83) ipsius utique fideles, quorumque duos ad quamdiu reslauralum, nunc sub testamentario regiiv sc Roniam, utpote cæleris familiariores, jam misit, majestatis jure et scriptione plenaria libertatis 156 ad eum quoque familiarius adloquenduin et justa omnifariam domino Deo, sancto Pelro, sancio Allevangelicam doctrinam lucrifiendum festinander le relio et sanclo Benedicto contradebatur. Et sic ex galos remisit; quique eum, ut est amicorum, suaso tolo proprietatis illorum absolulum dominio, solila riis cl secretis suggestionum incitamentis, ncc non legis Alemannicæ abrenuntiatoria testificatione coamicæ. et puræ libertatis blandiloquiis ad dignam ram multis lestibus apud eundem locum, el in ipso scelerum suorum pænitentiam instigalum revoca

sancti Aurelii die festo, liberrimum peraclam a se rent, el ea, quamvis dictu horrenda, passim tamen prorsus emancipabant (85), et in servilium Dei vulgatissima, ipsi partim enarrando proponerent, et abbati Wiilihelmo ejusque sucessoribus in liberami sic in ore liorum trium lestium starel omne verbum. potestatem et curam, et fratribus inibi sub regula Per hos etiam ipsi indubitanler intiinari secil, si eos monastica vicluris in necessariam sustentationem seorsim sibi loquentes non audiret, quod ejus Nagi destinalum, satis legillime contirmabant. Pro cujris tia æcclesiæ per ordinem propalata innolesceret; B institutionis liberrime decretis, apostolicæ auctori. si autem ecclesiam non audiret, ipse eum quasi tatis privilegio roborandis, dum mox ejusdem loci ethnicum et publicanum a membris ejus omnino abbas Willihelmus Romam perveniret , cl ad volum separaret.

suum apud papam Gregorium id efficaciter, pro quo Qui Goslariam ad regem circa nativitatem Do exierat, perageret , dum repatriare jain moliebatur, mini pervenientes , juxta quod illis per obedientiam acerrima illa passione ilito invasus alliciebalur , impositum crat, caule nimis, set non absque ma quam Greci alroliam, id est cessationem nulrimenti, ximo vitæ suæ periculo, peregerant. Quos ille non dicunt, quæ quidem a diminutione ci tenuitate carbona patientia suscipiens, lolum quod ipsi secreto nis ex causis quibusdam nalurit latentibus et pau in aurem elocuti fuerant, mox ira el indignatione lalim reconvalescentibus accidit. Insuper febribus non mediocri succensus, convocatis suis consiliariis planetis , disinteria, amorroida, id csl sanguinis palam fecit cnarrari querelosus, ea, ut ferlur, in Nuore , labefactus, nec non inguinario quodam lilo tentione, ut non solum ipsius, set et suas proprias more non minimum ad hæc una distenius, circiier tanto magis defendere conarentur causas. El mox , quinque menses , ab ipsis cliain medicis omnino quod præter cætera domnus apostolicus ei speciali- , desperalus, sel non solus suorum , miserabilitcr ter interdixit, excommunicatis ex studio tunc per- C cruciabalur. Demum vero, postquam Dco omnipovicaciler communicavit , non allendens caritatis lenti medico miserante, lempus miserandi advenii, et longanimitatis illius palerne tolerantiam, qua olco sacro a fratribus unclum, et a peccatis dimissalutem el honorein ipsius in gremio sanctae Eccle sum, oratio fidei salvavit infirmum. Sic ad cellam siæ se amplexurum fore per hos viros sibi fidelissime suam, mox reconvalescens, cum acquisitis apostolicat demandavit, si resipuerit; nec metuens econtra se liberalitatis privilegiis et benedictionibus vix rrpiveritatis illius comminatorium gladium, quem ipsi triavil (86). pariter, si in errore consuelo perlinax et inobo. Dielwinus Leodiensis episcopus decessil, cui lleindiens perduraret, inrefragabililer nimis intentave ricus Viridunensis præposilus successit. rai.

MLXXVI. Eodem tempore autumnali Mirsaugiense cæno

lleinricu rex natalein Domini Goslaria egit, Saa bium, ab Erlefredo quodam nobili el religioso sena xonibus quamquam illi non parum insensis et non lore jam olim, ut fertur, sub Pippino rege (81) omnino fidelibus, uipole tam seva el injuriosa aniregulariter satis instilulum, set posterorum illius

mositate ipsius majestative suppressis. invasione ex multo jam lempore destruclum et di- D Gregorius pap:1, 11t bonum pastorem oportet, ovile

VARIÆ LECTIONES. 186 libertati 2.

NOTÆ. (83) Hos ipse Gregorius nominat l. nii, ep. 10, recepisset, principum in'l. 24 ejusdem mensis Wor Raubodum, Adalbertum et Uodescalcum. Data est maliani convocandoru'n facultas non fuissel. bæc epist. ad regem vi Id. Jan., indict. 14, quod a. (81) Imo sib Ludovico Pio imp. anno 830, jacris 1076 indical, quo biec sunt referenda. Uss. Sed ab Erlufrido comite de Calwa primis coenobii fim. litteras papc anno 1075 scriplas fuisse, es unanimi damentis. Vid. Hist. Nigræ Silvæ lom. I, p. 267, Lamberii el Bertholdi marralione constat, qui regem

Uss. legalos Goslarie circa Waliviralem Domini recepisse (85) Traditio hæc facta est Hirsaugiæ a. 1075, et luin generalem principum conventum, Wormatie indict. 13, fer. 2, XVII, Kal. Oct; confirmatio vero d. 24 Januarii celebrandum indixissc referunt. Heinrici IV, cod. a. vii. Id. Oct. Charlam exbibes Bernoldus regein literas papx Kalendis Januarii Belsoldus Docum. monast. Wirtemberg. tom. I, 2ccepisse scribit. Quæ alias jam in contrariam par pag. 318. Bullam vero Gregorii VII, pag. 333. Uss. ein dispiala sunt, inde concidunt, quod si rex lil (86) Similia fere habet Heymo in ejus Vita, D. 4, eras d. 8 Januarii scriplas exeunte mense Goslarize apud Mabill., sæc. VI, p. !!, p. 727. Ussa

« VorigeDoorgaan »