Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

56 el

Hoc anno lapides mire magnitudinis, mixti gratie A Chounradus Nemetensis episcopus moritur •, in dine, de cælo ceciderunt, nonnulli lionioum cujus locum Einhardus Augustensis 69 præposilus fulmine perierunt.

promove:ur 70. Mahthilt" soror regis (50) obiit (V). MLVIII 85.

Heinricus Palatinus comes in amentiain versus, [III.] Romæ Stephanus papa obiit. Romani autem cum sub specie religionis quasi seculum derelinaccepta pecunia quendam Johannem (47) contra ca quens , in monasterium Epstirnacha 72 se contulisnones elegerunt, qui sine consecratione per aliquot set, inde abstractus, conjugem suam occidit. dies sedens, a Gotefrido duce expellitur, atque Flo El 13 hoc anno, sicut in priori , mortalitas mulrentine civitatis episcopus 156us papa constilulus, tos extinxit. Hyems satis dura et nivosa , el plus Nicolaus secundus est vocalus.

solito prolixa, frumenti vinique maximum attulit Eodem 56

tempore lleinricus Augustensis episco. damnum. pus apud imperatricem summuni consilii locum ha

Codices 1*, 2.

Coder 3. buit; quod nonnullis regni principibus, ejus inso In Ungaria quidam Belo Andreas rex Pannonialentiam non serentibus, mullum displicuit.

fratrem suum Andream rum , cum a fratre suo MLIX.

regem jam grandævum regnum sibi circunqualiv.] Hoc anno magna mortalias hominum et 67 B regno expulit, et usque que vastante multas inpestis pecorum facta est. Orto 58 inter Mediolanen ad mortem perduxit. llic jurias perpessus fuisset, ses et Ticinenses bello, mulli ex utraque parle ce Andreas a fratre nimis tandem febre pulsalus ciderunt. Roudolfus Alemannorum 59 dux, Mahthil injurialus, landem febre omnes thesauros suos in dam 60, Heinrici 61 regis sororem, duxit uxorem. pulsalusomnes thesauros castrum Medilliecka (51),

Fuldis Eberhardus abbas decessit, cui 62 Sigefri Silos in castrum Mede. nec non el filium suum dus successit.

lekka **, nec non el fin Heinrico regi per TiedAndreas Pannoniæ rex, cum prius pacem pactum lium suum Heinrico regi baldum comitem transque per legatos cum Heinrico rege confirmasset, per Tietpaldum coinitem misi!, etiam sororem ejus minorem Juditham 63 filio suo transmis i. Salomoni 6's adhuc puero spousam obtinuit. Frideri.

MLXI 75. ricus et fratres ejus de Glicheberga lleinrico regi (VI.] Magna fames mullos consumpsit 76. Geberebellant, et posi ea illi ad deditionem veniunt. bardus (52) Ratisponensis episcopus obiil, cui " MLX.

Olio successit. lleinricus Galliarum rex obiit, et filius cjus Phi Chounradus, qui Carantanis 78 solo nomine dulippis 65 adbuc puer (18) regnum cum malre gu

Ccis 70 præfuit , moriens locum dedit 80 ; cujus ducabernandum suscepit.

lum Berhtoldus comes Sirevigena accepil 83. Liudpaldus 66 Mogontinus archiepiscopus deces Romæ 8. Nicolao papa defuncto, Romani coronam sit 67 (49); cui Sigefridus Fuldensis abbas successit. et alia munera lleinrico regi transmiserunt, eum

81

82

VARIAE LECTIONES.

85

5. deest

62

73

nunerus

83

08 et n. h. f. p. desunt 1'. 2. numerus deest 3. quæ sequuntur in 1'. et 2. omissa sunt, eorumque loco quædam ex Bernoldo descripta habentur : Romæ post Stephanum quidam Benedictus contra canones privata quorumdam gratia electus, sine consecratione mensibus sepiem præluit æcclesiir. Qili a Gotifrido duce espulsus, atque Gerardus Florentiæ episcopus (Burgundus nacione glossa sæc XIV.), sccundus Nicolaus vocalis, papa 156us præfuil annis fere tribus. Qui constituit, ut qui tunc a symoniacis essent promoti, ministerio suo permitterentur uli. Deinceps autem quicumque ab eis ordinarentur, nichil lali promotione lucrarentur. Hunc etiam papam Pelrus Damiani, piæ memorix Ostiensis episcopus, ad corrigendam juxta canones clericorum incontinentiam provocavit 36 Eodem - displicuit desunt 14. 2. 87 el p. p. desunt 1", 2. 88 Seditio inter M. et T. facta est, et ibi plures bello ceciderint 1", 2. 1', 2. 6o mahihildam Ann. Engelberg. 61 deest 1", 2. el 1, 2.

63 deest 3.

64 deesi 3. 65. deest 3. 66 luppoldus 1 , lupaldus 2.

67' obiil 1, 2.
68 objit 1, 2. 69 A. p. desunt 3.

10 substituitur 1", 2. 71 Mathildas 3, Mabibili niyor ducis Riondolli obiil 1., 2. ephtirnacha 3. 73 Et – extinxit in 1', 2. post Mahthildis obirum leguntur. Hyems damnum desuni 1', 2. 7* medleleka 1*, medelekka 2. deesi 1*. 76 occidit 1 , 2. 77 el 0. ei s. 1', 2. 78 carenlanis 1', 2. 79 deest 1. 80 moritur 1', 2. 81 bertholdus 1°, 2.

82 deest 3.

suscepii 1', 2. 8llæc in 1', 2. ad Bernoldi textum exprimuntur : Rome Nicolao papa defuncto 6. Kal. Ang. Romani regi lleinrico coronan et alia munera millentes, eumque de summi pontificis electione interpellaverunt. Qui generali concilio Basilee habito, imposita corona a Romanis transmissa , patriciis Romanorum est appellatus. Deinde communi omnium consilio Remano rumque legatis eligentibus , Chadalous Parmensis episcopus 7 Kal. Nov. papa multis præmiis quibusdam ut aiunt dalis, symoniace eligituir el llonoriu; appellatur', papalum numquam possessurus ; seit 27a die anle istius promotionem Licensis episcopus nomine Anshelnus, a Nortmannis el quibusda in Romanis papa 157us ordinalus et Alexander vocaius, se lit annos 12.

NOTÆ. (47) Joannes Velitrensis episcopus sub nomine (50) Uxor Rudolfi ducis. Uss. Benedicti X, de quo B. Petrus Damiani, 1. I Opp., (51) Melk in Austria. 1. II, epist. 4, el Leo Ostiens. I. 111, c. 13. Uss. (52) Ilic Conradi Il imp. frater anno priore dc , (48) Philippus I lunc octo annorum. Uss.

cessit. Uss (49) v li. Dec. teste Necrologio Fuldensi.

sese

re

97

que pro eligendo summo pontifice interpellaverunt. A stolico sibi usurpato, ad finem vilæ infeliciter per Qui ad se convocatis omnibus Italiæ episcopis, ge durans. ) neralique conventu Basileæ habito, cadem imposila

MLXIN 99 corona patritius Romanorum appellatus est. Deinde Tempore veris, medio mense Aprilis , per qua cum communi consilio omnium Parmensem episco luor dies hyems sava, ventosa el nivosa, aves es pum, multis & præmiis quibusdam, ut aiunt, datis, pecora frigore extinxit , arborum 100 et vinearuin Symoniace summum Romanæ Ecclesiæ elegit pon maximam quoque parlem perdidit. lificem. Interim dum bæc aguntur, Anshelmus epi Engilhardus 101 episcopus de Magdliburg obiit, cui scopris de Luca, quibusdam Romanis saventibus, fraler Coloniensis archiepiscopi Werinliarius 109 apostolicam sedem sibi usurpavit 86.

successit. Heinricus Augustensis episcopus obiit , cui Burchardus 87 et Wezil de Zolorin occiduntur. Imbrico 163 Mogontiensis canonicus successit 10. Ecclesia Nemelensis dedicatur.

Eodem anno quædam mulier juxta Constantiam MLXI.

infantem duo capita nec non et cætera membra ad His temporibus 88 Agna imperatrix, depositis re usque clunes duplicia habentem peperit. galibus vestimentis sacro velamine circundata 89,

MLXIV. 90 Christo dedicavil, in oppidum Fructuariani B Heinricus rex natalem Domini Coloniæ celebra9 (53) se conlulil. 6. 9. Idus Februarii terræmotus, vit, diem Pascha 106 aulem Leodii 106. Synodus fulgura el lonitrua facta sunt. Pestilentia et morta Mantuæ. lilas subsecuta, multos extinxit 93. Heinricus rex

MLXV. apud Trajectum, Frisiæ urbem o diem Paschie Heinricus rex natalem Domini Goslare 107, diem cum matre imperatrice egil.

autem Pascha Wormaliæ celebravit. Domus 108 Hiis diebus Anno 95 Agrippine Coloniæ 96 archi galis Goslari conciemata est 109; quod et facium est episcopus, annitentibus quibusdam regni principi in 110 6. kul. Aprilis, indictione 3. Et ibidem acbus, Heinricum regem cum lancea el aliis imperii cinctus est gladio , anno regni sui 9 !!! ætatis autem insignibus a matre imperatrice vi arripuit, secum suc 14, el dux Gotifridus scutarius ejus eligebatur. que Coloniam adduxit 48.

Pulaviensis episcopus obiil, cui Alimannus impeParmensis episcopus , dudum electus, Romam ratricis capellanus successit. Hoc tempore Sigifridus consecrandus adiit ; cui cum Romani armati oceur Mogontiensis archiepiscopus, Wilhelmus 111 Traje. rerent ingressumque prohiberent, multitudo illorum clensis episcopus , et Guntharius Babinbergensis epia militibus ejus el occiduntur el in Tiberi submere scopus, Ollo Ratisponensis episcopus, cum magno guntur, cæleri suganlur.

C apparalu el comitalu Jerusalem proficiscentes, in eo (Codd. 1. 2. [ anno 1061. ) Parmensis vero col ilinere a paganis mulla sunt perpessi. Nam et belluri lecia undecumque grandi militia, vi destinavil ka cum eis inire sunt coacli. In eadem via Guntharius thedram invadere , el ad urbem Romam sic perve. obiit, cui Ricimannus Symoniace successit. niens , non permissus est a Romanis intrare ; unde

MLXVI. magna cædes ibidem peracta est. Et sic non sine Multi 113 nobiles civili bello perierunt. Heinricus sictoria cruenta mullis Romanis interseclis a:1 Par res natalem Domini .... 14*, Pascha autem apud mam suam tristis regressus est, solo liomine apo Trajectum egil.

VARIÆ LECTIONES. m. p. q. 1. a. d. s. desunt 3. As hic 1 et 2 inserunt quædam de Parmensi episcopo infra sistenda : Parmensis — perdurans. Tum ex Bernoldo addunt : llic Alexander doctor katholicus, satis strenue symoniacam heresim destruxil, et ministris altaris cum conjugibus coire juxta canonum slatula cum excommunicatione interdixit, ipsosque laicos clericorum aperle incontinentium officia audire per pannum ( bannum 2.) prohibuit, el sic illorum incontinentiam satis prudenter refrenavit. Hujus autem constitutionis maxime auror fuit Hildebrandus, lunc Romanæ ecclesiæ archidiaconus, here. ticis masime infestus. 87 Burchardus dedicatur desunt 1', 2. 88 d. et Agnes 3. 89 deest l', 2.

sese - contulil desuni 2, 3. 91 fruclerciam 1'? 91 1062. 6. Idus 1'. ei fames magna facta est 1', 2, ex Bernoldo. 94 v. pascha simul c. 1', 2. 98 hanno 3. 96 Anno Coloniensis 1", 2. perialibus 1', . a. Dissensio magna facta est inter imperatricem et Guntharium Babinbergensen episcopuni 1', 2, ex Bernoldo. 99 1, 2, ex Bernoldo : lleinricus, rex exercitum in Pannoniam (panno. nias 2) movens, Salomonem filium Andrer regis in regnum patris sui restituit. Hiemps nimis dura aves et. 100 frugim el vini magnam penuriam effecit 1 , 2. 101 E. Parthenopolitanus archiep. 1*, 2. 162 deest 3.

103 imbricko 2, imbricus successit 3. 106 1'. 2, addunt ex Bernoldo : Ciedes magna Goslare accidit in ecclesia rege presente. 105. c. pascha 1°, 2. 106 Hic 1', 2, er Bernoldo inserunt : Magna sedilio facta est inter Adalbertuin llaminburgensem archiepiscopum el principes regni. 107 G. pascha au

109 Eodem lem W. egil 1., 2. 108 Hæc arque in 1 , el 3, scripla ex Bernoldo mulle intelleclo fluxerunt. anno ab incarnatione Domini 1065, quando pascha celebratum est 6. Kal. April. in qua die Christus resurrexit, in tercia die paschalis ebdomadæ 4. Kal. Aprilis indictione 3, rex Heinricus anno regni sui 9, ælalis suæ 14, accinctus gladio in nomine Domini et dux G. s. e. e. 2. 110 deesi 1*, 2. 111 VI. 1', 2. 11: W. T. e. Ratisponensi postponuntur 1-, 2, Vilhelmus 1* 113 M. n. c. b. p. anno 1065, perperam addil 3. goslare Ussermann.

NOTA. (53) lu Alpibus infra dioccesim Eporediensem.

93

91 im

98

[ocr errors]

Eberhardus Treverensis archiepiscopus 17 Kal. A His temporibus (54) quidam monachi de valle Maii sabbato sancio 116 Paschæ, completis a se ipsius quæ vocatur Umbrosa , in Florentino episcopatu, diei officiis , ipsis sacerdotalibus vestimentis indulus, episcopuin suum ob Symoniacam heresim recipere rouievil in pace. Cui Chounradus Coloniensis præ noluerunt, et clerum populumque in tantum ab positus , eleclus a rege, succedere debuit ; set a clero eo averlerunt, ut nullo modo oflicium illius reel civibus Trevirensibus resutatus est. Unde quidam cipere dignarentur. Qui et sacramenta , quæ ab eo comes de militia Trevirensi, nomine Theodericus, eun el ab omnibus Symoniacis ct usoralis presbiteris dem Chounradum Trevirim lendentem comprehen:lit , conficerentur, nulla omnino esse et sperni debere, el diu sub cuslodia maceratum qualuor militibus ene scriptis quibusdam publice protestati sunt; et inde candum commisit. Qui dum eum ler per quoddam maxima dissensio et scismala exorta sunt, non præcipitum dejecissen!, et nichil sibi nisi brachium col solum in hoc set et in aliis circa contiguis locis. lidere possent , unus ex illis pænitentia ductus, ab eo Alexander autem papa, hac audita causa el quiereniam impetravil. Alius autem volens eum decollare, stione, el cpiscopum el monachos Romam ad se maxillam ejus tantum abscidit. Et sic ipse Deo di vocavit, ut in Romana synodo sententia super his gnus marlyr ad Dominum migravil. Passus esi Ka lenenda catholice diflinirelur. Ergo ea illic sententia lendis Jun. anno 116 ab incarnatione Domini 1066, B episcopis 12% expostulantibus disinila est, ut judice regni vero Henrici regis 10, sepultus apud 117 abba-, flamma ignis, veritas sanctæ æcclesiæ patefacta inliam nomine 118 Dolejam. Tres aulem milites, morlis noluerit. Quod ab utraque parte fiendum dum lauillius auctores digna ullio postmodum subsecula est. daretur, unus quidam de monachis sese idem judiNom unus eorum acceplum cibum deglutire non va cium Deo leste ct discretore suæ justitiæ subilulens , alii duo manus suas lacerantes 119 sic exs; ira rum professus esi. El eo slaluio a papa promulgalo, rerunt, ad claustra inserni descenderunt. Præter hæc Florenciam, ut illic in præsentia cleri el populi perplura miracula ad sepulchrum sacia sunt, per quæ ficeretur, regressi sunt.

martyrium illius venerandum probalur. Ulo ca Denique non modico ibidem facto concilio, ignis nonicus Trevirensis post intersectionem illius ar flammigerus plus quam ad slaluram hominis allus chiepiscopus electus a clero constituitur.

el duodecim pedum longitudine protractus, duaComelæ sunt visæ in octavis Paschæ, id est 9 Kal. rumque pedum interstitio a se distans, ex aridissiMaii, el per dies 30 duraverunt. Nupliæ Heinrici mis lignis in atrio ecclesiæ studiosissime succendereyis apud Triburiam. Item comela visa est. His batur. Quem cum episcopus Petrus Florentinus, lit temporibus venerabilis Petrus Damiuni ex heremita

se siiosque compares de præposita culpa et inteicardinalis episcopus multa conscripsil, el incontinen- C tione innoxium esse expurgaret, ingredi medium lium sacerdotum salis rationabiliter in scriptis suis non auderel, monachus ille predictis (55) commiiconsutavil, ordinatos autem a Symoniacis, ut aiunt, ni nicata Christi eucharistia, ita paralus sicuti ibilem mium clementer tractavil.

missas fecit, nudis pedibus acceplaque cruce in Hugo Bizantiensis archiepiscopus, vir religiosus manibus sub sacramentali hac Dei justitiæ el ve. filelis et prudens Domini servus, gaudium Domini

ritalis ratione 193 comprobandæ, in audientia lolius sui super mulla constituendus feliciter intravit. Cui æcclesiæ in Christo sic protestatus est, quod videlicet successit a fratribus canonice eleclus ejusdem æccle Petrus ille, qui Florentinus episcopus dictus sit, sice canonicus.

Symoniace episcopatum obtineret (56), el que ab MLXVII.

ipso et ceteris Symoniacis et uxoratis presbiteris Heinricus rex natalem Donini Spiræ celebravit, conficerentur sacramenta , nullo modo a catholicis Pascha autem..... 121.

recipienda essent. Et eo pacto medium flamme Saxonia civili laboral discordia, Burchardus Ilal predelemptim ingrediens, absque omni læsione arbers:etensis episcopus gentem Leulicorum viriliter de doris el incendii in nomine Domini feliciter 12* pervastavit.

ambulavit. Set omnis plebs, ut vidit judicium hoc, Einhardus Spirensis episcopus in itinere Romano D Deo gratias et laudes superno justo Judici unanini. obiil et Sienæ sepulius est, cui quidam Heinricus ter reserebat. successit.

Pelrus vero tandem Romam a domno papa advo

VARIÆ LECTIONES. sancta 1'.

regis 10. desunt 3.

117 ad 3.

quandam 3. 119 lic in media senientio desinil 3.

quam 2.
121 Ratispone supplendum videtur. Uss.

ipsis 2.
romane 11.

124 in 1'. fideliter 2.

NOTÆ. (54) Baronius cxlerique passim hæc ad annum Idibus Februarii , feria quarla primæ hebdomadæ in 1063 referunt. In alia tamen abit Mabillonius (Anual. Quadragesima in monasterio de Septimo , seu die Bened. t. V, p. 1 sqq.) ubi ex msc. codice bibliothecæ 13 Februarii. Uss. Sancti Remigii Rhemensis id factum probat anno (55) Petrus , Igneus propterea cognominalus , 1067, mense Februario, feria quarta prioris hebdo ac postea episcopus Albanensis et cardinalis lacuus. madre in Quadragesima, seu die 28 ejusdem men

Uss. sis. Mansilis vero (Suppl. concil. t. 1, p. 1360) ex (56) Idem refert Bernoldus opusc. IX, 5, p. 576. alio msc. Florentino id contigisse scribit anno 1068, Cl. quoque opusc. XII, 3, 6, p. 592, 395.

116

118

anno

120

130

ex

calus, et pro heresis prædictæ reatu hujus judicii A tra fas, nostræ cathedræ inthronizari percupientisargumento convictus, virgam et anului episcopa sime industrius satis nitebatur, et totius cleri et lem apostolico confusus reddidit, sicque dignilale, populi canonicam Sigifridi (59) fratris illorum, qua injusle est sublimalus, recessit juste privatus. regii quoque capellani, quem sibi episcopari expeAliquamdiu lamen res ecclesiæ illius ope ducis tiverant, electionem frustrari omnifariam 129 molieGolifridi invasit , sperans se quomodolibet in ca batur. thedram suam posse restitui. Demum vero cum Gotifridus dux (60) inter seculares præstantissimus hac spe frustrarelur, renuncians omnibus que et in recorda:ione peccatorum suorum ad conipunpossidero videbalur, ad conversionem venit, el in clivnem lacrimarum facillimus, in erogatione elemoinonasterio Pomposa jam se monachum secil (57). sinarum largissimus, tam ex lolo rebus et thesauNorlmanni Romam invadere voluerunt hosliliter , ris suis in pauperes el æcclesias dispensatis ut sel a duce Golifrido eis interminante cessaverunt. ferme nudus nudæ crucis bajulus residerel, et tam MLXVIII.

persecta et lacrimosissima pænitentia alter Heinricus rex natalem Domini Coloniæ celebra altero effectus, ut hinc ad supercælestis municipavit, Pascha autem... Hic adolescentiæ sure errore tum curiæ feliciter illum emigrasse fas non sit 'ai seductus, legitimæ conjugis adeo obliviscilur, et lam B dubilare, in illius manus spiritu suo commendato, nefandis criminibus involutus esse diffamalur, ui etiam cujus gratiæ devotissimus suspiravji, cælestibus ex principes ejus eum regno privare molirentur. Tolus lolo suspensus gratulanter exspiravit. Hic demum ille annus pluvialis 125.

apud Viridunum, ubi etiam defunctus est, 9 Kalen:). MLXIX.

Januar. idoneis omnino exequiis lumulatus, in pace Pax el reconciliatio in populo in nalali Domini requiescat. apud Goslare regali edicto sub sacramento sunt con

MLXX. firmatæ.

Rex natalem Domini Frisingiæ egit , indeque Heinricus rex gentem Leulicorum devastat. partibus illis pertransitis in purificatione sanciæ Dedo marchio Saxonicus regi rebellal, sel postmo.

Mariæ Augustam pervenil_132. llluc ergo fratres dum coactus ad deditionem venit.

Constantienses pro suo electo per regis suffragium Oudalricus abbas Augiensis obiit, pro quo quidam acceptando cum venirent, prædicto Symmoniaco 553 Meginwardus de Hiltinisheim abbas Symoniace, fra illo vellent nollent urgente, regis comminatoria uibus rebellantibus, a rege vix substituitur.

satis jussione pro eo illis superinposila tristes doRumaldus Constantiensis 196 episcopus, pius ad mum remeabant. Sic ille anathematicus episcopa

с modum et humanus, qui et donus episcopalis, qu:: lemn cathedram pervicax invasor sibi infeliciter suo tempore corruii, recuperator solertissimus , et usurpavit. Nee mora, mox ad quod venil opus sluecclesiastici thesauri ampliator et provisor allentis

diosissime administravit, scilicet ut delerius vene simus, hujus mundi umbraticas deserens vanitates, deret quod male comparavil, el il surarelur, et ultimum diem 2. Non. Novembris feliciter clauserat,

maclarel oves alienas et perderet. Vasa sacra , et in eadem domo quam construere jam inceperat,

vestimenta missalia, tabulas altaris argenio cooperofficiose sepultus est. Ea tempestale Symoniaca he

las furtive dilaminavit; aurum, gemmas, et omnem resis non ut olim clandestina, quin potius publica æcclesiasticum thesaurun: in suos suorumque usus et inreverenti majestate undique nostratibus et ulpole sur sacrilegus præsumpluose disperseral absque personarum acceplione efferala principaba- (Bern. a. 1071). Hoc a fratribus Alexandro papæ lur, et colunibinain sanctæ matris æcclesiæ pule per litteras ex lolo querelose intimalo, apos'olica chriludinem purulentije sue contagiis quam mise

auctoritate interdixit eis, ne omnino communicarabiliter confedaveral, quæ denique quendam Kar renl ei; simulque archiepiscopo Mogontino liiteris lomannum (58), Parthenopolitanum canonicum Har missis præcepit, nisi se heresi prædicta expurgaret cispurgensem autem præpositum, non per ostium D canonice, quod nequaquam episcopum eum conseset aliunde, per inaceriam scilicel, caulas Coristan craret. Set ipse regis et commercialium suorum riensis cathedræ, ipsi regi ejusque 197 consiliariis sese promissis et auctoritate qualitercuinque defendala el promissa non modica sacrilega pecunia nec dendo, causam suam ad usque secundum annum non beneficiis æcclesiasticis, intrare coegeral 128. protelavil. Ila emplor ille miserrimus gehennalis miseriie, con Francia ciuili laborat discordia. Olio dux

VARIÆ LECTIONES. 125 Wernlierus secundus abbas S. Blasii obiit addunt [ 1. 126 XXXVI. addii 1'. 197 ejusden 2. 129 omnifaria 2. 130 allera 2.

134 Dielmaruis Curie episcopus obiit, cui leuricus monachus Augiensis successit addit 1o. 133. prædicta symoniana 2.

NOTÆ. (57) UgheXi ltal. sacr. tom. III, pag. 73. Uss. Tricis Tuscie marchionissæ maritus, ad que ex-, (58) Vulgo Carolus appellatur. Üss.

slät beati Petri Damiani opusculum lvil (Opp. t. III), (59) Sigefridus regis capellanus notatur inter in quo ejusdem lenitatem in puniendis criminibus legalos Reinrici regis ad rebelles Saxones, an. 1073, reprehendit, ac in subsequenti quoque dissertatione apud Brunonem. Uss.

id ips!ım urgel, proponens ei Higonis magni ilidein (60) Lotharingiæ inferioris Barbatus dictus, Bea Tuscia marchionis exemplum. USS,

199

CO

131 fit 2.

gerat 2.

136

13* egil.

Bajoariæ proditionis in regem reus a quibusdam A

MLXXII. inccusahaliit, et ul se duello expurgarel locus ci a Rer natale Doinini,...

el pene sine rege dabalur. Quod dum facere nollel, hinc occasio difficultate bellorum sibi rebellantes superavil. Petrus nem rebellandi suscepit, el cum eo simul Magnus Damiani piæ memoriæ cardinalis episcopus, jam dufilius Ollonis ducis Saxoniæ aquilonialis. Sel rer pre dum mundo crucifixus, 7 kul. Mari. (63) migravit dictum Ollonem cum legitime ad satisfactionem voca ad Dominum. Cui domnus Geraldus Cluniacensis lus nollel venire, ducalu et cæteris beneficiis privavil. monachus, scientia scrip!urarum insignis et moribus

Dietmarus Curiæ episcopus obiit, cui Heinricus prædecessori suo non impar, in episcopatum succesmonachus Augieosis successit. — Meginward us rezis sit. Adalbertus Bremensis archiepiscopus obiit. Cui exaclurain et præcepta et servilia pali nolens, sponte Liemarus successil. Augiensem abbatiam dimisit. Hiemps ventosa el Rex multa sibi munitissima castella construxit in pluvialis.

partibus Saxoniæ et Thoringiæ, et plures sibi muniMLXXI.

:iones injusle usurpavil, unde multorum animos conRex natalem Domini ..

Well dux tra se excilavit. Bajoarice efficitur. lleinricus rex mullas insidias His etiam diebus Mediolanensis æcclesia episcopo a Saxonibus passus, viriliter omnes transiril. - 0110

B

decedente aliquamdiu vacat. Cui quidam maxima jam dudum dux Bajoaria, cum sociis suis in pente dala peccunia regi et suis consiliariis, successit. custe regi ad deditionem venil. - Karlomannus, Con Quem a papa excommunicatum rex consecrare siantiensis ille appositiis, ex præceplo Alexandri papa præcepit. Clerus autem alium sibi idoneum elegerat, !'abito Mogontiaci concilio (61) a canonicis Constan qui 137 ab illo coactura jurisjurandi expulsus dicitiensibus constanter ob prædictam lieresim el lol sa lur (64). criiegio perpeirata, per accusatorias litteras objecla

MLXXIII. iili, synodaliter convictus, utpote qui contra a cle Rex natale Domini .... 136 Roudolfus dux ziasticæ regulæ disciplinam egisse negare non poluil, Alemanniæ, et Beriholdus dux Curantaniæ, el Welf æcclesiam scilicet per precium adeptus, de sede,quam dux Bajoariæ a rege discesserunt, quia aliis subintrosymoniace invasil, confusus abjiciebatur; non lamen euntibus consiliariis, suum consilium apud regem non publica, ut oporterei, depositione. Rex quippe quan valere perspexerunt. ium maxime polera', ipsi favebat; cui etiam virgam Theodericus comes pænitentia duclus pro facinore cpiscopa!em non in concilio syno lali, sei in cainera quod in bealum Chounradum Trevirensibus præsulem sua, adhuc corde indurato rebeliis ei invitus reddi deputatum commisil, licel multa pericula odstarent,

C deral. Et si huiusmodi sententia nondum consecra ardenti tamen fide cum multis aliis Jerusalem cæpit lum exspectat el damnalum 135, quid erit de conse ire. Qui cum Laodiciæ mare navigio cæpissent incralis' el si hoc de cpiscopis, quid fiel de presbite trare, subita tempestate circumventi, statimque ob.eris. Ecce argumentum depositionis a majoriad minus. nebrala 139 die quo irent incerli, post quatriduum **0 El cum juxta priecepla sanctorum Patrumi nulli cle

procella semper eodem molu navim congnassante, - ricoryn. fas sit ignorare slaluta canonuni, de mullis nocie cælesti lumine ad se descendente sæpius exhiumum hoc breve ex decretis sancti Nicolai pape larantur. Deinde non jam morlem in periculis timenCapulum memoriæ non pigeal commendare : les, sel rilam alernam præmeditantes, marinis puctie · Qurumque presbiter per precium æcclesiam fuerit

bus a peccatorum emundati sordibus, 13 Kal. a depilis, omnimodis deponatur, quoniam contra xc Martii naufragantes migraverunt ad Dominum, (lesiaslice regulæ disciplinam dinosciliir egisse. Qui Theodericus comes, Wilderold, Marchward, el cum avlein alium presbiterum iegilime ad xcclesiam or illis numero 113. dinaluan per pecuniam expulerit, camque sibi la Herimannus marchio, filius ducis Berihoidi, ado. liter vendicaverit, quod vilium inale diffusum summo lescens adhuc ad evangelicam jam tendens persectiostudio emendandum est. » Ollo Goslarensis canoni

D

nem, cum (65) uxore el filio unico, omnibusquce poscus karlomanno a rege sul siiluitur.

sederal reliciis, Cliristi secutor verus, et niid:is nudit Quidam Roupertus, abbas Babinbergensis, Alle crucis bajulus, Cluniaci revera monachus efficitur. gicnsenli abbatiam dalo regi mulio auro Symoniace Ibi solo lioc uno paruin plus anno regulariter oniriravil; qui postmodum anathematizalus expelli nino conversalus, 7 kalend. Maii feliciter migraril luir (62).

ad Dominum; crebris revelationum oraculis "p:o

VARIE LECTIONES. 13* Goslariæ inserit Uss., quod tamen in l'arque ac in 2. diesi.

135 llamnat' 2. 136 Wormaliæ celebravit inserii Uss. ex conjectura, quum in liel 2. lesit.

136 Babenberg celebravit addil Uss. deest in 1. 2. 1s0 quadriduum 2. In Necrol. Bernoldi,

149 miraculis 2.

NOTE. (61) XV. Kal. Sepi. Mansi concil collect. l. 18, Mart. idem in Necrologio.

(61) Lghellus, lial. Sacr. l. IV, p. 114, intrusum (62) Gregorii VI Regist. 1, 82, ad univers. christ. Gothofredunı, alterum Othonem nominal. Uss. Alansi l. IX, p. 122.

(65) Minime ila Bernoldus, qucm scriptor Sanbla(65) vi kalend. Vri. Bernoldus, c vini Kal. sianus haud intellexissc vidclur

137 C.

[ocr errors]

139

opl. 2.

P. 10.

« VorigeDoorgaan »