Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

fuerunt eadem fide et charitate munili. Per tertium, A p!is diebus Nativitatis Domini usque ad oclavam. hi qui sub gratia fucrunt eisdem virtutibus illumi Epiphaniæ, et diebus Pentecostes. (35) Subsequente nali. Per novem lectiones, quibus Te Deum laudu capitulo Domine miserere, in ferialibus diebus, festimus, scilicet laudem Dei, conjungimus, nos horum vis autem Regi saculorum, responsorium cum versu 1. ium leniporum exempla ita imitari prædicatione sequitur, el dictis precibus, (36) confessione facla it opere debere designatur, ul novem angelorum cum precibus ibi pertinentibus, oratione subjecta loordinibus conjungi mereamur, ut ex nobis deci ra compleatur. (37) Prima finita in capitulum framus restaurelur, qui divinis incessabiliter inhæreat tres conveniant. Martyrologii lectio legatur, (38) laudibus.

ne aliqua sancti festivitas in crastino celebranda 12 (27) Per Officium matutinale recolimus baptismum negligenter omillalur. Versu, Preliosa est in conspeplebis Israeliticæ, per quem noster figuralur, qui in clu Domini, dicto, beatæ Marie, sanctorumque invigilia malutina Exodi factus est, dum necalis di lercessione postulala, lumque Deo in eorum auxivina potentia hostibus, rubrum mare transierunt. lio invocalo, oratione Dominica completa, cum saIn hoc etiain Dominicam resurrectionem recolimus, cerdotis oratione, ibi finiatur. Inde recitelur (39) quam summo diluculo angeli nuntiaverunt mulieri lectio regulie canonicalis, (40) sen pastoralis, (41)

B bus. In hac liora quinque psalmos ad muniendum vel alicujus regularis libri. Deinde culpæ examinenquinque corporis sensus canimus. Post sacerdotis lur : examinatio canonicaliter exerceatur. Post ad lectio, que capituluin vocalur, nos in bono opere ecclesiam redeant, et missam inalulinalem canant. perseverare liortalur : cui nos obedientes liy mnum In ea hæ orationes dicantur : prima Fidelium Deus, Domino resonamus. 10 Versu quoque excitati, secunda, Deus, qui inter apostolicos, tertia, Deus hymnum Zachariæ concinimus, in quo Dominum venire largilor, post cæteræ quæ fratribus placuenos visitasse, el redemptionem per Abraham nobis rint. prontissam complevisse, collaudando profitemur. Signo indicante Tertia cantetur. Missa diei liora Versu incæplo, juxta quod Dominus Moysi præce tertia, excepto jejunii tempore, celebrelur. Hora, pil (Exod. xxix), sacerdos incensum super altare enim tertia linguis Judeorum crucifixus est Chriadolebil; sicque ut in Vesperis, antiphona canta stus : jejunii tempore hora nona, in qua Christus 1a, (28) cuin oratione Dominica, el precibus, et ora emisit spiritum. Missa vero diei hoc ordine celebretione finitur. In festis vero oraliu Dominica el pre lur. In Primis in serialibus diebus duæ campana ces non dicuritór. Quo finito ul in cæleris horis Do pulsenlur, (42) in festis omnes. Ad Gloria Patri, minus benedicitur, et ab omnibus sibi grales refe choro introilum a beaio (ælestino instilulum ca

с runtur. Aliud quoquc mysticum gerit hoc officium. nente, sacerdos in vestiario, cælerique ministri sanPer primum psalmum primiliva de Judzis Ecclesia ctis vestibus juxta ordinem induanlur, scilicet alba, designatur; per secundum de gentibus; per tertium, stola et dalmatica diaconus : alba, el tunica, el macui unus psalmus sub una g'oria adjicilur, uterque nipulo subdiaconus : 13 reliqui tantum albis, scia populus, gentilis et Judæus, qui in line mundi una licet (43) duo acolythi, unus qui cantet graduale, et lide, una lege conjungenlur. Per quarlum, quem deserat candelabrum; alter qui Alleluia, et ferat pueri in cainino ardenti cecinerunt, Antichristi tri thuribulum. (44) Psalmo dicio, incipienie choro bulatio, quam uterque pro Christo patietur popu Gloria Patri, sacerdos cælerique ministri sic ad alJus. Per tres psalunos Laudate, qui sub una gloria tare procedant. Diaconus præcedat presbyterum, conjunguntur, lres ordines, qui per Job, Daniel et subdiaconus præcedens diaconum ferat Evangeliuni, Noc exprimuntur cum Christo in laude et gloria re (45) ceroferarius cum cereo præcedal subdiaconum, gnaluri, (29) Signo pulsante, antequam laxelur, ad portilor lliuribuli ceroferarium. Dum ergo ante alPrimam, vel ad omnes horas noctis el diei, fratres lare venerint, subdiaconus Evangelium ponat super congregentur, (30) ubi religiose 11 consistentes, dextrum cornu altaris, ubi usque ad Evangelium non hac aut illac se moventes, nec alicui confabu- D manebit. Per altare Jerusalem designatur, in qua lantes, neque bini simul, nisi competentibus horis, ab initio adventus Domini evangelica doctrina resedenles, (31) el ad Gloria Patri, ad altare se incli sonuit, et indle usque ad publicum exivil, it scrinando vertentes, (32) chorum non exeant, majores plum est : De Sion exibil lex, el verbum Domini de absque decani, minores absque licentia cantoris. Jerusalem (Isa. 11, 5). Postea subdiaconus ad sini. Qui autem legere perrexerit, non medium chori, siram sacerdotis transeal, diaconus ad dextram; quousque (33) ante et relro inclinel, transeat; ncc ubi confessione invicem lacia, (46) diaconum el cum strepitu, sed decenter pergal, ut in incessu et subdiaconum osculelur sacerdos; primum enim Chrihabitu eorum religio semper appareal. Qui vero ex slus pacem aposiolis dedil, per eos orbi transinisil. una parte ad alteram summa quidem necessiiale Pos!que (47) sacerdos ceterique ministri relro coa ierii, anle tantummodo stans quidem reverenter in ram altari breviler orent slantes ordine suo. Deinde clinel. Violator hujus propositi legitimæ subjaceat primum ab oratione surgens inclinanti sibi inclinet correptioni. Hymno dicto psaluni cum antiphona ad diacono, diaconus inclinanti subdiacono, subiliacocos pertinente dicantur : post quos Quicunque vult, nus inclinanili sibi choro. 14 Diaconiis vero post cum antiphona sanctæ Tr nilalis cantetur, (31) cxce inclinationem utraque altaris cornua dcosculans,

sacerdoti medium altaris osculanti Evangelium oscu- A tionis suæ, in choro maneat. (55) Epistolam responlandum osferal; evangelio enim Christus prævari sorium opporlunis lemporibus tractus vel Alleluia cationis chirographum delens, pacem mundo dedit : sequuntur. Per responsorium quod alternation cancujus præconibus utrumque populum , Judaicum latur, activa vila designatur, in qua Ecclesia, bona quippe el gentilem sibi reconciliavil. Quod altare operando, promerelur Liernam gloriaın, qur per sacerdos osculatur, significat gentem Judæam in Alleluia figuratur; per traclum, qui nullo respon. Jerusalem morantem, quam Christus sibi reconcilia dente car:latur, et in inelodiis suis similitudinem sert vil; per evangelium, gentilem populum. Dehinc per- gemilus, vita contemplativa , in qua perfecti viri gil sacerdos ad dextrum cornu altaris : dexteram peccala plorando, soli Deo vacando, morantes, eamenim Christus seniper egil vitam : dextera enim dem excellentius quidem gloriam promerentur. Pneuvita acquiritur cælestis gloria. (48) Diaconus post ma sequentiæ, quod post Alleluia cantalur, laudem eum eamdem imitando vilam (fort., viam) cousistat, lernæ 17 gloriæ significat, ubi nulla erit necessaria quousque ei selere innuai. Sessio episcopi juxta verborum locutio, sed sola pura, clin Deo semper indecrela Urbani pape (epist. de cathedr. episc. iv, lenla cogitatio. (56) Per labulas osseas, quas canc. 35), et Carthaginense concilium cæteris celsior tores tenent in manibus, for

bonorum operum debel fieri, in qua cathedra pontificalis honorifice B perseverant'a, qua divinis oportet inhærere laudiconslilualur : episcopus enim Græce, Latine super bus, designalur. Lectores Epistoie et Evangelii, et intendens interpretatur : ideo altior, sicut vinitori, cantores gradualis et Alleluia, in festivis diebus in ad custodiendam vineam Domini sabaoth, ei locus pulpitum ascendant : debent eniin pastores el dopræparatur, quam, incipiente Kyrie eleison, episco clores prædicationem suam juxta prophetam cxalpus cum ministris suis ascendal, quorum alii stent, alii tare (Isai. xl, 9), et opera ail instrrendum Dei poscdeant. Per eos qui sedent membra Christi desi pulum, ut in eis illud Dominicum impleatur pregnantur in pace quiescentia ; per cos qui 15 slant, ccplum : Luceant opera vestram coram hominibus, in certamine posita. Gloria in excelsis Deo cum in et glorificeni Patrem vestrum, qui in cælis est (Malti. cæperil, vel orationem dixerit pontisex, ac sacerdos v, 16). Diaconus cum pulpitum ascendit, celsius ad orientem verlalur; non quia iii solum sit Domi cousistat cerolerariis : Evangelium enim Christi lenus, qui ubique non locorumi spaliis, sed majestatis gem el prophetas præcellit; per thuribuli vero porpolentia præsens est, sed quia ab orienle lux ori lilorem, qui in eodem loco cum diacono consistil, lur, qua cæteræ partes illustrantur : sie a Deo

designalur fragrantia doctrinæ et magnalium Christi. summum bonum, quo lolus orbis illuminatur. Per Crucem, quam incipiente Evangelio frontibus no

с salutationem sacerdotis el responsionem populi co stris imponimus, ad expellendas omnes pravas rum communis et charitativus ostenditur affectus, suggestiones facimus, crux enim pellit omnes adalternatim monens et oplans ut in eis semper mancat versitates animi. In earlem liora (57) oporlel episcoChristus. Quod solus episcopus salutando populum pos el abbates baculos de manibus deponere in auPux Domini dicit, (49) ostendil eum esse vicarium dilu verbi Domini, el ante Dominum devolos humiCluisti, qui resurgens a nortuis, pacem apostolis liler slare. Tempore 18 quo ministri casulis innuntiavit. Ministrorum quanluscunque fuerit nume duuntur, oratione finila (58) subdiaconus exula rus, major pars in dextera, minor in sinistra (f. add.

casula Epistolam legal, qua lecta iterum indual, et parte) : utraque enim benedictio scilicet temporalis corporale ad altare delerens diacono tribuat : quod et ülerna, nobis a Deo est poslulanda, licet inslan ille in altari disponat. Incæplo tractu aul Alleluia, tius sempiterna. Ceroferarii vero usque ad kyrie diaconus casulam exual, el sub dextro armo supereleison, (50) ab austro ad aquilonem candelabra que sinistrum ponal, dextrum post discoopertum leneant, quo incæplo ibidem dimillant. Per austrum, habeat; brachium enim Domini, quod in lege erat qui est venlus calidus, Spiritus sancti fervor desi absconsum, nobis patefecil Evangelium. Quod (59) gnalur, qui veri solis ortu, ab oriente ad occiden

D

casula induitur diaconus, sigailit al mysticum sub tem, mundum illuminaudo, diffunditur. Unus vero lege tempus; quod exuitur, figurat tempus sub gratertius in medio ponatur, per 16 quem, ubi duo lia, (f. in quoj mysteria revelanlur. Propinquante vel tres congregati fuerint in nomine Domini, Do Evangelii termino sacerilos thymiama in thuribulo minum adesse designalur (Malih. XVIII, 20). Per hoc ponat, quo (60) incensalo altari, ante Evangelium quod (51) incæplo kyrie cerei deponuntur, nos, dum deseralur. Per thuribulum, quod fragrantiam odoris Dominum exoramus, contrito corde liumiliari opor emillil, lama bonorum , quac doctrinam præcessii. lere demonstratur. Salulante presbytero populum, Diaconus benedictione a saccrdote accepta, ab ztibidem teneant. Oratione finita, ab oriente ad occi tari Evangelium accipiens, (61) super sinistrum dentem collocent; duobus enim Testamentis illumi armum imponat. Per sinistrum enim armum vita nantur qualuor parles mundi. (52) Seplem candela temporalis designatur, in qua oportet Evangelium bra in festis significant seplem dona Spiritus sancti. prædicari; el subdiaconus ante eum pulvinar dese(53) Incipiente subdiacono Epistolam, sacerdos juxta rat. Per pulvinar quod præcedit. lex figuralor, que allare sedeal, el diacono in loco suo sedere innuat : Evangelium præcessit; per plumas quæ intus oc(51) subdiaconus vero, excepto tempore niinistra cultantur, mysteria, quze in lege continebantur; per

levitatem plumæ, præcepta 19 veteris legis levia A lor apostoli. Per inclinationem diaconorum siguiliad coniparationem novæ : in illa enim dicitur : Non calur mæstilia apostolorum; per subdiaconorum, occides (Exod. xs, 13), in nova vero, Qui irascitur sanclarum mulierum. Subdiaconi vero siiniliter fralri suo, reus erit judicio (Maith. V, 22). Sicque inclinali sint in aspectu sacerdotis, per quos expri(62) præcedentibus ceroferario thuribulique latore, munlur sanctæ mulieres, quæ paliente Domino, cum processione ad pulpitum pergal, el sipposito fugientibus discipulis, licet limore et nærore perEvangelio ac incensalo, versus ad aquilonem Evan culsx, in his, quæ de eo fiebant, erant intendentes; gelium legal: per aquilonem enim infidelitas gen sed Domino de cruce deposito ac sepullo, inde relium designatur, quibus Evangelium ab apostolis cesserunt, et aromata sepultura paraverunt; ila igne Spiritus sancti accensis praedicatur. (63) Quo subdiaconi ab eo loco discedant, et corpori ac sanlecto candelabra exstinguantur : iinmolatione enim guini Christi ministrare sataganı, efferentes paleveri Agni, typici cessavit immolatio, et cætera my nam per manum diaconi sacerdoti ad frangendum steria, quæ in lege continebantur et prophetis per in ea corpus Domini. lloc explelo sacerdos (71) candelabra designatis. (04) Incensum sacerdoti in Dominici corporis el sanguinis consecrationem 22 tuuribulo offeratur , et Evangelium primum a sub juxta sanctorum Patrum institutionem puro el hudiacono sibi porrectum osculetur, quod post a dia- B mili corde compleat. Dum crgo ad Nobis quoque cono osculelur: et in festivis diebus a subdiacono peccatoribus venerit, aliins voccm suam proseral, omni clero, incenso præcedenle, præsentelur. Evan el pectus suum percutial. Vocis enim exallatione per gelio lecto populus a sacerdote saluteliir; offerenda centurionem gentilium exprimitur professio; per incipiatur, (65) quam finilam versus sequatur. pectoris lunsionem, Judæorum pectora sua percuInteriin vero panis el vini oblatio a subdiacono dia lientium lamentatio. Ubi ergo ad hæc verba veverit, cono, a diacono offeratur presbytero; (66) candor scilicel, Per quem hæc omnia, Domine, semper bona, aquan linteo coopertam in festis diacono dcferai, lunc diaconus acccdat, el dextera manu dextrum quam diaconus vino misceat : dulci enim canloris cornu corporalis accipiat, cum sacerdote discoopemodulatione, populus pia devotione et 20 divino ria!, Sacerdos, Per ipsuni, dicendo (72), oblata quaamore accenditur, el sic ad Dominum curril, et luor parte, calicis langat. Immolatione enim corporis unum corpus in Christo ellicitur. Per vinum Chri Christi redempta sunt qualuor climala mundi. stus, per aquam populus, per linteum cooperturam Jiem (75) oratione finita nilerque calicem leveni, et aqux labor modulationis cantoris, quo liberalir simul ponant et cooperiant. Inde (74) allare diaco. populus a cogitationum pravitate : lino enim labor nus osculetur, deinde dexteram sacerdotis scapulam.

C exprimitur. Aqua mista vino , populus adunatus Per scapulam sacerdotis lapis designalur, in quo Christo; vinum sine aqua Christus est; aqua sine angelus ad sepulerum resedil. Semper enim angelus vino, populus sine Christo. (67) Aliis diebus mini credendus est adesse immolationi corporis Christi. sirel eanı acolythus. (68) Sacerdos oblationem ila Per diaconum Joseph exprimitur, per sacerdotem componat, ut in dextera parte lostiæ calicem consti Nicodemus; per elevalionem de alla ri hostiæ, depo. tual : a dextro cnim lalere Domini sanguis deflusil lilio Christi de cruce; per depositio:iem iierum in el aqua : sicque corporali cooperta (69) incensum allari, sepultura Christi. Post quæ sacerdos oratiodesuper offeral, el sic diacono præbcal; diaconus nem Dominicam alta voce proseral. 23 Per exaltavero in circuitu aliaris deseral, postea sacerdoti, tionem Dominică orationis demonstralur nostrie deinde ministro reddat, il clero populoque deferat. unitas fraternitatis (S. Cyp. de orat. Dominica) : Prætere:i accipiens palenam de altari, subdiacono Deus enim Pater noster, pacis el concordiır magister, porrigat; (70) subdiaconus vero, si fueril, acolytho. sic nos unum pro omnibus orare docuit, quomodo in Non licet enim quidquam sacri ab altari auferre uno omnes portavit. Clero, Sed libera nos a malo, alicui, nisi diacono, vel sacerdoti. Tunc coram al respondente, oflicium consecralionis perficial. Sad lari orel inclinatus sacerdos solus, postulando il v libera dicio, diaconus el subdiaconus se erigant, c! dignus possil accedere ad altare, el insistere cultibus oculos in Doininici corporis consecrationem intentdivinis, ne fiat illi quod factum est Beihsamitibus, qui dant; ail enim evangelista, quia noli ejus a longe lemere viderunt arcam Domini (I Reg. vi, 19). stabant, sua pectora percutientes (Luc. XX111, 49). Christus cnim antequam paleretur, sepe solus per Ubi ergo ad locum, Da propilius pacem, venerit, qui noclans 21 in oratione oravit, non pro se, sed pro mantili indulus tenueral, [add. palenam) subdianobis. Cæleri vero ministri stent in oratione ordine cono (75), subdiaconus diacono, diaconus sacerdoti suo. Post quie versus ad populum orare moneal, con offerat, in qua sacerdos corpus Domini tripliciter versusque ad alare secretam orationem dical : quia cividat, quarum partium mam sacerdos calici imcomplela, Vere dignum, devota mente dulcique voce miltens, Pax Domini, alla voce dicendo, proin.us proferat, in cujus fine hymnum, Sanctus, sanctus, subdat secrele: Fiat commistio corporis el sanguinis sanctus, a bealo Sixto instilulum chorus respondeat; Domini nobis accipientibus in vitam æternam (16). diaconus el ministri ad Te igitur perseverent relro Alia se, diaconum subdiaconumque communicet. sacerdotem, usque Sed libera nos ; inclinali Domi Terliam viaticum, si opus fuerit in palina usque ad no enim patienti märore el limore sui compalieban finem missä reservet. Per porticulam oblatæ im

missæ in calicem ostenditur corpus Christi, quod .A tum. Qui autem necessitate ante Tertiam vel post resurrexit a mortuis ; per comestam a sacerdote Nonam non perpelue, sed desiderio sacrificandi misvel populo, vivificantem eos in Deo, Christi cum sam celebrani, non sunt reprehendendi; legitur discipulis suis post resurrectionem conversatio. enim Leonem summum pontificem diluculo missam Tertiam, quæ 24 remanet in altari, vocal sancta celebrassc. Missa pro defunctis absque Gloria et Ecclesia viaticum morientis; ut ostendatur non eos Alleluia, et pacis osculo celebrelur. Sunt quædlain debere depulari morientes, sed dormientes qui in ecclesiæ, in quibus exceptis depositionibus, soluin Christo moriuntur, dum lali tanloque ductore ad per Kalendas mensium missæ festive celebrantur alernam vitam perducuntur (77). Si autem opus non mortuorum. Nos vero quotidic, exceptis festis, fucrit, lertiam sacerdos, aut unus ministrorum ac et (85) diebus Pentecostes, pro eis Domino s:acrificacipiat. Non autem intincto pane, sed juxta definitio mus, anniversarios dies festive recolimus. Vesperas nem Tolelani concilii seorsum corpore, seorsum et Matutinas absque Deus in adjutorium, et Domine sanguine, sacerdos communicet, excepto populo,

labia, el Gloria Patri, celebramus in depositionibus quem intincto pane, non auctoritale, sed (78) suin

et feslis cum novem lectionibus. ma necessitale limoris sanguinis Christi effusionis

27 EXCEPTIO. permittitur communicare. Dum ergo sacerdos mini. B

In Adventu vero el Septuagesima usque ad diein suis communionem porrigit (79), unumquemque Cana, el qualuor Temporum Sabbatis et agendis primilus osculetur, el post qui communicandus es',

mortuorum festivis (86), diaconus el subdiaconus manu sacerdotis osculata, communionem ab eo acci

induantur casulis; si autem in eisdem temporibus pial. Postremo vero particulam, quæ in calice re

festivilas evenerit, dalmaticis et tunicis; similiter mansit, sacerdos sumal: el post diacono calicem

in die Cænæ, et Sablato Paschæ. In omnibus festis ad mundandum, et sumendum quod remansil, por

induantur duo ceroferarii. Graduale, Alleluia, vel rigal, qui in sinistrum cornu altaris calicem cum

tractum bini el bini caniabunt clerici (87). Gloria patena deferat, ubi (80) partem sibi aecipial, el in excelsis, in festis exceplo Adventu, el Quadrage. parlem subdiacone tribuat Post mundato utroque

s mäe lempore, semper post Kyrie eleison, sacerdos utrique participent. Acolythus vero alterum calicem

ad orientem versus incipiat, quod Telesphorus papa, sacerdoti ad mundandos digilos deferal. Subdiaco

ea que angelicam prosequuntur adjiciendo, instinus autem ad mundandum calicem et paienam 25

tuis; et Symmachus papa omni die Dominica, el nadiacono servial. Post mundationem patenä el cali

lalitiis martyrum cantare præcepil (88); el sic altare cis acolythus utrumque mantili involulum tentat,

incensando, secrele cum ministris dicendo finiat : usque ad completionem primæ post communionis,

post quæ in loco suo juila altare resi:lcat, el dia. suaque cæleri ministri oflicia. Sacerdos, ill supra cono licenciam sedendi tribuat. Hymnum vero prxdiximus, partito corpore Domini, Pax Domini, alta

fatum chorus celebriler canendo expleat. Diclo hymvoce proseral (81), a quo unus canonicorum pacem

no, sacerdos salutalo populo oralionem dical. Ordo accipiat, quam in utroque choro majoribus distribual.

vero irissæ supra scriplus * per lolum serretur. Sed Ipsi aulem cæleris ita porrigant ut nullus de loco in his diebus (59), Credo in unum Deum, a sacermoveatur, sed a superiori accipiat el inferiori iri

dote incæplum cantabitur, scilicet omnibus diebus buat. Unus minorum utriusque chori a majoribus ac

Dominicis, 28 el octo diebus Paschze, et Pentecocipiat, el juxta præceplum ordinem cæteris distribuat.

sles, el Naliviratis Domini, el in die Epiphaniæ el lloc aulem firmiter leneant, juxta apostolum, honore Ascensionis, et in cunctis sanctæ Mariæ festis, invicem prævenientes (Rom. XII, 10), ut dantes pacem excepla Annuntiatione, el sancli Joannis Baptistæ el recipientes semper inclineni, per osculum pacis dc nativitate, omniumque apostolorum, et S. Crucis, signatur nostræ utilitas fidei (82). Chorus vero psal- sanctique Michaelis, et in Omnium Sanctorum festiJal, Agnus Dei, quod Sergius papa tempore confra vitate, el Dedicationis ecclesiæ. Sabbato Pasche ctionis corporis Domini canlare precepil, cujus o vel Pentecostes non cantelur, neque ullis aliis sestiAgni immolatio mundum redemit. Quo incæplo vitalibus, sed semper Evangelium salutatio sacerdocandelabra illuminentur. Agni passione illuminatus

lis subsequatur. Diebus omnibus, excepło jejunii est mundus (83). Diaconus autem si casula utilur,

tempore, sesta missam sequatur; (90) rona quam sibi, ut supra diximus, circumdederat, choro, hora dicatur. In vesperis, et matulinis plures can:Agnus, bis repelente, iterum inuwat. Sacerdos salu

panæ sigillatim sonent; postremo ut in missa dur, latu populo orationem dicat. Cui iterum salutanti et sic incipiantur vespera. Unusquisque psalms populum, diaconus, Ile, 26 missa, Icapore suo cum antiphona cantelur (91), quos capitulum, i'caui, Benedicamus Domino, succinal (84). Clero re hinc hymnus sequalur, qui nunquam prælermilla!ır. spondenle, Deo gratias, officium liniai.

El (2) feriales lymni, nisi in lestis el diebus Pere Missa vero, ut prædictum est, juxta sanctorum lecosies, semper cantentur. Diclo versii, Magnifiin!, instituta Patrum hora Tertia celebranda est : ipsa cum antiphona cantelur, et cum (93) Kyrie eleisoir, enim hora crucifixus Christus linguis Judaeorum; et orationc Dominica, flexis genitius, precibus secundum communem consueludinem polins hora finiant : et non solum vespera, seil omnes nociis sexta, quia in ca passus est manibus perseculorum; el diei lorx, exceptis Perecostes et festivis die. tempore iejunii hora nona, quia in ea emisit spiri bus. Sacerdos cum cæteris sc peccalorem cognoscens

Sila

[ocr errors]

genuflectat. Quia vero vicem Christi gerit, dum A costen, et a Nativitate usque ad oclavam Epipha-
29 ad orationem venerit, surgal et orationem nix et omnibus festis , ut a Kalendis Novembris
stando dicat. Stare vero pugnantis est : pignal ergo usque ad caput jejunii vesperæ tantum dicantur post
saccrdos Christi orationibus contra hostem anti vesperas diei, post malutinas laudes vigilia morluo-
quum pro populo sibi commisso. Si aulem alicujus rum cum malutinis laudibus eorum ; (99) a capite
sancti evenerit festivilas, oralio tantum sine preci- jejunii usque ad Kalendas Novenbris, vesperæ et
bus sufficial. El sisestum trium lectionum fuerit, vigiliæ mortuorum post vesperas diei, post maluti -
in matulinis invitalorium el (94) hymnus de sancio num laudes pro defunctis : quod officium post ma-
canlelur, nocturna lota dicalur, versus de sancto uutinas laudes in quarta seria passionis Domini
cum responsoriis, el matulinæ laudes cum hymno finiatur. Ibi vero (100) cum novem lectionibus
absque precibus celebrentur.; lectiones vero de hi seslive celebretur, quia non amplius usque in octa*
storia leganlır. Missa vero, si denotalum libris ofli vam Pentecostes dicetur. Hoc idem fiat in vigilia
cialibus officium habueril, de sancio erit; sin au Nativitatis Dominicæ : non enim amplius celebra-
lem, Dominicalis cantabilur; oratio vero, ct Alle bitur usque ad oclavam Epiphaniæ.
luia, de sancio dicatur.

32 Prinia Dominica Adventus Domini, Sabbalo
Ab Adventu usque ad Nativitatem in conventu B in vesperis responsorium : Ecce dies veniunt, dice-
w.emoria tantum S. Mariæ virginis , omniunique lur (101) quod altero præcedente Sabbalo in pro-
sanctorum celebrelur. A Nalivitalc usque ad octa nuntiatione Adventus Domini, a duobus cleris cap-
vam Epiphaniae tantum sanctæ Mariæ. Ab octava pis indulis primitus celelerrime canlabitur. Quod
Epiphaniæ usque ad caput jejunii (95) memoria in islo quidem Sabbalo adventus hymnus Condilor
sanctæ Mariæ, angelorum, Joannis Baptistä, sancti alme, subsequitur. Capitulum vero, el versus, et
Pelri, Joannis evangeliste, sanctorumque apostolo- antiphona de Adventu dicantur. Ab hac hora usque
rum ei beati Stephani , omnium martyrum, S. ad octavam Paschæ (102) processio ad crucifixum
Marlini, omniumque confessorum, sanctarum virgi- nulla fial. Malutinæ cum proprio invitatorio, hym-
Hum, omniumque sanctorum in vesperis 30 el ma nis, el responsoriis, el antiphonis festive celebren-
lulinis semper recolatur. (96) In missa vero, ex tur. Malutinum cum propheticis sex antiplionis, et
ceptis festis, sccunda oralio de omnibus sanctis; tribus ultimis apostolicis per diversa nocluirna dica-
Terlia pro episcopo ; quarta pro cunctis sibi com uur. In primo nocturno liber Isaiæ incipialur, qui
missis ; (97) quinta pro principe et omni populo. In per lolun Adventum usque ad Nativitalem lega-
missa pro defunctis, prima omnium defunciorurn ; lur; sed in secundis nocturnis de sermonibus Pa-
secunda episcoporum; tertia fratrum el sororum ; C trum, in tertiis de expositionibus Evangeliorum :
quarta pro commissis. Ab octavis Pentecostes usque similiter in quarta el sexta feriis, et Sabbalo tem-
ad Adventum Domini hæc eadem memoria cum poralis jejunii, et vigilia Nativitatis Domini. Si
sanctæ Crucis veneratione celebrabilur. In bis ergo festivitas in Don inicis bis evenerit, ut supra dixi-
icmporibus, (98) si in Dominicis festivitas novem IKUS, in crastino celebranda reservelur. In his
lectionum alicujus sancti eveneril, vesperie, el ma Dominicis, el in his quæ sunt a Septuage-
luline, el missa de sancio celebrabunlur. Vesperie sima usque in Pascha , Te Deum laudamus ,
eliam ipsius sancti de sancto finientur ; et si in die non cantabilur; sed ejus loco nonum respon-
Dominica festivitas trium lectionum cvcnerit, unde sorium repetelur. Ordo serialium dierum , int
officium, vel passio hobealur, invitatorium et liym- 33 ut supra notavimus, servetur. In Dominicis fi-
nus de sancio dicelur ; sex lectiones cum totidem nila prima processio sic liat, ul tantum a crucifixo
responsoriis de historia legentur; post tertium divertat, in qua antiphona Adventus processiona-
noclurnun, versu de sancto dicto, Evangeliuin de les, aut aliqua responsoria canlentur.
eodem pronuntietur, ct aliæ lectiones cum malutinis

DE DOMINI NATIVITATE. laudibus de sancto celebrabuntur ; si autem pro Solennitas Nativitalis Domini ila celebretur. (103)

D prium officium defuerit, Dominicalis missa canla A duobus cantoribus cappatis chorus regalır : (104) bilur; oratio vero et Alleluia de sancio cclebrabitur. a quibus, diclo capitulo, responsorium, 0 Juda, ceSi novem lectionem evenerit , loluni oflicium de lebriter decantelur. Hymno dicio ; Veni redemplor, sancto complebitur. Ab Adventu ergo usque ad Na antiphona cuin trina repetitione super Magnificat, livilalem, 31 et a Sepluagesima usque ad Penteco cantelur : duoljus thuribulis altare incensetur. Ad sten, si festum novem lectionum in Dominicis erc matulinum (105) omnes campanæ prima noctis vinerit, oflicium noctis cl diei nunquam mutabitur; gilia pulsentur ; deinde binæ et binæ consonando sestivitas vero in crastinum celebranda reservabi

consequentur. (106) lovilatorium a qualuor clericis lur. Sancti vero de quo ires tantum lectiones cele cantelur ; hymnus sequatur. Chorum ul in vesperis brantur, si seslum in ipsa die eveneril, memoria duv regant. Omnia responsoria canlent bini et bini, Lantum de co fial. A Paschale usque ad octavam (107) tertium, sextum, bonum cappis induti ; (108) Pentecostes memoria lantum sanctie Crucis, et S. in secundo, quinio ci octavo, el ad Te Deum lauMarie, et 0innium Sanctorun), in vesperis, el ma damus, sed et ad Benedicius, altare incensetur. lulinis fial. Agenda mortuoruni sic per lolum an. (109) Lectiones primi noclurni de prophetis erunt, num celebrelur, exceplo a Pascha usque ad Pente secundi de sermonibus Patrum, tertii de exposi

« VorigeDoorgaan »