Pagina-afbeeldingen
PDF

Quæ tamen omnia melius scribendo patebunt. 2. Defuncto autem Heriberto (an. 1045, Jul. 18.) varie tractatur a multis de restituendo pontifice.

Heinricus vero *** augustus jamdictum habens præ

o c l s Me i »lanense discilium, neglecto nobili [ac apienti primi or in's clero, idiotam et a :u;e vemi• ntem (96) elegit antistite:m, cui nomen furr t Wido **°. Itevera sustulit eum de gregibus ovium, et depost fae:antes accepit eum (Psal. lxxvii, 70). Huic facto repugnant parum Me!iolanenses, sive 1 i::ore regio seu inter se odio, partim avaritia, quæ, ut sapiens ait quidam agiografus, omne m.alum primo invexit Italiæ. Et exinde omnia ver untur in pejus. Fac:um est autem postea, ut in s se oo versi u:iusquisque alter alterum *°° conveairet, suum conferendo obprobrium, necno: civ tatis incommodum. £e;mt m po.t multa co: scilia mediis sacrosanctis evangeliis conjungunt fœ lera pacis, facientes quidem amnestiam , id est abolitionem n:alorum,

quam Aiheniei.ses primi fecisse, et sic vocasse le

guntur Horosio teste *°* (i, 17). 3. Tempore illo caesar Hcin icus Italiam veniens, ce'e'rato Papiæ synodali concilio (an. 1046, 0ct. 25), l{omam tendit, cui papa (97) obviavit Placentiae, viverte allero ac concedente (98) intronizatus. Facto autem Romæ (99) generali conventu præsul. m, visum est regi et episcopis omnibus, papam ipsum injuste tenere cat'ie 'ram. Quo statim abjecto, unum ex Teutonibus præsulem illius loco substituit, qu:em mutato nomine Clementem vocavit; a quo etiam coronam suscepit imperii. 4. Tertius ab eo sanctus claruit Leo (an. 1048), cujus industria Romanæ status reparatur Ecclesiæ. Qui gemit:am in Ita ia synodum devotissime ceieLravit, Papiæ si i!icet (100) atque Mantuæ (101), absente c;vsare. C;i cum misericorditer displiceret oppressio illa vel.e mei s, qua impiissimi No- manni miseram afll'gunt Apuliam , prædica i ;ne mixta precihus temptat illos a tantis revocare flagitiis (un. 1053). Cumque nichil proficeret, a: mis aggreι'itur ipsam compescere feritatem (Jun. 18), licet il.i adversus belli fiterit exitus. Judicia enim Dei abyssus multa (Psal. xxxv, 7).

facilis fiet inde cogniiio. Atque utinam nescirem. A

[ocr errors]

5. His diehus marchio Bonifacius ***, dum memus transiret opacum, insidiis ex obliquo latentibus venenato figitur jaculo. Heu senex ac plenus dierum maturam mortem exiguo præoccupavit. 6. Illo autem tempore placitatur imperator in pratis Roncaliæ (102). Discussis vero querelis pluribiis, legaliter multa examinat. Ubi marchionem Adelbertam, de quo nimia fuerat proclamatio, cum ali's flagitiosis captum ferreis jubet vinciri nexibus; equidem digne satis. Deinde diebus multis modo cum Ungris, modo cum Leuticiis pro tempore confligebat. De quibus omnibus nobiliter triumphavit, victos tributo coartans. Cujus unum insigne tropheum aurata indicat lancea, Ungrorum regi violenter extorta (105) et Romæ in apostolorum temp!o suspensa (104). Qui cum insigni* floreret imperio, carus omnibus migravit a sæculo (an. 1056, Oct. 5), relinquens sui nominis puerum, augustæ Agnetis materno gremio confovendum. 7. llujus regnante infantia, Papienses ab eo ut moris est datum aspernantur audacter episcopum (105); nec regiæ institutioni nec apostolicæ deferentes factæ consecrationi, usque ad obitum spreti perseverando pontificis. 8. His itaque diebus (an. 1059), inter ipsos et Mediolanenses de causis civilibus emergit discensio (106.) Fuerat enim civitas utraque populosa, et super regni ceteras inclita. Verumtamen in notitia *** omnium præstabat Mediolannm. Cumque essent contiguae, pudebat alteram alteri cedere. Inde erat, quod sibi rependebant ad invicem cædes prædas et incendia nec non et latrocinia. Factum est autem ut Papienses, dum inferiores essent, conductis aliunde pretio legionibus ad devastandos Mediolanensium fines accederent, Mediolanenses vero confœderatis sibi Laudensibus in illos insurgerent, licet pars eorum non minima archiepiscopo duce aliis diinicaret in partibus ***. Conveniunt utræque in campis acies ordinatis agminibus, vexilla in sublime ferentes (an. 1061 Mai. 25). Fit vehemens partium in se '** concursus, bachantur certando diutius, divertunt tandem Papienses a bello, adversariis insequentibus illos a tergo. Quibus mox viriliter succurrit conducta extranæorum legio, licet

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

- NOTAE. (05) Id est nec litteris sacris eruditum, nec clero D (102) 1055, Mai. 5, teste charta in Mur. Ant. IiI.'

u. bano ascriptum. Walvassorium de Welate auctores eum posteriores appellant, quod verum esse potest, nam Arnu!fo milites minores non su::t nobiles ; v. infra c. 10 et praef. p. 1. Widonis consanguinitalis affines commemorantur c. 21, progenies c. 20. (97) Gregorius VI. (98) Benedicto !X. (9;)) lino S :trii; se,! Sui,!ger ßomæ electus est. ( ! t;0, 10 40, m. Maio. {{{) 1) 1055, Febr.

645. Sed incertum manet num alius placiti ibi habiti Arnulfus meminerit. De Adelberto illo nihil constat. • (105) Cf. Ann. Leod. 1045, Altah. 1045. (104) Ante confessionem b. Petri, Bonizo p. 801, postea super portam Guidoneam, teste Ciampino, De sacris ællif. c. 4, sect. 10. ' (105) Adalricum, cui Henricum Papienses opposuerunt, sec. I{obolini, Storia di Pavia lI, δ4. (106) Berlholdi Ann. 1059.

paulo post cesserit relicto Mediolanensibus cam- A po '°°. Fit strages immensa nobilium equitum, et •'uarum urbium lacrimabile detrimentum. Implevit denique dies il!a veteris i,lioma vocabali; dicebatur enim antiquitus campus in quo conflixerant Mortu is *** (107). 9. Per idem tempus ad instar Papiensium Astenses quo |ue datum sibi reprobaverunt episcopum; sed prudentia comitissæ Alleleidæ, militaris admodum dominæ ***, post longi temporis conflictus incensa tinlem urbe , contempto altero quem elegerant, priorem suscipiunt. Hu. Hac eadem tempestate horror nimius Ambrosianum invasit clerum, insurgente populo noviter in eum, ingruentibus utrimque pectatis. 0mnes enim peccaverunt, et egent gloria Dei (Rom. iii, 23) ß Verum talis hic horror mutata cum aspiratione littera multorum concepit errorem. Cujus initium et seriem, cum res nostris adhuc versetur in occulis, prout possumus ennaremus. Finem ipse provideat, qui cum sit alpha et omega, mirabiliter cuncta dispensat. Quidam igitur ex deco:ma;iis 1** diaconus nomine Arialdus, penes Widonem antistitem multis fotus deliciis multisque cumulatus honoribus, dum litterarum vacaret studio, severissimus est divinæ legis *° factus interpres, dura exercens in clericos solos judicia. Qui cum modicæ foret auctoritatis, h':militer utpote natus (108), prævidit aplicare sibi Lat. d 1lfum, quasi generosiorem et ad hoc ydoneum, familiaris ejus factus assecla. Landulfus vero cum esset expeditioris linguæ ac vocis, nimiusque favo is amator, repente dux verbi eflicitur, usurpato sibi c ontra morem ecclesiæ prædicationis offitio. Hic cum m l is esset ecclesiasticis gradibus alteratiis (109), £rave jugum sacratorum imponebat cervicibus, cum Cliristi jugum suave et ejus leve sit honus.

11. Igitur inter alia quæ cottidie plebis auribus inculcabat, die una taliter concionatur in populo : ι Carissimi seniores, conceptum in corde sermoiiem ultra retinere non valeo. Nolite, domini mei, nolite adolescentis et imperiti verba contempnere; revelat enim saepe Deus minori, quod denegat majori.' Dicite mihi, creditis in Deum trinum et unum? Itespondent omnes : Credimus. Et adjecit : Munite frontes signo crucis. Et factum est. Post hæc ait : Condelector vestr;e devotioni, compatior tamen imminenti magnæ perditioiii. Multis enim retro tempo-' ribus non est agnitus hac in urbe Salvator. Diu est quod erratis, cum nulla sint vobis vestigia veritatis. Pro luce palpalis tenebras, cæci omnes eff cti, qiioniam cæci sunt duces vestri. Sed numquid potest cæcus cæcum ducere? Nonne ambo in foveatm ca , dunt? Abundant enim supra multimoda, hæresis quoque illa symoniaca (110) in sacerdotibus et levitis, ac rel'quis sacroriim ministris, qui cum nicliolaytæ sint et symoniaci , merito debent a!ici. A quibus, si salutem a Salvatore speratis, deinceps omnino cavete, nulla eorum venerantes officia, quorum sacrificia i!em est ac si camina sint stercora, eorumque basilicæ jumcntorum præsepia. Qt:amobrem ipsis amodo reprobatis, D:na co;um omnia publicentur; sit facultas omnibus universa diripiendi, ubi fuerint in urbe vel extra. Nam et ego plectenda plura commisi; sed quod pejus omnium fuit, indiguis usque molo communicando I{egem cœloruin offendi. Nunc autem propicia divinitate ago pœniteiitiam, talia provisurus in posterum. Igitur imitatores mei estote, carissimi, et ita ambuia'e, sicut habetis formam nostram. •

12. Ilis ita decursis, et pluribus aliis quæ humana non capit memoria, populus semper avidus novorum in nimium zelum excitatur adversus clerum, aliis se

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

(107) Nomen vico mansit, inter Mediol. et Papiam sito. Diem indicat Kalend. in Mur. SS. Ib, p. 255; cf. Giul. IV, 48-58.

(108) Andreas biographus ejus Bezonem et Bezam parentes ejus satis nobiles fuisse tradit c. 1, 6. Landulfo tamen humiliores c. 9. Scil. , ex equestri prosapia , erant, teste Bonizone De pgrsec. eccles., p. 805. Postea gens Alciatorum eos sibi vindicavit. Cf. Land. III, 5. Giul. IV, 10. In relatione Petri I)amiani commemoratur , Arialdus dictus diaconus de cape.la Mediolanensis archiepiscopi. » Prædicare coepit, Andrea c. 53 teste, decimo ante mortem anno, Varisii primo, deinde Mediolani. Ep. Syri ad Audream, c. 56. Vitæ Arialdi. (109) Nam Landulfo III, 5, teste de notariis erat, itaque nondum subdiaconus, qui ordinum eccl. ullimus est. Ita Wido loquitur in statuto a. 1067 : §. Perniciosa negotiatio liujusmodi quæ in hac sancta Ecclesia consuetudinaliter obtinebât, ut quisquis ad clericales ordines provehendus accederet, de subdiaconatu quidem 12 11uminos, (le diaconatu vero 18, postremo de presbyterato suscipien lo 24 quasi per præfixam conditionis regulam daret. » Cf. Alex. ll

ap. Mansi Conc. XIX, 977. Clericum fuisse ex ipsis Arnulfi verbis c. 15, 16, apparet, sed prædicationis officium notario non competébat. Cæterum Landulfus

D Cotta a posterioribus appellatus, erat * clericus de deferre Deo putantibus, aliis avaritiæ lucris iiuhianlibus. Ad hæc *** Landulfus idem simul cum comphicc Arialdo per dies multos multorum incitat animos, gratia favoralis auræ nova semper et inaudita concionando proponens, prout noverat vulgi morem. Ad cujus compescendam temeritatem majores ecclesiæ sæpe conveniunt, sacras illi scripturas et sanctiones opponentes canonicas ***. Quæ despiciens omnia , nichilominus instat. Imo die una solempni ad ecclesiam veniens cum turbis a foro psallentes omnes violenter proiecit a choro (I I 1), insequens per angulos et diversoria. Deinde providit *** callide scribi phytacium *** de castitate servanda neglecto canone mundanis extortum *° a legibus, in quo omnes sacri ordines Ambrosianæ dyocesis

urbanis excellentibus iám ordine quam matio:ie, • Andr. Walluml)r. c. 5. , senatorii generis , Petro Dam. opusc. iii, 42, frater Herlembaldi, de quo v. infra c. 16. Anestasius, qui et Ainizo, T. I!erieimbaldi, miles sancti Ambrosii, c. a. 1015 ab llenrico imp. missus constitutus est, cum filio Ilerlembaldo. Iliiiic fratrum illorum avum fuisse, non sine causa existimat Giulini III, 75, 118.

(110) De hac teste Andrea c. 11, post iter Romanum demum Arialdus verba fecit, « quam eatentis relicuerant. » Quo facto Guido , et pars maxima clericorum et militum, necnon et ìlì de populo minore nequam viri se cernentes dixere ad invicein : Ilaec namqüe doctrina si ad profectum venerit, no])is nostri$que filiis profecto nullo no !o viyore ex • pedit. Quæ enim est nostra vita, nisi ecclesiarum i)eneficia qu;e assidue a nobis venduntur et emittur ? »

inviti subscribunt, angariante ipso cum laycis ***. B

Interim prædones civitatis præter ædes aliquas in
urbe dirutas* lustrabant parochiam *** domo cle-
ricorum scrutantes, eorumque diripientes substan-
uiam (112). Clerus igitur multipliciter afflictus, lega-
tione humili conquestus est primo comprovincialibiis
episcopis, deinde Romano pontifici. Præerat tunc
Romæ Stephanus (113) ; qui audita perpendens
populum quiescere et archiepiscopum super hac re
synodum congregare apostolicis jubet apicibus. Qua
fretus auctoritate Wido præsul diligenter studet
coetum convocare ponlificum, mandans Landulfo et
Arialdo, rationabiliter interesse tractandis.
13. Factus est autem synodalis præsulum multo-
rum conventus, in loco qui dicebatur Fontanetum
(114). Ubi cum triduo spiritalibus vacarent *** nego-
ciis, illorum præstolantes adventum, visum est
omnibus, temeritatem tantam anathemate justo
fore mulctandam. Factumque est ita. Q;iae omnia
floccipendens Landulfus, cum vereri debuerat, magis
extollitur. Ex hinc conviciatur episcopis, praecipiie

A metropolitano, furens solos sævit in clericos, arguens
illos suæ suorumque perditionis; laicos vero fovebat
*•* ut fratres. Cumque foret simulandi et dissimu-
landi gnarus per omnia, pluribus dilectus, cuncta
suum retorquebat ad libitum, factus ipse mirabile
mundo spectaculum. Unde potestate accepta. com-
mune indicit omnibus laicis juramentum, quasi im-
pugnanda proponens sacrorum ordinum stupra et
venales consecrationes. Quod non multo post clericos
etiam jurare compellit. Ab illo etenim lempore in-
numerabis virorum ac mulierum caterva illum co-
mitantur euntem, stantemque die noctuque custo-
diunt. Qui unanimes facti, ecclesias contempnunt et
divina spernunt cum ministris officia, asserentes om-
nia symoniaca. Hos tales cætera vulgaritas hyronice
Patarinos 170 appellat (115). Praeterea Romam pro-
ficiscitur Arialdus, apologeticas ferens litteras (t 16).
Ubi cum Ambrosianum accusaret clerum, affirmans
omnes nicolaifas et symoniacos ac prorsus inobe-
dientes Romanæ ecclesiæ, se autem cum Lanilulfo
devotum et pro sola veritate certantem, Romanorum
celeriter adeptus est gratiam. Qui cum principari
appetant jure apostolico, videntur velle dominari
omnium 17*, et cuncta suæ subdere ditioni, cum ***
doctor evangelicus suos doceat humilitatem aposto-
los dicens : Reges gentium dominantur eorum, et
qui potestatem habent super eos, benefici vocantur.
Vos autem non sic; sed qui major est in vobis, fiat
sicut minor, et qui præcessor est, sicut minister
C (Luc. xxii, 25).
14. Turbinis igitur causa præfati, saepenumero
veniunt Mediolanum a l{oma legati, videlicet Ililde-
prandus ex monacho cardinalis archidiaconus, Petrus
IIostiensis, Anselmus *** Lucensis episcopi, et reliqui
plures vice quisque sua (117). Qni si in conveniendo
populum diligenter attenderent dicentem apostolum :

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

*** pro cum — dicens B. f. habet : longe aliter ju

[ocr errors]

bente evangelio apostolis eorumque sequacibus. Reges etc. At B. 2 Ciim — minister omittit, testibus B 2.

et Puricello p. 189.

*** alselmu§ 1. H. episcopus et Anselmus de Badagio civis Mediolanensis, olim cardinalis

ecclesiæ Ambrosiane, tunc vero Lucensis episcopus, et r. p. cum predictis Mediolanum missi sunt. B. NOTÆ.

(11 t) Cf. Boniz. p. 805.

(112) Cf. verba Slatuti a. 1067 : « Illos autem ommes clericos et laicos, qui contra simoniacos et incontinentes clericos, ut per rectam fidem ne hæc mala fierent operam darent, juraverunt; et per hoc incendia, deprædationes, saiiguinum effusionès, multasque injustas violentias fecerunt; omnimodo prohibemus ne hæc ulterius faciant. » Et Petri Dam. relationein : * Idipsum jusjurandum contra simoniacos et nicolaitas permaxima pars populi non modo civilis sed et suburbani jam dederat, quorum vi!elicet multitudo millenarium ut fertur numerum jam excedebat.

(113) 2. Aug. 1057 29. Mart. 1058.

(114) oppidum in agro Novariensi ejusdem nominis adhuc subsistens. PAl.

(115) • La Contral!a 'e' Rivendiiglioli di pnani vecchi, detti da Noi Patari. » Giul. IV, 98, patei inos v. e. pannosus, Bonizo p, 805.

D (116) Andreas ubi connubia clericorum vi populi deleta fuisse retulit, c. 8 ita pergit : • Per idem tempus decrevere fideles Romam ad synodum Landulfum mittere, quoniam ut eos mendaciter eorum aemuli accusarent, illo pergebant. » Quo Placentiæ vulnerato Arialdiis Romam pervenit. Papa antem « post multam honorificentiam quam ipsi impendit, ju§sit a quibus sacerdotibus divina mysteria deliinc $umeret, et sub imfevitabili jussu ei præcepit ad opus coeptum regredi, et tam diu in eo vehementer insistere, donec nefanda opera... aut penitus deleret ant sanguinem... prælieret. De synodo nihil habet. Sub Stephano Xt haec acta esse, Landulfus refert III, 11, et Bonizo p. 805.

(117) Hildeprandum et Anselmum cum Arialdo Med. venisse refert Land. III, 15; episcopos a latere cum Hildeprando, qui inde in Galliam perrexerit, Bonizo p. 805.

Siadhuc hominibus placerem, Christi servus non essem A ab apostolico tunc Nicolao, cujus dextro potitus"* (Gal. 1, 10), profecto sibi et clero opportune con- est in praesenti synodo latere. Ad quem accusandum sulerent. Werumtamen Hostiensis ille Petrus (118), cum Arialdus ille delator assurgeret, protinus ex congregata tunc Mediolani Ambrosiana synodo adverso stantes Astensis (12t), Novariensis (122) (an. 1059), ut vidit clericorum nobilium ordinem, et Tauriniensis (123) ac reliqui suffraganei præsules, personarum statum cultumque vestium, perpendit coram omni coetu falsidicum illum scripturarum etiam morum probitales ac dispertita singulis com- auctoritate refellunt. Sicque confutatus ab omnibus, petenter officia, testatus est ad ve:um, nusquam *** resedit in terra confusus. Proinde archiepiscopus se talem vidisse clerum. Tamen in præsenti cœtu, cum promitteret domno papæ deinceps obedientiam, quia Romanus erat, archiepiscopo pr;esidere conten- accepto ab eo anulo apostolicae gratiæ ac totius podit. Unde subito factus est popularis in urbe tumul- testatis ecclesiasticæ, rediit gloriosus in omnibus*'*. tiis (119), ut nisi cessisset illius humilitas, quod lnterim dum hæc fierent (124), Landulfus Romam su im erat, fecisset impetum *"*, non quidem gratia adire proponens***, a Placenlinis graviter cæsus et Widonis, set Ambrosiani causa ho;;oris. Præterea vulneratus revertitur, ultra properare non valens. cum p reiperet quorundam ex clero reatus, servata , Post hæc non cessat persequi gravius solito cum s bi su, er omnibus potestate, prout sibi complacuit b clero pontificem. culpas dijudicavit. Ut enim caveatur mendatium, M6. Cum vero placuit Altissimo, qui renes scrulnon ex to o fuerant omnes ab objectis immunes. tatur et corda, ille qui alienam diu meditatus fuerat Dein !e rude constitutum, abolito veteri, Mediolanensi lassitudinem, inopinam subito doluit suam ipsius ecclesiae a se factis indidit litteris; cui archiepisco- aegritudinem. Cumque langueret bieniio pultuonis pus c;im ordinaris, cogente ac vociferante populo, vicio, vocis privatur officio (125), ut in quo multos subseripsit invitiis. affecerat, in eo quoque deficeret, dicente Scriptura : 15. 0 iiisensati Mediolanenses, quis vos fascima- Per quæ quisque peccat, per haec et torquetur (Sap. vit? IIeri clamastis unius sellæ primatum, hodie xi, 17). Sed ne mortuos accusare videamur, de illo confuuditis totius ecclesiæ statum, vere culicem penitus taceamus, cujus vitæ mortisque ratio divino liquantes et camelum glutientes (Matth. xxiii, 24). est relinquenda judicio. Arialdus itaque tali destituNonne satius vester hoc procuraret episcopus ***? tus collega, instigat Arlembaldum *** assidue, deForte dicetis : Veneranda est Roma in apostolo. Est functi fratris suscipere (126). Qui cum esset laycus, utique; set nec spernendum Mediolanum in Ambro- quasi*** fraternæ gratia pietatis opus sibi præsumsio. Certe certe non absque re scripta sunt hæc in „ psit indebitum, Arialdi verbis adeo credulus, ut Itomanis annalibus. Dicetur enim in posterum sub- C quos frater flagellis ceciderat***, ipse percutiat scorjectum Romæ Mediolai:um. Ecce metropolitanus pionibus (III Reg. xii, 11), et residuum locustæ vester præ solito Romanam vocatur adsinodum (120). comedat bruchus (Joel. i, 4), ad placitum, si quæ *** Abiit '**, sed contra veslros affectus prosper fit illi sunt clericorum peccata dijudicans. Dum ergo laiad cuncta successus. Decibiliter equidem tractatur cus judicat, clericus tantum *** vapulat.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

NOTÆ. (118) Nicolai ll cum Anselmo functus legatione, poterit; cf. Bonizonem p. 807. Alexandri lI epistolæ

de qua amplam relatione;m postea scripsit ail llilde- ad Landulfum et Arialdüm fragmentum servavit Ivo brânlum, editam ad h. I. a Sociis Pálatinis, inter Decr. p. xii, cap. 24. Mansi Conc. XIX, p. 980.

opera ejuis vol. lII, opusc. 5, in Mansi Coll. Conc. (126) Etiam Andreas c. 16 auctor est, HerlemXIX, p. 887. Cf. Boniz. p. 806. Apud Andream baldum mortuo fratre ab Arialdo esse in societatem nulla liorum mentio fit. vocatum. Qui cum multis eremitis et monachis con

(119) De eo v. Petrum 1. 1. Landulfus tunc in siliatus, Römam denique perrexit : ubi sub inevita£xtremio discrimine positus vovit ut monachiis fieret. bili imperio ab Alexandro papa (ergo post medium a. Quod votum persolvere postea detrectantem Petrus 1061) et a cardinalibus ei praeceptum est redire, et Dam. reprehéndit ep. qüæ inter opuscula ejus legi- Christi adversariis in defensione justitiæ usque ad tur 42. proprii sanguinis effusionem ririliter cum beato Arialdo.

(120) Sed non longo post tempore congregavit Ni- resistere. Cui etiam B. Petri parte mirificum verilcolaus synodum , in qua Guido Mediolanensis episco- lum dedere, ut quotiens harreticorum vesania ultra pus volens no!ens sedisse cogentibus Paterinis cogno- modnm insaniret, illud in manu tenens eos reprimeret. *citur, ducens secum cervicosos tauros, Longobardos Quod qunm constanter per decem et octo fore annos

*pisco nos. Bonizo p. 806. (at a. 1075. occisus est) impleverit, nec lingua plene (121) Giselinus teste l}onizone. promere nec stylus meus exprimere est profecto ido(122) Outo. meus. Erat enim mobilis Herlembaldus coram sarculo (125) Cunibertus. quasi dur in vestibus pretiosis et in equitibus ac ar(123) Id est, Andrea teste, antequam prima vice mis, sed in abscondito coram Deo sicut eremiita

Araldiis Itomám venit; v. supra cap. 15. agrestis indutus erat laneis, etc.

(i23) Land. iii, 29. Temptis cèrto definiri vix

17. Interea Arialdus inter plures alias quas in- A gelizaverit praeter id quod accepistus, anathema sut

duxerat in ecclesiam novitates, letanias illas quas Ambrosiani post ascensionem dominicam antiquitus devotissime celebrant'°°, suis praedicabat auditoril)i:s exe. r nlas (127). Unde ipso instante triduo di- cidentibus inter se turbis, factus est in urbe conflictus. In quo Deo est operante fugatus et victis, cæsis suis el interfectis aliquibus (128). Cujus tamen consultu Arlembal Jus præter innum;eras qiias irrogaverat **" clero injurias, cum : rchiepiscopus defuacto abbate sancti Celsi alterum ex moi e provideret ordinandum, penitus interdicit *** spreto illo, alterum jam consecratum (129) omnino contempnit, armans contra illum inomachorum cum famulis conspirationem. Alium vero a cœnobio sancti Wincentii modo repellit eodem (150), symoniacæ ordimationis arguens illos. Quid plura? cumcta simul usurpat ecclesiaslica jura, expulso ab urbe ponti!ice, ctijus fuerat a progenitoribus miles ipse, Mirabile prodigium, nec auditum neque visum a sæcu!o! Set mirabilius, quod Romanus *** favet ascensus. Quod quidem multis probalur indiciis, cum sæpenumero mittantur ei legationes et litteræ apes10!icis prænotatæ sigiliis (151), quibus fatelur, se in suis gestis Romanis *°° obtemperare præceptis. Qua velut auctoritate suffulta ipsa vulgalitas'*' symoniaca occasione divina execratur officia , eum quid sit inter dextram et sinistram, prorsus ignoret. Praeterea gloriatur '** Arlembaldus idem, ab ipsa Roma *** bellicuim sancti Petri se accepisse vexilliim contra omnes sibi adversantes. Quod appensum lanceæ, homicidiorum videtur indicium; cum profecto nefas sit tale *** aliquid suspicari de Petro, aut '** aliud habuisse vexillum praeter quod datum est in evangelio : Qui vult post me venire ***, abneget semetipsum, et tollat crucem suam et sequatur me, Jicit Dominus (Matth. xvi, 24). Fideliter, et ideo confidenter ioquimur : cavenda est doctoribus alsolute prolata Pauli sententia : Si quis vobis evan

(Gal. i, 9). IIæc enim dicentes non adversamur vobis, o seniores I{omani, cum magister noster dicat Ambrosius : Cupio in omnibus sequi IRomanam *°" ecclesiam. Vobiscum enim credimus, vobiscum cunctas hæreses abdicamus; sed videtur nobis ratum, ut jus ecclesiasticum doctor exhibeat ecclesiasticus, non ydiota laycus. 18. Ilis diebus, declinante jam vere (an. 1066, Apr. Mai), mensis unius spatio dirum sparsere jubar ardentes *** in cœlo cometæ; frequentes quoque terræmotus vmundo fuere, adeo ut die ipso resurrect onis /lominicæ bis fieret, mane scilicet et vespere (152) (an. 1065, Mart. 27). 19. Præerat tunc temporis ßomæ Alexander apo

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

NOTÆ. (127) De his fuse egit Fumagalli, Ant. Long. Mil. D

[ocr errors]

1:! 229 sq. Jejunia tantum ab Arialdo improbata esse, Andreas refert c. 21, et Bonizo p. 808, qui *tttm paucis diebus post expulsum esse narrat; cf. I.aiid. iii , 50. (128) Canonicam scil. ab Arialdo institutam diripiterunt. Haec ut nobilis Ilerlembaldus ceterique fideles audiere, sumptis armis in audacem plebemi et tem;erariam irruere; quos protinus sic e.rterminavere omnes quasi essent vilissimae pecudes. I m cum virtute magmna et potestate ad ecclesiam majoreo venientes, viglenter ab impiis abstulere quicquid de domo Domiminim rupuerant. Andr. l. I. {12:) Lanfrancum; v. . lAndr. c. 17. (i50) Ilujus Andreas non memini!, se,! Ariprandi v]tii ante a. 1064 non. S. Ai.brosii usurpavit.

[ocr errors]

(151) Epistolarum clero et populo Med. missarum post syn. Rom. a. 10t35 fragmenta v. ap. Mansi Conc. XIX, p. 978, 979. A rialdo et Arlenlialdo Petrus Dam. direxit epistolas V, 14, 15.

(152) W. Ann. August. 1067. Cometæ plurimi annalium scriptores neminerunt. V. Ann. Benev., S. Germani nìinores, Lamberii, Bernoldi, et Beruholdi qui plura!i numero utitur.

(135) Teste Andrea c. 25. Arialdus cum neophytos pretio dato a Widone ordinari videret, litteras per `man:is Herlembaldi ad apostolicum direrit , quatenus ipse decerneret quid de Guidone adultero et simoniaco atque perjuro fieri oporteret. Sequentia idem et qui eüm exscripsit Anonymus — nam apud Andreami hic lacuna hiat — siniili modo sed fusius rcfer uiat.

« VorigeDoorgaan »