Pagina-afbeeldingen
PDF

temporibtis, prout occurrerunt memoriæ scriptoris A ejusdem. Quæ qui scire desiderat, legat per singula; procul dubio * inveniet, unde pascat animium, non cibis lautioribus et copiosis, sed sanis ac digestibilibus. Regum vero ac pontificum nomina scripta sunt ante oculos subjacenti in pagiua *. Ugo rex Burgundio. I, )tarius filius ejus. Berengarius Longobardus. Otto primus Teutonicus. Oito secundus primi filius. 0, 10 te r,:ius sec:undi filiiis. Ardoinus Lar g )bardus. lle nricus Teuton'cus, llu non * s'm.l ler. Ileinricus filius ut pater. lleinricus ejus filius. A dericus sedit an::os 22, menses 2. Manasses et Adelmannus simul 5 fuerunt annos*, non in cathedra, sed in arcu el faretra. Walpertus sedit annos 18. A ntilfis sedit a nos 5, menses 4. Got fredus sedit annos 5. mensem M, dies 24. L udulfus sedit annos 18, menses 5. Arnulfus se it annos 19, menses 9, dies 6. Aeribertus sedit annos 26, menses, 8, ( ies 19. Wido sedii annos 27 °. 1. Multorum varios affectus, multaque varia 7 delectant studia, nec omnibus omnia, nec singulis semper singula satisfaciunt. Nimi: uim dispai es mores, ac i.o , idem omnium * animus ad non eadem sa'pe distrahitur*, naturæ unius multiplici condictione, de quibus ia commune disserere, vel singilla.iim '° discer, ere, non est præsentis negotii, sed nec humanæ potentiæ. Va'et ille solus, qui diversa largitur carismata bonus. Unde sic ait Apostolus : Divisiones gratiarum sunt, idem autem Deus, qui oper.utur omnia in

[ocr errors]

omnibus, dividens singulis prout vult (I Cor. xii, 6). Item alibi : Unusquisque proprium habet donum cae Deo, alius quidem sic, alius vero sic (Ibid. vii, 7). Verbi gratia litteralis scientiæ muniis multis modis datur Deo distribuente mortalibus''. Spiritales misteria interpretantur, spiritalibus spirital a comparantes. Et ad haec quis ydoneus ? Utique non ego, qui non aliter quam veneranllo credere iola unum, aut unum ex hiis apicem præsumo discutere. Animales vero forensia ** multifarie perscrutantur, carnalibus carnalia conferentes. lnter

quos velit densas ac frondosas tenebrosi nemoris arbores verecundissime latitans, fidei tamen servus catholicæ, videri erubesco; scientia utpote nudus, paucis admodum litteris **, velut tenuissimis araneæ filis leviter superindutus. Praeterea cum jam in ** dirto praesentis ævi nemore iam diversa novarum coli ie rerum erumpant folia, miror tot ac tam disertos vel uni eorum non insufflare scriptores. Nullis enim retro temporibus *° talis ac tanta scriberiuli fuit occasio doctis pariter et *° indoctis. lIæc animo revolvens, non michimetipse confido, quem exilis ingenii adeo paupertas angustat, ut diflicilis micl,i videatur Aristotelici laberinthi ingressus, laboriosus valde Tuliani palacii accessus. Fateor me numquam conscendisse curules quadrivii rotas. Nichil a me igitur, carissime quisquis es, præter quod polliceor exigas, videlicet verbis prolatam communibus simplicem gestorum narrationem, quæ nostri reges noslrique gessere pontifices, nostri quoque concives in urbe Mediolano vel extra, compatriotæ vero nos:ri in regno Italico, quæ ipse vidi vel quemadnolum a videntibus aut paulo ulterius audivi, prout etiam de thesauris pro!eunt memoriæ, cum nichil sit, quod a me ultra sperare debeas. Si forte recitantis culpa claudicat animus in auditis, saliet profecto confidencius in visis, nullius indigens testimonio. Quod si in praesentiarum scientes tædet lectionis hujusce vt, non invideant saltem posteris ac seire fortasse volentibus, præsertim cum solis illis ista ** providerim. Nisi enim prisca veterum gesta stilus commendaret utcumque, nulla prorsus præteritorum nobis *° superesset memoria. Recondatur *° ergo interim sub modio nostrum hoc qualecum;ue negotium, tempore proferendum suo. Cujus privatum ac singulare volumen suæ limina civitatis rogo nullatenus excedat; quod si videtur hoc parum, extendatur ad arcum usque Romanum ** (59). 2. Legitimus narrationis ordo a superioribus ad inferiora descendit; set quia ex præteritis pendent præsentia, ab illis ad ea quæ sunt in manib':s, gestorum decurrat oratio; ita tamen, ut relicta vetustate ex recenti memoria sumatur exordium. ' 5. ** Anno a nativitate Christi 925 regnavit in ltalia ex Burgundionibus Ugo, qui ut tu ius ** ageret in regno, eggregiam inter cæteras urbem Mediolanum sibi vendicare prævidit. Priscam namque moverat loci consuetudinem, ut decedente metropolitano quilibet unus ex majoris ecclesiæ præcipuis cardinali

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

*° sup. materia vel memoria. Ttecordantur B. habet : Narratio: Incipe nunc primum lector cognoscere libruin. primum, er 2. ubi hic titulus præfigitur : In primis regual Ilugo ex Burgundionibus. in Ytalia cum Lothario lilio iiatione Burgundio Ugo. q. ut tocius B.

[ocr errors]

NOTÆ. (50) De lioc arcu, quem Radevicus accurate descripsit, disseruit Funagalli, Antich, Long. Miilam

[ocr errors]

bus, quos vocant ordinarios **, succedere debeat; A superna vocato, eruperunt duo adversarii, Ambro, q | »

quod a Romanis præsulibus, ab ipsis quoque imperatoribus concessum, sub auctoritate quidem canoaum, testantur cedulæ in secretario reconditæ (40). IIujus ** rei gratia juniorem filium (41) in eadem ecclesia tonsurari decrevit (an. 956). Set quia in puerili ;etate ad episcopandum minime videbatur ydoneus, Ardericum *° grandaevum senem interim subrogavit antistitem *", sperans eum subito casurum. Quoniam vero sæpenumero cogitantem fallit opinio, prolixius vixit sacerdos annis 22 (42) et mensibus 9 ** in sæculo. Quod ubi persensit, necem ilico inedilatur ocullam. Statuto autem generali Papiæ colloquio cunctorum regni principum, palatini lixæ jubente ex industria cæsare cum Mediolanensibus Itigabant, ut accepta occasione trucidaretur senex ille. Quibus rixantibus gravis pugna committitur, qua feruntur interfecti Mediolanenses nonaginta viri prudentes. Sed propicia divinitate liberatus evasit antistes. Cumque diutius non posset latere dolus *°, vehementer erubuit criminis tanti reus, veritus etiam beatum Ambrosiuim, cujus fuerat ille vicarius. 4. s* Factum est autem, ut conveniioiie dignæ satisfactionis concederet ecclesiæ pro nonaginta interfectis abbatiam ** Nonantule (45), quæ propter nonaginta sui juris curtes sic vocata perhibetur (44). Insuper et capellam auream cum cruce, quæ super aluare in hyemalis ecclesiæ (45) sunt collocata ** tugurio (46). De reliquo cum nimis insolenter ageret, ignorans sibi dicum : Principem te fecerunt; noli ertolli, set esto in illis quasi unus ex ipsis (Eccli. xxxui, 1), intolerabil's factus est universis. Pr;eelecto itaque lilio ejus ab omnibus Lothario admodum leniore, communi ** consensu regni totius ** compulsus est ipse remeare Burgundiam (an. 946), de caetero minime regnaturus. 5. ss Per idem tempus (um. 948) oborta est Mediolani perniciosa seditio. Arderico autem archiepiscopo ad

sianæ dignitatis ambitione succensi, Manasses videlicet Arelatensis episcopus, et Adelmannus ** presbiter Mediolanensis *", revera immemores apostolici oraculi : Non efficiamur inanis gloriae cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes (Gal. v, 26). Cumque diu contendereht, ille ex datione regis, scilicet Burgundiae, hic ex factione plebis et de Mediolanio **, quinquennio contra se invicem pertinaciter altercati sunt, factis partibus ex alterut;ro. Quorum execrabili jurgio jacturam prægrandem smstinuit ecclesia, præcipue in tliesauris et cymiliis omnibus, quibus incomparabiliter alfluebat. Inter hos fluctus natabat caute Walperius, contraheiis siio lateri quasi undas consilii, usque adeo ut utrisque

B sponte vel invito ** cedentibus, sedem teneret ipse

solus (47). Deinde *° morino Lotario (an. 950, Nov. 22) regnavit Berengarius Langobardus ipse, quem Walpertus tunc archiepiscopus suspectum hahebai, conscius ipse sibi. Cujus iram praecavens, me regiis præveniretur insidiis — legerat enim : Indignatio regis nuncius mortis (Prov. xvi, 14) — fugam paravit. Outonem Teutonicorum ** adiit regem (an. 960), suffragium (48) postulans, moxque illi regnum se instanle poll:cetur Italicum. Qua erectus , ex Otto fiducia, adscita sibi conjuge Alleleida Itali;e quondam regina, uxore videlicel Lolharii, illico meditatur iegnum subripere Berengario. 6. Præmissis igitur pro Walperto legatis pacem iimplorat. Quam cum uon impetraret, direxit Liuul.

C fum cum exercitu (49), suum ex conjuge altera **

filium. Oderant autem compalriotæ regem Berengarium propter nimiam uxoris tenaciam, quæ WiIla dicebatur, et suam ex parte sæviciam. Ideoque destitutus a suis, properanti hosti minime valuit congredi; sed ingressus quod dicitur Insula sancti Julii municipium **, resedit invalidus. Cum vero exploraret universa Liiulfus, quidam familiares Berengarii

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

NOTÆ. (40) Schedulæ istæ in præsens desiderantur. PAl. D Mem. di Milano III, 423.

SeJ. cf. Joannis Vlll ep. 221. (41) Tedbaldum, W. Liudpr. iv, 15. (42) lumo 12; sed eumdem errorem jam supra admisit. {43) IIanc si accepit, non diu tenuit, nam mox ep. Mutinensi data esl. W. Liudpr. W, 17; Tiraboschi Nonant. I, p. 92. (44) Videsis in Manip. Florum c. 150, quo pacto Gualw. de la Flamma tractaverit quae Arnulfo ipse accepta refert. (45) S. Mariæ, ubi post primam 0ctobris Dominicam ordinarii officiis fungebantur, Dominica pa•cliali in S. Tecl:: ecclesiaim nigrantes; v. Giuliui

(46) Fornice supra altari erecto, v. Giulini II, 210. (47) Rosmini iii Hist. Mediol. I, 87, locumentum attulit quo prol)are sibi videtur, Manassem a. 959, ni. Mariio, alluc pro archiepiscopo se ge-sisse. Sed ex verbis quæ dedit id tantum apparei, Ereberium presbyterum ante a. 959 aliquan.lo Mauasses missum fuisse. Cf. Liudpr. Iiist. 011. I. Giu'imi II, 292. (48) ld est auiilium. Hoc autem accidit ante alteram Ottonis expeditionem; prior facta est antequaum Walpertus arcliiepiscopus fuit. (49) V;.rias expeditiones noster ct'am hic confridit, neque i:i sequentibus fideim increri videtur

milites, fidem debitam simulantes, promissa sccuri- A **, Romæ præsedit, Ap:iliam Calabriamque *° posse

tate foras eductum hostium manibus tradiderunt. Revera inimici hominis domestici ejus (Matth. x , 36). Intuitus autem eum Litulfus ait : Consule tibi mer, et humiliare magno 0uoni augusto. Si non feceris, ipsum te tardis. Cumque humiliter responderet, rursus infit : Absit a fide. mea, ut vincam perfidia, qui viribus superare contendo. Cave rex amodo ab hujusmodi pseudomilitibus. Sic fatus absolvit eum, deinceps strenue cuncta minislrans. 0 pia hostilitas et hostiiis pietas ! Postea vero pius ille ** perfi-lia Longobardorum fertur veneno iiecatus (an. 957, Sept. 6). 7. 0tto autem licet privatus filio, conjugis tamen augustae Adeleidæ fretus consilio, Walperti quoque aliorumque regni principum, in manu forti et brachio extento venit Italiam ** (an. 961), primus ex Teutonibus imperator dictus ltalicus; cumque illi ** subjeeta fierent omnia, Berengarium ipsum arce quadam robusta (50) munitum diuturna vallans obsidione subegit (an. 964), filiis circumquaque dispersis Widoine Adelberto et Conone. Illum vero cum filiabus et coiijuge captum secum devexit in Sueviam (51), ubi non multo post in amaritudine*" animæ diem ciausit extremum (an. 966). 8. Eodem tempore obeunte Walperto, cathelram suscepit Arnulfus (an. 970, Nov. 6), vere declinans a malo et faciens bonum; cujus æquivocus existo gestorum scriptor ego præsentium, fratris vero illius pronepos verus **. IIujus in episcopatu vita fuit triennis, facta *° nunc pro certo meliori dignitate perhennis (an. 974, Apr. 16). Cui successit Gotefredus, primo quidem a clero reprobatus et populo, eo quod sacerdotalem vel leviticum nondum ascenderat gradum, subdiaconus tantum; extrema vero pace receptus regiæ fidelitatis gratia, contra filios Berengarii dimicavit. Quorum Widone interfecto (52), Conone pactione quieto (55), Adelbertus cæteris animosior diebus vitæ omnibus *° factus est in diversa profugus. 9. Deinde Ottone mortuo (an.975), regnavil pro eo cjus ** ejusdem nominis filius, acer in armis, sagax ingenio; qui Græcæ mulieris adeptus contubernium, industria sapientis AdeleiJæ matris Romanum feli

dit, multaque gessit insignia, imperatoria maje late con igna. IIujiis tempore transfretantes S. raceni m , re conati sunt Calabres fines ii.va ,'ere; quibus ex adverso congressus est iinperator et ipse (am. 982), parvo licet ** suorum suffultus collegio. Quo: ia:n vero paucorum ad plures impar solet esse coiigress'o, cum pugnasset multum delicit ** ad ultimum. Quid plura ? pugnando captus ** ad classes usque protrahitur; occupaverant euim hostes vicina maris l tlora. Sentiens vero se vellet iuollet "" transvehendum **, simulatis precibus postulabat, ut saltem unicam sibi conjugem cum exiguo famularum obsequio simui cum eo exulare** permitterent, delaturam secum immensa auri et argenti pondera pronuittens. Cumque foret

B permissum *° viros adolescentes muliebriter supe

rindutos, subtus autem accinctos mucronibus, cautissime veiuire mandavit. Ubi vero ingressi sunt naveim, illico irruentes in hostes, evaginatis ensibus indifferenter quosque trucidant. Interim saltu percito prosiliens imperator in pelagus, natando evasit ad littus liber et lætus. Unde terrefacti transierunt hostes ad propria *'. De cætero disponens æquoreas undas potestative cum omni transmeare ** Italia, per universum regnum dilatat nilitandi præceptum. Sed Deo aliter providente, rebus excessit humanis (an. 985, Dec. 7), juxta illud : Cor hominis disponit viam suam; Domini au:em est dirigere gressus ejus (Prvv. xvi, 9). Cui in Alcmaniæ partibus superfuit puer sui nominis filius, rex mortuo (54) patre creatus. 10. Jam enim successerat Gotefredo Landulplius archiepiscopus, qui propter nimiam patris ac fratrum insolentiam, gravem populi perpessus est invidentiam. Instabant enim ** præ solito, civitatis abuti dominio. Unde cives indignati, una sese conjurati ** strinxerunt. Inde civilis seditio ac partium est facta divisio. Quibus assidue rixantibus, gran 'e commissum est in urbe certamen. Videns autem se prægravari undique præsul, nec posse suflicere, discessit ab urbe cum fratribus, relicto patre (55), qui fiierat jam senes , et viribus imbecillis *°. Quamobrem ecclesiæ faculuates et multa clericorum Jistr buit militibus beneficia. Iterum autem collecto ex diversis

citer solidavit imperium. Exiens vero a Germania D partibus agmine, conflixit eisdem cum civibus in

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

campo Carbonaria (56); ubi facta est plurima cædes utrinque ; a quo béllo aegre divertit hac etiam vice. In civitate autem quidam ** vernula audita domini sui nece accurrens, patrem præsulis lecto jacentem cultro transfixit. Post hæc et alia multa, inspirante beo et interveniente consultu sapientum partisutriusque, nova pax vetera dissolvit odia. Archiepiscopus enim memor pastoralis diligentiæ, populus vero recordatus ovilis *" obedientiæ, donantes præterita, fœderati sunt pace perpetua. Præterea sentiens se præsul dispersis facultalibus offendisse ecclesiam, ut clerum leniret ac ** populum, sancti martyris Celsi fundavit monasterium, multisque ditavit opibus. Ubi completo dierum numero, moriens suo quievit in tumulo (an. 998, Mart. 25). Cui alter successit Arnulfus; de quo dicetur posterius. H 1. Interim regnante Ottone llI, cum matre Græca, quidam Græcus (57), Græcæ dominæ capellanus, facuus est Placentinus episcopus. De quo dictum est quod Romani decus imperii astute in Græcos transferre temptasset. Siquidem consultu et ope quorumdam civium Romanorum, præcipue Crescentii cujusdam prædivitis, apostolicam se iem jam violenter invaserat, dejecto eo qui tunc insederat venerabili papa ** (58). Quo audito palam, relicta Suevia venit Otto festinus Italiam (an. 997). 12. Nec mora, consilio habito cum optimatibus regni, Romanum arripuit iter cum legionibus Latinorum ac Teutonicorum, terrefaciens cuncta in circuitu loca. Ad cujus introitum (an. 998) Roma concutitur universa. Græcus ipse misericordiam clamat; Crescentius vero rebellionem parat, Tiberina sancti Angeli munitus in arce '°. Hunc imperator undique obsidione circumdat, omnibus belli machinis cottidie oppugnans, donec pacto utcumque composito, illius se tradidit potestati. Qui slatim in pra:o Neroniano jussus est lecolari. Stephania autem uxor ejus traditur adulteranda Teutonibus. Pseudopapa vero Græcus effossis oculis, abscisis naso et auribus, dorso asinæ retroversus manu tenens caudam, totam distrahitur per hurbem. Sic Roma ante mobilis "' regis quievit in oculis. 13. Tempore præterito ** decreverat imperator maternæ gentis sociari conjugio. Hujus causa cons

cilii præfatus Arnulfus venerabilis archiepiscopus, p

regia jussione praemonitus, mare transiens Comstantinopolim proficiscitur. Qui ab ipso admirabili

A monarcha magna susceptus honorificentia, satis episcopaliter conversatus est in urbe regia, ita carus ut quicquid poposcerat "* facile impetraret.Composito tamdem propter quod venerat negotio, ab eodem Basileodecenter absolutus reversionem.accelerat. 14. lnterea imperator primo juventutis in flore defungitur Otto (an. 1002, Jan. 23), in quo omnis "* est 0ttonum "* consumpta propago. Tunc Ardoinus "* quidam nobilis Ypporegiæ marchio a Langobardis Papiæ eligitur (Feb.) et vocatus cæsar ab omnibus regnum perambulat universum, regio jure cuncta pertractans. Cognilo autem jam dicti præsulis reditu, occurit ei in itinere obvius, securitale quanta valuit sibi illum applicare procurans. 15. Eodem tempore Heinricus *" creatus est rex Alamanniæ (Jun. 29). inter hos de sceptro Italico ingeiis oritur contentio. In medio principes regni fraudolenter incedentes, Ardoino palam militabant, Ileinrico latenter favebant, avariciæ lucra sectantes, sicut "* dictum est ad Jerusalem per prophetam: Principes tui infideles, socii furum, omnes diligunt munera, secuntur retributiones (Isa. i, 23). Quorum conscilio Heinricus direxit in Italiam suum cum exercitu ducem (59). Cui occurrens viriliter Ardoinus, facta congressionein campo Fabricæ (60), quamplures stravit, ceteros extra fines regni fugavit. 16. Tempore non longo post (an. 1004) cum valida Teutonicorum nuilitia proveravil lIeinricus a Germania, ipso Italiæ castrametatus in limine (Apr.). Ex adverso Ardoinus fidens viribus nec minus armis instructus, non tantum defendere quantum super eum paratus insurgere, occurrit illi Veronæ *°. Sed deceptus perfidia principum, majori militum parte destituitur. Cumque cessisset invitus, regnum lIeinricus ingreditur, rex statim electus(Mai. 15), suoque post tempore (61) Romanus imperator effectus. We. niens vero Papiam, cum non ad votum sibi oltenperasset, uno totam concremavit incendio. Unde omnis inhorruit ltalia, simile pertimescens. Ab hinc illius exinanita confidentia, hujus prævaluit ubique potentia. Werumtamen resumptis *° interim si viribus Ardoinus juxta posse ultionem exercet in perfidos. Siquidem postea Wercellensium urbem cepit, Novariam obsedit, Cumas invasit, multaque alia demolitus est loca sibi coiitraria. Ad ultimum (an. 1015) labore confectus et morbo, privatus regno, solo

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

contentus est ** monasterio nomine Fructeria (62); A 19. Veniens igitur ** In conventu Mediolanensis ibique depositis regalibus super altare, sumptoque ecclesiæ, amathematis jaculo consecrati transfixit habitu paupere **, suo dormivit in tempore (65). audaciam. Deinde collecto undique exercitu copioso, 47. lllis in diebus primus in Apuliam Normanno- cum suffraganeis simul episcopis civitatem aggressus rum fuit eventus **, principum terræ consultu voca- Astensem, clausis in urbe marchione cum episcopo, tus, cum Græci eam innumeris gravarent oppres- densissima obsidione valavit. Nec a populatione belsionibus. Quibus subactis et æquore sulcato fugatis, loque destitit, donec pace.composita illius satisfaconsiderantes Normanni Apulorum inertiam, regio- ctum est voluntati. Hæc autem fuit pacis conditio, mis quoque in omnibus opulentiam, etsi pauci, inva- quod venientes Mediolanum, tertio ab urhe miliario dumt ex parte provinciam. Remissis igitur legatis nudis incedendo vestigiis, episcopus codicem, marin patriam ad hoc ortantibus caeteros **, crescente chio canem bajulans, ante fores eclesiæ beaui Ampaulatim numero, totam repleverunt Apuliam, jure brosii reatus proprios devotissime sunt confessi. quasi proprio deinde possidentes, atrociores facti Prætera episcopus virgam et anulum suscepti pontiGræcis, Saracenis, ferociores; imo dejectis prioribus, ficatus supra sancti confessoris al:are deposuit, quæ surrexerunt principes ipsi. postea largiente episcopo *° pie resumpsit. Frater 18. (An. 1022.) Heinricus vero quid de reliquo B vero illius Mainfredus marchio donavit ecclesiæ gesserit, quomodo Trojam nobilem Apuliæ civitatem auri talenta quamplurima; unde producta est crux obsederit, qualiler marchiones Italiæ quatuor, Ugo- illa pulcherriina, quæ usque hodie præcipuis tantum nem, Azonem, Adelbertum et Obizonem, captione una geritur in diebus. Deinde nullis sicut venerant peconstrinxerit (64), recitare non expedit, dum in dibus per mediuin civitatis ad ecclesiam majorém fortitudine ejus oinnis terra contremuit, usque adeo sanctæ Theotocos usque deveniunt, ab archiepiscopo ut si qui repperti fuerint Ardoini favisse partibus, et clero cunctoque recepti in pace populo. aut fugerent aut deditionem facerent. E quibus 20. De reliquo Arnulfus sacerdotaliter °^ suam Astensis episcopus (65) propria relicta sede Medio- regebat ecclesiam, clerum fovens ac populum, suislani usque ad obitum latuit. Dederat enim impera- que plane vacans negotiis. Hujus beatitudinem *or, vivente ipso et abjecto, episcopatum cuidam plura ecclesiis tradita commendant beneficia. Illius Ollerico (66) fratri Mainfredi marchionis eximii. tempore ** sancti confessoris Monæ revelatæ sunt Quod factum archipræsul Arnulfus vehementer exor- reliquiæ, in ecclesia sancti Vitalis justa Sanctum rens, consecrationem quæ sibi competebat, omni- Naborem **. Hic etiam fundavit coenobium sancti modo vetüit. Oidericus * autem ille sua fretus ac Victoris martyris in magno honore et copia frufratris potentia, Romam proficiscens, subreptione C gum, in quo requiescit in pace sepultus. In cujus q.iadam consecrari se *" fecit a Romano pontifice laule reddenda quoniam dies non suflicit hodieriia, (67) [an. 1008]. Quod ubi innotuit Arnulfo, justa præsens claudatur pagina, cum sit aliera deiu, eps satis accenditur iracundia, non tantum regia insti- aperienda. tutione, quantum Romairi, quod deterius videbatur, 'ndignatus consecratione.

INCIPIT LIBER SECUNDUS".

M. Superiori volumine audita tantum utcumque D ac dono imperatoriæ potestatis intronizatur IIeriexsufllare temptavimus : nunc autem ea quæ ipsi l)ertus (68) Qui ex quo prælatus est, suis et aliorum viJendo cognovimus, ex habundanti eructare stu- vacavit iiegotiis, pluribus intenius, grandia expertus, deamus. Cœlitus igitur vocato divæ memoriæ Arnul- quæ quidem narranda, non judicanda suscepiamus fo (an. 1018, Febr. 25), consultu niajorum civitatis Cujus in diebus lleinrici consummatur imperium

[ocr errors][ocr errors]

NOTAE. (62) §, 13enigno li Fruttuaria. (66) rectius Adelrico. 65) 14 Dee; secundum Necrol. Divionense, v. (67) Qu9 I a. 1008 factum esse probavit Giulini Provana, p. 505. Mlem. di \lif. II!, 62.

(64) Temporum ordinem A. in his non servavit, siquidem eos non diversos esse volunt ab illis quos Thieum. yii, 1, viii, 1, commemorat, filios 0:;erii II, Quarch. Miediolanensis, Astensium progenitoris; v. Terraiveum, Contessa Adelaide II, 62; Miirat. Änt. Est. I, p. 157. Scheidii Orig. Guelf. I, p. 179.

ιόδ) 1'etrus; cf. Terramei) I. I., cap δ.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »