Pagina-afbeeldingen
PDF

crationem fontium hoc modo :

litaniam dicunt, sul)sequente conventu eum ultimo. Quo cum pervenerint, stantibus 316 illis qui sacra portant ciira fontes, illi tres qui Iiúniam canunt, ante crucifixum ipsam finiant ; qua finita, statium prælatus stans ibidem ante fontes, a dextris habens diaconum cum chrismatorio, et a sinistris subdiaconum cum sacraiuentario, inlret in conse0remus, 0mnipotens, etc. Quam dum exsequitur, stet ille qui cruceim tenet juxta fontes de contra, versa facie ad ipsos fontes, juxta quem hinc inde stent ceroferarii eo. dem modo ; qui vero cereum tenet juxta diaconum sit. Magnus ad fontes cereus non portatur, sed al:er quidam qui a cereo benedicto illu-uiuatur, et ab uno acolytho, si adsit, ad fontes portetur. Consecratis vero fontibus chrisma non infunditur, donec, si qui a:!fuerint, aquam benedictam hauserint ad domos suos deportandam. Provi.leat etiam spcretarius ut ex eadem aqua reservet in crastinum , unde

(sicut mos est) aspergantur altaria , fratres , et R

oflicinæ, nam in die sancto Paschæ saccrdos aquam nullatenus benedicit. Deinde ( sicut mos est) chrisma cum oleo infundatur, et fontes consecrati camdido linteamine operiantur, incensentur, et claudantur. Completo itaque hujus 0llic'o, tertia litania a tribus in cappis sericis ante crug£y;$i? incipiatur, cumque pronuntiaverint : Suncte Joannes Baptista, processio in chorum redeat; prælatus interim cuim ministris in vestiarium secedat, seque ad m,issam solemniter praeparet; diaeonus quoque dalmatica et subdiaconus tunica in luantur. " Jam vero finita litania, quæ ter dicto Agnus Dei, sicut in libris plenius continetur, finiri debet. Cum cantor Kyrie, eleison inchoaverit : d missam, præcellentibus ceroferariis cum thuriferario ad altare procedant, quo cum pervenerint confessionem solito more faciant. Secretarius cirea finem lilaniae ouinia luminaria ecclesiæ de novo igne accendat, quia omnis anterior ignis debet esse exstinctus ut omnino æterni ignis luce illuminemur. Postea dum Gloria in earce!sis Deo a cantore priori delatum, tractim et spatiose canitur, omnia signa in classicum pulsentur. Epistola inter chorum et altare legatur. Alleluia præcéntor, et qui cum eo cliorum regunt in pulpito solemniter imponant, et cantato versu Confitemini, iterum Alleluia repetant, deinde tractus Laudate Dominum, ad gradus a diiobus de senioribus in supelliciis cantetur, clioro medietatem singulorum versuum canenle. Ante Evangelium candelabra non portentur, sed tantnm incensum. 318 Credo non dicitur, nec Agnus Dei, i:ec pacis osculum datur. Dum Sanctus caniiur , incipiant pulsari Wesperæ, sicut in festis duplicibus, ita ut, postquam omnes communicaverint, sonet classicum, quo cessante cantor Alleluia celebre incipiat, tunc psalmis Laudate Dominum cum magna exsultatione decanletur, deinde alleluiatica sine pneumate finiantur, inde enim usque ad Vesperas Sabbati sequentis, tam in autiphonis quam in versiculis, pneumata Qmnino interiuiltuntur; similiter et antiplionæ quæ dicuntur ad Benedictus et Magnificat non repetüntur. Praecaritato praedicto alleluiatico, mox prælatus ad altare antiplionam a cantore sibi delaiam, lioc n:odo incipiat : Vespere autem, qua finita, post Magnificat ' orationem ad complendum suljiingat; sicque dicto Ite, missa est a diacono, missa et Wesperæ pariter finianlur. Post hæc egressis de ecclesia, facto spatio cymbalum percu:iatur; deinde refectorium iiigressis, pulsata sci!!a (52*) dicatur solito Imore y Edent pauperes et saturabuntur cum Gloria Patri et Kyrie, eleison ; hebdomadarius dicat : Et me nos, etc. Ad lectionem dettir benedictio. ln refectorio lectio : Vespere sabbati quæ lucescit, etc. Sermo : Maria ' Magdalene vidit Dominum resurgentem, etc. Post cibum similiter 319

(52') Scilla, seu skilla, id est, campanula.

rigte A cuncta solito more compleantur, excepto quod pro nobis Filium ; inde iinposita in dextro choro anti- A diiant. Tunc ordinata proeessione incipiat cantor

C

psalmo luctns et poeniténtiae Miserere mei, Deus, psalmus laetitiæ et exsultationis Confitemini Domino, qui proprie est de resurrectione commutetur, qui usque ad cœnam sequ* ntis sabbali tam ad prandium quam ad coenam quotidie frequentatur. Ad Con:pletorium dictis quatuor psalmis : Cum invocarem; In te, Domine, speravi; Ecce numc: Nunc dimittis, cum brevi alleluiatico, sine capitulo, sine hymno, pronuntiato versiculo tantuni Confitemini Domino, dicatur confessio, deinde Dominus tobiscum, oratio Spiritum nobis, Domine. Eodem modo per totam hebdomadam hæc Hora dicalur, addito responsorio Ila-c dies. Post completam, facia trina oratione, aqua benedicta aspersi (lormitorium petant. In die sancto Paschæ ad Matutimum omnia signa pul$entur in classicum, sicut supra dictum [add. est! in Natali Domini. lloinilia in Cappa sericâ legatur. Per totam hebdomadam aul Laudes et Vesperas caΚ; hymnus et versiculus non dicuntur. Ad rimam, sine hymno, antiphoi;a Angelus Domini, psalmi : Deus in homine; Beati immaculati; Retribue, sine capilulo per tot:m hebdomadam, sicut et cæteræ lloræ dicuntur. I{esponsorium ad omnes Iloras per totam 320 hebdomadam, exceptis Matutinis : Hæc dies, cum Alleluia, j Confitemini, dicatur confessio per totam hebdomiadam, Dominus vobiscum. Oratio Deus qui hodierna die. Sic per totam hebdomadam ad Primam. In capitulo lectio Maria Magda|lene. ln fine capituli hujuis diei et scx sequentium, imo in omnibus duplicibus festis, psaimus Laudate Dominum, omnes gentes, dicitur. Abhinc usque ad octavam Pentecostes ad aquam benedictam aspergendam, antiphona Vidi aquam cantatur. Sciendum tamen quod statim post capitulum debet pulsari ad processionem, deinde ad T ertiam. Cantata Tertia, ordinata processione, statim cantor incipiat dicuain antipbonám Vidi aquam. Dum autem Tertia decantatur hac (lie, et oiiinibus diebus in quibus processio fit in cappis, cantor per chorum cappas distribuat. In processione hujus diei, quae per claustrum ducenda est, dicatur antiphona Sedit angelus; quæ sic protrahatur ut in ecclesia facta statione ante crucifixum , versus ejusdem antiphonæ a tribus fratribus in pulpito decanteuuir, deinde incoepta a prælato ' antiphona Christus resurgens, chorum ingrediantur, iterum versum Dicant nunc tres ad gradus decanuent ; pronuntiato versiculo 321 Surrexit Dominus vere, et dicia oratione diei, pulsetur classicum, et officium missæ solemniter imponatur : Resurrerit, etc. ln refectorio lectio : MariaMagdalene, el sermones qui sequuntur. Wesperæ hoc modo agantur. Ad Vesperas auliphona Angelus autem, psal. Diacit Dominus. Ant. Et ecce terræ, psal. Confitebor. Ant. Erat autem, psal. Beatus vir. Responsorium Hæc dies. Deinde cantores adjuncto tertio ad gradus dicant Alleluia, Angelus Domini, cum utroque versu, postea sul)jungatur sequentia Victimæ paschali ; qua finita sine versiculo, antiphona imponatur Et respicientes. Dominus vobiscum, oratió Concede, quæ$umus. Dicto bcnedicamus, statim orlinetur processio hoc modo : primo procedat ille qui crucem tenet, sequuntur ceroferarii cum thuriferario, post quos iiicellit lajulus cerei illius cum quo fuerünt foiites coiisecrati, diaconus cum chrismatorio. Tunc inchoata in sinistro clioro antiphoua Præ timore autem, conventus ordine cantando psalmum Laudate, puem i , ad fontes procedat, quo cum pervenerint, incensatis fontibus, post finem antiphoniæ, sine versu et sine Dominus vobiscum, dicatur collecta Praesta, quæsumus; qua finita cum antiphona Sedit angelus, paulatium 322 divertentes crucifixo appropinquaut, et incensatis ibi altaribus, et finiua àntiphoiia , dicatur versus : Dicite in nationibus, deindé oratio Deus, qui pro

phona Respondens autem, cum psalmo In eritu Israel de AEgypto in chorum redeant, sicque post colleclam, quæ sine versu et sine Dominus vobiscum dicenda est, videlicet Præsta, quæsumus, ceroferarii Benedicamus Domino sul)jungant. et hoc modo usque in quartam feriam Vesperæ decantentur. Ad Comple:orium antipirona Alleluia, psalmi : Cum invocarem; In te, Domine , sperari; Ecce nunc; Nunc dimittis, sine capitulo et hymno ; II æc dies quam, dicatur confessio, etc., sicut supra dictum est. Feria secun.la. Psalmus Venite in duplici cantu dicatur per tres dies. In hac hebdomada si festum trium lectionum occurrat, in primis quatuor diebus de eo nihil fiet, cæteris vero diebus coinmemoratio iautum, quæ com:memoratio dicenda est post ul iimam collectam quæ dicitur in choro, solemnitas autem novem lectionum usque post octavau:a Paschæ ex toto reservetur. Sciendum etiam quod tres dies qui sirpra dicti sunt venerabiliter si ut festa tertiae diguitatis excoluntur, reliqui vero tres 323 ex imore I)omiuicalis Oflicii. Ad Vesperas sicu. pridie, processio ad fontes, ut supra. Dominica in albis, ad primas Wesperas antiph.

Alleluia, psal. Benedictus , etc. Capitülum omnibus

Sabbatis usque ad ascensionem Doinini : ad Vesperas : Si consurrexistis cum Christo. § S:trrexit i;ominus. § Qui pro nobis, etc. IIymnis Chorus novæ Jerusalem. § Mane nobiscum. Änt. Surgens Jesus, psal. Mutgmficat. Oratio Praesta, quæsumus, omni

otens Deus. Ad processionem antiphona I{ex noster.

Tunc conventus cum thuriferario, ceroferariis, celebrante in cappa serica , sine cruce, canendo hauc antiphonam ad crucifixum pergat, ubi, incensatis altaribus duobus, post finem antiphonæ dicat sacerdos versum : Dicite in nationibus, oratio Deus qui pro nobis, nisi festum aliquod occiirrat de quo opórteat fieri memoria, quia tunc debet præceùere

memoria, de festo; deinde cum antiphona de reli

quiis Lux perpetua in chorum re leant, inde pronun tialo, non a presbytero sed ultimo, versu Vo.r lætiuiae, dicatur oratio Præsta , quæsumus, omnipotens Deus, ut sanctorum tuorum. Ifoc modo processio fit ad crucifix:um cæteris Sabbatis usque ali ascensiomeum Domini, quæ pro nullo festo, etiaiusi duplex sit, intermittitur. Tamen quando inventio 324 samclæ crucis in Dominica occurrit, ad VesperaS quidem ad crucifixum itur, sed cum cantu de festo, sicut in ipsa festivitate scriptum est. Post coenam psalmus 11 iserere mei , Deus , resumitur. In omnibus Dominicis usque ad ascensionem Domini, nisi festum occurrerit, sit missa matutinalis de Resurrectione. Dicta i)oininica in capitulo lectio

- Cum esset sero. In refectorio lectio Cum esset sero.

Finitis homeliis Evangeliorum paschalium , statim

Acliis apostolorum incipiantur, `quibus lectis Apo- .

calypsis apponatur, postea Epistòlæ canonicæ sübjungantur. Ab hac Dominica post albas 0fficium pro defunclis, psalini familiares, et cætera quæ pio reverentiâ dierum intermissa fuerant, recuperaniur. Iloc tamen tempore usque ad octavam Pentecostes tres psalmi de pace, quia cum proslratione solent dici, intermittuntur. Genuflexiones, quas venias appellamus, hoc tempore postponuntür, exceptis illis ā€¢ipiunt illi qui in cloro iii caiilù vel psalmódia falliint. Feria secunda Rogationum, statim post Pretiosa pulsetur ad Primani. Post capitulum facio l)revi intervallo pulsetur ad Tertiam , statim posl Tertiam ministri altaris revestiantur. Post Sextam Officium 1¤raudivit 325 de templo, etc. Hac die post missam, dum fratres in dormitorium cappas indúere propter processionem perrexerint, secretarius uiiuni de majoribus signis ter modicum pulset, inde, cum 9pus fuerit, in chorum redeant,Tinierim omnes qui iu processione portare aliquid debent albis se ih

quas .

Exsurge, Domine, cum versu Deus, auribus nostris, et Gloria Patri. lnterim hebdomadarius, sicut est in cappa sua lanea, aqua benedicta asperga t majus altare, deinde conventum , postea dicat § 0stende nobis misericordiam tuam, Dominus vobiscum, oratio Praesta, quaesumus. Tunc incipiat cantor Surgite, sancti. Movente igitur processione procedant vexilla, sequuntur per ordinem aqua, crux et cerei, deinde capsul;e ctum reliquiis sauctorum , postea conventus, prælato ultimo subsequente. Fiuita antiphona sequitiir responsorium Beatus Nicolaus, inde (le saiicto Ilern;elantio â Vir Israelita; in introitu ecclesi;e beal;e Mariæ ant. Alma ßedemptoris, y Post partum Virgo, oratio Famulorum tuorum , inde cliorum sinistrum ingrediantur. lude egrediente processione imponat cantor respoiisorium 0 praeclare; quo finito cum versii, de Magdalena sequitur antiphona In diebus illis; 325 postea (!e sancto Martino antiE phona 0 Mar ine. De sancto Ciemente í 0ra pro nobis, beate Clemens, c;im versu. De sancto Wincentio f Agnosce, sine versu. Postea incipiantur septem psalmi Domine, ne in furore, etc. In introi;u ecclesiæ Sancti Eligii ß |1 ;!es Christi, 5 0ra pro nobis, beate Eligi , oratio ba , quæsumus, omnipotens Deus. In reditu § Sancte Eligi. cum versu 0 sancte. Movente autem processione de Sancto Salvatore incipiant dtio fratres iitaniam sic : Salvator mundi. Lilania ista secundtim quantitatem itineris vel producatur, vel brevietur ; cumque chorum inressi fuerint, pulsetnr classicum. Finita litania icat sacerdos versum Vox lætitit. Oratio Clamantes ad te, Domine. Post parvum intervaliun, pulsetur atl Nonam, el dicatur. Feria tertia. llac die usque ad motum processionis tam in missis el horis quam in ordinatione processionis, omnia fiant sicut ordinata sunt feria praecellente. In uiotu igitur processionis iinponat cantor antiplionam De Jerusalem ereunt, etc. Sequuntur septem psalmi : Domine , ne in furore. etc. lu ingressu Sancti Gervasii à I m circuitu tuo, ¥ Lu.c perpelua , 5 Vox lætitiæ , oratio Præsta, quæsumus, omnipotens Deus. Finito sermone, in reditu É Concede nobis. 327 § Adjuvent mos. De sancto Nicolao í Eae ejus tumba, § Catervatim. lu recessu de Sancto Nicolao incipitur a quatuor fratribus litania sic : II umili prece, etc. Et sic usque ad ecclesiam Sancti Laudi proceditur. Ingresso conventu in chorum pulsatur classicum, versus el oratio ut supra ; deinde post parvum spatium pulsatur ad Nonam, et dicitúr. Feria quaria, ad missam 0fficium 0mnes gentes , etc. Stalium pulsetur ad Nomam, et dicatur, deinde ordinetur processio, sicut prius. ln ecclesia Sanctæ Trinitatis responsorinm Honor virtns, 5 Benedicamus Patrem, oratio Populum tuum, Domine. In recessu de ealleam ecclesia, ô Summæ Trinitati, 5 Praes'et nobis. Postea a qu;, tuor fralril)us cantetur litania sic : Heae, I yrie. In statioiie ante ecclesiam Sancti Audoeni, ant. Gaudent in cælis, 5 Vox laetitiæ, oratio Propitiare, quæsumus, nobis, Domine. ln recessu iterum Re.r, Kyrie, ingresso conventu in chorum pulseuur classicum, et dicatur oratio sicut supra. In refectorio lectio Sublevatis Jesus oculis. In viglia ascensionis Domini, tam ad Vesperas qnam ad Matutinum et cæteras horas, pulsenlur signa, sicut determinaium est in Epiphania Domini.' Al \ esperas antiphona : 328 Vado parare, psal. Nisi Dominus a'dificaverit avunum , etc. Ad Matutinuim quatuor in cappis sericis cantent invitatorium , respùnsorium noniüm Viri Galilæi, a tribus in cappis sericis. In capitulo lectio : Recumbentibus undecim. Post capitulum pulsetur processio, deinde Tertia, post Tertiam ordiiietur processio. In hac processioné aqua non aspergitur, Exsurge non caniiur, sed processione movente cantor incipit fi Tempus est, § Pacgni meam. Notandum tamen quod

in hujus diei processione omnes solis supelliciis in- A primum diem ad hanc horam accenduntur. Sacerdos Dominica incipiatur; &: autem feria nuinta, vel A liber. liistoriæ et resp9fusoria usque in sequentem

duuntur. Aliud responsorium Non conturbetur, etc. In introitu ecclesiæ beatæ Mariæ, ant. 0 rex gloriæ, etc. In recessu de atrio beatæ Mariæ , post

stationem ibi factam tres fratres incipiant, Salve,

festa dies , conventu per singulos versus repetente, iuunc Salve, nunc Qua Deus. Ante januas ecclesiæ facta parva statione et fimilis versibus, prælatus imponat antiphonam : 0 reae gloriae; sicque conventu in chorum reverso, et a pr;elalo dicto versii Elevata est, cum oratione, Deus cujtts F.lius; facto l)revi intervallo ministri altavis ad iuissam honorifice praeparentur, pulsato cl.issico missa incipiatur Officiui, Viri Galilæi, etc. Epistola im- pulpito legatur. In refectorio lectio Recumbentib:is, 329 deinde serimoues de eodem festo. Sabbato. llac die finita Nona statim ad legendum subprior accedit, lectiones sicut in vigilia Paschæ senioribus dantur; prælatus quoque et ministri sicut tunc, ita et nunc induuntur, et ad altare procedunt et inde redeunt. Ad iniuium servilii cereus benedictus accenditur, et usque in crastinum post Completorium non e$ Lectio prima Tentavit Deus Abraham, etc. Postea sive in processione fontium, sive in litaniis, omi;ia sicut iii Sal)l)ato Paschæ coimpleanlur; et post ultimam litaniam cantore incipiente Kyrie, eleison , omnia ecclesiæ luminaria acceiidantur, dum Gloria in ercelsis Deo cauilur classicum pulsetur. Alleluia in pulpito canilur, Comfitemini Domino, Alleluia reiteratiir, eu pneumatice Tinitur. Tractus Laudate Dominum ad gi*adus chori, Evangelium cum caudelabris el incenso, etc. Post missam nullum signum pulsetur, sed post breve intervallum duo de majoribus signis ad Nonam pu!sei:tur. In refectorio lectio Si diligitis me. Ilujus diei et sequentis hebdomadæ Officium cum eadem diligentia et dignitate, sicut hebdomada Paschæ, peragendum eSl. Ad Vesperas antipliona : Non vos relinquam, psal. Benedictus, etc. A/i Completorium, 330 ant. Spiritus paracletus, alleluia, psal. N. nc dimittis. Al Maiulinum primum totum classicuim pulsettir, omnes antiphonæ cum pneumate finiantur, homilia in cappa serica legatur. In capitulo lectio Si quis diligit me. Post capitulum statim pulsetur ad processionem ; pulsata postmodum Tertia, canior incipiat antiphoiiam Vidi aquam , aspergaiitur altaria, deiude clorus. Processio fiat in cappis sericis, in

incipiat antiphonam Accipite, etc. In refectorio lectio Sic Deus dilerit mundum. Sabbato, ad missam omnes orationes sine Dominus robiscum dicantur, pr;eler illam quæ dicitur ante Ep stolam. Cum titulo legantur lectiones. Benedictus es, Domine, a duobus ad gradus cantetur, et reincipiatur. Epistola Convenit , etc. Alleluia ! Emitta, 2. Laudate Dominum, ambo hæc Alleluia ad radus cantentur, etc. Post missam s:a!iim dicatur Sexta. Ad Noriam duo de majoribus 332 signis u!sentur, post Nonam paschalis cereus deponatur. n refectorio lectio Surjens Jesus. Festum sancl;e Trinitatis ad instar Natalis Domini eodem mo.!o, eadem dignitate et diligentia celebretur. De sancta Trinitate, tam ad Vesperas quam ad Malulinum, omnes antiphonæ cum pneumate finiantur. Ad Completorium et deinceps antiphona Miserente.

I} Post Completorium facto brevi intervallo, propter

qua a tribus de iuajoribus cantatur sequentia : Alma ,

chorus Domini , cloro per singulos versus eumdem versum, scilicet Alma chorus Domini , repeleute. Scieudum etiaum quod, dum cantores versuim suum dicunt, tota pro essio debet stare. Finita sequentia prael tus incipiat antiphonam Ilodie completi sunt , interiim omnia lumiiiaria ecclesi;e accendantur; post antiphonam dicat prælatus $ Ite, leui sunt, oratio Deus qui hodierna. Statim a pr;elato Tertia incipiatur, lyumus Veni , creator Spiritus , solenniter et devote coram altari a prælato incipiatur. Tunc om

nibus veniaiu petentibus (id est, genuflexis), cum

magna exsultation: idem hymnus ab utroque choro simul spatiatim decautetur; inlerim omiiia signa

pulsentur, altaria quoque cum duobus thuriljulis

incenseutur, deinde 331 per chorum incensum portetur. l'raelatus ad Iianc horam antiphonam iinponit, et reiucipit po:, t psalmodiain Accipite. Feria secundâ, iiivitatorium I'epleti sünt, etc. De estis novem lectionum, excepto priuio die, in Vesperis et Matutinis comimeinorátio fit et ad missam natutinalem, et post Triuitate in totum serv, tium; (!e festis trium lectioiiuin memoria, et post quartum £iem missa uiatutinalis. Ad tertiaiii quòtidie'canitur hymnus Veni, creator, quem sacerùos incipit qui ipsam horain (licit, qui e& ab omnibus, ut supra dictuin est, simul cánitur : al*aria vero ciim íuo uhurbulo a sacerdote iiicensentur, deinde per chotum incensum portetur. rria luminaria tantum post

necessitates fratrum pnlsetur classicum ad Matulinuim. Responsorium primum Benedicat nos , duo in cappis sericis; responsorium tertium Quis Deus, in cappis sericis dicatur a tribus; responsarium sextum Honor, in cappis sericis, a priore scilicet et duobus seniori!)us. Ilomilia in cappa serica legatur, responsorium nonum a qualuor in cappis cantetur, quod reincipiiur. Missa matutinalis fiái de Dominica. ln capitulo lectio Erat homo eae Pharisæis, deinde pulsetur ad processionem quæ debet fieri in cappis SerICIS. - Feria secunda, ad Matutinum invitatorium : Venite ea suitemus. Notandum quod hymni et antiplionæ feriales usque ad adventuiu Doiiiini eodem niodo dicuntur quomodo iutitulantur in historia Dominicæ post 333 octavam Epiphaniæ, videlicet, Domine, me in ira. Le, enda taim in ecclesia quam in refectorio, debet esse de libro Regum, sic : Fuit vir unus de l{amatha, fi Deus omnium, etc. Oratio Domin:calis per totain hebdomadam : Deus in te sperantium. Ab octava Pentecostes usque ad adventum Domini, tam in feriis qtiam in Dominicis, capitula dicuntur sicut ab octava Epiphaniæ usque ad Quadragesimam. A!) octava Pentecostes usque ad adventum Domini in omnibus Vesperis et Matutinis lit memoria de sancta cruce, nisi in duplicibus festis. Iloc tempore usque ad adventum Douiiui omnibus Dominicis nonum responsorium ad Matutinum de historia Trinitatis dei et in 0rdine accipi , nisi quando historia incipitur. In omnibus i)ominicis hujus temporis ad processionem responsoria de Trinitale successive caritantur, nisi duplex festum, vel triplices octavæ celehrentur. H;ec historia hoc modo tam in Dominicis quam in feriis canta tur usque ad lKalenulas Augusti. Incipit historia de libro Sapientiæ cai;entla, et legenda a Kalendis Augusli usque ad Kalendas Septembris. Incipit historia Job canenda a Kalendis Septembris usque eumdem medium mensem. 334 liicipit liistoria de Tobia canenda cum historia JuJilli, quae sequitur a medio Septembris usque ad Kalendas Octobris. Sequitur historia Judith canenda ante Kalendas Octobris. Incipit historia Machab;eorum canenda a Kalendis 0clobris usque ad i\alendas Noveml)ris. Incipit historia prophetarum cauenda a Kalendis Novembris usque ad álventum Doiuimi. Notandum quod singula Evangelia Dominicarum suprascriptarum , quo die fuerint in ecclesia recitat:, sive l)oniinica sive dies professus fuerit, eodem die eorum homiliæ in re fectorio legi debent. Ilic vero incipiendorum librorum, tam in legendis quam in can:a;uiis, ordo teneatur, ut si kalenda mensis Dominica, aut feria secunda, vel tertia, vel quarta ir traverit, liLer histo iae cum responsoriis in ipsa

sexta, vel etiam Sabbato Kaleuda mensis intraverit,

Dominicam inchoari differantur.
Explicit opiuulanle Dei gratia 0fficium temporale.

DE FESTIVITATIBUS SANCTORUM.

[ocr errors]

Postquam de Ordine temporalis servitii disseruimus, prout vidimus opportunum, restat ut de festis sanctoium, quomot'o debeant celebrari, præsenti pperi inserere satagamus ; et ut incœptum ordinem teneamus, a festo sancti Andreæ, quod semper circa principium adventus Domini recoliiur, tractatus nostri principium ordinamur.

Per totuìn Adventum singulis diebus jejunamus, et in omnibus festis ibidem occurrenuibiis, bis in omnibus Dominicis solummodo comedenles.

Quando a:teim de fes is sanctorum in Adventu solemnizalur, ante Tertiam pulsatur appellatio ad revestiendum; qua cantata sequi ur missa, et statium sine intervallo pulsatur ad S, x a:m, et dicit:ir: post breve intervallum pulsatur ad Nonam, et dicitur ante prandium. Quando vero fit (!e tempore sine appellatione Tertia (licitur, qua cantata pulsatur appellatio ad revestiendum, et dicitur Sexta; qua canlata sequitur missa, et post breve intervallum pulsatur ad Nonam , etc., ul supra.

36 ln festo S. Andreæ, ad primas Wesperas

lampas una ardeat, tres cerei bacinorum, pulsatur classicum, cantor septimanarius in choro ul)iest septimana incipiat ant. Unus ex duobus. Psalmi de die. ì Homo Dei, quod cantant ad gradus duo cantores hebdomadarii in cappis sericis. In choro debet esse formula linteamine cooperta. Ant. Cum pervenisset, quam del)el imponere liebdomadarius cautor in choro suo ubi est septimana, majori , nisi ipse major sit sacerdos hebdomadarius, tunc enim imponat alii propinquiori. Sacerdos induat cappam sericam, et præcedentibus ceroferariis incenset majus altare et matuuinale, retliensque in clio: um incenset priorem, postea ante formulam incensetur, deinde dexter chorus a majoribus inchoanllo, et post sinister.

Ad Matutinum pulsentur signa singulariter semel et bis, et tertio et quarto, cum classico immediate. Ardeant duæ lampades inter chorum et altare, et in singulis altaribus singulæ lampades , quæ posl Mauutinas exstinguantur. lnvitatorium Adorenuus, quod cautatur a duobus. ln primo nocturno antiphona Andreas , quam incipit liebdomadarius chori in quo est septimana. Ant. Ego crucis , quam incipit alius cantor, 337 cæteras vero antiphonas imponant, a junioribus inchoando. Si ante Adventum, licitur Te Deum laudamus, interim pulsentur duo mediocria signa , et ad versum Per singulos dies pulsetur classicum. Si in Adventu , duin cautatur ` nouum responsorium pulsetur ut supra, et reincœpto responsorio classicuim fiat. In Laudibus ad Beiiedictus aiit. Ambulans Jesus, quam incipit hebdomadarius cautor iii stallo suo. Oratio Majestatem. Ad primam ptlsaiitur duo . mediocria signa, ant. Biduo' vivens, quam incipit junior de choro ubi est sep.imana , similiter et cæleras antiphonas ad Iloras. Ad missam pulsatur classicum, tres cervi baci;lorum accenduntur, diaconus dalimaticam, subdi: conus tunicam habeaut. Graduale Constitues eos a duobus canitur, non iteratur Alleluia similiter a duobus in £appis sericis, sed repetitur. Evangelium cum ceroferariis et ilicenso. Credo dicitur , et textus cum incenso per chorum defertur , et talis est regula quod non deferatur nisi Credo dicatur. In refectörio lectio Ambulans. Si oportuerit mutari festum S. Amdreæ in crastinum, muletur similiter festum beati £ligii ad aliud crastinum. Ad Vesperas ardeaiii '£es gerei bacinorum, sacerdos in éappa incenset duo aliaria.

[ocr errors]

338 De beato Nicolao duplex festum simplex, id eSl Ttertiæ dignitatis , agitur. Invitatorium tres, scilicet hebdomadarii cantent et alius. Prior sit ad sextum responsorium , qui prior legat nonam lectionem in éappa serica cum candelabris. Ad Vesperas quinque lampades , tres cerei accenduntur, majus altare paratur, cloriis regitur in cappis sericis. Psalmi – de die. Prior dicit capitulum sine cappa et candelabris. Responsorium Quadam die caiitor et hebdomadarii chorum regentes cantant in cappis. Antiphona 0 pastor imponitur priori , vel ejüs vices gerenti. Benedicamus a tribus dicitur. Ad Matutinum pulsantur signa bina et bi.a sicut sunt in Ordine, et classicum ultimo, luminaria ut supra. Invitatorium a tribus cantatur. Ad primam pulsantur unum majus signum et unum mediocre. Ad missam 0fficium Statuit. Graduale Domine, prævenisti duo cantani in cappis sericis ad gradus, et reincipitur ; Alleluia a tribus. Sequentia Congaudentes, interim pulsantur signa quæ ad Primam. ɤ cum candelabris. Ad Vesperas, ut supra, luminaria et pulsationes. De Conceptione I)ealae Mariæ duplex festum agitur simplex, ut supra de sancto Nicolao. Quacunque die evenerit tótum 339 servitium de festo fit cum memoria de Adventu. Ad Vesperas antiphona Caeleste beneficium, psalmi de die, Quinia sigut in Nativitate ejusdem, ita quod ul)i illic nominatur Nativitas, hic nominetur Conceptio ; hoc etiam a:!dito quod ad Sextam et Nonam propriæ dicuntur orationes. In vigilia S. Thomæ, ad Wespcras psalmi de die. Responsorium in cappis sericis a duobus hebdomadariis, sacerdos in cappa incensat duo aliaria. postea priorem , et posi incensatur ad fornam in choro. Una lampas et tres cerei ardeant. Si in vigilia S. Thomæ, vel in festo ipsius 0 solemnizetur, post antiphonam de festo, et collectam et Benedicamus, imponit cantor hebdomadarius solemnizanti 0, et tola canitur antiphona, el dicitur Gloria Patri, Sicut erat, et iterum imponitur et c:uiritur. Suiit igitur quædam festa trium lectionum quæ simplicia 'vocaniius, in quibus antiphonæ feriales, tam ad Weperas quam ad nocturnos dicunvur , capitula vero et hyiuni , et Laudes super . umam antiphonam ad festum pertinentem cum antipl.ona ad Benedictus explicantur. In hujusmodi festis preces et prostrationes non dimittuntur. Si autem hujusmoJi festa in Dominica vel in duplicibus octavis èveiierint, fiet de illis 340 tantum memoria, cum missa matutinali. De sancto Vincentio duplex festum simplex, id est tertiæ diguitatis. Ad Vesperas chorus regitur in cappis. Ant. Beutus vir, quæ imponitur majori post priorem. Psalmi de die. In omnibus duplicibus festis regatur chorus, et adjuncto tertio responsoriuni canietur. Ant. Sacram hujus. Psal. Magnificat, bis imponitur antiphoua priori, et tantumdem canilur. De conversione sancti Pauli medium festum agitur. Responsorium in cappis sericis sicut in omnibus medii festis, ad primas Vesperas Sancte Paule. Benedicamus a duobus in cappis sericis dicitur. Solemnitas purificationis Ii;eatæ Mariæ celel)ratur ad similitüdinem Epiphaniæ Domini. Post Tertiam cereis ante majus altare super tapetum honeste collocatis, veniens illuc pr;elatus alba, et stola, et cappa serica indutus primo eos benedicat, ac deiìde aqua benedicta aspergat. Tunc igitur pr*lato ad sedem suam in chorum reverso, sacrista cereos distribual , incipiens a praelato et c;eteris majoribus. Cum vero illuminari coeperint, praecentor antiphonam Lumem ad revelationem incipiat, quæ cuim versibtis Nunc dimittis ter repetátur. Item antiphona Ave, gratia plena tota iii choro 341 cantetur. Interim præparata processione, stauiiii ut antiphona Adorna thalamum incipitur, moveant, et per claustrum incedentes ante refectorium stationem faciant, donec finita antiphona Adorna, casutor ô Hesponsum accepit imponat, cum quo ante cr icifixum yenientes y fiodie beata tres in pulpito caritent, deinde incoepta a prælato antiphona Cum inducerent, in chorum redeai;t. sicque dicto versu ßesponsum accepit, et collecta Eraudi, Domine, pulsetur classicum et missa inchoeiur, omnis vero çonventus donec prælatus ad altare veniat ce; eos in manibus tenent; ipse etiam el minislri ad altare cum cereis procedant, quo postquam venerint, cereos cum eis vacaverint in manibus teneant, in choro autem qui voluerint coram se ponant. 0flicium : Suscepimnus, Deus. Kyrie, Rex virginum a tribus non in cáppis sericis propter distillationem cereorum, sed in cappis laneis, sicut prius in processione, solus prælauus habet cappam sericam; diaconus et subiiiaconus non habent dalmaticam nec tunicam : habent tamen ad missam. Epistola in pulpito. Tractus, si dicendus est, a quatuor cantetur, qui simul incipiant et simul finiant, sed singulos versus bini et biiii camant Nunc dimittis, eodem modo tractus 342 in annuntiatione Dominica cantetur. Dum offerúfium canitur priino nuinistri altaris cereos offerant, deinde incipientes a senioribus de choro orlinate vemiant et redeant. Secretarius concham juxta se cum aqua habeat, in qua susceptos cereos mergens exstinguat ne fumus inde procedat, prælati vero cereus, vel alterius qui pro eo missam celebrat, super altare positus usque ad finem missæ non exstinguatur. In refectorio lectio Postquam completi sunt. In hac die et omnibus Dominicis usque in Palmis fiat spatium inter gratias prandii et Nonam, in quo spatio donec pulsetur ad Nonam, in ecclesia Beatæ Mariæ habeatur colloquium extra claustrum, similiter in festis novem lectionum usque ad Quinquagesimam, qua cantatur Esto mihi; iu festis autem more octavarum illem spatium observatur, se,l in claustro statim post capitulum more solito habetur colloquium, et bis coine,litur; caeteris vero diebus omni))us, et in pr;ecipuis festis si occurrant, usque in

P:•linis jejunatur. Abhinc tenentur servitores ad •

[ocr errors]

Ad Vesperas antiphona Tecum principium, quam incipit hebdomadarius cantor dextri clnori in cappa serica, etc. â Gaude, Maria, cantores adjuncto sibi præcentore in cappa ad gallos canleut, oninia altaria incensentur. Antiphona Cum inducerent, quæ bis imponitur priori a præcentore, et ter canitür Psal. Magnificat.

Sequitur de S. Ansberto episcopo, de quo dicuntur ad Vesperas et ad nocturnos antiphonæ feriales ad diem pertinentes, cum capitulis unius episcopi et

confessoris. Ad Magnificat ant. Similabo. Ad Laudes ,

ant. Ecce sacerdos, etc. Ad Benedictus ant. Sacerdos et pontifer. Similiter et ad Iloras sequentes antiphonæ et capitula unius episcopi et confessoris ad singulas Horas pertinentia cum oratione de festo, precibus tamen et prostratione non intermissis; et quod de isto dicimus, omni tempore in quo prostrationes fiunt et preces dicuntur, de omnibus festis trium lectionum simplicium, quæ dies suos habebunt, similiter observetur.

A De Annuitiatione Dominica duplex festum agitur. Ad Wesperas ant. Are Maria. Psalmi (!e die. De sancto Marco medium festum agitur, 344 quod festum si in aliqua I)ominica post octavàiii Pascliae evenerit, totum fiet de festo, cum memoria de Dominica et missa matutinali, et in crastinum processio et jejunium ; si in ipsis octavis Paschæ, processio in illo anno ex toto diuuittitur, festum vero post octavas Paschæ cum primis Vesperis celel)ratur. Ad missam, 0flicium Proteristi, etc. Post Sextam dum fratres in lorimitorium cappas induere propter processio;iem perrexerint, secretarius unum de majoribus signis ter modicum pulset; deinde post paululum cunctis in chorum reversis, primo a cantore antiphona Ersurge, Domine, imponatur. Ilebdomadarius, sicut est in cappa sua, asperso principali altari, conventum etiam ordine consueto aspergat, postea dicat versum 0stende nobis, Domine, misericordiam tuam. Dominus vobiscum, et orationem de jejunio. Tume ordinata processione incipiat cautor antiphonam In nomine Domini, et alias antiphonas, quantum opus fuerit, usque ad introituiu ecclesiæ Sancti Joannis. In introitu ecclesiæ prædictae, â Inter natos mulierum. lnterim sacerdos et ministri ad missaua se velociter præparent celel)randam. Einito responsorio dicat sacerdos versum Fuit homo missus, et orationem Praesta, quæsumus, 345 omnipotens Deus, ut familia. Oflicium E.raudivii de templo. Oratio Præsta, quæsumus. De S. Joanne fiat memoria cum oratione prædicta, de omniljus sanctis memoria cum oratione Concede, quæsumus, etc. Ad lianc missam omnia quæ ibi ad servitium sunt necessaria secretarii provisione illuc debemu esse ante delata. Expleta missa statim duo fratres in medio slantes litaniam incipiant : Domine, defende mos. Interim sacerdos et ministri se expedienies in ordinem suum redeant. Cantores cum pronuntiaverint : Sancte Joannes Baptista, ora pro nobis, redeat processio, litania vero secundum quantitalem itineris producatur vel l)revietur. Qui eam præcinunt in medio conventu simul incedant. Finita litania, ad gradus chori dicat sacerdos } Vox lætitiæ, et orationem Clamantes ad te, Domine. Tunc depositis cappis pulselur ad Nonam. In refectorio lectio Quis vestrum habebit amicum. Notandum quod, quando hoc festum infra hebd^::aadam paschalem evenerit, differtur ejus servitium usque in feriam post Quasimodo; processio vero ipso die quo festum evenerit celebratur hoc mo;!o. Ordinata processione statim duo ad gradus incipiant Salve, festa dies, conventus per singulos versus repetat nunc Salve, nunc Qua Deus, 346 ita cantando procedant ad ecclesiam Sancti Joani.is. In introitu ecclesi;e fi Inter natos, cum versu Fuit homo, el oratione Præsta, quæsumtis, et tunc ibidem missa noii celebratur, sed facto qualicumque intervallo, ordinata processione cantores in redeundo, ubi prius finierant, incipientes, residuum versuum, quantum opus fuerit, prosequuntur, quibus in chorum reversis sacerdos ad gradus dicat versum Vox lætitiæ. Oratio Praesta, quaesumus. De apostolis Philippo et Jacobo, ail secundas Wesperas änt. Domine, etc. Post Vesperas incoepta anuipliona Crux fidelis, cuiu processione ad crucilixum exeant, indeque cum antiphona de martyribus, Filiae Jerusalem, in chorum redeant. In Laulibus processio ad crucifixum, in reditu de martyribus memoria Luae perpetua, etc. De S. Joanne Baptista duplex festum primæ dignitatis. Ad Vesperas ant. Descendit.* Psàlini de die. Antiphona Ingresso bis imponitur et ter . canitur. Psal. Magnificat in utrisjue Vesperis, Matutinis, processioiie claustrali, et ji;etiinatibus per singulas àntiphonas eodem modo fit sicut in Trinitate. Incor1inaiur allare Sancti Joannis, et juncatur. !n primis Vesperis non fit processio ad altare. Post Vesperas :at processio cuni 347 cruce et cercferariis ad •*•

« VorigeDoorgaan »