Pagina-afbeeldingen
PDF

collationem incipendae sunt hoimiliæ Quadragesi- A repetitione antiph nae Ne forte, suhjiing t p ae.at.is

smales. (Sabbato . temporum.) Sabbato ad missam, oflic;iim In, ret oratio. Oratio Populum tuum, aul quam ficatur Flectamus genua, et dicatur sine Dominus vobiscum, cuin omiiibus sequentibus, excepta ultima ante Epistolam. Lectio, Angelus Domini legatur usque ád illum versum benedictus es in firmamento; exiiule enim tractus incipitur, cujus primum versum limidium quatuor fraties simul, . reliquos 285 ))ini et lyini `dicant; chorus vero primum versum ab çò quol dicitur Et laudabilis, accipiat. Tunc post fineim c;eterorum versuum Hymnum dicile, semper Sedenlo repetat. Postquam tractus fuerit finitgs a prædictis quatuor, priiiius versus reincipiatur: Hunc tractum ini suis nigris cappis laneis canunt, in quo (sicut in suprascripta I)oininica descriptum est) \icissim se leant. Dominus vobiscum, oratio Deus, qui tribus pueris, sine Flectamus genua. Epistola Ii99ainus vós. Tractus Laudate Doininum, in choro altermatim cantelur. Missa ista una collecta tantum fìnitur. Douiinica tertia Quadragesimæ, ad Completorium antiphona Media ritu, psal. Nunc dimittis, In caneildo i$tam antiphonam, cum venitur ad locum, ubi licitur Sancte Deus, debent omnes ter in profestis uliebus proslerui, in dicbus vero festivis tantum inclinari. Dominica in Passione, ad primas Vesperas, ant. Benedictus, etc. ; Circumdederunt. § Quoniam tribulatio, sine Gloria Patri, iterum Circumdederunt. Notandum quod respousoria taum ad Matutinuin quam ad Iloras quae , uiii Gloria solent dici, reiucipiuntur usque âu Pascha. Quod si festum celebrari contingat, vel missa dicatur quæ 2 non sit de passioI.e, Gloria Patri solito inore dicilur. Dominica in ramis Palmarum. lu Laudibus ant. Occurrunt turbae, psal. IRenedictus. llic sciendum quod, dum transit processio beatæ Mariæ per termi

[ocr errors]
[ocr errors]

depútatum, audito cymbalo. ejusdem processionis, debent pulsari duo de majoribus signis in honorem I)ominiêi corporis. Ad Priiuam mane pulsetur, missa mauuuinalis intermiltitur. In capitulo lectio Cum appropin , uasset. Slatim post capitulum processio pulsetur. Ad Teruaim pulsetur, postea benedicatur :ìqua, et solito more asperguntur fratres; deinde dil;ta orauione : Exaudi mos, Domine, incipit hel)doimaliarius Tertiam, quæ dum canitur, ipse cum aquæ ])ajulo more solito aspergit olliciuas. Post Teruaui stäuum ordinetur processio, videlicet aqua benedicia, candelabra, et crux discooperia. Omnes debent tam presbyteri parochiales quam alii fratres huic pr9(essióni interesse. Antiphona Ante sex dies, elc. ln intro! tu ecclesiæ beatæ Alariæ. ô Christi Virgo, etc. Maue ingressi chorum ecclesiæ beatæ Mariæ imore se habeant aliorum. Debet cavere clericus sacristiæ quod singulis canonicis nostris rainos distribuat

Jjeuedicuos. Duiu rami 287 distribuuntur, canitur D

anupuoiia Pueri Hebræorum, etc. In reditu processionis, aut. Cœperunt omnes. $ Dominus Jesus. llem i. Cum audisset turba. Cum ad poriam civitatis processio venerit fil slatio, pueris super portam camenliwus Gloria, luus. lu iiulroiuu civilatis responsoriutm Jngreuienle Domino. § Cumque audisset , tunc ilerum ueloeut pulsari duo de majoribus signis. In inurouuu ecciesiæ Sancti Laudi, respousoriuum Circumdederuni me, facta in l)asil.ca s.aiione, versus a duobus canitur. Finito responsorio prælatus genua fleclendo delalaim sibi anliplnouam a cantore Ave, rex noster, ter incipiat; tantum dicens Ave, rex noster, convenius per singulas vices, similiter genua fleclendo, idem repetat, interim crucilixus paulatiim discooperialur; ad ultimum tola antiphoua canleuur. Ad introitu:u chori, fi Collegerunt, versus a tribus de senioribus ail gradus cauletur : U mus, gisteum; interiiu conveutus sedeat. Post versum dicta

j Benedictus qui renit. choro respon lente Ilo anius in ercelsis. 0ratio 0mnipotens sempiterne. Tunc possunt ministri de suis necessariis providere. Pul-at , classico inclioatur Oflicium Domine, ne longe. Sacerdos et iministri proee 'entes 283 ad alt; re palmas manibus gestent. Ministri casulis induti sint. Tractus a quatuor cantetur, sigui prima Doininica Qiiadragesim;e. Ad passionem Dominus robiscum propter Dominicam dicatur, sed Gloria tibi, Domine, loco suo taceatur. Credo. Offerenda Improperium, qu;e dum canitur primo ministri palmas offerant, deinde prælatus, et reliqui bini et bini ordinate venientes, quas sacrista suscipiat. Propter laborem oflicii post prandium dormiani; cumque tempus surgendi fuerit, unum de minoribus signis pulsetur, quo audito in clausurum venientes, primo (sicut mos esl) namus lavent, deinde pnlsata Nona procedant. Hujusmodi meridiana observantia a Pascha usque ad Kalendas 0clobris, exceptis diehus jejuniorum in quibus post Nonam comeditur et dormitur, teueatur. Ilac die et deinceps usque ad Kalendas Octobris conveutus in claustro sedens silenlium teneat. Feria quarta ad missam Passio Domini, sine Dominus vobiscum et sine Gloria tibi, Domine. Appropinquabat dies festus; hora qua diaconus (lixerit Ve{um templi scissum est, corlina cadere permittalur. Ad Wesperas et usque ad missam in crastino signa sicut in Dominicis pulsentur 289 prælatus debet cantare Vesperas. Ad Vesperas autiphona Beatus rir, psal. Nisi Dominus ædificarerit, etc. Capitulu m Attende, Domine. fi Circumdederunt me, qt;od cantare debent cantores ad gradus in cappis sericis. Hymnus Verillu regis, ant. Tanto tempore, quam fælatus incipiat, et duo altaria incenset; statium incoepta antiphona, incipiatur Magnificat. Oratio Respice, quæsumus, Domine, quæ tribus diebus sequentibus ad omnes lioras dieatur, præter ad Priiiuam et Completo*ium. Cantores in cappis sericis dicant : Benedicamus Domino. Nota quoil quando annuntiatio Domini hac die occurrerit, Wesperæ de festo aguntur. Regula ad prandium hac die legatur. Completorium hujus diei solito more dicitur absoIue prosiratione. Hac die si quid in ecclesia, yel in claustro, vel in cæteris oflicinis mundandum fuerit, emundetur. - Feria quinta in coena Domini custos ecclesiæ sollicite provideat ut ea hora ad Miatutinum surgatur, quod anie lucem suo mollo spatiose nocturnum 0flidium compleri valeat. llac die sicut et iu sequentibus duabus, ad Iloras fit prostratio. li, Matutinis istorum dierum per singulas hoctes viginti quatuor candelæ ante majus altáre praeparantur, quarum singulæ ad initium cujusque 29Ò antiphoniæ vel responsorii exstinguuntur. In Tiâc quinta feria ad Matutinum pulsatò classico, non liciiur Domine, labia mea ape*ies, neque Deus, in adjutorium meum; Gloria Patri penitus intermittitur; invitatorium quoque non cainitur, sed primam antiphonam prælatus incipiat mediocri você, sic : Zelus domus tuae. Psalmtis Salvum me fuc, qui cum imponitur veniam super formam omines petant, sic ad Matutinum, Laudes et singulas Horas his tribus diebus faciaut. Antipiyoii;* et Versiculi sine pneumate fini;:ntur. Prælatus legat nonam lectioneiii. Responsorium nonum Rev; labunt, etc., iterum, Revelábunt, interim pulsetur clas

sicum. Finito nono responsorio, non dicatur versus,

sed statim antipi.o.ia fus.ificeris, Domine, prælato imponatur, psal. Miserere mei , Deus, e;c. I)um psälmus Liu fate Dominum de cælis canitur , lumen à sacrista recondatur, et si quæ sunt per ecclesiam luminaria exstinguantur ; deinde ubi fiuita antiphoma prælatus antiphonam Traditor au:em imposuerit, subito illa can:fela quæ remanserat exstinguatur, sicque Benedic:us , eu cætera quæ sequuntur in tenebris dicantur. Post Benedictus, finita antiphona Kyrie, eleison, quibus 291 alii duo in sinistra cruce siiimiliter Kyrie, eleisonTrespondeant ; deinde duobus prioribus iterum Kyrie, eleison repetentibus, duo de imajoribus ad gradus a cantore præmuniti subinferant Domine, miserere ; chorus sul)jungat Christus Dominus [actus est. Qiio audito, illi qui in simi-tra cruce sunt, Christe, eleison dicant, duo ad gradus. 5 Qui passum us advenisti. Illi (le dextra cruce : Christe, eleison, i|uo ;wl gradus. § Qui discipulos. Illi de s mistra : Christe, eleison, diio ad gradus. § Agnus innocens. Dicto versit, ilii iilem ad gradus incipiant Domine, miscrere. Chorus. Christus Dominus factus est. lierum Illi de dextra cruce : Kyrie, eleison. llli de sinistra: Kyrie, eleison, iterum in (lextra : Kyrie, eleison. Ad graulus : Domine, miserere. (`horus: Chrustus D0minus. Ilis ita finitis, mox ut praelatus Mortem autem crucis pronuntiaverit, super formas se prosternent. Pater noster, cum precibus et psalmo il iserere nuei, Deus, et oratione Respice, quæsumus, unusquisque per se t.ical Amen. Postea pr;elato sonitum dante luumeu proferaiur. Accensis laternis, dormiuoruin petalur. Mane surgentes fratres solito more vsque ad Primam se habeant, excepto quod missas faumiliares mon (licant. Pulsaia Prima, Pater noster prostrati præmittant, 292 et sine Deus, in adjutorium, et hyuino, hebdouauario incipiente antiplionaum Justificeris, psal. Deus, in nomine. Beati immaculati, Re, ribue, sine Quicunque vult, submissius solito canaut. Quibus dict:s, sta111m respousoiium Unus ex discipulis, ille cui cura cailenui responsoria super Horas commissa est, incipial, et versum canat, responsorium reincipiat subjungens versum Christus facius est. Quo facto prostraui, unusquisque per se sub silentio solitas preces , nsque confessiouem dicat, confessio in audienlia fiat, deinde preces quæ sequuntur, et Miserere mei, Deus, cum solita oratione : Domine , sancte Pater, sub sileutio finianuur. Sicque facto signo surgant, capilulum intrent, ubi prowuntiato kalendario, Is;i sancti et omnes alii, sub silentio ab unoquoque dicatur; quo dicto , innuente præalto , lectio Convenientibus vobis in unum siue Jube Domne, et sine Tu autem, legatur, suauimque tabula reciielur. Defuncti si fuerinl pronuntieiitur, illisque absolutis, dicto Benedicite, primo, sicut mos est, de ordine tractetur, tle. ude quæ agenda sunt, usque ad crastinum capitulum ordiaeulur. lu fine capituli exeant nihil dicentes, et per istud tempus ex toto in claustro el in aliis ofliciuis plus solilo silentium observent. 293 Post capitulum indicet prælatus præposito et cleemosynario quot pauperes ad Mandatum asstuui debeant; qui aiite Terliam masculi et integri coi poris, ne infiruis fratribus molestiam inferant, tol eligantur quol in inonasterio fralres sani et infirmi Im., Leiitur, et quot eodem anno obierunt; quatuor etiam ad prælatum, et alii uol quot ipse pro fainiliarii,us loci in Mandato hahere ju,licaveril, adulticanlur. lloræ lujus diri et duorum sequentium simili moJo, quo supra dictum esl de Prima, camentur euim precibus: Ego dixi, Domine, et oratione : Respice, quæsumus, lac tamen die paulo altius quam in duobus sequentil)us dicuntur. Post Tertiain dicatur missa ad crucifixum inlirmis fralribus, et famili;e, et pauperibus, qui ad Mandatum electi [add., sunt]. Fiiiita ' vero missa, eleemosynarius ducat pauperes ad locum ubi aqua calida pedes lavent; dum vero Sexta canitur ipse et præpositus introducant eos in clausurum, faciantque scdere in parte clauslri juxta ecclesiaiu hoc molio : Quatuor pauperes praelati in mo.lio faciant sedere, juvta quos hinc el inde alios collocent, omnia etiaiu, quæ ad Mandatum sunt necessaria, videlicet aqua calida, bacinia, lintea ad tergendas malius et pedes pauperum præparentur. incensato éo prælatùs illud tradat diacono reporúndum , interim secretarius aliud linteainen super aliare extendat; cumque altari appropinquaverint, ìdorent omnes flexis genibus corpus Domini, quod prælatus a diacono recipiens super altare consueto imore componat. Tunc in præsentia ejtis diaconus. in calice vinum et aquam mittat, quæ postquam iiicens: verit, ablutis manibus, et facta 310 gonfes§ione cum iministris, mediocri voce incipiat 0remus, Praeceptis s.lutaribus, et finiat Pater noster , choro respoiidente Sed libera nos; postea dicat solito immote Libero nos, quaesumus, Domine, et cum dixerit Per pmnia saeculâ sæculorum, et responsum fuerit Amen; Par Domini non dicat, nec pacis osculum porrigat, sed sumat de sancto, et ponat in calice nihil dicens, sicque se et caeteros cum silentio coininunicet; sançtificatur enim vinum non consecratum, per corpus Domini immissum. Quod in memoriam sepulturæ

[ocr errors][ocr errors]

duo fratres in dextra cruce ecclesiæ primo incipiant A Finita

294 ergo Sexta, in capitulum coadunentur fratres, ubi cappas deponentes, praeeunte prælato sequuntur bini et hini ; quo ante suos pauperes consisiente dexter chorus ad dextram ejus transeat, sinister remaneat ad sinistram. Tunc omnibus per ordinem ante pauperes suos astantibus, et ad illos conversis, prælatus ad instar Domini Jesu accincto limleo praecingat se, et 'ieat preces : Adjutorium nostrum in nomine Domini, Ostende nobis, l}omine ; Domine, exaudi orationem ; Domimts vobiscum. 0ratio : Actiones nostras. Postea canior incipiat antiphonam Dominus Jesus. Interim pr.vlatus liumiliter et devote primo suis pauper, l) is pedes lavet, linteo tergat, çapillis etiam ad exemp'iim illiiis mulieris detergat et osculeiur, cui senior qui ad dexteram ejus est de bacinis serviat. Nullus, excepto prælato, linteo se ræcingat, seul camerarius ex ui a parte omnibus inlea miuisuret, qui e ian tini l'e fi at ■ ibus injungat ut similiter ex altera par:e fa iat. Dum haec aguntur,

D semper anti] hona Dominus Jesus, per singulos ver

siis psalmi Beati immaculuti, repetatur. Lotis pedil)us omnium, rursum prælatus suis pauperibus aquam manibus tr.bual; eleemosynam ius quater quatuor nummos, quos illis offerat. ministret. Quibus et manus 295 offerens osculetur, dehinc ex utraque parte singuli eis quibus pedes laverunt aquam mauibus tribuant , supradictum scilicet ordinem observantes, ut infe, iores a superioribus loacinia recipiant. Camerarius cum collega sito, sicut lintea. .ita manutergia tam prælato quam fratribus oi nib:is subministret ; eleemosynarius vero singulis duos mummos pauperibus tril)uenulos ministret, quos omnibus pauperibus, quibus aquam ministraverunt, siimiliter manus osculando offerant. Peracto tandem hoc sancto et piis i:entibus devolo obsequio, cantuque termina, o, inclinati dicant ter Kyrie eleison, Paer noster; praelatus dicat Et ne nos, preces Tu mandasti. Tu lavisti pedes discipulorum. Domine, eraudi orationem. Dominus vobiscum. Oratio Adesto, Donine ; deinde ad lavatorium maniis abluant, resumptisque cappis, facto parvo intervallo de suis necessitat.bus sibi provideant. Pauperes ducantur aul eleemosyuar,am, ubi daia unicuique praebenda (50*) in eorum arbitrio relinquitur vel ibi comedere, vel secum deportare. [9uim vero Nona cantalur, prælatus cum ministris houorilice induatur. Antequam hora finiatur, secrelarius iimum de majoribus signis, ter modicum pulset. A rcliiepiscopus (51) vel episcopus loco ejus eo die 296 absolutionem soliuus est fratribus impendere; quos si forte contigerit non a fesse, dictis septem psalmis al)sque Gloria Patri, sicut factum est in capite jejunii, prælatus eos a'. solv;.t; facta autem absolutiune, omnia signa productius sol.to in class:cum pulsentur, sicque chor, læ usque in Sabl)ato s ncto religentur. Missa sol.-ii;iiiter et devotissime celel)reiur. 0IIicium Nos autem gloriari, cantores hebdomadarii in cappis chorum regant. Oratio Deus, a quo Judas, sine Flectamus genua. Epistola Com em emtubus vobis. Graiuale €hris' us factus est. Versus Propter quod. iterum Christus. Evangelium cum eandelabris et incenso Aute diem festum paschæ. Credo dicitur, pr;elatio non dicitur (51*). Diaconus tot hostias ponat ad sacrandum quot hodie et crastino sufliciant ad communicandum. llis qualuor diebus mullus se , nisi rationabi:i causa , a communione debet subtrahere. Communicantes. Hanc. Qui pridie, sicut in missali reperiunlur, ita dicantur; Agnus Dei cani;ur, sed pax non datur. Communicatis omnibus, cantala communione, Dominus Jesus; prælatus ad altare antiphonam Calicem imponat, qui, dum psalmi vespertinales in choro camuäntur, cum suis ministris ipso« psalmos dicens, hostias in crastinnm reservaudas 2$7 in corporalibus componat, poneristionem accipiebant in die cœnae Domini. ιό1") Scilicet propria de cruce, sed commuuis.

[ocr errors]

que eorporalia plicata super calicem diacono portanda A fuerint, prælato ad sedem suam reverso, subprior

tradat, 'quo ilia cum magna diligentia portante, præcedeiite processione cum qua ad altare venerat, Ac prælato' subsequente vadant ad logum ad hoc decénter præparatuim, in quo idem prælatus corpus Do mini a'diacono sis:eptum cante et honeste reponat, incensato loco ante repositionem et post, ubi ipuandiu corpus Dominicum inanserit, lumet, continue arleat. IIoc expleto, ad aliare redeant. Primus psalmus Credidi propter, etc. ; cantata antiph9ma, $tatim prælatis aü altare. incipiat antiphonam nantibus autem; psal. Magnificat, antiphona sine pne;imate finiatur; prælatus vero statim sul)jungat f)ominus vobiscum et orationem, diaconus Benedicamus Domino. Post missam ( onventus in choro sedeat exspectans donec prælatus, depositis quibus indutus erat vestimentis, alba viliori reintluatur, interim altaria nudenuur. iPr;ecedente autem prælato ad lavanda altaria, subpriore et secretario aquam et vinum præferéntibiis cum ante majus aliare venerint, ὐrælatiis dicat Adjutorium nostrum in nomine D0inini. Domine, exaiidi orationem. Dominus vobiscum, oratio Actiones nostras. Tunc 293 debet incipi in

choro respo.isorium Circumdederuut me, postea de

responsoriis nocturnis, quantum opus fuerit, donec omiiia altaria laventur; pr;elatus vero , postquam altare quodlibet aqua ab!uerit, vinum infundat super illud iì modum crucis, dicens orationem illius sancti cujus est altare. Oinnibus altaribus ita ablutis, prælatus releat a:ite majus a!tare , et dicat versum' ('liristus factus est. 0ratio Respice, quæsumus, Domine. Depositis igitur a prælato ecclesiasticis inlumentis, et conventu a suis necessariis reverso, post mollicum temporis subprior ad ostium refeêuoriicum instrumenio sibi a cautore praeparato faciat sonitum ad refectionem, neque eniim hodie et in crastino al refecuionem pulsatur cymbalum vel campana. Tunc ingressi refectorium, ei stantes in ordiìie si;o, dato signo a prælato sine tintinnabulo dicatur Benedicite. j Eulent pauperes, sine Gloria Patri, et sine I yrie, eieison. I'atcr noster tacite dicant, dicatque sacerdos hebdomadarius humili voce Oremus, Benedic, Domvne, etc., et fesponso Amen, lectio sine benedictione incipiatur, et sine Tu autem finiatur. Finita cœna, dato signo a prælato dicant 5 Memoriam fecit, sine Gloria, et sacerdos Aginius tibi gratias, sicque cantando 239 psalmuin'Miserere niei, Deus, ad ecclesiatn pergant; çjuo finito, sine Gloria, Kyrie, eleisom, Puter uv»ier et preces tacite dicant, et sic egrediantur. – Post hæc dum servitores comedunt, præparentur omnia ad Mandatum fratrum. In capitulo ornetur lectricum ubi legendum est Evangelium, similiser in refectorio aliud lectricum ante uitimum graduiii ponatur; super gradus etiam cathedra in quia præiatus sedeat convenienter apletur. Ablutis iuaque fratrum in infirmaria pedibus, et omnibus paratis ut hoc sanctum officium spatiose et devote, ul dignum est, possit impleri, postquam servitores refecerint, mature ad Mandatum a cantore tabula feriatur; et cum omnes in capitulum convenerint, præla;us, vel si dees!, ille qui vices ejus tenuerit, ad exemplum Domini surgat, et ponat vestimenta sua, et accepto linieo præcingat se, mittat aquam in pelvim ante oslium capituii, veniensque in capitulum cum sacerdote hebdomadario, qui ei aquam debet ministrare, aute gradus preces dicat eu oratiouem sicut in Mandato pauperum. Deinde subpr,ori in sede ipsius prioris sedenti priiuo pedes abluat, tergat et osculetur, deinde erga cæteros, prout ordo exigit, a dextro choro incipiens, humil, tatis 080 exhibeat impleme:itum; uuusqu.s jue autem i'atrum, statim ut ita lotus fuerit, prosternatur, et terram huiuiliter osculetur. lnteriim canlenlur antiphonæ, cantore incipiente aiitiphonam Mandatum novum, etc. Postquam vero 0/iìniuin pedes loli

C

D

præcinctus linteo pedes ejus et fratris qui ei iiiinistraverit, se viente sibi hebdomadario minoris missae, abluat, tergat et osculetur ; quo facto, rursum prælatus accipiat bacinia, et adjutore suo manutergium ministram te, omnibus per ordinem, sicut pedibus, sic lavahalis manibus aquam fundat, et osculetur; idem officium sub prior cum suo adjutore prælato et socio suo persolvat. Diaconus lecturus Dominicum sermonem, et cæteri qui ei servituri sunt competenti hora ad praeparandum se prius lotis pediíus exeant, induatur dalmatica, subdiaconus tunica, ceroferarii in supelliciis; jamque finito mandato cum Kyrie, eleisom ; et solutis [f, solitis] precibus, et oratione Adesto, Domine, procedant iili de vestiario, quibus ingredientibus capitulum assurgat conventus. Tunc diaconus, accedens cum processione sua ad prælatum, ex more ei incensum offerat, et benedictionem accipiat, qua accepta ad lectricum sermonem 301 Domini in coena ad discipu'os habitum in modum lectionis legat, ita incipieiis : Ante diem festum Paschæ, conventu stante dònec primum versùm finiat. Sedentibus vero omnibus, stent hinc et inde ceroferarii cum thuriferario, postea cum diaconus dixerit : Surgite, eainus hinc, præcedente proces- , siome omnes in refectorium eant, ubi dato signo a prælato dicant Bemediciie, et prælatus, Potum charitatis benedicat de rtera Dei Patris, subjunga'. Tunc incipiat diaconus Ego sum vivis vera, etc. Tunc subriore in loco prioris sedente, cæteris quoque in suis ocis sedenuibus, prælatus a subpriore incipiens, singulis manus osculans potum charitatis oflerat, quem refectorarius cum alio fratre scyphis potum infundens, pr;ecedat, post omnes ipsis etiam qui sibi ministrant potum prælatus porrigat, deinde sedenti ipsi in sede sua subprior simili modo de potu serviat, nullus vero bibere præsumat donec a prælato accipiat ; lecto autem de Sermone, quaiitum prælato visum fuerit, ipso innuente diaconus sine Tu autem finem faciat ; sicque dato signo a mensis surgentes, dicto a prælato versu Benedictus Deus in domi, suis, raecedentibus ministris ad ecclesiam pergant, et Xompletorium dicant. Interim diaconus et cæteri 302 m inistri plicatis vestibus in refectorium bibi\uri simul pergant, simulque ecclesiam reversi Completorium dicant, el ad conventum redeant. Ad Completorium diciis simul psalmis Cum invocarem; In te, Dor*ine, speravi; Qui'habitat; Ecce nunc; Nunc dimittis, cum antiphona 0ulatus est, et cantato responsorio Judas mercator pessimus , adjunclo versiculo Christus [actus est pro nobis, prostra:i dicant Kyrie, eleison in silentio, Pater noster el Credo, cum solitis precibus usque ad confessionem. Confessio tantum inaudientia fiat. Miserere. Oratio Illumina, quæsumus, Domine, et ita dicta trina oratione, surgentes, et aqua benedicta aspersi dormitorium petant. Feria sexta, hæc tabula in cera in capitulo recitetur : Hodie 1 lectionem frater talis, scilicet unus de minoribus. Secundam frater talis, scilicet subdiaconus hebdomadarius. Primum tractum Domine, audivi, talis et talis, scilicet duo mediocres in ordine. Secundum tractum Eripe me D. talis et D. talis, scilicet duo seniores. Passio Domini, D. talis scilicet praecentor. Popule meus, D. talis et D. talis, scilicet præcentor et alius mediocris. D. talis et frater talis, scilicet duo levitæ juniores. Cruae fidelis, D. talis el D. lalis, scilicet duo mediocres. Licet ita se habeat consuetudo approbata, tamen præcen{0r potesi secuudum personarum possibilitatem ordinare. Ad Matutinum autem secretarius ad ostium dor

303 Agios,

ciat hora competenti. Matutinæ eodem modo quo supra ιlictum est in cœna Domini licuntur. Ilac fie postquam fratres mane surrexerint nullis pedibus, donec Oflicium coiupleatur, maneant nisi jussit, prælaui pro uimia frigoris asperitate se calceent, ijuod qnaiwlo evenerit, 0llicio tantum erunt [leg. intererunt] «;iscalceati. Ipsa viie singuli simul tòtum ex ordiue psalterium iii claustro dicant. Capitulum usque ad l}enedicite, sicut hesterna die agatur, in quo leclio le;;atur Fesiimemus ingredi (Hebr. iv), reciiata vero tal)ula et dicto I>enedicite, slatim coiisuetudines qii;e ad 0llicitum pertinent legantur. Quihus lectis, si iion faerit imagna uecessitas loquendi, innuente praelato *exeant nihil licentes ; si autem causa aliqua existat qu;e differri non debeat, 304 quam coinpendiosius tractetur : nulla enim liora hujus diei fiiii vacua a passione Domini, unde et uobis per singulas Iloras li;er: de illo meditaudi materia del)et esse, ut, quomodo spiito, probra, colaphos, alapas, spineam coromam, flagel!a, crucem, clavos, fel, acelum, morteim, lanceaimque pertulerit, jugiter recordemur, et tota hac die in his assiluie meduleiuur. Ilorae, Tertia, Sexta et Nona, non ut a qui;)usdam continuatim, sed ut pridie (livisim dicantur , et eodem mo !o finiantur (52). Qiiando au:em propter nimium fi igus per totam hanc diem oporluerit fratres calceaios existere, tunc tamen quia (ut dictum est) 0ilicio nudis pedibus debetit inieresse, finita Noua statim in dormi, orium calceaiueuta deponere pergant, statimque ad ecclesiam redeanl. Cantata Noiia, convenlu in choro exspectante, ministri al aris revestiri :iccelereut. Ministri, sicut in privatis diei)iis, exceptis casulis induanuir, prælatus vero albis vestibus iion paralis se induat, et casula purpurea, si eam habet ; si uom, una de mediocribus induaiur ; qui cum finita Ilora nitdispedibus, diacono et sul)diacono tantum sine candelaloris præcellenlil)us, similiter uuilis pedibus adaltare veneril. non modo coufessionem faciat, sed dicto tantum : 305 Puter noster, et signans se, mox lectore incipieute primam lectionem, sessum eat. Altare tantum uno linteamine sit coopertum, candel;e iion accent!antur circa illud, uiraque leclio sine litulo iegaiur, prima lectio sic incipiatur in siiperlicio inlcr cl.orum et altare, llarc dicit Dominus : In uribulatione sua, qua finita, tractus Domine, audivi, a duobus aul gradus cauletur, choro per singulos versus repeteiìte Consideravi opera tuu. Post tractum dicatur oratio Deus a quo et Judas, ad quam dicatur Flectamus genua. Post orationem legat subdiaconiis secuiidam leclionem, non ut Epistolam, sed in molum lectionis, ita incipiens : Di.rit Dominus ad Moysen, qua lecta, tractus Eripe me a duobus et choro alteruauium canletur; omues vero qui legunt vel cantant, vel a(l allare de candelal)ris serviunt, solis superliciis vel albis induantur, sed mullis hodie alua parata debet iniui. In passio:ie cum dixerit diacoiìus : Purti. i sunt vestumenta mea, sint ju . ta alia, e illi duo qui ultiiuum tractum dixeruat, unus liiic et aliiis iude, qui trah.1111 ad se duo lintea, qu;e ante 0ifici,uin aul lioc illeum ibi fuerant posila. Fii.iia autem passioiie, incipiat pr;vlattis solemnes orationes; eu cum in omnibus flectumius genua liaconus 306 dixerit, in ea tautum, quæ pro perfidis Julæis fiu, iion dicat, l.am quia ipsi Itedemptori nostro genu irrilemlo in passione fi, xerunt, Ecclesia, illorum exliorrcscens facimus, pro illis tatutum in oratione genua non lectit : 0reinus, dilectissimi, Deum. etc. Circa fine.m harum oraliouuuum, secretarius anle majus altare ubi crux adoranda est, lapetuum extendat et desuper linteamen ; orationibus vero finitis, praelatus et ministri (lepositis in vestiario casula, stolis, et manipulis, in chorum veniant in albis, stetque ipse praelauus ultimus. Tuuc viuo sacerdotes in albis depost altare crucem praeparatam accipien

(52) Mos persolvendi horas canonicas consequentcr et indivisim improbatur.

mitorii ad excitandos fratres sonitum suum fa- A tes,

[ocr errors][merged small][ocr errors]

juxta idem altare a dextris stantes coopertam eam omnibus repræsentent cantantes : Populè meus, quibus duo levitæ in casulis stantes intér chorum et altare : Agios, ter veniam petentes, respondeant; ad quae chorus similiter ter geniia flectens, Sanctus, sanctus , sanctus suljungat. Prædicti sacerdotes

circa finem responsidiis] chori paululum progre- '

dientes, taceute choro, aliiim vefsum dicant (juia eduxi te, quibus levitae Agios, et chorus Sanctus, respondeant. . lterum sa; er(lotes aliquantu'um pro£e eiiles tertium versum camat.t Quid ultra debui; levil;e Agios, et clior;:s Sanctus, respondeant. Tunc sacerdotes tantum 307 progressi, ut jam loco, quo crux adoranda est, assistant, crucem suhito discooperientes, incipiani antiplionam Ecce lignum crucis, ad quam omnes conversi, mox ut crucifixum Dominum extensis brachiis, ad exemplum reconci

liationis sitæ nos invitantem conspexèrint, et fons

ille pietatis manans de latere pèndentis Domini, patens in ablutionem peccatoris eu menstruatae, intuentium oculis occurrerit, quantæ devoiionis affectu erga tantum l;eneficium accendantur, ostendant, terræ siquidem quoties ipsa antiphona incipitur se prosternentes adoreml Dominum, ipsam terrâ;m osculantes. In fine quot;ue antiphoiiae cum dixerint Venite, adoremus, génua fleótant; ipsa vero antiphona ter ab il is qui crucem tenent reincipiatur, qua primo cantata sul)jungatur primus versus psa!ml tertio præcanlata, slatiim in choro 'antiphonam Crucem tuam incipiant, ad quam et quoties iiicipitur in terram se prosternant, quæ etiam ter dicatur cum tribus versibus psalmi Deus misereatur nostri. Postea a (luobus in aliis ad graulus chori incipiatur, Crux fidelis, et dicantur versus hymni Pange lingua, quamdiu crux adoratur, choro per singulos versus repetente 308 Crux fidelis. Prælatus, cum primo. discooperia cruce Ecce lignum incipitur, statim accedens ioio corpore ante ipsatm crucem se prosternat, el solus, ul sibi placuerit, in libro, vel sine libro, orationem suam, brevem tamen faciat; cæteri vero omnes cum ante crucifixum Dominum bini et biui similiter toto corpore prostrati jacuerint, sine lubro, sed ex intima cordis iutentione, prout ipse quem adorant inspiraverit, suam orationem coimpleant compendiose. Cum prælato quando adoraI)it subdiaconus prope eum jaceat coadorans. Cumque ipse surrexerit, osculata cruce, tunc ipse subdiaconus accedat. luleriim illi qui Agios dixerunt depositis casulis, in locum sacerdoluim qui crucem adhuc teuent succedant, ipsique sacerdotes postquam, adoraverint, ilerum crucem teneanl, el tunc diaconi adorent, post quos ab utroque choro bini et bini, a nia,o: ibus incipientes, ordinate et cum magna reverenuia adorare veniaut. Jam vero cum ad osculandos crucifixi Domini pedes accedunt, et illæ fixuræ clavorum illeque sanguinis rivulus, quibus oscula imprimuntur ad memoriam redeunt, quid amoris', quidve dulcedinis intentæ inenti conferre del)eaiit, cogitandum est polius quam dicendum. 309 Prælatus postquam adoraverit non in chorum EcJIeat, sed quanuiu crux adoratur, vel ad altare oraiis, vel ubi sibi melius videbitur, sedeat. Postquam omnes adoraverint, si populus adest qui adorare debeat, deferatur crux in aliuin locum, quæ si per cliorum poriatur, flectant omnes genua, non si:iiul, sed si ut ante singulos transierit; si vero populus in adorando iuoraum fecerit, allerat secretatuis aliam crucem , quam accipiant illi, qui Popule meus dixerunt et elevantes incipiant antiphonaim Super omnia ligna, sicque in emiuenti loco reponant, omines vero flexis geimibus adorantes antiphonam finiani. llis peractis, prælatus ac ministri resumpljs stolis et maiiipulis, solo prælato calceato et casula indulo, cum ilhuriferario et ceroferariis pergant ad

[ocr errors]
[ocr errors]

Mocum ubi pridie corpus Domini posuerunt, ibique A Post Nonam eant omnes fratres in dormitorinm,

èjus, corpus Dominicum a quinta feria reservatum a B

fídelibus sexta feria sumitur, hoc designat, quia a fidelil)us Domiuus ea die cst sepultus. Nec reservatur sanguis eo quod ab infidelil)us est effusus. Innocentius propterea dicit hac die sacramenta ngn celebrari, ità : Neque enini decet (inquit) ut ea die Veritas a fidelibus in sacramento immòletur qua pro se ab infideiibus dignata est immolari. Postquam vero omiines commuinicaverint, incipiatur in choro ant!phona Calicem salutaris, et cum aliis , quæ pridie Jictæ sunt, antiphonis et psalmis , suaviter, sicut cæteræ Horæ vésperæ cum capitularibus, precibtis, et psalmo Miserere mei , Deus , finiantur. 0ratio Respice, quæsumus, etc., quisque per se finiat. PræIatus 311 cum ministris , compositis quæ circa altareTcóíiponenda sunt , Wesperas caiitando in vestiarium redeat. Post Vesperas omnes egressi ab ecclesia, ablutis pellibus se calceent; deimle post arvum intervallùin percussa tabula refectorium ingressi, ante coenam et post , ut pridie , cuncta coimpleant. In mensa non nisi panis et aqua, et herbæ crudæ apponantur; cibi enim fratruin , sicut aliis diebiis, coijuantur, el de coquina ad eleemosynam porteiitur; solitus quo jue cibus [leg., potus] paupéribus detur. De infirmioribus fratribus , qui in conventu sunt præpositus sollicitus sit. Quia vero Oflicium in crastimo solito tardius agendum est, propter laborem post co:lationem in refectorio |)0iuiii chari alis omnes accipiant. Ad collationem legatur sermo sancti Joaiinis Constantinopolitani, scilicet : Ilodierna die Dominus noster pependit. Completorium, ut pridie, finiatur. Hac autem nocte meliuanlli de Cliristo sit materia; ejus, post tanta quæ pertulit, requies in sepulcro, ac per illius descensuum ad inferos ineffabile illud magnumque gaudium miserorum tandiu præstolatum, tamque subiuo praesentatum, quos captivato mortis imperio secum ab inferis Christus eduxit, ut, dum per ista meditando mens 312 ducitur, in pace in idipsum dormiat et requiescal (Psal. iv). Sabbato saiiclo Paschæ, cuneta quæ supra dicta sunt de Officio noctis et diei usque ad Officium missæ eodem ordine compleantur. Ad Malulinum , in primo nocturno antiphona In pace in idipsum, etc. In Laudibus, ant. 0 mors, etc. Kyrie, eleison, eodeum modo quo pridie. Summo mane ornetur tota ecclesia , capitulum sicut in coena Domini teneatur , lectio Christus assistens pontifer. Post capitulum statim fratres radantur, ut .scilicet pro gaudio tantæ solemnitatis ad 0flicium omnes rasi inveniantur, et in lectis interim singulorum munda et nova mutatoria ponantur a camerario. Post Sextam lectiones prævideantur, altaria cooperiantur; et festivo modo ad δstendendam tam iuetfabilis gaudii solemnitatem intrinsecus et extrinsecus dignissime cuncta adormentur, ita ut præcipue apparalus mentis in taula resurrectionis gloria non negligatur.

[ocr errors]

cappas deponant, ac munda supeliicia cum caputiis, si opus fuerit, omnes induant; decet namqne ut in reparationis sitæ solemniis ad instar angelorum, qui festivitatis hujus gaudia in albis vestibus 313 niintiarunt , ipsi quoque et men!e et veste cafTlidi appareant; ministri quoque altaris induantur culuioril)us indumentis, diaconus dalmatica, sul)i!iaco:ius tunica, tres in supelliciis ad aquam, crucem, et thuribulum ad processionem deportantla. Prælatus etiam pretiosis ornelur ii;dumentis; omnibus honeste præparalis, facto sonitu, conventus in chorum veniat, tunc ordiuata processione anlc altare ad locum ubi novus ignis benedicendus est ordinate procedant hoc modo : ante omnes secretarius cum hasta cui cereus infixus sit, in quo ignem reportaturus est, incedat; post quem aquæ bajulus, dei:ade qui crucem portat, quem sequitur thuriferarius, quem diaconus et subdiaconus sul)sequuntur; deinde conventus, prælato ultimo cappa serica inulnto. Cumque ad ignem pervenerit, oimnibus in ordine slanlibus , accedat prælatus et ignem beiiedicat , aqua benedicta eum aspergens. Tunc thuribulum de carbonibus novi ignis impleatur, et a secretario cereus in hasta accendatur; in laterna quoque candela, unde cereus, si forte exstinctus fuerit, reaccendatur; in omnibus quoque oflicinis, exstincio veteri igne, novus ab aliquibus deportetur : tunc a cautore antiphona Cum rex gloriæ, incipiatur. Conventus vero in 314 choruin processione redeat, eamdem antiphonam percantando, qua cantata incensuim a prælato benedicauur hoc mo.lo : Veniat, omnipotens Deus, elc. (Benedictio cerei paschalis). lnterim subdiaconus in choro ultimus assistat, prælatus etiam in sede sua sit, diaconus vero slatim ad consecrationem cerei accedat hoc modo : Exsultet jam augelica. Omnibus vero astantibus, et ad tanti luminis consecrauionem intentis, cum diaconus dixerit Suscipe, sancte Pater , sit paratus uhuriferarius qui ipsi diacono incensuin oiferat , quod ille in thuribulo ponens cereum tantum inceiiset, ante 0/ficium enim a secretario quinque grana iacensi in mo!uin crucis in ipso cereò debent esse infixa. Thuriferarius post inicensatum cereuim, domec idem consecratus si1, ibidem cum tlmuril)ulo fumigante consistal ; rursuin cum diacouus dixerit In honore Dei rutilans ignis, secretarius eereum de novo igne accendal; et cum atljunxerit Qui licet sit divisus in partes, accendal etiam (luos cereos ex utraque parte magni cerei in candelabris inlixos. Cereus usque in crastinum post Complelorium non exstii:guatur, qui etiam per totam hebdomadam ad majorem missam et Vesperas accendauur. Peracta consecratione cerei, prælato el iministris im vesliarium reveruentibus, statim prima lectio incipiatur 315 In primcipio fecit Deus, tunc exstinguantur duo cerei in canJelabris usque ad imissam. Tuiic et pr;vlatus indutus una de mediocribus plaiielis, cum diaco.io et subdiacono tantum dalmatica et tunica exutis ad allare procedens, non modo confessionem dical, se.l præmisso : Pater nos:er, et osculato aliari, cum suis ministris sedeat. Priiuam lectionem subprior legat, cæteras alii sicut sunl in ordine primi, ete. His ita peraclis, prima litania ad gradus a pueris, si adsumi ; si non adsunt, a tribus de minoribus de conventu incipiatur; hæc litania in choro fiuiatur; prælatus vero incœpta litania cum ministris in vestiarum secedat, deponensque casulam, cl cappam induens in chorum ad sedem suam veniat. Finita prima litania , tres a!ii fratres secundam litaniam incipiant. Cum autem pronuntiabunt Sancte Joannes Baptista, jam ordinata processione ad fontes cum magna veneratione procedant, procedentibus per ordinem, primo illo qui crucem portat, deiude ceroferariis, post illo qui feri cereuim ad consecrandos fontes præparatum , subdiacono quoqne cum libro, et diacono cum chrisinatorio, ac deinde illis, qui

« VorigeDoorgaan »