Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

el post

piuur, quain imponit ei præcentor, el ler canitur; Alim Epistola incipiatur, quæ sic incipit : Apparuit ipse vero prælatus præcedentibus ceroferariis, ci gralia Dei. Graduale duo cantant in cappis scricis, cantore in cappa sibi niinistrante, omnia ecclesiæ el reincipiant, videlicet Tecum principium , û Dixit incensel altaria, rediensque in slallo suo incenseliir Dominus ad me. Alleluia , duo collant, adjuncio a cantore, permanentibus 'ibi ceroferariis; posica sibi lertio in cappis, videlicet Dominus dixi 269 iiicensentur illi qui habent cappas sericas, sicut ad me. Sequenti: Nato canunt omnia, signa vero sunt in ordine, primum in dextro choro

non pulsantur. Evangelium cum candelabris et i!in sinistro, postea 266 omnes , a majoribus in censo. Canlal'a vero communione, statiin in choro choando. Oratio :: Deus, qui nos redemptionis, quam ad Laudes antiphonam cantor incipial Quem viprælatus dicit in stallo suo, canlore sibi de libro disiis, psal. Dominus regnavil; dumque Laudes ministraule. Tres dicant Benedicamus Domino Ad dicuntur, sacerilos cum ininistris sileal. Antiphona Completorium, antiph. Miserere, psal. Cum invoca 'secunda Genuil puerpera ; psal. Jubilale. Hanc anrem, etc. Hymnus Salvalor mundi. Ý Custodi nos.

liphonam el tres sequenles cantores hebdomadarii Ant. Veni, Domine.

commendant, el omnes sine pneumate liniuntur. AJ Malulinum primo tolumn classicum pulselur, Capitolur, hymnus , nec versus dicuntur; seil et remanente classico duo minora signa sonent, finita antiphona, Parrulus filius, sine pneumale, donec fratres ad ecclesiam conveniant. Invitatorium sacerdos ad altare antiphonam, Gloria in excelsis Christus natus est, quod dicant quatuor in cappis

a cantore delalain sine mora incipiat', 'stalimque sericis. Regalur chorus a duobus hebdomadariis, qui post Benedictus, inc piatur ct finiatur ipsa aritiphona imponant antiphonas, sicut dictum est ad Vesperas, B sine pneumate. Post hxc, dicia ratione, ad complen a majoribus inchoanles. In priino nocturno anti dum diaconus subjungai lie, missa est. Quibus es. phonà Dominus dixit ad me, quæ imponitur priori. pletis, lalernis accensis omines dormitorium pe.anl; Primum responsorium cantores bebdomadarii in hac lanlim vice, qui volunt vestiti jaceani. Noli cappis sericis dicant, videlicet Hodie nobis, Gloria quod ad prædictani missain diaconus desert pacem in excelsis. Cætcra responsoria omnia, excepło lertio, priori, et cantor assumiens : priore desert hinc inde ; sexio et nono, bini canlanı; tres in cappis cintant le. quod si deest prior, precenlor sumit el deseri, ut sponsorium leriium, similiter sextuin, scilicet prior ei dictum est. suo de majoribus. Et nola qnod quando prælalus sex Cum autem summo diluculo dies illuxeril, unum lam respoiisoriuin cum aliis ad gradus cantal, præ de majoribus signis pulse:ur, quo audito omnes qui centor prins debet coram prælato incipere respoliso ad nissam servituri sunt 270 abluere el revestire rium, el cantare versum cum Gloria l'alri, quantum accelerent; alii vero expedile surgant, et in choro prælato placuerit.Tria 267 Evangelia in cappis seri se:lcant, donec puls: liir classicum. Ad hanc missam cis legantur. Prælalus legal-tillimum Eyangelium: In induanlur sacerdos el mini.tri, sicut solent in Domiprincipio erat Verbum , præcedentibus duobus cero nicis, lunica el dalmatica albis, ut supra; lunc sc4:5211:, ci qhotics legii iui cappa, vel dicit capilli cretarius dcliel candelas in choro cantantibus loinDumn seu orationem, assislinis ei. Dum vero nona strare, sicul cl ad primam missam. Olicium Lucu lertio legitur, præparat se diacoii!'s in dalmatica, su!gebil, quod prip'centor, incipit. Lectio Spiriliis subdiaconus in lunica, ceroferarii cum thuriferario Domini, quæ legatur sicut in præcedente missat, qui in supelliciis, sin que parati ad repetitionem ic-Clinita slalim Epistola inci, ialur, scilicet Apparuit sponsorii ; noni per chorum ordinale incedentus, benignillis. Alleluia, Dominus regnavil, a duobus cavidelicet præcedentibus ceroferariis, deinde thuri nilur,sicut graduale. Evangeliuin' cum candelabris 'ferario, subdiacono el diacono subsequentibus arie el incenso, non pulsatur classicum. Finila missa il prælatum veniant, ubi diaconus incensum prælato (Jaustrum veniant, mulusque lavenl, et acceptis liofferat; quo in thuribulo posilo, textum accipiens, iris scdeant. Interim sacerdotes ad missas privalas benedictionem pelal : redditoque !ealu subdiacono se cxpediant. aid lectricum inter chorum el altare horieste præpara All Primam duo de majoribus signis pulsentur. lum, ministris sicul venerant præeuntibus cum ma Posi Priman capitulum tene:illir, in quo solummodo gna reverentia, accedal, el genealogiam, non can de amore el dulcedine binlæ solemnitalis deliet Tando, se:1 honeste legendo, pronuntiet; qua lecia, tractari. Slatim post capiluluin processio pulselur;. et Te Deum laudamus a prælato inicæplo, diaconus sive Domi: ica sil, sive nion, processio agitur, missa incensum ponat in thuribulo; el cum processione maludinalis iniermitijur. Processio lil sine cappis sua altare majus ei matutinale (50) incensel, et sericis, exceplo priore qui habet : subdiaconus iu. prælatum postea, cui scilicet przelaló sub..iaconus nicam, diaconus dal:naticam balent. iestum ad osculandum offerat. Quibus peractis, ripo Posi Tertiam omnibusrile peractis, ministris 271 sitis in locum suum candelabris, dum Te Deum litu

quoque ante altare que portanda sunt tenentibus, damus canitur 268 in choro, ornnies ministraluri cum præcentor respons): ium vel antiphonam incho:-. ad primam missam remaneant irtimi. Thuriferarius verit, procedunt hoc modo : Primus, qui aquam vero, incensato prius diacono, per chorum incensum D benedictam portal, vehinc qui crucemi, posi qui seral, subdiacono sequente con lextil. Sacerdos ad

candelabra, deinde qui luribulum, inde subdiaconus primam missain interim honorifice indualiil'. Ad Te

cum lexlu in lunic:1, el diaconus in dalmatica, jost Deum laudamus, duo majora signa pulsantur; ct quos incedunt pueri, ct reliqui Lini et bini, sicut ad versum : Per singulos dies, classicum, id est, est ordo eorum; post omne przelalus in cappa serici. omnia signa:

Procedentes vero per daustrum nullam stationen Finito Te Deum laudamus, dicat przelalus versum : faciunt, sed cantan 10 risponsor.um ecclesiam in riIpse invocavil me; incæploque ab eo, Deus in diuntur, et ita facta slaiione anle crucilixui, slent adjulorium, lunc quando prima antiphona ad Laudes donec quod canitur liniatur; ad quam proc ssii nein solel imponi, ollicium ad missam : Dominus dixit dicalur responsorium Descendil de cælis. In statione ad me , in choro priecentor incipiat, quod tertio ecclesiæ incipit præcentor responsorium Verbum repetalur. Kyrie. Orbis Factor, a duobus in cappis caro, tres in pulp lo versum dicant In principio. Ad canitur, ceroterarii presbyterum præcedant, lunica introitum chori prælatus, imponal antiphonam a el dalmatica habeaniur, Gloria in excelsis sacerdoti cantore sibi delulam Hodie Christus natus esi, post a canlore delatum devole el celebriter ab omnibus biec prælatus, pronuntia:o versu, Ipse invocavit me,. decauletur, oratio Deus , qui hanc sanctissimam. diral orationen. Da, qua'sumus, omnipotens Deus. Lectio inter chorum el altare in snpeilicio legatur, Tunc pulseur classicum. Ollicium Puer natus est, : que sic incipitur : Populus gentium, qua finita sta- Kyrie, Deus creator oiinium. Cloria in excelsis Deo

(43) Id est, allare missæ malutinalis.

a tribus in cappis sericis. Oratio Concede. Lectio, A duale, Alleluia, ct Evangelium similiter in pula Propier hoc sciel populus, in cappa serica in pulpito pilo, etc. lcgatur, qua finita stalim Epistola : 272 Muliisa Ad Vesperas, ant. Tecum principium, psal. Dixit rie, etc. Graduale a duo sus in cappis in pulpito can Dominus, etc., lil suprà, capitulum Stephanis. O leliir Viderunt, el reincipiatur. Alleluia. Dies san murlyrum, liymnus Deus luorum. į Gloria et honore, Clificalus, ibidem a tribus in carpis. Sequentia Christi ani. Patefaciæ sunt, psal. Magnificat, interim pries hodierna, interim duo de majoribus signis pulsenliir. latus majus altare et matutinale incensel. Oratio

Quando festivitas isla, vel alia duplex in Dominica Da nobis, Domine, qua'sumus, Cantores tres ini caps occurrit, primam fiat aqua benedicta ab hebdomi pis Benedicamus Domino. Tunc sacerdotes tres de dario, el ipse stalim iricipiat Terliam, quæ dun Senioribus ad gradus in cappis incipiant Apparuil. canitur vadil cum aqu:e bajulo per officinas, el soli Fiat processio ad altare beati Joannis, quod prælalas complet observantias, postea in chorum horam lus inicinsel. Û Cumque 'complessel, Valde honofiniturus revertiur. In talibus festis onnes qui mis randus est, quem dical unus de sacerdotibus. Oratio siis non cantant ai communionem vadunt, exceptis Ecclesiam lunm, sic rd tos subjiingant Benedicamus. illis qui pro aliqia rationabili causa consulto pre In red liv in chorum de Nativitate memoria Gaudea1.1:0 se alistinent, sic etiam in omnibus Dominicis, mus. De beala Maria Memoria Alinit Relemploris.

Nolarduin autem quod quando quelibet festivi. ỹ Pos! partum, oratio Deus, qui salutis, ceroferarii totum duplicium in quibus pralaliis missam debet Benedicamus. celebrare, in Dominica occurrit, benedic. io super De sancto Joanne duplex lestim agitur simplex, lec:orem hebdomadarium ad missam maiutinalem B quod dicitur tertiæ dignitatis. Eodem modo per dabilir. In refectorio lectio In principio, deinile omnia sicil nolatum est in sesto beati Stephani, sic Serino Vox spiritualis Aquilæ, et ali sermo..es eliam de Innocentibus et de sancto Thoina sine dilper septimanam assumalilur, cum opus fucril, post serentia observatur. (Post Litudes) fiat processio Evangelia dierum.

276 ad altare sancti Joannis, ibi incens:to allari, Ad Vesperas signa sicut in vigilia pulsantur, et dicio psalmo Benedictus, dicatur oratio Ecc'esium cantores chorum regunt; cantor heldomadaris luam. Sacerdotes cantores subjungant Benedicamus. dextri cliori primami antiphonam 273 incipiat, De Nativitate memoria, de sancto Stephano memoscilicet : Tecum principium, ps. Dixit Dominus. ria, de beata Maria memoria, ceroferarii BenediAlius cantor sinistri chori antiphonam secun'lam camus. incipiat Redemprionem, psal. Confitebor; aliic vi:tri Ad Vesperas ant. Tecum principium, etc., nil subantur, el finiantur omnes cum pneumate. Capit!!- pra, capitulum Qui rimet Deum, In medio, lymlam cum cappa el cereis prælatus dicat Muliifarie. mis Exsuliel. À Valde honorandus, ant. In medio

Verbum caro, cantores adjuncio sibi tertio calilint Ecclesiæ. Oratio Ecclesiam. Cantores subjungaul in cappis. Ilymnus A solis ortus cardine. Tuin fram Benedicamus. Tunc tres de junioribus, acceptis capsponsils. Antiphonam Hodie Chrisius, primo el pis sericis, ad gradus incipiant n Dignus a dignis, postre:no prælatis incipit, et loia canitur, psal. el fiat processio ad altare Innocentium, quod prælaMagnifical. In!erim prælatus majus allare incensel, lus incensel. Û Accipiunt. Û Llamini, oratio Deus, per cætera quoque allaria incensum portetur. Cra cujus hodierna, cantores Benedicamus. In rechiu de iio Concede, qucsumus. Cantores dicani Benedicamus Nalivitale memoria, de sancto Stephano memoria,

C Domino. Statim tres diaconi in cappis rubeis an de beala Maria memoria. gradus incipiant respolisurium Sancie; tunccal (in ses!o Innoceniium.) In Laudibus processio ad processio ad altare sancli Stephani, prælatus autem

allare codein modo quo supra. incensct allare; diaconi canlent versin Ul luo Ad Vesperas. Cantores heb:lomadarii adjuncto propi iałus. Versum Gloria el honore, unus de diii sili Tertio in cappis sericis ad gradus incipiant conis dical, Oratio : Da nobis, diaconi subjungunt Miles Christi. Fial processio ad altare beati Thomæ Benedicionis Domino. Posica redeal processiv in code:n modo quo dictum est de aliis. chorum canlando Inviolata. Ÿ Post partum, oratio (in festo S. Thomæ.) Ad Laudes fiat processio ad Deus, qui salutis æternæ, pueri ad gradus subjung:711 aliare, sicut supra. Beneaicamus. Ad Completorium antiplio.ia Mise 277 In vigilia Epiphaniæ, nona cuin duobus de rere, etc., hymnus Salvator mundi. Û Custodi nos, majoribus siguis pulselur. Antipiona Alleluia, Verbum.

Solemnitas Epiphaniæ cum magna reverentia ce274 De S. Stephano duplex sestum simplex agi- lebratur, quia in ipsa mulla sacramenta recoluna lur. Tu vitaloriam a Iribus sine cappis sericis, Chri lur. Allaria quoquc omnia parantur, signa pulsanlur, slum nalum. Hymnus Deus, 11orum militum. lo primo ut supra dicium est, praler ad Matutinas, lunc enim noclurno, ani. Beatus Stephanus, quam imponal ad excitandos fratres non pulsalur classicum, sed diaconus cantum agens majori in choro dextro post duo minora sigua. Omnia luminaria quæ circa mapriorem, psal. Beatus vir., antiphona 2 Constitulus, jus altare sunt, exceptis tribus cereis qui sunt coquam imponit alius diaconus in sinistro choro ma ram altari, accenduntiir. Alle singula altaria, sinjori, elc. Primum responsorium Stephanus autem,

D

gula luminaria ponuntur. Ad Vesperas cantores quoil cantant duo ad gradus; similiter omnia responia hebdomadarii chorum regunt in cappis albis. Prisoria bini ct bini cantant, priur ponitur ad sextum ma antiphona Tecum principium, imponitur priori, responsorium, sicut semper in duplicibus feslis, et caeter: similiter senioribus imponuntur ei sine ad nonam lectionem, cic. Te Deum laudamus. Ÿ Po priemale finiuntur; p:ior in cappa ad gallos deausuisli, Domine, quem przelalus dicit. Au Benedicius, rata dical capitulum Surge, illuminare. Responseant. Impii super, quam prælaus sivi delatam a dir rin in cappis croceis el rubea : Reges Tharsi.. cono cantum agente incipiat. Tunc eal processio ad Hymnus lostis Heroiles, versus Omnes de Sabi. allare, interim prælatus majus altare et malutinale Alitiphona Magi, bis iniponitur, et ler canitur. incensel, postea altare beati Stephani; finito psalmo Oratio Corda nosira. Benediclus, et antiphona, sequitur oratio Da nobis, Ad Matutinum invitatoriuin el liyminus ron diquæsumus, Domine, diaconi : Benedicamus, Domino. cuntur, sed antiphona ad priorem delala ab ipso In redili de Nativitate memoria Verbum caro fucluin incipitur sic : Asserie Domino, psalmus ipse, e:c. est. y Benedictus qui venit. De beata Maria Virgo In tertio nocturno, ant. Venile, psalmus ipse, siando verbo. Ý Post partum. Oratio Deus, qui salutis, cero psallalur lolus. 278 Tantum in die dicatur prixferarii subjungant Benedicamus.

dicta antiphona cum psalmo; per oclavam, anl. Ollicim ad missini Etenim sederunt. 275 Kyrie, Adorate Dominum, psal. Canlale 1. etc. Homilia in Condilor a duobus in cappis calleluir. Epistola in cappa legitur cum ceroferariis. Nonum reponsorium pulpiio Stephanus plenus gratia el fortitudine. Gra in Columba, a tribus in cappis canitur, nec iteratur.

Ad legendum Evangelium Factum est, accedal dia- A lantur, crigens sc prælalus, et stolam ass: mens, conus cum processione, sicut dictum est in nalivi slans anle aitare absolutionein faciat; d ince minilale Domini.

stris ad sedes suas in chorum reversis, sacrista ciAd missam officium Ecce adrenil. Cartores a:l

neres, quos de palmis pripterili anni piravit, allejuncto lertio ad gradus in cappis canlent Kyrie, Fores sai; quos ipso lenenle przelalus benedicens, el sıl bonitatis; in pulpilo, graduale Omnes de Saba, priore aspersorium ministrante aqila benedicta Alleluia, Vidimus stellam, etc.

aspergens, stolam ipsi subpriori tribual,

sibi priIn resectorio lectio Cum natus esset, cum sermo mo cineres imponat el aqua aspergal; deinde stolam wibus ad idem festum pertinentibus.

risimai, ac cidem subpriori cæterisque fratribus Ab oclava Epiphanie usque ad Septuagesimam cilin magna corilis contrilione venientibus, et coram leguntur Epistolæ beati Pauli, et per idem tempus se ge: ua flecientibus cinc es imponens, singulis quotidie bis comeditur, eliam seria sexta de con dical : Memento quia cinis es, elc., subpriore singusueludine approbata.

Jos 282 aspergente. Interim cantetur antiphona Summopere aulein provideatur ut ante Septua- lumutentur, cum versibus psalmi Deus miserentur gesimam Epistolae beati Pauli finianiur; proinde rosiri; repetatur, quantum opus fucrit. Post datos etiam si tempus breve fuerii, a crastino Circumci- cineres, parala precessione, dicat przelaliis in scie sionis in resectorio incipiantur. Historia Domine, in sua in choro versum Ostende nobis : Dominus vobis. ira lua, ante Dominicam post octavam Epiphaniæ cum. Oratio Concede robis, Domine, postea innunquam incipitur; quando vero in prima Dominica cho:la antiphona, Exnudinos, Domine, per claustrom post octavam Epiphaniz Seplugesima 279 occur- B ad processionem exeant. Nullus in hac processione rit, tunc ex necessitale dimililur.

ecclesiasticis indumentis debet indui. "Percaniata Feria secunda, in Laudibus antiphona : Miserere, antiphona ante refectorium cum uno versu psal. i psalmus ipse, capitulum ail Laudes omnibus feriis Salvum me fac, subjungitur ali: Juxla ves:ibulum; jusque ad diem cinerum : Vigilate et orale. Prostra qua ante introitum eclesiæ firia, liianiam duo Liones el preces resunnuntur. Nota quod si tempus cantores incipiant, quibus pronuntiantibus Sancte longum fuerit, et non suffecerint Episole beati Joannes Bapiista, processio ingrediatur ecclesiani, Pauli ad lectionem resectorii usque ad Septuagesi- quæ dum percantatur ad gradus, interim sacerdos mim, assumende sunt lectiones sanctorum.

el ministri revestiantur. Finiia lilania sine orationc Sabbalo ante Septuagesimam, Alleluia ante No. ofliciuin incipiatur Wisereris omnium. Hac die ac nam dicitur, in Vesperis lacelur. Hac la ven die, deinceps in omoi Quadragesima diaconus et su! d.,quando purificatio beatæ Mariæ occurrerit, quia conus omnibus diebus usque ad cænam Domini ad i espera de festo erunt, Alleluia in ipsis dicalur, et magnam inissam de tempore debent in casulis niietiain in Complelorio, de Septuagesima tunc ad nistrare, eiiain diebus Dominicis. Oralio Præslil, Vesperas memoria lanlim fit. Ab illo die usque quæsumis, Domine, cui diaconus debet præponero P.ischa Vesperas : Laus tibi, Domine, rex æternæ Fleciamus genua, el sic omnibus feriis Quadragesima'. g'oriæ pro Alleluia dicitur in principio Horarum. Epistola Conrertimini au me, quæ dum legitur fra

Ad Matutinum invitalurium Præoccupemus faciem, tres recalceent 283 se. Graduale Miserere mei. Traetc. Ad primain lectionem legitur prologuis cum clus Domine non secundum, alternatim debet cantari. initio Genesis. Primum responsorium In principio, Evangelium Cum jejunatis.Offertorium Exaltabole. Ai! {rcit Deus, elc. Nonum respons rium reincipitur. C Vesperas primun signuin, quando Sanctus cantatum Versus Excelsus super omnes. Sancta quippe Eccle est, pulsari incipial, ad secundum Per omnia, cessia abhinc usque ad Pascha organa sua, videlicet set; post Agnus Dei, secundum signum. Communio cantica lætitiæ Alleluia. Te Deum 280 laudumus, Qui meditabitur, qua finita debiei pulsari tertium Gloria in excelsis Deo, lie missa esl, suspendit. signum. Ad ultimam orationem, quše dicitur super

Per lolum tempus Septuagesime, sicut dictum populum, dicat diaconus Humiliate capita vestra, est in prima Dominica Adventus, ad magnam nis post quam orationem classicum inferlur. Sacerdos sain diaconus et subdiaconus casulis ilanlır.

qui niissam celebravit (nisi fuerit duplex sestuni, Doininica in Quinquagesima, in refectorio lectio Vel dies Sabbati in quo hebdomadarius hebdomada Assumpsil Jesus. Sermo Fides est religionis. Ab hac die sequentis Vesperas inchoat) Vesperas ibidem ad alquæcunque festivitas occurral jejunium non solvilur. lare incipial. Post Vesperas facio brevi intervallo

lu Capile jejunii invitatorium In manu tua, etc. pulselur cymbalum, el eant cænalum. His quatuor diebus ad Malutinum et Vesperas lan

(Feria sexta.) Sciendum tamen quod a Capile limm capilula propria dicunlur el orationes, sicut

jejunii usque ad cunam Domini singulis diebus, nisi jn oinnibus aliis diebus Quadragesimæ ; ad Horas in Dominicis, post Tertiam septem psalmi cum rcro dicitur collecta Dominicalis, scilicet Preces no

Titania dicuntur : in diebus festivis post Primaru siras.

immediale. Sciendum est quod a Capite jejunii de .eslo trium lectionum nihil fit usque ad Pascha, nisi comme

Dominica prima in Quadragesima, ad missam, nioralio tantum, el missa malutinalis si in Dominica Domicium Invocavit me, ele. Tractus Qui habitai, evenerit, exceplo in ramis Palmarum. Sciendum est quem quatuor aliernatim canalit, etc. Hac die post quod si in Capite jejunii festum novem lectionum

Compleiorium sacrista cortinam inter choruni et occurral, in craslinum differendum est. In capitulo

allare protendat, lunc eliam cruces el 284 imatlectio Cum jejunalis. Hac die et omni seria quarta

gines cooperiat. A secunda seria Quadragesimæ el sexta Quadragsimæ tenendum est silentium in usque ad Pascha, exceptis festis, ad inilium primci. claustro; debel etiam unusquisque, loco processionis

palis Horæ duin Gioria Patri dicitur, ab omnibus quæ illis diebus solel lieri, stalim post exilum 281

siinul super formas venia pelalur. a capitulo dicere psalmum Miserere mei, Deus.

Sciendum quod in omnibus missis que de QuaPost Nonam, dum psalmi familiares dicuntur, a dragesima dicuntur cortina debel esse collecta dum secretario unuin de majoribus signis tribus vicibus Evangel.um legimur, sed lecto Evangelio slalim modicum pulselur, quo audito omnes in choro se expandatur; quando vero festum celebrandum est, discalceeni, nisi propler asperitatem frigoris eis mi finita missa diei præcedentis slatim colligatur corsericordia liat a prælato. Deinde veniente prælalo lina, quæ tamen ipsa die dum missa de Quadrageanle majus allare cum sacerdote hebdomadario et sima canilur debei esse prolensa; in qua missa sc ministris, ubi tapetum debet esse expansin, inci fratres super formas ad canonem non incurvenl; plal privlaliis antiphinam Parce, Domine, el dicant qua die post Completorium nisi aliud sestum occuribi prostrati seplein psalmos, similiter conveniliis in rat, cortina, sicut solet, extendatur. choro. Finitis psalmis sinc litania cum Kyric, eleison Notandum quod feria secunda Quadragesimæ ad

[ocr errors]

collationem incipendae sunt hoinilit Quadragesi- A repeiitione antiph na Ne forle, subjung :lpiratus znales.

Benedictus qui venir, choro respondente llo: annu (Sabbulo 4 lemporum.) Sabbato ad missam, olli in excelsis. Oratio Omnipotens sempiterne. Tunc poscium Insel oralio. Oratio Populum tuum, ad quam suunt ministri de suis necessariis providere. Pul al's dicalur Fleclamus.genua, el dicalur sine Dominus classico inclioalur Officium Domine, ne longe. Sacervobiscum, cum omnibus sequentibus, excepla ultima dos el ministri proee lentes 283 ad allire palmas ante Epistolam. Lectio, Angelus Domini legitur manibus gesient. Ministri casulis induti siii. Tra. usque ad illum versuni Benedictus es in firmamento; cliis a quatuor cantetur, siciil prima Dominica Quaexinde enim Iraclus incipitur, cujus primuin versum dragesim:e. All passionem Dominus robiscum propt:r dimidium qualiior fratres simul, reliquos 285 Dominicam dicatur, sed Gloria tibi, Domine, loco bini ei bini dicant; chorus vero primum versum ab sno laccalill. Credo. Offerenda Improperiumi, que co quod dicitur Ei laudabilis, accipiat. Tunc post dum canitur primo ministri palmas offerant, deinde linem celerorum versuum Hymnum dicile, semper prelatus, et reliqui bini et bini ordinale venientes, sedendo repetit. Postquain traclus fiierit finilus a

quas sacrista suscipiat. Propier laborem oflicii posi predictis quatuor, primus versus l'eincipiatur. Hunc

prandium durinjani; cumque tempus surgendi fueiracluin in suis nigris cappis laneis canunt, in quo rit, unum de minoribus signis pulsetur, quo audito (sicut in suprascripta Doininica descriptum est) in clausirum venientes, primo (sicut mos est) manus vicissim se leant. Dominus vobiscum, oratio Deus, qui laveni, deinde pulsata Nona procedant. Hujusmodi Tribus pueris, sine Fleclamus genua. Epistola Roga meridiana observantia a Pascha iisque ad Kalendas plus vos. Tracliis Laudate Dominum, in choro alier

B

Octobris, exceptis diebus jejuniorum in quil us post nalill cantelur. Missa ista una collecla lantum Nonam comeditur et dormiuir, teneatur. llac die et finitur.

deinceps usque ad Kalendas Octobris conventiis in Dominica tertia Quadragesimæ, ad Completorium claustro sedens silentium leneal. antiphona Media vila, psal. Nunc dimillis. In canen

Feria quarta ad missam Passio Domini, sine Do. llo istam antiphonam, cun venitur ad locum, ubi minus vobiscum et sine Gloria libi, Domine. Approdicitur Sancle Dens, debent omnes ler in profeslis pinquabal dies sestus; bora qua diaconus dixerit diebus prosterni, in dicbus vero festivis' tantum Velum templi scissum est, cortina cadere pernilinclinari.

laluir. Dominica in Passione, ad primas Vesperas, ant. Ad Vesperas el usque ad missam in crastino signa Benedictus, elc. Circumdederunt. j' Quoniamı sicut in Dominicis pulsentur 289 prælatus debet tribulatio, sine Gloria Patri, iterum Circumdederunt, cantare Vesperas. Ad Vesperas antiphona Beatus rir, Notandum quod responsoria lam ad Matulinum quam psal. Nisi Dominus milificaveril, etc. Capilulu's ad lloras que cum Gloria solent dici, reincipiun- Allende, Domine. Circumdederunt me, quod canlur usque au Pascha. Quod si lestum celebrari con

lare debent cantores ad gradus in cajipis sericis. tingat, vel missa dicatur yuæ 286 non sit de pas- Hymnus Verilla regis, ant. Tanto tempore, quam sio..e, Gloria Patri solilo inore dicitur.

prælatus incipial, el duo altaria incenset; stalim Dominica in ramis Palmarum. lu Laudibus ant.

incæpla antiphona, incipiatur Magnificat. Oratio Occurrunt turbæ, psal. Benedictus. Hic sciendum

Respice, qui sumus, Domine, qu:e tribus dicbus sequod, Juin transit processio bealæ Marie per lermi

quentibus ad omnes lloras dicalur, præler ad Pri: nos parochiie nostræ ferendo corpus Domini ad locum Cham et Completorium. Cantores in cappis sericis depuitalum, audito cymbalo ejusdem processionis, dicant : Benedicamus Domino. Nola quoi quando debent pulsari duo de majoribus signis in honorem annuntiatio Domini hac die occurrerii, Vespera de Dominici corporis. Ad Primam mane pulsetur, missa

festo aguntur. Regula ad prandium hac die legatur. maliilimalis intermittitur. In capitulo lectio Cum Completorium hujus diei solito more dicitur absque appropin jussel. Statim posl capitulum processio prosiratione. Hac die si quid in ecclesia, vel in pulselur. Ad Terlian pulselur, postea bene dicalur claustro, vel in cæteris oflicinis mundandum fuerit, aqua, et solilo more asperguntur fratres; deinde emundelur. dicta oratione : Exaudi nos, Domine, incipii hebdo Feria quinta in cæna Domini custos ecclesiæ madarius Tertiam, quæ dum canitur, ipse cuni aque sollicite provideal ul ea hora ad Malutinaim surgatur, bajulo more solilo aspergil officinas. Post Tertialli

quod ante lucem suo moilo spatiose nocturnum Ollistalim ordinelur processio, videlicet aqua benedicia, cium compleri valeat. Hac die sicut et in sequentibus candelabra, el crux discooperta. Omnes debent lam

duabus, ad Horas fil prostratio. 1, Malutinis istorum presbyteri parochiales quam alii fratres huic pro dierum per singulas nocles viginti qualuor candela iessioni inieresse. Antiphona Ante ser dies, etc. In anle majus altare praeparantur, quarum singulae ad introilu ecclesiae beaiit Mariæ. R Christi Virgo, elc. initium cujusque 290 antiphona. vel responsorii In je ingressi chorum ecclesiæ bealäe Mariie more exstinguuntur. In hac quinia feria ad Matutinum se habeant aliorum. Debei cavere clericus sacristiæ pulsalo classico, non dicitur Domine, labin mea apequodt singulis canonicis nostris ramos distribuat

ries, neque Deus, in adjutorium meum; Gloria Patri benedictus. Dum rami 287 distribuuntur, canitur D penitus intermittitur; invitatorium quoque non caantipoona Pueri Hebræorum, clc. In reditu proces nitur , sed primam antiphonam prælatus incipiat sions, ani. Cæperunt omnes. Dominus Jesus. llem

mediocri voce, sic : Zelus idomus tuæ. Psalimis SulCum audissel Turba. Cum ad porlam civitatis pro vum me fue, qui cum imponitur veniami super for: cessio venerit lil statio, pueris super portam canelle mam omnes pelant, sic ad Matutinum, Landes et libus Gloria, luus. In introilu civilalis responsorium singulas Horas his tribus dicbus faciant. Antiphone Ingrediente Domino. Û Cumyne audissel, lunc ile et versiculi sine pneumnale finiantur. Prælatus legal Juni vebent pulsari duo de majoribus signis. In in nonain lectionem. Responsorium nonnn RevelaTroilu ecciesiæ Sancii Laudi, responsorium Circum bunl,c!c., ireruin, Revelabunt, interim pulsclur clasdederunt me, facta in basilica s.alione, versus a duobus caniiur. Fiiio responsorio prælatus genua

sicum. Finilo noro responsorio, non dicatur versus,

sed stalim antipl.o:ia jus.ificeris, Domine, prælato fleciendo delalam sibi antiphonam a cantore Ave, imponatur, psal. Miserere mei , Deus, e:c. Dun rex noster, ler incipial; tanium dicens Ave, re.c

psalmnus Laulale Dominum de cælis canitur , lumen nosler, conventus per singulas vices, similiter genua a sacrista recond::lur, el si que sunt per ecclesiam ileclendo, idem repclal, interim crucifixus paulatim luminaria exstinguantur ; deinde ubi finita antiphodiscooperiatur; aj ulliinum lota antiphona canlc na prælatus antiphonai Tradilor aurem imposuerit, lur. Ad introilu:11 chori, Collegerunt, versus a subito illa can:lela que remanserat exstinguatur, tribus de senioribus ail gradus canletur : Unus sicque Benedic:us, el cælera que sequuntur in leDileir; interim conventils se jedl. Pusi versum dicta nebris dicantur. P'os! Benedicius, finita antiphona

duo fratres in dextra criice ccclesiše primo incipiant A Finita 294 ergo Sexta, in capitulum coadunentur Kyrie, eleison, quibus 291 alii duo in sinistra cruce fratres, ubi cappas deponentes, præeunte prälalo similiter Kyrie, eleison respondeant ; deinde duobus sequuntur bini ei bini; quo ante siios pauperes conprioribus iterum Kyrie, eleison repelentibus, duo de sisiente dexter chorus and dextram ejus transeal, majoribus ail gradus a cantore præmuniti subinfe sinister remaneat ad sinistram. Tunc omnibus per rani Domine, iniserere ; chorus subjugat Christus ordinem ante pauperes suos aslanlibus, et ad illos Dominus factus est. Q110 andilo, illi qui in sinistra conversis, prælatus ad instar Domini Jesu accinció cruce silisi, Ghriste, eleison dicant, dinio aid gradus. Jinleo prærcingal se, et dical preces : Adjutorium 110Qui passui us advenisti. Illi de dextra cruce: Chri slrum in nomine Domini, Ostenile nobis, Domine; Don ste, eleison, no iad gradus. Ý Qui discipulos. Illi dle mine, exaudi oralivnem ; Dominus vobiscum. Oratio : s.nisira : Christe, eleison, duo ad gradus. Ý Agnus in Acliones nostras. Postea cantor incipiat antiphonam nocens. Dicio versti, ilij inlem ad gradus incipiant Dominus Jesus. Interim prirlalus humiliter ei devole Domine, miserere. Chorus: Christus Dominus factus est. primo suis pauperibus peiles lavel, linteo tergal, lierum illi de dextra cruce : kyrie, eleison. Illi de si capillis etiam ad exemplum illius mulieris detergai nistra : kyrie, eleison, ilerumindextra: Kyrie, eleison. el osculetur, cui snor qui ad dexter:m ejus est de Ad gradus : Domine, miserere. Chorus : Christus Do bacinis servial. Nullus, exceplo prælialı), linteo se minus. llis ita finitis, mox iil prælaliis Morlem au priecingal, sell camerarius ex ulla parte omnibus tem crucis pronuntiaverii, super formas se prosler lintea ministrel, qui e:iani uni ve fialibus injungat nent. Pulit nosler , cum precibus et psalmo ifi:erere ul siiniliter ex altera parie faciat. Dum hæc aguntur, mei, Deus, el oratione Respice, quæsumus, unusquis- B semper anlipkona Dominus Jesus, per singulos verque per se cical Amen. Postea przelalo sonilum SIIS posalmi Beati immaculuri, repetalur. Lotis pedanie lumen proferatur. Accensis laternis, dormito dibus omnium, rursum prelatiis suis pauperibus Tillmn petalur. Mane surgentes fraires solito more aquam manibus tribuat; eleemosynarius qualer usque ad Primam se liabeant, excepto quod missas qualilor nummos, quos illis offerat. ministrei. Quibus familiares non dicant.

el manus 295 offerens osculetiir, dehinc er uira. Pulsata Prima, Pater noster prostrati præmittant, que parle singuli eis quibus pedes laverunt aquam 292 el sine Deus, in adjutorium, et hynino, bebilo manibus tribuant , supra dictum scilicet ordinem ma jario incipieoie antiplionam Justificeris, psal. Deus, observantes, ut inferiores a superioribus bacinia in nomine. Beali immaculali, Re.ribue, sine Quicun. recipiunt. Camerarius cilin collega sno, sicut lintea. que vull, subenissius solito (anant. Quibus dictis, sla- ila inamulergia lam prželalo quam fratribus oirniliin responsorium Unus ex discipulis, ille cui cura b:is subministrel; eleemosynarius vero singulis duos canendi responsoria super Horas commissa esi, in Trummos pauperibus tribuendos ministret, quos cipial, el versum canal, responsoriuin reincipial sub omn bus pauperibiis, quibus aquam ministraverunt, jungens versum Christus jacius est. Quo facto pro similiier manus osculando offerant. Peracto tandem sirali, unusquisque per se sub silentio solitas preces loc sancto et piis mentibus devolo obsequio, can. usque confessioniern dical, confessio in audiencia fiat, luque terminaio, inclinati dicant ler Kyrie eleison, deinde preces qu:e sequuntur, et Miserere mei, Deus, Paier noster; prælalis dicat El ne nos, preces Tou cum solila oratione : Domine , sancle Pater , sub mandasti. T'u lavisti pedes discipulorum. Domine, silentio finiantur. Sicque facto signo surgint, capi.c exaudi orutionem. Dominus vobiscum. Oratio Adesio, Lulum intreal, ubi pronuntiato kalendario, Isli sancli Domine ; deinde ad lavalorium manus abluant, reet omnes alii, sub silentio ab unoquoque dicalur; sumplisqne cappis, facie parvo intervallo de suis quo dielo, innuente præallo , lectio Convenientibus necessitat.bus sibi provideant. Pauperes ducantur robis in unum sine. Jube Domne, et sine Tu uutem, ad eleemosynariam, ubi dala unicuique præbenda legalur, slalimqne tabula recilelir. Desuncii si fue (504) in eorum arbitrio relinquitur vel ibi comedere, rimt pronuntientur, illisque absolutis, dicto Benedi vel secum deportare. Dum vero Nona cantatur, cile, primo, sicut nios esi, de ordine tracteur, prælatus cum ministris honorilice indualur. Antellende quie agenda sunt usque ad crastinnm capitu. quam hora linialur, secretarinis silm de majoribus lum ordineatur. Iu line capituliexcant nihil dicentes, signis, ler modicum pulsel. Arcbiepiscopus (51) vel el per istud lempus ex lolo in claustro el in aliis olli episcopus loco ejus eo die 296 absolutionem solius cinis plus solito silentium observent.

est fratribus impenderc; quos si furie contigerit non 293 Post capitului indicet prælatus præposito a lesse, dictis seplem psalmis absque Gloria Patri, el Uleemosynario quot pauperes ad Mandatum sicut factuin esi in capile jejunii, prælatus eos össiuni debeant; qui ante Tertiam inasculi et integri a solvat; facta autem absoluzione, omnia signa corporis, ne infirmis fratribus molestiam inferant, productius sol.lo in class:cum pulsenlur, sicque 101 eligantur quot in monasterio fratres sani et ina chordæ usque in Sabbato s nicio religenlur. Missa firini habentur, et quot eodem anno obierunt; qua sol·loniler el devotissime celebrelur. Ollicium Nos luor etiam ad pralaium, et alii lol quot ipse pro la autem gloriari, cantores hebdomadarii in cappis miliaribus loci in Mandalo haliere juilicaverit, adulla

D

chorum regant. Oratio Deus, a quo Judas, sine cantur. Horie bujus diri et duoruni sequentiuni simili Fleciamus genua. Epistola Conien entibus vobis. modo, quo supra dictum est de Prima, cantenlur Graduale Chris'us facius est. Versiis Propler quod, eum precibus: Ego dixi, Domine, el oratione : Re iterum Christus, Evangelium cum candelabris el spice, quxsumus, lac tamen die paulo altius quam in incenso Ante diem festum paschæ. Credo dicitur, duobus sequentibus dicuntur. Post Tertiam dicatur przefatio non dicitur (516). Diaconus lot hostias missa ad cricilixum infirmis fralribus, et familie, ponat ad sacrandum quot holie el crastino sustiel pauperibus, qui ad Mandatum elecci (add., sunt). ciant ad communicandum. His qualuor diebus Figita vero missa, eleeniosynarius ducat pauperes nullus se, nisi rationabii causa, a communione ad locum ubi aqua calida pedes lavent; dum vero debet subtrahere. Communicantes. Hanc. Qui pridie. Sexla canitur ipse el præposi'us introducant eos in sicut in missali reperiuntur, ita dicantur; Agnus Dei claustrumn, facian que scdere in parte claustri juxta cani:ur, sed pax non datur. Communicatis omniecclesia'u hoc modo : Quatuor pauperes prælati in bus, canlala coinmunione, Dominus Jesus; prælalus nelio faciant sedere, juxta quos binc et inde alios ad altare antiphonam Calicem imponat, qui, dum collocenil, omnia etiam, quæ ad Mandalum sunt psalmi vesperlinales in choro cantantur, cum suis necessaria, videlicet aqua calida, bacinia, lintea ad ininistris ipsos psalmos dicens, hostias in crastinuin lergendas maiius et pedes pauperum præparentur. reservandas 297 in corporalibus componat, poneus(50) Præbenda est victus necessarius.

livnem accipiebant in die cmona Domini. 151) Canonici S. Laudi ab arcbiepiscopo absolu 151) Scilicet propria de cruce, sed communis. Pa TROL. CXLVII.

6

« VorigeDoorgaan »