Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

gles super gregem. Dominicum tibi commissum, A et postcommuio dicantur in missa, sicut dictum est quatenus sicut fidelis servus et prudens merearis superius in ordinarione abbatis monachorum, el in in rare in gaudium Domini lui.

ipsa missa debet novus abbas communicare; cælera Post hæc legatur Epistola, el perficialur missa us fiant, ut superius dictum est. El antequam pontifier que ad offertorium; et tunc debet novus abbas acce. recedal aballari, facial novus abbus professionem dere, el idem offerre duas Corchias cum pecunia ad eodem modo, el omnia alia, quo supra dictum est in voluntatem ipsius in ipsis depicla, cum duobus magnis ordinatione abbatis monachorum. punibus, es duobus potis vini. Collecta vero, secrela,

BENEDICTIO ABBATISSÆ.

(Ex eodem Pontificali ms.

240 .n ordinatione abbalissæ debel pontifex mis. precamur, Domine, spiritus sapientize el intelleclus, sam celebrare, el_eam benedicere cum duabus vel iri spiritus consilii et fortitudinis, spiritus sapientiæ et tus abbalissis. El antequam incipialur missa vel in pietatis , et repleat cam spiritus timoris Domini. Iroiinis missæ, aliquæ moniales de abbatia cujus est B Concede ei quoque gravitatem acluum, censuramque elecia, ducant electam examinandam coram pontifice vivendi, ut in lege ina die ac nocle meditelur, manponiificalibus induto el casula, el debel sedere in loco data lua custodiat, dictis tuis obediat, sacris leclioexaminationis dorso verso al majus allure, el dicant nibus insistat, terrena el transitoria despiciat, atque illnc moniales antedictæ : Adesi, reverende Paler, omni tempore bonis operibus inserviat, omnem libielecta liostra ad benedictionem suam suscipien dincm pravæ voluplalis superet , amorem honestie dam.

castitatis teneal, ut libi sponso venienti cum lampaInterrogalio episcopi : Est elecla secundum regu dibus suis inexstinguibilibus possit occurrere, et Jam sancti Benedicti a sororibus? Respondeant soro prudenluin 243 virginum choro jungi; et ne cum res : Canonica in eam sororum consensit electio. stultis excludatur, regalem jantiam cum sapientibus

El interrogel episcopus : Ilabetis inde scripluin? virginibus licenter introeal. Abundet in ea lotjus Resondeani sorores : Habemus.

forma virtutis, auctoritas modesta, pudor constans, Episcopus : Legalur.

intenta [al., innocentiæ] puritas, et spiritualis obserOno lecto, dicai episcopus : Quia ergo in eam soro vantia disciplinæ. In moribus ejus præcepta fulgeant, rom vola consentiunt, prius eam censemus, ei ce ut suæ castitatis exemplo cunctis sibi subjectis imiiera quae sequuntur, proul superius digesta sunt in tationem præbeal purain, et bonum conscientiæ lestiordinatione abbalis monachorum. Et omnibus eodem monium ostendens, in Christo Jesu firma et stabilis ri u erplelis, psalmis, litaniis, versiculis, dical pori perseveret , atque ita perceplum ministerium le tisex luis benedictiones quæ sequuntur.

auxiliante peragal, quatenus ad xlernam remuneraOralio.

C tionem le donante pervenire mercalur. Per Dominum

nostrum, elc. 241 Exaudi, Domine, preces nostras, et super hanc famulam tuam Spiritum tuæ benedictionis in

Tunc del ei regulam, el legendo dical : funde, uit cælesti munere dilata , el majestatis lie Accipe régulam sanctæ conversationis, simulque dona (al., gratiam] possit acquirere el bene vivendi gratiam sanctæ benedictionis; et nt per hanc cin aliis exemplum præbere. Per Christum.

grege tibi credito in districti die judicii Domino inOremus.

Oratio.

contaminala repræsentari valeas, ipse le adjuvare Omnipotentiam luam, Domine, bumiliter implora- dignetur, qui vivit el regnat in unitate Spiritus sane mus, ui super hanc famulam luam , quam ad sa cli Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen. crum ordinem (id est, sacram benedictionem, seu

Tunc del ei episcopus baculum, legendo dicens. ordinationem) assumere dignatus es, benedictionis L!læ donum dignanter infundas, cique gratiam con Accipe baculum pastoralitatis, quem præferas secrationis tribuas , ut quod percipit le protegente calervæ tibi commissie ad exemplum justæ severiilliesum custodiat. Per Dominum nostruin Jusum talis el correctionis. Chris U.11.

Sequitur oratio, el dicatur a pontifice ad modum Per omnia sæcula seculorum. Amen. Dominus vo orationis : biscum. Et cum spirilu luo. Sursum corda. Habemus 244 Domine Deus omnipotens, qui sororem Moys's ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Mariam præeuntem cum cæteris virginibus (al., muDignum et justum est.

D

lieribus inter equoreas undas cum tympanis et Vere dignuin et justum est, æquum el salulare nos choris liplain ad lillus maris venire fecisti, te suplibi semper el ubique gratias agere, Domine sancie, pliciter (supplices) deprecamur pro fideli famula tu, Paler omnipotens, ælerne Deus. Adeslo precibus quæ hodie in cathedra materna super universas nostris, adeslo votis, adeslo famulalibus, adesto con subdilas (universis sibi subditis) sibi abbalissa coi.s'crationibus, qui oinnia per Verbum luum iirabi stituitur, 110 ila canonica (monastica) norma tuetur I ter dispensas el dispensanda ministras, qui diversis cunctas samulas luas [al., add. sibi commissas) , Doribus 242 luam semper exornas Ecclesiam, dum quatenus ad lernam gloriam le auxiliante cum eam el virorum exemplis el illustrium feminarum omnibus illis introeat lela, ibique exsultans [al., irradias institutis, qui etiam de inferiori [al., infir exsultantes) cum angelis, canens (canenles) cantica miori] sexu hanc fainulam luam servitulis luæ ap nova, sequatur (al., sequantur) Agnuni quocunque plicare dignatus es famulatui ; effunde super hanc ierit. Per Christum Dominum siostrum. Amen. famulam tuam, quam in officium divinum fideliter dedicamus, gratiam Spiritus sancti , ut tibi oinni

Oralio. tempore ejus servitus dignanter complaceat, eamque Famulam tuam, quæsumus, Domine, lu. semper dexiera potentiæ luæ bene + dicere et sancti + licare gratia bene † dicat, el inculpabilem ad vitam perdiglieris in opus ministerii lui condignum, quatenus ducal viernain. Per Christum. acium minisirationis sibi creditæ fideliter exsequa Collecta missæ, secrelu el postcommunio dicantur, lur, et ejusdem sancti Spiritus septiformis gratiæ et colera viinia eodem ritui fiant, sicul ante dicium viriuie corroborelur. Requiescal ergo super eam , est in consecratione abbalis.

BENEDICTIO IN SOLUTIONE SYNODI.

(Ex veluslissimo Pontificali ms. bibliothecre cathedralis Rolomog.)

Christus Dei Filius, qui est initium et finis, com- A nerit evigilet fides vestra, vigilantiæ præemium de plementum vobis tribuat charitatis. Amen.

Domino receptura. Amen, 245 Et qui vos (os., nos) ad expletionem [al., Delque vobis poleslalem prædicandi in populo, et absolutionem hujus fecit pervenire concilii, absolu quod aliis ore prædicatis, corde semper lenealis. ws vos elliciat ab omni contagione delicti. Amen. Amen.

Ab omni realu liberiores effecti, absoluti [al., ail Exaudiat vos Dominus in tenipore orationis vestra, ju:] eriam per donum Spiritus sancti, felici reditu el det vobis consilium rectitudinis, ut evadere merestrarum sedium cubilia repetatis illæsi. Amen. reamini supplicium Acherontis. Amen.

Semper proficiat cura vestra, ut quando judex ve Quod ipse præstare dignelur.

BENEDICTIO EPISCOPALIS

Ad missam in nocle Nativitatis Domini.

(Ex eodem Pontificali ms.)

Populum tuum, quæsumus, Domine, pio favore B es er Virgine nasci. Amen. prosequiere, pro quo dignalus es in hac sacratissima 246 Utinam le Redemplorem suum semper in norte iuaui mundo präsentiam exhibere. Amen. telligat, el luam veraciter gratiam comprehendat,

A cunctis eum adversitatibus pale:Na pietale Amen. custodi, pro quo in mundo hoc in tempore dignatus Quod ipse præstare dignetur. Amen.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Deus, qui mortem nostram ingressus inferni tar-C eunle peccato, non paliaris exsules lieri renascente la a in hac nocle devicisti: virtute divina, siiscipe commisso. Amen. propitius familiæ luze preces huinillimas volo sin El qui le semel agnoverunt [ms. agnovil] Princicerie mentis oblitas. Amen.

pem universelatis ei Dominum, nunquam invasis Et quos veleribus maculis baptismatis emundavit sensibus in se tyrannizantem sentiant iniinicum. uda sacrala, per lavacrum tuæ protectionis auxilio Amen. purgati, tales ante le præsententur in judiciuin, Quod ipse præstare dignetur. quales nunc processeruni ex baptismo. Amen.

Benedictio Dei Patris el Filii. Ei qui le miserante.revocati sunt in paradiso per

VETUS ORDO

Ad instituendum canonicum regularem in ecclesia S. Laudi Rotomagensis.

(Ex ms. codice ejusdem ecclesir.)

247 Sequitur serviciun religiosorum professorum D · Flectendo genua sua, dicat . secunduin usum Sancii Laudi Rotomagensis.

Et non confundas me ab exspectatione mea. Veniens nov lius post offertorium missie cum ma

Ter dient hunc rersum. Finilo versu, cantor inci. gis ro suo anie majus alläre, dical stando :

piat antiphonam : Suscepimus, Deus, cum Gloria Pa. Suscipe me, Domine, sccundum eloquium luum, iri, el postea ilerum Suscepimus, Deus. Idem. et vival.

Magnus Dominus

Iserere mei, Delis.

A bulationibus et angustiis tua indeficienti consulatione Exce quam bonum.

valcal respirare, ul sobrie, juste el pie per veram Deinde canlor : Suscepimus, Deus.

humilitatem atque obedientiam in fraierna charitate Postea lilania a duobus cantatur usque Fili Dei, fun latiis, quod le donante promittit, felici persevedeinde prælalus benedical habilum religionis sub iis rantia compleat. Quod ipse præstare digneris, qui oralionibus.

cum Deo Patre et unigenito Filio ejus Domino nostro Signum Domini nostri Jesu Christi damus super Jesu Christo vivis el regnas Deus. Per omnia sæcula hanc vestem ad custodiendum 248 divinum pro

Sirculorum. Amen. positum, el ul Spiritus sanctus regvel in corde et 251 Tunc surgal novilius, el legal aperla voce in corpore suscipientis.

professionem suam propria manu scriplam. Oralio.

Ego frater N. offerens trado me ipsum divinæ

pielaili in ecclesia beati Laudi servilarum secundum Deus bonarum virtutum dator, et omnium bene

regulam S. Augustini, el promilto obedientiam domno dictionum largus infiisor, exaudi preces nostras, et N. priori præfati ecclesiæ, et successoribus ejus h :c vestimenluni, quod famulus lurus pro conser canonice intrantibus. vando sanctie conversationis proposito se ad induen Et ponens eam prosessionem super altare, fiexis duin exposcit, benetdicere et sanctilicare digireris. genibus orel, el prælatus incipil dicere ter hanc untiPer Dominum.

phonam : Confirina hoc, Deus. Chorus respondeat : Quo facio, aqua benedicta aspergatur; deinde no Q:100 operatus es in nobis ar leinpto sancto 110 quod vilius adhuc sæculari habitu indulus ad ordinatorem Best in Jerusalem. El repelalur'ler. Sequitur oratio. uccedens, flexis genibus, slel ante eum, quem ordina

super eum : lor sæcul iri habilu exuens, dical :

Dominus vobiscum. Exuat le Dominus velerem hominem cum actibus Et cum spiritu luo. suis. Amen.

Oratio.

Oremus.
El induens eum lineo indumento, subjungat :
Imluat le Dominus novum hominem, qui secundum

Dens qui famulum tuum N. a sæculi vanitale Deum crealus est in justitia el sanclitale veritatis.

conversum, ad superne vocationis ainorem accendis, Fratres respondeant : Amen.

pectori illius purificando illabere, el gratiam ei qua Poslen induatur cappa sive capurinm (48).

in te perseveret infunde, lil protectionis lux muniins Deinde remittal se ante aliare per's genibus, el di

presidio, quod le donante promisit impleat, el size ciul prælalus preces sequentes.

professionis exsecutor effectus, ad ea qu:e perseve. Silvum fac servum tuum,

rantibus in le dignatus es promillere pertingat. Per

Dominum.
Deus meus, sperantem in le.
Mille ei, Domine, auxilium de sancio.

Postea prælatus donel novilio se fle.ris genibus

slunii communem societatem congregationis, 252 249 Et de Sion luere eum.

dicens hanc oralionem S. Augustini. Nibil proficiat inimicus in eo.

Oralio.
Et filius iniquitatis non noceat ei.
Esto ei, Domine, lurris fortitudinis.

Omnes quamvis per gratiam baplisini fratres siA facie inimici.

c mus in Christo, et unum Patrem babeamus in Dominus vobiscum.

corio, si ejus præceptis, proul possumus, obsequam'ır; El cuin spiritu lulo.

procul dubio Lunc maxime unimur, quando orationiOremus.

bus et beneliciis invicem copulamur quemadmo.uns ucus, qui non vis moriem peccatoris, sed pæni primitiva Ecclesia, quibus cor unum et anima ina tintiam ei emandationem semper desideras; miseri erat; quo amore plures accensi menle, possessiones cordiæ tuæ suppliciter imploramus (auxiliun, ut ei faculiales reruni vendentes, congregatis cum mahuic famulo iuo sæcularibus actibiis renuulianti Ire Jesu in unum pretia deferebant gaudentes, quæ largie tuæ pietatis gratiam infundere digneris, qua apostoli accepla tribuebant omnibus, prout oplis tenus castris luis insertus ita libi militando stadium erat, sicque iste nihilominus Deo inspirante coruni vile presentis percurrere valeal, il bravium - exemplo communitus nostris oplal jungi consortiis. lernie remunerationis lc donante percipial. Per Licirco damus ei communein societatem vivendi noChristum.

biscum, quantum a Deo possumus promereri, et noOremus, dilectissimi fratres, Doininum nostrum strum esi largiri, qualeu!'S €hin electis a remiuneraJesu:n Christum pro famulo isto, qui acceplo habitu lore omnium boirorum valeat præmia repromissa religionis sibi servire festinal, ut donel ei Spiritinin pereipere : præstante Domino nostro Jesu Christo, sanclum, qui susceptæ religionis propositum in eo qui cum Paire et Spiritu sanclo vivit et regnat Deus perpetuum conservel, et a mundi impedimento vel per omnia secula sæculorum. Amen. seculari desiderio cor ejus defendal, lil sicut mita Deinde novilius osculelur prælatum, postea supelor liabilu, ila manus dexteræ sue ei virtutis tribuat p riorem, et omnes fratres a senioribus inchoando sicut incrementa, et ab omni cæcitate humana oculos e'us sunt per ordinem; postea osculo pacis dalo, 253 aerial; el lumen ei æterne gratiæ 250 concedat. prælaius incipiat : Veni, Creator. Finilo Veni, CreaQui cum Deo Patre el eodem Spirilu.

tor; dicat prælatus : Dominus vobiscum. Et cum Oremus.

spirilu luo. Sancie Spirilus, qui le Deum ac Dominum Deo

Oremus.

Oralio. Patri Filioque coiequalem revelare mortalibus di Dens, qui renuntiantibus sæculo mansionem paras gnaliis es, immensam bonitatis luze gratiam pos!!l in cælo, Vilala hujus sanctæ congregationis lempalamus, ut sicut ubi vis spiras, sic huje famulo asse rale habitaculum colestibus bonis, ul fralernæ tecrum devotionis indulgeas, et quoniam sapientia lua neantur compagine charitatis, unanimes continenest condi!us, tua quoque providentia guberneliir, tiæ præcepla custodiant, sobrii, simplices et quieti, quem juxta consuetam gratiam unctio lua de omnib:s gratis sibi dalam gratiam fuisse cognoscant ; conoceat, el per intercessionem beatissimi patris nostri cordet vita illorum cum nomine, professio sentialur Augustini, quem praecipuin hujus sanctip institutio in opere. Per Dominum. nis legislatorem deilisti, et omnium sanctorum, llem prælatus facial eum jurare, dicendo hæc verba cum vcraciter a vanilate sæculi converte, el sicules quae sequuntur. oninium peccatorum remissio, deprimentes impieta Ecclésime jura, ordinis statuta, capituli secreta , lis obligationes in eo dissolve, ad observantiam hujus nonne sic juras (ms. juralis) tenere? Respondeat : sancli propositi fac eum cerlalim servere, ut in tri. lia.

(18) llic nulla fit mentio pilei quadrati, et alıutii, sive almulie.

ORDINARIUM

CANONICORUM REGULARIUM S. LACDI ROTOMAGENSIS.

(Ex ms. codice ejusdem ecclesia.!

PRÆFATIO.

A tantummodo oflicium Dominicale 257 agitur, sex 254 Quoniam a nonnullis predecessori'us sive

primæ lectiones terminanturile libro, qui tunc tempoContemporaneis nostris in ecclesia Sancti Lauiti Ro

ris legimur, ultime vero tres de expositione Evangelii. toinagensis, cujus nos divina vocante clementia ca

Hoc quoque observatur, quod in fine Irctionum quie nonici existimus, super ordinatione servilii, licet

de prophetis sunt, si Domini verba fuerint, Dec non in muluis, tamen in quibusilam erralum fuisse

dicii Dominus, dicitur; sin aliter : Tu autem, Do. dignovimus, idcirco ejusdem Domini cooperante gra

mine. ta, et fratrum nostrorum orationibus suffiilii, ad

Prima itaque Dominica Advenlits Domini quando lionorem ipsius, el eorum utilitatem, ecclesiae nostrie

Isaias incipitor, ad primain lectionem legatur pro. servitium in legendis duntaxat, psallendis el can

logus cum ejusdem libri principio, quam debei lelandis, non rationem assignando de singulis , sed ,

clionem legere cantor proul poluimus, usum Ecclesiæ et rerum ordinem

Ad malutinas ejusdem Dominicæ invitatorinm : observando, sub parvi libelli compendio decrevimus

Ecce venit rer, psal. Venile, duo hebdomadarii canexplanare, in quo non arrogantiae litulis ant lucris

tant, e!e. Primum responsorium : Aspiciens, quort temporalibus inhiantes, sed solius charitatis intulu responsorium cantores bebilomadarii incipiani au necessitatibus fratrnin (ut diximus) famulantes, ver

gradus, et dicant primum versum : Quique lerrigena, borum obscuritatibus el sententiarum 255 diver

repetitio : lle obviam, el finitir lotum responsorium sitatibus prætermissis, doctrina facili et per: picua

ad omnes repetitiones ; deinde c:nilor dextri chori modum ei ordinem servitii noclurni pariter et diurni,

commendet versuin inajori ejusdem chori, scilieet lilo rorum veterum tenorem minine relinquendo; B Qui regis, quem dicat in stallo suo; chorus Nune quasilam etiam festorum mutationes nostris factas

lia, etc., lola. Interim cantor sinistri chori commelitemporibus inserendo, et si quid defuerit consulte et

det lertium versum majori sinistii chori, scilicet fideliter apponendo, quantum Dominus inspiraverit

Excila, Qui regnaturus. Et sic dicli cantores ad el memorie nostre occurrerit, oculis non solum gradus, Gloria Patri sulijungant, post quod Aspiciens Fruentiuni, sell el siniplicium intendimus dec'arare,

precentor reincipial, etc. Nonuni responsorium, scia principio Adventus Domini, qui in nostrum adve

liccl 258 Latentur cæli, repelitur, quia Te Deum di c digneur auxilium, exordium assumentes.

landumus usque ad Natale intermiilitur, et interim Nolum sit igitur omnibus ut semper a quinlo Ka

classiciun pulsalir, et ita semper lil in Dominicis et le idas Decembris usque in tertio Nonas ejusdem

in festis quando Te Deum laudamus non diciuir. mensis, ubi a!ics Dominicis advenerit, ibi Adventus

Gloria in excelsis usque ad natale Domini intermilDomiini cclebrelur unde versus :

titur. Quamvis enim boni servi cum gaudio Domini

sui adventum exspectent, maximum tamen in ejus Andreæ festo vicin'or ordine quoris

præsentia recolunt gaudiuin; idcirco Gloria in ex. Adventum Domini prima colil seria.

celsis, el alive quaedam bilaritales sacri oflicii usque Sabbato ante primam Dominicam Adventus Do and præsentiam Dominice nativitatis postponuntur, mini ad Vesperas an!. Benedictus, psal. lpsum. Anl. ul devolinis lnc el avidins resumantur, et angeli. In alernum, psal. Exaliabo te. Ani. Laudabo, psal. cum illud canticuin lunc pastoribus cum magna Lauda, anima. Ant. Deo nostro, psal. Laudate Domi lætitia annuntiatum, quasi novum, in eorum mennum quoniam. Ani. Lauda, Jerusalem, psal. Ipsum. C libus repetalur. Capitulum Eril in novissimis diebus. Ecce dies in capitulo Evangelium Cum appropinquasset. Slareniunt. ì In diebus. Et hoc est. Gloria Patri. Hyni tim post capitulum lain ista die quam omnibus dienus Condilor alme. 256 Cantores hebdomadæ ca bus Dominicis, sive omnibus diebus in quibus fit nanl responsorium ad gradus in habitu suo. û Ro processio, debet ter pulsari signum ad processionem, rate, cæli. Ant. Ecce nomen Domini, psal. Magnificat. deinde appellatio ad revestiendum. Tunc revestialia Dum canlalur Magnificat sacerdos hebdomadarius luir ministri, interim pulselur ad tertiam. Pulsata Smurit cappam sericam, el ceroferariis præcedentibus Tertia, et dicto Pater noster, sacerdos hebdomadachurificat duo altaria, el priorem si sil in choro, rins aquam benedicat, deinde cantor hebdomadarius postea in ultimo stallo thurificatur, el post omnes a illius chori in quo septimana fuerit incipial Asier. senioribus inchoando. Oratio : Excita, quæsumus , ges me. Interim sacerdos per altaria aspergal aquasli, Domine. Benedicamus Domino, quod dicitur a jula sicut consileluilo se babei, 259 similiter in choro, niore in pirte ubi est septimana. Si in ipsa die festum inde veniens ad gradus dicat versum : Ostende nobis. beati Andreæ occurreril, festum debet differri in Dominus vobiscum. Oremus : Exaudi nos, Domine, crastinum , de quo tamen debet fieri memoria ad quæ oratio dicenda est canendo omnibus diebus DoVesperas post primam collectam sub hac antiphona : minicis, exceptis duplicibus festis, in quibus alia Cum pervenissei. Ÿ Dilexil Andream. Oratio Quesile dicitur, scilicet Ascendant ad le. Deinde moveal pro11!!!S, omnipotens Deus, deinde de S. Laudo an: iphona, cessio, el dicatur hæc antiphona : Missus est; lunc Dignus laude, etc., qux memoria nullo tempore inter eal sacerdos cum bajulo aquæ benedictæ, qui aspermilitur, nisi in festis duplicibus vel triplicibus, el o gal aquam per officinas, primo in capitulo, ubi dicat per oc!avas natalis Domini, Paschie, Pentecostes, el hanc orationem : Absolve, græsumus, Domine, deinde uribus diebus ante Pascha, el per octavam Assum in dormitorio, elc., sicut in collectario habentur. In prionis.

statione claustri sinila antiphona dicat sacerdos verPer Advenlum Isaias propheta ad legendum poni sum Fundamenta ejus, oralio : Via sanctorum, lelur, el quanto de Christo prophetavii urbanius et gendo. Nola quod ab Adventu Domini usque ad Paclarius, litulo nalivitati ejus legitur proximius. Scien scha, slalio processionis quæ in incilio ecclesiæ solct dum autem quod omni Dominica per amlium, quando fieri intermiilitur. Ibi incoepta antiphona vçl respon:

sırio dle sancto Lando a priore, vel hebdoma:lario A solito debet pulsari, ut fratres ad initium capituli la candore), si dee.»t prior, processio reileal in cio omnes widecunque valeant convenire; et ne quis Him. Sacerdos ad gradus dicat versuum Ora pro no. l'esit, pridie in capitulo omnibus denuntietur; pribs, beate Laude. Oratio : Exsultel, quæsumus, Do die enim, vel ante etiam, si Dominica obstiterit, niline, el dicalur canendo, ibi et Tertia incipiatur. fralres raduntur. Hac die ad læliljam el devotionein Deinde pulsetur classicum, et incipiatur missæ olli. Coordim demonstrandam, et in amorem venientis cillin : Ad le levavi, etc , sicut in libris habentur. In Dei et Redemptoris nostri Jesu Christi flagrantins line missie Benedicamus. Tinc accedat lector mense excitandain , locus quo denuntiari debet nostra ad grad.is pelens benedictionem, dicendo 260 ler : redemptio , videlicet capitulum, 263 quam hoDomine, labia mea aperies, choro respondente : Et neslius præparelur; ubi cum lector pronuntiaverit, (s meum. Sacerilos al altare û Silvum fac ser dicens : In Bethleem Judæ Jesus Christus Filius Dei ruin, etc., cum oratione, scilicet Averle, qursumus, nascitur, omnes stalim in terram se prosternenl; Domine. Hoc tempore et a Septuagesima usque ad prostrati vero, prout devotio ralioque dictaverit, Pascha, ad majorem missim diaconus et subiliaco orunles, innuente prelato surganl, ei lector reliqua nus casulis ulumtur, nisi missa sit dle festo, privalis prosequatur. Posi hæc pronuntiaio Evangelio, scivero diebuis in albis sint tempore isto; in Quadrage- licet Cum essel desponsala, lectaque labula prælatus sima autem casulis ulantur; ad missam vero de dical Benedicile. Tractalis igitur quæ 'in capitulo med o festo vel novem lectionuincum solemni ap- , traclauda sunt, de' missis etiam in crastinum diparati, id est lunica cl dalinatica, inisse deserviant. cendis, qui eas dicturi sunt (49), prælatus proviQuando vero c:su.is: lluntur, subdiaconus casulam B deal. In line vero capituli tam hujus diei quam oclo siram cpistolam lecturus deponat, qua lecla eam re subsequentium, psal. Laudate Dominum, omnes gensilmal. Diacoillis vero, duni Alleluia vel traclus ca lis, dicatur. Abhinc prostratio ad lloras non fiat, lilil', suam casulam super sinistrum humerum pli- ; binc etiam lore beaiæ Mariæ, hinc psalmi familia(alam adaptet, sicque cain usque posl.communionem res (limilluntur, super Horas responsoria cum Alportet, dickiirus vero Benedicamus, reindual. Ad leluia dicantur; lilaulem spaliatim et diligenter Sextami et Nonam, sicut in libris. lo refectorio ho culticla compleanlur, 'stalim post capitulum lectiones milia Cum appropinquassel. ltem alius sermo Salis aúdianlur. abunde, quibus finiiis, si opus fueril,: incipiatur Igitur ante missam rile præparatis omnibus, quæ Isins. Ad Vesperas ant. Sede a dex/ris, psal. Dixit intrinsecus sive estrinsecus præparanda sunt, ante Dominus, etc. Capitulum Hora est. Tu e.rsurgens. missam lolum classicimi pulselur. Ad hanc missam Hymnus Condilor. Rorale, cæli. Antiphona Ne, sicerdos honorilice induaiur, diaconus sit in dalmalineas. Oratio Excila.

lica, subdiaconiis in lunica : lolum officium festive „Per tolu 1. Adventum esus carnium et 261 sa persolvatur, submissius tamen quam 'in craslino giminis diwillitur, caseus el ora conceduntur. cantelnr. Ad missani, officium Hodie 264, scielis.

Dominica secunila. Nota quod in talibus Dominicis Oratio Deus, qui nos redemptionis. Lectio in supelet novem lectionibus, et in mediis festis, in Vespe : licio legatur inter chorum el altare, quæ sic incipit : ris, Malurinis, et Laudibuis, cantores septimanæ llæc dicit Dominus Deus. Propler Sion. Qua tinita, de!ent primas antiphonas inchoare, et celeras com stalim Epistola incipialur : Paulus serrus Christi. mendare descendendo, a senioribus (ms.junioribus] C Graduale Nodie scielis, a duobus in cappis sericis incipientes.

canlalur, et reincipitur. Evangelium Cum esset Sabbato Qualnior Temporum, eodem die ad mis desponsala, cum canilelabris et incenso. Offertorium, sam oflicium Veni el 'ostende. Scienduin autem Toilile porlas. Communio Revelabitur. In line missä quod, cum anti: Epistolam dicantur hac die oratio nullum signum pulselur, sed post breve intervalluin nes, in nulla dicitur Dominus vobiscum, nisi in ultima, duo de majoribus signis ad Nonam. sc:licet Deus, qui tribus pueris. Hac die et omnibus : In refectorio Cum essel desponsala, deinde sermo: Sibbalis Qualior Temporum, et Pascle, el Pente Nalivilutem Domini, etc. De regula nostra scilicel : coles, qui ad missam lectiones vel tracliis dicluri Ante omnia, fra! res charissimi , diligatur. Deus, quæ sini, in tabula cerea scripti primitus recilentur, per septimanam semel ex præcepto legitur; quod que libula, ila debet fieri.

l'estat, pridie ad cænam vel ante, ut in quarta seria Ilodie ad missani.

ante Pascha, perlegatur; tamen infra octavas si Primam lectionem talis, scilicet unus de junio opiis fuerit ad cænain polest legi, et maxime in

ribus. Sabbato, si opportunum fueril. Secundam alius, ascendendo.

· Ad Vesperas, priinum duo de minoribus signis Tertiam alius.

pulsentur; secundo, tertio et quarto, duo el duo ; Qiraitain alius.

sicut sunt per ordinem, ac deinde omnia. luler A:gelus Domini , unus de senioribus, usque signa hæc, omnia luminaria ecclesiæ accenduntur, ad ŷ Benedictus es.

svilicet ad gradus chori magnum candelabrum cum Tractum Benedictus es, luo.

septem cereis, inter chorum et altare septem lam- . Qualuor gradalia cum versibus suis similiter 262 pades, ante majus altare tres 265 cerei in bacinis, Cantallur sedendo. Traclum (ms., Tractus] Bene circa crucifixuin quatuor cerei, per singula altaria dictus es, duo ad gradus, choro per singulos versus singuli cerei. Duo in cappis sericis chorum regant, repelentc Et laudabilis. In fine reincipialur Bene antiphonam primam prælatus incipiat , quam candicius es. Tractus Qui rejis, ab utroque choro al lor dexter eidem priori imponit, scilicei Rex pacifilernalini cantetur, primo versu ex illa parte incæplo, cus, psal. Laudale , pueri. Caleras antiphonas inciqui cantor hebdomadarius exsliteril. In refectorio, piant majores, sicut simt in ordine, impositas a lectio : Anno quinto' decimo.

regentibus chorum. Capitulum Propter hoc sciel, Antiphona o , qnæ ail Magnificat dicantur , prielaltis dicat in cappa serica, assistentibus cerofe17 Kal. Januarii incipiuntur, et in Vesperis ante rariis. Responsorim ( Juda, tres cantent in cappis vigiliam nalivitatis Domini finiuntur. Nonnulli post-. rubeis. Hyinnum Veni, Redemplor, precenlor inciqua. las antiphonas incæperint prostrationes et pit. . Nota quod ubicunque sit' septimana, quando preces in Vesperis dimillunl; a nobis vero non duplex festum occurrit, chorus dexler ila præcellit dimilundur, seil solitum cursum exsequimur, qua sinistro quod in Vesperis el Malulinis, in eo, quæ rum prima sic incipit : 0 sapientia, etc.

dicenda sunt vel cantanda, incipiantur. Uliimus In vigilia nativitalis Domini. Ipsa die post missam versus hyroni Laus, honor. ŷ Tanquam sponsus. Allmalutinalem signum capituli celerius ei productius liph. Dum Orlus a prælato primo el postremo inci

(19) Ergo non ide:n sacerdos plures missas celebrabat.

D

« VorigeDoorgaan »