Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[blocks in formation]

ris? (45)

In die ordinationis episcopi manissime pulselur el eligitur, maxime ut egimus in canone Carthagirantelur Prima; pos! quam earur ad capitulum, ibi. nensi, antea diligentissime examinetur cum omni que a decano, archidiacono, cantore ei cancellario charilale de fide sanclä Trinitatis, et interrogetur ordinentur qui debent procedere ministri, sicut in de diversis causis et moribus que huic regiuini majoribus mos est festivilaribus, hoc est, duo acolythic congruunt, el que necessaria sunt retinere secuncun thuribulis, duo subdiaconi cum crucibus, septem dum Apostoli dictum : Manus nemini cito imposueacolythi cum candelabris el cereis, seplem subdiaconi ris (1 Tim. v, 22). Et ut etiam is qui est ordinandus rum Evangeliorum libris, seplem diaconi cum sanctis antea erudiatur qualiter sub hoc regimine constillie reliquiis, duodecim presbyleri induli planetis, acoly tum oportcal conversari in Ecclesia Dei, ul irreprcThus induius podere cum rasculo aureo chrismatis. hensibiles sint qui ei manus ordinationis imponunt. Terria pulsetur temporanee, et interim præparel se Eadem divina auctoritate el præceplo interrogamus domnus archiepiscopus sandaliis et 216' cæleris te, dileclissime frater, charitate sincera, si omnem omnibus usque ad dalmaticam. Tunc induitur cappa, providentiam tuam, quantum tua capax est natura, el tenens baculum pastoralem in manu proccdil e divine Scripturæ sensibus accominodare volucsacrario. Similiter omnes episcopi exeant induli. Ipse auteir electus necdum indualur sandaliis, sed tantum Inierrogatio. Vis ea qux ex divinis Scripturis alba, el stola, el cappa; nec ferat baculum, sed po intellexeris plebem, cui ordinandus es, et verbis natur super altare cum annulo, usquedum consecra docere et exemplis ? Responsio. Volo. lus accipiat de manu archiepisco, i. Venientes aurem Interrogatio. Vis per Dei gratiam et luam diligenin ecclesia, ponantur sedes ita : Dominus wielropoliia Liam talis esse qualem episcopum 218 esse debere uus sedebil verso dorso ad altare ; sedilia vero cirle docet Apostoluis, videlicet, Sobrium, prudenten, rorum episcoporum ponantur ante oculos metropoli- pudicum, ornalum, hospitalem, doctorem, non vinolani. Sedes autem ipsius electi ponatur in medio, non lentur, non percussorem, sed modeslum, non litigiolamen ad majus aliare. Comprovinciales autem epim sum, non cupidum ? (I Tim. JI). ☆ Volo. scopi offerani electum domno metropolitano, his ver. D Interrogatio. Vis castitateni mentis el corporis , bis : Reverende Paler, postulat sancta mater Ec. Deo donante, custodirc, el in ea filios luos euutriclesia N. ul hunc præsentem presbyterum ad onus re? Volo. episcopalus sublevetis. Et respondeai melro;-olitanus: Interrogatio. Vis bealo Pelro et sanctæ Romance Scitis illum dignum esse? El episcopi : Scimus et Ecclesiæ esse subditus secundum statula Patrunı? credimus illuin esse dignum, quantum humana fra Q. Volo. gilitas sinit nossc. El respondeant omnes : Deo Interrogatio. Vis sanctæ Rotomagensi Ecclesia, gratias.

mihique et successoribus ineis obediens esse et subTunc metropolitanus ad episcopos : Audiamus, si dilus? Volo. placet, quid de tanta consecratione sancti Paires Interrrugulio. Vis mibi et Ecclesiæ meæ proses. slatuere. Tunc cancellarius legal distincle et aperle sionem ficere, sicut mos antiquilus constilulus obad in elligendum hæc decreta, dicens: Jube, domne, linuit? Volo; el paratus sum in omnibus benelicere. El domnus : Quidquid in nobis Christo

obedire. displicet, loc sanctus Spiritus emundet.

Interrogatio. Pauperibus el peregrinis, omnibus217 Ex Decretis Anaclcti papæ. Anacletus epi que indigentibus vis esse propter nomen Domini scopris universis episcopis in Italia constilulis. atabilis et misericors ? Volo.

Tunc metropolitanus ad eleclum: Audisti, charissime, quod antiqua sanctorum Patruin institutio

Deinde dicalur ei hæc oratio. docel ei præcipit ut is qui ad ordinem episcopatus Miec omnia el calera bona tribuat tibi Dominus,

(15) In Ordine ei Pontificali romano legitur responsio : lla ex lolo corde rolo in omnibus obedire el consentire.

el custodial le atque corroboret in omai borilate. A inclinalo super hunc famulum luum cornu gratiæ El respondeant omnes : Amen.

sacerdotalis, benedictionis lue in eo effunde virtue Interrogatio credulitatis. Credis, secundum intel. lem. Per. ligentiam el capacitatem sensus lui, 219 sanctia

Secrela. Trinilalein, id est, Paliem, et Filium, ei Spiriliin

IIæc hostia, quæsumus, Domine, emundet nostra sanclumi unuin esse naturaliter atque essentialiter

delicta, el ad sacriliciuin celebranduin, subditorum Deum omnipotentem, æternum et incommutabilem, neque tamen ipsum Patrem esse qui Filius est, nec

libi corpora mentesque sanctificet. Per. Filiun ipsum esse qui Pirler est, nec Spiritum san.

Infra-actio. clum ipsum esse qui Pater aut Filius est, scd Pa 222 Hanc igitur oblationem servitutis nostrx, irem semper Patrem, Filium semper Filium. Spiri sei et cuncle familie inæ, quam tibi offerimus etiam lum sanctum semper Spiritum sanclum? A Credo. pro famulo tuo N. quem ad episcop tus ordinem

Interrogatio. Credis quod Pater plenus Deus est promoverc dignalus es, quæsumus, Doruine, ut plan in se, et Filius plenus Deus est ini se, et Spirilus calus accipias, el propitius in eo lua dona custie sanclus plenus Deus est in se, et tamen istas Tres dias, ut quoil divino munere consecutus est, divipersonas non tres Deos, sed unum esse Deum vivum, nis effectibus consequatur, diesque nostros. verum, ex quo omnia, per quem omnia , in quo omnia que sunt in cælo et in terra visibilia et in

Posicommunio. visibilia? Assentior et ita credo.

Hæc nos communio purget a crimine, et cælestis Interrogatio. Creilis Dominum nostrum Jesum B remedii faciat esse consories. Per. Christuin Deum verum , plenum et perseclum , coonnipotentem el coequalem per omnia Patri in

Ad pollicem consecrandum. divinitale, lemporaliter nalum de Spiritu sanclo ex Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, qui te Maria semper Virgine cum anima ration li, duas

ad pontificalem sublimari voluit dignitatem, ipse te babentem nalivitales, unain ex Patre ælernam ,

chrismale el mysticæ delibulionis liquore perfundil, allerain ex malre lemporalem, Deum verum et ho

el spiritualis benedictionis uberiale fecündet, ut minem verum, proprium in utraque natura, atque

quidquid sanctificaveris sanctificelur, el consecralit: perfectum, 220 non adoptivum, non phantasticuin,

manus istius vel pollicis impositio cunctis proficial onicum et iuni Deum, Dei Filium, in duabus na

ad salutem. Per. luris, in unius, personæ singularitate, impassibilem

Benedictio baculi. et immortalem divinitale, sed in humanitale pro nobis et pro salute nostra passum vera carnis pas Omnipolens el misericors Deus, qui ineffabili bo. sione, die quadragesimo post resurrectionem cum nitale votis supplicantium assistis, quique ex luie carne qua resurrexit et anima ascendisse in cælum, pietatis abundantia affectum petendi altribuis, bao el sedere ad dexteram Patris, inde venluruin judi culo huic quem ad pastoralis odlicii signum in 223 care vivos el mortuos, el redditurum unicuique se tuo nomine dedicamus, luæ benedictionis vim cocundum opera sua? Credo.

piose infunde, ut eo pastor insignitus, sic populum Interrogatio. Credis panem, qui in mensa Domi iuum sollicite custodiat quatenus ab unitate Ecclenica proponitur, panem tantummodo esse ante con

C

siæ nullatenus deviare permittat, sed infraclum reda secrationem, sed in ipsa consecratione ineffabili po. integret, quassalum consolidet, seque una chill lentia divinitatis converti paluram et subsiantiam grege suo integrum tibi atque immaculaluu: conserpanis in naturam el substantiam carnis, carnis vero vet. Per. non alterius, sed illius quæ concepla cst de Spiritu

Benedictio annuli. sancio, el nata ex Maria Virgine? Credo.

Inlerrogatio. Similiter vinum quod aquie mislum Deus, lolius creature principium el linis, n quo in calice sacrificandum proponitur, vere el essen clausa sunt omnia, hunc annulum benedicere et cialiter converti in eum sanguinem qui per lanceam sanctificare digneris; ul qui per eum sainulo luo militis de vulnere Dominici lateris einanavil? R honoris insignia concedis, virlulem el premia larCredo.

giaris, quo el discretionis habitum semper retineal, Interrogatio. Credis unam, sanctam, catholicam el veræ fidei sulgore præsulgeal, sanctæ Trinitatis et apostolicam Ecclesiam, in qua hic singularis quoque armatus munimine, miles incxpuguabilis gratia efficitur, in qua unum 221 datur bapiisina, acies diaboli constanter eviucal. Per. el vera omnium remissio peccatorum? & Credo. Interrogatio. Anathemalizas omnem hæresim ex

Hic immittitur episcopus in caihedram episcopalem tollentem se adversus hanc sanctam Ecclesiam

el dicitur hæc oralio. catholicam? Anathemaližo.

Omnipotens sempiterne Deus, qui distinctis ordiInterrogatio. Credis verain resurrectionem ejus

nibus omjeni militiam cæleslem dignalus es in sile demi carnis quam nunc geslas, et vitam æternamu? Credo.

D peruis sedibus ordinare, quique batum Petrum

apostolum in cathedram honoris Lolius Ecclesiæ Oralio.

siiblimasti, el Malihiain ejusidem colisortem in Hæc tibi lides augeatur a Domnino ad veram et throno apostolico residere voluisti, quiesmuus, pro : æternam salutem Cal. beatitudine.n), dilectissime, na immensa misericordia, 224. oifunde gratiam frater.

luam in loco isto, ut sit hæc sedes cathedra honoris Oralio ad missam.

el dignitatis in conspectul majestatis luie, ad lauAdesto, Domine, supplicationibus nostris, et quod

dem el gloriam nominis lui, ad lionorem Ecclesiir nostræ humilitatis agendum est ministerio, luæ vir

11, ut quicunque in ea le eligenle resederil, relutis impleatur effectu. Per.

quiescal super eum gratia septiformis Spiritus tui. Alia.

Per Redemplorem Dominum nostrum Jesum Chri

suum, qui locum vivil el regnal iu unilale ejus:le.. Tropitiare, Domine, supplicationibus nostris, el Spiritus sancti Deus. Per.

NOMINA EXCOMMUNICANDORUM.

'Ex eodem Pontificali ms.)

Hi sunt vocandi. Guillelmus de Arcis, filius lu- A luis de Tot similiter, Goiffridus de Comanvil, filia berli, Rogerus Arundel, Guillelmus de Vernum. Hellonis, filia Ansguoldi, Ricardus de Fonte, filia

Hi sunt excommunicandi. Robertus filius Helgo Benzelini, Radulfus de Argento, de liliabus Ansguolnis, Guillelmus de Poileio, Gunfridus de Falesia, di, quarum unam habet Ricardus, alteram GisleGualterus diaconus de Sanclo Leodecario, Herber bertus. Monachi pecuniam habentes.

MONITIO EPISCOPI AD ORDINANDOS.

(Ex Pontificali ms. bibliothecre cathedralis Rotomag.)

225 In celebralione ordinum præmuniantur or li- B rale, præsentationem vel promotionem procuranti, nandi quod pure de peccatis sint consessi, el qui in sa sub qiiocunque promiserit colore; item, per sallınm cerdotali ordine esse voluerint præparent se commit ad aliquos ordines promotus; item, prius conjugalis, nioni. Omnes etiam sibi provideant de vestibus ne nisi hoc faciat in casu a jure permisso; item, nullus cessariis, el quod habeant Tonsuras competentes. Cum qui excommunicatus scienler ordines recipit aliquos, aguntur ordines, fal sermo, si placet; postea fiunt el in susceptis ministrare præsumpserit; 227 item, inhibitiones sequentes, si. sint generales ordines el bigainus, vel.corruptarum marilus; item, Deo sa. episcopo placuerit, ad terrorem male subintrantium, crataruin virginum violator; item, nullus sortilegus, sub har forma.

vil necromanticus, vel prohibitarum artium doctor Ex parte Dei omnipotentis Patris, e! Filii, et Spi- sive factor; item, morbo sontico vel caduco, lunaritus sancti, el sub pena excommunicationis majo- 'lici, vel alio incurabili morbo laborans, aut corpore ris inhibemus ne aliquis ligalus infra scriptis impe vitialus; item, illegitimus, nisi cum eo fuerit 'disdimentis contra sanctorum Patrum decreta ingerat pensalum suflicienter; item, servus nativus præler se ad ordines suscipienilos. Prinio ergo, secundu el conscientiam et voluntatem domini sui; item, nullus tertio monemus et inhibemus, sub pæna anathema a'terius diæcesis, nisi litteras dimissorias habuerit, lis, ne quis se ingerat ordinandum, nisi prius exa ac etiam titulum suflicientein. liem, inhibemus minala persona, cum liculo matriculatus, et infra quod nullus ordinem subdiaconalus accipiat, nisi sit seriplus fuerit el vocatis, ne quis eliam mortalis ælatis xviii annorum, diaconaliis xx, presbyterapeccati conscius, vel excommunicatus, aut suspen LUS XXIII el xxv annum alligerit; item, nullus relisus ordines recipial, nisi prius polestalem habenti

C.

giosis de jure vel saclo non professus; item, curalus confitealur et debile absolvatur. Ne aulem ignorans beneficialus, qui infra anuum non fuerit ordinatus ignoretur, irregulares 226 qui, secundum sacros ca in presbylerum a tempore curæ susceptie, el pacinones, ab ordinibus prohibentur, duximus serialim et ficie possessionis adeplä, nisi es dispensatione, qua per ordinem specificandos : Quicunque boinicida; etiam rite sit usus; juxla constitutionein Cum exc.: item, ecclesiarum incendiarius, seu earum fraclor (ms. item, nullus sine vero lilulo, vel cujus titulus ad Itactus] violentus; jiem, advocatus in causa sangui non liculum est redacius, nisi in gratia speciali. niis, vel notorius perjurus; item, exsecutor sævoruin Quibus omnibus el singulis durantibus impedimentis lorineniorum in publicis administrationibus ; item, supradictis, ut ab hujusmodi ordinum susceptione Simoniacus qui quodcunque beneficium vel lilulain se abstincant, quousque cuni eis fuerit dispensalum, illicite a:!epluis, vel religionem taliter est ingressus; 228 præcipimus sub piena excommunicationis suiilemn, inventor vel fautor Siinoniacarum paclionum; perilis adnotata, et bene cavealur de omnium mutiitem, apostala a fide vel religione, non reconcilia latione membrorum ordinandorum in sacris; ne sint ins; item, qui ab episcopis hæreticis, schismaticis etiam gibbosi, vel manci, vel alias corpore vitiati, gratian sedis apostolicie non habentibus scienter propler scandalum cleri ei Ecclesiæ evitandum. aiquos (ms. alios ordines recipit; item, qui sub Quia res quam Tractaturi estis satis periculosa falso litulo vel ficio, aut alias pacio inito cum suo est, fratres charissimi, moneo vos ut diligenter et presentatore de hujusmodi litulo postquam ordinatus honeste lotius missæ ordinem, el consecrationem, fuerit eidein restituendo, vel alias occasione hujus el fractionem atque communicationem ab aliis jane modi cuidem non inquietando, vel qui annuam doctis sacerdotibus discalis, priusquam missam

D pensionens, vel quodcunque emolumenlum tempo. vestram cantare præsumalis.

BENEDICTIO ABBATIS MONACHORUM.

(Ex eodem Pontificali ms.)

In ordinatione el benedictione abbatis per electionem monachorum, primo venit ad altare indutus in kabilu pontificali pro missa dicenda, et dicit Conli

leor, etc. Et postea debel sedere anle altare in sede sua præparata, el lunc duo abbates adducunt novum abbatemi ante episcopum indutum amiciu, alba, nu

.

nipulo, el s!ola, el cappa loco casulæ, el eodem modo A Ad missam introilus. Officium. abbbales assistentes; et antequam incipiatur missa, Protector noster, aspice, Deus. Psat. Quam dilecia dicant isti assistentes : Adest elerlus, elc. Dicti vero tabernacula lua, Domine, etc. abbales assistenles, baculos 229 lenenles in manibus, electus vero baculum non ferat, sed super altare

Oremus.

Oratio. ponalur, donec illum de manu episcopi recipias, sicque Conce:le, quzesumus, Domine, [al., add., buic sedeant in ordine super scamnum ad gradum altaris, elecio fainulo tuo N., ut predicando el exercendo el diclo Confideor a pontifice, etc., aniequam introitus

que recla sunt per exemplum bonorum operum animissæ incipiatur, dicant dicti assistentes :

mos suorum instrual subditorum, 232 et ceterne Adest, Pater reverende, eleclus noster ad bene

remunerationis mercedem a le piissiino Pastore perdictionem suam suscipiendan..

cipial. Per. Interrogatio ab episcopo facienda : Scitis hunc

Finita oratione proslernant se ante allare episco* fratrem electum idoneum ad abbatis officiun? Re

pus el electus eliam cum abbatibus assistentibus, et disponsio : Scimus, quantum humana fragilitas nosse

cantur seplem pænitentiales (adu. Psalmi), ei fiant sinit.

litanic. El cum dictum fueril Ül pontificem nostrunt, Interrogatio. Est electus secundum regulam beati

surgal episcopus solus, et dical : Ul eleclum istumi Benedicti a fratribus? Canonica in eum fratrum

benefilicere digneris, te rogamus. Chorus respuncorsensil electio.

deal, respondendo. Ut eleclum, elc. Episcopus. Ui eleInterrogatio episcopi : Habetis inde scriptum? R

clum istum benetdicere el sanctiliteare digneris, le Slabemus.

B rogamus. Ut eleclum istum bene fdicere, sanctiiliEpiscopus : Legatur.

care, el consercrare digneris, le rogainus. Quo Tunc legitur scriplum seu processum. Si autem ex

dicto iterato se prosternal episcopus, et finialur lilaprovisione apos!olica sit electus, abbales assistentes

nia, qua dicta episcopus dicat 'sub silentio. Paler ipsum elecluni ad benedicendum præsentantes dieant :

noster, et ad modum precum. Et ne nos. Chorus : Reverende Pater, adest elcclus noster ad benedictio

Sed libera nos. El posi : Salvum fac servum tuum. nem suam suscipiendam.

Chorus : Deus meus. Episcopus : Dominus custodiat Interrogatio episcopi : Est canonice electus? Abba

introilum tuum et exiium tuum. Chorus : Ex hoc les : Provisionis apostolicæ in euni canonica consen:

nunc. Episcopus : Dominus custodial le ab omni malo. sil electio.

Chorus : Custodiat animam tuam Dominus. Episco230 Episcopus : Habetis inde scriptum? Abba.

pus : Nihil proficiat inimicus in eo. Chorus · El filius les : Habeinus. Episcopus : Legatur.

iniquitatis. Episcopus : Esto illi, Domine, tuiris fortiTunc legatur provisionis scriptum, quo leclo dical ludinis. Chorus : A facie inimici. Episcopus : Exepiscopus : Quia ergo in eum fratruin consentiunt

surge, Domine, adjuva nos. Chorus : Et libera nos. voti, prius cum censensus apostolica auctoritate

Episcopus : Domine, Deus virtutuni, converte nos. examinandum, si suum propositum el sancti Bene 233 Chorus : El ostende. Episcopus : Domine, esdicti regulain velit ipse observare, sibique subjectos

audi. Chorus : El clamor. Episcopus : Dominus vout idipsum faciant diligenter instruere, resque loco

biscum. Chorus : Et cum spiritu luo. Orationes serum suorum hactenus dispersas injuste, quanliim

quentes ad modum oralionis. prievalei, congregare, easque in usus Ecclesie et

с fra rum, pauperum etiaiu el peregrinorum distri

Oralio, buere; sicque esse dignum ad ordinationem accedere; et ideo interrogamus te, frater, si vf seein

Conce<!e, quesumus, omnipotens Deus, affectii oluni regulam sancti N. vel Renedicti vivere tibique

nostro luæ miserationis effectum, et famulum lunum,

quem subjecios ut idipsum faciant regulariter edocere?

ad regimen animarum eligimus, gratie Responsio : Volo.

luce dono prosequere, ut le largiente cum ipsa libi Interrogatio episcopi : Vis bonis et rebus ecclesie

nostra electione placeamus. Per Christum. libi comuissa inibi coadunalus fideliter custodiam

Oremus. adhibere; el injuste dispersas, quantum prævales, recolligere, easque in usus ecclesie el fratrui, pau

Domine Deus omnipotens, exaudi preces nostras, perum el peregrinoruin fideliter distribuere? R el super hunc famulum luumi spiritum quæ benediVolo.

clionis emitie, ul cælesti munere dilalus, et luie Interrogatio episcopi : Vis pauperibus et peregrinis inajesialis possil gratiam acquirere, et bene vivendi benevolelis et hospitalis esse? Volo.

aliis cxempluin præbere. Per. Inierrogatio episcopi : Vis ordinem luum reli

Oremus. gioso 231 habitu ei sanctis moribus decorare? Volo.

Exaudi, Domine, preces nostras quas in conspectul Interrogatio 'episcopi : Vis sanctä. N. Ecclesiæ, We majestatis super hunc famulum tuum fundimus, milije (46) ei successoribus nieis subjeciionem qui vice lui nominis ad gubernationem ovium tua

D et obedientiam exhibere secundum canonicail au rum statuitur, ui eum l'espicere, et interveniente cloritalem et decreta sanctorum pontificum? A bato Renedicto pairono el gubernatore nostro beVolo.

hefdicere digneris; ei qui ad reciemptionem et proEpiscopus : Augeal tibi Deus fidem et constantiam, lectionem nostram de ccelis descendisli, el mundo le il promissa servare valeas et fideliter adiinplere. Deum el summum ( al., summum et veruin] Paslo Cierus respondeal : Amen.

rem exhibuisti, dicens : Ego 234, sum pastor bonus Quo dicto incipiat episcopus antiphonam, choro (Joan. xi, 14), le invocamus, le suppliciler depreeam prosequente. Antiphona : Confirma hoc, Deus, camur, ut huic servo luo quem pastoralitatis (ul., quod operatus es in nobis a templo sancto luo quod pastoralis officii] culmen subire voluisli, tua bonitas est in Hierusalem, alleluia, alleluia. Psalmus : Exsur adsid, et benedictio omnibus diebus vitæ suæ; progat Deus. Et dicitur lulus psalmus cum Gloria Palri, lege eum, Domine, et defende ab omnibus visibilitat el Sicut eral, reincipiendo antiphonam Confirina. Ei el invisibilium adversitatibus inimicorum, dirige in casu quo fiel missa de alio quam pro abbale, post gressus ejus in viam pacis et justitie; et largire orationem diei dicitur oratio sequens sub uno Per Do iuarum dona virlutum, justitiam, lemperantiain (ul, minuin.

add. prudentiam, charitalem, sobrietateni, palien

(46) De abbatum subjectione el obedientia episcopis suis vide S. Bernardum, 1. De consider., c. 3, el tract. De oflic. episcoporum, c. 9.

num.

liam), fortitudinem et longanimitatem, constantiam A novi abbalis pro oblatione. Oblatione facta remaneant i superabilem, fidem non fictam, spem inconcus novus abbas et assistentes in locis suis ante aliare, et sam, menlem devotain, humilitatem perfectam, in tunc domnus episcopus procedat in missa, et lavet telligentiam reclam, benignitatem, modestiam, una manus suas dicendo : Lavabo inter innocentes, etc. ninitatem, pacem, concordiam, castilalem, absti Et lunc administralur una hostia oro abbate novo. cientiam, vigilantiam, discretioner, rectitudineın, Sequitur secreta. scientiam, pietatem, consilium, et in cunctis aciibus Munera, quxsumus, Domine, suscipe placalus, binis inviolatam perseverantiam. Aufer, Domine el (al., add. bunc/electum famulum tunni seniper (al., Jesu Christe, ab eo quidquid pravom el distorlum, add. el) ubique misericorditer prolege. Per Domi · et al., est] quidquid saluti contrarium, quidquid animæ noxium sal., nocivum), superbiam, jacian El post fraclionem fit benedictio ad populum, proul liam, vanam gloriam, elalionein, quidquid ad ulti. missa celebratur ad voluntatem celebrantis. 'l'ost mum displicens esse potest. Circuinda cum interius Agnus Dei episcopus dal pacem novo abbali, et comel exterius tuæ protectionis auxilio, ut le defensore munical eum. sil lulus, le protegente securus, le docente scius. Communio : Unam pelii a Domino, hanc requiOstende ei viam per quam ambulet, tribue ei the ram elc. sauros sapientiæ ul 235 sciat et habeat unde nova

Postcommunio.

Orario. et vetera proferat, fac eum in omnibus tua sequi vestigia, ei de sua ministratione gaudium bonum Hæc nos communio, Domine, purget a crimine, ac adipisci, ut post hujus sæculi excursuin, cum ante B electum famulum tuum benigna pielate couservet. Tribunal tuum venerit, cum multiplici fructu anima Per Dominum. rum illud (al., add. ei] præmium etiam largiaris Missa rile'peracta, antequam episcopus recedat ab cum omnibus quos tibi repræsentabit, quod fidelibus altari, duo abbales assistentes abbati ordinato, unus dispensatoribus luis pro luo nomine laborantibus in ad dextram et alter ad sinistram, ducant ipsum ac terris lc proinisisti (al., repromisisti] daturum esse majus altare ante conspectum episcopi, el ibidem facial in cælis ; qui cum Deo Patre, etc. Amen.

abbas ordinulus professionem suam super altare ad Tunc iradal ei regulam episcopus, legendo regulam, modum qui sequiiur : dicens : Accipe regulam a sanctis Patribus nobis traditam

Sequitur professio. :: 1 regendum et custodiendum gregem libi a Deo cre 237 Ego fraler N. humilis abbas N. lalis loci, ditum, quantum ipse libi Deus constituerit, et hu.

Deo et sanctæ matri Ecclesiæ, N. et libi, Pater N. mana fragilitas permiserit.

tuisque successoribus debitam subjectionem el obe. Poslea del ei baculum, legendo, dicens : dieniiam a sanctis Patribus constitutam, secundum Accipe baculum pastoralis officii quem præferas regulam sancti Beneclicti, ore promillo et maniu calerv:e tibi commissæ ad exemplum justæ severitatis propria confirmo. Tunc faciat abbas cum penna el el correctionis.

incausto (Gallice, encre] crucem in fine cedulæ de Deinde prosequatur missam, et dicalur Epistola ad

manu sua propria; et postea ducatur in sede sua per Timotheum : « Omnis Scriptura divinitus inspirata,

archidiaconum dicentem : Sta, el lene locum a Deo ele. (II Tim. HI, 16.) Et Evangelium secundum c tibi delegaluin; potens est enim Deus ut augeat tibi Lucam : Quis putas fidelis servus ? » (Luc. XII, 42.) gratiam. Statimque cantor incipiat : Te Deuni laudaCredo in unum Deum Patrem. Offertorium; el lunc

mus. Quo finito dent ei omnes fratres osculum pucis, offerat abbas novus duos magnos panes, 236 duos

genua flectentes anle patrem a Deo sibi coustilupolos vini (al., duo barilia vino plena), duas torchius cum pecunia in torchiis infixa usque ad devotionem

lum.

BENEDICTIO ABBATIS CANONICORUM.

Ex eodem Pontificali. ms.)

[ocr errors]

Elec:io abbalis canonicorum eodem ordine quo su jioni Dei et proximi semper vacet (ms., vocetur). perius digesta esl electio abbalis monachorum, el vitia reprehendat, contra superbos ereclus exislai, omnibus ecdent rilu expleris, psalmis, lilaniis, et errantes ad viam veritatis reducat, bonis se parem precibus, dicat super elecium has benedicliones. D faciat. Expande [ms., expandi) ei, Domine, thesauOremus.

Oratio.

rum sapientiæ lux ui scial el intelligat, cæterosque Adesto supplicationibus nostris, omnipotens Deus,

doceat verba sacræ regis tuæ, ut Veteri el Novo

Testamento instructus voluntatem tuam facial, el in et quod humilitatis nostræ gerendum est ministerio lwe 238 virtulis implealur effectu. Per Domi

finem usque perficiat. Dominator Domine, a cujus

munere venit omne quod bonum est, da ei poleslaBenedictio.

lem ligandi atque solvendi subditos, et ita rem ec

clesiasticam mioderari ut in nullo dissential a vero ; Benetdie, Domine, bunc famulum lium N. quem sed ita ducat subditos ut cælestis patriæ faciat coload regimen animarum eligimus, ut sit ei fidelissima nos, ipscqne 239 in finem a le mereatur audire : onra subditorum ad bona provocare, seipsuni irre Euge, serve bone et fidelis, quia supra pauca fuisti prehensibilem custodire, bona semper agere, prava Gdelis supra multa le constituam, intra in gaudium vilare, studium in divinis habere. Illumina, Domine, Domini iui (Matth. xxv, 21). Quod ipse præstare eor ejus gratia Spiritus lui, cujus plenitudine re digneris, qui vivis et regias, Deus, per omnia sæcula pletus mundana despiciat, prospera contemnat, in sieculorum. Amen. adversis fortis et insuperabilis existat, odio habeat Hic tradal ei episcopus regulam canonicorum, superbiam, diligat humanitatem, ampleclalur chari legendo, dical : (47) talem, præ oculis semper habeal castitalem, dile

Accipe virgam pastoralem sollicitudinis, et sic vi

(17) Hic aliquid desse videtur.

« VorigeDoorgaan »