Pagina-afbeeldingen
PDF

In eo de quibus tractandum, 100, 101, 270, 292. Quomodo
teneatur in vigilia Nativitatis Domiui et Assumptionis B.
Alariæ, 265, 548.
Cappa cantorum ornamentum, 115. Caputio olim ornata,
ibiul Al) omnibus clericis defertur, ibid. Cappae lameae,
seu hyemales, sal)bato saucto deponuntur, 512. Eas indue-
l)ant • canonici S. Laudi in processionibus rogationum et
S Marci, 525, 544. Cappa* chorialis 20 solidorum turon.
pro clericis de Albania, 425.
('apsas reliquiarum canonici sancti Laudi deferebant in
processionibus rogationum, 325.
(`aputia in capite, nou birreta, clerici portabant, 2i8,
512, app. 2, 6.
Cariiiùm et sagiminis abstinentia in adventn apud can0-
micos sancti LauIi, 261. Earum expositiones in'coemeteriis
iion fiant, app. 4l.
] Caseus el`Gva papa et Romani sabbato sancto comede-
)ant, 140.
Cåsula quid significat, 411, 416, 418. Ejus forma, 120,
121. Omniùm oluim clericorum erat ornamentum, 105. Ca-
sulis iuduuntur diaconus et subdiaconus in Doinimicis Ad-
ventus et Septuagesimæ, 27, 104, 260, 280, 288, 412 Olim
etiam in feriis ejüsdem temporis, 27, 104, 1 12, 260, 280,
282, 504. Casula exuta sul)diaconus legit epistolam, et
lecta reinduit eam, 18, 104, 260. Eam in modum stolæ
compouit diaconus lecturus evangelium, 18, 104, 260.
llanè choro Agnus bis repetente réinduit, 25, 111, 260.
Cateclrumeni de fide et nioribus instruendl, 50, 129.
Quando ab Ecclesia expellendi, 595.
Cathedra pontificalis juxta vel retro altare, 14, 16, 27.
Cauponæ diebus feslis saltem tempore divini oflic;i oc-
cludantur, app. 41.
Celebráns Sacerdos nihil legebat quod a choro cantare-
tur, 104. Nec epistolam, nec evangelium, 16, 104, 505,
51`).
(:ereus paschalis quid designat, 158. A diacono bene-
dictus, 137, 5l V. Ejùs inscriptio, 158. Usque in crastinum
post cómpletorium, non exsiinguatur, 514, 529, 406. Ad
fontes per 7 dies delerendus, 158, 1 i3, 513. Quaudo de-
ponenjus, 552. Unus in missa iuter duos olim positus, 15,
587, 588. Cerei in duodecim crucibus accenduntur in de-
dicätione ecclesiæ, 554. Viginti quatuor aute altare ac-
cendantur in candelabro ad nocturnas triduo an. e Pascha,
52, 280, 405. Is qui remauserat exstinguebatur, ö2, 55,
150, 290.
t;eroferarius et acolythus, idem, 15, 102, 5»7. 1'nus in
feriis ad missam, 15, 102. Et cautet graduale, ibid. {.ero-
ferarii duo in festis, 27. Usque ad Kurie eleisom candela-
lora temeant, 15, 587. Quo incœpto dimittant, 15, 16, 105,
587. Ea e!evata teiieaut salutante presbytero. 16. Horum
seplenarius numerus in missis poutìliealibus, t05, 215.
Cereuuoniæ præseule D. archiepiscopo Rotoimageusi ser-
vandae, 180, app 62, et seqq. -
Choreæ clericis prohibitæ sub poena suspensionis,
app. 7.
'{îum nullus exeat anteqnam absolvatur officium abs-
que licentia, 11, 98. Regebatur a diaconis daliuaticatis in
festo S. Stephani, 55.
ι Inrisinatis et olei consecratio fit in die cœnæ, 55, 54,
405. Hujus consecrationis ritus, 184. lllud consecraut ar-
ch ie,iscopus et 1 2 presbyteri, 185.
Chm istus, vox Græca quid significat, 561. Agno compara-
tus, {50, 584.
( ilicium quare portatur in expulsione publice pœniten-
tium 12+. -
Ciueres quare imponuntur, 128. Cum aspersione aquæ
benefictæ impositi, 48, 128, 281.
Cingulum quid designat, 410, 414, 417.
Claüstro Röuomagensis écclesia ornata erat, 41, 66.
Clementini clerici ad cantanduin cum canonicis officium
iustituti, 435. Eorumdem 12 presbyteri, 2 diaconi, et 2
subdiaconi, 455.
Clerus vox Graeca quid significet, 408. - -
Clerici per bona opiera lucere debent, 385. Eos a justi-
tiae propo$ito et diseiplina ecclesiastica uihil debet , Jimo-
ver6, 451. Criminosi à sacerdotio excluduntur, 226. Cle-
rici cathe Iralis ecclesiæ ltolomag. canonicis accedunt
adjutores in celebraudis divinis olli*iis, 422, 427, 455, Ex
;yuus deputalus qui defectus aliorum videat et scribat,

Col!octas, seu orationes, in missa quis composuit, 421.
Collatio spiritualis in coetiain translata, 127.
Colobium est vestis talaris sine manicis, 415.
Columna cerei paschalis eriga:ur, 195.
Goiue-sationes in fraternitatibus non fiant, app. ■2.
Commemorationes plurimæ in vesperis, 2), I 15. Olim
quinque iii missis quotidianis 50. l{egis in missa, 50, 1 1 4.
Coimiuuuicare debet sacerdos, seorsutn corpore, et seur-

sum sanguine, 24. Sub utraque specie olim populo lici-
tum, 24. In feria sexta iia:;iscevi s olim solitum, 56, 61,
153, 156, 157, 184, 193, 196, 310, 305.
Communio cler i eu populi in die coenæ et sabbato san-
cto, 56, 64. 135, 159, 140, 318. I'opulo porrigenda intra
missam, 155, 296.
Communionem cantari qnis praecepit, 421.
Completorium separaiiii, a vespertiuo officio persolven-
dum, 7, 95, 302, 319. Recitatum immediate aiite culjitum,
7, 502, 519. Debet præcedere lectio de exemplis sanclo-
rum patrum, 7, 96, 127. Quomodo recitatur quotidie, 7,
182, 599. In sal)l)ato sancto, 64, 319. In octava P.schæ,
522. In commemoratione mortuorum oliim proprium reci-
labatur, 82.
Confabulalio in ecclesia interdicitur, 11, 97, 98.
Confessio in completorio fit decapo cuiu praesens est,
182. ( onfessiones món, audiaut regulares, etiam in con-
ventu, nisi de lucentia episcopi sum, app. 56.
Consecralio Dominici corporis et sanguiuis, 21, 107. Sa.
£erdotibus commissa, 467. Alia quæ et conuiuivtio diciur,
25, 107. In privatis cul)iculis noii fiat, app. 56. Non lit hil
duo apte P;ischa, 55, 403.
Consecrabant apostoli per orationem Dominicam, 421.
Consutities sotulares deferre clericis prohibitum, 91.
Qore, Dalham et Abiron quare a Deo jiercussi, 445, 479.
Cgron:* capillQrumjumodùm circuli a clericis deferénda,
5, 90, 91, 92, 95, 408, app. 22.
Corporale ex lino fieri debet, 419.
Corpus Christi in feretro a duobus presbyteris delatum
in Ecclesia calhedrali Itolomag. 129, 139, 175. Qua puri-
tate et reverentia sit accipiendum, 458, 469. Corpus ho-
minis 40 dierum spatio in utero matris compaginatür, 46.
Correctio canonicorum in capiuulo facienda, 12, 99, 100,
Credo in unum in missa quis instituit, 421.
Credulitas el symbolum apostolorum, idem, 307.
Crucifixus aqua et vino gJim lavabatur, de quo post
communionem bibel)ant, (i0, 155, 19t. (rucis signuin qiiare
imponitur frontibus initio evaugelii, 17. Cruces duæ in
festis solemnioribus a 2 subdiaconis delatæ, 215.
('rux in processionibus a subdiacono est deferenda, 441,
215. Non a laicis, 141, 165, 215. Discooperta ad S. Gil-
dardum in raiuis palmarum, 160, 286. Quoii;o Io adoranda
in die parasceves, 60, 156, 190, 191, 508. Ejus ministri
casulis uguti eadem fie, 60. In sepulcro abscònsa usque
in :iem Doininicum, 60, 191.
Culpae geliu iuet tinnm examinentur in capitulo et pu-
niantur, 12, 39, 100, 101.
Curati S. Dionys 1 et S. Wigoris Rolon;ag. quo olim or-
dine incedel)anl in processioiiibus rogatiouum, 167.

Dalmaticarum origo, et quis eas instituit, 415. Earum
fyrma, 86, 411, £ tj Quid designat, 86, 411. Ea induitur
diaconus, et subdiaconus tunica iu' die cu næ et saLbato
sancto, 27.
l)ariles, allarii clerici in ecclesia cathedrali Rotomagensi
ab aiitiquo instituli, 459. -
I)ecauus curistianitatis, quis, 185. Decani rurales de
$elictis et excessibus ad vicarios episcopi relationem
faciant, app. 5, 7, 2l.
Diaconorum origo et officium, 387, 409. Diaconus consi-
stat donec sacerdos ei sedere iúnuat, 14. Hic et sul)dia-
conus in processioiiibus ad fontes , 143. Diaconi, 7, in
missa pontificali, 105, 1 18; 1 § 1, 1S0, 18 §. 215. 'Eorum
festum iu die (S.) Stephani, 55, f 18, 119, 120, 274. Iidem
*;;'; chorum in eodem festo, 35, 119.
ies Pentecostes, qui, 1 12.
Dignitas sacerdotum, 465, 466, 467.
Dimissorias litteras non habens clericus alterius dioece-
sis non ordinatur, 227.
Discalciati intererant officio statis diebus cononici (s.)
J.audi, 281, 505.
Disciplina ecclesiastica non relinquenda ob persecutio-
nem, 451.
Discretio omnium virtutum mater, 414, 416. Presbyteris
est necessaria, 3, 462, 465, 478, 486, 487.
Doctus esse debet presbyter üt alios doceat, 465, 466.
Pomme- diei ofiicium quomodo celebranduiii, 84,

Dona offerunt reges Christo nato, 209.
E.

Ebrius sacerdos carceri aliquamdiu mancipandus ad
pœnitentiam in pane et aqua, app. 21.

Ecclesia quid est, 586. Partium ejus expositio, ibid.
Sponsa est Christi, 452, app. 51. Una est et I) 11: nus unus,
447. Pius patitur a domesticis ei nalis fratribus, quaiii
ab exti aaeis, ì50. Quare eam fr queutamus, 580. I), e»

quomodo assfstendum, 97. Mascnli in ejus parte australi
et feminæ in boreali stabant, 386. Eam sine necessitate
nullus egrediatur, nisi sacris confectis, app. 45.
Eieclio publice pœnitentium, 49, 195.
Eleeniosynas pauperibiis largiri tenetur episcopus, 218.
Elevatio hostiæ et calicis seorsim alias inusitata 108.
Olim nnica ante orationem Dominicam, ibid.
Episcoporum origo, 410. Eorum áuributa, et quid
significent, 451. Sunt vicarii Christi, 18, 105, 445, i79.
Sunt honorandi, 445. Episcopi orJinatio, 245, et seqq. Solus
popu'um salutando dicit : Par Domini, 15. Episcopus
iufantum in festo Innocentium, 203.
Epislo!a Claudii de Sainctes ad cardinalem Franciscum a
Borbonio ltolomag, archiepiscopum, app. 9. Joannis Pre-
votii ad Franciscum II, Rotomag. archiepiscopum, 157.
Esaü quomodo servivit fratri suo Jacob, 471.
Esdræ locus a Joanne laudatus elucidatur, 93.
Evangeliorum codex a subdiacono in processionibns
portatur, 66, 27 1. Ad altare, 15. In altari remanet donec
egatur, 387. Fum defert giaconus. in brachio sinistro,
accepta benedicti \ne 18, 105, 590. Evangelium in missâ
legitur ad aquilonem, 19. Cum candelabris et incenso, 19,
270, 520, 338. Item in lolione pedum, 37, 187, 500. Cumi
legit diaconus ceroferariis celsius consistat, 17, 59).
£yaggelium Joannis in fine missæ olim legi inusitatum, 28,
$$, 111, 1 12, 140, 595. Evangelia tria iii cuppis in nocté
Ngtivitatis Domini cum incejso et eandelairis, 55, 95,
267. Item expositio evangelii ad inatutinum festórum;
triplicium, 53, 140, 117, 135, 278. Siiniliter in vigilia Na-
tiyitatis Domini, 176. Evangelii expositio in cœna Domini
9iim legebatur in 5 nocturuo, 52. `In capitulo aliquando
legebatur, 101,• 1 ■ 1.
Excoininunicationis sententia pro gravissimis tantum
j}s coucedenda, app. 47. Quæ debeant eam præcedere,
abud.
Exemplum bonum sacerdotibus necessarium, 486, et

[ocr errors]

Feriale officium quomodo celebraiuliim, 12, 28, 185.
Festivitates sanctorum quomodo coleírarílae,'app.' £0.
Ja his quæ vitanda, app. 41. Superflue mon agendae, 79.
Non celebrandae in Quàdragesima, 48, 128. Neque in Donii-
nicis post Pascha. 71.
1'estos J es instituit Deus, app. 30. Festum duplex aut
tyip'ex in Dominica occurrens célebratnr, 50. Semii Jup'ex
differtur, 114. Simplex in Advenru et Quadragesima non
Celebratur, 51, 115, 280. Eius tantum ìuomoiia fiat, 51,
80. Tr p igis f classis vfiicium quomodo celebretur, 177.
Secundæ, 122.
Fi*!e, pro:essio quam facit episcopus in ordinatione
sua, 219
Filios ex illicito coitu procreatos clerici in ecclesia sibi
ministrare non permittant, app. 2.
*'i'*' ad tertiam in die Pentecostes olim projiciebantur,
, i rot.
Fontiwm benedictio, 516.
Forma in choro posi a, 180, 10^, 556, 570 .
Frgmondi iS.) corpus servatur in ecclesia canonicorum
(S.) I auli, 336.
Futulatio X, clericorum de Albania in ecc.osia eauhe-
drali Rotomagensi, 322. Clementinorum XVI, 452
I'un datio X clericorum de All)ania in ecclesia cathe-
drali llotomagensi, 422. Clementimorum XVI, 452.
(} -
Genealogiam sacerdos legat in casnla, cum subdiac^nn
et candelabris, olim et in dalmatica, 54, 58, 1 17, 125, 267.
5 genumertebant qui in psalmodia vel cantu errafent,
2£.
(}enuflexiones non fiunt tempore paschali, noc in Domi-
nieis, 52i, 599. Nec in festis solemnioribus olim, 509.
Gloria in ea ce!s s in missa quis instituit, 421. Quando
cantardum, 27. In nocte Nativitatis Domini' celebriter de-
cautetur, 208. Quare in Advenlu interinitutur, 258. In
festis feu fore A fvenius et Quadragesim:e non psalleba-
1tur, 27, 112, 280. Dum cantatur in | respousorio Nauvi-
tatis Domiui, standum est, 177.
Graduale quis instituit in imissa, {21. Quid designat, 34,
580. ln feriis al) uuo clerico seu acolytho cantatur, 15, 79,
f 2, 179 In Dominicis a du-bus, 85, 179. In Doii.imica 3
Quadragesimæ quomodo caa' anuum, 179.

[ocr errors]

Hebraica lingua caeteris excellentior, 15.

Historia, apud auctores ecclesiasticos quid sigoificet,

$igionibus et joculatoribus clerici non inteudant,
app. u. - -
'.;;, canonicæ quid designant, 4 et seqq. Non conti-
nuatim, sed separatiim reciuaudæ, 94, 126, 148, 304, 398.
Cum previbus finiebantur, excepto tempore pascháli et
festis, 28, 95, 97. Trifuo ante Pasrha quomoJo persol-
vendæ, 55, 58, 61, 151, 135. Quomodo in die et ocuva
Paschae, 65, 319.

Hosanna, quid significat, 568.
* Hospitalitatem exercere del)ent episcopi et abljates,
218, 230. Inter se clerici, app. 21.

Hospitiorum bona ab eoruiir rectoribus juxta fundatio-
nos insumantur, app 46.

Hostia in oblatione cooperiebatur corporali, 20, 106.
IIostiæ et calicis seorsim elevatio non adeo antiquâ 108.
In Parasceve, novissima, 192. 0lim tripliciter divisa, 25.
Prima pars calici immissa, 25, 192, 593. Altera parte sa-
cerdos, diaconus, subdiaconus et populus coiniuuimicabant,
25, 108, 595, 420. Tertia pars pro viatico si opus esseu re-
servata, 25, 105, 595, 420. Siii auteum, sumebatur a sacer-
dote, aut uno ex ministris, 24, 108. Inuincta oliim fideli-
bus porrecta, 24, 109. Hostiæ iu die cucuæ opliine recon-
dantur, 56, 297.

Hyiiinus dicitur in singu'is horis, 6 et seqq. In verp^ris
non praeiermittatur, 28. 0missus olim in nocturnis Epi-
phaniae, 122, 277. S. Mariae hymnus, quis, 6, 95. Simco-
nis, 7, 96, 599. Zacliariæ, 10, 96.

1

Ignis ab exstinctione cerei usque ad benedictionem
ejusdem non acceniatur, 55. Novi ignis benedicuio, 55,
58, 61, 132, !88, 513, 405. Ignis benedictus ad acceduen-
dum novum ignem in domos delatus, 55, 152, 513.
Ignorantia sacerdotum populi errant, 480.
lncensatur aliare ad Te Deum laudamus in festis tripli-
cibus, 53, 65, 75, 95, 117, 125, 181. 0Iim in festo S. Sue-
1 haiii a 2 diaconis in dalmaticis, 55. Incensan'ur altaria et
chorus a i Jaquificat et ßenedictus, 6, 10, 33, 95, 115,
286, 265, 275, 289, 556, 559, 549. In triplicibus a 2 cap-
I:atis, 55, 80, 1 15, 352. Ad Magnificat novem diebus ante
N.11 ivitatem Domiui, 176. Item feria *, in cœna Doinini, 56.
Mia:us a tare et celebrans in die commemorationis defun-
ct* rwm, 182. In die I'enteco-tes ad teruiam allare iiiceu-
satur a 7 presb t •1 is casulatis, 15 ). Jn'ra octavam a cele-
lorante eu dioeouo, ibid. Inceusal)atur olium altare ad Glo-
ria in e.rcelsis, 27, 1 I 2, 159. Incensat circuitum aliaris
diaconus post obla'ionem, 20. luceusat ur in ecclesia ca-
1!;e Ira i corpus (.hris i a 4 clericis in festo eucharistiæ,
175. Chorus ad Gloria in ea celsis, 112. Dum dicitur Credo,
181. Evangelium a diacono autequam legatur, 49. Sacer-
dos a viiacono lecto evangelio , ibid. lucensat oblata sa-
cerdos, 20. Incensatur postea a diacono, 20, 106, 291.
0Iim clerus et populus ab acolytho post oblationem.
Iuclibandum versus altare dum , amitur Gloria Patri,
1 1. 98 Ita quadrag. sima ad orationein super populum in
fine missæ, 595. Incliuet aute et retro qui lecturus est
lectionein, 11. Iuclinare ante et retro quid sit, !)9. Incli-
nati perseverent iministri a Te igitur usque Sed libera nos,
21, 25, 592.
iníüìïí ollicium in festo Innocentium, 36, 121, 202.
In antes eodem die in ca;pis regebant chorum, 205, 205,
276. Quinque in allos sabbato in albis, 144.
Innocentia baptismalis ad sacerdotium remuisita, 455.
Intervalluim lial inler sextam et monaium, 37.
liutinction.s prohibuuo exstal in coucilio Braccarensi ter-
tio, 108.
In roitum im missa quis instituit, 421.
Invitatorium in matutinis a quibus. decantandiim. '54,
182, 185. In festis trip icibus a %.in cappis, 55, 65, 72, 80,
152, 116, 179, 2 6, 528, 549, 552. In die I.piphaniæ omis-
sum, et quare, 58, 122, 277. In co'umemorauone mortuo-
rum olim inauditum, 81, 154. Quis instituit, ibid.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Mandatum duplex pauperum et clericorum in cmena Do-

mini quomodo celebrandum, 57, 134, 1»6, 295, 299. Man-

datum pauperum inandatum ciericorum præcedat, 57, 15ö,
( )*«

\f*).
Manipulus, seu mapula aut sudarium, quid denotet, et
ejus usus, 412, 4l6.
Manuuim iiripositio super capita reconciliatorum, t96.
Mauus impositionein accipientes observent unclionem
suain 7 diebus, 75, 407.
Mappæ al) ailari remotæ feria 6 in parasceve, 59, 155
Martyr, vox Græca quid signilicet, 572.
Martyrologium seqnentis diei legendum, 11, 101. Post
primam iu capitulo, 11, 100.
Matrimoniis clandestinis non intersint clerici, app. 3
Matutinum oflicium pro laudibus usurpatuim, 9, 97.
Maurilius Rotomag. archiepiscopus titulo sanctilatis in-
signitus in vita, 1. 1'ost mortem , 89, I.audes ejusdem, 1,
2, 88. Ejus epocha, 88.
Memoria sanctorum in Quadragesima fiat sabbato et Do-
minica, 48, 128.
Mensis ætas in martyrologio recitatur, 100.
Ministeria sacra non usurpanda, 445, 479.
Ministrorum Christi vera generosilas, 451. Eos vexantes
diabolo comparantur, ibid. Mali de sacramentis nihil de-
trahuut, 488. Ministris majoris altaris stipendia erogavil
Peurus de Colleuiedio ltolomag archiepiscöpus, §51. Major

pars eorum in dextera, minor sit in sinistra, 18. Prandeut
çum D. archiepiscopo quando celebravit, 180, 181.
Missæ officiúm quis instituit, 386. Missa tempore aposto-
lorum, et paulo post, quomodo celebrata, 585, 420, 1'outi-
ficalis, 103, 118, 141. Non celebranda aute tertiam, vel
post honam exceptis jejunii diebus, nisi in necessitate,
26, 395. Hora teruia celebranda, 12, 26, 595. Aliquando
sexta, 26, 596. Jejumii diebus hora noua, 12, 26, 47, 596.
Post ineridiem excepto jejunii tempore non celebranda,
148. In sabbatis Quatuor Temporum `in nocte celebratur,
78, 79, 152. In Sabbato sancio de nocte celebranda, 55,
61, 132, 157, 512. Ejus officium, 63, 64, 139. Missæ siccæ
in parasceve Ofliciuiii, 58 et seqq., 188 et seqq. Missa ma-
tutinalis post capitulum dicatur, 12. Missæ tres in Nativi-
tate Doniini a ttibus diversis presbyteris celebratæ, 54.
118, 265. Prima media nocte celebranda, 54, 396. Secunda
incipiente dilucuio, 54, 118, 269, 396. Duæ diversæ in
festo S. Joanuis celebratæ, 55, 120, 547, 348, 596. Missa
de jejunio celebranda id festo S. Marci ad locum stationis,
147, 164, 343. Quomodo in feriis, 12. In commemoratione
mortuorum, 81, tö4. Absque Gloria et Alleluia celebratur,
26, 596. Missæ ministraturi abluant manus, 269. Missæ
privatæ seu frateruitatum non excusant a debito audiendi
missam parochialem, app. 42. Plures eodem uempore non
cantentur, app. 29. Privatæ tempore majoris iuissæ non
celebrentur, 29. Nec trifuo ante Pascha, 154.
Monachi pecuniam habentes excommunicantur, 224.
Monilio episcopi ad ordinandos, 225.
Morbo caduco vel incurabili laborans a sacerdotio remo-
vetur, 227.
Mortuorum officium in commemoratione eorumdem an-
tecedebant horae diei, 81, 154. In depositionibus cum 9
lectiqnibus celebrandum, 26, 114. Teinpore paschali, in
Dominicis et festis non célebrandum, uisi iu depositioue
aut anniversario, 26, 71, 360.
Mulieres, de quibus suspicio' aut scandalum oriri po-
test, clerici in domibus suis non retineant, app. 2, 20.
- Musicam adimiltunt moiiaclii S. Audoeni iii processioiui-
bus rogatioiium, 170.
Mulilatio membrorum prohibet a sacerdotio, 228.

[ocr errors][merged small][merged small]

0bedire debet episcopus papæ et archiepiscopo metrop.,
218. Abbates episcopis suis, 251. Eorum obcdie.uliæ pro-
fessio, 237, 25).
„gulta quatuor partes calicis tangebat sacerdos, 22,
Oblatio suscipienda a populo antequam offeratur, 591.
Eam suscipere debet subtiaconus, 400. Oblatio panis eu
vini et pecuniæ ab abbate factâ episcopo, 256, 259. Ad
adoralioiiem crucis facta ad quos pertineat, 191. In oflicio
ste iae quibus distribueretur, 209.

Octavæ cur instituuae, 57, 400.

0do l Clementis archiepiscopus Rotomag. vir litteralis-
siinus, 424.

0tferendæ subjungebantur versus, 19.

0ffertorium in missa quis instituit, 42l.

9'gum privatim non recitandum in choro, dum cani-
tur, 98.

0flicium nocturnum triduo ante Pascha de nocte cele-
bratum, non post meridiem, 289. lUotomagensis ecclesi;e
$um decautabant cauonici S. Laudi, 2Ü6, 2i3, 285, 522,

gmnium Sanctorum festivitas quomodo cclebranda, 81,

Orarium sen stola quid designet, et quibus concedatur,
85, 414, 417.

Oratio Dominica demonstrat unitatem nostrae fraterni-
tatis, 25. Ejus formam a Christo suscepimus, 380. Ejus ex-
positio, ibid. Canoni missæ quis eani addidit, 421. Eam
àlta voce profert sacerdos, 22. Iia dominicis Gallice in missæ
pronao recitetur, app 8, 25.

Oratio populi ét sacerdotis, 361. Super populum in Qua-
dragesima, 39$.

[ocr errors]
[ocr errors]

Parietes et pavimenta ecclesiæ aqua lavabantur in
coena Domini, 36, 154.
Parochias quis divisit, 479. - -
Parochialein ecclesiam rexisse videntur canonici sancti
Laudi, 285, 50.), 359. -
Parochiaìi aluerins ecclesiae non audiendi in confessione,
478, 479. Sed ad pastorem suum reimittendi, 479. Quare
non suscipiendi, ibid. Absentes a parvcliia per ures l)oini-
nicos uies excoimmunicantur, app. 17. Absentes a divinis
olTicuis in Doininicis et festus ol)serventur et ij0tenlur, σμρ.
45. Eorum litigia et divortia componant pastores, app. 35.
Passio quilus diebus legenda, 51. Iili praeiuiutel)atur
olim Domuius vobiscum, 51, 150, 189, 288. Quomodo cau-
uabatur, 59, 136.
Pastoralis (S.) Gregorii liber legatur in capitulo,12,101.
Pastorum officium in nocte Nativitatis Domini, 117, 118.
Pastores ex otli io populo prædicare ipsi tenentur, 455,
404, 416, 473, 481, app. 23, 24. A prædicatione cessare
non debett, 404, 475, app. 25. Qui non prædicant, iner-
cedem et oblat;ones iioii recipiant, {39. Sunt oculi Eccle-
siæ, 485. Del)ent vitam dare pro ovibus sui*, 570. Oves
perditas sollicite quaerere et reducere in ovile, app. 51.
íleritis et bonis opieribus po,ulo præsint, app. 45. 0ves
sciant vocare uo:innatum, app. 25. Potestate in suos pre-
sl)yteros auxiliarios iion abutantur, app. 29. Studeant
I otius a suis amari quam timeri, app. 45. Dispeusatores
sunt, non domini, 455. Mali dispergunt et dilacerant oves,
45*. Pastoris mei cenai ii sigua, 475, 70, app. Fugit et quo-
uiuodo, 470, 475, 476, a;op. 15.
I'ateiiaiii it,fra canouem tenens acolythus, 20, 107.
0fferebat eam subdiacouo, 25. Sul)diacoiyus diacono, 21.
25, 108, 59.). l\1aeotius sacu rcou ad fraugeuduu uu ea
corpus l)oruini, ibid.
Puler, vox Græca quid significet, 565.
Paupei es quot ad iuandatuiu assumeudi, 295.
Pectorale et alba, idem, 414.
Persecutionibus terreri iiom debent clerici, 471, 475.
Petrus de Colleuo fio Itolomag. archiepiscopus, postra
Albanensis fuudavit X clericos in ecclesia caluedrali Ito-
toin:ig., §22.
I'etrus lugerii Rotomag. archiep'scopus, qui et Clemens
V { papa, \\ 1 cleri, os iu eadem ecclesia, 452, 455. Quo
die et anno ad apostolicaiu sedem evectus, 145, 4 4 4.
1'ilei clericis iuterdicti, præsertim tempore ujwiui ofli-
cii, ap. 2, tj, 22
I'uruneta quando faciemla, 182, 185.
I'u;uilentia de peccatis agenJa, 45, 46. Eam cJerus et
populus prostrati accipiebaut in uie Cinerum, 48. Qualis

esse debeat, 477, 478
Poenitentium ejectio in die Cinerum, 19, 128. Eorun-
dem convocalio et absolutio in cœna Domini, 55, 54
Quomodo introducuntur in ecclesiam, 195.
Populi ruina, mali sacerdotes, 477.
Poita magni Pontis ltotomagi ubi constitnta, 170. Eam
ascendebani pueri cantaturi ¥ I Gloria, laus, 162, 287.
Potus charitatis, quid, 501, 51 1.
Prael)enJa est victus diei necessarius, 295.
„Preceptum non omiue.aduum prætextu devotionis, app.

Praedicandum opere et sermone, 465, app. 54. Prædicare
non deb.-ut presbyteri ut laudem vel mercedem conse-
quantur, 458 Nul:us, eliam regularis, nisi de licentia
episcopi, app. 35.
„;*t-uonem missæ quis composuit, §21. Ejus expositio,
Preces et psalmus Miserere in omnibus feriis recita-
bantur ad horas genuflectendo, 5, 1 15, 194, 279, 510,
$ Cum prostratioue in diebus rogationum, 168, 169,
I l.
Presbyterorum origo, 410. Episcopis sunt in paucis
dissimiles, ibid. Ilotioranli, 445. Irreprehensibiîes ab
iufantia, 455. Ex d gnitale non superbiant, 466. Pra dicare
et operari del)eiit iu populo, 475, 47 &, {86, 487. Olim
(luodecim in missis pomuticalibus, 105, 215. Similiter in
consecratione chrismatis et olei, 184. In setwiuiis defun-
ctorum uon compareant ad celebrandas missas, nisi spe-
cialiter vocati, app. 2. Laicis i;on admisceanuur, sed pa-
rochiæ qnam incolunt addicti siut, app. 56. Dorninicis et
festis diebus line superlicio sacris uon intersint, ibid.
Miissam nom celebrent nisi omnia sibi necessaria habeant,
etiain clericum, app. 5. Presbyterum alterius dioecesis
sine licenlia sui episcopi curatus non recipiat. app. 29.
Prima initio diei complenda, 4, 47, 126, 396. Et
quare, 4, 396. -
Processio in Dominicis fiat nnita pr'ma, 53, 40. In We-
speris sabbati in dom:nicalibus malutinis, i52, 77. Nulla fiat
sabbatis ab Adventu usque ad Pascha, 52, 11 4. In Nativi-
tate l)omini posu tertiam, 271. Diacouorum olim ium festo
S. Stephani, 35, 1 18, 119, 275. Sace dolum cum casulis
in festo S. Joannis evang. 55. Iufantum in festo innocen-
tium, 202, 204. Trium regum iu die Epiphaniæ, 206. Ad
expulsionein pul)lice poenitentium, 194. AJ reconciliatio-
nein eorumdem, 195. Qualibet feria 4 et 6 quadragesimæ,
49, 128, 194, 282. In ramis Palinarum ad S. Gildardum,
129, 130, it;0. 0lim generalis, 159, 286. In consecralione
chrismatis et olei, 184, 185. In cornâ Domini ad deporlaii-
dum corpus Ciiristi, ö6. Ad inandatum pauperum et cle-
ricorum, 1°6, 500, 501. In Parasceve, im qua affertur
corpus Christi, ad aliare, 60, 192, 509. Ad benedictionem
novi iguis, 55, 3, 15. In loemedictioue fontium, 315. Qua-fru-
plex in die Paschæ, 66 et seqq,*f $1, et seqq. In laudibus
ad cru ifixuin in octava Paschae, 68, 141. Et in Dominics
post Pascha, 70. Ad fontes in eadein octava, 65, 1 15, 521,
525. In sabbatis post I'ascha in vesperis ad crucifixum,
68, 1 44, 525. In festo S. Marci, 71, 147, 165, 544. Gene-
ralis ad S. Eligium feria 2 rogationum, 165, 525. Ad S.
Cervas;uum 5 Iei ia, 109, 526. Ad S. Trinitatem de Monte
4 feria, 171, 527. In Aseensione Domini in qua reus cate-
matus sol, itur, 1 18, 175. 'I riplex olim in I ventione S.
crucis, 72, 1 38, 545. Ad crucifixum olim in 1 vesperis et
maiutiuis diei Penleeosles, 75, 150. In festo corporis
Christi, 175. Cathedralis eco iesiâ aâ S. Audoenum in festo
ejus Jem, 156, 174, 580. Duae in delicatione ecclesiarum,
555. Canonicorum S. Laudi ad cathedralem ecclesiam in
festo Asceiisionis, 528. E. rumdem a I el clesiam 3. Joan-
nis supra iteuellam in festo ejusdem, 57. Eorumdem in
coinmemoratioue omnium defuuclorum, 558. Ordo proces-
sionis sacerdolis et ministrorum ad celebrandatum missaiu,
15. 586 Ad lcgendum evangelium, 18, 105, 1;)?, 390.
Professio cauonici S. Lauui Rotomag., 2ól. I)ecaui ru-
ralis, app. 59.
„;;ulosus cum libris sacræ Scripturæ olim lectus, 337,
Promotus per salvum ad ordines a sacerdotio excludi-
tur. 226.
Proslratio in feria 4 Cinerum, 191. In passione, 189.
In adora:ione crucis, 60, 156, 190, 508. In capituio qut-
busdam diebus facta, 255, 558. I'rostrationes eu preces in
festis simpliculous retinebant canoui, i S I.audi 5 13.
Psaluuouiae inter, ratit stantes clerici, 97, 98, 1 22.
I'salinus quid designat, 6. Totus olim ad introitt m
inissæ cantabatur, 15, 102. V. mit •, rarsultemus in 5 nocturio
Epiphaniæ psallebatur, 58, 122. 11 iserere in oiuuibus litoris
olim dictus in Ierus, 37, 9, 1 15, 127, 2: “. I au tate !'o ni-
mum de caelus quomodo psalleuatur iu fest» luuogeututu.
204. Psalmi ad nocturnas quot recitandi, 96, 147. Q!i!\.
que ad primam, 5, 93. fo:i:ein ai véspéras, 6. 5'3.

Feriales in præcipius solemnitatibus non dimittebantur,
474, 328, 339, 537, 544; 350. Poenitentiales 7 cum pro-
suratione psallebantur, 47, 126, 35?. In feria 4 Cinerum
et in coena Domini, 151, 494, 196, 281. In festo S. Marci,
164. In diebus rogationum, 169, 171, 336. In quadrage-
sima a canonicis S.T.audi quotidie cum liuania, 285. Gra-
duales quindecim quando dicuntur, 123.
Psalterium psa'morum quiil sit, 47, 127. Psalterium
totum olim feria 6 Parasceves recitabatur, 88, 155, 303.
Illud cum antiphonario memoriter scire tenentur Cle-
mentini clerici intra biennium, 439 et seqq.
Pulpito decorata est ttotomagensis ecclesia cathedralis,
17, 1 [8, 119, 125, 139, 141 et seqq., 160, 165, 174 ei
seqq., 179. ln pulpitum ascendunt subdiaconus epistolam
lecturus, diaconus evangelium, et cantores graduális et
4 lleluia in festis diebus, 17, 390.
„Furiuationis S. Mariæ solemnitas quomodo celebranda,

Quadragesimale jejunium quis instituit, 421. Quot die-
bus constät, 45, 46, 305.
Quaestum quidam clerici æstimant pietatem, 487, app.

Quatuor Temporum jejunium quare institutum, 78, 407.
quot diebus perficitur, Ibid.
Quicunque vult, olim quotidie ad primam recitabatur, 5,
11, 93, 94, 99.
Quinquagesima quot dyebus completur, 45, 403.
R

Radantur clerici eodem die et tempore, 5, 262, 512.
ltadere • barbam eis præcipitur, 3, 93. Raderé caput ex
apostolica doctrina, quid sit, 92.
Rami benedicti canonicis S. Landi distribuebantur in ec-
clesia cathedrali Domin!cã in ramis palmarum, 2S6.
ltefectio panis et aquæ in die Parásceves, 61, 137, 311.
Unica in diebus jejunii, 126, 140, 283. Refectio canonico-
rum S. Laudi panperibus data in Parasceve, 51 1.
Refectorium olim commune in ecclesia cathedrali Ro-
tom. 57, 134.
Regnum Dei advenire, quid est, 381.
ltegula ab episcopo tralila abbati et abbatissæ iu ordi-
natiope suo, 255, 259, 245. Regnla canonicorum, quae,
101. Lecta in capitulo post primiim, 12, 99, 100, 10!. In
refectorio, 264, 289.
Regularis cujusdam libri lectio legatur in capitulo, 12.
Jìeliquiæ safictorum curiose non iractandae, 'A69. Â sa-
cerdotibus aut diaconis deferendæ, 105, 165. In diebus
rogationum quomodo extrahuntur e sacrario, 165, 166.
Residentia a clericis de Albania et Clementinis exigi-
tur, 425, 435, 440. A curatis, app. 2, 4, 8, 15, 60 et ö1.
Residentia pastorum est de jure divino, app. 15. Non resi-
dentes ad fructuum restitutiónem tenentur, app. 15, 16, 18.
Responsorium quid designat, 16. Nonum fepetitur loco
Te Deum laudamus, 32, 259, 279. In festis triplicibus ad
vesperas a quatuor in cappis canitur, 115, 152. Similiter
3, 6 et 9 ad matutinum feStorum triplicium in cappis, 55,
t 16, 177, 266, 352. Ultimum in Dominicis post Pascha á
duobus in superpelliciis, 70, 145. In vesperis sabbati a
duobus in cappis, 145. In horis canonicis triJuo ante I'asclia
olim recitabátur, 53, 131, 293, 502. De sancto Nicolao
£3£tandum feria' 2 rogatiónum in coemeterio S. Mauri,
!70, 327. Ecce dies feniunt, sabbato altero præcedenté
Adventum olim cartabatur, 52, 1 1 4. Tu exsurgens, olim in
Adventu uon decanlal)atur'in É&iêiâ Rotomag, 28, 1 15.
Ecce, charissimi, in Dominica Septuagesimæ instatioue pro-
cessionis decantandum, 44, 125. Spes mea, quando et a
'1uibus cantetur, 178. Circumdederunt, in feria 4 majoris
tiebdomadæ a duobus in cappis, 150, 289. Responsoria tria
tiocturni ollicii tempore Paschali in triplicibus a quibus
cantanda, 141, 180. In feslo 0mnium Saucuorum, 155. Re-
sponsorium dictum pro graduali, 16, 80, 104, 129, 389.
Quare sic dictum, 101, 389.
Risus in ex lesia interdictus, 98.
Rotuani (S.) Rotoinag. archiepiscopi et patroni festum a
populo neglectum, 185.
. Hotomagensis Ecclesiæ archiepiscoporum festa a cano-
nieis S. Laudi celebrata, 543, 350, 555. Eadem ecclesia
titulo sanctitatis insignita, I, 89, 90,
ßubeum induinentum clericis interdicitur, 5, 92.
- Ruinpharii (S.) Constantiensis episcopi corpus in eccle-
sia canonicorum S. Laudi Rotomag. requiescit, 361.

Sabbaoth, vox Hebræa quid significat, 568.

Sabbatum 4 Temporum et sal)balum in 12 lectionibns,
idem, 407. Ejus officium quomodo celebrandum, 78, 178.

Sacerdotes de populis sibi comtnissis ratiónem Deo
suut reddituri, 437. Facta subditorum debent inquirere et

PATROL. CXLVII.

redargnere, 470. Pnri et casti esse debent, et quare,
454, 568. Sünt luminaria mundi, et lucernæ ardentes per
doctrinam, 482. Indignos Deus rejicit, 485. Negligentes
et ignari quomodo puniendi, 480. Sæpe laicis similes,
476. Illis résistentes qua poena plectendi, 480. Ignoti et
alterius diœcesis ad missam celel)randam fiom admittantur,
nisi litteras obedientiæ a praelatis habuerint, *}; 5, 8. .
Sacrainenta pro pretio non conferantur, 487. Eorum effe-
ctus populo Gallice sunt exponendi, app. 28.
Sacriticium offertur pro `omnibus fidelibus, 570, 37 l.
Non fit biduo ante Pascha, 55.
Salutans populum sacerdos in missa, ei faciem suam
præsentat, 588. IIæc salutatio quid denotet, 15. Saluta-
iio pueri et virginis in nocte Nativitatis Domini, 117. t t8.
Græcorum in die Paschæ, 141.
Sanctus, Sanctus, in missa quis iustituit, 21, 392, 421
Quare ter dicitur, 568. -
Sandaliis calciatur episcopus, 216, 412. Quid significent,
et forma eorum, 413, 419. -
Scholæ iustituendæ in omnibus parochiis, app. 49 et
seqq. - _ _ -
Scripturam sacram plebem docere debent episcopi,
et pasiores, 217, 482, 486. Eam intelligere sacerd9tes, 474.
Eaim ignoraules'a sacerdotio retnoveutur, 460, 461. Uura
modum non perscrutanda, 463.
Secrelarius ecclesiæ, quis, 118.
Secretum capituli servandum, 255. -
Sedeat episcöpus cum ministris incipiente choro Kyrie
e'eisom, 11. Ad 'Gloria in excelsis, 27. Sacerdos juxtâ al-
tare súbdiacono incipiente epistolam, 16, 104, 388. Se-
deant quidam ministri, stent alii 1 1. Non sedeat diaconus
antequàm ei sacerdos innuat ut sedeat, 11, 16, 27, 102.
$;-sesime officium, 42, 43. Quot diebus constet,

, - v-.
Sepulcri officium, 64, 141, 211.
Sermo archiepiscopalis ad populum, '125, 194. Sermo
fit in statione ad sanétum Gildardum, 161. Tribus, diebus
rogationum, 168, 169, 171. Archidiaconi ad archiepisco-
»um pro reconciliatione publice pœnitentium, 195, 196.
Je honorandis episcopis et presbyteris, 444. Ad pastQres
Ecclesiæ de officio pastorali, 455. Serinones 4 de officio
sacerdotali, 459, 465, 473, 481.
Sessio episcopi cæteris sit celsior, 14. - -
Severi (S.) Αbriucensis episcopi corpus in cathedrali
ecclesia Rotómagensi asservatur, 106, 201. -
Sexagesima qùot diebus perficitur, 44, 405. Afflictionem
et pœnitentiam exprimit, 45.
Sexua hora Christus ciucifixus est, 5, 398.
Sexta missam sequatur, except9 jéjunii tempore, 28.
Signa tria ad ve$peras in quadrâgesima quando pul-
sanda, 285 - -
Signo pulsante, antequam laxetur omnes clerici congre-
gentur, 10, 97.
Simonia et avaritia clericorum taxalur, 457, app. 20.
Simoniaci excommunicantur, app 12. -
stabilitatem profitebantur 'caiionici S. Laudi Roto-
mag.. 25l.
§útió in processionibus, 66, 77, 128, 141, 239, 271,
520, 355. Débet fieri in navi ad processióuem in fcsto eu-
charistiæ, 174. -
Státuta sua synodalia habeant plerici, app. 8, 7, 9.
Siephani (S.j protomartyris brachiumi in ecclesia cathe-
drali Bajoceiisi' ässervatur, 119. Ejusdem festum sqlemni-
ter celébralum in ecclesia l{olonuagensi , 55, 118 et

se{Tol.
£lis ofíicium, seu trium regum, 59, 123, 206.
Stipenlia clericorum Clemeiiiinorum solvere debent
canoiiici, 442. His non privandi clerici propter infirmita-
tem, 425, 425.
Síola quid designat, 85, 411, 417. -
Suhdiáconorum [origo et 9fficium. 387, 409. Septem in
missa pontificali, t05, 118, 141, 180, 187, 215. Subdiaco-
nus evangeliorum códicem super dexurum cornu altaris
ponat, 15. Casula exutâ epistolam legat, 18, 10¥. 0lim in
çhoro' remanebat, exceplo tempore ministrationis suae,
16, 104. Ei non licebat quidquam sacrum ab aluari au-
ferre. 20. - - - - - - -
§ùíåganeae ecclesiæ in officiis divinis et cæremoniis
usum mëtropolitanæ tenere debent, 2, 90. -
superliciüm, vel superpellicium, babitus clericorum
in chöro, 119, 155, 200, 201, app. 5.
symbólum, Credo ini univmi Deum, quando cantandum,
27, 28. -
Synodus Bajocensis anno 1518 celebrata, app, 1. Ebroi-
censis anno 1576, app. 9.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »