Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

jejunabant canonici S. Laudi, 260, 333. Non in festo pa. pai's eorum in dextera, minor sit in sinistra, 19. Prandent
Ironi, 352.

cum D. archiepiscopo quando celebravit, 180, 181.
Jesus, yox Græca quid significet, 369

Missæ officium quis instituit, 386. Missa tempore aposto-
Joannis Abrincepsis episcopi humilitas, 1.

lorum, et paulo post, quomodo celebrala, 335, 420, i'outi-
Joannis (S.) evangelislæ solemnitas, 36.

ficalis, 103, 118, 111. Non celebranda anle tertiam, vel
Joannes de Novancuria archidiaconus Vulcassini Fran posl nonam exceplis jejunii diebus, nísi in necessitale,
ciæ, carus Clementi VI papæ, et collator beneficiorum 26, 393. Hora tertia celebravda, 12, 26, 395. Aliquando
dictæ fundalionis, 410.

sexta, 26, 396. Jejunii diebus hora noua, 12, 26, 47, 396.
Joaqdis Prevoui zelus ad restituendum sacros ritus, Post meridiem excepto jejunii tempore' non celebranda,
158.

148. In sabbatis Quatuor Temporum in nocle celebralur,
Justi cruciabantur usque ad adventum Christi, 50, 384. 78, 79, 152. In Sabbato sancio de pocle celebranda, 53,
K

61, 132, 137, 312. Ejus officium, 63, 64, 139. Missæ sicca
Kalendæ et convedliones cleri, idem, app. 3, 21.

in parasceve oflicjum, 58 et seqq., 188 el seqq. Missa ma-
L

lutinalis post capitulum dicatur, 12. Missä tres in Nalivi-

Lale Domini a tribus diversis presbyteris celebratæ , 31,
Laicos ad mortem pravis exemplis trahunt sacerdotes,

118, 263. Prima media nocte celebranda, 31,396. Secunda
477.

incipiente diluculo, 34, 118, 269, 396. Duæ diversæ in
Lampades olim 7 ante majus allare, 261.

festo S. Joannis celebratæ, 35, 120, 347, 318, 396. Missa
Lavare pedes pauperuin sabbato alle palmas, 50, 129.

de jejunio celebranda iu festo S. Marci ad locum stationis,
Laudes sumnio diluculo celebrandie, 9. Post missam Na-

147, 161, 343. Quomodo in feriis, 12. In commemoratione
tivitatis Domini in nocle, 34. Laudes et officiun maluli-

mortuorum, 81, 131. Absque Gloria el Alleluia celebratur,
male, idem, 9, 65, 97, 401. Laud's officii mortuorum post

26, 396. Missæ ministraturi abluant manus, 269. Missae
Jaudes diei celebrandze, 47, 77, 123, 151.

privalæ seu fraleruitatum non excusant a debito audiendi
landi (S ) Constantiensis episcopi corpus in ecclesia

missam parochialem, app. 42. Plores eodem tempore non
canonicorum S. Laudi Rotomag. asservatur, 347, 352, 353.

canlentur, app. 29. Privatæ tempore majoris miss von
Canonici 7 S. Laudi intererant officio in ecclesia S. Au-

celebrentur, 29. Nec triduo anle Pascha, 13t.
doeni in festo ejusdem, 175.

Monachi pecuniam habentes excommunicantur , 224.
Lectiones tres lempore paschali in cappis leguntur in Munitio episcopi ad ordinandos, 225.
feslis triplicibus, 180. in (esio Omnium Sanctorum a quibus

Morbo caduco vel incurabili laborans a sacerdotio remo-
et quomodo legendæ, 153 Duæ iu missa i leriæ 4 Tempo-

Vetur, 227.
runi quomodo el aire legantur, 79, 261, 408. Duæ olim

Mortuorum officium in commemoratione eorumdem an-
in N alivitale Domini ad tres puissas, 268, 270, 271. Lectio

lecedebant hore diei, 81, 154. lo depositionibus cum 9
que et capitu'um, in omnibus horis post psalmos, 4, 6,

lectionibus celebrandum, 26, 114. Tempore paschali, ia
7,9. Lectio collationis ante completorium in ecclesia Ro-

Dominicis el festis non celebrandum , nisi in depositione
luinag. recitabaiur, 47, 96. Ledio legitur in refectorio

aut anniversario, 26, 71, 360.
apud cagouicos regulares, 260, 262, 272, 278, 318, 331, Mulieres, de quibus suspicio aut scandalum oriri po-
319, 3.3.

lest, clerici in domibus suis pon retineant, app. 2, 20.
Lectorum origo el officium, 409. Lector mensæ Domi-

Musicam admillont monacbi S. Audveni in processioni.
nico die petit benedictionem in fine misse, 259, 272.

bus rogationum, 170.
Liber evangeliorum per chorum ad osculandum portatur Mulilatio membrorum prohibel a sacerdulio, 228.
a subdiacouo, inceniso præcedente, 181,387, Liber Joannis
Abrincepsis de officiis ecclesiasticis ex quibus confectus,

N
2. Quo leinpore, 88. Mutilus, 85 et seq., 158. Auclus et

Nativilas Domini quomodo celebranda, 33.
emendatus, 416 et seqq. In usum provinciæ Neustriacæ

Negotiatio secularis clericis prohibetur, 458, app. 1, 2.
conscriplus, 2, 90, 155, 137. Libri sacræ Scripturæ quando Nocturnum oficium media norte persoliendum, 7, 65,
legendi in ecclesia, 32, 40, 42, 49, 70, 74, 76, 77, 124,
115, 116, 119, 151, 256, 257, 278, 324, 333, 334. Litri cu-

96, 116. Ex quibus couslal, 8. Nociurne ires quid desi-

grent, 8, 9. Separatim cantabantur, 115, 116. Unde ori-
ralis Bajocensis diæcesis indicii, app. 3, 7, 9.

xinein babuerunt, 110. Tres oliin lempore paschali, 19,
Ligauidi et solvendi potestas pasioribus concessa, 478, 145, 328.
48+.

Nona bora Christus exspiravil, 5, 338. Nona celebranda
Lilaniæ tres in sabbalis Pasche et Pentecosles a quibus

tertia post meridièın bora, 28, 47, 113.
cantaud:, 62, 139, 315, 316, 329. Variæ in diebus roga Novitas in ecclesia non admillatur inconsullo episcopo,
tionum, 168, 170, 326, 327. Earum caniores in medio pro-
cessionis incedant, 313.

Nundinæ diebus festis non fiant , app. bl.
Lucerna defertur ante lectionarium, 117.
Lucri sludium a sacerdote debet esse alienum, 457.

0
Ludi publici clericis prohibentur, app. 7.

Ob dire debet episcopus papæ el archiepiscopo metrop.,
Lumen continue arucat ante corpus Domini, 56, 296. 218. Abbates episcopis suis, 231. Eorum obedielliæ pro-
Luminaria on via ecclesiæ quando accenduntur, 76, 151,

fessio, 237, 234,
264, 277, 317, 329, 330,
Lunæ ælas anle inartyrologium recitatur, 100.

Oblata quatuor partes calicis langebal sacerdos, 22,

107.
M

Oblatio suscipienda a populo antequam offeratur, 591.
Mandalum duplex pauperum et clericorum in crpna Do Eam suscipere debel subriaconus, 40). Oblatio panis el
mini quomodo celebrandum, 57, 134, 106, 293, 299. Man vini el pecuniæ ab abbale facta episiopo, 236, 239. Ad
datum pauperum mandatun clericorum priecedal, 57, 158, adorationem crucis facla ad quos pertineat, 191. Tu oflicio
293.

ste iæ quibus distribueretur, 209.
Manipulus, seu mapula aut sudarium, quid denotet, et Octavæ cur institulæ, 37, 400.
ejus usus, 412, 416.

Odo I Clementis archiepiscopus Rotomag. vir litteralis-
Manuum impositio super capita reconciliatorum, 196. siinus, 424.
Manus impositionem accipientes observent unclionem Oferendæ subjungebanlar versus, 19.
suain 7 diebus, 75, 407.

Offertorium in missa quis instituit, 421.
Mappæ ab altari remolæ feria 6 in parasceve, 59, 135 Olticium privatim non recitandum in choro, dum cani-
Marlyr, vox Græca quid signilicet, 372.
Martyrologium sequentis diei legendum, 11, 101. Post Oslicium nocturnum triduo ante Pascha de nocle cele.
primam in capitulo, il, 100.

bratum, non post meridiem, 289. Rotomagen-is ecclesie
Matrimoniis clandestinis non intersint clerici, app. 3 ofiicium decantabant cauonici S. Laudi, 266, 273, 285, 322,
Matutinum oflicium pro laudibus vsurpalui, 9, 97. 323.

Maurilius Rotomag, archiepiscopus liiulo sanctilatis in Omnium Sanctorum festivitas quomodo celebranda, 81,
signitus in vila, 1. l'ost mortem , 89, Laudes ejusdem, 1, 153.
2, 88. Ejus epocha, 88.

Orarium sen stola quid designet, et quibus concedatur,
Memoria sanctorum in Quadragesima fiat sabbalo et Do 89, 414, 417.
minica, 48, 128.

Oratio Dominica demonstrat unitalem nostre fraterni-
Mensis alas in martyrologio recitalur, 100.

talis, 23. Ejus formam a Chris!o suscepimus, 380. Ejus ex.
Ministeria sacra non usurpanda, 446, 479.

positio, ibid. Canoni missæ quis eam addidit, 421. Eam
Ministrorum Christi vera generosilas, 451. Eos vexantes alla voce profert sacerdos, 22. In dominicis Gallicejn missä
diabolo comparantur, ibid. Mali de sacramentis nihil de-

pronao recitelur, app 8, 25.
trahupi, 488. Ministris majoris altaris stipendia erogavil Oratio populi ci sacerdotis, 361. Super populum in Qua•
Petrus de Collemedio Rotomag archiepiscopus, 431. Major dragesima, 395.

app. 29.

lur, 98.

quare, 4, 396.

urdinarium canonicorum S. Laudi Rotomag, qnis com esse deheat, 477, 178
posuit, 234, Ex antiquis cod cibus confecium, 255.

Penjlentium ejectio in die Ciperum, 49, 128. Eorum.
Ordines ji junis conferantur a jejunantibus, 79. Eorum dem convocatio el absolulio in cena Domini, 53, 54
conse ralio ante nonoin tieri prolubetur, ibid.

Quomodo introducuntur in ecclesiam, 193.
Orjinalio episcopi die Dominica celebretur, 79. Ejusdem Populi ruina, mali sacerdules, 477.
ceremoniæ el preces, 215. Abbatis monachorum, 228. Porta magoi Pontis Rotomagi ubi constiinta, 170. Eam
Abbalis canonicorum, 237. Abbauissæ , 240.

ascendebant pueri canlaluri Gloria, laus, 162, 287.
Oruo au instiluendum canonicuin regul. S. Laudi Rolo Polus charitatis, quid, 501, 311.
fag., 247.

Præbenda est victus diei necessarius, 295.
Organa uon pulsentur a Septuagesima usque ad Pascba, Præcepluni non onille.dum prælexlu devotionis, app.
279.

42.
Osculuni pacis in missæ sacrificio accipiendum, 25, 71, Praedicandum opere el sern one, 463, app. 51. Prædicare
109 et seq., 149, 236, 269, 383. Quomodo danduin el ejus pon debiut pre byleri ut laudem vel mercedem conse-
antiquitas, ibid. Triduo agle l'ascha non datur, 55, 61, 298, quantur, 458 Nulius, etiam regularis, nisi de liceolia
310, 318, 404. Nec in missa pru defunctis, 26, 110, 396. episcopi, app. 55.
Osculum pacis dat archiepiscopus recouciliális pæniteoti Præfationem missæ quis composuit, 421. Ejus expositio,
bus, 136. Olim clericis in die Paschæ ad laudes, 141. 362.
Osculum sedium ad iuilium horai uin in feriis Quadrag. Preces et psalmus Miserere in omnibus feriis recita-
178, 281, 290.

bantur ad horas goutleciendo, 5, 113, 194, 279, 310,
Osculabatur sacerdos diaconum el subdiaconum confes 399. Cuin proslralione in diebus rogationum, 168, 169,
sione facta, 13, 102, 112, 387. Diaconus utraqne cornua

171.
altaris, 14. Sacerdos medium allaris el librum evangelio Presbyterorum origo, 410. Episcopis sunt in paucis
rum, 14, 387. Eumdem sibi a subujacono porrectum, 19. dissimiles, ibid. Honoranili, 115. Irreprehensibiles ab
Olun diaconus evangelium post celebrantem, ibid. Clerus jufgotia, 453. Ex d goilate non superbiant, 466. Pr., dicare
dum dicillis Credo, subuiacono prisenlante et thuriferario el operari debent in populo, 173, 174, 186, 487. Olim
præcedente, 19, 268. Osculabatur allare diaconus et duodecim in missis pontiticalibus, 103, 215. Similiter in
dextram sacerdotis scapulam post calicis elevationem, 22. consecratione chrismatis et olei, 184. In servitiis defug-
Minisi ros presbyter anieqnani communionem porrigeret, clorim non compareant ad celebrandas missas, misi spe.
21, 109. Monaciunoium abbatem osculantur', 237.

cialiter vocali, app. 2. Laicis non admisceaolur, sed pa-
Ostiariorum origo el oficjum, 40:).

rochiæ quam incolunt addicii sint, app. 36. Dominicis et
Oves proprii pastoris vocem audire debent, app. 44. festis diebus tine siperlicio sacris non jotersint, ibid.
Ozius rex quare a Domino lepia percussus, 417.

Missam non celebrent nisi omnia sibi necessaria habeant,

etiain clericum, app. 5. Presbyterum allerius djecesis
P

sine licentia sui episcopi curatus non recipiat. app. 29.
Pallium archiepis:'oporum qui significel, 419.

Prima initio dici complenda, 4, 47, 126, 396. Et
Palmarum benedictio, 160. Onlace ad vlterlurium, 283.

Panis nou benedicalur extra missaus parochialem, app. Processio in Dominicis fiat anila prima, 33, 40. In Ve.
42. Pro pauperibus a l'ello de Colleniedio erogalus, 427, speris sabbati in dominicalibus malutinis, 152,77. Nulla fiat
429.

sabbatis ab Adventu usque ad Pascha, 32, 114. In Nalivi-
Papæ et episcopi diæcesani conmemoratio in canone, Laie Domini post lertiam, 271. Diaconorum olim iu lesio
371.

S. Stephani, 35, 118, 119, 273. Sace dolum cum casulis
Parietes et pavimenta ecclesiæ aqua layabantur in in festo S. Joannis evang. 55. lutantum in festo innocen-
cưna Domini, 36, 134,

sium, 202, 201. Trium reguin in die Epiphaniæ, 206. Ad
Parochias quis divisit, 479.

expulsionem poblice poniientium, 191. ad reconciliatio.
Parochialein ecclesiam rexisse videntur canonici sancti nem eorumdem, 195. Qualibet feria 4 et 6 quadragesimæ,
Laudi, 286, 30., 359.

49, 128, 194, 282. In ramis Palmarum au S. Gildardum,
Parochiani allerius ecclesiæ non audiendi in confessione,

129, 150, 100. Olim generalis, 159, 286. lo consecratione
478, 479. Sed ad pasiorem suum remittendi, 479. Quare chrismatis el olei, 181, 183. In crna Domini ad deporlario
non suscipiendi, ibid. Abseules a paruchia per tres Domi dum corpus Christi, 56. Ad mandalum pauperum el cle-
nicos dies excommunicantur, app. 17. Absentes a divinis ricoruni, 196, 300, 301. In Parasceve, in qua asserlur
vllicris in Dumnjojcis el festis observenlur el boientur, pp. corpus Christi, ad al are, 60, 192, 303. Åd benedictionem
4.3. Eorum liligia el divortia componant pastores, app. 55. novi ignis, 53, 313. Ju benedictione fontium, 315. Quaurule

Passio quibus diebus legenda, 51. Mi priemillebalur plex in die Pasche, 66 et seqy, 141, et seqq. In laudibus
olim Dominus vobiscum, 51, 130, 189, 288. Quomodo cane ad cru 'ifixum in octava Paschæ, 68, 141. Et in Dominics
labalur, 59, 136.

post Pascha, 70. Ad footes in eadem octava, 63, 113, 321,
Pastoralis (S.) Gregorii liber legalur in capilulo,12,101. 325. lu sabbatis post l'ascha in vesperis ad crucifixum,
Pastoruin ullicium jo nocle Nativitatis Doinini, 117, 118. 68, 146, 325. In festo S. Marci, 71, 147, 163, 314. Geor-
Pastores ex ofli io populo prædicare ipsi tencntur, 453, ralis ad S. Eligium feria 2 rogaljonum, 163, 325. Ad S.
464, 416, 473, 481, app. 23, 21. A prædicatione cessare Gervasium 5 leria, 169, 326. AJ S. Trinitatein de Monte
non debent, 464, 473, 3pp. 23. Qui non prædicant, mer 4 feria, 171, 327. in Ascensione Domini in qua reus cale-
cedem el oblationes iion recipiani, 459. Sunt oculi Eccle nalus solitur, 148, 173. Triplex olim in i ventione S.
Stil, 485. Debent vitam dare pro ovibus suis, 170. Uves crucis, 72, 148, 516. Ad crucilixum olim in 1 vesperis et
perdias sollicite quærere et reducere in ovile, app: 31. malutinis dici Pentecostes, 75, 151). In festo corporis
Meriuis el bonis operibus po, ulo præsial, app. 43. Ores Christi, 173. Cathedralis ecclesie ad S. Andoenum in festo
sciant vocare 10 ninatim, app. 25. Polestate in suos pre ejusdem, 156, 174, 3:0. Duše iu dedicatione ecclesiarum,
sbyteros auxiliarios non abutantur, app. 29. Sludeant 555. Canouicorum S. Laudi ad cathedralem ecclesiam in
potius a suis amari quam limeri, app. 45. Dispensacores festo Ascensionis, 328. E. rumdem aid eclesiam S. Joan-
sul, nun domini, 155. Mali dispergunt etdilacerant oves, nis supra lienellam in festo ejusdem, 317. Eorumdeni in
451. Pastoris mercenarii sizna, 475, 176, app. Fugil el quo commemoratione omnium defunctorum, 558. Ordo proces.
modo, 470, 475, 476, app. 15.

sionis sacerdotis el ministrorum ad celebrandari missaill,
l'alenam infra canonem tenens acolythus, 20, 107, 13. 386 Ad legendum evangelium, 18, 105, 13?, 390.
Oferebat eam subdiacono, 23. Subdiaconus diacuno, 21, Professio canonici S. Laudi Rotomag., 251. Decani ru.
23, 108, 39.;. Diaconus Sacerdoti au frangendum in ea ralis, upp. 59.
Corpus Domini, ibid.

prologus cum libris sacræ Scripturæ olim lectus, 257,
Puler, vox Græca quid significet, 363.

279.
Pauperes quot ad mandatum assumeudi, 293.

Promolus per salium ad ordines a sacerdotio excludi-
Pectorale el alba, idem, 414.

tur, 226.
Persecutionibus lerreri non debent clerici, 471, 475, Pro ralio in feria 4 Cinerum. 196. lo passione, 189.

Petrus de Collemotio Rotomag. archiepiscopus, postra lo aduraiione crucis, 60, 156, 19), 308. 1. capitulo que
Albanensis luodavit & clericos in ecclesia cathedrali Ro. busdam diebus lacta, 263, 318. Prostraciones el preces in
lomig., 422.

festis simplicibus reunebant canonicis Laudi 3i3.
Petrus Rogerii Ro'omag. archiepiscopus, qui et Clemens l'salınodiæ inter runt slantes clerici, 97, 98, 122.
Vi papa, XiT clerico; in eadem ecclesia, 4.32, 453. Quo Psalmus quid designal, 6. Totus olim ad introi!l'in
die et anno ad apostolicam sedem evectus, #15, 41. missæ cantabalur, 13, 102. Penil?, (xsultemus in 3 nocturno

l'ilei clericis interdicti, prasertim tempore divini ofli Epiphanie psallebalúr, 38, 122. Miserere in omnibus horis
cii, ap. 2, 6, 22

olim dictus in feriis, 47, 9, 11.3, 127, 277. Laudate Do ni-
Pucamera quando facien1:1, 182, 183.

nium de cælis quomodo psallebatur iu leslis lunocentiuu.
Poenitentia de peccatis agenda, 45, 46. Eam clerus et 204. Psalmi ad nocturnas quot recitandi, 96, 147. Quia
populus prostrati accipiebaul in die Cinerum, 48. Qualis que ad primam, 5, 93. Toilein ad vesperas, 6, 3:3.

Feriales in præcipius solemnitatibus non dimittebantur, redargnere, 470. Pari et casti esse debent, et quare,
176, 328, 329, 337, 544, 330. Paroilentiales 7 cum pro 451, 168. Sunt luminaria mundi, el.lucernæ ardentes per
siratione psallebantur, 47, 126, 332. In feria 4 Cinerum doctrinam, 482. Indignos Deus rejicit, 485. Negligenies
el in cæna Domini, 131, 194, 196, 281. In festo S. Marci, et ignari quomodo puniendi, 480. Sæpe laicis similes,
164. In diebus rogationum, 169, 171, 326. In quadragc 476. Illis resistentes qua pæna plectenli, 480. Ignoli et
sima a canonicis S. Laudi quotidie cum lilania, 283. Gra alterius diæcesis ad missam celebrandam non admitlaator,
dualo: quindecim quando dicuntur, 125.

nisi Jilleras obedientiæ a prælatis habuerint, app. 3, 8.
Psalterium psalmorum quid sit, 47, 127. Psalterium Sacrainenta pro pretio non conferantur, 4:57. Eorum effe-
lotum olim feria 6 Parasceves recitabatur, 88, 133, 303. clus populo Gallice sunt exponendi, app. 28.
Illud cum antiphonario memoriter scire' tenentur Cle Sacriticium offertur pro omnibus fidelibus, 375, 371.
mentini clerici intra biennium, 439 et seqq.

Non fit biduo ante Pascha, 55.
Pulpito decorata est Rolomagensis ecclesia calbedralis, Salutaos populum sacerdos in missa, ei faciem suam
17, 118, 119, 123, 139, 111 el seqq., 160, 163, 17+ et præsenlat, 388. Iæc salutalio quid denotel, 15. Saluta-
seqq., 179. la pulpitum ascendunt subdiaconus epistolam lio pueri el virginis in nocte Nativitatis Domini, 117, 118.
lecturos, diaconus cvangelium, et cantores gradualis et Græcorum in die Pascbæ, 141.
Alleluia in festis diebus, 17, 390.

Sanctus, Sanclus, in missa quis instituit, 21, 392, 421.
Parilcalionis S. Mariæ solemnitas quomodo celebranda, Quare ter dicitur, 368.
11.

Sandaljis calciatur episcopus, 216, 412. Quid significent,
0

et forma eorum, 413, 419.
Quadragesimale jejunium quis instituit, 421. Quot die-

Scholæ instiluendæ in omnibus parochiis, app. 49 ei
bus constat, 45, 46, 403.

seqq.
Qui stum quidam clerici æstimant pielatem, 457, app.

Scripturam sacram plebem docere debent episcopi,
20.

et pastores, 217, 482, 486. Fam intelligere sacerdotes, 471.
Qualior ?'emporum jejunium quare institutam, 78, 107.

Eain ignorautes'a sacerdotio rernoventur, 460, 461. Ulra
Quot diebus perficitur, Ibid.

modum non perscrutanda, 463.
Quicunque vull, oliin quotidie ad primam recitabalur, 5,

Secrelarius ecclesiæ, quis, 118.
11, 93, 94, 99.

Secretum capituli servandum, 253.'
Quinquagesima quot djebus complelur, 45, 403.

Sedeat episcopus cum ministris incipiente choro Kyrie
R

e'eison, 11. Ad Gloria in excelsis, 27. Sacerdos juxta al-
Radantur clerici eodem die el tempore, 3, 262, 312.

lare súbdiacouo incipiente epistolam, 16, 104, 388. Se-
Radere. barbam eis præcipilur, 3, 93. Radere capul ex

deant quidam ministri, slent alii 11. Non sede at diaconus
apostolica doctrina, quid sii, 92.

antequam ei sacerdos innuat al sedeat, 14, 16, 27, 102.
Rami benedicti canonicis S. Laudi distribuebantur in ec-

Septuagesimæ otlicium, 42, 43. Quoi diebus constet,

43, 402.
clesia cathedrali Dominica ia ramis palmarum, 286.
Refectio panis et aquæ in die Parasceves, 61, 137, 311.

Sepulcri oficium, 61, 141, 211.
Unica in diebus jejunii, 126, 140, 283. Refectio canonico-

Sermo archiepiscopalis ad populum, '125, 194. Sermo
rum S. Laudi pauperibus dala in Parasceve, 311.

lit in slatione ad sanctum Gildardum, 161. Tribus, diebus
Refectorium olim commune in ecclesia calbedrali Ro-

rogationum, 168, 169, 171. Archidiaconi ad archiepisco-
lom. 57,136.

pum pro reconciliatione publice pænitentium, 195. 196.
Regnum Dei advenire, quid est, 381.

De honorandis episcopis et presbyteris, 441. Ad pastores
Regula ab episcopo tradita abbati et abbatissä iu ordi-

Ecclesiæ de officio pastorali, 453. Serinones 4 de officio
natione su), 233, 239, 243. Regula canonicorum, quæ,

sacerdolali, 459, 465, 473, 481.
101. Lecla in capitulo post primain, 12, 99, 100, 101. la

Sessio episcopi cæteris sit celsior, 11.
refectorio, 264, 289.

Severi (S.) Abrincensis episcopi corpus in cathedrali
Regularis cujusdam libri lectio legatur in capitulo, 12.

ecclesia Rotómagensi asservalur, 106, 201.
Reliquiæ sanctorum curiose non Tractandæ, 469. A sa-

Sexagesima quot diebus perficitur, 44, 403, Aliclionem
cerdotibus aiil diaconis deferendæ, 103, 165. In diebus

et poenitentiam exprimit, 45.
rogationum quomodo extrahuntur e sacrario, 165, 166.

Sexla hora Christus crucifixus est, 5, 398.
Residentia a clericis de Albania et Clementinis exigi-

Sexta missam sequatur, excepto jejunii tempore, 28.
lur, 423, 433, 440. A curalis, app. 2, 4, 8, 15, 60 et 61.

Signa tria ad vesperas in quadragesima quando pul-
Resideníia pastorum est de jure divino, app. 15. Non resi-

sanda, 283.
dentes ad fructuum restitutionem tenentur, app. 15, 16,18.

Signo pulsante, aplequam laxelur omnes clerici congre.
Responsorium quid designal, 16. Nonum repelitur loco

genlur, 10,97.
Te Deum laudamus, 32, 239, 279. In feslis triplicibus ad

Simonja et avarilia clericorum laxalur, 157, app. 20.

Simonjaci excommunicantur, app 12.
esperas a qualuor in cappis canilor, 115, 152. Similiter
3, 6 et 9 ad malutinum festorum triplicium in cappis, 33,

Stabilital em profitebantur canonici S. Laudi Roto-
116, 177, 266, 332. Cllimum in Dominicis post Pascha á
duobus in superpelliciis. 70, 145. In vesperis sabbali a

Siatio in processionibus, 66, 77, 125, 111, 239, 271,
duobus in cappis, 145. In horis canonicis triduo ante l'ascha

320, 353. Debet fieri in navi ad processionem in fcslo eu-
olim recitabalur, 53, 131, 293, 302. De sancto Nicolao

cbaristiæ, 174.
cantandum feria' 2 rogalionum in cæmeterio S. Mauri,

Staluta sua synodalia habeant clerici, app. 3, 7, 8.
170, 327. Ecce dies reniunt, sabbato allero præcedente

Stephani (S.) protomarlyris brachium in ecclesja calbe-
Adventum olim caritabatur, 52, 114. Tu exsurgens, olim in

drali Bajocensi asser salur, 119. Ejusdem festum solemni-
Adventu non decantabatur in Ecclesia Retomag, 28, 113.

ler celebralum in ecclesia Roloniagensi, 35, 118 el
Ecce, charissim, in Dominica Sepliiagesimæ in slalioue pro-

seqq.
cessionis decantandum, 44, 125. Spes mea, quando et a

Siellæ officium, seu trium regum, 39, 123, 206.
quibus cantelur, 178. Circúmdederunt, in Jeria 4 majoris

Stipendia clericorum Clementinorum solvere debent
fiebdomade a duobus jn cappis, 130, 289. Responsoria tria

canonici, 412. His non privaadi clerici propter infirmita-
nocturni oflicii tempore Paschali in triplicibus a quibus

lem, 423, 426.
canlanda, 111, 180. In festo Opninın Sapclorum, 153. Re-

Siola quid designat, 85, 411, 417.
sponsorium dictum pro graduali, 16, 50, 104, 129, 389.

Subdiaconorum origo et officium, 387, 409. Septem in
Quare sic dictum, 104, 389.

missa pontificali, 103, 118, 141, 180, 187, 215. Subdiaco-
Risus in exlesia interd.clus, 98.

nus evangeliorum codicem super dextrum cornu allaris
Romani (S.) Rolomag. archiepiscopi el patroni sestum a

ponat, 13. Casula exuta epistolam legal, 18, 101. Olim ja
populo neglelum155.

choro remanebat, exceplo tempore ministrationis suæ,
Rotomagensis Ecclesiæ archiepiscoporum fesla a cano-

16, 104. Ei non licebal quidquam sacrum ab altari au•
nicis S. Laudi celebrata, 313, 350, 333. Eadem ecclesia

serre, 20.
titulo sanctitatis insignita, 1, 89, 90,

Suffraganeæ ecclesiæ in officiis divinis et cæremoniis
Rubeum induinentum clericis interdicitur, 3, 92.

usum metropolitanæ lenere debent, 2, 90.
Rumpharii (S.) Constanliensis episcopi corpus in eccle-

Superlicium, vel superpellicium, babitus clericorum
sia canonicorum S. Laudi Rotomag. requiescit, 361.

in choro, 119, 153, 200, 201, app. 3.

Symbolum, Credo in unu'n Deum, quando cantandum,
S

27, 28.
Sabbaoth, vox Hebræa quid significat, 568.

Synodus Bajocensis anno 1318 celebrala, apr. 1. Ebroi-
Sabbalum 4 Temporum et sabbalum in 12 leclionibus, censis anno 1576, app. 9.
idem, 407. Ejus officium quomodo celebrandum, 78, 178.

T
Sacerdotes de populis sibi comunissis rationem Deo
suel reddituri, 417. Facla subditorum debent inquirere et Tabernæ clericis prohibitæ, nisi siut viatores, app. 2.
PATROL. CXLVII,

42

mag., 231.

V

Jo domibus presbyteralibus eas non leneant, seu teneri
faciant, app. 3.

V
Tabula chori legenda in capitulo, 100, 261, 292, 303.
In ea describuntur ministri altaris el chori, 91, 100, 165,

Varielas colorum in ornamentis non improbanda, 73, 76,

81, 153.
261, 263, 302. Tabulæ cereæ forma, 261, 302. Paschalis
cereo atfixa, 138, 198. Tabulæ ligneæ loco campanarun

Velum seu cortina ante altare ponatur in Quadragesima,
triduo ante Pascha percutiantur 56, 58, 61, 132, 135,

283. Quando colligitur, aut extenditur, 281. Deponatur,
137, 298, 299, 311, 404. Osseæ quas caolores leneut,

vel sciudaiur feria 4 majoris hebdomadæ in Passione; 51,

130, 288.
quidi designant, 17, 104.
Te Deum laudanus io Dominicis Adveolus et Septuage-

Venia el genuflexio, id m 324, 530. Pro commissis in
simæ intermillilur, 32, 279.

capitulo posiulandit, 100. Eam pelere super formas, et eas
Templuin a Babyloniis destructum 46 annis reædifica.

osculari, idem, 178, 281, 290.
tum est, 46. Tertia bora Spiritus sanctus super apostolos

Veisus ju noclurnis, laudibus et vesperis quare canitur,
descendit, 5, 398. Tertia quomodo celebranda in die Pen-

8, 10, 401. lu slalione processiouis festorum lripliciuin á
tecosies, 76, 150, 330.

quatuor, 324.
'I buribulum eltbus quid designant, 387.

esperæ inter Nicia nrcturna com utandæ, 5, 91, 95,
Thurificabaluroijin aliare immediale ante lectionem

398. Imminente nocte debent decantiri, 6, 94, 95. Sepa-
evangelii, 18.

ratini a completorio, 7, 95. Mortuoruin, in Quadragesiina
Thuriserarios assistens diacuno legenti evangelium quid

vesperas diei præcedant, 47, 126. la 4 seria inajoris heb-
de iguiet, 17. In feriis ad miissain cautel Alieluia, 13, 102.

doma iæ, quomodo celebrandæ, 51, 150, 238. In ca'na
Thurilicatio altaris et chori olim ili nocturnis, 33, 65, 73,

Domjui, 56, 133. "la sabbalo sancio, 64, 318. lo oclasa
80, 116, 201. Vuoniodo fial in vesperis el luudibus cum

Paschæ,66 et seqq., 112 el seqq. Iu die el oclava Pascha
D. archiepiscopus celebral, 180.

per Kyrie eleison incaplæ, 66, 142, 143.
Thus in iluribulo ponit sacerdosaole evangelium, ut de-

Vesies diaconi el subdiaconi, 12. Vestes clericorum nec
feralur, 18.

longiores sint, nec breviores, ap. 1, 5. Canonicorum
Tilulus ecclesiasticus non alienandos, 481), app. 6. Fic-

regularium benedicuntur, 247, 218. Vestjum sacrarum
tus vel cum p:clo Simoniaco concessus reprobatur, app. 6.

expositio, 85, 410, 416. Quando sacerdos el ministri eis
Eo lilulatus à sacerdotio excluditur, 220.

Juduendi 3d missam celebrandam, 12.

Viaticum morientis eral tertia pars hostiæ reservala, 26.
Tousura, et habitus clericorum qualis, 2, 3, 90 et seqr., Viciu coulenti sint clerici, 458. Spiritualem el corpora-
408, app: 1, 22, 23. Ex apostolica doctrina emanavit, 3.
Torcbiæ deferendæ juxta corpus Christi, 159, 174.

lem pelimus in oratioue Dominica, 381.
Tractus quid deuolei, 16. In Dominicis 1 et 2 Quadra.

Vigiliæ tres de poche olim in ecclesia, 115, 116. Prima
gesind et Palmarum a quatuor in cappis canendus, 178,

Nativitatis Domini, Resurrectionis el Ascensionis omnes
179, 283, 288. Horum duo vicissim sedeant, 285. Iu Sabba-

campabæ pulsantur, 33, 63, 73, 266. Vigilia mortuoruus
lis & Temporum a duotus decantatur, 331. Io Parasceve a

ante completorium in qiladragesima agilur, 47, 155.
quibus canlandi, 188, 305.

Vinolentia clericis probibelur, 458 Ejus effectus, 457.
Trinilalis (S.) fuslum quando et quomodo celebrandum,

Vinum ab episcopo, sen prælato, canonicis p'æbetur in
76.

llioue pe 'um, 57, 501. A monachis (S.) Audoevi perci-
Tropi quid siut, 145, 146. Quomodo canlandi Iriduo anle

piunt clerici calledi alis ecclesiæ iu festo (S.) Andueni, 175.
Pascha, 32.

Vini et aquæ in calice commistio quid designat, 20, 392.
Tunicarum origo, 86, 417.

Non cousecratum saocliticalur per corpus Domini imwis-
Turrini civitatis ascendebant pueri cantaluri y Gloria,

sum, 310, 405.

Vila el societas communis canonicoruin (S.) Laudi, 232.
laus, 162, 287.

Clericorum cathedralis ecclesiæ Rolomayeusis, 425, 126,
U

437, 438. Vila clericorum depravata plures ab Ecclesia
Una est ecclesia et vera, extra quam nulla salus, 417, catholica alienal, ap. 19. Carpa'is el voluptuosa in
448, 452, ap. 31. Ejus unitatem desiguavil Lunjca Domini clericis ignoraotjam parit, 467..
inconsulilis, 418. De bac unitate testimonium (S.) Cy• Vilia quæ a sacerdotio excludunt 460 et seqq. Quæ a
priani, ibid.

sacerdotibus debent esse aliena, 455, 456.
Usura crimen est in laico, 457. Scelus ma mum in Vocis elevatio ad Nobis quoque occuloribus quid dcsi.
sacerdote, ibid.

goat, 22, 396.

ORDO RERUM

QUÆ IN HOC TOMO CONTINENTUR.

152

* JOANNES ABRINCENSIS PRIMUM EPISCO-

PUS POSTMODUM ARCHIEPISCOPUS RO.
TOMAGENSIS.
Notitia liistorica.

10
LIBER DE OFFICIIS ECCLESIASTICIS.

27
OBSERVATIONES AD LIBRUM DE OFFICIIS ECCLESIASTICIS. 63
ACTA VETERA QUORUM IN NOTIS FACTA EST MENTIO. 118

Processio ad $. Gildardum, Dominica in Ramis Palma-
ruim.

118
Processio ad S. Eudoenum, in feslo S. Marci evangelislæ.

119
Processio ad S. Eligium, feria secunda in Rogalioni.
bus.

120
Processio ad S Gervasium, feria tertia in Rogalionibus,

121
Processio ad S. Nicasium, feria quarta Rorationibus.

122
Processio in Ascensionem Domini. ;

122
Processio post tertiain, in festo Corporis Christi. 123

Processio ad S. Audoenum, in festo S. Audoeoi Rolo-
mag. archiep.

124
FRAGMENTA OR RDAM.

124
Benedictio curisinalis, feria quinta in Cæna Domini.

127

SEOCUNTUR QUÆDAM NOTATI DIGNA.

127
Mandalum, seu lotio pedum, feria quinta in Cæoa Do-
mini.

128
Feria sexta in Parasceve.

129
Expulsio publice penitentium, feria quarta in capile
Jejuvii.

131
Reconciliatio penitentium, feria quinta in Cæna Domi-
ni.

Serino archidiaconi ad arcbiepiscopum Rolomagensem,
pro reconciliatione publice pænitentium, feria quinta in
Curna Domini

132
Tabula paschalis anno Domini 1678.

131
Fragmenta. Ex ordinario ms, cathedralis ecclesie
Rolomagensis.

131
Ollicium infantum, in festo S. Joannis evangelistæ, post
secundas vesperas.

130
Oflicium Stellæ, seu trium Regum.

136
Ollicium sepuleri.

1.59
Ordinalio epi-copi.

142
Noinina excomununicandorum.
Benedictio abbatis quonachorum.

145
Benedictio abbatis canonicorum,

149
Benedictio abbatissæ.

152
Benedictio in solutione synodi.

154
Benedictio episcopalis ad ruissam in nocle Nativita-

" PRESBYO

[ocr errors]

tis.

151 lierint, baplizentur; nullus in Epiphania, sine infirmitatis
necessitate.

272
Benedictio episcopalis ad missam in sabbalo sancto. 15+

272
Velus ordo ad instituendum canonicum regularem in

APPENDIX AD JOANNEY.
ecclesia S. Laudi Rotomagensis.
154

275

Acta archiepiscoporum Rotnmagensium.
Ordinarium canonicorum regularium S. Laudi Roloma ARNULFUS CLERICUS MEDIOLANENSIS.
gerisis,
159

286

GESTA EPISCOPURUM MEDIOLANENSIUM.
De festivitatibus sanctorum.

181 THEODORICUS PADERBRUNNENSIS CANO-
Jocerii auctoris expositio super canonem missæ secun-

US,
dum Amalárium.
192 Nolitia in Theodoricum.

531
Expositio divinorüm oficiorum.

200 COMMENTATIO IN ORATIONEM DOMINICAM. 334
Fundalio X clericorum collegii de Albania in ecclesia

Caput I. - De petitione prima : « Paler noster qui es in
Rolomagensi, anno 1245.
212 cælis. »

334
Fundalin XVI clericorum collegii Clenientiaorum in rc Cap. 11. — De petitione secunda : « Sandificetur nomen
clesia Rotomagensi, anno 1350.

216
'tuum. »

334
Incerti auctoris sermoues sex ad populum.

22)

CAP. III. De petitione tertia : « Adveniat regnum
Sermo primus. De honoranuis presbyteris.

220
tuum. )

335
Sermo !!, ad pestores ecclesiæ, de ollicio pastorali. 221 Cap. IV. – De petitione quarta : « Fiat voluntas tua si-
Sernio Ili, ad sacerdotes.

226
cut in cælo et :o terra.»

356
Sermo IV, ad sacerdotes.

229

Cap. V. - De pelilione quinta : « Panem nostrum quo-
Sermo V, ai sacerdotes.

230
tidianum da pobis hodie. »

337
De expositione baptismalis et Eucharistiæ. 256

CAP. VI. De pelilione sexla : « Et dimitte nobis
APPENDIX AD ACTA VETERA.

debita nostra, sicut et uos dimillimus debitoribus nostris. »
Syoodales constitutiones.
236

378
Sialula syuodi sesuivalis diæcesis Ebroicensis pro anno CAP VIL – De petitione semlima : « Et ne nos inducas
Domini 1576.

210

in lenianonem : sed libera nos a malo. Amen. , 310
Privilegium Crbani papæ, quod episcopus Ebroicensis
possit compellere subditos suos ad ordines el residentiam.

TER.
262

CHRONICON.
Lilleræ Gregorii papæ super eodem.

262
Joannis charia qua prioratus S. Victoris in Caletis ere.

JOAVNES FISCAJVENSIS ABBAS.
hitur ad abbatias, anno 1074.

201

LIBELLUS DE SCRIPTURIS ET VERBIS PATRUM
COLLEI TLS

446
Charla de jure instilutionis, destitutionis, procurationis,

LIBELLUS ALTER.

459
'correctionis, etc., quod episcopus Abriocarum pleue re.

EPISTULÆ.
linuit in monasterium S. Micbaelis, abbatem el 310 cano

464

EPISTOLA PRIMA.
nicos, anuo 1061.

266

- Willelmi Anglorum regis ad Joannem
Concilium Rolomagense, in basilica S. Marie Rotomayı

abbatem Fiscamnensem.

464
Epist 11. - Ad Willelmum Angliæ regem.

464
ab Joanne archiepiscopo, cum suis suffragancis Willelmo

EPIST. 111 Ad Vitalem abbalum Bergaceosem. 46+
Anglorum rege Norajauniami gubernaple, celeturalum,

465
anno Christi 1072, Alexandri Il papx, anno XI, Philippi ,

Aluntatio in Tres Epistolas superiores.
Francorum reyis anuo xlll.

208

Epist IV Au Warinum abbalem Mettensis monasterii
Canoues.

269
Saocu Araull. Repetit Benedicium nionachium suum.

465
1. - l't episcopus chrisma et oleum hora competenti
el enm duodecim sacerdotibus consecret.

EPIST V Warini abbatis ad Joannem Fiscamnensem.
269

465
Il. - Quod lulum curisuua el oleum ab archidiaconis re-

Superiori respondens.
Dovaudum sit.

269

Epist VI Joannis abbatis Fiscamnensis ad monachos
ill.

473
- Qua cura distribui a decanis chrisma el olcuni

dysculos () Marica
debeant.

269
Erist. VII Joanoes alibas Fiscamuensis jasutuit ab.

474
C'l qui missam celebrat omnino communicet 269

batem iu '

monasterio Blangiacensi
V.

APPENDIS AD JOANNEM FISCANNESSEM.
- Ul sacerdos jejunus, ? cum alba ac stola baplızel.
263

478

Præfat o Joanus llominis Dei.
VI.

483

(hronicus FiscamnieOse.
Ut viaticum et aqua benedicla ultra oclo dies

Catalogus ablalun Fr.camoensium.

483
non serventur, et consecrate hostiæ iterum non conse-

BRUNO MAGDER RGENSIS CLERICUS.
crentur.

269
Vil. - Conlirmalio jejunis a jejunis el cum igoc coule.

LIBER DE BELLO SAXONICO.
renda.

490
203

l'rologlis Saxonici beill
VIII.

491
Ci ordines sacri post diem sabbali, vel dic

SALUNICCM BEI LUM INCIPIT
Dominica niane, jejunis a jejuniantibus couferantur 20)

TUNELIUS NOVICIII'S ILIS.VO.VIENS;s.
I.X. L'l quatuor lcmporiim craria sil observatio. 270 IIISTORIA IIA NOXIENSIS MONASTERII 583
X. Quod depositionc digni sunt, qui furtim aut me:

CAPUT I. -De Joanne viro illustri ejusque sorore lille
bile ad sacros ordues proveluolur.
270 lalia primis lundaloribus.

538
XI. De lus qui coronas reluquunt; et ut ordinando a

Cap. ll.- De canobii Ilasnonicisis constructione, ejus.
episcopum feria quita veniant
270 demque sacrosancta dedicauione.

588
X1.9 Li monachi vayı vel expulsı, ilemque saliclino

CAP. III. De illustriuus e.usdem cænobii sundalori.
silales, ad monasteria sua rcuire compellantur. 270 bus.

549
VIII. - Ne curæ pastorales vendantur clemantur. 270

CAP. IV. Commemorauo rectorum bojus loci. 589
XIV. - De rilu nupiliarum, ne in Occullo liant, vel in CAP. V. Quod Emeutrudis Reginæ pelilio eumdem
ler consulguineos.

270
locum Caroli Calvi mujiliraverit beneficio

590
IV. - li. clericis uxoralis, ul ecclesiis vion ministrent,

Cap. VI. – Ad lutandum idem cænobiom sumplum ex
nec fructus percipiant, el quales esse debeant archidiaconi

archivis Caroli Çalvi privilegium

590
et decani.

271)

Cap. VII. Quod idem Tocus divina diu religione No.
XVI. - Lt nullus inorlua uxore illam accipial de qua ruerit, sed paulatim ad tempora usque Raldaini sexli mar-
alle fueral infimalus
271 chisi lepueril.

591
XVII. Nullus uxore' relala superstite aliam ducal.

Cap. VIII. - De sexti Baiduini marchisi temporibus,
271 ejusque dignæ memorie moribus.

592
XVIII. : Ne absentis viri uxor alieri nubat, priusquam Cap. IX. - (00:1 super wujus loci restauratione divina
de viri morte compertum habeal.

271
admonitus sit revclutionc.

593
118. - Ne clerici in publicum crimrolapsi sacris ordi.

Cap. .X Quo.1 comuem licam patris mua scenlia im.
nibus facile reslitiantur.

271 ficrraverit, scd admooilionis Jicine immemor fuerit. 593
XI.
Ul episcopus, ad lapsi depositionem venire non

Cap. ll. - Quod ictu tuli Salciatus, el de vita pericii-
potest, vicarium millal.

2:1 lalus, divina rursus visione super hoc loco sil commone-
XXI. – Ul aplc horam vespertinam in quadragesima

tactus.

596
non edatur.

272 Cap. XII. - De (astro Ilasnoniense a jon orc Baldwino
XXII. - Ul sabbati Pascbæ officium ante horam nonam

iyne crem:10, sed denuo a Wiollcrico reaidiliralo. 596
non inchoelur.

272

Cap. XIII. Quod Winthericus, a pirupirio milite inle-
X.XII. De sanctorum festivitatibus transfsreoctis.

rcmplus, bumanis l' renus exemplis.

595
272

Cap. SIV Quond Baldilibus sciliis marcbisus castrum
XXIV. – L'i generale baptisma, nisi sabbato l'asche el

11. :nooieuse Invasil, incendio delesit, casircases ejecit.
Peulecosies, nou lial. Parvuli, quolloque lempo CIC

595

[ocr errors]
[ocr errors]

-

« VorigeDoorgaan »