Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

eorum.

abundantia, et magnificentia ælium regiarum sem- A quens Christianam ad crelum religionem allollere, per timori sunt, ne tanlos eorum apparalus, aut nomina dare, fidem poscere, alii salagebant anio prætoris sævitia, aut aliqua intercedens culpa dep: alios. Fideles vero non parvo in dies desiderio accenlet ? Exagitati etiam morbis doloribusque, quibus debantur ad mandandum ei pontificatum, quam priserrum et ignis admovetur, quorum ossa frangi et nium Cornelio cælum obtingerel : eum successione lædi videinus, quorum venz. extrahuntur, membra aptissimum, qui Romanum sacerdotium cum doctrina ampulantur, vivunt? Quid inconstantes illi, qui flu tum virtutibus etiam administrare posset, acclamanCluationem suam sistere nequeunt, qui tranquillita les. Cornelio interea dum Martyrii laurea cælo tem abhorrent, qui omni molu animi tumultuantur, can lida exbibellir, pon:jlicii Maximi Lucius, omni quos pænitentia cæpti tenei, incipiendi timor : il Ecclesia annuente, potilir. Eral ei velus opera, as firmi ad omne tolerandum, nec laboris patientes, nec alienum pro eo, qui solvendo non erat, solvere; voluplalis : qui proposita sape mutant, el in eadem factioni pretorianæ privatum etiam intercedere, ut revolvuntur : qui quodammodo se fugiunt, qui nul oppressos judiciis liberaret : misereri pripillorum, lum novilali locum relinquunt, quibus fastidio vita consolari allliclos, egentium providere inopie; adest el ipse mundus? Omnes profecto istos, in quos venam viduamque defendere. Illum enim Patruin lam pestilentes affectus incursant, potius miseria B nostrorum et meineriam et exemplar, Jub virum morluos, quam vivos, non immerito dixerim, pre fo:tissimum affectabat, cujus hiec el alia liberalisbertim cum ad volum parum delur, corporis custodia sima verba de hujusmodi ofliciis eum Scriptura doretentis, suis abuti voluptatibus, et ejectis super cuerat : Salvabam pauperem de manu polentis, el omne, quod dicitur miserum, miserabile, et irre adjuvabam pupillum, cui non erat adjutorium. Os mediabile, sententia irrefragabilis sil illatura lor viduæ me benedixit, ei indutus eram judicium, et mentum.

circumdalus æquitale : ego eram oculus cæcorum et 9. Retinendus est ergo in proclivi animus, el ad pes claudorum : ego impolenlium pater, examinaversus ardua impellendus, non est dubium, quin bam causas sine exceptione el confiingens injusloascendens nilatur : obluctari patientia, fortitudo, et rum molas, auferebam rapinas de mediis dentibus perseverantia debent, ut ferentia pessimum hominem vilia subigant, ulque tam claramı el nitidam neque 11. Cumque lolus ad hæc eolenus immigraret uno genere formosam, nalam fastigia cæli transcen oflicia , ut vix satis olii suppeditare aliis institulis dere, crealuram infernali præcipitio non condant. pietatis ac religionis posse putarelur; ita tamen Eamus ilaque perditum, quod melius el æquius est,

aurea idem statera summam rerum eral solitus exas sæculi voluptates; opibus vero, que verius occupa- C minare, ui ixque in alteru ram partem magna cum tioncs sunt dicendæ, renunciemus : his eniin admis admiratione omnium mentes et oculos flecleret. Se. sis, bona omnia subvertuntur. Exigia porro sunt,

plem nimirumo Aplistites , quasi artifices et viie quæ in iutelam hominis necessaria sunt, quæ desi humanæ custodes (sic enim decebal ut suum habiladeriis corporis satis facere possunt : facili legumento lorem Paraclitus, donorum suorum re et numero submovelur frigus, alimentis modicis fames sedalur potentem, osiemderet) lege magistrante,consecravit: et sitis : non est quod naluram accuses, passiin quo quibus peclisculum et separationis brachium dexicque el omnibus locis jacent, quibus le nutrire poles. rum oblingerel, ut sacerdotes essent, ut ad DomiQuid denique tua intererit, si exquisitis art bus ven nicum allare ascenderent, ut sacrificium salutare tri servialur el gula irriletur, stomachus implealur? oiferrent : qui essent pleni scientia, pleni diligent'a, non diu isla fient. Hospitabundi hic, imo hospiles pleni magnitudine, pleni lide, pleni omni divina insumus; in alieno manemus. Vis probare. Exspecia telligentia, imo pleni omnium viriu um Dei. Hos parum, el parle luxuriæ et dilecti penitus oblivisce denique opportunissimo munere ad audiendum cauris hospitij. Corrigamus errala, quibus satis indulsi sas in judicii ac defensionis possessionem constituit, mus : redeamus ad liinitem nostrum Christuie, qui ui in Ecclesia, doctrinæ verbo, sollicitudine multa,

D nos errare non patietur; in quo qui forliler ambu vigili: rum labore peccantium benevolentiam sibi Jat, non offendit; qui concitatius fertur, non la'ilur; conciliarent; ducruri eos potius illum sequi tramiin quo nulluin velocitas patitur intervallum. Ecce lem, per quem possent ad veri Dei notitiam, unde militiæ supernæ adscriptos, ad donativa recipienda discessum fuerat, pervenire. Tales quippe antistites, nos citat : ingentia sunt, ut diximus, et æque divi Præsül præsulum, pontificum Pontifex, Sacerdos na, quæ pro tanta nobis expeditione promiilit: ni sacerdotum, principum Princeps, Rex regum, Dohil frustra lentabimus, nihil prohibebimur. Onnia minus dominorum ad ferenda vasa Dominica probal, cedent, omnia obsequentur : ila quidem famulalum nihil remissuni, nibil dissolulum babentes, nullum jinperio, servitulem liberlale, jam non mutandi mu animæ, nulluin corporis lapsum cxstiniescentes, 11! Tabimus.

sint sancti corpore et spisjiu, il magni vocentur ia CAPUT III.

regno cælorum. Neminem ergo ex his communern

(essenl enim multorum) sed solius Dei, ut separata Cesta S. Lucii in pontificatu. ;ta in eum perse

pars sacrificii ostendebat, esse Lucius voluit : nec culio. 19 Hæc cum a Lucio dicta essent, populus fre

hos equidem ad bellum ire, nec in bostem pugnare, sed cum Moyse elevatis manibus orare, vi, donec

orationi vacarent, de invisibili hoste triumpharet A sores Christiani nominis impellebant : inde per fopopulus, ut pessimos Amalecitas, dæmones scilicet, rum et rostra populares quosque, ut ejus sceleris ab ipsa procul statione submoveret ; ne, si desisle homines, quanto valerent studio, convenirent, eosque rent, manusque dimillerent, fundi se viclores a vi vel acerrimis stimulatos odiis, vel datis opibus ctis, redintegratis iterum legionibus, persentirent. acceplos, ad hujusmodi questionis præsidium com

12. Servabatur præterea apud eos, in sacrosanctis pararent. Ex his aulem instructis lestibus, et acministeriis singulari apparatu exsequendis, consti cusaloribus institutis, prorumpunt in curiam, vociTulionis ecclesiasticæ mos antiquus : nam el mini ferante, quidein multitudine, se venisse interpellaslrorum constipabalur magna quidem et felici fre luroz cæsarem ac senatum : dicunt causam sere quentia, cum essel ad divina secrela solemnis ac minuendam penitus majestatis el tullendä reipublicessus; et legalibus indumentis, quæ possent inau că, nisi provisum extemplo fuerit : propterea superguralo pontifici obvelala facie lituum exprobare (1) sedendum aliis omuibus oporlere, et conjugibus et vel coronam, elsi mentis habitu ornatiori insignie- liberis,aris atque focis, maximeque diis immortalibus balur. Adinvenil etiam vir studiosissimus vestem consulendum, cavendumque ne, cum improvisos illis omnibus, ut oblectamento luminum et diligentia ruina præceps involveril, frustra dii implorentur : cresceret, meliorem, cui nomen dalmatica (2) est : B qui quanlum insesti sunt eorum sacra violantibus, quæ cum per se, lum ex dignitale sacerdotii, pre tantum etiam ulcisci nolentibus. Hæc vox non modo liosior loga picta, palmala (5) tunica, purpureoque senalui el cæteris dignitatibus, sed Urbi et ipsi sagulo (4) clavalo fibulis aureis apparebat. Hujus cæsari, pavore incusso , animi fortitudinem exmodi aulem ulendi levitis etiam potestatem fecit. pecioravit : statimque illis, ut libere quæ vellent, Ita vir singularis, non modo virtute, constantia, ct dicerent in Jovis alrio, faciunt potestatem. Senalu gravitate, verum ornamentis insignibus præditus, dalo, maximus ex his, et dignilale et nalu : « Ular cum illo stipalore suo senatu, ante res divinas ct (i.:quit) meo jure dicendi, Cæsar, pace quidem lua ceremoniarum sacra, de sacratis legibus, de tabulis el magistratus, quod Jupiter optinus maxiinus hac Testamenti, de privilegio Evangelii sitientibus po in de primo pontificibus et regibus, dein consulipulis dalurus vitae lluenta procedebal : ut auctorita bus, tandem vobis privalo creditur auctoramento lem indumenta pontificalia, fidem sacri verbi copia cessisse : neque enim sententia mea aliter contra faceret, dum civitatem fraclam malis, abjeciam melni, vos, quam pro vobis dicta, fas est indignari, quos debilitatam luxuria, ad spem cælestis dignitatis et recenti beneficio in collegium nostrum admissos libertatis certai erigere. Sic profecto, quod inirabile

instiluendi corrigendique auctoritas nobis velusta

C videri poluerat, diulurno labore religio inter ipsa subegit. Sed liceat slomachari ferreque acerbe,dumscelera valuit, ut legitimis verbis, sermonibus libe modo tam miserabili jaclura labefaclari rempublicam ris, Christi nomeu el lides vicalim lola Urbe cele lacituroitate non patiar, dummodo ejus, recte si dici braretur.

possunt, conservatores, desidia accusem : dummodo 13. Ad hæc pontifices Capitolii, gregales dæmo

divinarum religionum interpretes non tanlum voce, num, procella patrie, turbo pacis, tempestas otii,

verum omni virtute animi et corporis, deorum imomne scelus, omne nesas, omnem discordiarum im mortalium fidem ab improbis alque furiosis hominipelum, omnes denique invidiæ faces el odii vene bus oppressam, desertam, ac perditam tuear : quia nati tela nefaria lemere lurbulenti, per vim alque

talia negligentibus, ut inferentibus cælo lucem, Confurorem in præsulem Lucium intorquebant : qui

Tra ignea jacula non eril posse diuturna impunilate de repente lola Urbe sui juris fanaticos , omnium muniri. dclubrorum quisquilias, ad conjurandum in profes

Reliqua in manuscripto non habentur.

dicitur eam veslem Sacerdotibus adinvenisse. Cæte(1) Id est ellicere ul papa Romanus sic indutus

rum hanc concessionem soli Roinano clero factain nihilo inferior quoad ornatum viderelur pontifice maximo idolorum. Pontifices autem profanos illos D ex S. Cæsarii Arelatensis Actis colligimus, cujus pummi, slalue aliaque ejusmodi antiquitatis Ro

Diaconos Symmachus pontifex, præclara meritorum mane monumenta exhibent velalo capile per poste

ejus dignitate commotus, perinde ac Romanæ Ecclesiæ

diaconos dalmaticis uli voluil. riorem toga parlem sursum allraciam : eadem liluum, seu baculum auguraleni, sæpe repræsentant,

(3) Agit de his predictus Ferrarius lib. 11, cap. 8, pontificium gestamen ; item coronam ; quamvis pro

sunique triumphales vestes : el logo quidem picia, hac in ms. polius legi videatur cornu, cujus non vi

quae nunc dicilur, inquil apud Sexuum Pompeium

Verrius Flaccus, purpurea antea vocitaia est, eaque deo quis fuerit in sacris usus. (2) Ea lunica manicala est; cujus et nomen ct

erul sine pictura : hanc aulem, ait Plinius, acu sacere usum volunt e Dalmatia fluxisse : bac uti solitaria

Phryges docuerunt, ideojue Phrygiones appelluli sunt: Pertinacem imperatorem scribit Dominicus Magrus

et quidem aurea in hanc picturain fuisse cum ex aliis in nolitia vocabulorum ecclesiasticorum. Et primo

multis locis ostendi polest, liim ex illo Ausonii ad quidem, inquit Walefridus Strabo apud Octavium

Gratianum longe clarissime : Hæc est picla ul dicitur Ferrarium lib. 1, De re vestiaria, cap. 39, Sacerdotes

vesiis, non tam auro suo quam verbis luis. dalmaticis anle casularum usum induebantur. Postea

(4; Sic dictam Feslus ait a clavorum magnitudine, rero cum casulis uti cæpissent, dalmaticas diaconibus

quod nempe latis clavis ad instar palme wanns die concesserunt : siquidem Silvester ordinavil ut diaconi

Slincta esset; deinde a genere picturæ, quod palmas dalmalicis in ecclesia ulerentur, ut ait idem : lit au

inlexlas haberel. Servius auleni ad si Æneid.quod leto uli possent Lucius indulseral laplum : nam hic

cam mererentur, qui palmam de hostibus reporcassent.

Revocatur leclor ad cifras crassiores textui insertas.

A
Abbates juxta regulam suam eligendi, 229, 210. Obe-
dire debeni episcopis suis, 231, 237.

Abbalis m'oachcrun ordinatio, 228.
Abbatis canonicorum ordinalio, 257.
Abbalissæ ordiva io, 210.

Absolulio duplex in die cone, 53, 131. Eam accipie-
bant ab archiepiscopo canonici S. Laudi Rolomagensis,
295, 296.

Acolythorum origo et officium, 387, 409. Eorum est
portare sacras Scripturas, 387. Acolythus defert chrisma
in ordinatione episcopi, 215. Acolythi 7 cum candelabris
in missis pontificalibus, 103, 215. Duio cum thuribilis 213.

Allventiis Domini quando incipil, 233. Adventus Christi
in Jerusalem quid designat, 368.

Agenda mortuorum quando celebra da, 31. Cum 9 le.
ctionibus quando celebralur, !11.

Agni cuin Christo comparatio, 60, 384.

Agnus Dei in missa quis instituii, 23, 111, 122. Tem-
pore confractionis debet decantari, 25, 11.

Alba quid denotat, 83, 410, 416. Ea olim erat sine rugis,
83, 416. Albis debent indui acolyıbi ad altare ministraluri,
13. His uti licet baprizalis, 62, 138. Per 7 dies a neophylis
deferend:e, 62, 138, 139. In octava deponendæ, 62, 139.

Albanenses clerici ad decantandum cum canonicis olli-
cium iusliluti, 422, 427. inter eos 4 subdiaconi, 3 diaconi,
3 presbyleri, 423.

Alleluia duo in missa quid desigrant, 41. Alleluia olim
post laudes septuagesimæ dimissum, nunc ad vesperas
sabbati, 43, 124, 125, 279. In sabbalo sancto ad missam 22
cippatis decantari debet, 63, 139, 317. In duplicibus et
semiduplicibus similiter, 85, 139, 337, 353. To feriis ab
acolytho, 13, 102.

Altare quid designat, 13.

Allarium et chori aspersio in Dominicis, 258. Nudantur
in corna Domini, 55, 56, 134, 297. Ijno et aqua benelicia
abluuntur, 56, 136, 297. Quando cooperien la, 312. Quando
ad allare sacerdos el ministri procedant, el quo ordine,
13.

Ambrosii (S.) locus lib. 1. Ollic., c. 41, quomodo legendus,
107.

Ambulare, in Scriptura sacra idem est ac operari, 464.
Amen vox Hebrea quid signilicat, 36
Amictus collo circumdalus quid significat, 85, 410, 41.
Angelus vox Græca quid significat, 36).
Amuoliui paschatis officium, 201.
Aunuli episcopalis benedictio, 223. Quid designat, 410.

Antiphona quid designat, 6. Ad Magnificat el Benedi-
clus in festis triplicibus ter canitur, 33, 55, 66, 72, 80,
175, 205, 317, 319, 350. Jo Assumptione B. V. M. ad Ma-
gnificat quomodo olim cantabalur, 202, Octo diebus ante
Nalivitalem Domini antiphone 0 quoi, quando, et quomodo
canendæ, 176, 262, 339.1. feriis ad omnes horas de ullima
sede inchoantur, 183. Pro peccatis in feriis quadrage: ime,
48. Vidi aquain lempore paschali ad aspersionem dicatur,
66, 520.

A postolus vor Græca quid significat, 372.
Appellatio ad revestiendum pulsanda, 238, 335.

Aqua ab acolytho quotidie ministratur in missæ sacri-
ficio, olim tantum iu feriis, 20, 106. Eam linteo cooperiam
cantor in feslis diacono offerebal, 19, 106. Mixla vino
quuid designat, 20. Aquam benedictam quis instituit, 121. A
Christianis att domos suas delasa, 316. Non benedicatur nisi
in poissa parochiali sub poena suspensionis, app. 42. Asper-
gitur post completoriurn in Quadrag., 173.

Ascensionis Domini festum quomodo colitur in ecclesia
calhedrali Rotomagensi, 73, 148.

As erges me a cantore ubi est septimana debet inchoa-
ri, 258.

'Aspersio aqnæ benedictæ in capitulo, dormitorio, elc.,
239, 272.

Assuinplio B. Marie inter ejus festivitates praecipua,
80.

Avaritia clericorum laxatur, 457, 464, app. 20.
Aldoeni ( S. ) el S. Petri ecclesia, que, 71, 117.
Andoeni (S.) festum quomodo celebratur, 156.
Augsliuus (S.) sol in Ecclesia, 132.

B
Bacoli episcopalis seu pastoralis benedictio, 222. Quid
ille designat, 223, 110. Abiti et abbalissæ traditus in
ordinatione, 235, 239, 215. Ejus feliva acceplio in feso
jon centium, 215. Baculi deponuntur diacono legente
evangelium, 17, 101, 390.

Baplismus in remissionem peccalorum datus, 491. Ad
salutem necessarius, 184. Ejus administratio sacerdotibus
commissa, 183, 481. Generalis liora nona conferendus, 407.

Baplizati in manibus lumen leneni, 62, 138, 159.

Barba clericorum raden !a, 3, 91, app. 22. Quid desi-
goal, 3.

Benedictio chrismalis et olei cum ceremoniis, 181. Novi
ignis, 53, 58, 61. Episcopalis in missa anle Agnus Dei,
109, 142, 241, 245, 246. Aliquando pro oralione sumpia,
152, 395, 397. In tine missæ super populuni novi:sime lile
troducta, 26, 64, 111, 112, 318, 393.

lieneliciis non tam do:handi amici, quam idonei et utiles,
427. His non privandi clerici honesti, senes, el infirmi,
426. Beneficii curati collationem poslulantes personaliter
episcopo se presenlent, app. 9, 13.

Benelicialorum curatorum vita sallem a decennio exa-
minetur ante collationeni, app. 14.

Bertrandus Charili archidiaconus Augi in Ecclesia ko-
tomag. el aj ost. sedis Quocius, executor fundalionis Cle-
mentinorun, 437.

Bona Ecclesiæ superfua ad quos usus deputanda, 431.
Bonnm esse inter malos, maxima corona, 471.

Bullæ summorum poutificum Urbani et Gregorii a, co
residentia, app. 60, 61.

С
Calix ad desteram partem hostiæ olim positus, 20, 106.
Corporali olim cooperius, 20, 22, 394. Huic participabant
diaconus et sub liaconis, 21, 10:. Enn levabant sacerdos
et diaconus, simul ponebant, el cooperiebant, 22, 108,
394, Ilium mundahal diaconus, et quod remanserilise
com subdiacono sumebat, 21, 109. Alius ad mun landos
digitos post communionem ab acolyiho delalus, 21. Calie
cem el palenam lenebat mantili involula usque ad comple-
lionein prima posicommunionis, 25.

Camisia laciniusæ clericis olim prohibile, app. 22.

Campane unde originem traverunt, 783. Tarum exp
silio, ibid. Omnes in festis solemnuioribus pulsandæ, 12,
35, 65, 73, 76, 80, 101, 115, 139, 264, 266, 319, 330, 313,
356. Due in feriis. 12. Duæ item pulsaudze apud canonicas
S. Landi dum transit corpus Doiuini in ramis palmarum,
286, 287. Omnes olim ad vesperasio die cænæ, 56, I'rique
ante l'ascha no i pulsanılæ, 55, 296, 404. Omnes pulsantiin
ad Gloria in excelsis in sabbatis Paschæ el Pentecostes, 63,
139, 317, 329.

Candelabrum cum 7 cereis ante majus altare, 261. See
plem in missa pontilicali quid signili'ent, 16. Lecio evan-
gelio olim extinguebantur, 19, 105, 590. Muinioabantur
dum psallebatur Agnus Dei, 25. Ad Te Deum teneantur,
181. Ad evangelium sabbato sancto non portaolur, 317. A
clericis deferenda, non a laicis, 167.

Candelas deferunt pænitentes publici in sua reconcilia-
tione, 135.

Canonici olim fratres vocaii, 7, 10, 11, 12, 47, 252, 254,
266, 281, 290, 291, 291, 315, 316, 32). Eorum est otlicia
ecclesiastica agere, 4, 98. Trium regum personas exhibe-
baol in die epiphanie, 206. Canonici regul. S. La di Rete
tom in processionibus ad ecclesiam cathedralem sedent
jui choro sinistro, 323. Eorum et canonicorum caihe itals
ecclesiæ in festo S. Audoevi eadem distributio, 175. Ca-
ouici regularis S. Laudi instillo, 217.

Canonum et ministerii contemporis suspensione ple-
cluntur, 480. Canonis missæ explicatio, 509 Dum reci'a-
batur in missis quadragesimalibus cabonici S. Laudi se
incurvabant, 284.

Cantori ecciesiæ cathedr. Ro'om. reiectionem præbebant
monachi S. Audoeui 3 diebus rogationum, 16. Ipse in
festis aquam diacono deferebal ini mnissa, 19, 106. lo medio
processionis incedii, 167. Cantores hebdomadlarii, 276,
257, 261, 272, 277, 296.

Capitu um post priinam canonici ingreliantur, 11, 99.

In eo de quibus tractandum, 100, 101, 270, 292. Quomodo sum sanguine, 24. Sub utraque specie olim populo lici-
Teneatur in vigilia Nalivitalis Domini et Assumptionis B. lum, 24. In feria sexia la asceris olim solitum, 56, 61,
Mariæ, 263, 318.

133, 136, 137, 184, 193, 196, 310, 405.
Cappa caniorum ornamentum, 115. Caputio olim ornala, Communio clcri el populi in die cænæ et sabhalo san-
ibiil Ab omnibus clericis defertur, ibid. Cappe lanee, clo, 56, 64, 133, 139, 140, 318. l'opulo porrigenda intra
seu hyenales, sabbato saucto deponuntur, 312. Eas indue missam, 153, 296.
bant. canonici S. Laudi in processionibus rogationum et Communionem canlari qnis præcepil, 421.
S. Marci, 325, 341. Cappa'chorialis 20 solidorum luron. Completorium separatim a vesperiino officio persolven-
pro clericis de Albania, 425.

dum, 7, 93, 302, 319. Reciiaium immediate ante cubilum,
(apsas reliquiarum canonici sancti Laudi deferebant in 7, 302, 319. Debet præcedere lectio de exemplis sancto-
processionibus rogalionum, 32).

rum patrum, 7, 95, 127. Quomodo recitalur quotidie, 7,
Caputia in capite, nou birrela, clerici portabant, 218, 182, 399. Io sabbalo sancio, 61, 319. In octava Puschie,
312, app. 2, 6.

3?2. In commemoralione morluorum olun proprium reci-
Carnium el sagiminis abstinentia in adventu apud cano labalur, 82.
nicos sincli Laudi, 261. Earun expositiones in'cremeleriis Contabulatio in ecclesia interdicilar, 11, 97, 98.
non fint, app. 41.

Conlessio in completorio lit decano cu!o presens est,
Caseus el ora papa et Romani sabhalo sancio comede 182. ('onlessiones non audiant regulares, eliam in con-
bant, 110.

ventu, nisi de licentia episcopi sui, app. 56.
Casula quid significat, 411, 416, 418. Ejus forma, 120, Consecratio Dominici corporis et sanguinis, 21, 107. Sa-
121. Omnium olun clericorum eral ornamentum, 105. Ca cerdotibus commissa, 467. Alia quæ el commixtio dicitur,
sulis induuntur diaconus et subdiaconus in Dominicis Ad 23, 107. In privatis cubiculis pon bal, app. 36. Non lit bi-
venlus el Sepluagesimæ, 27, 104, 260, 280, 288, 412 Olin duo ante Pascha, 55, 403.
e:iam io feriis ejusdein temporis, 27, 104, 112, 260, 280, Consecrabant apostoli per orationem Dominicam, 421.
282, 301. Casula exuta subdiaconus legit epistolam, et Cousulilins sotulares deferre clericis prohibitum, 91.
lecta reinduit cam, 18, 104, 260. Eam in modum stole Core, Dalban el Abiron quare a Deo percussi, 446, 479.
componit diaconus 'leciurus evangelium, 18, 106, 260. Corona capillorum in modum circuli a clericis deferenda,
Hane choro Agnus bis repelente reinduil, 25, 111, 260. 5, 90, 91, 92, 93, 408, app. 22.

Calechumeni de fide el nioribus instruendi, 50, 129. Corporale ex lino fieri debet, 419.
Quando ab Ecclesia expellendi, 395.

Corpus Christi in feretro a duobus presbyteris delatum
Cathedra pontificalis juxta vel retro alcare, 14, 16, 27. in Ecclesia cathedrali Rolomag. 129, 139, 173. Qua puri-

Caupona diebus festis sallem lempore divini officii oc lale el reverentia sit accipienduni, 468, 469. Corpus ho-
cludantur, app. 41.

minis 40 dierum spalio in utero matris compaginalur, 46.
Ceiebrans sacerdos nibil legebat quod a cboro cantare Correctio canonicorum in capitulo facienda, 12, 99, 100,
lur, 101. Nec epistolam, nec evangelium, 16, 104, 305,

101.
30.

Credo in unum in missa quis instituil, 421.
Cereus paschalis quid designat, 138. A diacono bene Creilulilas el symbolum ajo-tolorum, idem, 337.
dicius, 137, 311. Ejus inscriplio, 138. Usque in crastinum Crucifixus aqua et vinom lavabatur, de quo post
post completorium, non exstinguatur, 314, 329, 406. Ad communionem bibebani, 60, 134, 191. Crucis signum quare
fortes per 7 dies delerendus, 138, 113, 313. Quando de imponitur frontibus inilio evangelii, 17. Cruces duæ in
ponendus, 332. Unus in missa inter duos olim jositus, 15, festis solemuioribus a 2 subdiaconis delalæ, 213.
587, 188. Cerei in duodecim crucibus accenduntur in de Crux in processionibus a subdiarono esi deferenda, ! 41,
dicalione ecclesie, 354. Viginti quatuor alle altare ac 215. Non a laicis, 111, 165, 215, Discooperta ad S. Gila
cendantur in candelabro ad nocturnas triduo an:e Pascha, dardum in rumis palmarum, 161), 286. Quonio lo adoranda
52, 289, 405. Is qui remauseral exstinguebalur, 52, 53, in die parasceves, 60, 130, 190, 191, 308. Ejus ministri
1311, 290.

casulis unuti ejdem die, 60. In sepulcro absconsa usque
Ceroferarius et acolythus, idem, 13, 102, 3,7. Cnus in in djem Dominicum, 60, 191.
feriis ad missam, 13, 102. Ei cautet graduale, ibid. Cero Culpe delinquentium examinentur in capitulo et pu-
ferarii duo iu festis, 27. Usque au Kyrie eleison candela niantur, 12, 9, 100, 101.
bra leneant, 15, 387. Quo inco.plo dimillant, 15, 16, 103, Curati S. Dionys i el S. lixoris Rotomag. quo olim or-
387. Ea elevata leneant salutarile presbytero, 16. Horum dine incedebant in processionibus rogaliodum, 167.
seplenarius numerus in missis pontificalibus, 103, 215.

D
Ceremoniæ præsenie D. archiepiscopo Rulomageasi ser Dalmalicarum origo, el quis eas instituit, 413. Earum
vandu, 180, app 62, et seqq.

forma, 86, 411, 61.3. Quid designal, 86, 4u. Ea induillir
Choreze clericis pronibile sub pæna suspensionis, diaconus, et subdiaconus lunica in die cunæ el sabbalo

sancio, 27.
Chorum nullus exeat anteqnam absolvalur officium abs Durnes: allani clerici in ecclesia cathedrali Rotomagensi
que licentia, 11, 98. Regebatur a diaconis dalmaticalis in

als antiquo institili, 439.
festo S. Stephani, 35.

Decanus christianitatis, quis, 185. Decani rurales de
Chrismlis el olei consecratio fit in die cænæ, 53, 54, delictis el excessibus ad vicarios episcopi relationem
403.: Hujus consecrationis ritus, 184. Illud consecrant ar-

faciant, app. 5, 7, 21.
chieriscopus et 12 presbyteri, 185.

Diaconorum origo el oflicjum, 387, 409. Diaconus consi-
Christus, vox Græca quid signilical, 561. Agno compara stal donec sacerdos ei sedere ionuat, 14. Hic el subdia-
liis, 60, 384.

conus in processionibus ad fontes, 143. Diaconi, 7, in
Cilicium quare portalur in expulsione publice pæniten missa pontificali, 103, 118; 141, 180, 181, 215. Eorum
tium 123.

festum ju die (S.) Stephani, 35, 118, 119, 120, 274. lidem
Cineres quare imponuntur, 128. Cum aspersione aquæ rogebant chorum in eodem festo, 35, 119.
benedicte impositi, 48, 128, 281.

Dies Pentecostes, qui, 11.2.
Cingulum quid designal, 410, 414, 417.

Dignitas sacerdotum, 405, 466, 467.
Claustro Rotomayensis ecclesia ornata erat, 41, 66.

Dimissorias literas non habens clericus alterius dioce.
Clementini clerici ad canlandum cum canonicis officium

sis non ordinatur, 227.
instituti, 433. Eorumdem 12 presbyteri, 2 diaconi, et 2 Discalciati intererant officio statis diebus cononici (S.)
subdiaconi, 433.

Laudi, 281, 303.
Clerus vox Greca qnid significet, 408.

Disciplina ecclesiastica non relinquenda ob persecutio-
Clerici per bona opera lucere debent, 183. Eos a justi-

nem, 451.
liæ proposito el disciplina ecclesiastica nibil debel dimo-

Discretio omnium virtutum mater, 414, 416. Presbyteris
vere, 451. Criminosi a sacerolio ercluduntur, 226. Cle-

est necessaria, 3, 46., 463, 478, 486, 487.
rici cathe Iralis ecclesiæ Rolornag. canonicis accedunt

Doctus esse debel presbyter ut alios doceat, 465, 465.
adjutores in celebrandis divinis oflicis, 422, 427, 433. Ex

Dominicæ diei ofticium quomodo celebrandum, 81,
eis unus deputalus qui defectus aliorum videal el scribal, 182.
436.

Dona offerunt reges Christo nato, 209.
Collectas, seu orationes, un missa quis composuit, 421.
Collatio spiritulis in conam translata, 127.

E
Colobium est vestis (alaris sine manicis, 413.

Ebrios sacerdos carceri aliquandiu mancipandus ad
Columna cerei paschalis eriga:ur, 193.

panitentiam in pane el aqua, app. 21.
Come saliones in fraternilatibus non fiant, app. 42.

Ecclesia quid est, 386. Parlium ejus expositio, ibid.
Commemorationes plurimæ in vesperis, 29, 113. Olim Spoosa el Christi, 452, app. 31. Una est et Domus unus,
quinque in missis quotidianis 30. Regis in missa, 30, 111. 417. Plus patilur :) domesicis el malis fratribus, quain

Coinmunicare debet sacerdos, scorsuin corpore, el seur ab exliaseis, 150. Quare eam frequencanius, 580. Les

app. 7.

app. 7.

quomodo assistendum, 97. Masculi in ejus parte australi Hebraica lingua cæteris excellentior, 13.
et feminæ in boreali slabont, 386. Eam sinè necessitale Historia , apud auciores ecclesiasticus quid siguilce!,
pullus egrediatur, nisi sacris confectis, app. 43.

149.
Eirclio publice penilenlium, 19, 193.

Histrionibus et joculatoribus clerici non inlendant,
Eleeniosynas pauperibus largiri tenetur episcopus, 218.

Elevatio hostice el calicis seorsim alias inusitala 108. ifora canonicæ quid designan', 4 el seqq. Non contie
Olim moica ante orationem Dominicam, ibid.

nuali, seu separatım recitandæ, 94, 126, 148, 301, 398.
Episcoporum origo, 410. Eorum allributa, et quid Cum precibus tiniebantur, excepio lempore paschali et
significent, 431. Sunt vicarii Christi, 13, 103, 445, 479. festis, 28, 93, 97. Triluo ante las ha quomodo persol-
Sunt honorandi, 443. Episcopi ordinatio, 245, et seqq. Solus vendze, 55, 58, 61, 131, 135. Quomodo in die et octava
populum salutando dicit : Par Domini, 15. Episcopus Pascha, 63, 319.
iufandum in festo lupocentium, 203.

Hosanna, quid significal, 368.
Epistola Claudii de Saincles ad cardinalem Franciscum a • Hospitalitatem exercere debent episcopi el ablales,
Borbonjo Rotomag: archiepiscopum, app. 9. Joannis Pre-

218, 230. Inter se clerici, app. 21.
volii ad Franciscum II, Rolomag. archiepiscopum, 157.

Hospiliorum bona ab eoruir rectoribus juxta fundario-
Esaü quomodo servivit fratri suo Jacok, 471.

nes insiimanlur, app 46.
E dræ locus a Joanne laudalus elucidalur, 93.

Husija in oblatione cooperiebatur corporali, 20, 106.
Evangeliorum codex a subljacuno in processionibus

Hostiæ et calicis seorsim el valio non adeo antiqua 108.
portatur, 66, 271. Ad aliare, 13. Illi aliari remanet donec

Tu Parasceve, novissima, 192. Olim tripliciter divisa, 23.
legatur, 387. Eum defert diaconus in brachio sinistro,

Prima pars calici immis à , 23, 192, 393. Allera parie sa-
accepla benedictioe 18, 103, 390. Evangeliuin in missa cerdos, diaconus, subdiaconus el populus comingnicabant,
legitur ad aquilonem, 19. Cum candelabris et incenso, 19,

23, 108, 395, 420. Tertia pars pro vialico si opus esset re-
270, 323, 338. Item in lonjone pedum, 57, 147, 300. Con servata, 23, 193, 395, 420. Sin autem, sumebalur a sacer.
legit diaconus ceroferariis celsius consistat, 17, 39). dole, aul uno ex ministris, 24, 108. Inliocla olim lideli-
Evangelium Joannis in line missæ olim legi inusitalum, 26,

bus porrecla, 21 , 109. Hostize in die ceux optime recon-
61, 111, 112, 140, 595. Evangelia tria in coppis in nocle dantur, 56, 2:37.
Naliyilatis Domini cum incenso el candelabris, 35, 95,

Hymnus dicitur in singulis horis, 6 et seqq. In vesperis
267. Ilem expositio evangelii ad matutinum festorum non primiermillatur, 28. Omissus olim in nocturnis Epi-
Triplicium, 33, 140, 117, 1:3, 278. Siinililor in vigilia Na podmie, 122, 277 S. Marie bymnus, quis , 6, 98. Simco-
tivitatis Domini, 176. Evangelii expositio in con: Donini uis, 7, 96, 309. Zachariæ, 10, 96.
oiin legebatur in 3 noclurno, 52. la capitulo aliquando
lezebalur, 101,-141.

Ignis ab exslioctione cerei usque ad benedictionem
Excommunicationis sententia pro gravissimis tantum ejusdem non accendatur, 53. Novi ignis benedictio, 53,
causis coucedenda, app. 47. Que debeant eam præcedere, 58, 61, 132, !88, 313, 405. Ignis benedictos ad accenden.
ibid.

Jum novum ignem in domos delalus, 53, 152, 313.
Exemplum bonum sacerdotibus necessarium, 486, et Ignorantia sacerdoilm po:uli errant. 480.
seq:
Exorcistarum origo el ofticium, 409.

Incensatur altare ad Te Deum laudamus in festis tripli-
istaru

cibus, 33, 65, 73, 9:5, 117, 123, 181. Olim in festo S. Sle-

phani a 2 diaconis in dalmaticis, 58. Incensan' ur altaria et
Feriale ofticium quomodo celebrandım, 12, 28, 183,

chorns al Magnificat el Renedictus, 6, 10, 33, 95, 115,
Fe-livitales sanctorum quomodo celebrandæ, app. 40.

236, 263, 273, 289, 336, 339, 319. In triplicibus a 2 care
In his quæ vitanda, app. 41. Superille min agende, 79.

palis, 3.7, 80, 115, 352. Ad Magnificat norem diebus apie
Non celebrandæ in Quadragesima, 48, 128. Neque in Domi-

Nativitatem Domini, 176. llem feria, in cæna Domini, 56.
nicis post Pasha, 71.

Maus a lare el celebrans in die commemorationis defun-
Fusios des instituit Dens, app. 39. Festim duplex aut

clorum, 182. In die lenteco-les ad tertiam altare jucen -
triplex in Dominica occurrens celebrator, 30. Semi Jup'ex

salur a 7 presb tiris casulalis, 131, Jo'ra octavam a cele-
differlur, 114. Simples in Adventu el Quadragesima pon

brante el discono, ibid. Incensabatur oliin altare ad Gla-
celebratur, 31, 113, 2x0. Ejus tantum memoria liai, 31,

rin in excelsis, 27, 112, 139. Incensat circuitum aliaris
280. Ir picis i classis ofticium quomodo celebrelur, 177.

diaronus post obla:ionen, 20. lucensalur in ecclesia ca.
Secunde, 122.

thelra'i corpus Chris i a & clericis in festo eucharistiae ,
Fidei professio quam facit episcopus in ordinalione

173. Chorus ad Gloria in excelsis, 112. Dum dicitur Credo,

181. Evangelium a diacono autequam legatur, 19. Sacere
Filios ex illicito coitu procrealos clerici in ecclesia sibi

dos a diacono lecto evangelio, ibid. Incensal oblaia sa.
ministrare non permillant, app. 2.

cerdos, 20. Incensalur postea a diacono, 20, 106, 591.
Flores ad tertiam in die Peniecostes olim projiciebantur,

Olin clerus el populiis ab acollino post oblationem.
76, 151,

luclivandum versus altare dum i anilur Gloria Palri,
Foniiam benedictio, 316.

11. 98. la quadragesima ad orationem super populum in
Forma in choro posja, 150, 190, 336, 379.

fine mjsse, 395. Iucliuet anle el relro qui lecturus est
Fromondi (S.) corpus servalur in ecclesia canonicorum

lectionem, 11. Inclinare ante et reiro quid sit, 99. Incli-
(S.) Laudi, 3:6.

nati perseverent ministri a Te igitur usque Sed libera nos,
Fundalio X, clericorum de Albania in ecc.esia calle-

21, 23, 592.
drali Roomagensi, 422. Clementinorum XVI, 432.

infantum officium in festo Jonocentium, 36, 121, 202.
Finlario X clericorum de Albania in ecclesia cathe-

Infantes eodem die in ca, pis regebaul chorum, 205, 205;
drali Rulomagensi, 122. Clementinorum XVI, 132.

270. Quinque in albis sabbato jo albis, 141.

Lunocentia baptismalis ad sacerdo ium requisita, 453.
G

Jntervalluin dit inter sextam el bonam, 47.
Genealogiam sicerdos legal in casola , cum subdiacron Intinctionis probibiuo exstal in concilio Braccarensiler-
et candelabris, olim el in dalmalica, 31, 38, 117, 123, 267.

lio, 108.
Genuflectebant qui in psalmudia vel cantu errarent, In'roilum in missa quis instituit, 421.
32.

Invitatorium in malutinis a quibus decanlandım, 51,
Genuflexiones non fiunt tempore paschali, nec in Domi 182, 183. In festis Trip icibus a i.in cappis, 33, 63, 72, 80,
nicis, 521, 399. Nec in felis solemujoribus olim, 399. 152, 116, 179, 2:6, 328, 349, 332. In die lipiphani:e omis.

Gloria iil Pice!s s in onissa quis instituit, 121. Quando sum, et quare, 58, 122, 277. In conmemoratione morluo-
cantanduni, 27. In nocte Nativitalis Domini celebriter de. rum olim inaudilum, 81, 154. Quis instituit, ibiit.
canlelur, 208. Quare in Adveniu intermillilur, 258. In

J
lesiis tempore Aivenius el Quadragesimae non psalleba-
lir, 27, 112, 280. Drim cantatur in i responsorio Nalivio

J.juniam quadragesimale ante S. Gregorium 56 dies
Laris Domini, standum est, 177.

continebat, 46, 12%. Posl eum.Hivljes sunt additi, 16, 101.
Graduale quis instituit in mnissa, 421. Quid designat, it,

Nunc dies 10 jejunii et 45 abstinentiæ, 16. Apud canoni-
589, 10 leriis :b nuo clerice seu acolytho cantalil!', 13, 79,

cos S. Landi quando joc pptum, 280. Jejunium Teini-
19, 179 la Dominicis a doubus, 83, 179. la Dominica 3

rum tres dies includil, 78, 107. Observantia ejus in die
Quadragesimæ quomojo caulandum, 179.

parasceves, 61, 137, 193, 311. Olim in vigilia Epu hanie,

41, 123. Similiter alle perilicalioner B. Marie, ibid. lieir.
н

ini lesti S. Marci, 71, 117, 311. Olin in diebus rogally-
Irreliсı Calviniste non iterum baplizandi, eliam sub num, 72, 148. Loco vigiliarum ordinatum, 116. Quadra-
conlil101", ap. 33. lisdemn matrimonio junctis ail ecclesian gesimale circa sesperain frangebatur, 126. Cæteris jejunii
redemtibus que nuptiarum solemnitas repetalur, ibid. diebus ante nonam lion comedebant, 72, 118. Jejunabaut
Jorum conenlicula adeun'es et audientes ipso facio ex olim omnes exceptis parvulis el infirinis, 61, 147. His
cominunicantur, app. 50.

diebus unica lantum refeciin, 126, 110, 83. In Ailven't

sua, 219.

« VorigeDoorgaan »